Re: [gnome-cy] MS Office 2003 i fod ar gael yn GymraegHi Dewi

On Friday 23 January 2004 10:31 am, Dewi Jones wrote:
> So cyn gynted a chi wedi gosod y LIP Cymraeg does dim modd mynd yn ol i
> Saesneg. O diar.

Diolch yn fawr am y manylion yma.  Fel y dywedsoch, mae hyn yn anfantais mawr 
i gymharu a Linux.

-- 

Best wishes

Kevin Donnelly

www.kyfieithu.co.uk - Meddalwedd Rhydd yn Gymraeg

_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]