Re: Skript pro kontrolu pravopisu + =?ISO-8859-2?Q?v=FDsledek?=Vlastimil Ott <linux e-ott info>, Thu, 26 Feb 2009 18:01:36 +0100:

> Dne Friday 30 January 2009 15:05:58 Pavel Lastovicka napsal(a):
> > Ahoj,
> > tak jsem vytvořil skript pro kontrolu pravopisu PO souborů. Skript
> > spolu se souborem cs_ooo_wordlist se má nahrát do určitého adresáře a
> > v tom adresáři spustit. Stáhne pak automaticky PO soubory z CVS a
> > provede kontrolu. Výstup je záhodno přesměrovat do souboru.
> 
> A je možné to používat i v jiných projektech? 

Rád bych v této souvislosti upozornil na nástroj pofilter z balíku
nástrojů Translate Toolkit, který již dlouhou dobu kontrolu pravopisu
umožňuje na libovolném katalogu zpráv. Výstupem jsou řetězce obsahující
výrazy mimo slovník, ty jsou pak automaticky zapsány v komentáři
daného řetězce. Úpravy je možné provádět přímo ve výstupním souboru, který
pak lze pomocí dalšího nástroje pomerge sloučit s původním kontrolovaným
katalogem.

http://translate.sourceforge.net/wiki/toolkit/pofilter
http://translate.sourceforge.net/wiki/toolkit/pomerge

Zdraví
Petr Kovář


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]