Re: GNOME 3 Launch PartyJiří Eischmann <jiri eischmann cz>, Mon, 21 Feb 2011 22:10:06 +0100:

> Mám další update ohledně GNOME 3 Launch Party.
> Dnes jsem domluvil s Petrem Hodačem ze studenského sdružení na Strahově,
> že nám tam k akci poskytnou prostory. S jistotou budeme mít přednáškovou
> místnost pro 30 lidí a můžeme mít i pro 100, ale to by museli projednat.

Díky moc za vyjednání, zní to velmi slibně.

> Navíc nám mohou pomoci s organizací a propagací. Můžou rozmístit plakáty
> po strahovských kolejích a škole a rozeslat newsletter 5000 studentů.
> Jsou schopní také zajistit ubytování za cca 300 Kč/noc přímo v areálu.
> Domluvili jsme se, že detaily dořešíme osobně na InstallFestu, který
> bude příští víkend. Do té doby jim musíme dodat plakát. Proto musíme v
> následujících dnech vyřešit tyto úkoly:
> 1. ujasnit si program (jaké přednášky tam mít)
> 2. určit začátek akce (přesnou hodinu, datum 9.4. už je myslím jasné)
> 3. vytvořit plakát, který můžeme použít na propagaci a předat lidem ze
> Strahova.
> 
> Ad 1: Na stránce akce jsou přihlášené zatím čtyři přednášky:
> Tomáš Bžatek - GNOME 3 z uživatelské i vývojářské perspektivy
> Vojtěch Trefný - Unity jako alternativní cesta ke GNOME Shell
> Andre Klapper - Release and bug management in GNOME 
> Petr Kovář - Lokalizace GNOME
> 
> Jsou návrhy ještě na nějaké jiné přednášky? Jsou stále všichni jmenovaní
> ochotní dojet v sobotu 9.4. na Strahov a mít tam svoji přednášku?

Vypadá to, že ano. :-)

> Ad 2: Myslím, že začátek v odpoledních hodinách by byl nejlepší.
> Navrhuji 15:00 a konec přednáškové části v 18:00 nebo 19:00. Potom
> bychom se mohli přesunout do nedaleké studentské restaurace a zahájit
> neformální část.
> 
> Ad 3: Má někdo z nás grafické vlohy? Já bohužel ne. Mohli bychom se také
> přeptat v jiné konferenci, jestli se nebude dělat nějaký společný
> artwork, který bychom mohli upravit pro svoje potřeby.

Rád bych nějak smysluplně vypomohl s organizací, ale práci s grafikou
naprosto neovládám. Co se týče těch nápisů jako "made of easy" nebo "free
your desktop", mohli bychom snad i ponechat angličtinu a brát to jako
součást značky.

Zdraví
Petr Kovář


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]