Re: [gnome-cy] parti!On Sun, Mar 21, 2004 at 07:21:19PM +0000 or thereabouts, Dafydd Harries wrote:
> Ddydd Mercher, caiff GNOME 2.6 ei rhyddhau, a fe fydd pobl yn dathlu
> dros y byd: <http://www.eurielec.etsit.upm.es/~fherrera/gnome26party/>.
> 
> Rydw i'n awgrymu ein bod ni'n cael parti bychan nos Fercher: un ai yn
> Abertawe neu Gaerdydd. Yr unig le rydw i'n gallu meddwl amdani yw'r
> "Shot in the Dark" - lle neis iawn yng Nghaerdydd a ddylai fod yn
> gyfarwydd i'r rheiny sy'n mynychu SWLUG.
> 
> Beth mae bobl yn meddwl?

Parti!! Bydda i 'na :) 

Telsa


_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]