Re: [gnome-cy] parti!On Sun, Mar 21, 2004 at 09:26:42PM +0000 or thereabouts, Dewi Jones wrote:
> Beth bynnag, oes modd ddathlu rhywbryd eto gyda ni'r Gogs rhywle yn y 
> canol mewn cyfarfod fel soniodd Rhoslyn a Kevin? :
> 
> http://pengwyn.linux.org.uk/pipermail/gnome-cy/2004-February/000488.html

Oes. Ble, pryd? 

Awgrymodd Bryn (ar IRC) Aberystwyth. Dim ond oherwydd mae e'n byw
'na, dw i'n credu :) Ond mae hi yn y canol. (Ish.)

Telsa


_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]