Re: [gnome-cy] parti!Kevin Donnelly wrote:

I mi, mae'n werth mynd i Aber ar gyfer cyfarfod go iawn am y camau nesaf.

Rwy'n siwr y byddai'r Llyfrgell Genedlaethol yn fodlon rhoi
ystafell ar gyfer cyfarfod, tasa pobl eisiau cwrdd yn Aber.

--
Illtud (o adra!)


_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]