Re: [team-gnome-gr] εναποθέτω2010/3/23 Jennie Petoumenou <epetoumenou gmail com>:
Καλησπέρα.
Η προσωπική μου προτίμηση για το drag and drop θα ήταν σύρσιμο και απόθεση,
που το έχουμε χρησιμοποιήσει και αλλού.
Ο μόνος λόγος που προτιμώ το απόθεση αντί του εναπόθεση είναι γιατί είναι
πιο σύντομο.
Όσο για το σύρσιμο, μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα εύηχο, αλλά περιγράφει μια
συγκεκριμένη διαδικασία (διαφορετική της αντιγραφής), που όντως πλησιάζει
πολύ αυτό που σκεφτόμαστε όταν χρησιμοποιούμε τον όρο σέρνω/σύρσιμο.
Δεν έχω χρόνο να το τσεκάρω τώρα, αλλά νομίζω ότι είχαμε συζητήσει ότι, όταν
το drop εμφανίζεται μόνο του, μπορεί να μεταφράζεται μεταφορά. Μεταφερθέν
κτλ. Αν και το συγκεκριμένο μήνυμα του ναυτίλου πρέπει να εμφανίζεται τόσο
σπάνια, που δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο.
Τζένη

2010/3/23 στέργιος προσινικλής <steriosprosiniklis gmail com>


Στις 23 Μαρτίου 2010 6:51 μ.μ., ο χρήστης Kostas Papadimas <pkst pkst gr>
έγραψε:

Στις 23-03-2010, ημέρα Τρι, και ώρα 14:42 +0200, ο/η Simos Xenitellis
έγραψε:
Κοιτώντας ξανά τη μετάφραση του nautilus, βλέπω ότι το 'drop' (drag
and drop, κτλ)
μπορεί να λάβει καλύτερη μετάφραση από το «ρίψη».

Πιστεύω ότι το «εναποθέτω» είναι μια καλή επιλογή.
1. Τι πιστεύετε;
2. Είναι σωστά τα «εναποθετημένο κείμενο» (dropped text.txt), «έχει
εναποθετηθεί», «τα δεδομένα εναποθετήθηκαν».
3. Οπότε, «αντιγραφή και εναπόθεση» = drag and drop.

Από αναζήτηση είδα ότι γίνεται αναφορά στο «εναποθέτω» σε μετάφραση
από την ομάδα της Fedora.

Σίμος


ΙΜΗΟ δεν βλέπω το λόγο ένας απλός όρος όπως το drop να αποδοθεί με
πολύπλοκους όρους που δεν προσφέρουν κάτι παραπάνω στην απόδοση τους και
μάλλον θα δημιουργήσουν περαιτέρω σύγχιση (και λάθη σε όσους
μεταφράζουν
BTW
εναποτίθεμαι, εναποτέθηκαν , εναπoτεθειμένο κτλΜε την βοήθεια του ετυμολογικού λεξικού του Τριανταφυλλίδη
http://www.komvos.edu.gr/dictionaries/dictonline/DictOnLineTri.htm
 βλέπουμε ότι

εναποθέτω [enapoθéto] -ομαι, εναποτίθεμαι [enapotíθeme] P αόρ. εναπέθεσα
και εναπόθεσα, απαρέμφ. εναποθέσει, παθ. εναποτίθεμαι, εναποτίθεσαι,
εναποτίθεται, εναποτιθέμεθα, εναποτίθεστε, εναποτίθενται, και (προφ.)
εναποθέτομαι, αόρ. εναποτέθηκα, απαρέμφ. εναποτεθεί : α. (συνήθ. παθ.)
συγκεντρώνομαι κάπου ως αποτέλεσμα μετακίνησης, ροής κτλ.: H λάσπη που
εναποτίθεται στις όχθες του ποταμού. || Ένα μέρος της εισπνεόμενης σκόνης
εναποτίθεται στους βρόγχους. β. αναμένω από άλλον την εκπλήρωση προσδοκίας ή
ελπίδας μου, εγκαταλείποντας κάθε προσωπική προσπάθεια: ~ τις ελπίδες μου
στο Θεό, στηρίζω τις ελπίδες μου σ΄ αυτόν, ελπίζω μόνο σ΄ αυτόν. ~ τις
προσδοκίες μου στην τύχη. Στην ευσπλαχνία Σου, Θεέ μου, εναποθέτουμε τη
σωτηρία της ψυχής μας. || H τήρηση των όρων της συμφωνίας εναποτίθεται στην
καλή πίστη των συμβαλλομένων. [λόγ. < ελνστ. ἐναποτίθημι `αποθηκεύω΄ μεταπλ.
κατά το τίθημι > θέτω, σημδ.: α: γαλλ. déposer· β: γαλλ. se reposer· λόγ. <
ελνστ. ἐναποτίθεμαι]

