=?UTF-8?Q?P=C5=99eklad?= =?UTF-8?Q?_=E2=80=93?= GConf 2.26Zdravím překladatele,

před nějakou dobou jsem si vzal na starost překlad modulu gconf a dnes
přináším výsledky.

Celý katalog jsem upravil, aby vyhovoval našim nárokům, což znamená:

* překlad nepřeložených řetězců (jen několik)
* zlepšení typografie
* obecná vylepšení překladů (odstraňování personifikací, zlepšování
výrazů atd.)

Revize překladu byla velice náročná – zejména kvůli tomu, že ani
původní, anglické řetězce často nejsou dle mého skromného názoru příliš
kvalitní. Z tohoto důvodu bych byl velmi rád, kdyby si někdo katalog
(cca 500 řetězců) prošel, protože nějaké chyby tam prostě a jednoduše
očekávám (a to jsem si katalog samozřejmě několikrát prošel).

Nejsou přeloženy tři řetězce, jejichž smysl jsem nepochopil:

* Could not stat `%s': %s
* Failed to stat `%s': %s
* Failed to flush client add to saved state file: %s

Katalog je přiložen k této zprávě. Až jej někdo zkontroluje a až se
přeloží výše zmíněné řetězce, nahraji jej do překladatelské aplikace.

Děkuji,
s pozdravem,
MP

P.S.: Tento katalog mám stažený již po delší dobu, takže je možné, že se
v aplikaci objevily nové řetězce. To zkontroluji a případně vyřeším.

-- 
Martin PICEK
 * osobní webové stránky: http://picek.gnome-cesko.cz/
 * elektronická pošta: picek martin gnome-cesko cz
 * veřejný klíč OpenPGP: http://picek.gnome-cesko.cz/martinpicek-openpgp.asc
# Czech translation of GConf.
# Copyright (C) 2002, 2007, 2008 the author(s) of GConf.
# Copyright (C) 2004, 2005 Miloslav Trmac <mitr volny cz>.
# Copyright (C) 2006 Lukas Novotny <lukasnov cvs gnome org>.
# Copyright (C) 2009 Martin Picek <picek martin gnome-cesko cz>.
# This file is distributed under the same license as the gconf package.
# George Lebl <jirka 5z com>, 2000.
# Michal Bukovjan <bukm centrum cz>, 2002.
# Miloslav Trmac <mitr volny cz>, 2003, 2004, 2005.
# Lukas Novotny <lukasnov cvs gnome org>, 2006.
# Petr Tomeš <ptomes gmail com>, 2006.
# Jiří Eischmann <jiri eischmann cz>, 2008.
# Petr Kovar <pknbe volny cz>, 2008.
# Martin Picek <picek martin gnome-cesko cz>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gconf\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-10-22 20:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2009-02-25 19:58+0100\n"
"Last-Translator: Martin Picek <picek martin gnome-cesko cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"

#: ../backends/evoldap-backend.c:159
#, c-format
msgid "Failed to get configuration file path from '%s'"
msgstr "Nepodařilo se získat cestu souboru s nastavením z „%s“"

#: ../backends/evoldap-backend.c:170
#, c-format
msgid "Created Evolution/LDAP source using configuration file '%s'"
msgstr "Byl vytvořen zdroj Evolution/LDAP pomocí souboru s nastavením „%s“"

#: ../backends/evoldap-backend.c:444
#, c-format
msgid "Unable to parse XML file '%s'"
msgstr "Nepodařilo se zpracovat soubor XML „%s“"

#: ../backends/evoldap-backend.c:453
#, c-format
msgid "Config file '%s' is empty"
msgstr "Soubor s nastavením „%s“ je prázdný"

#: ../backends/evoldap-backend.c:464
#, c-format
msgid "Root node of '%s' must be <evoldap>, not <%s>"
msgstr "Kořenový uzel „%s“ musí být <evoldap>, nikoli <%s>"

#: ../backends/evoldap-backend.c:502
#, c-format
msgid "No <template> specified in '%s'"
msgstr "V „%s“ nebylo specifikováno <template>"

#: ../backends/evoldap-backend.c:509
#, c-format
msgid "No \"filter\" attribute specified on <template> in '%s'"
msgstr "V <template> v „%s“ nebyl specifikován atribut „filter“"

#: ../backends/evoldap-backend.c:571
#, c-format
msgid "No LDAP server or base DN specified in '%s'"
msgstr "V „%s“ nebyl specifikován server LDAP nebo DN základu"

#: ../backends/evoldap-backend.c:577
#, c-format
msgid "Contacting LDAP server: host '%s', port '%d', base DN '%s'"
msgstr "Kontaktuje se server LDAP: hostitel „%s“, port „%d“, DN základu „%s“"

#: ../backends/evoldap-backend.c:584
#, c-format
msgid "Failed to contact LDAP server: %s"
msgstr "Nepodařilo se kontaktovat server LDAP: %s"

#: ../backends/evoldap-backend.c:672
#, c-format
msgid "Searching for entries using filter: %s"
msgstr "Vyhledávají se položky při použití filtru: %s"

#: ../backends/evoldap-backend.c:686
#, c-format
msgid "Error querying LDAP server: %s"
msgstr "Chyba při dotazování serveru LDAP: %s"

#: ../backends/evoldap-backend.c:696
#, c-format
msgid "Got %d entries using filter: %s"
msgstr "Získáno %d položek po použití filtru: %s"

#: ../backends/gconf-merge-tree.c:59
#, c-format
msgid "Cannot find directory %s\n"
msgstr "Nepodařilo se najít adresář %s\n"

#: ../backends/gconf-merge-tree.c:75
#, c-format
msgid "Error saving GConf tree to '%s': %s\n"
msgstr "Chyba při ukládání stromu GConfu do „%s“: %s\n"

#: ../backends/gconf-merge-tree.c:101
#, c-format
msgid "Usage: %s <dir>\n"
msgstr "Použití: %s <adresář>\n"

#: ../backends/gconf-merge-tree.c:107
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s <dir>\n"
" Merges a markup backend filesystem hierarchy like:\n"
"  dir/%%gconf.xml\n"
"    subdir1/%%gconf.xml\n"
"    subdir2/%%gconf.xml\n"
" to:\n"
"  dir/%%gconf-tree.xml\n"
msgstr ""
"Použití: %s <adresář>\n"
" Sloučí hierarchii systému souborů podpůrného modulu Markup, například:\n"
"  adresář/%%gconf.xml\n"
"    podadresář1/%%gconf.xml\n"
"    podadresář2/%%gconf.xml\n"
" na:\n"
"  adresář/%%gconf-tree.xml\n"

#: ../backends/markup-backend.c:163
msgid "Unloading text markup backend module."
msgstr "Odpojuje se podpůrný modul Markup."

#: ../backends/markup-backend.c:226
#: ../backends/xml-backend.c:288
#, c-format
msgid "Couldn't find the XML root directory in the address `%s'"
msgstr "Na adrese „%s“ se nepodařilo nalézt kořenový adresář XML"

#: ../backends/markup-backend.c:283
#: ../backends/xml-backend.c:343
#, c-format
msgid "Could not make directory `%s': %s"
msgstr "Nepodařilo se vytvořit adresář „%s“: %s"

#: ../backends/markup-backend.c:390
#: ../backends/xml-backend.c:442
#, c-format
msgid "Can't read from or write to the XML root directory in the address \"%s\""
msgstr "Nepodařilo se číst z nebo zapisovat do kořenového adresáře XML na adrese „%s“"

#: ../backends/markup-backend.c:401
#: ../backends/xml-backend.c:452
#, c-format
msgid "Directory/file permissions for XML source at root %s are: %o/%o"
msgstr "Oprávnění k adresáři nebo souboru pro zdroj XML v kořeni %s jsou: %o/%o"

#: ../backends/markup-backend.c:740
#: ../backends/xml-backend.c:683
#, c-format
msgid "Remove directory operation is no longer supported, just remove all the values in the directory"
msgstr "Operace odstranění adresáře již není podporována, stačí odstranit všechny hodnoty z adresáře"

#: ../backends/markup-backend.c:826
#: ../backends/xml-backend.c:769
#, c-format
msgid "Could not open lock directory for %s to remove locks: %s\n"
msgstr "Nepodařilo se otevřít adresář zámků %s kvůli odstranění zámků: %s\n"

#: ../backends/markup-backend.c:839
#: ../backends/xml-backend.c:782
#, c-format
msgid "Could not remove file %s: %s\n"
msgstr "Nepodařilo se odstranit soubor %s: %s\n"

#: ../backends/markup-backend.c:860
msgid "Initializing Markup backend module"
msgstr "Inicializuje se podpůrný modul Markup"

#: ../backends/markup-backend.c:918
#: ../backends/xml-backend.c:880
#, c-format
msgid "Failed to give up lock on XML directory \"%s\": %s"
msgstr "Nepodařilo se uvolnit zámek na adresáři XML „%s“: %s"

#: ../backends/markup-tree.c:400
#, c-format
msgid "Failed to write some configuration data to disk\n"
msgstr "Na disk se nepodařilo zapsat některá data nastavení\n"

#: ../backends/markup-tree.c:923
#: ../backends/xml-dir.c:1267
#, c-format
msgid "Could not make directory \"%s\": %s"
msgstr "Nepodařilo se vytvořit adresář „%s“: %s"

#: ../backends/markup-tree.c:963
#: ../backends/markup-tree.c:970
#, c-format
msgid "Could not remove \"%s\": %s\n"
msgstr "Nepodařilo se odstranit „%s“: %s\n"

#: ../backends/markup-tree.c:1171
#, c-format
msgid "Failed to write \"%s\": %s\n"
msgstr "Nepodařilo se zapsat do „%s“: %s\n"

#: ../backends/markup-tree.c:1379
#, c-format
msgid "Failed to load file \"%s\": %s"
msgstr "Nepodařilo se načíst soubor „%s“: %s"

#: ../backends/markup-tree.c:1969
#, c-format
msgid "Line %d character %d: %s"
msgstr "Řádek %d, znak %d: %s"

#: ../backends/markup-tree.c:2188
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
msgstr "Atribut „%s“ se v jednom elementu <%s> vyskytuje dvakrát"

#: ../backends/markup-tree.c:2205
#: ../backends/markup-tree.c:2229
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
msgstr "Atribut „%s“ v elementu <%s> není v tomto kontextu platný"

#: ../backends/markup-tree.c:2254
#: ../gconf/gconf-value.c:111
#, c-format
msgid "Didn't understand `%s' (expected integer)"
msgstr "Nerozpoznáno „%s“ (očekáváno celé číslo)"

#: ../backends/markup-tree.c:2261
#: ../gconf/gconf-value.c:121
#, c-format
msgid "Integer `%s' is too large or small"
msgstr "Celé číslo „%s“ je příliš velké nebo příliš malé"

#: ../backends/markup-tree.c:2293
#: ../gconf/gconf-value.c:186
#, c-format
msgid "Didn't understand `%s' (expected true or false)"
msgstr "Nerozpoznáno „%s“ (očekáváno „true“ nebo „false“)"

#: ../backends/markup-tree.c:2317
#: ../gconf/gconf-value.c:142
#, c-format
msgid "Didn't understand `%s' (expected real number)"
msgstr "Nerozpoznáno „%s“ (očekáváno reálné číslo)"

#: ../backends/markup-tree.c:2387
#: ../backends/markup-tree.c:2416
#: ../backends/markup-tree.c:2456
#: ../backends/markup-tree.c:2480
#: ../backends/markup-tree.c:2488
#: ../backends/markup-tree.c:2543
#: ../backends/markup-tree.c:2608
#: ../backends/markup-tree.c:2720
#: ../backends/markup-tree.c:2788
#: ../backends/markup-tree.c:2846
#: ../backends/markup-tree.c:2996
#, c-format
msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
msgstr "Atribut „%s“ chybí v elementu <%s>"

#: ../backends/markup-tree.c:2396
#, c-format
msgid "Unknown value \"%s\" for \"%s\" attribute on element <%s>"
msgstr "Neznámá hodnota „%s“ atributu „%s“ v elementu <%s>"

#: ../backends/markup-tree.c:2430
#, c-format
msgid "Invalid ltype \"%s\" on <%s>"
msgstr "Neplatné ltype „%s“ v <%s>"

#: ../backends/markup-tree.c:2510
#, c-format
msgid "Invalid first-element type \"%s\" on <%s>"
msgstr "Neplatný typ first-element „%s“ v <%s>"

#: ../backends/markup-tree.c:2524
#, c-format
msgid "Invalid cdr_type \"%s\" on <%s>"
msgstr "Neplatné cdr_type „%s“ v <%s>"

