=?UTF-8?Q?P=C5=99eklad?= =?UTF-8?Q?_=E2=80=93?= =?UTF-8?Q?_u=C5=BEivatelsk=C3=A1?= =?UTF-8?Q?_p=C5=99=C3=ADru=C4=8Dka?= gnome-user-share 2.26Synové a dcery Petra Kováře,

přeložil jsem uživatelskou příručku modulu gnome-user-share ve verzi
2.26. Tento modul bude do oficiálního GNOME zařazen poprvé.

Uživatelská příručka ještě nikdy nebyla do češtiny přeložena, takže se
jedná zcela nový překlad.

Obecně byl překlad bezproblémový; nevím si rady jen s „bonded device“ a
„trusted device“. Pravděpodobně se jedná o pojmy. Kdyby někdo věděl,
dejte mi prosím vědět.

Katalog je přiložen k této zprávě.

Prosím koordinátora, aby umožnil jeho nahrání do překladatelské
aplikace. Mezi uživatelskými příručkami není čeština dostupná (příručka
ještě nebyla překládána), takže tam není ani políčko pro vkládání
katalogu… V každém případě bych ale s nahráním katalogu do aplikace
raději ještě počkal na dobu, až přeložím výrazy výše a až někdo překlad
zkontroluje.

Překlad samotné aplikace gnome-user-share dodám brzy. I jeho se týkají
mnou nepochopené výrazy zmíněné výše.

Děkuji,
s pozdravem,
MP

-- 
Martin PICEK
 * osobní webové stránky: http://picek.gnome-cesko.cz/
 * elektronická pošta: picek martin gnome-cesko cz
 * veřejný klíč OpenPGP: http://picek.gnome-cesko.cz/martinpicek-openpgp.asc
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-19 08:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2009-02-24 18:51+0100\n"
"Last-Translator: Martin Picek <picek martin gnome-cesko cz>\n"
"Language-Team: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: C/legal.xml:2(para)
msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
msgstr "Je povoleno kopírovat, šířit a/nebo upravovat tento dokument za podmínek GNU Free Documentation License (GFDL) ve verzi 1.1 nebo v jakékoli další verzi vydané nadací Free Software Foundation; bez neměnných oddílů, bez textů předních desek a bez textů zadních desek. Kopii licence GFDL naleznete pod <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">tímto odkazem</ulink> nebo v souboru COPYING-DOCS dodávaném s touto příručkou."

#: C/legal.xml:12(para)
msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
msgstr "Tato příručka je součástí sbírky příruček GNOME šířených za podmínek licence GNU FDL. Pokud chcete tento dokument šířit odděleně od sbírky, musíte přiložit kopii licence dle popisu v oddílu 6 dané licence."

#: C/legal.xml:19(para)
msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
msgstr "Mnoho užívaných názvů určených k zviditelnění produktů nebo služeb jsou ochranné známky. Na místech, kde jsou tato jména v dokumentaci užita a členové Dokumentačního projektu GNOME jsou si vědomi skutečnosti, že se jedná o ochrannou známku, je takové jméno psáno velkými písmeny celé nebo s velkým písmenem na začátku."

#: C/legal.xml:35(para)
msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
msgstr "DOKUMENT JE POSKYTOVÁN V PODOBĚ „JAK JE“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, NEPOSKYTUJÍ SE ANI ODVOZENÉ ZÁRUKY, ZÁRUKY, ŽE DOKUMENT, NEBO JEHO UPRAVENÁ VERZE, JE BEZCHYBNÝ, NEBO ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NEBO NEPORUŠENOSTI. RIZIKO NEKVALITY, NEPŘESNOSTI A ŠPATNÉHO PROVEDENÍ DOKUMENTU, NEBO JEHO UPRAVENÉ VERZE, NESETE VY. POKUD JE TENTO DOKUMENT NEBO JEHO UPRAVENÁ VERZE VADNÁ V JAKÉMKOLIV SMYSLU, VY (NIKOLIV PŮVODCE, AUTOR NEBO JAKÝKOLIV PŘISPĚVATEL) PŘEBÍRÁTE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV NÁKLADY NA NUTNÉ ÚPRAVY, OPRAVY ČI SLUŽBY. TOTO PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE PŘEDSTAVUJE ZÁKLADNÍ SOUČÁST TÉTO LICENCE. BEZ TOHOTO PROHLÁŠENÍ NENÍ PODLE TÉTO DOHODY POVOLENO UŽÍVÁNÍ ANI ÚPRAVY TOHOTO DOKUMENTU; DÁLE"