και

αποθέτω [apoθéto] P αόρ. απέθεσα και απόθεσα, απαρέμφ. αποθέσει :
1α.τοποθετώ, αφήνω κτ. (φορτίο ή αντικείμενο) στο έδαφος ή στη θέση του. ||
(στρατ. παράγγελμα): Aποθέσατε!, για να αποθέσουν οι στρατιώτες τα όπλα
τους. β. (γεωλ.) συσσωρεύω στην επιφάνεια της γης υλικά που προέρχονται από
διάβρωση και που μεταφέρονται από τον άνεμο, το νερό κτλ.: Tο ποτάμι έχει
αποθέσει μεγάλες ποσότητες λάσπης στις εκβολές του. 2. (λόγ.) εμπιστεύομαι
σε κπ. κτ.: Aποθέσαμε στο Θεό τις ελπίδες μας. [1α: μσν. αποθέτω < αρχ.
ἀποτίθημι μεταπλ. κατά το τίθημι > θέτω· 1β: λόγ. σημδ. γαλλ. déposer· 2:
λόγ. σημδ. στη δημοτ. του εναποθέτω]


Επομένως, είναι σαφές ότι η χρήση του αποθέτω είναι πιο σωστή στην
συγκεκριμένη περίπτωση.
dropped text.txt = αποτεθέν κείμενο.txt ή αποτεθειμένο κείμενο.txt

Σίγουρα όλα τα παραπάνω, σε πολλούς ακούγονται υπερβολικά ή λεπτομέρειες.
Είναι όμως, σημαντική ευθύνη η σωστή απόδοση διαδεδομένων όρων.
Το γλωσσικό αισθητήριο, με κάποιο τρόπο δημιουργείται, σε τελευταία
ανάλυση...

Προσωπικά με ενοχλεί πάρα πολύ η λάθος χρήση της γλώσσας,
που δυστυχώς είναι συνεχής και όχι τόσο σπάνια.
Πρόσφατο παράδειγμα από λίστα «γραφών», «γραφώντα» αντι των «γράφων»,
«γράφοντα»
(δεν ήταν τυπογραφικά) σε διαφορετικά μηνύματα από τον ίδιο συντάκτη.

Στέργιος


Ευχαριστώ όλους για τα σχόλια.
Ύστερα από πολύ σκέψη, αποφάσισα να το γυρίσω στην απλή επιλογή
και όχι στο σύνθετο εναποτεθειμένο/εναπετέθησαν. Μιας και έκανα λάθος
στη χρήση του «εναποθέτω», μπορεί να υπάρξουν μερικοί χρήστες που θα έχουν
πρόβλημα.

Έτσι,

msgid "dropped text.txt"
msgstr "αποτεθειµένο κείμενο.txt"

msgid "dropped data"
msgstr "αποτεθειµένα δεδομένα"

msgid "Drag and drop is only supported on local file systems."
msgstr ""
"Το σύρσιμο και η απόθεση υποστηρίζονται μόνο για τοπικά συστήματα αρχείων."

Σίμος

-- 
A. Because it breaks the logical sequence of discussion
Q. Why is top posting bad?


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]