#: ../backends/markup-tree.c:2560
#, c-format
msgid "Invalid list_type \"%s\" on <%s>"
msgstr "Neplatné list_type „%s“ v <%s>"

#: ../backends/markup-tree.c:2927
msgid "Two <default> elements below a <local_schema>"
msgstr "Dva elementy <default> v <local_schema>"

#: ../backends/markup-tree.c:2942
msgid "Two <longdesc> elements below a <local_schema>"
msgstr "Dva elementy <longdesc> v <local_schema>"

#: ../backends/markup-tree.c:2949
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
msgstr "Element <%s> není povolen v <%s>"

#: ../backends/markup-tree.c:2974
#: ../backends/markup-tree.c:3079
#: ../backends/markup-tree.c:3133
#: ../backends/markup-tree.c:3184
#, c-format
msgid "<%s> provided but current element does not have type %s"
msgstr "Poskytnuto <%s>, ale aktuální element nemá typ %s"

#: ../backends/markup-tree.c:3057
msgid "Two <car> elements given for same pair"
msgstr "Jednomu páru předány dva elementy <car>"

#: ../backends/markup-tree.c:3071
msgid "Two <cdr> elements given for same pair"
msgstr "Jednomu páru předány dva elementy <cdr>"

#: ../backends/markup-tree.c:3125
#, c-format
msgid "<li> has wrong type %s"
msgstr "<li> má špatný typ %s"

#: ../backends/markup-tree.c:3156
#, c-format
msgid "<%s> provided but parent <entry> does not have a value"
msgstr "Poskytnuto <%s>, ale rodičovské <entry> nemá hodnotu"

#: ../backends/markup-tree.c:3197
#: ../backends/markup-tree.c:3220
#: ../backends/markup-tree.c:3242
#: ../backends/markup-tree.c:3259
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside current element"
msgstr "Element <%s> není uvnitř aktuálního elementu povolen"

#: ../backends/markup-tree.c:3291
#, c-format
msgid "Outermost element in menu file must be <gconf> not <%s>"
msgstr "Vnější element v souboru nabídky musí být <gconf>, nikoli <%s>"

#: ../backends/markup-tree.c:3311
#: ../backends/markup-tree.c:3333
#: ../backends/markup-tree.c:3338
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
msgstr "Element <%s> není uvnitř elementu <%s> povolen"

#: ../backends/markup-tree.c:3482
#, c-format
msgid "No text is allowed inside element <%s>"
msgstr "Uvnitř elementu <%s> není povolen text"

#: ../backends/markup-tree.c:3599
#: ../backends/markup-tree.c:4379
#: ../backends/markup-tree.c:4397
#, c-format
msgid "Failed to open \"%s\": %s\n"
msgstr "Nepodařilo se otevřít „%s“: %s\n"

#: ../backends/markup-tree.c:3629
#, c-format
msgid "Error reading \"%s\": %s\n"
msgstr "Chyba při čtení „%s“: %s\n"

#: ../backends/markup-tree.c:4484
#, c-format
msgid "Error writing file \"%s\": %s"
msgstr "Chyba při zápisu do souboru „%s“: %s"

#: ../backends/markup-tree.c:4513
#, c-format
msgid "Failed to move temporary file \"%s\" to final location \"%s\": %s"
msgstr "Nepodařilo se přesunout dočasný soubor „%s“ na cílové umístění „%s“: %s"

#: ../backends/xml-backend.c:239
msgid "Unloading XML backend module."
msgstr "Odpojuje se podpůrný modul XML."

#: ../backends/xml-backend.c:618
#, c-format
msgid "Error syncing the XML backend directory cache: %s"
msgstr "Chyba při synchronizaci vyrovnávací paměti adresářů podpůrného modulu XML: %s"

#: ../backends/xml-backend.c:809
msgid "Initializing XML backend module"
msgstr "Inicializuje se podpůrný modul XML"

#: ../backends/xml-cache.c:288
msgid "Failed to sync XML cache contents to disk"
msgstr "Nepodařilo se synchronizovat obsah vyrovnávací paměti XML na disk"

#: ../backends/xml-cache.c:318
#, c-format
msgid "Unable to remove directory `%s' from the XML backend cache, because it has not been successfully synced to disk"
msgstr "Nepodařilo se odstranit adresář „%s“ z vyrovnávací paměti podpůrné vrstvy XML, protože nebyl úspěšně synchronizován na disk"

#: ../backends/xml-dir.c:170
#, c-format
msgid "Could not stat `%s': %s"
msgstr ""

#: ../backends/xml-dir.c:180
#, c-format
msgid "XML filename `%s' is a directory"
msgstr "Název souboru XML „%s“ je adresář"

#: ../backends/xml-dir.c:417
#: ../backends/xml-dir.c:426
#, c-format
msgid "Failed to delete \"%s\": %s"
msgstr "Nepodařilo se smazat „%s“: %s"

#: ../backends/xml-dir.c:472
#, c-format
msgid "Failed to write file `%s': %s"
msgstr "Nepodařilo se zapsat do souboru „%s“: %s"

#: ../backends/xml-dir.c:486
#: ../backends/xml-dir.c:522
#, c-format
msgid "Failed to set mode on `%s': %s"
msgstr "Nepodařilo se nastavit režim na „%s“: %s"

#: ../backends/xml-dir.c:497
#, c-format
msgid "Failed to write XML data to `%s': %s"
msgstr "Nepodařilo se zapsat data XML do „%s“: %s"

#: ../backends/xml-dir.c:507
#: ../backends/xml-dir.c:1291
#, c-format
msgid "Failed to close file `%s': %s"
msgstr "Nepodařilo se uzavřít soubor „%s“: %s"

#: ../backends/xml-dir.c:537
#: ../backends/xml-dir.c:547
#, c-format
msgid "Failed to rename `%s' to `%s': %s"
msgstr "Nepodařilo se přejmenovat „%s“ na „%s“: %s"

#: ../backends/xml-dir.c:553
#, c-format
msgid "Failed to restore `%s' from `%s': %s"
msgstr "Nepodařilo se obnovit „%s“ z „%s“: %s"

#: ../backends/xml-dir.c:565
#, c-format
msgid "Failed to delete old file `%s': %s"
msgstr "Nepodařilo se smazat starý soubor „%s“: %s"

#. These are all fatal errors
#: ../backends/xml-dir.c:991
#, c-format
msgid "Failed to stat `%s': %s"
msgstr ""

#: ../backends/xml-dir.c:1165
#, c-format
msgid "Duplicate entry `%s' in `%s', ignoring"
msgstr "Duplicitní položka „%s“ v „%s“, ignoruje se"

#: ../backends/xml-dir.c:1187
#, c-format
msgid "Entry with no name in XML file `%s', ignoring"
msgstr "Položka bez názvu v souboru XML „%s“, ignoruje se"

#: ../backends/xml-dir.c:1195
#, c-format
msgid "A toplevel node in XML file `%s' is <%s> rather than <entry>, ignoring"
msgstr "Kořenový uzel v souboru XML „%s“ je <%s> namísto <entry>, ignoruje se"

#: ../backends/xml-dir.c:1283
#, c-format
msgid "Failed to create file `%s': %s"
msgstr "Nepodařilo se vytvořit soubor „%s“: %s"

#: ../backends/xml-dir.c:1382
#, c-format
msgid "Failed to parse XML file \"%s\""
msgstr "Nepodařilo se zpracovat soubor XML „%s“"

#. There was an error
#: ../backends/xml-entry.c:153
#, c-format
msgid "Ignoring XML node with name `%s': %s"
msgstr "Ignoruje se uzel XML s názvem „%s“: %s"

#: ../backends/xml-entry.c:329
#, c-format
msgid "Ignoring schema name `%s', invalid: %s"
msgstr "Ignoruje se název schématu „%s“, je neplatné: %s"

#: ../backends/xml-entry.c:377
#, c-format
msgid "Ignoring XML node `%s': %s"
msgstr "Ignoruje se uzel XML „%s“: %s"

#: ../backends/xml-entry.c:730
#, c-format
msgid "Failed reading default value for schema: %s"
msgstr "Nepodařilo se načíst výchozí hodnotu pro schéma: %s"

#: ../backends/xml-entry.c:950
#, c-format
msgid "No \"type\" attribute for <%s> node"
msgstr "V uzlu <%s> chybí atribut „type“"

#: ../backends/xml-entry.c:964
#, c-format
msgid "A node has unknown \"type\" attribute `%s', ignoring"
msgstr "Uzel má neznámou hodnotu atributu „type“ – „%s“, ignoruje se"

#: ../backends/xml-entry.c:979
msgid "No \"value\" attribute for node"
msgstr "V uzlu chybí atribut „value“"

#: ../backends/xml-entry.c:1027
#: ../backends/xml-entry.c:1103
#, c-format
msgid "Didn't understand XML node <%s> inside an XML list node"
msgstr "Nepodařilo se rozpoznat uzel XML <%s> v uzlu seznamu"

#: ../backends/xml-entry.c:1061
msgid "Invalid type (list, pair, or unknown) in a list node"
msgstr "Neplatný typ (seznam, pár nebo neznámý) v uzlu seznamu"

#: ../backends/xml-entry.c:1084
#, c-format
msgid "Bad XML node: %s"
msgstr "Chybný uzel XML: %s"

#: ../backends/xml-entry.c:1092
#, c-format
msgid "List contains a badly-typed node (%s, should be %s)"
msgstr "Seznam obsahuje uzel se špatným typem (%s by měl být %s)"

#: ../backends/xml-entry.c:1144
#, c-format
msgid "Ignoring bad car from XML pair: %s"
msgstr "Ignoruje se neplatné car z páru XML: %s"

#: ../backends/xml-entry.c:1153
#: ../backends/xml-entry.c:1176
msgid "parsing XML file: lists and pairs may not be placed inside a pair"
msgstr "zpracování souboru XML: seznamy a páry nesmí být umístěny uvnitř páru"

#: ../backends/xml-entry.c:1166
#, c-format
msgid "Ignoring bad cdr from XML pair: %s"
msgstr "Ignoruje se neplatné cdr z páru XML: %s"

#: ../backends/xml-entry.c:1185
#, c-format
msgid "Didn't understand XML node <%s> inside an XML pair node"
msgstr "Nepodařilo se rozpoznat uzel XML <%s> uvnitř párového uzlu XML"

#: ../backends/xml-entry.c:1203
msgid "Didn't find car and cdr for XML pair node"
msgstr "Nepodařilo se nalézt car a cdr pro párový uzel XML"

#: ../backends/xml-entry.c:1209
msgid "Missing cdr from pair of values in XML file"
msgstr "V páru hodnot v souboru XML chybí cdr"

#: ../backends/xml-entry.c:1216
msgid "Missing car from pair of values in XML file"
msgstr "V páru hodnot v souboru XML chybí car"

#: ../backends/xml-entry.c:1221
msgid "Missing both car and cdr values from pair in XML file"
msgstr "V páru v souboru XML chybí hodnoty car i cdr"

#: ../defaults/org.gnome.gconf.defaults.policy.in.h:1
msgid "Change GConf mandatory values"
msgstr "Změnit povinné hodnoty GConfu"

#: ../defaults/org.gnome.gconf.defaults.policy.in.h:2
msgid "Change GConf system values"
msgstr "Změnit systémové hodnoty GConfu"

#: ../defaults/org.gnome.gconf.defaults.policy.in.h:3
msgid "Privileges are required to change GConf mandatory values"
msgstr "Ke změně povinných hodnot GConfu jsou vyžadována oprávnění"

#: ../defaults/org.gnome.gconf.defaults.policy.in.h:4
msgid "Privileges are required to change GConf system values"
msgstr "Ke změně systémových hodnot GConfu jsou vyžadována oprávnění"

#: ../gconf/gconf-backend.c:62
#, c-format
msgid "`%c' is an invalid character in a configuration storage address"
msgstr "„%c“ není platným znakem v adrese úložiště nastavení"

#. -- end debug only
#: ../gconf/gconf-backend.c:216
#, c-format
msgid "No such file `%s'\n"
msgstr "Neexistuje soubor „%s“\n"

# FIXME: s/failed return/failed to return/
#: ../gconf/gconf-backend.c:261
#, c-format
msgid "Backend `%s' failed to return a vtable\n"
msgstr "Podpůrná vrstva „%s“ nevrátila vtable\n"

#: ../gconf/gconf-backend.c:276
#, c-format
msgid "Backend `%s' missing required vtable member `%s'\n"
msgstr "V podpůrné vrstvě „%s“ chybí povinná položka vtable „%s“\n"

#: ../gconf/gconf-backend.c:302
#, c-format
msgid "Bad address `%s': %s"
msgstr "Špatná adresa „%s“: %s"

#: ../gconf/gconf-backend.c:312
#, c-format
msgid "Bad address `%s'"
msgstr "Špatná adresa „%s“"

