Re: [gnome-cy] A bodySgrifennodd Kevin Donnelly:
> Well, I'm not against the Golwg idea if the money to do it can be
> found, because it will certainly raise awareness. But from the point
> of view of getting bums on seats, trying to market direct to
> "decision-makers" probably makes more sense.
[...]
> Of course, all this only emphasises the need to think about the next
> steps. There's no point putting a lot of effort into the translation
> is we can't convert that into users.

[English below]

Dyna beth ddywedodd Rhoslyn Prys: er bod rhaid wrth lot o waith
cyfieithu, mewn ffordd dyna'r rhan syml o'r gwaith, oherwydd bod hi'n
amlwg beth i'w wneud. Mae'n llai amlwg sut i farchnata'r meddalwedd.
Ond un peth naeth fy ngalonogi yn y Steddfod: dywedodd llawer iawn o
bobl bod nhw'n defnyddio Cysill (y cywirydd sillafu) ar hyn o bryd.
Mi fydd pobl yn trafferthu i gael meddalwedd Cymraeg, felly, os ydy'r
marchnata yn iawn.

Gyda llaw, oes rhywun sy'n gwybod beth ydy canlyniadau Deddf Yr Iaith ar
feddalwedd Cymraeg? E.e. cyfrifiaduron cyhoeddus mewn llyfrgelloedd -
dylen nhw fod yn ddwyieithog? Dwi'n gwybod bod hi'n dibynnu ar
discretion Bwrdd Yr Iaith - efallai byddan nhw'n disgwyl mwy wrth i fwy
o meddalwedd Cymraeg ddod allan.

-----

That's what Rhoslyn Prys said: though there's lots of translating to do,
in a way that's the simplest part of the work, because it's obvious what
to do. It's less obvious how to market the software. But I was glad to
see in the Eisteddfod that many people said they were using Cysill (the
spellchecker) at the moment. So people will take the trouble to get
Welsh software if the marketing's right.

BTW, does anyone know what are the consequences of the Welsh Language
Act on Welsh software? E.g. should public-access computers in libraries
be bilingual? I know it's up to the discretion of Bwrdd Yr Iaith -
maybe they'll be expecting more as more Welsh software comes out.

Hwyl,
David
-- 
$_=".--- ..- ... - .- -. --- - .... . .-. .--. . .-. .-.. .... .- -.-.".
" -.- . .-.\n";s!([.-]+) ?!$_=$1;y/-./10/;$_=chr(-1+ord pack"B*","01".0 x(5
-length)."1$_");y/DWYKAQMOCVLSFENU\\IGBHPJXZ[~nfb`_ow{}/a-z0-9/;$_!ge;print


_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]