Lokalizace =?ISO-8859-2?Q?form=E1tu?= data a =?ISO-8859-2?Q?=E8as?= =?ISO-8859-2?Q?u?=Dobrý den,

v tomto e-mailu bych se chtěl pouze krátce zmínit o české lokalizaci formátu
data a času, která na překladatele v některých katalozích čeká.

Anglický řetězec má obvykle následující, nebo velmi podobný formát:

msgid "%a, %b %d %Y, l:%M %p"

Lokalizace "C" je americká angličtina, takže zkratka měsíce %b předchází dnu
v měsíci %d (dvoumístné hodnoty, i pokud je %d menší než 10). Tedy např.:

Mon, Jul 09 2008, 4:18 PM

V českém zápisu je samozřejmě nutné brát v potaz především prohození dne
v měsíci se zkratkou měsíce. Dále je možné zvážit, zda není vhodnější použít
plný název měsíce, tj. %B, jelikož v češtině na rozdíl od angličtiny
neexistuje všeobecně rozšířený úzus zkracovaní názvů měsíců (proto se při
tvorbě českého národního prostředí pro Unix v 90. letech muselo trochu
improvizovat). Samozřejmě, že v případě malého prostoru vymezeného pro daný
řetězec (především v tabulkách s úzkými sloupci) je vhodnější zůstat u
zkrácené %b. 

Proměnnou %d je pak obvykle lepší lokalizovat jako %e. (za řadové
číslovky coby číslice patří tečka), tedy bez počáteční nuly, je-li %d menší
než 10. V českém textu by měla data odpovídat následujícím formátům, nikdy
by ale neměla být kombinována:

09.07.2008 (vhodné především do tabulek, formulářů)
9. 7. 2008 (vhodné především do souvislého textu)

A s názvem měsíce:

9. čec 2008
9. červenec 2008 (resp. července)

Nikoliv tedy "09. čec 2008" či "09. červenec 2008" apod.

Nakonec k formátu času. 12hodinový cyklus (%l) je pochopitelně nutné
převést na 24hodinový (%H), čímž se zároveň zbavíme jedné proměnné (%p):

msgstr "%a, %e. %B %Y, %H:%M"

Lokalizace příkladu výše:

Po, 9. červenec 2008, 16:18

Hodiny se od minut v českém textu velmi často oddělují tečkou. Ovšem v
prostředí technickém, především počítačovém, je od 80./90. let jasný trend
v používání dvojtečky. S tečkou se v lokalizovaném softwaru příliš
často nesetkáme. Proto bychom měli tuto odlišnou zvyklost uplatňovat i v
lokalizaci GNOME.

Pokusím se odpovídajícím způsobem upravit návod na
<http://live.gnome.org/Czech/JakPrekladat>.

S pozdravem
Petr Kovář

P.S. E-mail nakonec zas tak krátký není, omlouvám se.

P.P.S. Jeden zajímavý odkaz pro zvídavé:
<ftp://ftp.fi.muni.cz/pub/localization/locale/cs_CZ>


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]