#: ../gconf/gconf-backend.c:337
msgid "GConf won't work without dynamic module support (gmodule)"
msgstr "GConf nebude fungovat bez podpory dynamických modulů (gmodule)"

#: ../gconf/gconf-backend.c:346
#, c-format
msgid "Error opening module `%s': %s\n"
msgstr "Chyba při otevírání modulu „%s“: %s\n"

#: ../gconf/gconf-backend.c:357
#, c-format
msgid "Error initializing module `%s': %s\n"
msgstr "Chyba při inicializaci modulu „%s“: %s\n"

#: ../gconf/gconf-backend.c:388
#, c-format
msgid "Couldn't locate backend module for `%s'"
msgstr "Nepodařilo se nalézt podpůrný modul pro „%s“"

#: ../gconf/gconf-backend.c:425
msgid "Failed to shut down backend"
msgstr "Nepodařilo se ukončit podpůrnou vrstvu"

#: ../gconf/gconf-client.c:345
#: ../gconf/gconf-client.c:363
#, c-format
msgid "GConf Error: %s\n"
msgstr "Chyba GConfu: %s\n"

#: ../gconf/gconf-client.c:913
#, c-format
msgid "GConf warning: failure listing pairs in `%s': %s"
msgstr "Varování GConfu: selhání při výpisu párů v „%s“: %s"

#: ../gconf/gconf-client.c:1198
#, c-format
msgid "Expected `%s' got `%s' for key %s"
msgstr "Bylo očekáváno %s, ale bylo obdrženo %s (pro klíč %s)"

#: ../gconf/gconf-database.c:212
msgid "Received invalid value in set request"
msgstr "Byla obdržena neplatná hodnota v požadavku na nastavení"

#: ../gconf/gconf-database.c:220
#, c-format
msgid "Couldn't make sense of CORBA value received in set request for key `%s'"
msgstr "Byla obdržena nesmyslná hodnota CORBA v požadavku na nastavení pro klíč „%s“"

#: ../gconf/gconf-database.c:503
msgid "Received request to drop all cached data"
msgstr "Byl obdržen požadavek na vymazání všech dat z vyrovnávací paměti"

#: ../gconf/gconf-database.c:520
msgid "Received request to sync synchronously"
msgstr "Byl obdržen požadavek na synchronní synchronizaci"

#: ../gconf/gconf-database.c:808
msgid "Fatal error: failed to get object reference for ConfigDatabase"
msgstr "Fatální chyba: nepodařilo se získat odkaz na objekt ConfigDatabase"

#: ../gconf/gconf-database.c:974
#, c-format
msgid "Failed to sync one or more sources: %s"
msgstr "Nepodařilo se synchronizovat jeden nebo více zdrojů: %s"

#: ../gconf/gconf-database.c:1047
#, c-format
msgid "Error obtaining new value for `%s' after change notification from backend `%s': %s"
msgstr "Chyba při získávání nové hodnoty pro „%s“ po upozornění na změnu od podpůrné vrstvy „%s“: %s"

#: ../gconf/gconf-database.c:1120
#, c-format
msgid "Failed to log addition of listener %s (%s); will not be able to restore this listener on gconfd restart, resulting in unreliable notification of configuration changes."
msgstr "Nepodařilo se zaznamenat přidání posluchače %s (%s); nebude možné obnovit tento posluchač při restartu gconfd, což bude mít za následek nespolehlivá upozornění na změnu nastavení."

#: ../gconf/gconf-database.c:1154
#, c-format
msgid "Listener ID %lu doesn't exist"
msgstr "Posluchač s ID %lu neexistuje"

#: ../gconf/gconf-database.c:1168
#, c-format
msgid "Failed to log removal of listener to logfile (most likely harmless, may result in a notification weirdly reappearing): %s"
msgstr "Do protokolovacího souboru se nepodařilo zaznamenat odstranění posluchače (pravděpodobně neškodné, ale některá oznámení se mohou podivně opakovat): %s"

#: ../gconf/gconf-database.c:1301
#: ../gconf/gconf-sources.c:1737
#, c-format
msgid "Error getting value for `%s': %s"
msgstr "Chyba při získávání hodnoty pro „%s“: %s"

#: ../gconf/gconf-database.c:1351
#, c-format
msgid "Error setting value for `%s': %s"
msgstr "Chyba při nastavování hodnoty pro „%s“: %s"

#: ../gconf/gconf-database.c:1399
#, c-format
msgid "Error unsetting `%s': %s"
msgstr "Chyba při odstraňování „%s“: %s"

#: ../gconf/gconf-database.c:1428
#, c-format
msgid "Error getting default value for `%s': %s"
msgstr "Chyba při získávání výchozí hodnoty pro „%s“: %s"

#: ../gconf/gconf-database.c:1486
#, c-format
msgid "Error unsetting \"%s\": %s"
msgstr "Chyba při odstraňování „%s“: %s"

#: ../gconf/gconf-database.c:1517
#, c-format
msgid "Error getting new value for \"%s\": %s"
msgstr "Chyba při získávání nové hodnoty pro „%s“: %s"

#: ../gconf/gconf-database.c:1572
#, c-format
msgid "Error checking existence of `%s': %s"
msgstr "Chyba při kontrole existence „%s“: %s"

#: ../gconf/gconf-database.c:1596
#, c-format
msgid "Error removing directory \"%s\": %s"
msgstr "Chyba při odstraňování adresáře „%s“: %s"

#: ../gconf/gconf-database.c:1623
#, c-format
msgid "Failed to get all entries in `%s': %s"
msgstr "Nepodařilo se získat všechny položky z „%s“: %s"

#: ../gconf/gconf-database.c:1649
#, c-format
msgid "Error listing dirs in `%s': %s"
msgstr "Chyba při výpisu adresářů v „%s“: %s"

#: ../gconf/gconf-database.c:1670
#, c-format
msgid "Error setting schema for `%s': %s"
msgstr "Chyba při nastavování schématu pro „%s“: %s"

#: ../gconf/gconf-error.c:26
msgid "Success"
msgstr "Úspěch"

#: ../gconf/gconf-error.c:27
msgid "Failed"
msgstr "Neúspěch"

#: ../gconf/gconf-error.c:28
msgid "Configuration server couldn't be contacted"
msgstr "Nebylo možné se spojit se serverem nastavení"

#: ../gconf/gconf-error.c:29
msgid "Permission denied"
msgstr "Přístup zamítnut"

#: ../gconf/gconf-error.c:30
msgid "Couldn't resolve address for configuration source"
msgstr "Nepodařilo se zjistit adresu zdroje nastavení"

#: ../gconf/gconf-error.c:31
msgid "Bad key or directory name"
msgstr "Špatný klíč nebo název adresáře"

#: ../gconf/gconf-error.c:32
msgid "Parse error"
msgstr "Chyba zpracování"

#: ../gconf/gconf-error.c:33
msgid "Corrupt data in configuration source database"
msgstr "Poškozená data v databázi zdroje nastavení"

#: ../gconf/gconf-error.c:34
msgid "Type mismatch"
msgstr "Chybný typ"

#: ../gconf/gconf-error.c:35
msgid "Key operation on directory"
msgstr "Operace s klíči na adresáři"

#: ../gconf/gconf-error.c:36
msgid "Directory operation on key"
msgstr "Operace s adresáři na klíči"

#: ../gconf/gconf-error.c:37
msgid "Can't overwrite existing read-only value"
msgstr "Nepodařilo se přepsat existující hodnotu, je pouze ke čtení"

#: ../gconf/gconf-error.c:38
msgid "Object Activation Framework error"
msgstr "Chyba Object Activation Framework"

#: ../gconf/gconf-error.c:39
msgid "Operation not allowed without configuration server"
msgstr "Operace není povolena bez serveru nastavení"

#: ../gconf/gconf-error.c:40
msgid "Failed to get a lock"
msgstr "Nepodařilo se získat zámek"

#: ../gconf/gconf-error.c:41
msgid "No database available to save your configuration"
msgstr "Pro uložení vašeho nastavení není k dispozici žádná databáze"

#: ../gconf/gconf-internals.c:94
#, c-format
msgid "No '/' in key \"%s\""
msgstr "V klíči „%s“ chybí „/“"

#: ../gconf/gconf-internals.c:182
#, c-format
msgid "Invalid UTF-8 in string value in '%s'"
msgstr "Neplatné UTF-8 v hodnotě řetězce v „%s“"

#: ../gconf/gconf-internals.c:241
msgid "Couldn't interpret CORBA value for list element"
msgstr "Nepodařilo se interpretovat hodnotu CORBA pro prvek seznamu"

#: ../gconf/gconf-internals.c:243
#, c-format
msgid "Incorrect type for list element in %s"
msgstr "Chybný typ prvku seznamu v %s"

#: ../gconf/gconf-internals.c:256
msgid "Received list from gconfd with a bad list type"
msgstr "Od gconfd byl obdržen seznam s chybným typem"

#: ../gconf/gconf-internals.c:437
msgid "Failed to convert object to IOR"
msgstr "Nepodařilo se převést objekt na IOR"

#: ../gconf/gconf-internals.c:574
msgid "Invalid UTF-8 in locale for schema"
msgstr "Neplatné UTF-8 v lokalizaci schématu"

#: ../gconf/gconf-internals.c:582
msgid "Invalid UTF-8 in short description for schema"
msgstr "Neplatné UTF-8 v krátkém popisu schématu"

#: ../gconf/gconf-internals.c:590
msgid "Invalid UTF-8 in long description for schema"
msgstr "Neplatné UTF-8 v dlouhém popisu schématu"

#: ../gconf/gconf-internals.c:598
msgid "Invalid UTF-8 in owner for schema"
msgstr "Neplatné UTF-8 u vlastníka schématu"

#: ../gconf/gconf-internals.c:843
#, c-format
msgid "Couldn't open path file `%s': %s\n"
msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor s cestou „%s“: %s\n"

#: ../gconf/gconf-internals.c:899
#, c-format
msgid "Adding source `%s'\n"
msgstr "Přidává se zdroj „%s“\n"

#: ../gconf/gconf-internals.c:914
#, c-format
msgid "Read error on file `%s': %s\n"
msgstr "Chyba při čtení souboru „%s“: %s\n"

#: ../gconf/gconf-internals.c:1188
#: ../gconf/gconf-internals.c:1254
#: ../gconf/gconf-value.c:155
#: ../gconf/gconf-value.c:254
#: ../gconf/gconf-value.c:396
#: ../gconf/gconf-value.c:1668
#, c-format
msgid "Text contains invalid UTF-8"
msgstr "Text obsahuje neplatné UTF-8"

#: ../gconf/gconf-internals.c:1339
#, c-format
msgid "Expected list, got %s"
msgstr "Byl očekáván seznam, ale bylo obdrženo %s"

#: ../gconf/gconf-internals.c:1349
#, c-format
msgid "Expected list of %s, got list of %s"
msgstr "Byl očekáván seznam %s, ale byl obdržen seznam %s"

#: ../gconf/gconf-internals.c:1477
#, c-format
msgid "Expected pair, got %s"
msgstr "Byl očekáván pár, ale bylo obdrženo %s"

#: ../gconf/gconf-internals.c:1491
#, c-format
msgid "Expected (%s,%s) pair, got a pair with one or both values missing"
msgstr "Byl očekáván pár (%s, %s), ale byl obdržen pár s jednou nebo oběma chybějícími hodnotami"

#: ../gconf/gconf-internals.c:1507
#, c-format
msgid "Expected pair of type (%s,%s) got type (%s,%s)"
msgstr "Byl očekáván pár typu (%s, %s), ale byl obdržen typ (%s, %s)"

#: ../gconf/gconf-internals.c:1623
msgid "Quoted string doesn't begin with a quotation mark"
msgstr "Text v uvozovkách nezačíná uvozovkou"

#: ../gconf/gconf-internals.c:1684
msgid "Quoted string doesn't end with a quotation mark"
msgstr "Text v uvozovkách nekončí uvozovkou"

#: ../gconf/gconf-internals.c:1802
msgid "Encoded value is not valid UTF-8"
msgstr "Kódovaná hodnota není platné UTF-8"

#: ../gconf/gconf-internals.c:2286
#, c-format
msgid "Could not lock temporary file '%s': %s"
msgstr "Nepodařilo se zamknout dočasný soubor „%s“: %s"

#: ../gconf/gconf-internals.c:2313
#, c-format
msgid "Could not create file '%s', probably because it already exists"
msgstr "Nepodařilo se vytvořit soubor „%s“ – pravděpodobně proto, že již existuje"

#: ../gconf/gconf-internals.c:2381
#, c-format
msgid "Failed to create or open '%s'"
msgstr "Nepodařilo se vytvořit nebo otevřít „%s“"

