[pitivi] Update Swedish translationcommit 6d5b3ce97cdb5a57721fd5bbb1594859e34915b6
Author: Josef Andersson <l10nl18nsweja gmail com>
Date:   Sun Mar 5 21:25:32 2017 +0000

    Update Swedish translation

 help/sv/sv.po | 5202 ++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 files changed, 2712 insertions(+), 2490 deletions(-)
---
diff --git a/help/sv/sv.po b/help/sv/sv.po
index a24364a..26538b8 100644
--- a/help/sv/sv.po
+++ b/help/sv/sv.po
@@ -5,910 +5,693 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: pitivi master\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-02-21 23:54+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-02-05 08:58+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-02-22 21:21+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-04 01:22+0100\n"
 "Last-Translator: Josef Andersson <josef andersson fripost org>\n"
-"Language-Team: Swedish\n"
+"Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "Language: sv\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
 
 #. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
 msgctxt "_"
 msgid "translator-credits"
-msgstr "Josef Andersson <josef andersson fripost org>, 2015"
+msgstr "Josef Andersson <josef andersson fripost org>, 2015, 2016"
 
 #. (itstool) path: credit/name
-#: C/about.page:10 C/cheatsheet.page:11 C/codecscontainers.page:10
-#: C/effects.page:11 C/gstreamer.page:10 C/importingmpegts.page:11
-#: C/importing.page:10 C/index.page:11 C/keyframecurves.page:12
-#: C/layers.page:10 C/mainwindow.page:12 C/medialibrary.page:10
-#: C/movearoundtimeline.page:10 C/presets.page:12 C/rendering.page:10
-#: C/savescreenshot.page:10 C/selectiongrouping.page:14 C/splitting.page:10
-#: C/sysreq.page:10 C/transitions.page:14 C/trimming.page:10
-#: C/usingclips.page:10 C/usingeffects.page:14 C/welcomedialog.page:10
-#: C/workwithprojects.page:10
+#: C/selectiongrouping.page:7 C/layers.page:15 C/workwithprojects.page:15
+#: C/splitting.page:15 C/keyframecurves.page:17 C/presets.page:13
+#: C/transitions.page:7 C/mainwindow.page:13 C/movearoundtimeline.page:19
+#: C/sysreq.page:15 C/codecscontainers.page:11 C/gstreamer.page:15
+#: C/usingeffects.page:7 C/medialibrary.page:15 C/welcomedialog.page:11
+#: C/importing.page:15 C/effects.page:12 C/rendering.page:15 C/trimming.page:15
+#: C/usingclips.page:15
+msgid "Tomáš Karger"
+msgstr "Tomáš Karger"
+
+#. (itstool) path: credit/name
+#: C/selectiongrouping.page:11 C/layers.page:7 C/workwithprojects.page:7
+#: C/splitting.page:7 C/keyframecurves.page:9 C/presets.page:9
+#: C/transitions.page:11 C/mainwindow.page:9 C/movearoundtimeline.page:7
+#: C/about.page:7 C/index.page:8 C/sysreq.page:7 C/codecscontainers.page:7
+#: C/gstreamer.page:7 C/savescreenshot.page:7 C/importingmpegts.page:8
+#: C/usingeffects.page:11 C/medialibrary.page:7 C/welcomedialog.page:7
+#: C/importing.page:7 C/effects.page:8 C/rendering.page:7 C/trimming.page:7
+#: C/usingclips.page:7 C/cheatsheet.page:8
 msgid "Jean-François Fortin Tam"
 msgstr "Jean-François Fortin Tam"
 
 #. (itstool) path: credit/name
-#: C/about.page:14 C/gstreamer.page:14 C/importing.page:14 C/index.page:15
-#: C/keyframecurves.page:16 C/layers.page:14 C/movearoundtimeline.page:14
-#: C/rendering.page:14 C/selectiongrouping.page:16 C/splitting.page:14
-#: C/sysreq.page:14 C/transitions.page:16 C/trimming.page:14
-#: C/usingclips.page:14 C/workwithprojects.page:14
+#: C/selectiongrouping.page:15 C/layers.page:11 C/workwithprojects.page:11
+#: C/splitting.page:11 C/keyframecurves.page:13 C/transitions.page:15
+#: C/movearoundtimeline.page:11 C/about.page:11 C/index.page:12
+#: C/sysreq.page:11 C/gstreamer.page:11 C/importing.page:11 C/rendering.page:11
+#: C/trimming.page:11 C/usingclips.page:11
 msgid "Mario Blättermann"
 msgstr "Mario Blättermann"
 
 #. (itstool) path: info/desc
-#: C/about.page:17
-msgid "Current state of this user manual and call for participation."
-msgstr "Aktuellt tillstånd för användarguiden och upprop för medverkan."
+#: C/selectiongrouping.page:18
+msgid "Making selections and grouping clips in timeline."
+msgstr "Att göra markering och gruppera klipp i tidslinjen."
 
 #. (itstool) path: license/p
-#: C/about.page:21 C/cheatsheet.page:15 C/codecscontainers.page:18
-#: C/effects.page:18 C/gstreamer.page:23 C/importingmpegts.page:18
-#: C/importing.page:23 C/index.page:19 C/keyframecurves.page:25
-#: C/layers.page:23 C/mainwindow.page:23 C/medialibrary.page:23
-#: C/movearoundtimeline.page:25 C/presets.page:23 C/rendering.page:23
-#: C/savescreenshot.page:14 C/selectiongrouping.page:23 C/splitting.page:23
-#: C/sysreq.page:23 C/transitions.page:23 C/trimming.page:23
-#: C/usingclips.page:23 C/usingeffects.page:19 C/welcomedialog.page:21
-#: C/workwithprojects.page:23
+#: C/selectiongrouping.page:22 C/layers.page:22 C/workwithprojects.page:22
+#: C/splitting.page:22 C/keyframecurves.page:28 C/presets.page:20
+#: C/transitions.page:22 C/mainwindow.page:20 C/movearoundtimeline.page:26
+#: C/about.page:18 C/index.page:16 C/sysreq.page:22 C/codecscontainers.page:15
+#: C/gstreamer.page:22 C/savescreenshot.page:11 C/importingmpegts.page:15
+#: C/usingeffects.page:16 C/medialibrary.page:22 C/welcomedialog.page:18
+#: C/importing.page:22 C/effects.page:17 C/rendering.page:22 C/trimming.page:22
+#: C/usingclips.page:22 C/cheatsheet.page:12
 msgid "Creative Commons Share Alike 3.0"
 msgstr "Creative Commons Share Alike 3.0"
 
 #. (itstool) path: page/title
-#: C/about.page:25
-msgid "About this manual"
-msgstr "Om denna handbok"
-
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/about.page:26
-msgid "This user manual is written and maintained by Jean-François Fortin Tam."
-msgstr ""
-"Denna användarhandbok är skriven och underhållen av Jean-François Fortin Tam."
+#: C/selectiongrouping.page:25
+msgid "Selection and grouping"
+msgstr "Markering och gruppering"
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/about.page:28
-msgid "Work in progress"
-msgstr "Pågående arbete"
-
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/about.page:29
-msgid ""
-"You may encounter unwritten portions due to features that have not yet been "
-"implemented in Pitivi at the time of writing."
-msgstr ""
-"Du kan stöta på oskrivna stycken beroende på funktioner som ännu inte "
-"implementerats i Pitivi."
+#: C/selectiongrouping.page:27
+msgid "Making selections"
+msgstr "Göra markeringar"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/about.page:30
+#: C/selectiongrouping.page:28
 msgid ""
-"You may also encounter smaller areas which have been documented in this "
-"manual but have not been implemented in Pitivi – those are areas where the "
-"design and expected user interaction are quite narrow/certain."
+"By selecting a clip, you specify what item should the subsequent actions be "
+"applied to. Selecting multiple clips allows you to apply actions (dragging, "
+"deleting, grouping, etc.) to all of them at once. To select an individual "
+"clip, simply click it."
 msgstr ""
-"Du kan också stöta på en del områden som har dokumenterats men ännu inte har "
-"implementerats i Pitivi - det gäller områden där design och förväntad "
-"användarinteraktion är ganska liten."
-
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/about.page:34
-msgid "Patches welcome"
-msgstr "Programfixar välkomnas"
+"Genom att välja ett klipp anger du vilket objekt efterföljande åtgärder "
+"kommer att tillämpas på. Att välja flera klipp låter dig tillämpa åtgärder "
+"(dra, ta bort, gruppera och så vidare) på många klipp samtidigt. För att "
+"välja ett individuellt klipp, klicka på det."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/about.page:35
-msgid ""
-"If you happen to find errors, missing information or unclear passages in "
-"this manual, please feel free to submit corrections. You can find contact "
-"information on <link href=\"http://jeff.ecchi.ca/\";>my personal website</"
-"link>. You can also <link href=\"https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
-"product=pitivi;component=documentation\">file bugs on the “documentation” "
-"component in our bug tracker</link>."
-msgstr ""
-"Om du råkar stöta på fel, saknad information eller oklara stycken i denna "
-"handbok, skicka gärna in rättningar till <link href=\"http://jeff.ecchi.ca/";
-"\">min personliga webbplats</link>. Du kan också <link href=\"https://";
-"bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=pitivi;component=documentation"
-"\">skicka in felrapporter för dokumentationen i vårt felrapporteringssystem</"
-"link>."
-
-#. (itstool) path: page/title
-#: C/cheatsheet.page:19
-msgid "Keyboard shortcuts and cheatsheet"
-msgstr "Tangentbordsgenvägar och fusklapp"
-
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/cheatsheet.page:21
+#: C/selectiongrouping.page:29
 msgid ""
-"This page is a list of important shortcuts to access commonly used or hidden "
-"features. Take the time to get familiar with them as they will improve your "
-"productivity tremendously."
+"To select multiple adjacent clips you can click the timeline anywhere in an "
+"empty region and drag. Alternatively, you can:"
 msgstr ""
-"Den här sidan är en lista över viktiga tangentbordsgenvägar för att komma åt "
-"de mest använda eller gömda funktionerna. Ta dig tid att bekanta dig med dem "
-"eftersom de kommer att öka din produktivitet enormt."
-
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/cheatsheet.page:24
-msgid "General"
-msgstr "Allmänt"
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/cheatsheet.page:26
-msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>N</key></keyseq>: Create a new project"
-msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>N</key></keyseq>: Skapa ett nytt projekt"
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/cheatsheet.page:27
-msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>O</key></keyseq>: Open a project file"
-msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>O</key></keyseq>: Öppna en projektfil"
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/cheatsheet.page:28
-msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>S</key></keyseq>: Save the current project"
-msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>S</key></keyseq>: Spara aktuellt projekt"
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/cheatsheet.page:29
-msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Q</key></keyseq>: Quit the application"
-msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Q</key></keyseq>: Avsluta programmet"
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/cheatsheet.page:30
-msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Z</key></keyseq>: Undo"
-msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Z</key></keyseq>: Ångra"
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/cheatsheet.page:31
-msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Shift</key><key>Z</key></keyseq>: Redo"
-msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Shift</key><key>Z</key></keyseq>: Gör om"
+"För att välja flera närliggande klipp kan du klicka på tidslinjen var som "
+"helst i ett tomt område och dra. Alternativt kan du:"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/cheatsheet.page:32
-msgid "<key>F11</key>: Toggle fullscreen mode"
-msgstr "<key>F11</key>: Växla helskärmsläge"
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/cheatsheet.page:33
-msgid "<key>F1</key>: Show the user manual"
-msgstr "<key>F1</key>: Visa användarhandboken"
-
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/cheatsheet.page:38
-msgid "Media Library"
-msgstr "Mediabibliotek"
+#: C/selectiongrouping.page:32
+msgid "Click the first clip."
+msgstr "Klicka på det första klippet."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/cheatsheet.page:40
-msgid "<key>Enter</key>: Preview (playback) the selected clip"
-msgstr "<key>Retur</key>: Förhandsvisa (spela upp) markerat klipp"
+#: C/selectiongrouping.page:35
+msgid "Hold the <key>Shift</key> key."
+msgstr "Håll inne <key>Skift</key>."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/cheatsheet.page:41
-msgid "<key>Insert</key>: Insert the selected clips into the timeline"
-msgstr "<key>Insert</key>: Infoga de markerade klippen i tidslinjen"
+#: C/selectiongrouping.page:38
+msgid "Click the last clip."
+msgstr "Klicka på det sista klippet."
 
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/cheatsheet.page:42
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/selectiongrouping.page:41
 msgid ""
-"<keyseq><key>Ctrl</key><key>Delete</key></keyseq>: Remove the selected clips "
-"from the project"
+"When selecting a clip by clicking or when selecting multiple adjacent clips, "
+"the selection is reset. The rest of the clips become deselected if they were "
+"previously selected. Selecting or deselecting specific clips without "
+"resetting the selection can be done by toggling individually a clip's "
+"selection:"
 msgstr ""
-"<keyseq><key>Ctrl</key><key>Delete</key></keyseq>: Ta bort de markerade "
-"klippen från projektet"
+"När ett klipp väljs genom att klicka eller flera närliggande klipp markeras "
+"nollställs markeringen. Resten av klippen blir avmarkerade om de var valda "
+"innan. Att markera eller avmarkera specifika klipp utan att återställa "
+"urvalet kan ske genom att ändra ett klipps markering individuellt:"
 
-#. (itstool) path: section/title
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/cheatsheet.page:47 C/mainwindow.page:39 C/mainwindow.page:72
-msgid "Timeline"
-msgstr "Tidslinje"
+#: C/selectiongrouping.page:44
+msgid "Hold down the <key>Ctrl</key> key."
+msgstr "Håll inne tangenten <key>Ctrl</key>."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/cheatsheet.page:49
-msgid "<key>Spacebar</key>: Toggle playback."
-msgstr "<key>Mellanslag</key>: Växla uppspelning."
+#: C/selectiongrouping.page:47
+msgid "Click on each clip you want to toggle the selection."
+msgstr "Klicka på alla klipp du vill ändra på markeringen för."
 
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/cheatsheet.page:50
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/selectiongrouping.page:50
 msgid ""
-"<key>S</key>: Split the clips at the current playhead position. If there are "
-"selected clips, only those will be split."
+"To clear the selection, click anywhere on the timeline in an empty region."
 msgstr ""
-"<key>S</key>: Dela klippen vid aktuell uppspelningshuvudsposition. Om det "
-"finns markerade klipp kommer endast dessa att delas."
+"För att tömma ett urval, klicka var som helst på tidslinjen i ett tomt "
+"område."
 
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/cheatsheet.page:51
-msgid "<key>Delete</key>: Remove selected clips from the timeline."
-msgstr "<key>Delete</key>: Ta bort markerade klipp från tidslinjen."
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/cheatsheet.page:52
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/selectiongrouping.page:52
 msgid ""
-"<key>←</key> and <key>→</key>: Seek one frame backwards or forwards. This "
-"depends on your project framerate."
-msgstr ""
-"<key>←</key> och <key>→</key>: Sök en bildruta framåt eller bakåt. Detta "
-"beror på bildfrekvensen för ditt projekt."
+"By default, clicking in the timeline changes the selection and also moves "
+"the playhead. To have a better control of the playhead you can disable "
+"seeking when left-clicking. This way left-clicking only changes the "
+"selection and the playhead position won't be lost when you make selections. "
+"This can be specified at <guiseq><gui>Menu button</gui><gui>Preferences</"
+"gui><gui>Left click also seeks</gui></guiseq>. You can still use right-click "
+"to move the playhead, as before, see <link xref="
+"\"movearoundtimeline#movingplayhead\"/> for details."
+msgstr ""
+"Som standard ändras urvalet genom att klicka på tidslinjen och flyttar också "
+"uppspelningshuvudet. För att få bättre kontroll över uppspelningshuvudet kan "
+"du inaktivera sökning under vänsterklick. På detta sätt ändrar "
+"vänsterklickande bara urvalet, och uppspelningshuvudets position kommer inte "
+"att förloras när du gör markeringar. Detta kan anges vid "
+"<guiseq><gui>Menyknapp</gui><gui>Inställningar</gui><gui>Vänsterklick söker "
+"också</gui></guiseq>.Du kan fortfarande använda högerklick för att flytta "
+"uppspelningshuvudet som tidigare, se <link xref="
+"\"movearoundtimeline#movingplayhead\"/> för detaljer."
 
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/cheatsheet.page:53
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/selectiongrouping.page:56
+msgid "Grouping and ungrouping clips"
+msgstr "Gruppera och avgruppera klipp"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/selectiongrouping.page:57
 msgid ""
-"<keyseq><key>Shift</key><key>←</key></keyseq> and <keyseq><key>Shift</"
-"key><key>→</key></keyseq>: Seek one second backwards or forwards."
+"The grouping and ungrouping functions are useful when you want to add or "
+"separate audio tracks from video clips, or when you want to create a block "
+"of clips that you can select, edit and move all at once."
 msgstr ""
-"<keyseq><key>Skift</key><key>←</key></keyseq> och <keyseq><key>Skift</"
-"key><key>→</key></keyseq>: Sök en sekund framåt eller bakåt."
+"Funktionerna gruppera och avgruppera är användbara när du vill lägga till "
+"eller separera ljudspår från videoklipp, eller när du vill skapa ett "
+"klippblock som du kan markera, redigera och flytta samtidigt."
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/selectiongrouping.page:58
+msgid "Grouping clips in timeline:"
+msgstr "Gruppera klipp i tidslinjen:"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/cheatsheet.page:54
-msgid ""
-"<keyseq><key>Ctrl</key><key>+</key></keyseq> and <keyseq><key>Ctrl</"
-"key><key>-</key></keyseq>: Zoom in or zoom out. You can also use <key>Ctrl</"
-"key> with the mouse wheel to control the zoom more efficiently."
-msgstr ""
-"<keyseq><key>Ctrl</key><key>+</key></keyseq> och <keyseq><key>Ctrl</"
-"key><key>-</key></keyseq>: Zooma in eller zooma ut. Du kan också använda "
-"<key>Ctrl</key> med mushjulet för att kontrollera zoomen effektivare."
+#: C/selectiongrouping.page:61
+msgid "Select multiple clips in the timeline."
+msgstr "Markera flera klipp i tidslinjen."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/cheatsheet.page:55
+#: C/selectiongrouping.page:64
 msgid ""
-"<keyseq><key>Ctrl</key><key>0</key></keyseq>: Adjust the zoom to fit the "
-"timeline."
+"Click the <gui>Group clips</gui> button on the timeline toolbar, or press "
+"<keyseq><key>Ctrl</key><key>G</key></keyseq>."
 msgstr ""
-"<keyseq><key>Ctrl</key><key>0</key></keyseq>: Justera zoomen för att passa "
-"tidslinjen."
+"Klicka på knappen <gui>Gruppera videoklipp</gui> på tidslinjens verktygsfält "
+"eller tryck ned <keyseq><key>Ctrl</key><key>G</key></keyseq>."
 
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/cheatsheet.page:56
-msgid "<key>Shift</key>+drag: Ripple edit."
-msgstr "<key>Skift</key>+drag: Krusningsredigering."
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/selectiongrouping.page:67
+msgid "You can now select, edit and move the clips all at once."
+msgstr "Du kan nu markera, redigera och flytta klippen allihop samtidigt."
 
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/cheatsheet.page:57
-msgid "<key>Ctrl</key>+drag: Roll edit."
-msgstr "<key>Ctrl</key>+dra: Rullredigering."
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/selectiongrouping.page:68
+msgid "Ungrouping clips in timeline:"
+msgstr "Avgruppera klippen i tidslinjen:"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/cheatsheet.page:58
-msgid "<key>K</key>: Add a property keyframe at the current playhead position."
-msgstr ""
-"<key>K</key>: Lägg till en egenskapsnyckelbild vid aktuell "
-"uppspelningshuvudposition."
+#: C/selectiongrouping.page:71
+msgid "Select a group of clips in the timeline."
+msgstr "Markera en grupp av klipp i tidslinjen."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/cheatsheet.page:59
-msgid ""
-"<key>.</key> and <key>,</key>: Go to the next or previous property keyframe."
-msgstr ""
-"<key>.</key> och <key>,</key>: Gå till nästa eller föregående "
-"egenskapsnyckelbild."
-
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/codecscontainers.page:29
-msgctxt "_"
+#: C/selectiongrouping.page:74
 msgid ""
-"external ref='figures/codecscontainers.jpg' "
-"md5='e43e6a92cda311d0cd8c24fb0df67a17'"
+"Click the <gui>Ungroup clips</gui> button on the timeline toolbar, or press "
+"<keyseq><key>Ctrl</key><key>Shift</key><key>G</key></keyseq>."
 msgstr ""
-"external ref='figures/codecscontainers.jpg' "
-"md5='e43e6a92cda311d0cd8c24fb0df67a17'"
+"Klicka på knappen <gui>Avgruppera videoklipp</gui> i tidslinjens "
+"verktygsfält eller tryck ned <keyseq><key>Ctrl</key><key>Skift</key><key>G</"
+"key></keyseq>."
 
-#. (itstool) path: credit/name
-#: C/codecscontainers.page:14 C/effects.page:13 C/gstreamer.page:16
-#: C/importing.page:16 C/keyframecurves.page:18 C/layers.page:16
-#: C/mainwindow.page:16 C/medialibrary.page:16 C/movearoundtimeline.page:18
-#: C/presets.page:16 C/rendering.page:16 C/selectiongrouping.page:10
-#: C/splitting.page:16 C/sysreq.page:16 C/transitions.page:10
-#: C/trimming.page:16 C/usingclips.page:16 C/usingeffects.page:10
-#: C/welcomedialog.page:14 C/workwithprojects.page:16
-msgid "Tomáš Karger"
-msgstr "Tomáš Karger"
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/selectiongrouping.page:77
+msgid "You can now select, edit and move the clips independently."
+msgstr "Du kan nu markera, redigera och flytta klippen oberoende."
 
 #. (itstool) path: info/desc
-#: C/codecscontainers.page:20
-msgid ""
-"What is the difference between OGG and Vorbis? AVI and DivX? x264 and H.264? "
-"Learn about codecs and container formats here."
-msgstr ""
-"Vad är skillnaden mellan OGG och Vorbis? AVI och DivX? x264 och H.264? Lär "
-"dig mer om kodekar och behållarformat här."
+#: C/layers.page:18
+msgid "Explaining how layers work within the timeline."
+msgstr "Förklarar hur lager fungerar inuti tidslinjen."
 
 #. (itstool) path: page/title
-#: C/codecscontainers.page:23
-msgid "Understanding codecs and containers"
-msgstr "Förstå kodekar och behållare"
+#: C/layers.page:25
+msgid "Understanding layers"
+msgstr "Förstå lager"
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/codecscontainers.page:24
+#: C/layers.page:26
 msgid ""
-"The distinction between codecs and container file formats is often "
-"ambiguous. This is in part due to the general lack of standardization, "
-"confusing marketing terms and filename extensions. This page attempts to "
-"clarify this distinction briefly and without going into technical details. "
-"If you want to learn more about containers and codecs, you should probably "
-"look at Wikipedia's page on <link href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/";
-"Digital_container_format\">containers</link> and <link href=\"http://en.";
-"wikipedia.org/wiki/Codec\">codecs</link>."
+"<em>Layers</em> are a fundamental concept for advanced editing in the "
+"timeline: compositing, mixing multiple videos simultaneously, and adding "
+"titles depend on this feature."
 msgstr ""
-"Skillnaden mellan kodekar och behållarfilformat är ofta tvetydig. Det beror "
-"delvis på den allmänna bristen av standardisering, förvirrande "
-"marknadstermer och filnamnsutökningar. Denna sida försöker att klargöra "
-"skillnaden utan att gå in på tekniska detaljer. Om du vill veta mer om "
-"behållare och kodekar borde du förmodligen besöka Wikipedias sida om <link "
-"href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_container_format\";>containers</"
-"link> och <link href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Codec\";>kodekar</link>."
+"<em>Lager</em> är ett fundamentalt koncept för avancerad videoredigering i "
+"tidslinjen: sammansättningar, mixningar av flera videos samtidigt och att "
+"lägga till rubriker beror på dessa egenskaper."
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/codecscontainers.page:25
+#: C/layers.page:27
 msgid ""
-"<em>Container</em> is what we typically associate with the file format. "
-"Containers \"contain\" the various components of a video: the stream of "
-"images, the sound, and anything else. For example, you could have multiple "
-"soundtracks and subtitles included in a video file, if the container format "
-"allows it. Example of popular containers are OGG, Matroska, AVI, MPEG."
+"It is easier to think of layers in terms of images painted on glass. With "
+"several pieces of glass stacked on top of each other, each of these pieces "
+"of glass is a layer. If the top piece of glass is completely painted over, "
+"none of the pieces of glass underneath will be visible. If, on the other "
+"hand, you only paint over a portion of a piece of glass, you will be able to "
+"see what is underneath the non-painted parts."
 msgstr ""
-"<em>Behållare</em> är vad vi typiskt associerar med filformat. Behållare "
-"”innehåller” de olika komponenterna för en video: bildströmmen, ljudet och "
-"vad som helst annat. Till exempel kan du ha flera ljudspår och undertexter i "
-"en videofil om behållarformatet tillåter det. Exempel på populära behållare "
-"är OGG, Matroska, AVI, MPEG."
+"Det är lättare att tänka på lager i termerna av bilder målade på glas. Med "
+"flera bitar av glas staplade på varandra är varje bit av glas ett lager. Om "
+"det översta glaset är helt övermålat kommer inget av glasen under vara "
+"synliga. Om, å andra sidan, du bara målar över en del av glaset kommer du "
+"att kunna se vad som finns under de omålade delarna."
 
