Re: [Gimp-developer] Question about 2.8.11Paka was right though, I should have mentioned, sorry!

Michael

11/03/2014 23:54, sgrìobh gimp-developer-list-request gnome org:
We already know Michael:)  He's our Scottish Gaelic guy:)

Alexandre

--
*Akerbeltz <http://www.faclair.com/>*
Goireasan Gàidhlig air an lìon
Fòn: +44-141-946 4437
Facs: +44-141-945 2701

*Tha Gàidhlig aig a' choimpiutair agad, siuthad, feuch e!*
Iomadh rud eadar prògraman oifis, brabhsairean, predictive texting,
geamannan is mòran a bharrachd. Tadhail oirnn aig www.iGàidhlig.net <http://www.iGaidhlig.net/>

[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]