Re: [gnome-cy] [Fwd: GNU/Linux awareness Day]On Tue, Jun 24, 2003 at 12:53:31PM +0100, Marcus Davage wrote:
> Rhyddhad Y Wasg - Fersiwn Technegol.
> ------------------------------------
> 
> Mae'r South Wales Linux Users Group (www.swlug.org) ynghyd ? 
> Chyngor Sir Caerdydd yn cynnal Diwrnodau Arwybod GNU/Linux ar 
> Ddydd Gwener yr 11eg a Dydd Sadwrn y 12fed o Orffennaf yn 
> Neuadd y Sir, Caerdydd.

Awgrymu "Ymwybyddiaeth" yn hytrach na "Arwybod".

> Yn y digwyddiad, ceir arddangosfeydd o blatfformiau amrywiol 
> yn rhedeg Linux am nifer o dasgiau gwahanol fel Amlgyfrwng, 
> Diogelwch Rhyngrwyd, gwaith sywddfa ac addysg. Bydd gan y 
> prosiect Gnome-cy fersiwn newydd o'r bwrdd gwaith GNOME 
> wedi'i gyfieithu i'r Gymraeg, sy'n creu amgylchedd bwrdd 
> gwaith cyfrifiaduro modern ar gael i'r Gymry Cymraeg am y tro 
> cyntaf.

'Dw i o hyd ddim yn gwbl hapus a "bwrdd gwith". Ond does dim awgrymiadau
gwell gen i, ar wahan i efallai "amgylchedd" neu "amgylchedd gwaith".

Ar wahân i'r rheiny, gwych!

-- 
Dafydd

_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]