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/codecscontainers.page:26
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/layers.page:29
+msgid "Opacity (how solid “opaque” things are)"
+msgstr "Ogenomskinlighet (hur solida ”opaka” saker är)"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/layers.page:30
 msgid ""
-"<em>Codecs</em> are ways of \"coding\" and \"decoding\" streams. Their job "
-"is typically to compress data (and decompress it when playing it back) so "
-"that you can store and transmit files with a smaller filesize. There are "
-"many codecs available out there, each with their strengths, weaknesses and "
-"peculiarities, and choosing the right codec with the right settings for the "
-"right situation is close to be a form of art in itself."
+"Each layer (and each clip) has its own transparency. To continue the paint "
+"on glass metaphor, if the paint is thin enough, it can be seen through. "
+"Visually, an opacity of 100% means you cannot see the clips below that layer "
+"or clip, and an opacity of of 50% means you can partly see them."
 msgstr ""
-"<em>Kodekar</em> olika sätt att ”koda” och ”avkoda” strömmar. Deras jobb är "
-"vanligen att komprimera data (och att dekomprimera det vid uppspelning) så "
-"att du kan lagra och överföra filer med en mindre filstorlek. Det finns "
-"många kodekar tillgängliga därute, var och en med sina olika styrkor, "
-"svagheter och egenheter, och att välja rätt kodek med rätt inställningar för "
-"rätt situation är nästan en konstform i sig."
+"Varje lager (och varje klipp) har sin egen transparens. För att fortsätta "
+"metaforen måla på glas, om målningen är tunn nog är den genomskinlig. "
+"Visuellt betyder en ogenomskinlighet på 100% att du inte kan se klippen "
+"under det lagret av klipp, och en ogenomskinlighet på 50% betyder att du kan "
+"se dem delvis."
 
-#. (itstool) path: figure/title
-#: C/codecscontainers.page:28
-msgid "The relationship between containers and codecs"
-msgstr "Relationen mellan behållare och kodekar"
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/layers.page:33
+msgid "How this translates in terms of user interface"
+msgstr "Vad detta betyder i användargränssnittet"
 
-#. (itstool) path: info/desc
-#: C/effects.page:16
-msgid "Adding special effects to your video and audio clips"
-msgstr "Lägga till specialeffekter till video- och ljudklipp"
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/layers.page:34
+msgid ""
+"While, in real life, you can stack pieces of glass onto each other in three "
+"dimensions, your computer monitor only has two dimensions. Thus, the "
+"<em>layers on top</em> (the “Z” axis in the physical world) are also "
+"visually <em>on top</em>, albeit on the “Y” axis."
+msgstr ""
+"I verkliga livet kan du placera glasbitar på varandra i tre dimensioner, men "
+"din datorskärm har bara två dimensioner. Därför är de <em>översta lagren</"
+"em> (”Z”-axeln i den fysiska världen) också synliga <em>ovanpå</em> på ”Y”-"
+"axeln."
 
-#. (itstool) path: page/title
-#: C/effects.page:22
-msgid "Introduction to effects"
-msgstr "Introduktion till effekter"
+#. (itstool) path: figure/desc
+#: C/layers.page:36
+msgid ""
+"Diagram illustrating the <em>pieces of glass</em> (left) and how they are "
+"show as <em>layers</em> in <app>Pitivi</app>'s user interface (right)."
+msgstr ""
+"Diagram som illustrerar <em>glasbitar</em> (vänster) och hur de visas som "
+"<em>lager</em> i <app>Pitivi</app>s användargränssnitt (höger)."
 
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/effects.page:24
+#. (itstool) path: figure/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/layers.page:37
+msgctxt "_"
 msgid ""
-"<app>Pitivi</app> uses a wide variety of video and audio effects to spice up "
-"your movies. Available effects depend on the software installed on your "
-"computer. If you don't see anything (or only a handful of effects) in the "
-"effect library, make sure that the <app>gnome-video-effects</app> package is "
-"installed on your system. Alternatively, you can look for packages "
-"containing GStreamer or frei0r effect plugins that are available in the "
-"repositories of your distribution."
+"external ref='figures/layers.png' md5='27c5f543944b381bc7147ff90b3deaee'"
 msgstr ""
-"<app>Pitivi</app> använder en bredd av video- och ljudeffekter för att "
-"krydda dina filmer. Antalet tillgängliga effekter beror på om programvaran "
-"är installerad på din dator. Om du inte ser någon effekt (eller bara en "
-"handfull) i effektbiblioteket, verifiera att paketet <app>gnome-effects</"
-"app> är installerat på ditt system. Alternativt kan du hålla utkik efter "
-"paket som innehåller effektinsticksmodulerna GStreamer eller frei0r som "
-"finns tillgängliga i din distributions förråd."
+"external ref='figures/layers.png' md5='27c5f543944b381bc7147ff90b3deaee'"
 
 #. (itstool) path: note/p
-#: C/effects.page:26
+#: C/layers.page:40
 msgid ""
-"Effects are non-destructive: they are only applied to the resulting rendered "
-"movie and do not affect your source files."
+"Clips located on a layer above will block the clips below from view, unless "
+"they have an opacity value lower than 100% (as shown with the two topmost "
+"layers in the previous illustration)."
 msgstr ""
-"Effekter är icke-destruktiva: de verkställs endast på den renderade filmen "
-"och påverkar inte dina källfiler."
+"Klipp placerade på lager ovan kommer att blockera klippen under från att "
+"synas, om de inte har ogenomskinlighetsvärde lägre än 100% (som visas med de "
+"två översta lagren i föregående illustration)."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/effects.page:30
-msgid "Adding and removing effects to clips"
-msgstr "Lägg till och ta bort effekter på klipp"
+#: C/layers.page:44
+msgid "Adding and removing layers"
+msgstr "Lägg till och ta bort lager"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/effects.page:31
-msgid "To add an effect:"
-msgstr "Att lägga till en effekt:"
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/effects.page:33 C/effects.page:39
-msgid "Select an existing clip on the timeline"
-msgstr "Välj ett existerande klipp på tidslinjen"
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/effects.page:34
-msgid "Choose an effect in the effect library"
-msgstr "Välj en effekt i effektbiblioteket"
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/effects.page:35
+#: C/layers.page:45
 msgid ""
-"Drag the chosen effect into the <guiseq><gui>middle pane</gui><gui>Clip "
-"configuration</gui> <gui>Effects</gui></guiseq>"
+"To create a layer, drag a clip to the middle space between two existing "
+"layers or just above the top layer or just below the bottom layer. Once the "
+"thin space between the layers is highlighted, release the clip."
 msgstr ""
-"Dra den valda effekten till <guiseq><gui>mittenpanel</gui>en "
-"<gui>Klippkonfiguration</gui> <gui>Effekter</gui></guiseq>"
+"För att skapa ett lager, dra ett klipp till mittenutrymmet mellan två "
+"befintliga lager eller precis ovan topplagret eller precis nedan "
+"bottenlagret. När det tomma utrymmet mellan lagren är markerat, släpp "
+"klippet."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/effects.page:37
-msgid "To remove an effect:"
-msgstr "Att ta bort en effekt:"
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/effects.page:40
+#: C/layers.page:46
 msgid ""
-"Select the effect you want to remove in the <guiseq><gui>middle pane</"
-"gui><gui>Clip configuration</gui> <gui>Effects</gui></guiseq>"
+"To remove a layer, click <guiseq><gui>Layer icon</gui><gui>Delete layer</"
+"gui></guiseq>. The <gui>Layer icon</gui> can be found at the right of the "
+"layer name field."
 msgstr ""
-"Välj effekten du vill ta bort i <guiseq><gui>mittenpanel</gui>en "
-"<gui>Klippkonfiguration</gui> <gui>Effekter</gui></guiseq>"
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/effects.page:41
-msgid "Click the <gui>Remove effect</gui> button"
-msgstr "Klicka på knappen <gui>Ta bort effekter</gui>"
+"För att ta bort ett lager, klicka på <guiseq><gui>Lagerikonen</gui><gui>Ta "
+"bort lager</gui></guiseq>. <gui>Lagerikonen</gui> kan hittas till höger om "
+"lagernamnsfältet."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/effects.page:45
-msgid "Toggling effects"
-msgstr "Växla effekter"
+#: C/layers.page:49
+msgid "What about audio layers?"
+msgstr "Ljudlager då?"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/effects.page:46
+#: C/layers.page:50
 msgid ""
-"If you want to temporarily disable an effect (to compare with and without "
-"the effect, or for performance reasons), click the corresponding checkbox in "
-"the <guiseq><gui>middle pane</gui><gui>Clip configuration</gui> "
-"<gui>Effects</gui></guiseq>."
+"Unlike in vision, multiple sounds do not “block” each other. If you have "
+"multiple audio clips on separate layers, their sound will be mixed together. "
+"Controlling the volume of those audio clips simply changes their relative "
+"loudness."
 msgstr ""
-"Om du tillfälligt vill inaktivera en effekt (för att jämföra med och utan "
-"effekter, eller av prestandaskäl), klicka i motsvarande kryssruta i "
-"<guiseq><gui>mittenpanel</gui>en <gui>Klippkonfiguration</gui> "
-"<gui>Effekter</gui></guiseq>."
+"Tvärtemot vad gäller syn så blockerar inte flera ljud varandra. Om du har "
+"flera ljudklipp på separata lager kommer deras ljud att mixas ihop. Att "
+"kontrollera volymen på dessa ljudklipp ändrar deras relativa ljudstyrka."
 
 #. (itstool) path: info/desc
-#: C/gstreamer.page:19
-msgid ""
-"Ensuring you have the proper multimedia codecs and plugins installed for "
-"maximum compatibility."
+#: C/workwithprojects.page:18
+msgid "How to load and save projects, edit their settings and metadata."
 msgstr ""
-"Försäkra dig om att du har rätt multimediakodekar och insticksmoduler "
-"installerade för högsta kompatibilitet."
+"Hur man läser in och sparar projekt, redigerar deras inställningar och "
+"metadata."
 
 #. (itstool) path: page/title
-#: C/gstreamer.page:27
-msgid "Gstreamer and compatibility"
-msgstr "GStreamer och kompatibilitet"
-
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/gstreamer.page:29
-msgid ""
-"A great strength of <app>Pitivi</app> lies in the fact that it uses the "
-"<app>GStreamer</app> multimedia framework. <app>GStreamer</app> is used by "
-"dozens of multimedia applications across desktop environments, operating "
-"systems and architectures."
-msgstr ""
-"En av styrkorna med <app>Pitivi</app> är faktumet att det använder "
-"multimediaramverket <app>GStreamer</app>. <app>GStreamer</app> används av "
-"dussintals multimediaprogram i olika skrivbordsmiljöer, operativsystem och "
-"arkitekturer."
-
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/gstreamer.page:30
-msgid "For <app>Pitivi</app> users, this essentially means two things:"
-msgstr "För <app>Pitivi</app>-användare betyder detta egentligen två saker:"
+#: C/workwithprojects.page:25
+msgid "Working with projects"
+msgstr "Arbeta med projekt"
 
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/gstreamer.page:33
-msgid ""
-"You can, in theory, import pretty much any media file supported by "
-"<app>GStreamer</app> (see the sections below for more details)."
-msgstr ""
-"Du kan, i teorin, importera alla mediafiler som stöds av <app>GStreamer</"
-"app> (se avsnittet nedan för fler detaljer)."
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/workwithprojects.page:27
+msgid "Saving a project"
+msgstr "Spara ett projekt"
 
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/gstreamer.page:36
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/workwithprojects.page:28
 msgid ""
-"You can render your projects using any supported container and codec "
-"combination from <app>GStreamer</app>."
+"To save your project work, use the <gui>Save</gui> button in the header bar "
+"or press <keyseq><key>Ctrl</key><key>S</key></keyseq>. When you save a "
+"project for the first time, a dialog window appears, asking you where to "
+"save the project file and how to name it."
 msgstr ""
-"Du kan rendera dina projekt i alla kombinationer av behållare och kodekar "
-"som stöds av <app>GStreamer</app>."
+"För att spara ditt projektarbete, använd knappen <gui>Spara</gui> i "
+"huvudfältet eller tryck <keyseq><key>Ctrl</key><key>S</key></keyseq>. När du "
+"sparar ett projekt för första gången kommer ett dialogfönster att visas som "
+"frågar var du ska spara din projektfil och hur den ska döpas."
 
 #. (itstool) path: note/p
-#: C/gstreamer.page:40
-msgid ""
-"To maximize <app>Pitivi</app>'s capabilities and reduce the possibilities of "
-"bugs, a very recent version of <app>GStreamer</app> is recommended. This is "
-"because <app>Pitivi</app> developers work hard on fixing problems directly "
-"in <app>GStreamer</app> instead of putting temporary workarounds inside "
-"<app>Pitivi</app>."
-msgstr ""
-"För att höja <app>Pitivi</app>s förmågor och minska förekomsten av fel "
-"rekommenderas en nyare version av <app>GStreamer</app>. Det beror på att "
-"<app>Pitivi</app>-utvecklarna jobbar hårt på att reparera problem direkt i "
-"<app>GStreamer</app> istället för att skapa tillfälliga fixar i <app>Pitivi</"
-"app>."
-
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/gstreamer.page:44
-msgid "A word about editing-friendly codecs"
-msgstr "Kort om redigeringsvänliga kodekar"
-
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/gstreamer.page:45
+#: C/workwithprojects.page:30
 msgid ""
-"Some formats, like <em>MPEG</em>, are oriented towards playback only, and do "
-"not compress each frame independently. While it is the goal of <app>Pitivi</"
-"app> to support working with these files, certain operations (like rapid "
-"seeking) will not perform as well as they would with frame-independent "
-"compressed video (such as <em>MJPEG</em> or <em>DV</em>)."
+"If you want to save your project to a different file, use <guiseq><gui>App "
+"menu</gui><gui>Save as</gui></guiseq> or press <keyseq><key>Ctrl</"
+"key><key>Shift</key><key>S</key></keyseq>. This can be used to create "
+"different versions of your project."
 msgstr ""
-"En del format, som <em>MPEG</em>, är inriktade på uppspelning och "
-"komprimerar inte var bildruta oberoende. Medan det är <app>Pitivi</app>s mål "
-"att stödja dessa filer kommer vissa åtgärder (som snabbsökning) inte att "
-"prestera lika bra som de skulle gjort med bildruteoberoende komprimerad "
-"video (som <em>MJPG</em> eller <em>DV</em>)."
+"Om du vill spara ditt projekt till en annan fil, använd "
+"<guiseq><gui>Programmeny</gui><gui>Spara som</gui></guiseq> eller tryck ned "
+"<keyseq><key>Ctrl</key><key>Skift</key><key>S</key></keyseq>. Det kan "
+"användas för att skapa olika versioner av ditt projekt."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/gstreamer.page:49
-msgid "The Good, the Bad and the Ugly"
-msgstr "Det goda, det onda och det fula"
+#: C/workwithprojects.page:34
+msgid "Undoing and reverting changes"
+msgstr "Ångra och dra tillbaka ändringar"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/gstreamer.page:50
+#: C/workwithprojects.page:35
 msgid ""
-"<app>GStreamer</app> plugins come into three categories: good, bad and ugly. "
-"You may need to install plugins from any category to ensure compatibility "
-"with your media files. Whether or not you install them is up to you, and may "
-"depend on your country's jurisdiction regarding software patents. An "
-"overview of gstreamer plugins and their classification into categories can "
-"be found on the <link href=\"http://gstreamer.freedesktop.org/documentation/";
-"plugins.html\">Gstreamer website</link>."
+"To undo a change, simply click on the <gui>Undo</gui> button in the header "
+"bar or press <keyseq><key>Ctrl</key><key>Z</key></keyseq>. In addition to "
+"undoing individual changes, you can also decide to revert all the changes "
+"you have made since the last time you saved your project. To do so, use "
+"<guiseq><gui>App menu</gui><gui>Revert to saved version</gui></guiseq>."
 msgstr ""
-"Insticksmoduler för <app>GStreamer</app> finns i tre kategorier: god, ond "
-"och ful. Du kan behöva installera insticksmoduler från alla kategorier för "
-"att försäkra dig om kompatibilitet med dina mediafiler. Huruvida du "
-"installerar dem är upp till dig och det kan bero på ditt lands lagrum för "
-"programvarupatent. En översikt av insticksmoduler för gstreamer och deras "
-"klassificeringar i kategorier kan hittas på <link href=\"http://gstreamer.";
-"freedesktop.org/documentation/plugins.html\">Gstreamers webbplats</link>."
+"För att ångra en ändring, klicka på <gui>Ångra</gui> i huvudfältet eller "
+"tryck <keyseq><key>Ctrl</key><key>Z</key></keyseq>. Förutom att ångra "
+"individuella ändringar kan du också ångra alla ändringar du har gjort sedan "
+"senaste gången du sparade ditt projekt. För att göra så, använd "
+"<guiseq><gui>Programmeny</gui><gui>Återställ till sparad version</gui></"
+"guiseq>."
 
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/gstreamer.page:52
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/workwithprojects.page:37
 msgid ""
-"The \"Good\" plugins are high quality plugins under the LGPL license. These "
-"plugins are considered safe and recommended at any time. To install them, "
-"search for packages containing gstreamer plugins good in your distribution's "
-"repositories."
+"To redo changes that were undone, click on the <gui>Redo</gui> button in the "
+"header bar or press <keyseq><key>Ctrl</key><key>Shift</key><key>Z</key></"
+"keyseq>."
 msgstr ""
-"”Goda” insticksmoduler är högkvalitativa och med LGPL-licens. Dessa "
-"insticksmoduler anses alltid säkra och rekommenderas. För att installera "
-"dem, sök efter paket innehållandes gstreamer plugins good i din "
-"distributions förråd."
+"För att göra om ändringar som ångrades, klicka på <gui>Gör om</gui> i "
+"huvudfältet eller tryck <keyseq><key>Ctrl</key><key>Skift</key><key>Z</key></"
+"keyseq>."
 
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/gstreamer.page:53
-msgid ""
-"The \"Bad\" plugins are plugins whose code quality is not good enough, or "
-"are not considered tested well enough. The licensing may or may not be LGPL. "
-"To install them, search for packages containing gstreamer plugins bad in "
-"your distribution's repositories."
-msgstr ""
-"”Onda” insticksmoduler anses inte ha bra nog kodkvalitet eller är inte "
-"testade nog. Licensen kan vara LGPL. För att installera dem, sök efter paket "
-"innehållandes gstreamer plugins bad i din distributions förråd."
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/workwithprojects.page:41
+msgid "Editing the project settings"
+msgstr "Redigera projektinställningarna"
 
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/gstreamer.page:54
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/workwithprojects.page:42
 msgid ""
-"The \"Ugly\" plugins are good quality plugins whose license is not LGPL or "
-"with licensing issues. To install them, search for packages containing "
-"containing gstreamer plugins ugly in your distribution's repositories."
+"The project settings define mainly how the video appears while you edit the "
+"project. The video resolution and aspect ratio affect the appearance of the "
+"previewer. If the resolution and aspect ratio do not match those of your "
+"footage, the video may look squished or letterboxed. These settings can be "
+"changed at any time by using <guiseq><gui>App menu</gui><gui>Project "
+"Settings</gui></guiseq>."
 msgstr ""
-"”Fula” insticksmoduler är högkvalitativa men har inte LGPL-licens, eller "
-"andra licensproblem. För att installera dem, sök efter paket innehållandes "
-"gstreamer plugins ugly i din distributions förråd."
+"Projektinställningarna definierar hur videon kommer att se ut när du "
+"redigerar projektet. Videoupplösningen och bildförhållandena kommer att "
+"påverka förhandsvisarens utseende. Om du inte anger upplösningen och "
+"bildförhållandet till att matcha ditt filmmaterial kommer videon att se ut "
+"att vara mosad eller i brevlådeformat. Inställningarna kan ändras när som "
+"helst genom att använda <guiseq><gui>Programmenyn</"
+"gui><gui>Projektinställningar</gui></guiseq>."
 
 #. (itstool) path: note/p
-#: C/gstreamer.page:57
+#: C/workwithprojects.page:44
 msgid ""
-"In addition to the Good, Bad and Ugly plugins, you may want to install the "
-"<em>gstreamer-ffmpeg</em> package to have access to ffmpeg's set of codecs."
+"When you import the first video file the project settings are automatically "
+"changed to match. See <link xref=\"importing\">Getting media</link> for "
+"details."
 msgstr ""
-"Förutom de goda, onda och fula insticksmodulerna kan du vilja installera "
-"<em>gstreamer-ffmpeg</em>-paketet för att få åtkomst till ffmpegs kodekar."
+"När du importerar den första videofilen ändras projektinställningarna "
+"automatiskt för att matcha den. Se <link xref=\"importing\">Hämta media</"
+"link> för detaljer."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/gstreamer.page:63
-msgid "Image file formats"
-msgstr "Bildfilformat"
+#: C/workwithprojects.page:48
+msgid "Pixel aspect ratio vs display aspect ratio"
+msgstr "Bildförhållande för bildpunkt (pixel) vs bildförhållande för display"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/gstreamer.page:64
+#: C/workwithprojects.page:49
 msgid ""
-"While it is not feasible to list every possible combination of supported "
-"video or audio formats, it is however possible to list the static image "
-"formats that can be imported: JPEG, PNG, JPEG 2000, PNM and SVG."
+"Digital images are composed of a grid of <link href=\"http://en.wikipedia.";
+"org/wiki/Pixel\">pixels</link>, which may or may not be square. In some "
+"cases, you may need to set the <link href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/";
+"Pixel_aspect_ratio\">pixel aspect ratio</link> (PAR) for the image to "
+"display correctly. On the other hand, <link href=\"http://en.wikipedia.org/";
+"wiki/Display_aspect_ratio\">display aspect ratio</link> (DAR) is the "
+"mathematical ratio of width:height for the whole image."
 msgstr ""
-"Medan det inte är möjligt att lista varje tänkbar kombination av video- och "
-"ljudformat som stöds är det iallafall möjligt att lista de statiska "
-"bildformat som kan importeras: JPEG, PNG, JPEG 2000, PNM och SVG."
+"Digitala bilder består av ett rutnät av <link href=\"http://en.wikipedia.org/";
+"wiki/Pixel\">bildpunkter (pixlar)</link> som kan vara fyrkantiga. I en del "
+"fall behöver du ange <link href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/";
+"Pixel_aspect_ratio\">bildförhållande för bildpunkter</link> (PAR) för att "
+"bilden ska visas korrekt. Å andra sidan är <link href=\"http://en.wikipedia.";
+"org/wiki/Display_aspect_ratio\">bildförhållande för display</link> (DAR) det "
+"matematiska förhållandet för bredd:höjd för hela bilden."
 
-#. (itstool) path: info/desc
-#: C/importingmpegts.page:14
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/workwithprojects.page:50
 msgid ""
-"How to convert .mts and .m2ts files to a format that can be parsed by "
-"GStreamer and Pitivi."
+"In <app>Pitivi</app>, pixel aspect ratio and display aspect ratio are "
+"related to each other through video resolution (width and height). Once your "
+"resolution is set, setting the DAR will influence the PAR and vice versa. "
+"You can use either DAR or PAR, whichever you are most comfortable with."
 msgstr ""
-"Hur man konverterar .mts och .m2ts-filer till ett format som kan tolkas av "
-"GStreamer och Pitivi."
-
-#. (itstool) path: page/title
-#: C/importingmpegts.page:22
-msgid "Dealing with AVCHD / MPEG-TS files"
-msgstr "Att hantera AVCHD / MPEG-TS-filer"
+"I <app>Pitivi</app> är bildförhållande för bildpunkter (PAR) och "
+"bildförhållande för display (DAR) relaterade till varandra genom "
+"bildupplösningen (bredd och höjd). Då upplösningen är satt, så kommer "
+"angivelsen av DAR att influera PAR och tvärtom. Du kan använda antingen DAR "
+"eller PAR beroende på vad är mest komfortabel med."
 