#: ../gconf/gconf-internals.c:2391
#, c-format
msgid "Failed to lock '%s': probably another process has the lock, or your operating system has NFS file locking misconfigured (%s)"
msgstr "Nepodařilo se zamknout „%s“: jiný proces už pravděpodobně zámek vlastní, nebo je ve vašem operačním systému chybně nastaveno zamykání souborů pomocí NFS (%s)"

#: ../gconf/gconf-internals.c:2411
#, c-format
msgid "Failed to remove '%s': %s"
msgstr "Nepodařilo se odstranit „%s“: %s"

#: ../gconf/gconf-internals.c:2439
#, c-format
msgid "Not running within active session"
msgstr "Neběží v aktivním sezení"

#: ../gconf/gconf-internals.c:2449
#, c-format
msgid "Failed to get connection to session: %s"
msgstr "Nepodařilo se získat spojení na sezení: %s"

#: ../gconf/gconf-internals.c:2468
#, c-format
msgid "Could not send message to gconf daemon: %s"
msgstr "Nepodařilo se poslat zprávu službě gconf: %s"

#: ../gconf/gconf-internals.c:2479
#, c-format
msgid "daemon gave erroneous reply: %s"
msgstr "služba vrátila chybnou odpověď: %s"

#: ../gconf/gconf-internals.c:2517
#, c-format
msgid "couldn't contact ORB to resolve existing gconfd object reference"
msgstr "nepodařilo se kontaktovat ORB a získat existující odkaz na objekt gconfd"

#: ../gconf/gconf-internals.c:2529
#, c-format
msgid "Failed to convert IOR '%s' to an object reference"
msgstr "Nepodařilo se převést IOR „%s“ na odkaz na objekt"

#: ../gconf/gconf-internals.c:2554
#, c-format
msgid "couldn't create directory `%s': %s"
msgstr "nepodařilo se vytvořit adresář „%s“: %s"

#: ../gconf/gconf-internals.c:2611
#, c-format
msgid "Can't write to file `%s': %s"
msgstr "Nepodařil se zápis do souboru „%s“: %s"

#: ../gconf/gconf-internals.c:2652
#, c-format
msgid "We didn't have the lock on file `%s', but we should have"
msgstr "Na souboru „%s“ nebyl zámek, i když by tam měl být"

#: ../gconf/gconf-internals.c:2675
#, c-format
msgid "Failed to link '%s' to '%s': %s"
msgstr "Nepodařilo se vytvořit odkaz „%s“ na „%s“: %s"

#: ../gconf/gconf-internals.c:2687
#, c-format
msgid "Failed to remove lock file `%s': %s"
msgstr "Nepodařilo se odstranit soubor zámku „%s“: %s"

#: ../gconf/gconf-internals.c:2710
#, c-format
msgid "Failed to clean up file '%s': %s"
msgstr "Nepodařilo se vyčistit soubor „%s“: %s"

#: ../gconf/gconf-internals.c:2726
#, c-format
msgid "Failed to remove lock directory `%s': %s"
msgstr "Nepodařilo se odstranit adresář zámků „%s“: %s"

#: ../gconf/gconf-internals.c:2864
#, c-format
msgid "Server ping error: %s"
msgstr "Chyba při volání „ping“ serveru: %s"

#: ../gconf/gconf-internals.c:2883
#, c-format
msgid "Failed to contact configuration server; some possible causes are that you need to enable TCP/IP networking for ORBit, or you have stale NFS locks due to a system crash. See http://www.gnome.org/projects/gconf/ for information. (Details - %s)"
msgstr "Nepodařilo se kontaktovat server nastavení; příčinou může být nutnost povolení sítě TCP/IP pro ORBit, nebo existují staré zámky NFS po pádu systému. Více informací na http://www.gnome.org/projects/gconf/. (Podrobnosti: %s.)"

#: ../gconf/gconf-internals.c:2884
msgid "none"
msgstr "žádné"

#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:49
msgid "- Sanity checks for GConf"
msgstr "– Sanity kontroluje GConf"

#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:58
#: ../gconf/gconftool.c:628
#, c-format
msgid ""
"Error while parsing options: %s.\n"
"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
msgstr ""
"Chyba při zpracování voleb: %s.\n"
"Chcete-li zobrazit celý seznam dostupných voleb příkazové řádky, spusťte „%s --help“.\n"

#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:143
#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:168
#, c-format
msgid ""
"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
"Could not open or create the file \"%s\"; this indicates that there may be a problem with your configuration, as many programs will need to create files in your home directory. The error was \"%s\" (errno = %d)."
msgstr ""
"Kontaktujte prosím svého správce systému, aby vyřešil následující problém:\n"
"Nepodařilo se otevřít nebo vytvořit soubor „%s“; to naznačuje, že může být problém s vaším nastavením, protože mnoho programů bude potřebovat vytvořit soubor ve vašem domovském adresáři. Chyba byla „%s“ (errno: %d)."

#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:182
#, c-format
msgid ""
"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
"Could not lock the file \"%s\"; this indicates that there may be a problem with your operating system configuration. If you have an NFS-mounted home directory, either the client or the server may be set up incorrectly. See the rpc.statd and rpc.lockd documentation. A common cause of this error is that the \"nfslock\" service has been disabled.The error was \"%s\" (errno = %d)."
msgstr ""
"Kontaktujte prosím svého správce systému, aby vyřešil následující problém:\n"
"Nepodařilo se zamknout soubor „%s“; to naznačuje, že může být problém s nastavením vašeho operačního systému. Pokud máte domovský adresář připojený přes NFS, pak je možná buď klient nebo server nastaven špatně. Podívejte se do dokumentace k rpc.statd a rpc.lockd. Obvyklá příčina této chyby spočívá ve vypnuté službě „nfslock“. Chyba byla „%s“ (errno: %d)."

#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:199
#, c-format
msgid "Can't remove file %s: %s\n"
msgstr "Nepodařilo se smazat soubor %s: %s\n"

#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:235
#, c-format
msgid ""
"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
"No configuration sources in the configuration file \"%s\"; this means that preferences and other settings can't be saved. %s%s"
msgstr ""
"Kontaktujte prosím svého správce systému, aby vyřešil následující problém:\n"
"V souboru s nastavením „%s“ nejsou žádné zdroje nastavení; to znamená, že nastavení ani další volby nemohou být uloženy. %s%s"

#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:238
msgid "Error reading the file: "
msgstr "Chyba při čtení souboru: "

#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:261
#, c-format
msgid ""
"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
"Could not resolve the address \"%s\" in the configuration file \"%s\": %s"
msgstr ""
"Kontaktujte prosím správce systému, aby vyřešil následující problém:\n"
"Nepodařilo se zjistit adresu „%s“ ze souboru s nastavením „%s“: %s"

#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:322
msgid ""
"The files that contain your preference settings are currently in use.\n"
"\n"
"You might be logged in to a session from another computer, and the other login session is using your preference settings files.\n"
"\n"
"You can continue to use the current session, but this might cause temporary problems with the preference settings in the other session.\n"
"\n"
"Do you want to continue?"
msgstr ""
"Soubory, které obsahují vaše nastavení, se právě používají.\n"
"\n"
"Možná jste k sezení přihlášeni z jiného počítače a toto sezení používá vaše soubory nastavení.\n"
"\n"
"Můžete pokračovat v používání aktuálního sezení, ale může to způsobit dočasné problémy s nastaveními ve druhém sezení.\n"
"\n"
"Chcete pokračovat?"

#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:343
msgid "_Log Out"
msgstr "_Odhlásit se"

#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:345
msgid "_Continue"
msgstr "_Pokračovat"

#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:358
#, c-format
msgid "%s Continue (y/n)?"
msgstr "%s Pokračovat (y/n)?"

#: ../gconf/gconf-schema.c:211
#: ../gconf/gconf-schema.c:219
#: ../gconf/gconf-schema.c:227
#: ../gconf/gconf-schema.c:235
#, c-format
msgid "Schema contains invalid UTF-8"
msgstr "Schéma obsahuje neplatné UTF-8"

#: ../gconf/gconf-schema.c:244
#, c-format
msgid "Schema specifies type list but doesn't specify the type of the list elements"
msgstr "Schéma udává typ seznam, ale neudává typ prvků seznamu"

#: ../gconf/gconf-schema.c:254
#, c-format
msgid "Schema specifies type pair but doesn't specify the type of the car/cdr elements"
msgstr "Schéma udává typ pár, ale neudává typ prvků car a cdr"

#: ../gconf/gconf-sources.c:374
#, c-format
msgid "Failed to load source \"%s\": %s"
msgstr "Nepodařilo se načíst zdroj „%s“: %s"

#: ../gconf/gconf-sources.c:414
#, c-format
msgid "Resolved address \"%s\" to a writable configuration source at position %d"
msgstr "Byla zjištěna adresa „%s“ přepisovatelného zdroje nastavení na pozici %d"

#: ../gconf/gconf-sources.c:420
#, c-format
msgid "Resolved address \"%s\" to a read-only configuration source at position %d"
msgstr "Byla zjištěna adresa „%s“ nepřepisovatelného zdroje nastavení na pozici %d"

#: ../gconf/gconf-sources.c:427
#, c-format
msgid "Resolved address \"%s\" to a partially writable configuration source at position %d"
msgstr "Byla zjištěna adresa „%s“ na částečně přepisovatelného zdroje nastavení na pozici %d"

#: ../gconf/gconf-sources.c:436
msgid "None of the resolved addresses are writable; saving configuration settings will not be possible"
msgstr "Žádná ze zjištěných adres není přepisovatelná; nebude možné ukládat nastavení"

#: ../gconf/gconf-sources.c:690
#, c-format
msgid "Schema `%s' specified for `%s' stores a non-schema value"
msgstr "Schéma „%s“ uvedené pro „%s“ má uloženu hodnotu, která není schématem"

#: ../gconf/gconf-sources.c:752
msgid "The '/' name can only be a directory, not a key"
msgstr "Název „/“ může být pouze adresář, nikoli klíč"

#: ../gconf/gconf-sources.c:794
#, c-format
msgid "Value for `%s' set in a read-only source at the front of your configuration path"
msgstr "Hodnota pro „%s“ nastavená v nepřepisovatelném zdroji na začátku vaší cesty k nastavením"

#: ../gconf/gconf-sources.c:806
#, c-format
msgid "Unable to store a value at key '%s', as the configuration server has no writable databases. There are some common causes of this problem: 1) your configuration path file %s/path doesn't contain any databases or wasn't found 2) somehow we mistakenly created two gconfd processes 3) your operating system is misconfigured so NFS file locking doesn't work in your home directory or 4) your NFS client machine crashed and didn't properly notify the server on reboot that file locks should be dropped. If you have two gconfd processes (or had two at the time the second was launched), logging out, killing all copies of gconfd, and logging back in may help. If you have stale locks, remove ~/.gconf*/*lock. Perhaps the problem is that you attempted to use GConf from two machines at once, and ORBit still has its default configuration that prevents remote CORBA connections - put \"ORBIIOPIPv4=1\" in /etc/orbitrc. As always, check the user.* syslog for details on problems gconfd encountered. There can only be one gconfd per home directory, and it must own a lockfile in ~/.gconfd and also lockfiles in individual storage locations such as ~/.gconf"
msgstr "Nepodařilo se uložit hodnotu klíče „%s“, protože server nastavení nemá žádnou zapisovatelnou databázi. Existuje několik častých příčin tohoto problému: 1) Váš soubor cest s nastavením %s/path neobsahuje žádnou databázi, nebo nebyl nalezen. 2) Díky chybě byly nějakým způsobem vytvořeny dva procesy gconfd. 3) Váš operační systém je špatně nastaven, takže zamykání souborů pomocí NFS nefunguje ve vašem domovském adresáři. 4) Vaše klientská stanice NFS havarovala a neuvědomila při restartu server, že by měl odstranit zámky na souborech. Pokud u vás běží dva procesy gconfd (nebo běžely v době, kdy byl spouštěn druhý), může pomoci odhlásit se, zabít všechny kopie gconfd a přihlásit se znovu. Pokud máte staré zámky, odstraňte ~/.gconf*/*lock. Možná je problém v tom, že jste se pokusili použít GConf ze dvou počítačů současně a ORBit má stále výchozí nastavení, které zakazuje vzdálená připojení CORBA – dejte „ORBIIOPIPv4=1“ do /etc/orbitrc. Jako obvykle prověřte systémový protokol user.* a hledejte podrobnosti týkající se problémů v gconfd. V jednom domovském adresáři může existovat pouze jeden gconfd a musí vlastnit soubor zámku v ~/.gconfd a také soubory zámků v jednotlivých umístěních nastavení, například ~/.gconf"

