Re: [gnome-cy] A bodyHelo pawb,

Mae fy ngeiniog neu ddau i islaw.......


Ysgrifennodd David Chan:
Sgrifennodd Kevin Donnelly:
 
Well, I'm not against the Golwg idea if the money to do it can be
found, because it will certainly raise awareness. But from the point
of view of getting bums on seats, trying to market direct to
"decision-makers" probably makes more sense.
  
[...]
Rhoslyn and I had an article in Golwg last year about Gwe-lywiwr Mozilla 1.0, but unfortunately most of  the 'techie' facts had been written up incorrectly. After that experience we thought it best that we wrote the article that appeared in the Western Mail. That rose some awareness but not much.

I think that the 'decision makers' are familiar with Welsh language and open source software already. Changes in Microsoft licensing has   already seen to them partly exploring alternatives. But also the E-Gymraeg day that Canolfan Bedwyr hosted - the first time some key people in private, public and in the community were brought together to discuss Welsh language software. The email list from that day (e-gymraeg jiscmail ac uk) I'd say has most key people from all around Wales as members and it'd be an excellent place for announcements and opening up the taps more for the 'dripping effect'.


 
Of course, all this only emphasises the need to think about the next
steps. There's no point putting a lot of effort into the translation
is we can't convert that into users.
  

[English below]

Dyna beth ddywedodd Rhoslyn Prys: er bod rhaid wrth lot o waith
cyfieithu, mewn ffordd dyna'r rhan syml o'r gwaith, oherwydd bod hi'n
amlwg beth i'w wneud. Mae'n llai amlwg sut i farchnata'r meddalwedd.
Ond un peth naeth fy ngalonogi yn y Steddfod: dywedodd llawer iawn o
bobl bod nhw'n defnyddio Cysill (y cywirydd sillafu) ar hyn o bryd.
Mi fydd pobl yn trafferthu i gael meddalwedd Cymraeg, felly, os ydy'r
marchnata yn iawn.
Oes, mae na lawer o bobl yn defnyddio Cysill. Mae'r rhyngwyneb yn ddwyieithog ond y prif rheswm mae lawer o bobl yn ei defnyddio yw ei bod o'n rhoid hunan hyder i bobl defnyddio eu Gymraeg ysgrifenedig, yn enwedig gyda'u treiglo. (sgen i ddim gopi adref fel mae rhai ohonno chi efallai wedi sylwi efallai ;) ) Fel mae nhw'n dweud, mae o'n 'killer app'.

I dweud y gwir, mae rhaid bod Cysill yn rhan pwysig i systemau meddalwedd staff weinyddu rhai sefydliadau cyhoeddus, 'chos mae un neu ddau  ohonnyn nhw wedi cyfaddef i CB na fedrwn nhw troi i Star/OpenOffice (Saesneg neu Cymraeg! Windows neu Linux! - cofiwch 'thin edge of a wedge' ayb) os na alle nhw defnyddio Cysill gyda OOo yn yr un modd hwylus â gyda MS Word. Felly gobeithio, wedi help gan Sun, mi fydd Cysill3 (y fersiwn nesaf) yn integreiddio gyda Star/OpenOffice.


Gyda llaw, oes rhywun sy'n gwybod beth ydy canlyniadau Deddf Yr Iaith ar
feddalwedd Cymraeg? E.e. cyfrifiaduron cyhoeddus mewn llyfrgelloedd -
dylen nhw fod yn ddwyieithog? Dwi'n gwybod bod hi'n dibynnu ar
discretion Bwrdd Yr Iaith - efallai byddan nhw'n disgwyl mwy wrth i fwy
o meddalwedd Cymraeg ddod allan.
Dwi'm yn hollol siwr, ond mae'n dibynnu ar polisi iaith y sefydliad. Mae rhai polisiau iaith yn ddeddfu bod gan y sefydliad ddylestwydd i ddarparu amgylchedd weithredu neu rhyngwyneb Cymraeg i'w 'gwsmeriaid' *a'i* gweithwyr. Wyddwn i ddim os mae hyn yn cynnwys meddalwedd Cymraeg. Ond dwi'n gobeithio pan fydd fwy o feddalwedd Cymraeg aeddfed ar gael, a pan bydd y 'trickle effect' yn  dechrau cymryd effaith, ac o canlyniadau eu holiadur, bydd y Bwrdd yn gallu awgrymu gallai polisiau iaith cynnwys hyn.

Hwyl,
Dewi.


--
Llofnod
-----------------------------------------------------------------------------
Gwe-lywiwr Mozilla Cymraeg 
Porwr  | E-Bost | Cyfansoddwr | Llyfr Cyfeiriadau
-----------------------------------------------------------------------------[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]