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/importingmpegts.page:24
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/workwithprojects.page:52
 msgid ""
-"At the time being, MPEG Transport Stream files (usually with file extensions "
-"such as .mts, .m2ts and sometimes .mpg or .mpeg), such as those used by some "
-"HD camcorders, cannot be played reliably with <app>GStreamer</app>. As such, "
-"you may want to remux them in a different container format by using "
-"<app>ffmpeg</app>. To convert losslessly to an MPEG4 container, you can use "
-"the following command:"
+"You can use the ratios already provided in the combo boxes, or input a "
+"custom aspect ratio in the text entry below (using a syntax such as \"4:3\" "
+"or \"1.3333\", although the decimal version is less precise)."
 msgstr ""
-"För nuvarande kan inte MPEG Transport Stream-filer (vanligen med "
-"filutökningar som .mts, m2ts och ibland .mpg eller mpeg), som de som används "
-"av HD-videokameror, spelas upp stabilt med <app>GStreamer</app>. Du kan "
-"därför vilja omvandla (remux) dem till ett annat behållarformat genom att "
-"använda <app>ffmpeg</app>. För att konvertera förlustfritt till en MPEG4-"
-"behållare kan du använda följande kommando:"
-
-#. (itstool) path: page/code
-#: C/importingmpegts.page:25
-#, no-wrap
-msgid "ffmpeg -i your_clip.MTS -vcodec copy -acodec copy -sn test.mp4"
-msgstr "ffmpeg -i ditt_klipp.MTS -vcodec copy -acodec copy -sn test.mp4"
+"Du kan använda bildförhållandena som redan visas i kombinationsrutorna eller "
+"mata in ett anpassat bildförhållande i textrutan nedan (med en syntax som "
+"\"4:3\" eller \"1.3333\", fastän decimalversionen är mindre precis)."
 
 #. (itstool) path: info/desc
-#: C/importing.page:19
-msgid "Importing files into your project as clips."
-msgstr "Importera filer till ditt projekt som klipp."
+#: C/splitting.page:18
+msgid "Dividing clips in two parts."
+msgstr "Dela upp klipp i två delar."
 
 #. (itstool) path: page/title
-#: C/importing.page:27
-msgid "Getting media"
-msgstr "Hämta media"
+#: C/splitting.page:25
+msgid "Splitting"
+msgstr "Dela"
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/importing.page:29
-msgid "Pitivi allows importing media files from your computer's hard drive."
-msgstr "Pitivi kan importera mediafiler från din dators hårddisk."
-
-#. (itstool) path: note/p
-#: C/importing.page:31
+#: C/splitting.page:26
 msgid ""
-"Due to our limited resources and the rapid evolution of filmmaking hardware "
-"in the past few years, and to ensure <app>Pitivi</app> remains robust and "
-"simple to use, we do not attempt to support every possible hardware device "
-"out there. As a result, you currently cannot use <app>Pitivi</app> to "
-"capture directly from a camcorder; specialized applications are better "
-"suited for this task. For example, for DV/HDV camcorders using an IEEE 1394 "
-"connection, you may use <app>Kino</app> or <app>dvgrab</app> to capture "
-"footage."
-msgstr ""
-"Beroende på begränsade resurser och den snabba utvecklingen av maskinvara "
-"för filmmakare de senaste åren, och för att försäkra att <app>Pitivi</app> "
-"håller sig stabilt och enkelt att använda försöker vi inte att stödja varje "
-"tänkbar maskinvarukonfiguration som finns. Resultat blir att du för "
-"närvarande inte kan använda <app>Pitivi</app> direkt från en videokamera; "
-"specialiserade program passar bättre för denna uppgift. Exempelvis, för DV/"
-"HDV-videokameror som använder anslutningen IEEE 1394 kan du använda "
-"<app>Kino</app> eller <app>dvgrab</app> för att fånga bilder."
-
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/importing.page:35
-msgid "Importing files using the file chooser"
-msgstr "Importera filer med filväljaren"
-
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/importing.page:36
-msgid ""
-"You can import media into the <gui>Media Library</gui> by using the file "
-"chooser dialog, which has the advantage of letting you preview the files you "
-"want to import. To do so, use the <guiseq><gui>Library</gui><gui>Import</"
-"gui></guiseq> button, or press <keyseq><key>Ctrl</key><key>i</key></keyseq>."
+"As the name implies, splitting a clip divides it into two adjacent clips, "
+"with new beginning/end points being created accordingly."
 msgstr ""
-"Du kan importera media till <gui>Mediabiblioteket</gui> genom att använda "
-"filväljardialogen, som har fördelen att den låter dig förhandsgranska vilka "
-"filer du vill importera. För att göra så, använd <guiseq><gui>Bibliotek</"
-"gui><gui>Importera</gui></guiseq>knappen eller tryck  <keyseq><key>Ctrl</"
-"key><key>i</key></keyseq>."
+"Som namnet påvisar, delar ett klipp det i två närliggande klipp, med nya "
+"start/slutpunkter."
 
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/importing.page:37
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/splitting.page:27
 msgid ""
-"A file chooser dialog window will appear. You can press <key>Ctrl</key> or "
-"<key>Shift</key> to select multiple files at the same time."
+"In <app>Pitivi</app>, splitting is a “non-modal” operation; this means that "
+"you do not have to “activate” a particular tool before doing the split "
+"action. Splitting occurs where the playhead is currently located (see also "
+"<link xref=\"movearoundtimeline\">Moving the playhead</link>). Combined with "
+"zooming, frame-by-frame seeking with the keyboard or scrubbing, modeless "
+"splitting is not only fast and efficient, it is also very accurate."
 msgstr ""
-"En filväljardialog kommer att visas. Du kan trycka <key>Ctrl</key> eller "
-"<key>Skift</key> för att välja flera filer samtidigt."
+"I <app>Pitivi</app> är delning en ”icke-modal” åtgärd; det betyder att du "
+"inte behöver ”aktivera” ett speciellt verktyg innan du genomför "
+"delningsåtgärden. Delningen sker där uppspelningshuvudet är placerat (se "
+"också <link xref=\"movearoundtimeline\">Flytta uppspelningshuvudet</link>). "
+"Kombinerat med zoomning, är bildruta-för-bildruta-sök med tangentbordet "
+"(scrub), är delning inte bara snabbt och effektivt utan också väldigt precis."
 
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/importing.page:40
-msgid "Importing files using drag and drop"
-msgstr "Importera filer med dra-och-släpp"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/splitting.page:28
+msgid "For example, to split a single clip:"
+msgstr "Exempelvis, för att dela ett klipp:"
 
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/importing.page:41
-msgid ""
-"The concept of drag and drop is a well-established method of bridging the "
-"gap between software applications. Simply select the files you want to "
-"import in another application (such as a file manager or a multimedia app) "
-"and drag them with your mouse onto <app>Pitivi</app>'s <gui>Media Library</"
-"gui>."
-msgstr ""
-"Konceptet dra-och-släpp är en väletablerad metod för att minska avståndet "
-"mellan programvaror. Välj de filer du vill importera i ett annat program "
-"(som en filhanterare eller ett multimediaprogram) och dra dem med din mus "
-"till <app>Pitivi</app>s <gui>mediabibliotek</gui>."
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/splitting.page:31
+msgid "Click on the clip to select it."
+msgstr "Klicka på klippet för att markera det."
 
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/importing.page:42
-msgid "This feature can be used to:"
-msgstr "Denna egenskap kan användas för att:"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/splitting.page:34
+msgid "Reposition the playhead where you want to split (if needed)."
+msgstr "Positionera om uppspelningshuvudet där du vill dela (om det behövs)."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/importing.page:45
+#: C/splitting.page:37
 msgid ""
-"Easily import music or video clips from a media player (such as "
-"<app>Rhythmbox</app> or <app>Totem</app>)."
+"Click on the <gui>Split</gui> button on the timeline toolbar or press "
+"<key>S</key>."
 msgstr ""
-"Enkelt importera musik- eller videoklipp från en mediaspelare (som "
-"<app>Rhythmbox</app> eller <app>Totem</app>)."
+"Klicka på <gui>Dela</gui> på tidslinjens verktygsfält eller tryck <key>S</"
+"key>."
 
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/importing.page:48
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/splitting.page:40
 msgid ""
-"Allow using a full-fledged file manager (such as <app>Nautilus</app>, "
-"<app>Thunar</app>, <app>Dolphin</app> or <app>Konqueror</app>) instead of "
-"the file chooser dialog."
+"Only the clips under the playhead can be split, depending on the current "
+"selection:"
 msgstr ""
-"Tillåta användningen av en filhanterare (som <app>Nautilus</app>, "
-"<app>Thunar</app>, <app>Dolphin</app> eller <app>Konqueror</app>) istället "
-"för filväljardialogen."
+"Endast klippen under uppspelningshuvudet kan delas, beroende på det aktuella "
+"urvalet:"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/importing.page:51
-msgid "Import a combination of multiple files and folders at the same time."
-msgstr "Importera en kombination av flera filer och mappar samtidigt."
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/importing.page:54
+#: C/splitting.page:43
 msgid ""
-"Leverage the searching capability of another application (such as <app>GNOME "
-"Shell</app>, <app>Tracker</app>, <app>GNOME Activity Journal</app>, "
-"<app>GNOME Search Tool</app>, etc.)."
+"If clips are selected, only the selected clips under the playhead are split."
 msgstr ""
-"Förhöj sökegenskaperna hos ett annat program (som <app>GNOME Shell</app>, "
-"<app>Tracker</app>, <app>GNOME Activity Journal</app>, <app>GNOME Search "
-"Tool</app>, etc.)."
-
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/index.page:24
-msgctxt "_"
-msgid "external ref='figures/logo.png' md5='fe64746d2b62fdda1bf1be2c930d3796'"
-msgstr "external ref='figures/logo.png' md5='fe64746d2b62fdda1bf1be2c930d3796'"
+"Om klipp är markerade kommer endast de markerade klippen under "
+"uppspelningshuvudet att delas."
 
-#. (itstool) path: info/title
-#: C/index.page:7
-msgctxt "link"
-msgid "Pitivi Quick Start Manual"
-msgstr "Pitivi snabbstartshandbok"
-
-#. (itstool) path: info/title
-#: C/index.page:8
-msgctxt "text"
-msgid "Pitivi Quick Start Manual"
-msgstr "Pitivi snabbstartshandbok"
-
-#. (itstool) path: page/title
-#: C/index.page:23
-msgid ""
-"<media type=\"image\" mime=\"image/png\" src=\"figures/logo.png\">Pitivi "
-"logo</media> Pitivi Video Editor"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/splitting.page:46
+msgid "If the selection is empty, all the clips under the playhead are split."
 msgstr ""
-"<media type=\"image\" mime=\"image/png\" src=\"figures/logo.png\">Pitivi "
-"logo</media> Pitivi videoredigerare"
+"Om urvalet är tomt kommer alla klipp under uppspelningshuvudet att delas."
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/index.page:28
+#: C/splitting.page:49
 msgid ""
-"Built upon the <link href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/GStreamer";
-"\"><app>GStreamer</app></link> multimedia framework, <app>Pitivi</app> aims "
-"to be an intuitive and flexible video editor that integrates well with <link "
-"href=\"http://gnome.org\";><app>GNOME</app></link> and can appeal to newbies "
-"and professionals alike."
+"See how to select clips in <link xref=\"selectiongrouping#selection"
+"\">Selection and grouping</link>."
 msgstr ""
-"Byggd på multimediaramverket <link href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/";
-"GStreamer\"><app>GStreamer</app></link>, strävar <app>Pitivi</app> efter att "
-"vara en intuitiv och flexibel videoredigerare som integrerar väl med <link "
-"href=\"http://gnome.org\";><app>GNOME</app></link> och tilltalar både "
-"amatörer och professionella."
+"Se hur man markerar klipp <link xref=\"selectiongrouping#selection"
+"\">Markering och gruppering</link>."
 
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/index.page:29
+#. (itstool) path: note/title
+#: C/splitting.page:51
+msgid "Cutting out the middle"
+msgstr "Klippa ut mitten"
+
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/splitting.page:52
 msgid ""
-"This guide is intended to help you grasp the concepts behind its design and "
-"get productive quickly."
+"When you want to cut out a middle section of a clip, split the clip twice on "
+"the positions where the part you want to remove begins and ends. Select the "
+"middle part and hit <key>Delete</key>. Now, eliminate the empty space "
+"between the remaining two parts by moving one of them towards the other "
+"until they snap."
 msgstr ""
-"Denna handbok är till för att hjälpa dig att förstå koncepten bakom dess "
-"design samt att få dig produktiv snabbt."
-
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/index.page:32
-msgid "Introduction"
-msgstr "Introduktion"
+"När du vill klippa ut en mittavsnitt för ett klipp, dela klippet två gånger "
+"på positionerna där delen du vill ta bort börjar och slutar. Markera "
+"mittdelen och tryck <key>Delete</key>. Ta sedan bort det tomma utrymmet "
+"mellan de två återstående delarna genom att flytta en av dem till den andra "
+"till de fäster samman."
 
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/index.page:36
-msgid "Getting Started"
-msgstr "Komma igång"
+#. (itstool) path: credit/name
+#: C/keyframecurves.page:21
+msgid "Alexandru Băluț"
+msgstr "Alexandru Băluț"
 
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/index.page:40
-msgid "Basic Editing with the Timeline"
-msgstr "Grundläggande redigering med tidslinjen"
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/keyframecurves.page:24
+msgid "Changing properties of a clip over time."
+msgstr "Ändra egenskaper för ett klipp över tid."
 
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/index.page:44
-msgid "Effects and Transitions"
-msgstr "Effekter och övergångar"
+#. (itstool) path: page/title
+#. (itstool) path: figure/title
+#: C/keyframecurves.page:31 C/keyframecurves.page:34
+msgid "Keyframe curves"
+msgstr "Nyckelbildskurvor"
 
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/index.page:48
-msgid "Exporting Your Finished Movie"
-msgstr "Export av din färdiga film"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/keyframecurves.page:32
+msgid ""
+"By using keyframe curves, you can change the value of a property over time, "
+"instead of having a fixed value for the entire duration of a clip. This can "
+"be used to change opacity or volume just as well as effect properties at any "
+"point in the clip's duration."
+msgstr ""
+"Genom att använda nyckelbildskurvor kan du ändra egenskapsvärden för klipp "
+"över tiden istället för att ha ett fast värde för hela klippets längd. Detta "
+"kan användas för att ändra ogenomskinlighet eller volym likaväl som att "
+"kontrollera effektegenskaper vid vilken punkt som helst i ett klipp."
 
-#. (itstool) path: media
+#. (itstool) path: figure/media
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
 #. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/keyframecurves.page:34
+#: C/keyframecurves.page:35
 msgctxt "_"
 msgid ""
 "external ref='figures/keyframecurves.png' "
@@ -917,49 +700,22 @@ msgstr ""
 "external ref='figures/keyframecurves.png' "
 "md5='d91b335281ec48ab9f8fade73bf09852'"
 
-#. (itstool) path: info/desc
-#: C/keyframecurves.page:21
-msgid "Changing properties of a clip over time."
-msgstr "Ändra egenskaper för ett klipp över tid."
-
-#. (itstool) path: page/title
-#: C/keyframecurves.page:29
-msgid "Keyframe curves"
-msgstr "Nyckelbildskurvor"
-
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/keyframecurves.page:31
-msgid ""
-"By using keyframe curves, you can change property values of clips over time. "
-"This can be used to change opacity or volume just as well as control effect "
-"variables at any point in the clip's duration."
-msgstr ""
-"Genom att använda nyckelbildskurvor kan du ändra egenskapsvärden för klipp "
-"över tiden. Detta kan användas för att ändra ogenomskinlighet eller volym "
-"likaväl som att kontrollera effektvariabler vid vilken punkt som helst i ett "
-"klipp."
-
-#. (itstool) path: figure/title
-#: C/keyframecurves.page:33
-msgid "Keyframe curve"
-msgstr "Nyckelbildskurvor"
-
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/keyframecurves.page:36
+#: C/keyframecurves.page:37
 msgid "A terminological note:"
 msgstr "Kort angående termer:"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/keyframecurves.page:38
+#: C/keyframecurves.page:40
 msgid ""
 "<em>Keyframes</em> are the points that are used to determine the property "
-"value at a given point in time."
+"value at a specific point in time."
 msgstr ""
 "<em>Nyckelbilder</em> är de punkter som används för att bestämma "
-"egenskapsvärden vid en given punkt i tiden."
+"egenskapsvärden vid en specifik tidpunkt."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/keyframecurves.page:39
+#: C/keyframecurves.page:43
 msgid ""
 "<em>Keyframe curves</em> are the lines connecting the points providing "
 "smooth transitions between them."
@@ -968,395 +724,479 @@ msgstr ""
 "mjuk övergång mellan dem."
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/keyframecurves.page:41
-msgid ""
-"By default, keyframe curves are flat: there are two keyframes with the same "
-"value, one at the beginning and one at the end of the clip. As a result, the "
-"curve connecting the two keyframes is a straight horizontal line indicating "
-"that the vlaue of a given property is the same at each point in time within "
-"the clip's duration. To change the value (and the rate of it's change) at "
-"any point, you can add one or more keyframes to the clip and drag them to "
-"appropriate positions representing their values."
-msgstr ""
-"Som standard är nyckelbildskurvor platta: det finns två nyckelbildskurvor "
-"med samma värde, en i början och en i slutet av klippet. Som ett resultat är "
-"kurvan som ansluter de två nyckelbildrutorna en rak horisontell linje vilket "
-"indikerar att värdet av en given egenskap är densamma vid varje punkt i "
-"tiden då klippet pågår. För att ändra detta värde (och frekvensen på dess "
-"ändring) vid vilken punkt som helst, så kan du lägga till fler nyckelbilder "
-"till klippet och dra dem till passande positioner som representerar deras "
-"värden."
+#: C/keyframecurves.page:46
+msgid ""
+"By default, the keyframe curves on an audio clip control the volume (on a "
+"scale from 0 to 200%) and the keyframe curves on a video clip control the "
+"alpha (opacity) of the video (on a scale from 0 to 100%). See the <link xref="
+"\"layers\">Understanding layers</link> page for more details on opacity. The "
+"default alpha or volume keyframe curves are an intrinsic property of clips "
+"and cannot be removed."
+msgstr ""
+"Som standard kontrollerar nyckelbildskurvor på ett ljudklipp volymen (på en "
+"skala från 0 till 200%) och nyckelbildskurvorna på ett videoklipp alfan "
+"(ogenomskinlighet) för videon (på en skala från 0 till 100%). Se sidan <link "
+"xref=\"layers\">Förstå lager</link> för fler detaljer kring "
+"ogenomskinlighet. Standardalfan eller volymnyckelbildskurvor är en intrikat "
+"egenskap för klippen och kan inte tas bort."
 
 #. (itstool) path: note/p
-#: C/keyframecurves.page:43
-msgid "Currently only linear keyframe curves are supported."
-msgstr "För närvarande stöds endast linjära nyckelbilder."
+#: C/keyframecurves.page:48
+msgid ""
+"You can create fade-in and fade-out transitions by controlling opacity and "
+"volume. See an example in the <link xref=\"transitions#fades\">Transitions</"
+"link> page."
+msgstr ""
+"Du kan skapa övergångar med intoning och uttoning genom att kontrollera "
+"opacitet och volym. Se ett exempel på sidan <link xref=\"transitions#fades"
+"\">Övergångar</link>."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/keyframecurves.page:50
+msgid ""
+"Besides volume and alpha, you can use keyframes to control effect "
+"properties. See the <link xref=\"usingeffects#keyframes\">Using effects</"
+"link> page for details."
+msgstr ""
+"Förutom volym och alfa kan du använda bildrutor till att kontrollera "
+"effektegenskaper. Se sidan <link xref=\"usingeffects#keyframes\">Använda "
+"effekter</link> för detaljer."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/keyframecurves.page:47
+#: C/keyframecurves.page:52
 msgid "General usage"
 msgstr "Allmän användning"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/keyframecurves.page:48
+#: C/keyframecurves.page:53
 msgid ""
-"Keyframe curves are an intrinsic property of clips and can not be removed by "
-"the user. The start and end keyframes are fixed to the start and end points "
-"of the clip, and can not be removed by the user either. Besides that, you "
-"can:"
-msgstr ""
-"Nyckelbildskurvor är en intrikat egenskap för klipp och kan inte tas bort av "
-"användaren. Start- och slutnyckelbilder är fixerade till start och "
-"slutpunkter på klippet, och kan inte tas bort av användaren heller. Förutom "
-"det så kan du:"
+"The start and end keyframes are fixed to the start and end points of the "
+"clip and cannot be removed. The curve between these two keyframes is "
+"initially a flat horizontal line, indicating that the value of the "
+"controlled property is the same at each point in time within the clip's "
+"duration. To change the value (and the rate of its change) at any point, you "
+"can add one or more keyframes to the clip and drag them to appropriate "
+"vertical positions representing their values."
+msgstr ""
+"Start- och slutnyckelbildrutor är fixerade till start- och slutpunkterna för "
+"ett klipp och kan inte tas bort. Kurvan mellan de två nyckelbildrutorna är "
+"initialt en rak horisontell linje vilket indikerar att värdet av den "
+"kontrollerade egenskapen är densamma vid varje tidpunkt då klippet pågår. "
+"För att ändra detta värde (och frekvensen på dess ändring) vid vilken punkt "
+"som helst, så kan du lägga till fler nyckelbilder till klippet och dra dem "
+"till passande vertikala positioner som representerar deras värden."
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/keyframecurves.page:54
+msgid "You can:"
+msgstr "Du kan:"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/keyframecurves.page:50
-msgid "add a new keyframe by double-clicking on an empty portion of a curve"
-msgstr ""
-"lägga till en ny nyckelbild genom att dubbelklicka på en tom del av en kurva"
+#: C/keyframecurves.page:57
+msgid "Add a new keyframe by clicking on the line."
+msgstr "lägga till en ny nyckelbild genom att klicka på raden."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/keyframecurves.page:51
-msgid "remove a keyframe by double-clicking on it"
-msgstr "ta bort en nyckelbildruta genom att dubbelklicka på den"
+#: C/keyframecurves.page:60
+msgid "Remove a keyframe by double-clicking on it."
+msgstr "Ta bort en nyckelbildruta genom att dubbelklicka på den."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/keyframecurves.page:52
-msgid "adjust the time and value of a keyframe by moving it with the mouse"
+#: C/keyframecurves.page:63
+msgid "Adjust the time and value of a keyframe by moving it with the mouse."
 msgstr ""
-"justera tiden och värdet av en nyckelbild genom att flytta den med musen"
+"Justera tiden och värdet av en nyckelbild genom att flytta den med musen."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/keyframecurves.page:53
+#: C/keyframecurves.page:66
 msgid ""
-"click-and-drag on a segment of a curve between two keyframes to adjust the "
-"vertical position of the segment"
+"Click-and-drag on a segment of a curve between two keyframes to adjust the "
+"vertical position of the segment."
 msgstr ""
-"klicka-och-dra på ett segment av en kurva mellan två nyckelbilder för att "
-"justera den vertikala positionen av segmentet"
+"Klicka-och-dra på ett segment av en kurva mellan två nyckelbilder för att "
+"justera den vertikala positionen av segmentet."
 
 #. (itstool) path: note/p
-#: C/keyframecurves.page:56
-msgid ""
-"You can place the keyframe anywhere on the clip, even if this changes the "
-"order of the keyframes."
-msgstr ""
-"Du kan placera nyckelbilder varsomhelst på klippet även om det ändrar "
-"ordningen av nyckelbilderna."
-
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/keyframecurves.page:61
-msgid "Audio and video curves"
-msgstr "Ljud- och videokurvor"
-
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/keyframecurves.page:62
-msgid ""
-"For volume curves the vertical position represents the volume of the clip on "
-"a scale from 0 to 200%. For video curves, the vertical position represents "
-"the alpha (opacity) of the clip on a scale from 0 to 100%. See the <link "
-"xref=\"layers\">Understanding layers</link> page for more details on opacity."
-msgstr ""
-"För volymkurvor representerar den vertikala positionen volymen för klippet "
-"på en skala från 0 till 200%. För videokurvor representerar den vertikala "
-"kurvan alfan (ogenomskinlighet) för klippet på en skala från 0 till 100%. Se "
-"sidan <link xref=\"layers\">Förstå lager</link> för fler detaljer kring "
-"ogenomskinlighet."
-
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/layers.page:42
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='figures/layers.png' md5='27c5f543944b381bc7147ff90b3deaee'"
-msgstr ""
-"external ref='figures/layers.png' md5='27c5f543944b381bc7147ff90b3deaee'"
+#: C/keyframecurves.page:70
+msgid "Currently only linear keyframe curves are supported."
+msgstr "För närvarande stöds endast linjära nyckelbilder."
 
 #. (itstool) path: info/desc
-#: C/layers.page:19
-msgid "Explaining how layers work within the timeline."
-msgstr "Förklarar hur lager fungerar inuti tidslinjen."
+#: C/presets.page:16
+msgid "Using presets in rendering and project settings."
+msgstr "Använda förinställningar vid rendering och projektinställningar."
 