#: C/legal.xml:28(para)
msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
msgstr "DOKUMENT A JEHO UPRAVENÉ VERZE JSOU ŠÍŘENY V SOULADU SE ZNĚNÍM LICENCE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE S NÁSLEDUJÍCÍM USTANOVENÍM: <placeholder-1/>"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: C/gnome-user-share.xml:81(None)
msgid "@@image: 'figures/file-sharing-preferences.png'; md5=7ae616b8043b36be1f4943ba06d8a5ed"
msgstr "@@image: 'figures/file-sharing-preferences.png'; md5=7ae616b8043b36be1f4943ba06d8a5ed"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: C/gnome-user-share.xml:99(None)
msgid "@@image: 'figures/sharing-over-the-network.png'; md5=ee8b44eb1290e4d1ae9b1e8fe8501860"
msgstr "@@image: 'figures/sharing-over-the-network.png'; md5=ee8b44eb1290e4d1ae9b1e8fe8501860"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: C/gnome-user-share.xml:143(None)
msgid "@@image: 'figures/sharing-over-bluetooth.png'; md5=0a950502b42b1e7fdb9a57d5017e919c"
msgstr "@@image: 'figures/sharing-over-bluetooth.png'; md5=0a950502b42b1e7fdb9a57d5017e919c"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: C/gnome-user-share.xml:168(None)
msgid "@@image: 'figures/receiving-over-bluetooth.png'; md5=f292daef06767f39e346b222d3c448be"
msgstr "@@image: 'figures/receiving-over-bluetooth.png'; md5=f292daef06767f39e346b222d3c448be"

# OK
#: C/gnome-user-share.xml:10(title)
msgid "Personal File Sharing Manual"
msgstr "Příručka ke sdílení osobních souborů"

#: C/gnome-user-share.xml:12(year)
#: C/gnome-user-share.xml:29(date)
msgid "2009"
msgstr "2009"

#: C/gnome-user-share.xml:13(holder)
msgid "Red Hat, Inc."
msgstr "Red Hat, Inc."

#: C/gnome-user-share.xml:19(firstname)
msgid "Matthias"
msgstr "Matthias"

#: C/gnome-user-share.xml:20(surname)
msgid "Clasen"
msgstr "Clasen"

#: C/gnome-user-share.xml:28(revnumber)
msgid "1.0"
msgstr "1.0"

#: C/gnome-user-share.xml:31(para)
msgid "Matthias Clasen <email>mclasen redhat com</email>"
msgstr "Matthias Clasen <email>mclasen redhat com</email>"

#: C/gnome-user-share.xml:35(releaseinfo)
msgid "This manual describes version 2.26 of gnome-user-share."
msgstr "Tato uživatelská příručka popisuje gnome-user-share ve verzi 2.26."

#: C/gnome-user-share.xml:37(title)
msgid "Feedback"
msgstr "Zpětná vazba"

#: C/gnome-user-share.xml:38(para)
msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the gnome-user-share application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
msgstr "Pokud chcete oznámit chybu nebo navrhnout vylepšení vztahující se k aplikaci gnome-user-share nebo této příručce, postupujte dle instrukcí na stránce <ulink url=\"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">Zpětná vazba GNOME</ulink>."

#: C/gnome-user-share.xml:41(para)
msgid "gnome-user-share is a session service that enables easy sharing of files between several computers."
msgstr "gnome-user-share je služba sezení, která umožňuje snadné sdílení souborů mezi několika počítači."

