commit: r3287 - /gnome/master/desktop/metacity.poAuthor: plaes
Date: Wed Aug  8 21:40:48 2012
New Revision: 3287

Log:
Süntaks paika

Modified:
    gnome/master/desktop/metacity.po

Modified: gnome/master/desktop/metacity.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/metacity.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/metacity.po [utf-8] Wed Aug  8 21:40:48 2012
@@ -210,7 +210,7 @@
 "binding\n"
 msgstr ""
 "Mõni teine programm juba kasutab kiirklahvina klahvi %s koos muuteklahvidega "
-"%x"
+"%x\n"
 
 #, c-format
 msgid ""[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]