 #. (itstool) path: page/title
-#: C/layers.page:27
-msgid "Understanding layers"
-msgstr "Förstå lager"
+#: C/presets.page:23
+msgid "Presets"
+msgstr "Förinställningar"
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/layers.page:29
+#: C/presets.page:24
 msgid ""
-"<em>Layers</em> are a fundamental concept for advanced editing in the "
-"timeline: compositing, mixing multiple videos simultaneously, and adding "
-"titles depend on this feature."
+"Both the <gui>Project settings</gui> dialog and the <gui>Rendering</gui> "
+"dialog allow you to save presets for later use. If you often deal with the "
+"same kind of project settings, with different cameras or target devices for "
+"rendering, you may want to create custom presets."
 msgstr ""
-"<em>Lager</em> är ett fundamentalt koncept för avancerad videoredigering i "
-"tidslinjen: sammansättningar, mixningar av flera videos samtidigt och att "
-"lägga till rubriker beror på dessa egenskaper."
+"Både <gui>Projektinställningar</gui> och <gui>Rendering</gui> låter dig "
+"spara förinställningar för senare användning. Om du ofta hanterar samma typ "
+"av projektinställningar med olika kameror eller målenheter för rendering kan "
+"du vilja skapa anpassade förinställningar."
 
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/layers.page:30
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/presets.page:26
 msgid ""
-"It is easier to think of layers in terms of images painted on glass. With "
-"several pieces of glass stacked on top of each other, each of these pieces "
-"of glass is a layer. If the top piece of glass is completely painted over, "
-"none of the pieces of glass underneath will be visible. If, on the other "
-"hand, you only paint over a portion of a piece of glass, you will be able to "
-"see what is underneath the non-painted parts."
+"In project settings, video presets and audio presets are independent of each "
+"other."
 msgstr ""
-"Det är lättare att tänka på lager i termerna av bilder målade på glas. Med "
-"flera bitar av glas staplade på varandra är varje bit av glas ett lager. Om "
-"det översta glaset är helt övermålat kommer inget av glasen under vara "
-"synliga. Om, å andra sidan, du bara målar över en del av glaset kommer du "
-"att kunna se vad som finns under de omålade delarna."
+"I projektinställningarna är video- och ljudförinställningarna oberoende av "
+"varandra."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/layers.page:33
-msgid "Opacity (how solid “opaque” things are)"
-msgstr "Ogenomskinlighet (hur solida ”opaka” saker är)"
+#: C/presets.page:29
+msgid "Creating and editing presets"
+msgstr "Skapa och redigera förinställningar"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/layers.page:34
+#: C/presets.page:30
+msgid "To create a preset:"
+msgstr "Att skapa en förinställning:"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/presets.page:33 C/presets.page:48
+msgid "Change the settings to your liking."
+msgstr "Ändra inställningarna efter ditt tycke."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/presets.page:36
 msgid ""
-"Each layer (and each clip) has its own transparency. To continue the paint "
-"on glass metaphor, if the paint is thin enough, it can be seen through. "
-"Visually, an opacity of 100% means you cannot see the clips below that layer "
-"or clip, and an opacity of of 50% means you can partly see them."
+"At the right of the presets combobox click <guiseq><gui>Menu button</"
+"gui><gui>New</gui></guiseq>. If this option is deactivated, skip to the next "
+"step."
 msgstr ""
-"Varje lager (och varje klipp) har sin egen transparens. För att fortsätta "
-"metaforen måla på glas, om målningen är tunn nog är den genomskinlig. "
-"Visuellt betyder en ogenomskinlighet på 100% att du inte kan se klippen "
-"under det lagret av klipp, och en ogenomskinlighet på 50% betyder att du kan "
-"se dem delvis."
+"Till höger om kombinationsrutan för förinställningar, klicka på "
+"<guiseq><gui>Menyknappen</gui><gui>Ny</gui></guiseq>. Om detta alternativ är "
+"inaktiverat, hoppa till nästa steg."
 
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/layers.page:38
-msgid "How this translates in terms of user interface"
-msgstr "Vad detta betyder i användargränssnittet"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/presets.page:39
+msgid ""
+"Give your preset a unique name: click on the combobox to edit the name. When "
+"you're done, press <key>Enter</key>."
+msgstr ""
+"Ge din förinställning ett unikt namn: klicka på kombinationsrutan för att "
+"redigera namnet. När du är klar, tryck ned <key>Retur</key>."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/layers.page:39
-msgid ""
-"While, in real life, you can stack pieces of glass onto each other in three "
-"dimensions, your computer monitor only has two dimensions. Thus, the "
-"<em>layers on top</em> (the “Z” axis in the physical world) are also "
-"visually <em>on top</em>, albeit on the “Y” axis."
+#: C/presets.page:42
+msgid "To edit a preset:"
+msgstr "Att redigera en förinställning:"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/presets.page:45
+msgid "Select your preset in the presets combobox."
 msgstr ""
-"I verkliga livet kan du placera glasbitar på varandra i tre dimensioner, men "
-"din datorskärm har bara två dimensioner. Därför är de <em>översta lagren</"
-"em> (”Z”-axeln i den fysiska världen) också synliga <em>ovanpå</em> på ”Y”-"
-"axeln."
+"Markera din förinställning i listan kombinationsrutan för förinställningar."
 
-#. (itstool) path: figure/desc
-#: C/layers.page:41
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/presets.page:51
 msgid ""
-"Diagram illustrating the <em>pieces of glass</em> (left) and how they are "
-"show as <em>layers</em> in <app>Pitivi</app>'s user interface (right)."
+"Click at the right of the presets combobox <guiseq><gui>Menu button</"
+"gui><gui>Save</gui></guiseq>."
 msgstr ""
-"Diagram som illustrerar <em>glasbitar</em> (vänster) och hur de visas som "
-"<em>lager</em> i <app>Pitivi</app>s användargränssnitt (höger)."
+"Klicka till höger om kombinationsrutan för förinställningar "
+"<guiseq><gui>Menyknapp</gui><gui>Spara</gui></guiseq>."
 
-#. (itstool) path: note/p
-#: C/layers.page:45
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/presets.page:54
 msgid ""
-"Clips located on a layer above will block the clips below from view, unless "
-"they have an opacity value lower than 100% (as shown with the two topmost "
-"layers in the previous illustration)."
+"To remove a preset, simply select it in the presets combobox and click "
+"<guiseq><gui>Menu button</gui><gui>Remove</gui></guiseq>."
 msgstr ""
-"Klipp placerade på lager ovan kommer att blockera klippen under från att "
-"synas, om de inte har ogenomskinlighetsvärde lägre än 100% (som visas med de "
-"två översta lagren i föregående illustration)."
+"För att ta bort en förinställning, välj den i kombinationsrutan för "
+"förinställningar och klicka <guiseq><gui>Menyknapp</gui><gui>Ta bort</gui></"
+"guiseq>."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/layers.page:50
-msgid "Adding and removing layers"
-msgstr "Lägg till och ta bort lager"
+#: C/presets.page:57
+msgid "Limiting the resolution of a rendering preset"
+msgstr "Begränsa upplösningen för en renderingsförinställning"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/layers.page:51
+#: C/presets.page:58
 msgid ""
-"There is no “layer management” interface in <app>Pitivi</app>. Layers are "
-"created and removed automatically:"
+"If you want to make a preset with a fixed maximum resolution, you need to "
+"edit the preset file with a text editor. Presets files are typically stored "
+"in ~/.local/share/pitivi/ ; since many devices don't have a maximum "
+"resolution, the width/height are set to 0 (unlimited) by default. You can "
+"change these values to the maximum resolution of your target device."
 msgstr ""
-"Det finns inget gränssnitt för ”lagerhantering” i <app>Pitivi</app>. Lager "
-"skapas och tas bort för automatiskt:"
+"Om du vill skapa en förinställning med en fast maximal upplösning behöver du "
+"redigera förinställningsfilen med en textredigerare. Förinställningsfiler "
+"lagras vanligen i ~/.local/share/pitivi/ ; eftersom många enheter inte har "
+"en maximal upplösning är bredd/höjd satt till 0 (obegränsad) som standard. "
+"Du kan ändra dessa värden till maximal upplösning för din målenhet."
 
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/layers.page:53
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/transitions.page:18
 msgid ""
-"To create a layer, drag a clip to the middle space between two existing "
-"layers. Once the grey shadow (a thin rectangle) appears between the layers, "
-"release it."
+"Applying crossfades, fade-ins, fade-outs and other types of transitions."
 msgstr ""
-"För att skapa ett lager, dra ett klipp till mittenutrymmet bakom två "
-"befintliga lager. Då den gråa skuggan (en tunn rektangel) visar sig bakom "
-"lagren, släpp den."
+"Att tillämpa övertoningar, intoningar, uttoningar och andra typer av "
+"övergångar."
 
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/layers.page:54
-msgid ""
-"If there are no more clips on a layer, it is automatically removed. Thus, to "
-"remove a layer, simply drag its clips onto another layer."
-msgstr ""
-"Om det inte finns fler klipp på ett lager tas det automatiskt bort. Sålunda, "
-"för att ta bort ett lager, dra dess klipp till ett annat lager."
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/transitions.page:25
+msgid "Transitions"
+msgstr "Övergångar"
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/layers.page:59
-msgid "What about audio layers?"
-msgstr "Ljudlager då?"
+#: C/transitions.page:27
+msgid "Crossfading clips"
+msgstr "Övertona klipp"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/layers.page:60
+#: C/transitions.page:28
 msgid ""
-"Unlike in vision, multiple sounds do not “block” each other. If you have "
-"multiple audio clips on separate layers, their sound will be mixed together. "
-"Controlling the volume of those audio clips simply changes their relative "
-"loudness."
+"To do a crossfade between two clips on the same layer, simply drag one of "
+"the clips onto the other so that it overlaps. The overlapping region will be "
+"used as a space for transition between the two clips. You can adjust the "
+"length of the transition either by moving the clips or by trimming them. If "
+"you want to apply other types of transitions than the default (crossfade), "
+"see the <em>Other types of transitions</em> section on this page."
 msgstr ""
-"Tvärtemot vad gäller syn så blockerar inte flera ljud varandra. Om du har "
-"flera ljudklipp på separata lager kommer deras ljud att mixas ihop. Att "
-"kontrollera volymen på dessa ljudklipp ändrar deras relativa ljudstyrka."
+"För att göra en övertoning mellan två klipp inom samma lager, dra ett av "
+"klippen på det andra så att det överlappar. Det överlappade området kommer "
+"att användas som ett utrymme för övergångar mellan två klipp. Du kan "
+"antingen justera övergångens längd genom att flytta klippen eller trimma "
+"dem. Om du vill tillämpa andra typer av övergångar än standard (övertoning), "
+"se avsnittet <em>Andra typer av övergångar</em> på den här sidan."
 
-#. (itstool) path: info/desc
-#: C/license.page:8
-msgid "Legal information."
-msgstr "Juridisk information."
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/transitions.page:30
+msgid ""
+"Crossfades are achieved using <app>Pitivi</app>'s video mixing features, "
+"which use keyframes to control the opacity of clips. This means that if you "
+"set opacity keyframes for a clip, they will be taken into account for the "
+"crossfade."
+msgstr ""
+"Övertoningar uppnås genom att använda <app>Pitivi</app>s "
+"videomixningsegenskaper vilka använder nyckelbilder för att kontrollera "
+"ogenomskinligheten i klippen. Det betyder att om du anger "
+"ogenomskinlighetsnyckelbilder för ett klipp, kommer de att räknas med vid en "
+"övertoning."
 
-#. (itstool) path: page/title
-#: C/license.page:11
-msgid "License"
-msgstr "Licens"
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/transitions.page:34
+msgid "Other types of transitions"
+msgstr "Andra typer av övergångar"
 
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/license.page:12
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/transitions.page:35
 msgid ""
-"This work is distributed under a CreativeCommons Attribution-Share Alike 3.0 "
-"Unported license."
+"Assuming that you have two overlapping clips in your timeline, you can "
+"achieve other types of transitions by following these steps:"
 msgstr ""
-"Det här programmet är distribuerat under CreativeCommons Attribution-Share "
-"Alike 3.0 Unported license."
+"Antagande att du har två överlappande klipp i din tidslinje kan du göra "
+"andra typer av övergångar genom att följa dessa steg:"
 
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/license.page:20
-msgid "You are free:"
-msgstr "Du har rätt:"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/transitions.page:38
+msgid "Select the overlapping region by clicking on it."
+msgstr "Markera det överlappade området genom att klicka på det."
 
-#. (itstool) path: item/title
-#: C/license.page:25
-msgid "<em>To share</em>"
-msgstr "<em>Att dela</em>"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/transitions.page:41
+msgid "Select the <gui>Transition</gui> tab in the middle pane."
+msgstr "Markera fliken <gui>Övergång</gui> i mittenpanelen."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/license.page:26
-msgid "To copy, distribute and transmit the work."
-msgstr "Att kopiera, distribuera och vidarebefordra."
+#: C/transitions.page:44
+msgid "Select one of the offered transitions."
+msgstr "Markera en av de erbjudna övergångarna."
 
-#. (itstool) path: item/title
-#: C/license.page:29
-msgid "<em>To remix</em>"
-msgstr "<em>Att remixa</em>"
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/transitions.page:47
+msgid ""
+"The transitions can be further adjusted with the following options from the "
+"bottom of the <gui>Transition</gui> tab:"
+msgstr ""
+"Övergångarna kan justeras vidare genom följande alternativ från nedre delen "
+"av fliken <gui>Övergång</gui>:"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/license.page:30
-msgid "To adapt the work."
-msgstr "Att anpassa programmet."
-
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/license.page:33
-msgid "Under the following conditions:"
-msgstr "Under följande förhållanden:"
+#: C/transitions.page:50
+msgid ""
+"<em>Normal mode</em> will apply the transition in a linear fashion over the "
+"whole overlapping region. When in normal mode, you can adjust the degree of "
+"sharpness/smoothenss of the transition."
+msgstr ""
+"<em>Normalt läge</em> kommer att tillämpa övergången i linjärt läge över "
+"hela det överlappade området. När du är i normalt läge kan du justera graden "
+"av skärpa/mjukhet av övergången."
 
-#. (itstool) path: item/title
-#: C/license.page:36
-msgid "<em>Attribution</em>"
-msgstr "<em>Erkännande</em>"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/transitions.page:53
+msgid ""
+"<em>Loop</em> mode will apply the transition in a circular manner. When in "
+"loop mode, you can adjust the speed with which the transition will repeat "
+"itself."
+msgstr ""
+"Läget <em>Loop</em> kommer att tillämpa övergången i ett cirkulärt läge. När "
+"du är i loop-läge kan du justera hastigheten med vilken övergången kommer "
+"att repetera sig."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/license.page:37
+#: C/transitions.page:56
 msgid ""
-"You must attribute the work in the manner specified by the author or "
-"licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use "
-"of the work)."
+"In both modes, you can apply the transition in <em>reverse direction</em> by "
+"ticking the corresponding checkbox."
 msgstr ""
-"Du måste ge erkännande åt arbetet på det sätt som anges av författaren eller "
-"licensgivaren (men inte på ett sätt som antyder att de godkänt eller "
-"rekommenderar din användning av verket)."
+"I båda lägen kan du tillämpa övergången i <em>omvänd riktning</em> genom att "
+"kryssa i motsvarande kryssruta."
 
-#. (itstool) path: item/title
-#: C/license.page:40
-msgid "<em>Share Alike</em>"
-msgstr "<em>Dela vidare</em>"
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/transitions.page:60
+msgid ""
+"Each transition has its name and description. They are displayed when you "
+"hover the cursor over the transition icon. You can also filter the "
+"transitions by typing into the search entry at the top of the "
+"<gui>Transition</gui> tab. This will show only transitions whose name or "
+"description match your search terms."
+msgstr ""
+"Varje övergång har sitt namn och beskrivning. De visas när du hovrar "
+"markören över ikonen för övergången. Du kan också filtrera övergången genom "
+"att skriva i sökfältet i överdelen av fliken <gui>Övergång</gui>. Den kommer "
+"endast att visa övergångar vars namn eller beskrivning matchar dina "
+"söktermer."
 
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/license.page:41
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/transitions.page:64
+msgid "Fade-ins and fade-outs"
+msgstr "In- och uttoningar"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/transitions.page:65
 msgid ""
-"If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the "
-"resulting work only under the same, similar or a compatible license."
+"You can create fade-in and fade-out transitions in single clips by using "
+"keyframes controlling the clip's opacity. For more information on keyframes, "
+"see <link xref=\"keyframecurves\">Keyframe curves</link>. To understand "
+"opacity, see <link xref=\"layers\">Understanding layers</link>. The "
+"following images illustrate how to fade a clip to black:"
 msgstr ""
-"Om du ändrar, bearbetar eller bygger vidare på verket, får du distribuera "
-"resultatet endast under samma, eller liknande eller en kompatibel licens."
+"Du kan skapa in- och uttonande övergångar i enkla klipp genom att använda "
+"nyckelbilder som kontrollerar klippets ogenomskinlighet. För mer information "
+"om nyckelbilder, se <link xref=\"keyframecurves\">Nyckelbildskurvor</link>. "
+"För att förstå ogenomskinlighet, se <link xref=\"layers\">Förstå lager</"
+"link>. Följande bilder visar hur man tonar ut ett klipp till svart:"
 
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/license.page:44
+#. (itstool) path: figure/title
+#: C/transitions.page:67
+msgid "Keyframe curves controlling the video opacity"
+msgstr "Nyckelbildskurvor kontrollerar videoopaciteten"
+
+#. (itstool) path: figure/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/transitions.page:68
+msgctxt "_"
 msgid ""
-"For the full text of the license, see the <link href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode\">CreativeCommons website</"
-"link>, or read the full <link href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
-"sa/3.0/\">Commons Deed</link>."
+"external ref='figures/fadestep1.png' md5='4bdb320d2ef57e3d09c67fcdba8ab103'"
 msgstr ""
-"För den fullständiga lydelsen av licensen, se  <link href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode\">CreativeCommons webbsida</"
-"link>, eller läs hela <link href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
-"sa/3.0/\">Commons Deed</link>."
+"external ref='figures/fadestep1.png' md5='4bdb320d2ef57e3d09c67fcdba8ab103'"
 
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/license.page:48
+#. (itstool) path: figure/desc
+#: C/transitions.page:69
 msgid ""
-"For the license of Pitivi itself, see the <link href=\"http://www.gnu.org/";
-"licenses/lgpl-2.1.html\">GNU Lesser General Public License</link>."
+"The default curve is flat indicating the same opacity at any position within "
+"the clip."
 msgstr ""
-"För Pitivis egen licens, se <link href=\"http://www.gnu.org/licenses/";
-"lgpl-2.1.html\">GNU Lesser General Public License</link>."
+"Standardkurvan är platt vilket indikerar samma ogenomskinlighet vilken "
+"position som helst i klippet."
 
-#. (itstool) path: media
+#. (itstool) path: figure/title
+#: C/transitions.page:72
+msgid "Adding a new keyframe"
+msgstr "Lägga till en ny nyckelbild"
+
+#. (itstool) path: figure/media
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
 #. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/mainwindow.page:30
+#: C/transitions.page:73
 msgctxt "_"
 msgid ""
-"external ref='figures/mainwindow.jpg' md5='741256057cc4a37550ce853bb07f2b9d'"
+"external ref='figures/fadestep2.png' md5='c4bafbd98aee44ec93cb41c857b501c5'"
 msgstr ""
-"external ref='figures/mainwindow.jpg' md5='741256057cc4a37550ce853bb07f2b9d'"
+"external ref='figures/fadestep2.png' md5='c4bafbd98aee44ec93cb41c857b501c5'"
+
+#. (itstool) path: figure/desc
+#: C/transitions.page:74
+msgid ""
+"Create a new keyframe by clicking the curve in a position where you want to "
+"start the fade-out."
+msgstr ""
+"Skapa en ny nyckelbild genom att klicka på kurvan i en position där du vill "
+"starta uttoningen."
+
+#. (itstool) path: figure/title
+#: C/transitions.page:77
+msgid "Moving the keyframe"
+msgstr "Flytta nyckelbilden"
 
-#. (itstool) path: media
+#. (itstool) path: figure/media
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
 #. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/mainwindow.page:64
+#: C/transitions.page:78
 msgctxt "_"
-msgid "external ref='figures/ruler.png' md5='2d2f2261c4bdb034be332fbcea37f273'"
+msgid ""
+"external ref='figures/fadestep3.png' md5='5aa08a9539d2d7bb6e39be379e88d778'"
 msgstr ""
-"external ref='figures/ruler.png' md5='2d2f2261c4bdb034be332fbcea37f273'"
+"external ref='figures/fadestep3.png' md5='5aa08a9539d2d7bb6e39be379e88d778'"
+
+#. (itstool) path: figure/desc
+#: C/transitions.page:79
+msgid "Click and drag the last keyframe downwards."
+msgstr "Klicka och dra senaste nyckelbilden nedåt."
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/transitions.page:81
+msgid ""
+"To achieve a fade-in, simply create a mirroring keyframe curve (new keyframe "
+"in a position where the fade-in should end and the first keyframe dragged "
+"down) at the beginning of the clip."
+msgstr ""
+"För att åstadkomma en uttoning, skapa en spegling av nyckelbildskurvan (ny "
+"nyckelbild i en position där intoningen ska sluta och den första "
+"nyckelbilden dras ner) vid början av klippet."
+
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/transitions.page:83
+msgid ""
+"Fades and crossfading as described here can be applied to both audio and "
+"video clips."
+msgstr ""
+"Toningar och övertoningar som beskrivet här kan tillämpas till både ljud- "
+"och videoklipp."
 
 #. (itstool) path: info/desc
-#: C/mainwindow.page:19
+#: C/mainwindow.page:16
 msgid "Discover the components of the main window."
 msgstr "Upptäck huvudfönstrets komponenter."
 
 #. (itstool) path: page/title
-#: C/mainwindow.page:27
+#: C/mainwindow.page:23
 msgid "The main window"
 msgstr "Huvudfönstret"
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/mainwindow.page:29
+#: C/mainwindow.page:24
 msgid ""
 "The main window, as the name implies, is the window containing the main "
 "components of the <app>Pitivi</app> user interface, namely: the header bar, "
@@ -1368,18 +1208,30 @@ msgstr ""
 "verktygsfälten, tidslinjen och olika anpassningsbara komponenter "
 "(mediabibliotek, förhandsvisare, effektbibliotek, övergångsbibliotek etc.)."
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/mainwindow.page:25
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/mainwindow.jpg' md5='741256057cc4a37550ce853bb07f2b9d'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/mainwindow.jpg' md5='741256057cc4a37550ce853bb07f2b9d'"
+
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/mainwindow.page:31
+#: C/mainwindow.page:26
 msgid "In the figure above, the following areas can be observed:"
 msgstr "I figuren ovan kan följande områden ses:"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/mainwindow.page:33
+#: C/mainwindow.page:29
 msgid "Header bar and main toolbar buttons"
 msgstr "Huvudfältet och verktygsfältets huvudknappar"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/mainwindow.page:34
+#: C/mainwindow.page:32
 msgid "Main menu button"
 msgstr "Huvudmenyknappen"
 
@@ -1389,44 +1241,48 @@ msgid "Primary tabs: media library and effects library"
 msgstr "Primära flikar: mediabibliotek och effektbibliotek"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/mainwindow.page:36
+#: C/mainwindow.page:38
 msgid "Contextual tabs: clip properties, transitions, titles"
 msgstr "Kontextflikar: klippegenskaper, övergångar, titlar"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/mainwindow.page:37
+#: C/mainwindow.page:41
 msgid "Viewer"
 msgstr "Visare"
 
 #. (itstool) path: item/p
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/mainwindow.page:38 C/mainwindow.page:60
+#: C/mainwindow.page:44 C/mainwindow.page:66
 msgid "Ruler"
 msgstr "Linjal"
 
+#. (itstool) path: item/p
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/mainwindow.page:47 C/mainwindow.page:77 C/cheatsheet.page:61
+msgid "Timeline"
+msgstr "Tidslinje"
+
 #. (itstool) path: note/title
-#: C/mainwindow.page:43
-msgid "Resizing components of the main window"
+#: C/mainwindow.page:51
+msgid "Resizing the components of the main window"
 msgstr "Ändra storlek på huvudfönstrets komponenter"
 
 #. (itstool) path: note/p
-#: C/mainwindow.page:44
+#: C/mainwindow.page:52
 msgid ""
-"In the spaces between components, there are handles indicated by five light "
-"dots. You can proportionally resize pairs of components by clicking and "
-"dragging the handles to the desired position."
+"The spaces between components can be clicked and dragged to proportionally "
+"resize the respective adjacent components."
 msgstr ""
-"I utrymmena mellan komponenter finns det handtag indikerade av fem ljusa "
-"punkter. Du kan proportionellt ändra storlek komponentpar genom att klicka "
-"och dra handtagen till önskad position."
+"Utrymmena mellan komponenter kan klickas och dras på för att proportionellt "
+"ändra storlek på respektive närliggande komponenter."
 
