Re: [gnome-cy] [Fwd: GNU/Linux awareness Day]On Tue, 24 Jun 2003, Marcus Davage wrote:

> Rhyddhad Y Wasg - Fersiwn Technegol.
> ------------------------------------

Sylwer mai 'Datganiad i'r wasg' yw'r term ddefnyddir amlaf ar gyfer 'Press 
Release'. Ar wahan i hynny, mae'r cyfan yn ymddangos yn ddigon hwylus.

Rhys


_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]