#: ../gconf/gconf-sources.c:1610
#, c-format
msgid "Error finding metainfo: %s"
msgstr "Chyba při hledání metainformací: %s"

#: ../gconf/gconf-sources.c:1679
#, c-format
msgid "Error getting metainfo: %s"
msgstr "Chyba při získávání metainformací: %s"

#: ../gconf/gconf-sources.c:1703
#, c-format
msgid "Key `%s' listed as schema for key `%s' actually stores type `%s'"
msgstr "Klíč „%s“ uvedený jako schéma pro klíč „%s“ ve skutečnosti obsahuje typ „%s“"

#: ../gconf/gconf-value.c:262
#, c-format
msgid "Didn't understand `%s' (list must start with a '[')"
msgstr "Nerozpoznáno „%s“ (seznam musí začínat znakem „[“)"

#: ../gconf/gconf-value.c:275
#, c-format
msgid "Didn't understand `%s' (list must end with a ']')"
msgstr "Nerozpoznáno „%s“ (seznam musí končit znakem „]“)"

#: ../gconf/gconf-value.c:326
#, c-format
msgid "Didn't understand `%s' (extra unescaped ']' found inside list)"
msgstr "Nerozpoznáno „%s“ (uvnitř seznamu nalezen neuvozený znak „]“)"

#: ../gconf/gconf-value.c:357
#: ../gconf/gconf-value.c:518
#, c-format
msgid "Didn't understand `%s' (extra trailing characters)"
msgstr "Nerozpoznáno „%s“ (znaky navíc na konci)"

#: ../gconf/gconf-value.c:404
#, c-format
msgid "Didn't understand `%s' (pair must start with a '(')"
msgstr "Nerozpoznáno „%s“ (pár musí začínat znakem „(“)"

#: ../gconf/gconf-value.c:417
#, c-format
msgid "Didn't understand `%s' (pair must end with a ')')"
msgstr "Nerozpoznáno „%s“ (pár musí končit znakem „)“)"

#: ../gconf/gconf-value.c:447
#: ../gconf/gconf-value.c:533
#, c-format
msgid "Didn't understand `%s' (wrong number of elements)"
msgstr "Nerozpoznáno „%s“ (chybný počet prvků)"

#: ../gconf/gconf-value.c:487
#, c-format
msgid "Didn't understand `%s' (extra unescaped ')' found inside pair)"
msgstr "Nerozpoznáno „%s“ (nalezen neuvozený znak „)“ uvnitř páru)"

#: ../gconf/gconf.c:95
msgid "Key is NULL"
msgstr "Klíč je NULL"

#: ../gconf/gconf.c:102
#, c-format
msgid "\"%s\": %s"
msgstr "„%s“: %s"

#: ../gconf/gconf.c:423
#, c-format
msgid "Server couldn't resolve the address `%s'"
msgstr "Server nemohl zjistit adresu „%s“"

#: ../gconf/gconf.c:801
msgid "Can't add notifications to a local configuration source"
msgstr "Nepodařilo se přidat upozornění do místního zdroje nastavení"

#: ../gconf/gconf.c:2251
#, c-format
msgid "Adding client to server's list failed, CORBA error: %s"
msgstr "Nepodařilo se přidat klienta do seznamu serveru, chyba CORBA: %s"

#: ../gconf/gconf.c:2623
msgid "Must begin with a slash '/'"
msgstr "Musí začínat lomítkem („/“)"

#: ../gconf/gconf.c:2645
msgid "Can't have two slashes '/' in a row"
msgstr "Dva znaky lomítka („/“) nesmí být v jednom řádku"

#: ../gconf/gconf.c:2647
msgid "Can't have a period '.' right after a slash '/'"
msgstr "Tečka („.“) nesmí být bezprostředně za lomítkem „/“"

#: ../gconf/gconf.c:2667
#, c-format
msgid "'\\%o' is not an ASCII character and thus isn't allowed in key names"
msgstr "„\\%o“ není znak ASCII, takže není povolen v názvech klíčů"

#: ../gconf/gconf.c:2677
#, c-format
msgid "`%c' is an invalid character in key/directory names"
msgstr "„%c“ není platný znak názvu klíče nebo adresáře"

#: ../gconf/gconf.c:2691
msgid "Key/directory may not end with a slash '/'"
msgstr "Klíč nebo adresář nesmí končit lomítkem („/“)"

#: ../gconf/gconf.c:3062
#, c-format
msgid "Failure shutting down configuration server: %s"
msgstr "Nepodařilo se ukončit server nastavení: %s"

#: ../gconf/gconf.c:3123
#, c-format
msgid "Expected float, got %s"
msgstr "Bylo očekáváno reálné číslo, ale bylo obdrženo %s"

#: ../gconf/gconf.c:3158
#, c-format
msgid "Expected int, got %s"
msgstr "Bylo očekáváno celé číslo, ale bylo obdrženo %s"

#: ../gconf/gconf.c:3193
#, c-format
msgid "Expected string, got %s"
msgstr "Byl očekáván řetězec, ale bylo obdrženo %s"

#: ../gconf/gconf.c:3227
#, c-format
msgid "Expected bool, got %s"
msgstr "Byla očekávána logická hodnota, ale bylo obdrženo %s"

#: ../gconf/gconf.c:3260
#, c-format
msgid "Expected schema, got %s"
msgstr "Bylo očekáváno schéma, ale bylo obdrženo %s"

#: ../gconf/gconf.c:3599
#, c-format
msgid "CORBA error: %s"
msgstr "Chyba CORBA: %s"

#: ../gconf/gconfd.c:301
msgid "Shutdown request received"
msgstr "Byl obdržen požadavek na ukončení"

#: ../gconf/gconfd.c:333
msgid "gconfd compiled with debugging; trying to load gconf.path from the source directory"
msgstr "gconfd byl zkompilován s podporou ladění; probíhá pokus o načtení gconf.path ze zdrojového adresáře"

#: ../gconf/gconfd.c:353
#, c-format
msgid "No configuration files found. Trying to use the default configuration source `%s'"
msgstr "Nebyly nalezeny žádné soubory s nastavením. Probíhá pokus o použití výchozího zdroje nastavení „%s“"

#. We want to stay alive but do nothing, because otherwise every
#. request would result in another failed gconfd being spawned.
#.
#: ../gconf/gconfd.c:361
#, c-format
msgid "No configuration sources in the source path. Configuration won't be saved; edit %s%s"
msgstr "Na cestě ke zdrojům nebyly nalezeny žádné zdroje nastavení. Nastavení nebudou ukládána; upravte %s%s"

#: ../gconf/gconfd.c:374
#, c-format
msgid "Error loading some configuration sources: %s"
msgstr "Chyba při načítání některých zdrojů nastavení: %s"

#: ../gconf/gconfd.c:386
msgid "No configuration source addresses successfully resolved. Can't load or store configuration data"
msgstr "Žádné adresy zdrojů nastavení nebyly úspěšně získány. Nelze načítat nebo ukládat data nastavení"

#: ../gconf/gconfd.c:403
msgid "No writable configuration sources successfully resolved. May be unable to save some configuration changes"
msgstr "Žádné přepisovatelné zdroje nastavení nebyly úspěšně získány. Některé změny nastavení může být nemožné ukládat"

#: ../gconf/gconfd.c:584
#, c-format
msgid "Could not connect to session bus: %s"
msgstr "Nepodařilo se připojit k sezení bus: %s"

#: ../gconf/gconfd.c:606
#, c-format
msgid "Failed to get bus name for daemon, exiting: %s"
msgstr "Nepodařilo se získat název bus po službu, ukončuje se: %s"

#: ../gconf/gconfd.c:687
#, c-format
msgid "Could not connect to system bus: %s"
msgstr "Nepodařilo se připojit k bus systému: %s"

#: ../gconf/gconfd.c:771
#, c-format
msgid "starting (version %s), pid %u user '%s'"
msgstr "probíhá spouštění (verze %s), pid %u, uživatel „%s“"

#: ../gconf/gconfd.c:831
msgid "Failed to get object reference for ConfigServer"
msgstr "Nepodařilo se získat odkaz na objekt ConfigServer"

#: ../gconf/gconfd.c:860
#, c-format
msgid "Failed to write byte to pipe file descriptor %d so client program may hang: %s"
msgstr "Nepodařilo se zapsat bajt do deskriptoru souboru roury %d, takže klientský program může přestat reagovat: %s"

#: ../gconf/gconfd.c:906
#, c-format
msgid "Error releasing lockfile: %s"
msgstr "Chyba při uvolňování souboru zámku: %s"

#: ../gconf/gconfd.c:914
msgid "Exiting"
msgstr "Probíhá ukončování"

#: ../gconf/gconfd.c:932
msgid "SIGHUP received, reloading all databases"
msgstr "Byl přijat SIGHUP, znovu se načtou všechny databáze"

#: ../gconf/gconfd.c:949
msgid "GConf server is not in use, shutting down."
msgstr "Server GConf se nepoužívá, probíhá jeho ukončování."

#: ../gconf/gconfd.c:1275
#, c-format
msgid "Error obtaining new value for `%s': %s"
msgstr "Chyba při získávání nové hodnoty pro „%s“: %s"

#: ../gconf/gconfd.c:1419
#, c-format
msgid "Returning exception: %s"
msgstr "Je vrácena výjimka: %s"

#: ../gconf/gconfd.c:1525
#, c-format
msgid "Failed to open gconfd logfile; won't be able to restore listeners after gconfd shutdown (%s)"
msgstr "Nepodařilo se otevřít protokolovací soubor gconfd; nebude možné obnovit posluchače po ukončení gconfd (%s)"

#: ../gconf/gconfd.c:1560
#, c-format
msgid "Failed to close gconfd logfile; data may not have been properly saved (%s)"
msgstr "Nepodařilo se uzavřít protokolovací soubor gconfd; data možná nejsou řádně uložena (%s)"

#: ../gconf/gconfd.c:1622
#, c-format
msgid "Could not open saved state file '%s' for writing: %s"
msgstr "Pro zápis se nepodařilo se otevřít soubor „%s“ s uloženým stavem: %s"

#: ../gconf/gconfd.c:1636
#, c-format
msgid "Could not write saved state file '%s' fd: %d: %s"
msgstr "Nepodařilo se zapsat do souboru „%s“ s uloženým stavem (fd: %d): %s"

#: ../gconf/gconfd.c:1645
#, c-format
msgid "Failed to close new saved state file '%s': %s"
msgstr "Nepodařilo se uzavřít nový soubor „%s“ s uloženým stavem: %s"

#: ../gconf/gconfd.c:1659
#, c-format
msgid "Could not move aside old saved state file '%s': %s"
msgstr "Nepodařilo se odsunout stranou starý soubor „%s“ s uloženým stavem: %s"

#: ../gconf/gconfd.c:1669
#, c-format
msgid "Failed to move new saved state file into place: %s"
msgstr "Nepodařilo se přesunout nový soubor s uloženým stavem na místo: %s"

#: ../gconf/gconfd.c:1678
#, c-format
msgid "Failed to restore original saved state file that had been moved to '%s': %s"
msgstr "Nepodařilo se obnovit původní soubor s uloženým stavem, který byl přesunut do „%s“: %s"

#: ../gconf/gconfd.c:2157
#, c-format
msgid "Unable to restore a listener on address '%s', couldn't resolve the database"
msgstr "Není možné obnovit posluchač na adrese „%s“, nepodařilo se zjistit adresu databáze"

#: ../gconf/gconfd.c:2193
#, c-format
msgid "Error reading saved state file: %s"
msgstr "Chyba při čtení souboru s uloženým stavem: %s"

#: ../gconf/gconfd.c:2243
#, c-format
msgid "Unable to open saved state file '%s': %s"
msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor „%s“ s uloženým stavem: %s"

#: ../gconf/gconfd.c:2362
#, c-format
msgid "Failed to log addition of listener to gconfd logfile; won't be able to re-add the listener if gconfd exits or shuts down (%s)"
msgstr "Do protokolovacího souboru gconfd se nepodařilo zaznamenat přidání posluchače; posluchač nebude možné znovu přidat, pokud bude program gconfd ukončen (%s)"

#: ../gconf/gconfd.c:2367
#, c-format
msgid "Failed to log removal of listener to gconfd logfile; might erroneously re-add the listener if gconfd exits or shuts down (%s)"
msgstr "Do protokolovacího souboru gconfd se nepodařilo zaznamenat odstranění posluchače; posluchač může být znovu chybně přidán, pokud bude gconfd ukončen (%s)"

#: ../gconf/gconfd.c:2390
#: ../gconf/gconfd.c:2564
#, c-format
msgid "Failed to get IOR for client: %s"
msgstr "Nepodařilo se získat IOR pro klienta: %s"

#: ../gconf/gconfd.c:2405
#, c-format
msgid "Failed to open saved state file: %s"
msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor s uloženým stavem: %s"

#: ../gconf/gconfd.c:2418
#, c-format
msgid "Failed to write client add to saved state file: %s"
msgstr "Do souboru s uloženým stavem se nepodařilo se zapsat přidání klienta: %s"

#: ../gconf/gconfd.c:2426
#, c-format
msgid "Failed to flush client add to saved state file: %s"
msgstr ""

#: ../gconf/gconfd.c:2525
msgid "Some client removed itself from the GConf server when it hadn't been added."
msgstr "Nějaký klient se odstranil ze serveru GConfu, ale nebyl předtím přidán."