 #. (itstool) path: note/title
-#: C/mainwindow.page:47
+#: C/mainwindow.page:55
 msgid "Hovering for more information"
 msgstr "Hovra för mer information"
 
 #. (itstool) path: note/p
-#: C/mainwindow.page:48
+#: C/mainwindow.page:56
 msgid ""
 "Hovering the mouse cursor over an element in the main window usually reveals "
 "an information tooltip regarding its function."
@@ -1435,12 +1291,12 @@ msgstr ""
 "inforuta om dess funktion."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/mainwindow.page:52
+#: C/mainwindow.page:59
 msgid "Header bar"
 msgstr "Huvudfält"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/mainwindow.page:53
+#: C/mainwindow.page:60
 msgid ""
 "The header bar is a place where basic functions such as <gui>Undo</gui>, "
 "<gui>Redo</gui>, <gui>Save</gui>, or <gui>Render</gui> can be directly "
@@ -1455,7 +1311,7 @@ msgstr ""
 "<gui>Projektinställningar</gui> eller <gui>Inställningar</gui>."
 
 #. (itstool) path: note/p
-#: C/mainwindow.page:55
+#: C/mainwindow.page:62
 msgid ""
 "The <gui>menu button</gui>'s contents can be accessed by pressing <key>F10</"
 "key>."
@@ -1464,7 +1320,7 @@ msgstr ""
 "key>."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/mainwindow.page:61
+#: C/mainwindow.page:67
 msgid ""
 "The ruler plays a crucial role in your interaction with the timeline. First, "
 "it represents a time scale providing time measurements (in seconds) for "
@@ -1485,13 +1341,24 @@ msgstr ""
 "\"movearoundtimeline\">scrubbing</link> för fler detaljer."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/mainwindow.page:62
+#: C/mainwindow.page:68
 msgid "The current playhead position is indicated by a red vertical line:"
 msgstr ""
 "Uppspelningshuvudets nuvarande position indikeras med en röd vertikal linje:"
 
+#. (itstool) path: figure/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/mainwindow.page:70
+msgctxt "_"
+msgid "external ref='figures/ruler.png' md5='2d2f2261c4bdb034be332fbcea37f273'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/ruler.png' md5='2d2f2261c4bdb034be332fbcea37f273'"
+
 #. (itstool) path: note/p
-#: C/mainwindow.page:67
+#: C/mainwindow.page:73
 msgid ""
 "When zoomed in, frames are visually represented as alternating light and "
 "dark areas in the bottom part of the ruler. Hovering the mouse cursor over "
@@ -1506,7 +1373,7 @@ msgstr ""
 "inställningar."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/mainwindow.page:73
+#: C/mainwindow.page:78
 msgid ""
 "The timeline is the core user interface component that you will use for "
 "editing. Vertically, it is divided into layers that can be filled with audio "
@@ -1523,7 +1390,7 @@ msgstr ""
 "dimensionen av tidslinjen."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/mainwindow.page:74
+#: C/mainwindow.page:79
 msgid ""
 "See the <link xref=\"layers\">Understanding layers</link> and <link xref="
 "\"movearoundtimeline\">Moving around the timeline</link> pages for more "
@@ -1534,12 +1401,12 @@ msgstr ""
 "hur man arbetar med tidslinjen."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/mainwindow.page:78
+#: C/mainwindow.page:82
 msgid "Timeline toolbar"
 msgstr "Tidslinjeverktygsfält"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/mainwindow.page:79
+#: C/mainwindow.page:83
 msgid ""
 "The timeline toolbar is located at the right edge of the timeline. It "
 "contains basic actions for editing in timeline:"
@@ -1548,53 +1415,60 @@ msgstr ""
 "innehåller grundläggande åtgärder för att redigera i tidslinjen:"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/mainwindow.page:81
+#: C/mainwindow.page:86
 msgid "Split clip at playhead position"
 msgstr "Dela klipp vid uppspelningshuvudpositionen"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/mainwindow.page:82
+#: C/mainwindow.page:89
 msgid "Delete selected"
 msgstr "Ta bort markerade"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/mainwindow.page:83
+#: C/mainwindow.page:92
 msgid "Group clips"
 msgstr "Gruppera klipp"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/mainwindow.page:84
+#: C/mainwindow.page:95
 msgid "Ungroup clips"
 msgstr "Avgruppera klipp"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/mainwindow.page:85
-msgid "Align clips based on their soundtracks"
-msgstr "Justera klipp baserat på deras ljudspår"
+#: C/mainwindow.page:98
+msgid "Copy"
+msgstr "Kopiera"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/mainwindow.page:86
+#: C/mainwindow.page:101
+msgid "Paste"
+msgstr "Klistra in"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/mainwindow.page:105
 msgid "Toggle gapless mode"
 msgstr "Växla mellanrumslöst läge"
 
 #. (itstool) path: note/p
-#: C/mainwindow.page:89
+#: C/mainwindow.page:109
 msgid ""
-"Note that most of the actions become available only once a clip is selected. "
-"When there is no subject for the action to be performed on, it remains "
-"shaded (indicating its unavailability)."
+"Note that most of the actions become available only once a clip is selected "
+"(see <link xref=\"selectiongrouping\">Selection and grouping</link> for more "
+"details). When there is no subject for the action to be performed on, it "
+"remains shaded (indicating its unavailability)."
 msgstr ""
 "Observera att de flesta åtgärder blir tillgängliga endast när ett klipp är "
-"markerat. När det inte finns något mål för åtgärden att utföras på visas den "
-"skuggad (vilket indikerar dess otillgänglighet)."
+"markerat (se <link xref=\"selectiongrouping\">Urval och gruppering</link> "
+"för mer detaljer). När det inte finns något mål för åtgärden att utföras på "
+"visas den skuggad (vilket indikerar dess otillgänglighet)."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/mainwindow.page:94
+#: C/mainwindow.page:113
 msgid "Playback toolbar"
 msgstr "Verktygsfält för uppspelning"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/mainwindow.page:95
+#: C/mainwindow.page:114
 msgid ""
 "This toolbar, located below the previewer, contains buttons controlling the "
 "playback of the timeline. Options provided by the toolbar are the following:"
@@ -1603,32 +1477,32 @@ msgstr ""
 "som kontrollerar tidslinjens uppspelning. Alternativ i verktygsfältet är:"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/mainwindow.page:97
+#: C/mainwindow.page:117
 msgid "Play/Pause"
 msgstr "Spela/Pausa"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/mainwindow.page:98
+#: C/mainwindow.page:120
 msgid "Go forward one second"
 msgstr "Gå framåt en sekund"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/mainwindow.page:99
+#: C/mainwindow.page:123
 msgid "Go back one second"
 msgstr "Gå bakåt en sekund"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/mainwindow.page:100
+#: C/mainwindow.page:126
 msgid "Go to the end of the timeline"
 msgstr "Gå till slutet på tidslinjen"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/mainwindow.page:101
+#: C/mainwindow.page:129
 msgid "Go to the beginning of the timeline"
 msgstr "Gå till början av tidslinjen"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/mainwindow.page:103
+#: C/mainwindow.page:132
 msgid ""
 "For more information on how to move on the timeline, see the <em>Moving the "
 "playhead</em> and <em>Scrubbing</em> sections on the <link xref="
@@ -1639,39 +1513,39 @@ msgstr ""
 "\"movearoundtimeline\">Flytta runt tidslinjen</link>."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/mainwindow.page:107
+#: C/mainwindow.page:135
 msgid "Previewer"
 msgstr "Förhandsvisa"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/mainwindow.page:108
+#: C/mainwindow.page:136
 msgid "The previewer displays:"
 msgstr "Förhandsvisningen visar:"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/mainwindow.page:110
+#: C/mainwindow.page:139
 msgid "The video frame at the current position of the playhead."
 msgstr "Videobildrutan vid uppspelningshuvudets aktuella närvarande position."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/mainwindow.page:111
+#: C/mainwindow.page:142
 msgid "Your project's video when playing back."
 msgstr "Ditt projekts video vid uppspelning."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/mainwindow.page:112
+#: C/mainwindow.page:145
 msgid "A <em>live preview</em> when trimming a clip's beginning/end point."
 msgstr ""
 "<em>live-förhandsgranskning</em> vid trimning av ett klipps start/"
 "slutpunkter."
 
 #. (itstool) path: note/title
-#: C/mainwindow.page:116
+#: C/mainwindow.page:149
 msgid "Detaching the previewer into a separate window"
 msgstr "Koppla från förhandsvisaren till ett separat fönster"
 
 #. (itstool) path: note/p
-#: C/mainwindow.page:117
+#: C/mainwindow.page:150
 msgid ""
 "You can detach the previewer into a separate window by clicking the "
 "<gui>Detach the viewer</gui> button in the <gui>Playback toolbar</gui>. From "
@@ -1687,21 +1561,22 @@ msgstr ""
 "förhandsvisaren igen genom att stänga det separata fönstret."
 
 #. (itstool) path: note/p
-#: C/mainwindow.page:120
-msgid "<app>Pitivi</app> inhibits screensaver while playing video preview."
+#: C/mainwindow.page:153
+msgid ""
+"<app>Pitivi</app> inhibits the screensaver while playing the video preview."
 msgstr ""
-"<app>Pitivi</app> förhindrar skärmsläckare vid förhandsvisning av video."
+"<app>Pitivi</app> förhindrar skärmsläckaren vid förhandsvisning av video."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/mainwindow.page:125
+#: C/mainwindow.page:157
 msgid "Left pane"
 msgstr "Vänster panel"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/mainwindow.page:126
+#: C/mainwindow.page:158
 msgid ""
 "The left pane contains media and effect libraries. You can switch between "
-"them by selecting the appropriate tab. The <gui>Media library</gui> displays "
+"them by selecting the appropriate tab. The <gui>Media Library</gui> displays "
 "the imported media files in your project and allows you to manage them. The "
 "<gui>Effect library</gui> contains number of audio and video effects "
 "applicable to clips."
@@ -1713,7 +1588,7 @@ msgstr ""
 "tillgängliga för klippen."
 
 #. (itstool) path: note/p
-#: C/mainwindow.page:128
+#: C/mainwindow.page:160
 msgid ""
 "You can search the libraries by using the text box in the header of each "
 "library."
@@ -1722,12 +1597,12 @@ msgstr ""
 "bibliotek."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/mainwindow.page:133
+#: C/mainwindow.page:164
 msgid "Middle pane"
 msgstr "Mittenpanel"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/mainwindow.page:134
+#: C/mainwindow.page:165
 msgid ""
 "The middle pane contains <gui>Clip configuration</gui>, <gui>Transitions</"
 "gui> and <gui>Title editor</gui>. You can switch between them by selecting "
@@ -1747,229 +1622,12 @@ msgstr ""
 "till titlar till befintliga."
 
 #. (itstool) path: credit/name
-#: C/medialibrary.page:14 C/movearoundtimeline.page:16
+#: C/movearoundtimeline.page:15 C/medialibrary.page:11
 msgid "Brian Grohe"
 msgstr "Brian Grohe"
 
 #. (itstool) path: info/desc
-#: C/medialibrary.page:19
-msgid "Managing your imported clips with the Media Library"
-msgstr "Hantera dina importerade klipp med mediabiblioteket"
-
-#. (itstool) path: page/title
-#: C/medialibrary.page:27
-msgid "Using the Media Library"
-msgstr "Att använda mediabiblioteket"
-
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/medialibrary.page:30
-msgid "Importing a file to the <gui>Media Library</gui>"
-msgstr "Importera en fil till <gui>Mediabiblioteket</gui>"
-
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/medialibrary.page:31
-msgid ""
-"There are two ways to import files into the <gui>Media library</gui>. The "
-"first way is to click on the <gui>Import</gui> button in the upper left "
-"corner. This will open a file chooser in which you can preview selected "
-"files or select multiple files (by holding <key>Shift</key> or <key>Control</"
-"key> while selecting them). The second way is to drag and drop the files "
-"from a file browser to the <gui>Media library</gui>. By importing a "
-"<em>file</em> into the <gui>Media library</gui>, it becomes a <em>clip</em>."
-msgstr ""
-"Det finns två sätt att importera filer på till <gui>Mediabiblioteket</gui>. "
-"Det första sättet är att klicka på knappen <gui>Importera</gui> uppe i "
-"vänstra hörnet. Det kommer att öppna en filväljare där du kan "
-"förhandsgranska markerade filer eller markera multipla filer (genom att "
-"hålla <key>Skift</key> eller <key>Control</key> medan du markerar dem). Det "
-"andra sättet är att dra och släppa filerna från en filhanterare till "
-"<gui>Mediabiblioteket</gui>. Genom att importera en <em>fil</em> till "
-"<gui>Mediabiblioteket</gui> blir den ett <em>klipp</em>."
-
-#. (itstool) path: note/p
-#: C/medialibrary.page:33
-msgid ""
-"Once imported, the clips in <gui>Media library</gui> are sorted "
-"alphabetically."
-msgstr ""
-"Väl importerade sorteras klippen in <gui>Mediabiblioteket</gui> i alfabetisk "
-"ordning."
-
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/medialibrary.page:37
-msgid "Previewing a clip from the <gui>Media Library</gui>"
-msgstr "Förhandsgranska ett klipp från <gui>Mediabiblioteket</gui>"
-
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/medialibrary.page:38
-msgid ""
-"To preview a clip before placing it on the timeline, you can double-click on "
-"it in the <gui>Media Library</gui>. This will open the clip in a window that "
-"automatically closes whenever you click outside the window."
-msgstr ""
-"För att förhandsgranska ett klipp innan det placeras på tidslinjen kan du "
-"dubbelklicka på det i <gui>Mediabiblioteket</gui>. Det kommer att öppna "
-"klippet i ett fönster som automatiskt stängs när du klickar utanför fönstret."
-
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/medialibrary.page:41
-msgid "Filtering search"
-msgstr "Filtrera sök"
-
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/medialibrary.page:42
-msgid ""
-"A search bar is shown at the top of the <gui>Media Library</gui>. Typing "
-"into the search entry filters the contents of the <gui>Media Library</gui> "
-"to show only clips whose filenames match your search terms. To reset the "
-"search entry, click the \"cleanup\" icon in the search entry."
-msgstr ""
-"En sökfält visas längst upp vid <gui>Mediabibliotek</gui>et. Att skriva i "
-"sökfältet filtrerar innehållet i <gui>Mediabiblioteket</gui> till att endast "
-"visa klipp vara filnamn matchar dina söktermer. För att återställa "
-"sökinmatningen klickar på ikonen ”Städa upp” i sökfältet."
-
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/medialibrary.page:45
-msgid "View modes"
-msgstr "Visningslägen"
-
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/medialibrary.page:46
-msgid ""
-"The <gui>Media Library</gui> can display your clips in a list or in an icon "
-"view. The default mode is icon view because it display more clips without "
-"needing to scroll down. However, the list view mode shows more details about "
-"each clip. To activate/deactivate it, click on the <gui>Show clips as a "
-"detailed list</gui> button next to the search bar."
-msgstr ""
-"<gui>Mediabiblioteket</gui> kan visa dina klipp i en lista eller i en "
-"ikonvy. Standardläget är ikonvy eftersom det visar flera klipp utan att "
-"behöva rulla neråt. Listvyläget visar dock fler detaljer om varje klipp. För "
-"att aktivera/inaktivera det, klicka på knappen <gui>Visa klipp som en "
-"detaljerad lista</gui> bredvid sökraden."
-
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/medialibrary.page:49
-msgid "Selecting unused clips"
-msgstr "Välja oanvända klipp"
-
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/medialibrary.page:50
-msgid ""
-"You may sometimes find that you have imported more clips that you needed in "
-"your project. <app>Pitivi</app> allows you to select clips that are present "
-"in the media library but not in the timeline. There are various reasons to "
-"do this:"
-msgstr ""
-"Ibland kan du märka att du har importerat fler klipp än du behöver i ditt "
-"projekt. <app>Pitivi</app> låter dig välja klipp som finns i "
-"mediabiblioteket men inte i tidslinjen. Det finns olika skäl till att göra "
-"detta:"
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/medialibrary.page:52
-msgid "Improving performance when loading the project"
-msgstr "Förbättra prestanda vid inläsning av projekt"
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/medialibrary.page:53
-msgid "Simplifying your editing workflow"
-msgstr "Förenkla ditt arbetsflöde för redigering"
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/medialibrary.page:54
-msgid "Check which clips you may have forgot to use in your movie"
-msgstr "Kontrollera vilka klipp du kan ha glömt att använda i din film"
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/medialibrary.page:55
-msgid "Backup or share your project more easily"
-msgstr "Dela, eller ta en säkerhetskopia av ditt projekt enkelt"
-
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/medialibrary.page:57
-msgid ""
-"To identify which clips are not being used in your project, use the "
-"<gui>Select clips that have not been used in the project</gui> button at the "
-"left side of the search bar. Unused clips will then be selected in the media "
-"library."
-msgstr ""
-"För identifiera vilka klipp som inte används i ditt projekt, använd knappen "
-"<gui>Välj klipp som inte har använts i projektet</gui> på vänstra sidan av "
-"sökraden. Oanvända klipp kommer sedan att markeras i mediabiblioteket."
-
-#. (itstool) path: note/p
-#: C/medialibrary.page:58
-msgid ""
-"If there are no unused clips in your project, nothing will be selected in "
-"the media library."
-msgstr ""
-"Om det inte finns oanvända klipp i ditt projekt kommer inget att markeras i "
-"mediabiblioteket."
-
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/medialibrary.page:61
-msgid "Other actions"
-msgstr "Andra åtgärder"
-
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/medialibrary.page:62
-msgid ""
-"There are three further actions you can perform with clips. Each is "
-"represented by a button in the upper right part of the <gui>Media Library</"
-"gui>:"
-msgstr ""
-"Det finns tre vidare åtgärder du kan utföra med varje klipp. De "
-"representeras av en knapp i den övre högra delen av <gui>Mediabiblioteket</"
-"gui>:"
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/medialibrary.page:64
-msgid ""
-"<gui>Remove selected clips from the project</gui> (this can also be "
-"performed by pressing <keyseq><key>Control</key><key>Delete</key></keyseq>)."
-msgstr ""
-"<gui>Ta bort markerade klipp från projektet</gui> (det kan också utföras "
-"genom att trycka <keyseq><key>Control</key><key>Ta bort</key></keyseq>)."
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/medialibrary.page:65
-msgid ""
-"<gui>Clip properties...</gui> opens a new window with information on "
-"<em>video size</em>, <em>frame rate</em> and <em>aspect ratio</em>. Clicking "
-"the <gui>Apply to project</gui> button adjusts the project settings to the "
-"clip properties. You can select which properties to apply by leaving them "
-"ticked/unticked."
-msgstr ""
-"<gui>Klippegenskaper...</gui> öppnar ett nytt fönster med information om "
-"<em>videostorlek</em>, <em>bildfrekvens</em> och <em>bildförhållande</em>. "
-"Klick på knappen <gui>Verkställ på projekt</gui> justerar "
-"projektinställningarna till klippegenskaperna. Du kan välja vilka egenskaper "
-"att tillämpa genom att lämna dem ikryssade/urkryssade."
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/medialibrary.page:66
-msgid ""
-"<gui>Insert selected clips at the end of the timeline</gui> inserts selected "
-"clips one after another into the first layer of the timeline at a position, "
-"where the last clip on any layer ends."
-msgstr ""
-"<gui>Infoga markerade klipp vid slutet på tidslinjen</gui> infogar markerade "
-"klipp en efter en i det första lagret av tidslinjen vid en position där det "
-"sista klippet i alla lager slutar."
-
-#. (itstool) path: note/p
-#: C/medialibrary.page:69
-msgid ""
-"In order for these actions to become available, one or more clips must be "
-"selected."
-msgstr ""
-"För att dessa åtgärder ska bli tillgängliga måste en eller flera klipp "
-"markeras."
-
-#. (itstool) path: info/desc
-#: C/movearoundtimeline.page:21
+#: C/movearoundtimeline.page:22
 msgid "Moving the playhead, using the zoom feature, scrolling and scrubbing."
 msgstr ""
 "Flytta runt uppspelningshuvudet, använd zoomfunktionen, rulla och "
@@ -1981,12 +1639,12 @@ msgid "Moving around the timeline"
 msgstr "Flytta runt tidslinjen"
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/movearoundtimeline.page:32
+#: C/movearoundtimeline.page:31
 msgid "Activating the timeline toolbar"
 msgstr "Aktivera tidslinjens verktygsfält"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/movearoundtimeline.page:33
+#: C/movearoundtimeline.page:32
 msgid ""
 "The timeline toolbar contains many tools, which become active once a clip is "
 "selected in the timeline. To select a clip, simply click on the desired clip "
@@ -1999,30 +1657,47 @@ msgstr ""
 "objekten i tidslinjens verktygsfält blir klickbara."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/movearoundtimeline.page:37
+#: C/movearoundtimeline.page:35
 msgid "Scrolling"
 msgstr "Rulla"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/movearoundtimeline.page:38
+#: C/movearoundtimeline.page:36
+msgid "You can scroll by:"
+msgstr "Du kan rulla genom att:"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/movearoundtimeline.page:39
 msgid ""
-"You can use the scrollbars (located on the right and bottom of the "
-"timeline), use the mouse wheel anywhere over the timeline to scroll "
-"horizontally, or hold down the <key>Shift</key> key while using the "
-"mousewheel to scroll the timeline layers vertically."
+"Using the mouse wheel anywhere over the timeline to scroll horizontally, or "
+"hold down the <key>Shift</key> key while using the mouse wheel to scroll the "
+"timeline layers vertically"
 msgstr ""
-"Du kan använda rullisterna (placerade till höger om på botten av "
-"tidslinjen), använda mushjulet överallt på tidslinjen för att rulla "
-"horisontellt, eller hålla in <key>Skift</key>tangenten och samtidigt använda "
-"mushjulet för att rulla tidslinjens lager vertikalt."
+"Använda mushjulet överallt på tidslinjen för att rulla horisontellt, eller "
+"hålla in <key>Skift</key>-tangenten och samtidigt använda mushjulet för att "
+"rulla tidslinjens lager vertikalt"
 
-#. (itstool) path: section/title
+#. (itstool) path: item/p
 #: C/movearoundtimeline.page:42
+msgid ""
+"Clicking anywhere over the timeline with the middle button and dragging the "
+"timeline"
+msgstr ""
+"Klicka var som helst över tidslinjen med mittenknappen och dra i tidslinjen"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/movearoundtimeline.page:45
+msgid "Using the scrollbars located on the right and bottom of the timeline"
+msgstr ""
+"Använd rullningslisterna placerade till höger och längst ned i tidslinjen"
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/movearoundtimeline.page:50
 msgid "Zooming"
 msgstr "Zooma"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/movearoundtimeline.page:43
+#: C/movearoundtimeline.page:51
 msgid ""
 "Zooming directly affects your editing accuracy and your ability to move "
 "quickly along the timeline:"
@@ -2031,7 +1706,7 @@ msgstr ""
 "flytta runt tidslinjen:"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/movearoundtimeline.page:45
+#: C/movearoundtimeline.page:54
 msgid ""
 "When zooming in, video clips display more thumbnails and audio clips display "
 "increasingly detailed waveforms, allowing you to do precise edits."
@@ -2041,7 +1716,7 @@ msgstr ""
 "redigeringar."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/movearoundtimeline.page:46
+#: C/movearoundtimeline.page:57
 msgid ""
 "Zooming out allows you to scroll faster along the timeline. Zoom can thus be "
 "used in conjunction with scrolling to move quickly between distant points of "
@@ -2052,80 +1727,66 @@ msgstr ""
 "avlägsna punkter i ditt projekts kronologi."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/movearoundtimeline.page:48
+#: C/movearoundtimeline.page:60
 msgid "You can zoom in and out by:"
 msgstr "Du kan zooma in och ut genom att:"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/movearoundtimeline.page:50
+#: C/movearoundtimeline.page:63
 msgid ""
-"Holding the <key>Ctrl</key> key while using the mousewheel over the timeline"
-msgstr "Hålla ner <key>Ctrl</key> samtidigt med mushjulet över tidslinjen"
+"Holding the <key>Ctrl</key> key while using the mousewheel over the "
+"timeline, to keep the timeline point where the mouse cursor is in place if "
+"possible"
+msgstr ""
+"Hålla ner <key>Ctrl</key> samtidigt med mushjulet över tidslinjen för att "
+"behålla tidslinjepunkten där musmarkören är om möjligt"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/movearoundtimeline.page:51
+#: C/movearoundtimeline.page:66
 msgid ""
-"Using the <guiseq><gui>View</gui><gui>Zoom In</gui></guiseq> and "
-"<guiseq><gui>View</gui><gui>Zoom Out</gui></guiseq> menu items"
+"Holding the <key>Alt</key> key while using the mousewheel over the timeline, "
+"to keep the playhead in view"
 msgstr ""
-"Använda menyobjekten <guiseq><gui>Visa</gui><gui>Zooma in</gui></guiseq> och "
-"<guiseq><gui>Visa</gui><gui>Zooma ut</gui></guiseq>"
+"Hålla ner <key>Alt</key> samtidigt med mushjulet över tidslinjen för att "
+"behålla uppspelningshuvudet i vyn"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/movearoundtimeline.page:52
+#: C/movearoundtimeline.page:69
 msgid "Dragging the zoom slider on the left of the ruler"
 msgstr "Att dra skjutreglaget för zoom till vänster om linjalen"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/movearoundtimeline.page:53
+#: C/movearoundtimeline.page:72
 msgid ""
 "Using keyboard shortcuts such as <keyseq><key>Ctrl</key><key>-</key></"
 "keyseq> to zoom out or <keyseq><key>Ctrl</key><key>=</key></keyseq> "
 "(<keyseq><key>Ctrl</key><key>+</key></keyseq> on the numeric keypad) to zoom "
 "in"
 msgstr ""
-"Använd tangentbordsgenvägar som  <keyseq><key>Ctrl</key><key>-</key></"
-"keyseq> för att zooma ut eller <keyseq><key>Ctrl</key><key>=</key></keyseq> "
+"Använd tangentbordsgenvägar som <keyseq><key>Ctrl</key><key>-</key></keyseq> "
+"för att zooma ut eller <keyseq><key>Ctrl</key><key>=</key></keyseq> "
 "(<keyseq><key>Ctrl</key><key>+</key></keyseq> på den numeriska knappsatsen) "
 "för att zooma in"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/movearoundtimeline.page:55
-msgid ""
-"To get a better overview of your timeline, you may use the "
-"<guiseq><gui>View</gui><gui>Best Fit</gui></guiseq> menu item or click the "
-"<gui>Zoom</gui> button on the left of the zoom slider. The third way to do "
-"this is by pressing <keyseq><key>Ctrl</key><key>0</key></keyseq>"
-msgstr ""
-"För att få en bättre överblick av din tidslinje kan du använda menyobjekten "
-"<guiseq><gui>Visa</gui><gui>Anpassa</gui></guiseq> eller klicka på knappen "
-"<gui>Zoom</gui> till vänster om skjutreglaget. Det tredje sättet att göra "
-"detta är genom att trycka <keyseq><key>Ctrl</key><key>0</key></keyseq>"
-
-#. (itstool) path: note/title
-#: C/movearoundtimeline.page:58
-msgid "Zooming is always centered around the location of your playhead"
-msgstr ""
-"Zoomningen är alltid centrerad kring platsen för ditt uppspelningshuvud"
-
-#. (itstool) path: note/p
-#: C/movearoundtimeline.page:59
+#: C/movearoundtimeline.page:75
 msgid ""
-"When using the mouse wheel to zoom in and out, remember that the zoom is not "
-"relative to the position of your mouse, only to the position of the playhead "
-"on the timeline."
+"To get a global overview of your timeline, you may click the <gui>Zoom</gui> "
+"button on the left of the zoom slider. Another way to do this is by pressing "
+"<keyseq><key>Ctrl</key><key>0</key></keyseq>."
 msgstr ""
-"När mushjulet används för att zooma in och ut, kom ihåg att zoomen inte är "
-"relativ till musens position, utan till uppspelningshuvudets position på "
-"tidslinjen."
+"För att få en global överblick av din tidslinje kan du klicka på knappen "
+"<gui>Zoom</gui> till vänster om zoomskjutreglaget. Ett annat sätt att göra "
+"detta på är genom att trycka ned <keyseq><key>Ctrl</key><key>0</key></"
+"keyseq>."
 
