Re: GNOME 3 Launch PartyOn Mon, 2011-02-21 at 22:10 +0100, Jiří Eischmann wrote:
> Jsou stále všichni jmenovaní
> ochotní dojet v sobotu 9.4. na Strahov a mít tam svoji přednášku?

Ano.

> Ad 3: Má někdo z nás grafické vlohy? Já bohužel ne. Mohli bychom se také
> přeptat v jiné konferenci, jestli se nebude dělat nějaký společný
> artwork, který bychom mohli upravit pro svoje potřeby.

https://live.gnome.org/ThreePointZero/LaunchParty/Resources#Promote_your_parties : "you should be able to download the artwork soon".

andre
-- 
mailto:ak-47 gmx net | failed
http://blogs.gnome.org/aklapper | http://www.openismus.com[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]