#: ../gconf/gconftool.c:92
msgid "Set a key to a value and sync. Use with --type."
msgstr "Nastavit klíč na hodnotu a synchronizovat. Použijte s --type."

#: ../gconf/gconftool.c:101
msgid "Print the value of a key to standard output."
msgstr "Vypsat hodnotu klíče na standardní výstup."

#: ../gconf/gconftool.c:111
msgid "Unset the keys on the command line"
msgstr "Odstranit klíče na příkazovém řádku"

#: ../gconf/gconftool.c:120
msgid "Recursively unset all keys at or below the key/directory names on the command line"
msgstr "Rekurzivně odstranit všechny klíče na nebo pod klíčem či adresářem na příkazovém řádku"

#: ../gconf/gconftool.c:129
msgid "Print all key/value pairs in a directory."
msgstr "Vypsat všechny páry klíč–hodnota v adresáři."

#: ../gconf/gconftool.c:138
msgid "Print all subdirectories in a directory."
msgstr "Vypsat všechny podadresáře v adresáři."

#: ../gconf/gconftool.c:147
msgid "Print all subdirectories and entries under a directory, recursively."
msgstr "Vypsat rekurzivně všechny podadresáře a záznamy v adresáři."

#: ../gconf/gconftool.c:156
#: ../gconf/gconftool.c:165
msgid "Search for a key, recursively."
msgstr "Hledat rekurzivně klíč."

#: ../gconf/gconftool.c:174
msgid "Get the short doc string for a key"
msgstr "Získat krátký popis klíče"

#: ../gconf/gconftool.c:183
msgid "Get the long doc string for a key"
msgstr "Získat dlouhý popis klíče"

#: ../gconf/gconftool.c:192
msgid "Return 0 if the directory exists, 2 if it does not."
msgstr "Vrátit 0, pokud adresář existuje, nebo 2, pokud neexistuje."

#: ../gconf/gconftool.c:201
msgid "Ignore schema defaults when reading values."
msgstr "Ignorovat výchozí hodnoty schématu při čtení hodnot."

#: ../gconf/gconftool.c:216
msgid "Dump to standard output an XML description of all entries under a directory, recursively."
msgstr "V XML na standardní výstup rekurzivně vypsat popis všech položek v adresáři."

#: ../gconf/gconftool.c:225
msgid "Load from the specified file an XML description of values and set them relative to a directory."
msgstr "Ze zadaného souboru načíst popis hodnot v XML a nastavit je relativně k adresáři."

#: ../gconf/gconftool.c:234
msgid "Unload a set of values described in an XML file."
msgstr "Uvolnit sadu hodnot popsanou v souboru XML."

#: ../gconf/gconftool.c:249
msgid "Get the name of the default source"
msgstr "Získat název výchozího zdroje"

#: ../gconf/gconftool.c:258
msgid "Shut down gconfd. DON'T USE THIS OPTION WITHOUT GOOD REASON."
msgstr "Ukončit gconfd. NEPOUŽÍVEJTE TUTO VOLBU BEZDŮVODNĚ."

#: ../gconf/gconftool.c:267
msgid "Return 0 if gconfd is running, 2 if not."
msgstr "Vrátit 0, pokud gconfd běží, nebo 2, pokud neběží."

#: ../gconf/gconftool.c:276
msgid "Launch the configuration server (gconfd). (Normally happens automatically when needed.)"
msgstr "Spustit server nastavení (gconfd). (Běžně se tak děje automaticky, pokud je to potřeba.)"

#: ../gconf/gconftool.c:291
msgid "Specify the type of the value being set, or the type of the value a schema describes. Unique abbreviations OK."
msgstr "Zadejte typ nastavované hodnoty nebo typ hodnoty popisované schématem. Unikátní zkratky jsou povoleny."

#: ../gconf/gconftool.c:292
msgid "int|bool|float|string|list|pair"
msgstr "int|bool|float|string|list|pair"

#: ../gconf/gconftool.c:300
msgid "Print the data type of a key to standard output."
msgstr "Vypsat typ dat klíče na standardní výstup."

#: ../gconf/gconftool.c:309
msgid "Get the number of elements in a list key."
msgstr "Získat počet prvků v klíči seznamu."

#: ../gconf/gconftool.c:318
msgid "Get a specific element from a list key, numerically indexed."
msgstr "Získat konkrétní prvek z klíče seznamu, indexovaný číslem."

#: ../gconf/gconftool.c:327
msgid "Specify the type of the list value being set, or the type of the value a schema describes. Unique abbreviations OK."
msgstr "Zadejte typ nastavované hodnoty seznamu nebo typ hodnoty popisované schématem. Unikátní zkratky jsou povoleny."

#: ../gconf/gconftool.c:328
#: ../gconf/gconftool.c:337
#: ../gconf/gconftool.c:346
msgid "int|bool|float|string"
msgstr "int|bool|float|string"

#: ../gconf/gconftool.c:336
msgid "Specify the type of the car pair value being set, or the type of the value a schema describes. Unique abbreviations OK."
msgstr "Zadejte typ nastavovaného páru hodnot car nebo typ hodnoty popisované schématem. Unikátní zkratky jsou povoleny."

#: ../gconf/gconftool.c:345
msgid "Specify the type of the cdr pair value being set, or the type of the value a schema describes. Unique abbreviations OK."
msgstr "Zadejte typ nastavovaného páru hodnot cdr nebo typ hodnoty popisované schématem. Unikátní zkratky jsou povoleny."

#: ../gconf/gconftool.c:360
msgid "Specify a schema file to be installed"
msgstr "Zadejte soubor schématu, které chcete instalovat"

#: ../gconf/gconftool.c:361
msgid "FILENAME"
msgstr "SOUBOR"

#: ../gconf/gconftool.c:369
msgid "Specify a configuration source to use rather than the default path"
msgstr "Zadejte zdroj nastavení, který chcete použít místo výchozí cesty"

#: ../gconf/gconftool.c:370
msgid "SOURCE"
msgstr "ZDROJ"

#: ../gconf/gconftool.c:378
msgid "Bypass server, and access the configuration database directly. Requires that gconfd is not running."
msgstr "Přistupovat do databáze nastavení přímo, bez účasti serveru. Vyžaduje, aby neběželo gconfd."

#: ../gconf/gconftool.c:387
msgid "Properly installs schema files on the command line into the database. Specify a custom configuration source in the GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable, or set set the variable to an empty string to use the default configuration source."
msgstr "Řádně nainstaluje soubory schémat na příkazovém řádku do databáze. Zadejte vlastní zdroj nastavení do proměnné prostředí GCONF_CONFIG_SOURCE, nebo nastavte proměnnou na prázdný řetězec, aby se použil výchozí zdroj nastavení."

#: ../gconf/gconftool.c:396
msgid "Properly uninstalls schema files on the command line from the database. GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable should be set to a non-default configuration source or set to the empty string to use the default."
msgstr "Řádně odinstaluje soubory schémat na příkazovém řádku z databáze. Proměnná prostředí GCONF_CONFIG_SOURCE by měla být nastavena buď na nevýchozí zdroj nastavení, nebo na prázdný řetězec, aby se použil výchzí zdroj."

#: ../gconf/gconftool.c:411
msgid "Torture-test an application by setting and unsetting a bunch of values of different types for keys on the command line."
msgstr "Tvrdě testovat aplikaci nastavením a odstraněním řady hodnot různých typů pro klíče z příkazové řádky."

#: ../gconf/gconftool.c:420
msgid "Torture-test an application by setting and unsetting a bunch of keys inside the directories on the command line."
msgstr "Tvrdě testovat aplikaci nastavením a odstraněním řady klíčů uvnitř adresářů z příkazové řádky."

#: ../gconf/gconftool.c:435
msgid "Set a schema and sync. Use with --short-desc, --long-desc, --owner, and --type."
msgstr "Nastavit schéma a synchronizovat. Použijte s --short-desc, --long-desc, --owner a --type."

#: ../gconf/gconftool.c:444
msgid "Specify a short half-line description to go in a schema."
msgstr "Zadejte krátký popis na půl řádky, který bude uložen ve schématu."

#: ../gconf/gconftool.c:445
#: ../gconf/gconftool.c:454
msgid "DESCRIPTION"
msgstr "POPIS"

#: ../gconf/gconftool.c:453
msgid "Specify a several-line description to go in a schema."
msgstr "Zadejte několikařádkový popis, který bude uložen ve schématu."

#: ../gconf/gconftool.c:462
msgid "Specify the owner of a schema"
msgstr "Zadejte vlastníka schématu"

#: ../gconf/gconftool.c:463
msgid "OWNER"
msgstr "VLASTNÍK"

#: ../gconf/gconftool.c:471
msgid "Get the name of the schema applied to this key"
msgstr "Získat název schématu použitého pro tento klíč"

#: ../gconf/gconftool.c:480
msgid "Specify the schema name followed by the key to apply the schema name to"
msgstr "Zadejte název schématu a následně klíč, na který se má tento název schématu použít"

#: ../gconf/gconftool.c:489
msgid "Remove any schema name applied to the given keys"
msgstr "Odstranit všechny názvy schémat použité pro dané klíče"

#: ../gconf/gconftool.c:504
msgid "Print version"
msgstr "Vypsat verzi"

#: ../gconf/gconftool.c:513
msgid "[FILE...]|[KEY...]|[DIR...]"
msgstr "[SOUBOR…]|[KLÍČ…]|[ADRESÁŘ…]"

#: ../gconf/gconftool.c:574
msgid "- Tool to manipulate a GConf configuration"
msgstr "– Nástroj pro manipulaci s nastavením GConfu"

#: ../gconf/gconftool.c:579
msgid "Client options:"
msgstr "Volby klienta:"

#: ../gconf/gconftool.c:579
msgid "Show client options"
msgstr "Zobrazit volby klienta"

#: ../gconf/gconftool.c:584
msgid "Key type options:"
msgstr "Volby typu klíče:"

#: ../gconf/gconftool.c:584
msgid "Show key type options"
msgstr "Zobrazit volby typu klíče"

#: ../gconf/gconftool.c:589
msgid "Load/Save options:"
msgstr "Volby načítání a ukládání:"

#: ../gconf/gconftool.c:589
msgid "Show load/save options"
msgstr "Zobrazit volby načítání a ukládání"

#: ../gconf/gconftool.c:594
msgid "Server options:"
msgstr "Volby serveru:"

#: ../gconf/gconftool.c:594
msgid "Show server options"
msgstr "Zobrazit volby serveru"

#: ../gconf/gconftool.c:599
msgid "Installation options:"
msgstr "Instalační volby:"

#: ../gconf/gconftool.c:599
msgid "Show installation options"
msgstr "Zobrazit instalační volby"

#: ../gconf/gconftool.c:604
msgid "Test options:"
msgstr "Testovací volby:"

#: ../gconf/gconftool.c:604
msgid "Show test options"
msgstr "Zobrazit testovací volby"

#: ../gconf/gconftool.c:609
msgid "Schema options:"
msgstr "Volby schématu:"

#: ../gconf/gconftool.c:609
msgid "Show schema options"
msgstr "Zobrazit volby schématu"

#: ../gconf/gconftool.c:618
#, c-format
msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
msgstr "Úplný seznam dostupných voleb příkazového řádku zobrazíte spuštěním „%s --help“.\n"

#: ../gconf/gconftool.c:646
#, c-format
msgid "Can't get and set/unset simultaneously\n"
msgstr "Nelze najednou získávat a zároveň měnit nebo odstraňovat\n"

#: ../gconf/gconftool.c:656
#, c-format
msgid "Can't set and get/unset simultaneously\n"
msgstr "Nelze najednou měnit hodnotu a zároveň ji získávat nebo odstraňovat\n"

#: ../gconf/gconftool.c:663
#, c-format
msgid "Can't get type and set/unset simultaneously\n"
msgstr "Nelze najednou získávat typ a zároveň jej měnit nebo odstraňovat\n"

#: ../gconf/gconftool.c:674
#, c-format
msgid "Can't use --all-entries with --get or --set\n"
msgstr "Nelze použít --all-entries zároveň s --get nebo --set\n"