 #. (itstool) path: note/title
-#: C/movearoundtimeline.page:62
+#: C/movearoundtimeline.page:77
 msgid "<em>Warping</em> between zoom levels"
 msgstr "<em>Flytta</em> mellan zoomnivåer"
 
 #. (itstool) path: note/p
-#: C/movearoundtimeline.page:63
+#: C/movearoundtimeline.page:78
 msgid ""
 "Using your mouse, you can also <em>warp</em> instantly from any zoom level "
 "to another in a single click. To do that, click anywhere on the zoom slider."
@@ -2134,70 +1795,27 @@ msgstr ""
 "zoomnivå som helst till en annan med ett enda klick. För att göra detta, "
 "klicka vara som helst på zoomskjutreglaget."
 
-#. (itstool) path: page/section
-#: C/movearoundtimeline.page:41
-msgid ""
-"<_:title-1/> <_:p-2/> <_:list-3/> <_:p-4/> <_:list-5/> <_:p-6/>. <_:note-7/> "
-"<_:note-8/>"
-msgstr ""
-"<_:title-1/> <_:p-2/> <_:list-3/> <_:p-4/> <_:list-5/> <_:p-6/>. <_:note-7/> "
-"<_:note-8/>"
-
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/movearoundtimeline.page:68
+#: C/movearoundtimeline.page:82
 msgid "Moving the playhead"
 msgstr "Att flytta uppspelningshuvudet"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/movearoundtimeline.page:69
+#: C/movearoundtimeline.page:83
 msgid ""
-"You can change the position of the playhead by clicking anywhere on the "
-"ruler or on the timeline."
+"You can change the position of the playhead by clicking with the right mouse "
+"button anywhere on the ruler or on the timeline."
 msgstr ""
 "Du kan ändra uppspelningshuvudets position genom att klicka var som helst på "
-"linjalen eller tidslinjen."
-
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/movearoundtimeline.page:70
-msgid "When clicking on the <em>timeline</em>:"
-msgstr "Vid klick på <em>tidslinjen</em>:"
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/movearoundtimeline.page:72
-msgid ""
-"If a clip is under the mouse cursor, it will replace the current clip "
-"selection (see the <link xref=\"selectiongrouping\">Making selections</link> "
-"section for more detailed instructions)."
-msgstr ""
-"Om ett klipp är under musmarkören kommer det att ersätta aktuell "
-"klippmarkering (se avsnittet <link xref=\"selectiongrouping\">Utföra "
-"markeringar</link> för detaljerade instruktioner)."
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/movearoundtimeline.page:73
-msgid ""
-"If there is no clip under the cursor, all selected clips (if any) will be "
-"deselected."
-msgstr ""
-"Om det inte finns några klipp under markören kommer alla markerade klipp (om "
-"några) att bli omarkerade."
-
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/movearoundtimeline.page:75
-msgid ""
-"When clicking on the ruler, only the playhead's position changes; clip "
-"selections are not affected."
-msgstr ""
-"Vid klick på linjalen ändras endast uppspelningshuvudets position; "
-"klippmarkeringar påverkas inte."
+"linjalen eller tidslinjen med höger musknapp."
 
 #. (itstool) path: note/title
-#: C/movearoundtimeline.page:77
+#: C/movearoundtimeline.page:85
 msgid "Jumping to an exact position"
 msgstr "Hoppa till en exakt position"
 
 #. (itstool) path: note/p
-#: C/movearoundtimeline.page:78
+#: C/movearoundtimeline.page:86
 msgid ""
 "You can jump to an exact position in the timeline by editing the time value "
 "shown in the playback toolbar (see description of <link xref=\"mainwindow"
@@ -2217,24 +1835,24 @@ msgstr ""
 "önskad bildruta."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/movearoundtimeline.page:83
+#: C/movearoundtimeline.page:90
 msgid "Scrubbing"
 msgstr "Scrubbing"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/movearoundtimeline.page:84
+#: C/movearoundtimeline.page:91
 msgid "<em>Scrubbing</em> is a way of moving the playhead that allows you to:"
 msgstr ""
 "<em>Scrubbing</em> är ett sätt att flytta uppspelningshuvudet som låter dig:"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/movearoundtimeline.page:86
+#: C/movearoundtimeline.page:94
 msgid ""
 "Search for a specific position in time by approximation/trial and error."
 msgstr "Söka efter en specifik position i tiden genom ungefärlighet/testa."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/movearoundtimeline.page:87
+#: C/movearoundtimeline.page:97
 msgid ""
 "Review repeatedly the visual motion in a scene by moving back and forth in "
 "time."
@@ -2243,281 +1861,625 @@ msgstr ""
 "framåt och bakåt i tiden."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/movearoundtimeline.page:89
+#: C/movearoundtimeline.page:100
 msgid ""
-"To scrub, click on the ruler and move the mouse with the button still held "
-"down."
+"To scrub, click on the ruler with the right mouse button and move the mouse "
+"with the button still held down."
 msgstr ""
-"För att snabbgranska (scrub), klicka på linjalen och rör på musen med "
-"knappen fortfarande nedtryckt."
+"För att snabbgranska (scrub), klicka på linjalen med höger musknapp och "
+"flytta musen med knappen fortfarande nedtryckt."
 
 #. (itstool) path: info/desc
-#: C/presets.page:19
-msgid "Using presets in rendering and project settings."
-msgstr "Använda förinställningar vid rendering och projektinställningar."
+#: C/about.page:14
+msgid "Current state of this user manual and call for participation."
+msgstr "Aktuellt tillstånd för användarguiden och upprop för medverkan."
 
 #. (itstool) path: page/title
-#: C/presets.page:27
-msgid "Presets"
-msgstr "Förinställningar"
+#: C/about.page:21
+msgid "About this manual"
+msgstr "Om denna handbok"
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/presets.page:28
-msgid ""
-"Both the <gui>Project settings</gui> dialog and the <gui>Rendering</gui> "
-"dialog allow you to save presets for later use. If you often deal with the "
-"same kind of project settings, with different cameras or target devices for "
-"rendering, you may want to create custom presets."
+#: C/about.page:22
+msgid "This user manual is written and maintained by Jean-François Fortin Tam."
 msgstr ""
-"Både <gui>Projektinställningar</gui> och <gui>Rendering</gui> låter dig "
-"spara förinställningar för senare användning. Om du ofta hanterar samma typ "
-"av projektinställningar med olika kameror eller målenheter för rendering kan "
-"du vilja skapa anpassade förinställningar."
+"Denna användarhandbok är skriven och underhållen av Jean-François Fortin Tam."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/presets.page:30
-msgid "The difference between Project settings and Rendering"
-msgstr "Skillnaden mellan projektinställningar och rendering"
+#: C/about.page:24
+msgid "Work in progress"
+msgstr "Pågående arbete"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/presets.page:31
+#: C/about.page:25
 msgid ""
-"While project settings concern themselves with global settings (such as "
-"resolution, framerate, aspect ratio and number of audio channels), the "
-"rendering settings are concerned with codecs and device constraints (for "
-"example, a handheld device or television may have a maximum screen "
-"resolution and framerate, which is not necessarily the case if you are "
-"exporting to a laptop or a website). The presets in the <gui>Rendering</gui> "
-"dialog are related to project settings, but they govern different things."
+"You may encounter unwritten portions due to features that have not yet been "
+"implemented in Pitivi at the time of writing."
 msgstr ""
-"Medan projektinställningar hanterar globala inställningar (som upplösning, "
-"bildfrekvens, bildförhållande och antal ljudkanaler), "
-"renderingsinställningarna hanterar kodekar och enhetsbegränsningar (till "
-"exempel, en handhållen enhet eller tv kan ha en maximal skärmupplösning och "
-"bildfrekvens vilket nödvändigtvis inte är fallet om du exporterar till en "
-"laptop eller en webbplats). Förinställningarna i <gui>Rendering</gui> "
-"relaterar till projektinställningarna, men de hanterar olika saker."
+"Du kan stöta på oskrivna stycken beroende på funktioner som ännu inte "
+"implementerats i Pitivi."
 
-#. (itstool) path: note/p
-#: C/presets.page:32
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/about.page:26
 msgid ""
-"In project settings, video presets and audio presets are independent of each "
-"other."
+"You may also encounter smaller areas which have been documented in this "
+"manual but have not been implemented in Pitivi – those are areas where the "
+"design and expected user interaction are quite narrow/certain."
 msgstr ""
-"I projektinställningarna är video- och ljudförinställningarna oberoende av "
-"varandra."
+"Du kan också stöta på en del områden som har dokumenterats men ännu inte har "
+"implementerats i Pitivi - det gäller områden där design och förväntad "
+"användarinteraktion är ganska liten."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/presets.page:35
-msgid "Creating and editing presets"
-msgstr "Skapa och redigera förinställningar"
+#: C/about.page:29
+msgid "Patches welcome"
+msgstr "Programfixar välkomnas"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/presets.page:36
-msgid "To create a preset:"
-msgstr "Att skapa en förinställning:"
+#: C/about.page:30
+msgid ""
+"If you happen to find errors, missing information or unclear passages in "
+"this manual, please feel free to submit corrections. You can find contact "
+"information on <link href=\"http://jeff.ecchi.ca/\";>my personal website</"
+"link>. You can also <link href=\"https://phabricator.freedesktop.org/";
+"maniphest/task/create/?projects=pitivi,pitivi_documentation\">file bugs in "
+"our bug tracker</link>."
+msgstr ""
+"Om du råkar hitta fel, saknad information eller oklara stycken i denna "
+"handbok, skicka gärna in rättningar. Du hittar kontaktinformationen på <link "
+"href=\"http://jeff.ecchi.ca/\";>min personliga webbplats</link>. Du kan också "
+"<link href=\"https://phabricator.freedesktop.org/maniphest/task/create/?";
+"projects=pitivi,pitivi_documentation\">skicka in felrapporter till vårt "
+"felrapporteringssystem</link>."
+
+#. (itstool) path: info/title
+#: C/index.page:4
+msgctxt "link"
+msgid "Pitivi Quick Start Manual"
+msgstr "Pitivi snabbstartshandbok"
+
+#. (itstool) path: info/title
+#: C/index.page:5
+msgctxt "text"
+msgid "Pitivi Quick Start Manual"
+msgstr "Pitivi snabbstartshandbok"
+
+#. (itstool) path: title/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/index.page:19
+msgctxt "_"
+msgid "external ref='figures/logo.png' md5='fe64746d2b62fdda1bf1be2c930d3796'"
+msgstr "external ref='figures/logo.png' md5='fe64746d2b62fdda1bf1be2c930d3796'"
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/index.page:19
+msgid ""
+"<media type=\"image\" mime=\"image/png\" src=\"figures/logo.png\">Pitivi "
+"logo</media> Pitivi Video Editor"
+msgstr ""
+"<media type=\"image\" mime=\"image/png\" src=\"figures/logo.png\">Pitivi "
+"logo</media> Pitivi videoredigerare"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/index.page:22
+msgid ""
+"Built upon the <link href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/GStreamer";
+"\"><app>GStreamer</app></link> multimedia framework, <app>Pitivi</app> aims "
+"to be an intuitive and flexible video editor that integrates well with <link "
+"href=\"http://gnome.org\";><app>GNOME</app></link> and can appeal to newbies "
+"and professionals alike."
+msgstr ""
+"Byggd på multimediaramverket <link href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/";
+"GStreamer\"><app>GStreamer</app></link>, strävar <app>Pitivi</app> efter att "
+"vara en intuitiv och flexibel videoredigerare som integrerar väl med <link "
+"href=\"http://gnome.org\";><app>GNOME</app></link> och tilltalar både "
+"amatörer och professionella."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/index.page:23
+msgid ""
+"This guide is intended to help you grasp the concepts behind its design and "
+"get productive quickly."
+msgstr ""
+"Denna handbok är till för att hjälpa dig att förstå koncepten bakom dess "
+"design samt att få dig produktiv snabbt."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:25
+msgid "Introduction"
+msgstr "Introduktion"
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:28
+msgid "Getting Started"
+msgstr "Komma igång"
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:31
+msgid "Basic Editing with the Timeline"
+msgstr "Grundläggande redigering med tidslinjen"
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:34
+msgid "Effects and Transitions"
+msgstr "Effekter och övergångar"
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:37
+msgid "Exporting Your Finished Movie"
+msgstr "Export av din färdiga film"
+
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/sysreq.page:18
+msgid "What kind of hardware is needed to do video editing?"
+msgstr "Vilken typ av maskinvara behövs för att redigera video?"
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/sysreq.page:25
+msgid "System requirements"
+msgstr "Systemkrav"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/sysreq.page:26
+msgid ""
+"In terms of hardware, video editing typically requires a powerful computer, "
+"depending on the type of video you are editing. While the processing power "
+"of computers has increased tremendously over the years, so has demand for "
+"higher quality video. Editing HD (High Definition) video usually requires "
+"(at the time of this writing) state of the art hardware (depending on the "
+"codec used), while SD (Standard Definition) video editing can be done on "
+"modest hardware configurations. It is up to you to make sure that your "
+"equipment is adequate. It should at least be able to playback your media in "
+"<app>Totem</app> without lagging."
+msgstr ""
+"När det gäller maskinvara kräver videoredigering vanligtvis en kraftfull "
+"dator, beroende på videotyp som redigeras. Medan datorernas processorkraft "
+"har ökat enormt de senaste åren, gäller det även behovet av högkvalitativ "
+"video. Att redigera HD (High Definition) video kräver vanligen (då detta "
+"skrevs) modern maskinvara (beroende på kodek) medan videoredigering av SD "
+"(Standard definition) kan ske på blygsammare maskinvarukonfigurationer. Det "
+"är upp till dig att se till att din utrustning är tillräcklig. Den bör "
+"åtminstone klara av att spela upp din media i <app>Totem</app> utan "
+"fördröjningar."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/sysreq.page:27
+msgid "Here are some general hardware recommendations:"
+msgstr "Här är några allmänna maskinvarurekommendationer:"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/presets.page:38 C/presets.page:45
-msgid "Change the settings to your liking."
-msgstr "Ändra inställningarna efter ditt tycke."
+#: C/sysreq.page:30
+msgid "Modern quad core CPU"
+msgstr "Modern quad core-processor"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/presets.page:39
-msgid "Click the <gui>Create</gui> button."
-msgstr "Klicka på knappen <gui>Skapa</gui>."
+#: C/sysreq.page:33
+msgid "Solid state drive"
+msgstr "Solid state drive"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/sysreq.page:36
+msgid "Intel graphic cards tend to work without problems"
+msgstr "Intel-grafikkort tenderar att fungera utan problem"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/presets.page:40
+#: C/sysreq.page:39
 msgid ""
-"Give your preset a unique name: while the preset is selected in the list, "
-"click on its name to toggle editing mode. When you're done, press "
-"<key>Enter</key>."
+"Full HD (1920x1080) capable monitor (resolutions below 1024x768 are not "
+"supported)"
 msgstr ""
-"Ge din förinställning ett unikt namn: då förinställningen är markerad i "
-"listan, klicka på dess namn för att växla redigeringsläge. När du är klar, "
-"tryck <key>Retur</key>."
+"Full HD (1920x1080)-kapabel skärm (upplösningar under 1024x768 stöds inte)"
 
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/presets.page:42
-msgid "To edit a preset:"
-msgstr "Att redigera en förinställning:"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/sysreq.page:42
+msgid ""
+"It is possible, however, to use low-quality versions of your footage during "
+"editing and use the high-quality versions when rendering the final output, "
+"thus allowing to bypass hardware limitations to some extent. This is called "
+"<em>proxy editing</em>. This feature, however, is not yet available in "
+"<app>Pitivi</app>."
+msgstr ""
+"Det är möjligt att använda lågkvalitativa versioner av din film vid "
+"redigering och använda de högkvalitativa versionerna vid rendering av den "
+"slutliga utmatningen, och sålunda komma runt maskinvarubegränsningar till en "
+"viss gräns. Detta kallas <em>proxyredigering</em>. Denna funktion är inte "
+"tillgänglig i <app>Pitivi</app>."
+
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/sysreq.page:44
+msgid ""
+"You can track the state of proxy editing in <app>Pitivi</app> through <link "
+"href=\"https://phabricator.freedesktop.org/T2455\";>task T2455</link>."
+msgstr ""
+"Du kan följa statusen för proxyredigering i <app>Pitivi</app> på <link href="
+"\"https://phabricator.freedesktop.org/T2455\";>ärende T2455</link>."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/sysreq.page:46
+msgid ""
+"Software requirements are covered in <link xref=\"gstreamer\">Gstreamer and "
+"compatibility</link> and <link xref=\"effects\">Introduction to effects</"
+"link>."
+msgstr ""
+"Programvarukrav täcks i <link xref=\"gstreamer\">Gstreamer och "
+"kompatibilitet</link> samt <link xref=\"effects\">Introduktion till "
+"effekter</link>."
+
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/codecscontainers.page:17
+msgid ""
+"What is the difference between OGG and Vorbis? AVI and DivX? x264 and H.264? "
+"Learn about codecs and container formats here."
+msgstr ""
+"Vad är skillnaden mellan OGG och Vorbis? AVI och DivX? x264 och H.264? Lär "
+"dig mer om kodekar och behållarformat här."
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/codecscontainers.page:19
+msgid "Understanding codecs and containers"
+msgstr "Förstå kodekar och behållare"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/codecscontainers.page:20
+msgid ""
+"The distinction between codecs and container file formats is often "
+"ambiguous. This is in part due to the general lack of standardization, "
+"confusing marketing terms and filename extensions. This page attempts to "
+"clarify this distinction briefly and without going into technical details. "
+"If you want to learn more about containers and codecs, you should probably "
+"look at Wikipedia's page on <link href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/";
+"Digital_container_format\">containers</link> and <link href=\"http://en.";
+"wikipedia.org/wiki/Codec\">codecs</link>."
+msgstr ""
+"Skillnaden mellan kodekar och behållarfilformat är ofta tvetydig. Det beror "
+"delvis på den allmänna bristen av standardisering, förvirrande "
+"marknadstermer och filnamnsutökningar. Denna sida försöker att klargöra "
+"skillnaden utan att gå in på tekniska detaljer. Om du vill veta mer om "
+"behållare och kodekar borde du förmodligen besöka Wikipedias sida om <link "
+"href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_container_format\";>containers</"
+"link> och <link href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Codec\";>kodekar</link>."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/codecscontainers.page:21
+msgid ""
+"<em>Container</em> is what we typically associate with the file format. "
+"Containers \"contain\" the various components of a video: the stream of "
+"images, the sound, and anything else. For example, you could have multiple "
+"soundtracks and subtitles included in a video file, if the container format "
+"allows it. Example of popular containers are OGG, Matroska, AVI, MPEG."
+msgstr ""
+"<em>Behållare</em> är vad vi typiskt associerar med filformat. Behållare "
+"”innehåller” de olika komponenterna för en video: bildströmmen, ljudet och "
+"vad som helst annat. Till exempel kan du ha flera ljudspår och undertexter i "
+"en videofil om behållarformatet tillåter det. Exempel på populära behållare "
+"är OGG, Matroska, AVI, MPEG."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/codecscontainers.page:22
+msgid ""
+"<em>Codecs</em> are ways of \"coding\" and \"decoding\" streams. Their job "
+"is typically to compress data (and decompress it when playing it back) so "
+"that you can store and transmit files with a smaller filesize. There are "
+"many codecs available out there, each with their strengths, weaknesses and "
+"peculiarities, and choosing the right codec with the right settings for the "
+"right situation is close to be a form of art in itself."
+msgstr ""
+"<em>Kodekar</em> olika sätt att ”koda” och ”avkoda” strömmar. Deras jobb är "
+"vanligen att komprimera data (och att dekomprimera det vid uppspelning) så "
+"att du kan lagra och överföra filer med en mindre filstorlek. Det finns "
+"många kodekar tillgängliga därute, var och en med sina olika styrkor, "
+"svagheter och egenheter, och att välja rätt kodek med rätt inställningar för "
+"rätt situation är nästan en konstform i sig."
+
+#. (itstool) path: figure/title
+#: C/codecscontainers.page:24
+msgid "The relationship between containers and codecs"
+msgstr "Relationen mellan behållare och kodekar"
+
+#. (itstool) path: figure/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/codecscontainers.page:25
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/codecscontainers.jpg' "
+"md5='e43e6a92cda311d0cd8c24fb0df67a17'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/codecscontainers.jpg' "
+"md5='e43e6a92cda311d0cd8c24fb0df67a17'"
+
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/license.page:6
+msgid "Legal information."
+msgstr "Juridisk information."
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/license.page:8
+msgid "License"
+msgstr "Licens"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/license.page:9
+msgid ""
+"This work is distributed under a CreativeCommons Attribution-Share Alike 3.0 "
+"Unported license."
+msgstr ""
+"Det här programmet är distribuerat under CreativeCommons Attribution-Share "
+"Alike 3.0 Unported license."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/license.page:16
+msgid "You are free:"
+msgstr "Du har rätt:"
+
+#. (itstool) path: item/title
+#: C/license.page:21
+msgid "<em>To share</em>"
+msgstr "<em>Att dela</em>"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/presets.page:44
-msgid "Select your preset in the list of existing presets."
-msgstr "Markera din förinställning i listan över befintliga förinställningar."
+#: C/license.page:24
+msgid "To copy, distribute and transmit the work."
+msgstr "Att kopiera, distribuera och vidarebefordra."
+
+#. (itstool) path: item/title
+#: C/license.page:27
+msgid "<em>To remix</em>"
+msgstr "<em>Att remixa</em>"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/presets.page:46
-msgid "Click the <gui>Save</gui> button."
-msgstr "Klicka på <gui>Spara</gui>."
+#: C/license.page:30
+msgid "To adapt the work."
+msgstr "Att anpassa programmet."
 
