Re: [gnome-cy] [Fwd: GNU/Linux awareness Day]On Tue, Jun 24, 2003 at 05:46:58PM +0100, Dafydd Tomos wrote:
> > 'Dw i o hyd ddim yn gwbl hapus a "bwrdd gwith". Ond does dim awgrymiadau
> > gwell gen i, ar wahan i efallai "amgylchedd" neu "amgylchedd gwaith".
> 
> Penbwrdd sydd wedi cael ei ddefnyddio ers o leia 1985, felly
> "Amgylchedd Penbwrdd" amdani?

Ydi e? Doeddwn i ddim yn ymbydodol o hynny. A oes manylion gen ti?

-- 
Dafydd

_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]