Re: [gnome-cy] parti!Fyswn i'n licio.

Roedd y cartŵn yma yn yr Observer dydd Sul ddiwethaf.

http://www.e-gymraeg.co.uk/nerd.GIF

Ddim stori na 'im byd o'i gwmpas.Ella fysa ddarlunwyr allan yna eisiau newid y 'Windows' i 'Gnome' ;) ?

Hwyl,
Dewi.Ysgrifennodd Illtud Daniel:

Kevin Donnelly wrote:

I mi, mae'n werth mynd i Aber ar gyfer cyfarfod go iawn am y camau nesaf.


Rwy'n siwr y byddai'r Llyfrgell Genedlaethol yn fodlon rhoi
ystafell ar gyfer cyfarfod, tasa pobl eisiau cwrdd yn Aber.


_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]