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/presets.page:48
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/license.page:33
+msgid "Under the following conditions:"
+msgstr "Under följande förhållanden:"
+
+#. (itstool) path: item/title
+#: C/license.page:36
+msgid "<em>Attribution</em>"
+msgstr "<em>Erkännande</em>"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/license.page:39
 msgid ""
-"To remove a preset, simply select it in the list of presets and press the "
-"<gui>Remove</gui> button."
+"You must attribute the work in the manner specified by the author or "
+"licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use "
+"of the work)."
 msgstr ""
-"För att ta bort en förinställning, markera den i listan över "
-"förinställningar och tryck <gui>Ta bort</gui>."
-
-#. (itstool) path: note/p
-#: C/presets.page:49
-msgid "Some presets are provided by default and cannot be removed."
-msgstr "En del förinställningar ges som standard och kan inte tas bort."
+"Du måste ge erkännande åt arbetet på det sätt som anges av författaren eller "
+"licensgivaren (men inte på ett sätt som antyder att de godkänt eller "
+"rekommenderar din användning av verket)."
 
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/presets.page:52
-msgid "Ignoring presets"
-msgstr "Ignorera förinställningar"
+#. (itstool) path: item/title
+#: C/license.page:42
+msgid "<em>Share Alike</em>"
+msgstr "<em>Dela vidare</em>"
 
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/presets.page:53
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/license.page:45
 msgid ""
-"Presets are there to save time and reduce complexity. However, you can "
-"choose to simply ignore them and set everything manually. This is what the "
-"<em>No preset</em> option is meant for. When chosen, it automatically saves "
-"the settings directly in the project file."
+"If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the "
+"resulting work only under the same, similar or a compatible license."
 msgstr ""
-"Förinställningar finns där för att spara tid och minska komplexiteten. Du "
-"kan välja att ignorera dem och ange allting manuellt. Det är vad "
-"alternativet <em>Ingen förinställning</em> är till för. Om vald kommer den "
-"automatiskt att spara inställningarna direkt i projektfilen."
+"Om du ändrar, bearbetar eller bygger vidare på verket, får du distribuera "
+"resultatet endast under samma, eller liknande eller en kompatibel licens."
 
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/presets.page:56
-msgid "Limiting the resolution of a rendering preset"
-msgstr "Begränsa upplösningen för en renderingsförinställning"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/license.page:48
+msgid ""
+"For the full text of the license, see the <link href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode\">CreativeCommons website</"
+"link>, or read the full <link href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
+"sa/3.0/\">Commons Deed</link>."
+msgstr ""
+"För den fullständiga lydelsen av licensen, se <link href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode\">CreativeCommons webbsida</"
+"link>, eller läs hela <link href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
+"sa/3.0/\">Commons Deed</link>."
 
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/presets.page:57
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/license.page:51
 msgid ""
-"If you want to make a preset with a fixed maximum resolution, you need to "
-"edit the preset file with a text editor. Presets files are typically stored "
-"in ~/.local/share/pitivi/ ; since many devices don't have a maximum "
-"resolution, the width/height are set to 0 (unlimited) by default. You can "
-"change these values to the maximum resolution of your target device."
+"For the license of Pitivi itself, see the <link href=\"http://www.gnu.org/";
+"licenses/lgpl-2.1.html\">GNU Lesser General Public License</link>."
 msgstr ""
-"Om du vill skapa en förinställning med en fast maximal upplösning behöver du "
-"redigera förinställningsfilen med en textredigerare. Förinställningsfiler "
-"lagras vanligen i ~/.local/share/pitivi/ ; eftersom många enheter inte har "
-"en maximal upplösning är bredd/höjd satt till 0 (obegränsad) som standard. "
-"Du kan ändra dessa värden till maximal upplösning för din målenhet."
+"För Pitivis egen licens, se <link href=\"http://www.gnu.org/licenses/";
+"lgpl-2.1.html\">GNU Lesser General Public License</link>."
 
 #. (itstool) path: info/desc
-#: C/rendering.page:19
+#: C/gstreamer.page:18
 msgid ""
-"Learn the difference between saving a project and exporting a rendered movie."
+"Ensuring you have the proper multimedia codecs and plugins installed for "
+"maximum compatibility."
 msgstr ""
-"Lär skillnaden mellan att spara ett projekt och att exportera en renderad "
-"film."
+"Försäkra dig om att du har rätt multimediakodekar och insticksmoduler "
+"installerade för högsta kompatibilitet."
 
 #. (itstool) path: page/title
-#: C/rendering.page:27
-msgid "Understanding rendering"
-msgstr "Förstå rendering"
+#: C/gstreamer.page:25
+msgid "Gstreamer and compatibility"
+msgstr "GStreamer och kompatibilitet"
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/rendering.page:29
+#: C/gstreamer.page:26
 msgid ""
-"Rendering is the process of exporting your project into a new, finalized "
-"media file. Rendering only creates a new “rendered” video file, and does not "
-"affect the project itself; you can still make edits to your project and "
-"render again as many times as needed."
+"A great strength of <app>Pitivi</app> lies in the fact that it uses the "
+"<app>GStreamer</app> multimedia framework. <app>GStreamer</app> is used by "
+"dozens of multimedia applications across desktop environments, operating "
+"systems and architectures."
 msgstr ""
-"Rendering är processen att exportera ditt projekt till en ny, slutlig "
-"mediafil. Rendering skapar bara en ny ”renderad” videofil, och påverkar inte "
-"själva projektet; du kan fortfarande redigera i ditt projekt samt rendera "
-"igen så mycket som önskas."
+"En av styrkorna med <app>Pitivi</app> är faktumet att det använder "
+"multimediaramverket <app>GStreamer</app>. <app>GStreamer</app> används av "
+"dussintals multimediaprogram i olika skrivbordsmiljöer, operativsystem och "
+"arkitekturer."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/gstreamer.page:27
+msgid "For <app>Pitivi</app> users, this essentially means two things:"
+msgstr "För <app>Pitivi</app>-användare betyder detta egentligen två saker:"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/rendering.page:31
-msgid "From the <gui>Project</gui> menu, use <gui>Render</gui>."
-msgstr "Från <gui>Projekt</gui>, använd <gui>Rendera</gui>."
+#: C/gstreamer.page:30
+msgid ""
+"You can, in theory, import pretty much any media file supported by "
+"<app>GStreamer</app> (see the sections below for more details)."
+msgstr ""
+"Du kan, i teorin, importera alla mediafiler som stöds av <app>GStreamer</"
+"app> (se avsnittet nedan för fler detaljer)."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/rendering.page:32
+#: C/gstreamer.page:33
+msgid ""
+"You can render your projects using any supported container and codec "
+"combination from <app>GStreamer</app>."
+msgstr ""
+"Du kan rendera dina projekt i alla kombinationer av behållare och kodekar "
+"som stöds av <app>GStreamer</app>."
+
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/gstreamer.page:37
 msgid ""
-"Adjust the various encoding settings, if needed, to use settings different "
-"from the project settings."
+"To maximize <app>Pitivi</app>'s capabilities and reduce the possibilities of "
+"bugs, a very recent version of <app>GStreamer</app> is recommended. This is "
+"because <app>Pitivi</app> developers work hard on fixing problems directly "
+"in <app>GStreamer</app> instead of putting temporary workarounds inside "
+"<app>Pitivi</app>."
 msgstr ""
-"Justera de olika kodningsinställningarna om det behövs för att använda andra "
-"inställningar är projektinställningarna."
+"För att höja <app>Pitivi</app>s förmågor och minska förekomsten av fel "
+"rekommenderas en nyare version av <app>GStreamer</app>. Det beror på att "
+"<app>Pitivi</app>-utvecklarna jobbar hårt på att reparera problem direkt i "
+"<app>GStreamer</app> istället för att skapa tillfälliga fixar i <app>Pitivi</"
+"app>."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/gstreamer.page:40
+msgid "A word about editing-friendly codecs"
+msgstr "Kort om redigeringsvänliga kodekar"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/gstreamer.page:41
+msgid ""
+"Some formats, like <em>MPEG</em>, are oriented towards playback only, and do "
+"not compress each frame independently. While it is the goal of <app>Pitivi</"
+"app> to support working with these files, certain operations (like rapid "
+"seeking) will not perform as well as they would with frame-independent "
+"compressed video (such as <em>MJPEG</em> or <em>DV</em>)."
+msgstr ""
+"En del format, som <em>MPEG</em>, är inriktade på uppspelning och "
+"komprimerar inte var bildruta oberoende. Medan det är <app>Pitivi</app>s mål "
+"att stödja dessa filer kommer vissa åtgärder (som snabbsökning) inte att "
+"prestera lika bra som de skulle gjort med bildruteoberoende komprimerad "
+"video (som <em>MJPG</em> eller <em>DV</em>)."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/gstreamer.page:44
+msgid "The Good, the Bad and the Ugly"
+msgstr "Det goda, det onda och det fula"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/gstreamer.page:45
+msgid ""
+"<app>GStreamer</app> plugins come into three categories: good, bad and ugly. "
+"You may need to install plugins from any category to ensure compatibility "
+"with your media files. Whether or not you install them is up to you, and may "
+"depend on your country's jurisdiction regarding software patents. An "
+"overview of gstreamer plugins and their classification into categories can "
+"be found on the <link href=\"http://gstreamer.freedesktop.org/documentation/";
+"plugins.html\">Gstreamer website</link>."
+msgstr ""
+"Insticksmoduler för <app>GStreamer</app> finns i tre kategorier: god, ond "
+"och ful. Du kan behöva installera insticksmoduler från alla kategorier för "
+"att försäkra dig om kompatibilitet med dina mediafiler. Huruvida du "
+"installerar dem är upp till dig och det kan bero på ditt lands lagrum för "
+"programvarupatent. En översikt av insticksmoduler för gstreamer och deras "
+"klassificeringar i kategorier kan hittas på <link href=\"http://gstreamer.";
+"freedesktop.org/documentation/plugins.html\">Gstreamers webbplats</link>."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/rendering.page:33
-msgid "Click the <gui>Render</gui> button."
-msgstr "Klicka på knappen <gui>Rendera</gui>."
+#: C/gstreamer.page:48
+msgid ""
+"The \"Good\" plugins are high quality plugins under the LGPL license. These "
+"plugins are considered safe and recommended at any time. To install them, "
+"search for packages containing gstreamer plugins good in your distribution's "
+"repositories."
+msgstr ""
+"”Goda” insticksmoduler är högkvalitativa och med LGPL-licens. Dessa "
+"insticksmoduler anses alltid säkra och rekommenderas. För att installera "
+"dem, sök efter paket innehållandes gstreamer plugins good i din "
+"distributions förråd."
 
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/rendering.page:35
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/gstreamer.page:51
 msgid ""
-"While rendering, you can pause the process by clicking the <gui>Pause</gui> "
-"button and unpause it by clicking it again. You can also stop rendering "
-"either by clicking the <gui>Cancel</gui> button or by pressing <key>Esc</"
-"key>. If you stop the rendering process, the already rendered part of the "
-"video will be saved into the destined folder and <app>Pitivi</app> will "
-"offer you the <gui>Rendering dialog</gui> again."
+"The \"Bad\" plugins are plugins whose code quality is not good enough, or "
+"are not considered tested well enough. The licensing may or may not be LGPL. "
+"To install them, search for packages containing gstreamer plugins bad in "
+"your distribution's repositories."
+msgstr ""
+"”Onda” insticksmoduler anses inte ha bra nog kodkvalitet eller är inte "
+"testade nog. Licensen kan vara LGPL. För att installera dem, sök efter paket "
+"innehållandes gstreamer plugins bad i din distributions förråd."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/gstreamer.page:54
+msgid ""
+"The \"Ugly\" plugins are good quality plugins whose license is not LGPL or "
+"with licensing issues. To install them, search for packages containing "
+"containing gstreamer plugins ugly in your distribution's repositories."
 msgstr ""
-"Under rendering kan du pausa processen genom att klicka <gui>Paus</gui> och "
-"växla genom att klicka den igen. Du kan också stoppa renderingen genom att "
-"klicka <gui>Avbryt</gui> eller genom att pressa <key>Esc</key>. Om du "
-"stoppar renderingsprocessen kommer den redan renderade delen av videon att "
-"sparas till den förutbestämda mappen och <app>Pitivi</app> kommer att visa "
-"<gui>Renderingsdialogen</gui> igen."
+"”Fula” insticksmoduler är högkvalitativa men har inte LGPL-licens, eller "
+"andra licensproblem. För att installera dem, sök efter paket innehållandes "
+"gstreamer plugins ugly i din distributions förråd."
 
 #. (itstool) path: note/p
-#: C/rendering.page:37
+#: C/gstreamer.page:58
 msgid ""
-"If your computer is set to suspend or hibernate automatically, <app>Pitivi</"
-"app> will automatically inhibit the power saving features during the render "
-"process."
+"In addition to the Good, Bad and Ugly plugins, you may want to install the "
+"<em>gstreamer-ffmpeg</em> package to have access to ffmpeg's set of codecs."
 msgstr ""
-"Om din dator är inställd på att gå i vänte- eller viloläge automatiskt "
-"kommer <app>Pitivi</app> automatiskt att hindra strömsparfunktionerna under "
-"renderingsprocessen."
+"Förutom de goda, onda och fula insticksmodulerna kan du vilja installera "
+"<em>gstreamer-ffmpeg</em>-paketet för att få åtkomst till ffmpegs kodekar."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/rendering.page:40
-msgid "Project settings and the rendering dialog"
-msgstr "Projektinställningar och renderingsdialogen"
+#: C/gstreamer.page:62
+msgid "Image file formats"
+msgstr "Bildfilformat"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/rendering.page:41
+#: C/gstreamer.page:63
 msgid ""
-"In rendering, project settings are taken as default values for most of the "
-"rendering settings such as framerate, number of audio channels or their "
-"sampling rate. These values can be overridden only temporarily for a given "
-"render. Once the render is complete, the values will reset to the project "
-"settings defaults. However, some settings, such as the resolution scale, "
-"container, codecs, codec settings and the render output folder are saved so "
-"they appear as defaults in the next rendering."
-msgstr ""
-"Under rendering tas projektinställningarna som standardvärden för det mesta "
-"a renderingsinställningarna som bildfrekvens, antal ljudkanaler och deras "
-"samplingsfrekvens. Dessa värden kan åsidosättas tillfälligt för en given "
-"rendering. Då en rendering är färdig kommer värdena att återställas till "
-"standardprojektinställningarna. En del inställningar, som upplösningsskala, "
-"behållare, kodekar, kodekinställningar och målmappen för renderingen sparas "
-"så att det visas som standard i nästa rendering."
+"While it is not feasible to list every possible combination of supported "
+"video or audio formats, it is however possible to list the static image "
+"formats that can be imported: JPEG, PNG, JPEG 2000, PNM and SVG."
+msgstr ""
+"Medan det inte är möjligt att lista varje tänkbar kombination av video- och "
+"ljudformat som stöds är det iallafall möjligt att lista de statiska "
+"bildformat som kan importeras: JPEG, PNG, JPEG 2000, PNM och SVG."
 
 #. (itstool) path: page/title
-#: C/savescreenshot.page:18
+#: C/savescreenshot.page:14
 msgid "Saving a snapshot of the current frame"
 msgstr "Spara en ögonblicksbild av aktuell bildruta"
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/savescreenshot.page:20
+#: C/savescreenshot.page:15
 msgid ""
-"You can use <guiseq><gui>Timeline</gui><gui>Export current frame...</gui></"
-"guiseq> to save a copy of the current frame as an image file."
+"You can use <guiseq><gui>Menu button</gui><gui>Export current frame...</"
+"gui></guiseq> to save a copy of the current frame as an image file."
 msgstr ""
-"Du kan använda <guiseq><gui>Tidslinje</gui><gui>Exportera aktuell bildruta..."
+"Du kan använda <guiseq><gui>Menyknappen</gui><gui>Exportera aktuell bildruta…"
 "</gui></guiseq> för att spara en kopia av aktuell bildruta som en bildfil."
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/savescreenshot.page:21
+#: C/savescreenshot.page:16
 msgid ""
 "Currently, PNG and JPEG are supported as file formats. The image resolution "
 "will match the project settings and any effect or transformation will also "
@@ -2528,683 +2490,800 @@ msgstr ""
 "också att tillämpas på slutbilden."
 
 #. (itstool) path: info/desc
-#: C/selectiongrouping.page:19
-msgid "Making selections and grouping clips in timeline."
-msgstr "Att göra markering och gruppera klipp i tidslinjen."
+#: C/importingmpegts.page:11
+msgid ""
+"How to convert .mts and .m2ts files to a format that can be parsed by "
+"GStreamer and Pitivi."
+msgstr ""
+"Hur man konverterar .mts och .m2ts-filer till ett format som kan tolkas av "
+"GStreamer och Pitivi."
 
 #. (itstool) path: page/title
-#: C/selectiongrouping.page:27
-msgid "Selection and grouping"
-msgstr "Markering och gruppering"
-
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/selectiongrouping.page:30
-msgid "Making selections"
-msgstr "Göra markeringar"
+#: C/importingmpegts.page:19
+msgid "Dealing with AVCHD / MPEG-TS files"
+msgstr "Att hantera AVCHD / MPEG-TS-filer"
 
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/selectiongrouping.page:31
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/importingmpegts.page:20
 msgid ""
-"By selecting a file or a clip, you specify what item should the subsequent "
-"actions be applied to. To select an individual item, simply click it. "
-"Multiple selections allow you to apply actions (dragging, deleting, "
-"grouping, etc.) to many clips at once."
+"At the time being, MPEG Transport Stream files (usually with file extensions "
+"such as .mts, .m2ts and sometimes .mpg or .mpeg), such as those used by some "
+"HD camcorders, cannot be played reliably with <app>GStreamer</app>. As such, "
+"you may want to remux them in a different container format by using "
+"<app>ffmpeg</app>. To convert losslessly to an MPEG4 container, you can use "
+"the following command:"
 msgstr ""
-"Genom att välja en fil eller ett klipp anger du vilket objekt efterföljande "
-"åtgärder kommer att tillämpas på. För att välja individuella objekt, klicka "
-"på dem. Flerval låter dig tillämpa åtgärder (dra, ta bort, gruppera etc.) på "
-"många klipp samtidigt."
+"För nuvarande kan inte MPEG Transport Stream-filer (vanligen med "
+"filutökningar som .mts, m2ts och ibland .mpg eller mpeg), som de som används "
+"av HD-videokameror, spelas upp stabilt med <app>GStreamer</app>. Du kan "
+"därför vilja omvandla (remux) dem till ett annat behållarformat genom att "
+"använda <app>ffmpeg</app>. För att konvertera förlustfritt till en MPEG4-"
+"behållare kan du använda följande kommando:"
 
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/selectiongrouping.page:32
-msgid "Selecting multiple adjacent items:"
-msgstr "Markera flera närliggande objekt:"
+#. (itstool) path: page/code
+#: C/importingmpegts.page:21
+#, no-wrap
+msgid "ffmpeg -i your_clip.MTS -vcodec copy -acodec copy -sn test.mp4"
+msgstr "ffmpeg -i ditt_klipp.MTS -vcodec copy -acodec copy -sn test.mp4"
 
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/selectiongrouping.page:34
-msgid "Click the first item."
-msgstr "Klicka på första objektet."
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/usingeffects.page:14
+msgid "Configuring effects and using Effect Library."
+msgstr "Konfigurera effekter och att använda effektbiblioteket."
 
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/selectiongrouping.page:35
-msgid "Hold the <key>Shift</key> key."
-msgstr "Håll inne <key>Skift</key>."
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/usingeffects.page:19
+msgid "Using effects"
+msgstr "Använda effekter"
 
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/selectiongrouping.page:36
-msgid "Click the last item."
-msgstr "Klicka på det sista objektet."
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/usingeffects.page:21
+msgid "Effect Library"
+msgstr "Effektbibliotek"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/selectiongrouping.page:38
-msgid "Selecting multiple nonadjacent items:"
-msgstr "Markera flera icke-närliggande objekt:"
+#: C/usingeffects.page:22
+msgid ""
+"The <gui>Effect Library</gui> contains all audio and video effects available "
+"on the system. The library shows either audio or video effects depending on "
+"which button (<gui>Show video effects</gui> or <gui>Show audio effects</"
+"gui>) in its upper left corner is activated. Once you choose audio or video "
+"effects you can further sort them by choosing one of the categories from the "
+"drop down list next to the two buttons. By default, the list is set to show "
+"all effects."
+msgstr ""
+"<gui>Effektbibliotek</gui> innehåller alla tillgängliga ljud- och videoklipp "
+"i systemet. Biblioteket visar antingen ljud- eller videoeffekter beroende på "
+"vilken knapp (<gui>Visa videoeffekter</gui> eller <gui>Visa ljudeffekter</"
+"gui>) uppe i vänstra hörnet som är aktiverad, Då du valt ljud- eller "
+"videoeffekter kan du sortera dem genom att välj en av kategorierna från "
+"rullgardinsmenyn intill de två knapparna. Som standard är listan inställd på "
+"att visa alla effekter."
 
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/selectiongrouping.page:40
-msgid "Hold down the <key>Ctrl</key> key."
-msgstr "Håll inne tangenten <key>Ctrl</key>."
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/selectiongrouping.page:41
-msgid "Click on all the items you want to select."
-msgstr "Klicka på alla objekt du vill markera."
-
-#. (itstool) path: note/p
-#: C/selectiongrouping.page:44
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/usingeffects.page:23
 msgid ""
-"You can deselect an individual item by clicking on it again with the "
-"<key>Ctrl</key> key held down. This can be used in conjunction with the "
-"<em>Selecting multiple adjacent items</em> technique above."
+"Alternatively, you can use the <gui>Search Bar</gui> that is shown at the "
+"top of the <gui>Effect Library</gui>. Typing into the search entry filters "
+"the contents of the <gui>Effect Library</gui> to show only effects whose "
+"name or description match your search terms. To reset the search entry, "
+"click the <gui>Clear</gui> icon in the search entry."
 msgstr ""
-"Du kan avmarkera ett individuellt objekt genom att klicka på det igen med "
-"<key>Ctrl</key> nedtryckt. Detta kan användas tillsammans med <em>Markera "
-"flera närliggande objekt</em>-tekniken ovan."
+"Alternativt kan du använda <gui>Sökfältet</gui> som visas ovanpå "
+"<gui>Effektbiblioteket</gui>. Att skriva i sökraden filtrerar innehållet av "
+"<gui>Effektbiblioteket</gui> för att endast visa effekter vars namn eller "
+"beskrivning matchar dina söktermer. För att återställa sökinmatningen klicka "
+"på ikonen <gui>Rensa</gui> i sökfältet."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/selectiongrouping.page:48
-msgid "Grouping and ungrouping clips"
-msgstr "Gruppera och avgruppera klipp"
+#: C/usingeffects.page:26
+msgid "Configuring effects"
+msgstr "Konfigurera effekter"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/selectiongrouping.page:49
+#: C/usingeffects.page:27
 msgid ""
-"The grouping and ungrouping functions are useful when you want to add or "
-"separate audio tracks from video clips, or when you want to create a block "
-"of clips that you can select, edit and move all at once."
+"To configure an effect, simply select it in the <guiseq><gui>middle pane</"
+"gui><gui>Clip configuration</gui><gui>Effects</gui></guiseq>. The properties "
+"that can be adjusted will appear below in the same tab. Each variable can be "
+"put back to its original value by clicking the corresponding <gui>Reset to "
+"default value</gui> button."
 msgstr ""
-"Funktionerna gruppera och avgruppera är användbara när du vill lägga till "
-"eller separera ljudspår från videoklipp, eller när du vill skapa ett "
-"klippblock som du kan markera, redigera och flytta samtidigt."
+"För att konfigurera effekter, markera den i <guiseq><gui>mittenpanelen</"
+"gui><gui>Klippkonfiguration</gui> <gui>Effekter</gui></guiseq>. Egenskaper "
+"som kan justeras kommer att visas i samma flik. Var variabel kan återställas "
+"till dess ursprungliga värde genom att klicka på motsvarande knappen "
+"<gui>Återställ till standardvärde</gui>."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/usingeffects.page:30
+msgid "Animating effects with keyframes"
+msgstr "Animera effekter med nyckelbilder"
 
+# TODO: Is there really a "Show keyframes for this property"?
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/selectiongrouping.page:50
-msgid "Grouping clips in timeline:"
-msgstr "Gruppera klipp i tidslinjen:"
+#: C/usingeffects.page:31
+msgid ""
+"The effect properties which can be controlled using keyframe curves have a "
+"<gui>Show keyframes for this property</gui> button. When you click it, the "
+"keyframe curves on the clip start controlling the respective property. You "
+"can now edit the keyframes to achieve the desired effect. Once you are done "
+"with editing, you can click the button again and the keyframe curve "
+"disappears from the clip. However, the effect property is still controlled "
+"by the adjusted keyframe curve (which is indicated by the filled shape on "
+"the button)."
+msgstr ""
+"De effektegenskaper som kan kontrolleras genom nyckelbildskurvor har en "
+"knapp <gui>Visa nyckelbilder för detta värde</gui>. När du klickar på den "
+"kommer nyckelbildskurvan i klippet börja kontrollera respektive egenskap. Du "
+"kan nu redigera nyckelbilderna för att uppnå önskad effekt. När du är klar "
+"med redigeringen kan du klicka på knappen igen och nyckelbildenskurvan "
+"försvinner från klippet. Effektegenskapen kommer dock fortfarande att "
+"kontrolleras från den justerade nyckelbildskurvan (vilket indikeras av den "
+"ifyllda figuren längst ned)."
 