#: ../gconf/gconftool.c:685
#, c-format
msgid "Can't use --all-dirs with --get or --set\n"
msgstr "Nelze použít --all-dirs zároveň s --get nebo --set\n"

#: ../gconf/gconftool.c:699
#, c-format
msgid "--recursive-list should not be used with --get, --set, --unset, --all-entries, --all-dirs, or --search-key\n"
msgstr "--recursive-list by nemělo být používáno s --get, --set, --unset, --all-entries, --all-dirs a --search-key\n"

#: ../gconf/gconftool.c:713
#, c-format
msgid "--set_schema should not be used with --get, --set, --unset, --all-entries, --all-dirs, or --search-key\n"
msgstr "--set_schema by nemělo být používáno s --get, --set, --unset, --all-entries, --all-dirs a --search-key\n"

#: ../gconf/gconftool.c:719
#, c-format
msgid "Value type is only relevant when setting a value\n"
msgstr "Typ hodnoty je relevantní pouze při nastavování hodnoty\n"

#: ../gconf/gconftool.c:725
#, c-format
msgid "Must specify a type when setting a value\n"
msgstr "Při nastavování hodnoty je nutné zadat typ\n"

#: ../gconf/gconftool.c:733
#, c-format
msgid "--ignore-schema-defaults is only relevant with --get, --all-entries, --dump, --recursive-list, --get-list-size or --get-list-element\n"
msgstr "--ignore-schema-defaults je relevantní jen s --get, --all-entries, --dump, --recursive-list, --get-list-size nebo --get-list-element\n"

#: ../gconf/gconftool.c:745
#: ../gconf/gconftool.c:758
#: ../gconf/gconftool.c:771
#: ../gconf/gconftool.c:785
#: ../gconf/gconftool.c:798
#: ../gconf/gconftool.c:811
#: ../gconf/gconftool.c:825
#, c-format
msgid "%s option must be used by itself.\n"
msgstr "Volbu %s lze použít pouze samostatně.\n"

#: ../gconf/gconftool.c:834
#, c-format
msgid "You must specify a configuration source with --config-source when using --direct\n"
msgstr "Při použití --direct musíte zadat zdroj nastavení pomocí --config-source\n"

#: ../gconf/gconftool.c:840
#, c-format
msgid "Failed to init GConf: %s\n"
msgstr "Nepodařilo se inicializovat GConf: %s\n"

#: ../gconf/gconftool.c:868
#, c-format
msgid "GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL is set, not installing schemas\n"
msgstr "Je nastaveno GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL, neinstalují se schémata\n"

#: ../gconf/gconftool.c:875
#, c-format
msgid "GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_UNINSTALL is set, not uninstalling schemas\n"
msgstr "Je nastaveno GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_UNINSTALL, neodinstalovávají se schémata\n"

#: ../gconf/gconftool.c:888
#, c-format
msgid "Must set the GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable\n"
msgstr "Musíte nastavit proměnnou prostředí GCONF_CONFIG_SOURCE\n"

#: ../gconf/gconftool.c:943
#, c-format
msgid "Failed to access configuration source(s): %s\n"
msgstr "Nepodařilo se přistupovat ke zdrojům nastavení: %s\n"

#: ../gconf/gconftool.c:1239
#, c-format
msgid "Shutdown error: %s\n"
msgstr "Chyba při ukončování: %s\n"

#: ../gconf/gconftool.c:1282
#, c-format
msgid "Must specify one or more directories to recursively list.\n"
msgstr "Musíte zadat jeden nebo více adresářů, které chcete rekurzivně vypsat.\n"

#: ../gconf/gconftool.c:1327
#: ../gconf/gconftool.c:1521
#: ../gconf/gconftool.c:1787
#, c-format
msgid "Failure listing entries in `%s': %s\n"
msgstr "Chyba při výpisu záznamů v „%s“: %s\n"

#: ../gconf/gconftool.c:1347
#: ../gconf/gconftool.c:1540
msgid "(no value set)"
msgstr "(hodnota nenastavena)"

#: ../gconf/gconftool.c:1410
#, c-format
msgid "Must specify a key pattern to search for.\n"
msgstr "Musíte zadat vzorek klíče k vyhledání.\n"

#: ../gconf/gconftool.c:1429
#, c-format
msgid "Must specify a PCRE regex to search for.\n"
msgstr "Musíte zadat regulární výraz PCRE k vyhledání.\n"

#: ../gconf/gconftool.c:1436
#, c-format
msgid "Error compiling regex: %s\n"
msgstr "Chyba při kompilaci regulárního výrazu: %s\n"

#: ../gconf/gconftool.c:1479
#, c-format
msgid "Must specify one or more directories to dump.\n"
msgstr "Musíte zadat jeden nebo více adresářů k vypsání.\n"

#: ../gconf/gconftool.c:1846
#, c-format
msgid "Failed to spawn the configuration server (gconfd): %s\n"
msgstr "Nepodařilo se spustit server nastavení (gconfd): %s\n"

#: ../gconf/gconftool.c:1875
#, c-format
msgid "Must specify a key or keys to get\n"
msgstr "Musíte zadat klíč nebo klíče, které chcete získat\n"

#: ../gconf/gconftool.c:1910
#, c-format
msgid "Type: %s\n"
msgstr "Typ: %s\n"

#: ../gconf/gconftool.c:1911
#, c-format
msgid "List Type: %s\n"
msgstr "Typ seznamu: %s\n"

#: ../gconf/gconftool.c:1912
#, c-format
msgid "Car Type: %s\n"
msgstr "Typ car: %s\n"

#: ../gconf/gconftool.c:1913
#, c-format
msgid "Cdr Type: %s\n"
msgstr "Typ cdr: %s\n"

#: ../gconf/gconftool.c:1918
#, c-format
msgid "Default Value: %s\n"
msgstr "Výchozí hodnota: %s\n"

#: ../gconf/gconftool.c:1918
#: ../gconf/gconftool.c:1920
#: ../gconf/gconftool.c:1921
#: ../gconf/gconftool.c:1922
msgid "Unset"
msgstr "Nenastaveno"

#: ../gconf/gconftool.c:1920
#, c-format
msgid "Owner: %s\n"
msgstr "Vlastník: %s\n"

#: ../gconf/gconftool.c:1921
#, c-format
msgid "Short Desc: %s\n"
msgstr "Krátký popis: %s\n"

#: ../gconf/gconftool.c:1922
#, c-format
msgid "Long Desc: %s\n"
msgstr "Dlouhý popis: %s\n"

#: ../gconf/gconftool.c:1931
#: ../gconf/gconftool.c:2155
#: ../gconf/gconftool.c:2189
#: ../gconf/gconftool.c:2234
#: ../gconf/gconftool.c:2379
#, c-format
msgid "No value set for `%s'\n"
msgstr "Pro „%s“ není nastavena hodnota\n"

#: ../gconf/gconftool.c:1935
#: ../gconf/gconftool.c:2159
#: ../gconf/gconftool.c:2193
#: ../gconf/gconftool.c:2238
#: ../gconf/gconftool.c:2383
#, c-format
msgid "Failed to get value for `%s': %s\n"
msgstr "Nepodařilo se získat hodnotu pro „%s“: %s\n"

#: ../gconf/gconftool.c:1978
#: ../gconf/gconftool.c:1990
#, c-format
msgid "Don't understand type `%s'\n"
msgstr "Nepodařilo se rozpoznat typ „%s“\n"

#: ../gconf/gconftool.c:2002
#, c-format
msgid "Must specify alternating keys/values as arguments\n"
msgstr "Jako argumenty musíte zadat střídavě klíče a hodnoty\n"

#: ../gconf/gconftool.c:2022
#, c-format
msgid "No value to set for key: `%s'\n"
msgstr "Chybí hodnota k nastavení pro klíč: „%s“\n"

#: ../gconf/gconftool.c:2050
#, c-format
msgid "Cannot set schema as value\n"
msgstr "Nepodařilo se nastavit schéma jako hodnotu\n"

#: ../gconf/gconftool.c:2060
#, c-format
msgid "When setting a list you must specify a primitive list-type\n"
msgstr "Při nastavování seznamu musíte zadat primitivní typ seznamu\n"

#: ../gconf/gconftool.c:2074
#, c-format
msgid "When setting a pair you must specify a primitive car-type and cdr-type\n"
msgstr "Při nastavování páru musíte zadat primitivní typy car a cdr\n"

#: ../gconf/gconftool.c:2089
#, c-format
msgid "Error: %s\n"
msgstr "Chyba: %s\n"

#: ../gconf/gconftool.c:2102
#: ../gconf/gconftool.c:3134
#, c-format
msgid "Error setting value: %s\n"
msgstr "Chyba při nastavování hodnoty: %s\n"

#: ../gconf/gconftool.c:2120
#, c-format
msgid "Error syncing: %s\n"
msgstr "Chyba při synchronizaci: %s\n"

#: ../gconf/gconftool.c:2135
#, c-format
msgid "Must specify a key or keys to get type\n"
msgstr "Musíte zadat klíč nebo klíče, jejichž typ chcete získat\n"

#: ../gconf/gconftool.c:2179
#, c-format
msgid "Must specify a key to lookup size of.\n"
msgstr "Musíte zadat klíč, jehož velikost chcete zjistit.\n"

#: ../gconf/gconftool.c:2204
#: ../gconf/gconftool.c:2249
#, c-format
msgid "Key %s is not a list.\n"
msgstr "Klíč %s není seznam.\n"

#: ../gconf/gconftool.c:2224
#, c-format
msgid "Must specify a key from which to get list element.\n"
msgstr "Musíte zadat klíč, ze kterého chcete získat prvek seznamu.\n"

#: ../gconf/gconftool.c:2255
#, c-format
msgid "Must specify list index.\n"
msgstr "Musíte zadat index seznamu.\n"

#: ../gconf/gconftool.c:2262
#, c-format
msgid "List index must be non-negative.\n"
msgstr "Index seznamu musí být nezáporný.\n"

#: ../gconf/gconftool.c:2271
#, c-format
msgid "List index is out of bounds.\n"
msgstr "Index seznamu je mimo rozsah.\n"

#: ../gconf/gconftool.c:2297
#, c-format
msgid "Must specify a key or keys on the command line\n"
msgstr "Na příkazovém řádku musíte zadat klíč nebo klíče\n"

#: ../gconf/gconftool.c:2317
#, c-format
msgid "No schema known for `%s'\n"
msgstr "Pro „%s“ není známé schéma\n"

#: ../gconf/gconftool.c:2350
#, c-format
msgid "No doc string stored in schema at '%s'\n"
msgstr "Ve schématu na „%s“ není uložen žádný dokumentační řetězec\n"

#: ../gconf/gconftool.c:2355
#, c-format
msgid "Error getting schema at '%s': %s\n"
msgstr "Chyba při získávání schématu na „%s“: %s\n"

#: ../gconf/gconftool.c:2362
#, c-format
msgid "No schema stored at '%s'\n"
msgstr "Na „%s“ není uloženo schéma\n"

#: ../gconf/gconftool.c:2365
#, c-format
msgid "Value at '%s' is not a schema\n"
msgstr "Hodnota na „%s“ není schéma\n"

#: ../gconf/gconftool.c:2421
#, c-format
msgid "Must specify a schema name followed by the key name to apply it to\n"
msgstr "Musíte zadat název schématu a následně název klíče, na který se schéma použije\n"

#: ../gconf/gconftool.c:2428
#, c-format
msgid "Error associating schema name '%s' with key name '%s': %s\n"
msgstr "Chyba při asociaci názvu schématu „%s“ s názvem klíče „%s“: %s\n"

#: ../gconf/gconftool.c:2446
#, c-format
msgid "Must specify keys to unapply schema from\n"
msgstr "Musíte zadat klíče, na které chcete přestat aplikovat schéma\n"

#: ../gconf/gconftool.c:2456
#, c-format
msgid "Error removing schema name from '%s': %s\n"
msgstr "Chyba při odstraňování názvu schématu z „%s“: %s\n"

#: ../gconf/gconftool.c:2481
#, c-format
msgid "Must specify key (schema name) as the only argument\n"
msgstr "Musíte zadat klíč (název schématu) jako jediný parametr\n"

#: ../gconf/gconftool.c:2523
#, c-format
msgid "List type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
msgstr "Typ seznamu musí být primitivní typ: string, int, float nebo bool\n"

#: ../gconf/gconftool.c:2543
#, c-format
msgid "Pair car type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
msgstr "Typ páru car musí být primitivní typ: string, int, float nebo bool\n"

#: ../gconf/gconftool.c:2563
#, c-format
msgid "Pair cdr type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
msgstr "Typ páru cdr musí být primitivní typ: string, int, float nebo bool\n"

