Re: [gnome-cy] [Fwd: GNU/Linux awareness Day]> 'Dw i o hyd ddim yn gwbl hapus a "bwrdd gwith". Ond does dim awgrymiadau
> gwell gen i, ar wahan i efallai "amgylchedd" neu "amgylchedd gwaith".

Penbwrdd sydd wedi cael ei ddefnyddio ers o leia 1985, felly
"Amgylchedd Penbwrdd" amdani?

-- 
Dafydd Tomos                <URL:http://www.fydd.org/d/>

_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]