Re: [gnome-cy] parti!On Sunday 21 March 2004 7:21 pm, Dafydd Harries wrote:
> Wel, os nad ydych chi wedi clywed eto, mae'r gwaith 2.6 drosodd!
> Llongyfarchiadau a diolch i bawb a gyfrannodd at y llwyddiant hwn!

Llongyfarchiadau ar y llwyddiant - mwynheuwch y parti!

-- 

Best wishes

Kevin Donnelly

www.kyfieithu.co.uk - Meddalwedd Rhydd yn Gymraeg

_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]