Re: Aktualizace =?UTF-8?B?cMWZZWtsYWTFrw==?= GNOMEMartin Picek <picek martin gnome-cesko cz>, Sat, 25 Oct 2008 19:14:14 +0200:

(...)

> K té ČEZ aréně (a dalším takovým výrazům) se na iDnes vyjádřil Karel
> Oliva z ÚJČ:
> http://zpravy.idnes.cz/posledni-reforma-cestiny-byla-jako-z-pera-tajemniku-ksc-lituje-jazykovedec-16j-/studium.asp?c=A080716_165514_studium_bar

Velmi zajímavý rozhovor! Doporučuji všem k přečtení.

> Někdy tento způsob vyjadřování sám používám – a také zejména tehdy,
> je-li jedno ze slov zkratkou (CSS styl atd.). Někdy totiž „správný“
> způsob zní velmi zvláštně. Je to špatně?

Je to proti pravidlům české syntaxe. Ale jestli je to naprosto
zavrženíhodný způsob vyjadřování, to bych asi netvrdil. :-)

Řekl bych, že dnes bude většina bohemistů považovat třeba už zmíněný RH
faktor za akceptovatelný. A proč, když porušuje českou syntax stejně jako
ČEZ aréna? Myslím si, že je to (a) z důvodu odbornosti výrazu, (b) obecné
akceptace odborníky-uživateli v daném oboru, (c) neexistence zažitého
synonymního výrazu syntax neporušujícího, (d) časového období, které
uplynulo od rozšíření výrazu. 

Asi bychom našli ještě další faktory, které hrají roli. Takže toto je
určitá relativizace, která ale na obecné nesprávnosti podobného vyjadřování
nic nemění. Podle mě je důležité, aby se preponované nesklonné přívlastky
nestaly v češtině normou. 

Pokud ale RH faktor, IP adresa nebo CSS styl jsou natolik zažité výrazy a
splňují i další výše uvedené body, pak je možná načase začít je bez výčitek
používat. Ostatně většina překladatelů open source včetně GNOME už tak
stejně učinila a přemítání nad tím možná považují za nevhodné puritánství.
Podlehli duchu doby. ;-)

S pozdravem
Petr Kovář


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]