Re: [gnome-cy] MS Office 2003 i fod ar gael yn GymraegOnd mae modd newid iaith os mae'r cyfieithiad o fewn MUI - MultiLingual User Interface Pack (http://www.microsoft.com/globaldev/DrIntl/faqs/MUIFaq.mspx)  ond sydd ar gael i cwmeriaid volume licensing yn unig ac sydd  ddim yn o fewn XP Home - dim ond y fersiwn Pro.  Tydi'r faq i'r LIP (sef lle bydd y Gymraeg) ddim yn son am XP Home.

Dewi.


Ysgrifennodd Kevin Donnelly:
Hi Dewi

On Friday 23 January 2004 10:31 am, Dewi Jones wrote:
  
So cyn gynted a chi wedi gosod y LIP Cymraeg does dim modd mynd yn ol i
Saesneg. O diar.
    

Diolch yn fawr am y manylion yma.  Fel y dywedsoch, mae hyn yn anfantais mawr 
i gymharu a Linux.

  
_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]