#: C/gnome-user-share.xml:45(primary)
msgid "gnome-user-share"
msgstr "gnome-user-share"

#: C/gnome-user-share.xml:46(primary)
msgid "file sharing"
msgstr "sdílení souborů"

#: C/gnome-user-share.xml:47(primary)
msgid "sharing"
msgstr "sdílení"

#: C/gnome-user-share.xml:50(title)
msgid "Introduction"
msgstr "Úvod"

#: C/gnome-user-share.xml:51(para)
msgid "gnome-user-share is a session service that exports the contents of the <filename>Public</filename> folder in your home directory, so that they can easily be accessed from other computers on the same local network. On the other computers, the shared folder will appear with a name like '<replaceable>user</replaceable>'s shared files' in the <application>nautilus</application> Network window, where <replaceable>user</replaceable> will be replaced by your user name."
msgstr "gnome-user-share je služba sezení, která exportuje obsah adresáře <filename>Veřejné</filename> z vašeho domovského adresáře tak, aby mohl být snadno přístupný z ostatních počítačů ve vaší lokální síti. Na ostatních počítačích bude sdílený adresář zobrazen v okně Síť aplikace <application>nautilus</application> a bude mít název podobný jako „Veřejné soubory uživatele <replaceable>Uživatel</replaceable>“, kde výraz <replaceable>Uživatel</replaceable> bude nahrazen vaším uživatelským jménem."

#: C/gnome-user-share.xml:54(para)
msgid "gnome-user-share uses a WebDAV server to share the <filename>Public</filename> folder, and advertises the share on the local network using mDNS."
msgstr "Ke sdílení adresáře <filename>Veřejné</filename> používá gnome-user-share server WebDAV a na lokální síti jej ostatním počítačům „nabízí“ prostředictvím mDNS."

#: C/gnome-user-share.xml:57(para)
msgid "Additionally, gnome-user-share can make the shared files available via ObexFTP over Bluetooth, and receive files that are sent to your computer via Bluetooth via ObexPush."
msgstr "gnome-user-share navíc umí sdílené soubory zpřístupnit po Bluetooth pomocí ObexFTP a přijímat je pomocí ObexPush."

#: C/gnome-user-share.xml:63(title)
msgid "Getting started"
msgstr "Začínáme"

#: C/gnome-user-share.xml:66(title)
msgid "Starting gnome-user-share"
msgstr "Spuštění gnome-user-share"

#: C/gnome-user-share.xml:68(para)
msgid "The gnome-user-share service is normally started by <application>gnome-session</application> when you log in. You can change this by opening <menuchoice><guimenu>Preferences</guimenu><guimenu>Sessions</guimenu></menuchoice> in the <guimenu>System</guimenu> menu, and modifying the 'User Sharing' entry in the list of startup programs."
msgstr "Služba gnome-user-share je běžně spouštěna pomocí <application>gnome-session</application> po tom, co se přihlásíte. Toto můžete nastavit otevřením <menuchoice><guimenu>Volby</guimenu><guimenu>Sezení</guimenu></menuchoice> v nabídce <guimenu>Systém</guimenu> a úpravou položky „Uživatelské sdílení“ v seznamu programů spouštěných po přihlášení."

#: C/gnome-user-share.xml:72(para)
msgid "To configure various aspects of file sharing, use the File Sharing Preferences, which can be found in the <guimenu>System</guimenu> menu under <menuchoice><guimenu>Preferences</guimenu><guimenu>Personal File Sharing</guimenu></menuchoice>."
msgstr "K nastavení nejrůznějších aspektů sdílení souborů použijte Nastavení sdílení souborů, které lze najít v nabídce <menuchoice><guimenu>Systém</guimenu><guimenu>Volby</guimenu><guimenu>Sdílení osobních souborů</guimenu></menuchoice>."