#: ../gconf/gconftool.c:2578
#, c-format
msgid "Error setting value: %s"
msgstr "Chyba při nastavování hodnoty: %s"

#: ../gconf/gconftool.c:2592
#, c-format
msgid "Error syncing: %s"
msgstr "Chyba při synchronizaci: %s"

#: ../gconf/gconftool.c:2607
#, c-format
msgid "Must specify one or more directories to get key/value pairs from.\n"
msgstr "Musíte zadat jeden nebo více adresářů, ze kterých chcete získat páry klíč–hodnota.\n"

#: ../gconf/gconftool.c:2621
#, c-format
msgid "Must specify one or more keys to unset.\n"
msgstr "Musíte zadat jeden nebo více klíčů, které chcete odstranit.\n"

#: ../gconf/gconftool.c:2632
#, c-format
msgid "Error unsetting `%s': %s\n"
msgstr "Chyba při odstraňování „%s“: %s\n"

#: ../gconf/gconftool.c:2652
#, c-format
msgid "Must specify one or more keys to recursively unset.\n"
msgstr "Musíte zadat jeden nebo více klíčů, které chcete rekurzivně odstranit.\n"

#: ../gconf/gconftool.c:2666
#, c-format
msgid "Failure during recursive unset of \"%s\": %s\n"
msgstr "Chyba při rekurzivním odstraňování „%s“: %s\n"

#: ../gconf/gconftool.c:2686
#, c-format
msgid "Must specify one or more directories to get subdirs from.\n"
msgstr "Musíte zadat jeden nebo více adresářů, ze kterých chcete získat podadresáře.\n"

#: ../gconf/gconftool.c:2720
#, c-format
msgid "Error listing dirs: %s\n"
msgstr "Chyba při výpisu adresářů: %s\n"

#: ../gconf/gconftool.c:2856
#, c-format
msgid "WARNING: must specify both a <car> and a <cdr> in a <pair>\n"
msgstr "VAROVÁNÍ: v <pair> musíte zadat jak <car>, tak <cdr>\n"

#: ../gconf/gconftool.c:2883
#, c-format
msgid "WARNING: key specified (%s) for schema under a <value> - ignoring\n"
msgstr "VAROVÁNÍ: zadaný klíč (%s) pro schéma není pod <value> – ignoruje se\n"

#: ../gconf/gconftool.c:2916
#, c-format
msgid "WARNING: must have a child node under <value>\n"
msgstr "VAROVÁNÍ: musíte mít uzel potomka pod <value>\n"

#: ../gconf/gconftool.c:2922
#, c-format
msgid "WARNING: node <%s> not understood\n"
msgstr "VAROVÁNÍ: uzel <%s> nelze rozpoznat\n"

#: ../gconf/gconftool.c:2940
#, c-format
msgid "WARNING: Failed to parse int value `%s'\n"
msgstr "VAROVÁNÍ: Nepodařilo se zpracovat hodnotu int „%s“\n"

#: ../gconf/gconftool.c:2961
#, c-format
msgid "WARNING: Failed to parse float value `%s'\n"
msgstr "VAROVÁNÍ: Nepodařilo se zpracovat hodnotu float „%s“\n"

#: ../gconf/gconftool.c:2983
#, c-format
msgid "WARNING: Failed to parse string value `%s'\n"
msgstr "VAROVÁNÍ: Nepodařilo se zpracovat hodnotu string „%s“\n"

#: ../gconf/gconftool.c:3004
#, c-format
msgid "WARNING: Failed to parse boolean value `%s'\n"
msgstr "VAROVÁNÍ: Nepodařilo se zpracovat hodnotu boolean „%s“\n"

#: ../gconf/gconftool.c:3113
#: ../gconf/gconftool.c:3655
#, c-format
msgid "WARNING: failed to associate schema `%s' with key `%s': %s\n"
msgstr "VAROVÁNÍ: Nepodařilo se asociovat schéma „%s“ s klíčem „%s“: %s\n"

#: ../gconf/gconftool.c:3228
#, c-format
msgid "WARNING: invalid or missing type for schema (%s)\n"
msgstr "VAROVÁNÍ: Neplatný nebo chybějící typ schématu (%s)\n"

#: ../gconf/gconftool.c:3237
#, c-format
msgid "WARNING: invalid or missing list_type for schema (%s)\n"
msgstr "VAROVÁNÍ: Neplatný nebo chybějící list_type pro schéma (%s)\n"

#: ../gconf/gconftool.c:3248
#: ../gconf/gconftool.c:3278
#: ../gconf/gconftool.c:3307
#, c-format
msgid "WARNING: Failed to parse default value `%s' for schema (%s)\n"
msgstr "VAROVÁNÍ: Nepodařilo se zpracovat výchozí hodnotu „%s“ pro schéma (%s)\n"

#: ../gconf/gconftool.c:3266
#, c-format
msgid "WARNING: invalid or missing car_type or cdr_type for schema (%s)\n"
msgstr "VAROVÁNÍ: Neplatné nebo chybějící car_type nebo cdr_type pro schéma (%s)\n"

#: ../gconf/gconftool.c:3291
#, c-format
msgid "WARNING: You cannot set a default value for a schema\n"
msgstr "VAROVÁNÍ: Schématu nemůžete nastavit výchozí hodnotu\n"

#: ../gconf/gconftool.c:3320
#, c-format
msgid "WARNING: gconftool internal error, unknown GConfValueType\n"
msgstr "VAROVÁNÍ: Interní chyba gconftool, neznámé GConfValueType\n"

#: ../gconf/gconftool.c:3368
#: ../gconf/gconftool.c:3389
#: ../gconf/gconftool.c:3410
#: ../gconf/gconftool.c:3431
#, c-format
msgid "WARNING: failed to parse type name `%s'\n"
msgstr "VAROVÁNÍ: Nepodařilo se zpracovat název typu „%s“\n"

#: ../gconf/gconftool.c:3385
#, c-format
msgid "WARNING: list_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
msgstr "VAROVÁNÍ: list_type může být pouze int, float, string nebo bool, nikoli „%s“\n"

#: ../gconf/gconftool.c:3406
#, c-format
msgid "WARNING: car_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
msgstr "VAROVÁNÍ: car_type může být pouze int, float, string nebo bool, nikoli „%s“\n"

#: ../gconf/gconftool.c:3427
#, c-format
msgid "WARNING: cdr_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
msgstr "VAROVÁNÍ: cdr_type může být pouze int, float, string nebo bool, nikoli „%s“\n"

#: ../gconf/gconftool.c:3467
#, c-format
msgid "WARNING: empty <applyto> node"
msgstr "VAROVÁNÍ: Prázdný uzel <applyto>"

#: ../gconf/gconftool.c:3470
#: ../gconf/gconftool.c:3728
#, c-format
msgid "WARNING: node <%s> not understood below <schema>\n"
msgstr "VAROVÁNÍ: Uzel <%s> není pod <schema> srozumitelný\n"

#: ../gconf/gconftool.c:3481
#, c-format
msgid "WARNING: no <list_type> specified for schema of type list\n"
msgstr "VAROVÁNÍ: Pro schéma typu seznam není uvedeno <list_type>\n"

#: ../gconf/gconftool.c:3487
#, c-format
msgid "WARNING: no <car_type> specified for schema of type pair\n"
msgstr "VAROVÁNÍ: Pro schéma typu pár není uvedeno <car_type>\n"

#: ../gconf/gconftool.c:3493
#, c-format
msgid "WARNING: no <cdr_type> specified for schema of type pair\n"
msgstr "VAROVÁNÍ: Pro schéma typu pár není uvedeno <cdr_type>\n"

#: ../gconf/gconftool.c:3522
#, c-format
msgid "WARNING: <locale> node has no `name=\"locale\"' attribute, ignoring\n"
msgstr "VAROVÁNÍ: Uzel <locale> nemá atribut „name=\"locale\"“, ignoruje se\n"

#: ../gconf/gconftool.c:3528
#, c-format
msgid "WARNING: multiple <locale> nodes for locale `%s', ignoring all past first\n"
msgstr "VAROVÁNÍ: Více uzlů <locale> pro lokalizaci „%s“, ignorují se všechny kromě prvního\n"

#: ../gconf/gconftool.c:3626
#, c-format
msgid "WARNING: Invalid node <%s> in a <locale> node\n"
msgstr "VAROVÁNÍ: Neplatný uzel <%s> v uzlu <locale>\n"

#: ../gconf/gconftool.c:3663
#, c-format
msgid "Attached schema `%s' to key `%s'\n"
msgstr "Ke klíči „%s“ je připojeno schéma „%s“\n"

#: ../gconf/gconftool.c:3737
#, c-format
msgid "You must have at least one <locale> entry in a <schema>\n"
msgstr "Ve <schema> musíte mít alespoň jednu položku <locale>\n"

#: ../gconf/gconftool.c:3772
#, c-format
msgid "WARNING: failed to install schema `%s', locale `%s': %s\n"
msgstr "VAROVÁNÍ: Nepodařilo se nainstalovat schéma „%s“, lokalizace „%s“: %s\n"

#: ../gconf/gconftool.c:3780
#, c-format
msgid "Installed schema `%s' for locale `%s'\n"
msgstr "Nainstalováno schéma „%s“ pro lokalizaci „%s“\n"

#: ../gconf/gconftool.c:3790
#, c-format
msgid "WARNING: failed to uninstall schema `%s', locale `%s': %s\n"
msgstr "VAROVÁNÍ: Nepodařilo se odinstalovat schéma „%s“, lokalizace „%s“: %s\n"

#: ../gconf/gconftool.c:3798
#, c-format
msgid "Uninstalled schema `%s' from locale `%s'\n"
msgstr "Odinstalováno schéma „%s“ z lokalizace „%s“\n"

#: ../gconf/gconftool.c:3836
#, c-format
msgid "WARNING: no key specified for schema\n"
msgstr "VAROVÁNÍ: Pro schéma není uveden žádný klíč\n"

#: ../gconf/gconftool.c:3877
#, c-format
msgid "WARNING: node <%s> not understood below <%s>\n"
msgstr "VAROVÁNÍ: Uzel <%s> není pod <%s> srozumitelný\n"

#: ../gconf/gconftool.c:3909
#, c-format
msgid "Failed to open `%s': %s\n"
msgstr "Nepodařilo se otevřít „%s“: %s\n"

#: ../gconf/gconftool.c:3916
#, c-format
msgid "Document `%s' is empty?\n"
msgstr "Dokument „%s“ je prázdný?\n"

#: ../gconf/gconftool.c:3928
#, c-format
msgid "Document `%s' has the wrong type of root node (<%s>, should be <%s>)\n"
msgstr "Dokument „%s“ má chybný typ kořenového uzlu (<%s>, ale mělo by být <%s>)\n"

#: ../gconf/gconftool.c:3941
#, c-format
msgid "Document `%s' has no top level <%s> node\n"
msgstr "Dokument „%s“ nemá kořenový uzel <%s>\n"

#: ../gconf/gconftool.c:3955
#, c-format
msgid "WARNING: node <%s> below <%s> not understood\n"
msgstr "VAROVÁNÍ: Uzel <%s> pod <%s> není srozumitelný\n"

#: ../gconf/gconftool.c:3976
#, c-format
msgid "Error syncing configuration data: %s"
msgstr "Chyba při synchronizaci dat nastavení: %s"

#: ../gconf/gconftool.c:3992
#, c-format
msgid "Must specify some schema files to install\n"
msgstr "Musíte zadat nějaké soubory se schématy, které chcete instalovat\n"

#: ../gconf/gconftool.c:4020
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s\n"
msgstr ""
"\n"
"%s\n"

#: ../gconf/gconftool.c:4040
#, c-format
msgid "Failed to unset breakage key %s: %s\n"
msgstr "Nepodařilo se odstranit poškozený klíč %s: %s\n"

#: ../gconf/gconftool.c:4166
#, c-format
msgid "Must specify some keys to break\n"
msgstr "Musíte zadat nějaké klíče, které se mají poškodit\n"

#: ../gconf/gconftool.c:4172
#, c-format
msgid ""
"Trying to break your application by setting bad values for key:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"Probíhá pokus o poškození vaší aplikace nastavením chybných hodnot pro klíč:\n"
" %s\n"

#: ../gconf/gconftool.c:4190
#, c-format
msgid "Must specify some directories to break\n"
msgstr "Musíte zadat nějaké adresáře, které chcete poškodit\n"

#: ../gconf/gconftool.c:4209
#, c-format
msgid ""
"Trying to break your application by setting bad values for keys in directory:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"Probíhá pokus o poškození vaší aplikace nastavením chybných hodnot pro klíče v adresáři:\n"
" %s\n"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]