[Evolution] Problem editing contacts in exchangeI have evolution configured to connect to 3 exchange accounts (ews). On one of the accounts we have contacts to which I have publishing editor rights. I added the screenshot below.


However when I try to edit one of those contacts almost everything is greyed out. Am I doing something wrong?De bovenvermelde berichten/tekst en bijlagen verbinden de stad Sint-Truiden op geen enkele wijze, tenzij anders werd overeengekomen bij een schriftelijke overeenkomst of tenzij zij later worden bevestigd bij een overeenkomstig de wettelijke voorschriften ondertekende brief. Evenmin kan de stad Sint-Truiden aansprakelijk worden gesteld op grond van de inhoud van deze berichten/tekst en bijlagen.[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]