#: C/gnome-user-share.xml:77(title)
msgid "File Sharing Preferences"
msgstr "Nastavení sdílení souborů"

#: C/gnome-user-share.xml:89(title)
msgid "Enabling file sharing over the network"
msgstr "Povolení sdílení souborů po síti"

#: C/gnome-user-share.xml:90(para)
#: C/gnome-user-share.xml:134(para)
#: C/gnome-user-share.xml:159(para)
msgid "Open the File Sharing Preferences using <menuchoice><guimenu>Preferences</guimenu><guimenu>Personal File Sharing</guimenu></menuchoice> in the <guimenu>System</guimenu> menu."
msgstr "Pomocí <menuchoice><guimenu>Volby</guimenu><guimenu>Sdílení osobních souborů</guimenu></menuchoice> z nabídky <guimenu>Systém</guimenu> otevřete Nastavení sdílení souborů."

#: C/gnome-user-share.xml:95(title)
msgid "Share Files over the Network"
msgstr "Sdílení souborů po síti"

#: C/gnome-user-share.xml:106(para)
msgid "Some firewall configurations on the local machine might cause problems with the advertisment, as well as the access to the shared files. Consult your system administrator for more details."
msgstr "Některá nastavení firewallu na místním počítači mohou způsobovat problémy s nabízením sdílených souborů i s přístupem k nim. Kontaktujte svého správce systému, chcete-li se dovědět vědět více."

#: C/gnome-user-share.xml:109(para)
msgid "Select <guilabel>Never</guilabel> to allow everybody to freely read or write files in the shared folder."
msgstr "Zvolte <guilabel>Nikdy</guilabel>, chcete-li všem povolit libovolné čtení a upravování souborů ve vašem sdíleném adresáři."

#: C/gnome-user-share.xml:115(para)
msgid "Select <guilabel>Always</guilabel> to require the password to read or write files in the shared folder."
msgstr "Zvolte <guilabel>Vždy</guilabel>, aby zadání hesla bylo vyžadováno při čtení i upravování souborů ve vašem sdíleném adresáři."

#: C/gnome-user-share.xml:121(para)
msgid "Select <guilabel>When writing files</guilabel> to allow everybody to freely read files in the shared folder, but require the password when writing files."
msgstr "Zvolte <guilabel>Při zapisování do souborů</guilabel>, chcete-li všem povolit libovolné čtení souborů ve vašem sdíleném adresáři, ale upravování souborů chcete podmínit zadáním hesla."

#: C/gnome-user-share.xml:128(para)
msgid "When you set a password, you have to give the password to all users that you want to have access to the shared files. Therefore, you should use a password that is different from other passwords you use."
msgstr "Pokud nastavíte heslo, musíte ho říci všem uživatelům, kteří mají mít přístup ke sdíleným souborům. Proto byste měli nastavit heslo, které není stejné jako nějaké jiné heslo, které už používáte."

#: C/gnome-user-share.xml:104(para)
msgid "To enable file sharing via WebDAV, use the <guilabel>Share public files on network</guilabel> checkbox. When file sharing it enabled, the controls for password protection allow to set a password that needs to be specified before a user on another computer is granted access to the shared files. <placeholder-1/><placeholder-2/><placeholder-3/>"
msgstr "Chcete-li povolit sdílení pomocí WebDAV, použijte zaškrtávací políčko <guilabel>Sdílet veřejné soubory po síti</guilabel>. Když je sdílení povoleno, ovládací prvky týkající se ochrany heslem vám umožní nastavit heslo, které musí uživatel na jiném počítači zadat, aby mohl přistupovat k vašim sdíleným souborům. <placeholder-1/><placeholder-2/><placeholder-3/>"

#: C/gnome-user-share.xml:133(title)
msgid "Enabling file sharing over Bluetooth"
msgstr "Povolení sdílení souborů po Bluetooth"

#: C/gnome-user-share.xml:139(title)
msgid "Share Files over Bluetooth"
msgstr "Sdílení souborů po Bluetooth"

#: C/gnome-user-share.xml:152(para)
msgid "When you allow unbonded remote devices to access your shared files, anybody with a Bluetooth-enabled cell phone in the vicinity of your computer can access and perhaps even modify your shared files."
msgstr ""

