Re: [gnome-cy] [Fwd: GNU/Linux awareness Day]Nodwyd. Diolch. Croeso!

:-)

Marcus


---- Original message ----
>Date: Tue, 24 Jun 2003 14:46:36 +0100
>From: Dafydd Harries <daf parnassus ath cx>  
>Subject: Re: [gnome-cy] [Fwd: GNU/Linux awareness Day]  
>To: gnome-cy www linux org uk
>
>On Tue, Jun 24, 2003 at 12:53:31PM +0100, Marcus Davage 
wrote:
>> Rhyddhad Y Wasg - Fersiwn Technegol.
>> ------------------------------------
>> 
>> Mae'r South Wales Linux Users Group (www.swlug.org) 
ynghyd ? 
>> Chyngor Sir Caerdydd yn cynnal Diwrnodau Arwybod GNU/Linux 
ar 
>> Ddydd Gwener yr 11eg a Dydd Sadwrn y 12fed o Orffennaf yn 
>> Neuadd y Sir, Caerdydd.
>
>Awgrymu "Ymwybyddiaeth" yn hytrach na "Arwybod".
>
>> Yn y digwyddiad, ceir arddangosfeydd o blatfformiau 
amrywiol 
>> yn rhedeg Linux am nifer o dasgiau gwahanol fel 
Amlgyfrwng, 
>> Diogelwch Rhyngrwyd, gwaith sywddfa ac addysg. Bydd gan y 
>> prosiect Gnome-cy fersiwn newydd o'r bwrdd gwaith GNOME 
>> wedi'i gyfieithu i'r Gymraeg, sy'n creu amgylchedd bwrdd 
>> gwaith cyfrifiaduro modern ar gael i'r Gymry Cymraeg am y 
tro 
>> cyntaf.
>
>'Dw i o hyd ddim yn gwbl hapus a "bwrdd gwith". Ond does dim 
awgrymiadau
>gwell gen i, ar wahan i efallai "amgylchedd" neu "amgylchedd 
gwaith".
>
>Ar wah⮠i'r rheiny, gwych!
>
>-- 
>Dafydd
>
>_______________________________________________
>gnome-cy mailing list
>gnome-cy pengwyn linux org uk
>http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy
���������������������������������������	b���g�s/�0������!����������O�fj�b��{�


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]