# OK
#: C/gnome-user-share.xml:148(para)
#, fuzzy
msgid "To enable file sharing via Bluetooth, use the <guilabel>Share public files over Bluetooth</guilabel> checkbox. To allow remote Bluetooth devices to delete files in your shared folder, use the <guilabel>Allow remote devices to delete files</guilabel> checkbox. To allow remote Bluetooth devices to access your shared files even when they are not bonded with your computer, use the <guilabel>Require remote devices to pair with this computer</guilabel> checkbox. <placeholder-1/>"
msgstr "Chcete-li povolit sdílení pomocí Bluetooth, použijte zaškrtávací políčko <guilabel>Sdílet adresář Veřejné po Bluetooth</guilabel>. Chcete-li povolit vzdáleným zařízením Bluetooth mazat soubory z vašeho sdíleného adresáře, použijte zaškrtávací políčko <guilabel>Povolit vzdáleným počítačům mazat soubory</guilabel>. To allow remote Bluetooth devices to access your shared files even when they are not bonded with your computer, use the <guilabel>Require remote devices to pair with this computer</guilabel> checkbox. <placeholder-1/>"

#: C/gnome-user-share.xml:158(title)
msgid "Receiving Files over Bluetooth"
msgstr "Přijímání souborů po Bluetooth"

#: C/gnome-user-share.xml:164(title)
msgid "Receive Files over Bluetooth"
msgstr "Přijímání souborů po Bluetooth"

#: C/gnome-user-share.xml:177(para)
msgid "Select <guilabel>Always</guilabel> to allow any remote device to send files."
msgstr "Zvolte <guilabel>Vždy</guilabel>, chcete-li povolit všem vzdáleným zařízením posílat soubory."

#: C/gnome-user-share.xml:184(para)
msgid "Bonded devices are the ones that were connected to your computer, and had to enter a PIN code to connect to or from."
msgstr ""

#: C/gnome-user-share.xml:182(para)
msgid "Select <guilabel>Only for Bonded devices</guilabel> to accept files only from bonded devices. <placeholder-1/>"
msgstr ""

#: C/gnome-user-share.xml:191(para)
msgid "Devices can be marked as trusted in the <application>bluetooth-properties</application>'s <guilabel>Known devices</guilabel> section."
msgstr "Počítače mohou být označeny jako důvěryhodné v sekci <guilabel>Známé počítače</guilabel> aplikace <application>bluetooth-properties</application>."

#: C/gnome-user-share.xml:189(para)
msgid "Select <guilabel>Only for Bonded and Trusted devices</guilabel> to accept files only from bonded devices. <placeholder-1/>"
msgstr ""

#: C/gnome-user-share.xml:173(para)
msgid "To let remote Bluetooth devices send files to your computer, use the <guilabel>Receive files in Downloads folder over Bluetooth</guilabel> checkbox. Received files will be stored in the <filename>Downloads</filename> folder in your home directory. When receiving files is enabled, the <guilabel>Accept files</guilabel> selection allows you to determine which remote devices are allowed to send files. <placeholder-1/>"
msgstr "Chcete-li povolit zařízením Bluetooth posílat soubory do vašeho počítače, použijte zaškrtávací políčko <guilabel>Soubory poslané po Bluetooth přijímat do adresáře pro stahování</guilabel>. Přijaté soubory budou ukládány do adresáře, který je vybrán jako cílové umístění stahovaných souborů. Když je přijímání souborů povoleno, v sekci <guilabel>Přijímat soubory</guilabel> můžete určit, jaká vzdálená zařízení vám mohou posílat soubory. <placeholder-1/>"

#: C/gnome-user-share.xml:196(para)
msgid "Use the <guilabel>Notify about received files</guilabel> checkbox to select whether you want to be notified whenever a file is received via Bluetooth."
msgstr "Použijte zaškrtávací políčko <guilabel>Oznamovat přijaté soubory</guilabel>, chcete-li být informováni o přijetí souboru po Bluetooth."

#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
#: C/gnome-user-share.xml:0(None)
msgid "translator-credits"
msgstr "Martin Picek <picek martin gnome-cesko cz>, 2009."[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]