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/selectiongrouping.page:52
-msgid "Select multiple clips in the timeline."
-msgstr "Markera flera klipp i tidslinjen."
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/usingeffects.page:32
+msgid ""
+"Once a property becomes controlled, the widget for editing the property "
+"value directly is disabled. To remove the keyframes and be able to set again "
+"directly a constant value using the widget, you have to click the <gui>Reset "
+"to default value</gui> button. For more information on how to use keyframes "
+"see the <link xref=\"keyframecurves\">Keyframe curves</link> page."
+msgstr ""
+"När en egenskap blir kontrollerad kommer komponenten för att redigera "
+"egenskapsvärdet direkt att inaktiveras. För att ta bort nyckelbilderna och "
+"åter direkt kunna ange ett konstant värde med komponenten måste du klicka på "
+"knappen <gui>Återställ till standardvärde</gui>. För mer information om hur "
+"nyckelrutor används, se sidan <link xref=\"keyframecurves"
+"\">Nyckelbildskurvor</link>."
 
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/selectiongrouping.page:53
-msgid "Click the <gui>Group clips</gui> button on the timeline toolbar."
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/usingeffects.page:34
+msgid ""
+"If there is no <gui>Show keyframes for this value</gui> button next to the "
+"effect variable, it cannot be controlled with keyframes."
 msgstr ""
-"Klicka på <gui>Gruppera klipp</gui> i nedre delen av tidslinjen verktygsrad."
-
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/selectiongrouping.page:55
-msgid "You can now select, edit and move the clips all at once."
-msgstr "Du kan nu markera, redigera och flytta klippen allihop samtidigt."
+"Om knappen <gui>Visa nyckelbilder för detta värde</gui> inte finns intill "
+"effektvariabeln kan den inte kontrolleras genom nyckelbilder."
 
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/selectiongrouping.page:56
-msgid "Ungrouping clips in timeline:"
-msgstr "Avgruppera klippen i tidslinjen:"
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/medialibrary.page:18
+msgid "Managing your imported clips with the Media Library"
+msgstr "Hantera dina importerade klipp med mediabiblioteket"
 
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/selectiongrouping.page:58
-msgid "Select a group of clips in the timeline."
-msgstr "Markera en grupp av klipp i tidslinjen."
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/medialibrary.page:25
+msgid "Using the Media Library"
+msgstr "Att använda mediabiblioteket"
 
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/selectiongrouping.page:59
-msgid "Click the <gui>Ungroup clips</gui> button on the timeline toolbar."
-msgstr ""
-"Klicka på knappen <gui>Avgruppera klipp</gui> i tidslinjens verktygsfält."
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/medialibrary.page:27
+msgid "Importing a file to the <gui>Media Library</gui>"
+msgstr "Importera en fil till <gui>Mediabiblioteket</gui>"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/selectiongrouping.page:61
-msgid "You can now select, edit and move the clips independently."
-msgstr "Du kan nu markera, redigera och flytta klippen oberoende."
+#: C/medialibrary.page:28
+msgid ""
+"There are two ways to import files into the <gui>Media Library</gui>. The "
+"first way is to click on the <gui>Import</gui> button in the upper left "
+"corner. This will open a file chooser in which you can preview selected "
+"files or select multiple files (by holding <key>Shift</key> or <key>Control</"
+"key> while selecting them). The second way is to drag and drop the files "
+"from a file browser to the <gui>Media Library</gui>. <em>Files</em> imported "
+"into the <gui>Media Library</gui> are called <em>clips</em>."
+msgstr ""
+"Det finns två sätt att importera filer till <gui>Mediabiblioteket</gui>. Det "
+"första sättet är att klicka på knappen <gui>Importera</gui> uppe i vänstra "
+"hörnet. Det kommer att öppna en filväljare där du kan förhandsgranska "
+"markerade filer eller markera multipla filer (genom att hålla <key>Skift</"
+"key> eller <key>Control</key> medan du markerar dem). Det andra sättet är "
+"att dra och släppa filerna från en filhanterare till <gui>Mediabiblioteket</"
+"gui>. <em>Filer</em> importerade till <gui>Mediabiblioteket</gui> kallas för "
+"<em>klipp</em>."
 
-#. (itstool) path: info/desc
-#: C/splitting.page:19
-msgid "Dividing clips in two parts."
-msgstr "Dela upp klipp i två delar."
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/medialibrary.page:30
+msgid "The clips in the <gui>Media Library</gui> are sorted alphabetically."
+msgstr ""
+"Klippen i <gui>Mediabiblioteket</gui> är sorterade i alfabetisk ordning."
 
-#. (itstool) path: page/title
-#: C/splitting.page:27
-msgid "Splitting"
-msgstr "Dela"
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/medialibrary.page:34
+msgid "Previewing a clip from the <gui>Media Library</gui>"
+msgstr "Förhandsgranska ett klipp från <gui>Mediabiblioteket</gui>"
 
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/splitting.page:29
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/medialibrary.page:35
 msgid ""
-"As the name implies, splitting a clip divides it into two adjacent clips, "
-"with new beginning/end points being created accordingly."
+"To preview a clip before placing it on the timeline, you can double-click on "
+"it in the <gui>Media Library</gui>. This will open the clip in a window that "
+"automatically closes whenever you click outside the window."
 msgstr ""
-"Som namnet påvisar, delar ett klipp det i två närliggande klipp, med nya "
-"start/slutpunkter."
+"För att förhandsgranska ett klipp innan det placeras på tidslinjen kan du "
+"dubbelklicka på det i <gui>Mediabiblioteket</gui>. Det kommer att öppna "
+"klippet i ett fönster som automatiskt stängs när du klickar utanför fönstret."
 
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/splitting.page:30
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/medialibrary.page:38
+msgid "Filtering search"
+msgstr "Filtrera sök"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/medialibrary.page:39
 msgid ""
-"In <app>Pitivi</app>, splitting is a “non-modal” operation; this means that "
-"you do not have to “activate” a particular tool before doing the split "
-"action. Splitting occurs where the playhead is currently located (see also "
-"<link xref=\"movearoundtimeline\">Moving the playhead</link>). Combined with "
-"zooming, frame-by-frame seeking with the keyboard or scrubbing, modeless "
-"splitting is not only fast and efficient, it is also very accurate."
+"A search bar is shown at the top of the <gui>Media Library</gui>. Typing "
+"into the search entry filters the contents of the <gui>Media Library</gui> "
+"to show only clips whose filenames match your search terms. To reset the "
+"search entry, click the \"cleanup\" icon in the search entry."
 msgstr ""
-"I <app>Pitivi</app> är delning en ”icke-modal” åtgärd; det betyder att du "
-"inte behöver ”aktivera” ett speciellt verktyg innan du genomför "
-"delningsåtgärden. Delningen sker där uppspelningshuvudet är placerat (se "
-"också <link xref=\"movearoundtimeline\">Flytta uppspelningshuvudet</link>). "
-"Kombinerat med zoomning, är bildruta-för-bildruta-sök med tangentbordet "
-"(scrub), är delning inte bara snabbt och effektivt utan också väldigt precis."
+"En sökfält visas längst upp vid <gui>Mediabibliotek</gui>et. Att skriva i "
+"sökfältet filtrerar innehållet i <gui>Mediabiblioteket</gui> till att endast "
+"visa klipp vara filnamn matchar dina söktermer. För att återställa "
+"sökinmatningen klickar på ikonen ”Städa upp” i sökfältet."
 
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/splitting.page:31
-msgid "Selections affect splitting in the following ways:"
-msgstr "Markeringar påverkar delningar på följande sätt:"
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/medialibrary.page:42
+msgid "View modes"
+msgstr "Visningslägen"
 
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/splitting.page:33
-msgid "Only the selected clips under the playhead will be split."
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/medialibrary.page:43
+msgid ""
+"The <gui>Media Library</gui> can display your clips in a list or in an icon "
+"view. The default mode is icon view because it display more clips without "
+"needing to scroll down. However, the list view mode shows more details about "
+"each clip. To activate/deactivate it, click on the <gui>Show clips as a "
+"detailed list</gui> button next to the search bar."
 msgstr ""
-"Endast de markerade klippen under uppspelningshuvudet kommer att delas."
+"<gui>Mediabiblioteket</gui> kan visa dina klipp i en lista eller i en "
+"ikonvy. Standardläget är ikonvy eftersom det visar flera klipp utan att "
+"behöva rulla neråt. Listvyläget visar dock fler detaljer om varje klipp. För "
+"att aktivera/inaktivera det, klicka på knappen <gui>Visa klipp som en "
+"detaljerad lista</gui> bredvid sökraden."
 
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/splitting.page:34
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/medialibrary.page:46
+msgid "Selecting unused clips"
+msgstr "Välja oanvända klipp"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/medialibrary.page:47
 msgid ""
-"If no clips are selected, all the clips under the playhead will be split."
+"You may sometimes find that you have imported more clips that you needed in "
+"your project. <app>Pitivi</app> allows you to select clips that are present "
+"in the media library but not in the timeline. There are various reasons to "
+"do this:"
 msgstr ""
-"Om inga klipp är markerade kommer alla klipp under uppspelningshuvudet att "
-"delas."
+"Ibland kan du märka att du har importerat fler klipp än du behöver i ditt "
+"projekt. <app>Pitivi</app> låter dig välja klipp som finns i "
+"mediabiblioteket men inte i tidslinjen. Det finns olika skäl till att göra "
+"detta:"
 
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/splitting.page:36
-msgid "To split a single clip:"
-msgstr "Att dela ett klipp:"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/medialibrary.page:50
+msgid "Improving performance when loading the project"
+msgstr "Förbättra prestanda vid inläsning av projekt"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/splitting.page:38
-msgid "Click on the clip."
-msgstr "Klicka på klippet."
+#: C/medialibrary.page:53
+msgid "Simplifying your editing workflow"
+msgstr "Förenkla ditt arbetsflöde för redigering"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/splitting.page:39 C/splitting.page:45
-msgid "Reposition the playhead (if needed)."
-msgstr "Flytta om uppspelningshuvudet (om det behövs)."
+#: C/medialibrary.page:56
+msgid "Check which clips you may have forgot to use in your movie"
+msgstr "Kontrollera vilka klipp du kan ha glömt att använda i din film"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/splitting.page:40 C/splitting.page:46 C/splitting.page:52
+#: C/medialibrary.page:59
+msgid "Backup or share your project more easily"
+msgstr "Dela, eller ta en säkerhetskopia av ditt projekt enkelt"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/medialibrary.page:62
 msgid ""
-"Click on the <gui>Split</gui> button on the timeline toolbar or press "
-"<key>S</key>."
+"To identify which clips are not being used in your project, use the "
+"<gui>Select clips that have not been used in the project</gui> button at the "
+"left side of the search bar. Unused clips will then be selected in the media "
+"library."
 msgstr ""
-"Klicka på <gui>Dela</gui> på tidslinjens verktygsfält eller tryck <key>S</"
-"key>."
-
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/splitting.page:42
-msgid "To split all the clips across the all layers:"
-msgstr "För att dela alla klippen över alla lager:"
+"För identifiera vilka klipp som inte används i ditt projekt, använd knappen "
+"<gui>Välj klipp som inte har använts i projektet</gui> på vänstra sidan av "
+"sökraden. Oanvända klipp kommer sedan att markeras i mediabiblioteket."
 
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/splitting.page:44
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/medialibrary.page:64
 msgid ""
-"Click on a blank area of the timeline (this will deselect all selected "
-"clips, if any)."
+"If there are no unused clips in your project, nothing will be selected in "
+"the media library."
 msgstr ""
-"Klicka på ett tomt område på tidslinjen (det kommer att avmarkera alla "
-"markerade klipp, om några)."
+"Om det inte finns oanvända klipp i ditt projekt kommer inget att markeras i "
+"mediabiblioteket."
 
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/splitting.page:48
-msgid "To split multiple selected clips:"
-msgstr "För att dela flera markerade klipp:"
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/medialibrary.page:68
+msgid "Other actions"
+msgstr "Andra åtgärder"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/medialibrary.page:69
+msgid ""
+"There are three further actions you can perform with clips. Each is "
+"represented by a button in the upper right part of the <gui>Media Library</"
+"gui>:"
+msgstr ""
+"Det finns tre vidare åtgärder du kan utföra med varje klipp. De "
+"representeras av en knapp i den övre högra delen av <gui>Mediabiblioteket</"
+"gui>:"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/splitting.page:50
-msgid "Position the playhead where you want to split."
-msgstr "Positionera uppspelningshuvudet där du vill dela."
+#: C/medialibrary.page:72
+msgid ""
+"<gui>Remove selected clips from the project</gui> (this can also be "
+"performed by pressing <keyseq><key>Control</key><key>Delete</key></keyseq>)."
+msgstr ""
+"<gui>Ta bort markerade klipp från projektet</gui> (det kan också utföras "
+"genom att trycka <keyseq><key>Control</key><key>Ta bort</key></keyseq>)."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/splitting.page:51
+#: C/medialibrary.page:75
 msgid ""
-"Add or remove clips to the selection with the <key>Ctrl</key> modifier key. "
-"This will not affect the playhead's position."
+"<gui>Clip properties...</gui> opens a new window with information on "
+"<em>video size</em>, <em>frame rate</em> and <em>aspect ratio</em>. Clicking "
+"the <gui>Apply to project</gui> button adjusts the project settings to the "
+"clip properties. You can select which properties to apply by leaving them "
+"ticked/unticked."
 msgstr ""
-"Lägg till eller ta bort klipp till markeringen med <key>Ctrl</key>. Det "
-"kommer inte att påverka uppspelningshuvudets position."
+"<gui>Klippegenskaper...</gui> öppnar ett nytt fönster med information om "
+"<em>videostorlek</em>, <em>bildfrekvens</em> och <em>bildförhållande</em>. "
+"Klick på knappen <gui>Verkställ på projekt</gui> justerar "
+"projektinställningarna till klippegenskaperna. Du kan välja vilka egenskaper "
+"att tillämpa genom att lämna dem ikryssade/urkryssade."
 
-#. (itstool) path: note/title
-#: C/splitting.page:56
-msgid "Cutting out the middle"
-msgstr "Klippa ut mitten"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/medialibrary.page:78
+msgid ""
+"<gui>Insert selected clips at the end of the timeline</gui> inserts the "
+"selected clips one after another into the longest layer of the timeline "
+"where the last clip on that layer ends."
+msgstr ""
+"<gui>Infoga markerade klipp vid slutet på tidslinjen</gui> infogar de "
+"markerade klippen ett efter ett i det längsta lagret av tidslinjen där det "
+"sista klippet i det lagret slutar."
 
 #. (itstool) path: note/p
-#: C/splitting.page:57
+#: C/medialibrary.page:82
 msgid ""
-"When you want to cut out a middle section of a clip, split the clip twice on "
-"the positions where the part you want to remove begins and ends. Select the "
-"middle part and hit <key>delete</key>. Now, eliminate the empty space "
-"between the remaining two parts by moving one of them towards the other "
-"until they align."
+"In order for these actions to become available, one or more clips must be "
+"selected."
 msgstr ""
-"När du vill klippa ut en mittavsnitt för ett klipp, dela klippet två gånger "
-"på positionerna där delen du vill ta bort börjar och slutar. Markera "
-"mittdelen och tryck <key>ta bort</key>. Ta sedan bort det tomma utrymmet "
-"mellan de två återstående delarna genom att flytta en av dem till den andra "
-"till de stämmer överens."
+"För att dessa åtgärder ska bli tillgängliga måste en eller flera klipp "
+"markeras."
 
 #. (itstool) path: info/desc
-#: C/sysreq.page:19
-msgid "What kind of hardware is needed to do video editing?"
-msgstr "Vilken typ av maskinvara behövs för att redigera video?"
+#: C/welcomedialog.page:14
+msgid "Creating new projects and opening recent projects on startup"
+msgstr "Skapa nya projekt och öppna senaste projekt vid uppstart"
 
 #. (itstool) path: page/title
-#: C/sysreq.page:27
-msgid "System requirements"
-msgstr "Systemkrav"
+#: C/welcomedialog.page:21
+msgid "The welcome dialog"
+msgstr "Välkomstdialogen"
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/sysreq.page:29
+#: C/welcomedialog.page:22
 msgid ""
-"In terms of hardware, video editing typically requires a powerful computer, "
-"depending on the type of video you are editing. While the processing power "
-"of computers has increased tremendously over the years, so has demand for "
-"higher quality video. Editing HD (High Definition) video usually requires "
-"(at the time of this writing) state of the art hardware (depending on the "
-"codec used), while SD (Standard Definition) video editing can be done on "
-"modest hardware configurations. It is up to you to make sure that your "
-"equipment is adequate. It should at least be able to playback your media in "
-"<app>Totem</app> without lagging."
+"When you launch <app>Pitivi</app>, a startup assistant appears, allowing you "
+"to create a new project or open an existing project in a few clicks. If you "
+"want to skip this dialog, press the <key>Escape</key> key on your keyboard "
+"or click the window's close button. Skipping the dialog will open a new "
+"project with default settings."
 msgstr ""
-"När det gäller maskinvara kräver videoredigering vanligtvis en kraftfull "
-"dator, beroende på videotyp som redigeras. Medan datorernas processorkraft "
-"har ökat enormt de senaste åren, gäller det även behovet av högkvalitativ "
-"video. Att redigera HD (High Definition) video kräver vanligen (då detta "
-"skrevs) modern maskinvara (beroende på kodek) medan videoredigering av SD "
-"(Standard definition) kan ske på blygsammare maskinvarukonfigurationer. Det "
-"är upp till dig att se till att din utrustning är tillräcklig. Den bör "
-"åtminstone klara av att spela upp din media i <app>Totem</app> utan "
-"fördröjningar."
+"När du startar <app>Pitivi</app> visas en starthjälp som låter dig skapa nya "
+"projekt eller öppna ett redan existerande projekt genom ett fåtal klick. Om "
+"du vill hoppa över denna dialog, tryck tangenten <key>Escape</key> på ditt "
+"tangentbord eller klicka på fönstrets stängknapp. Att hoppa över dialogen "
+"kommer att öppna ett nytt projekt med standardinställningarna."
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/sysreq.page:30
-msgid "Here are some general hardware recommendations:"
-msgstr "Här är några allmänna maskinvarurekommendationer:"
+#: C/welcomedialog.page:23
+msgid ""
+"The dialog offers you projects that are found among the recently used files. "
+"Double-click one of them to load it or use one of the following buttons:"
+msgstr ""
+"Dialogen visar projekt som hittats bland de senast använda filerna. "
+"Dubbelklicka ett av dem för att läsa in det, eller använd en av följande "
+"knappar:"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/sysreq.page:32
-msgid "Modern quad core CPU"
-msgstr "Modern quad core-processor"
+#: C/welcomedialog.page:26
+msgid "<gui>New</gui> opens a new project with the default settings."
+msgstr "<gui>Nytt</gui> öppnar ett nytt projekt med standardinställningarna."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/sysreq.page:33
-msgid "Solid state drive"
-msgstr "Solid state drive"
+#: C/welcomedialog.page:29
+msgid ""
+"<gui>Browse projects...</gui> opens file chooser in the last used directory."
+msgstr ""
+"<gui>Bläddra bland projekt...</gui> öppnar filväljardialogen i den senast "
+"öppnade katalogen."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/sysreq.page:34
-msgid "Intel graphic cards tend to work without problems"
-msgstr "Intel-grafikkort tenderar att fungera utan problem"
+#: C/welcomedialog.page:32
+msgid "<gui>Help</gui> opens the user documenation on the index page."
+msgstr "<gui>Hjälp</gui> öppnar användardokumentationen på indexsidan."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/sysreq.page:35
-msgid ""
-"Full HD (1920x1080) capable monitor (resolutions below 1024x768 are not "
-"supported)"
-msgstr ""
-"Full HD (1920x1080)-kapabel skärm (upplösningar under 1024x768 stöds inte)"
-
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/sysreq.page:37
+#: C/welcomedialog.page:35
 msgid ""
-"It is possible, however, to use low-quality versions of your footage during "
-"editing and use the high-quality versions when rendering the final output, "
-"thus allowing to bypass hardware limitations to some extent. This is called "
-"<em>proxy editing</em>. This feature, however, is not yet available in "
-"<app>Pitivi</app>."
+"<gui>Keyboard shortcuts</gui> opens the user documentation on the Keyboard "
+"shortcuts and cheatsheet page."
 msgstr ""
-"Det är möjligt att använda lågkvalitativa versioner av din film vid "
-"redigering och använda de högkvalitativa versionerna vid rendering av den "
-"slutliga utmatningen, och sålunda komma runt maskinvarubegränsningar till en "
-"viss gräns. Detta kallas <em>proxyredigering</em>. Denna funktion är inte "
-"tillgänglig i <app>Pitivi</app>."
+"<gui>Tangentbordsgenvägar</gui> öppnar användardokumentationen om "
+"tangentbordsgenvägar och dess fusksida."
 
 #. (itstool) path: note/p
-#: C/sysreq.page:39
+#: C/welcomedialog.page:39
 msgid ""
-"You can track the state of proxy editing in <app>Pitivi</app> through <link "
-"href=\"https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=609136\";>bug 609136</link>."
+"By right-clicking the individual projects offered by the <gui>Welcome "
+"dialog</gui> you can get more options: copy project's location, remove "
+"project from the list, clear the list, or show private resources."
 msgstr ""
-"Du kan följa statusen för proxyredigering i <app>Pitivi</app> på <link href="
-"\"https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=609136\";>bug 609136</link>."
+"Genom att högerklicka på individuella projekt i av <gui>välkomstdialogen</"
+"gui> kan du välja bland flera alternativ: kopiera projektets plats, ta bort "
+"projektet från listan, tömma listan eller visa privata resurser."
 
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/sysreq.page:41
-msgid ""
-"Software requirements are covered in <link xref=\"gstreamer\">Gstreamer and "
-"compatibility</link> and <link xref=\"effects\">Introduction to effects</"
-"link>."
-msgstr ""
-"Programvarukrav täcks i <link xref=\"gstreamer\">Gstreamer och "
-"kompatibilitet</link> samt <link xref=\"effects\">Introduktion till "
-"effekter</link>."
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/importing.page:18
+msgid "Importing files into your project as clips."
+msgstr "Importera filer till ditt projekt som klipp."
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/transitions.page:59
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='figures/fadestep1.png' md5='4bdb320d2ef57e3d09c67fcdba8ab103'"
-msgstr ""
-"external ref='figures/fadestep1.png' md5='4bdb320d2ef57e3d09c67fcdba8ab103'"
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/importing.page:25
+msgid "Getting media"
+msgstr "Hämta media"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/transitions.page:64
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='figures/fadestep2.png' md5='c4bafbd98aee44ec93cb41c857b501c5'"
-msgstr ""
-"external ref='figures/fadestep2.png' md5='c4bafbd98aee44ec93cb41c857b501c5'"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/importing.page:26
+msgid "Pitivi allows importing media files from your computer's hard drive."
+msgstr "Pitivi kan importera mediafiler från din dators hårddisk."
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/transitions.page:69
-msgctxt "_"
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/importing.page:28
 msgid ""
-"external ref='figures/fadestep3.png' md5='5aa08a9539d2d7bb6e39be379e88d778'"
+"When you create a new project and import the first video file, its "
+"properties are transposed to the <link xref="
+"\"workwithprojects#projectsettings\">project settings</link>, unless you "
+"changed them yourself already. An infobar appears when this happens. Click "
+"the <gui>Project Settings</gui> button in the infobar for details."
 msgstr ""
-"external ref='figures/fadestep3.png' md5='5aa08a9539d2d7bb6e39be379e88d778'"
+"När du skapar ett nytt projekt och importerar den första videofilen "
+"transponeras dess egenskaper till <link xref="
+"\"workwithprojects#projectsettings\">projektinställningarna</link> om du "
+"inte har ändrat dem själv redan. En inforad visas när detta sker. Klicka på "
+"knappen <gui>Projektinställninar</gui> i inforaden för detaljer."
 
-#. (itstool) path: info/desc
-#: C/transitions.page:19
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/importing.page:31
 msgid ""
-"Applying crossfades, fade-ins, fade-outs and other types of transitions."
+"Due to our limited resources and the rapid evolution of filmmaking hardware "
+"in the past few years, and to ensure <app>Pitivi</app> remains robust and "
+"simple to use, we do not attempt to support every possible hardware device "
+"out there. As a result, you currently cannot use <app>Pitivi</app> to "
+"capture directly from a camcorder; specialized applications are better "
+"suited for this task. For example, for DV/HDV camcorders using an IEEE 1394 "
+"connection, you may use <app>Kino</app> or <app>dvgrab</app> to capture "
+"footage."
 msgstr ""
-"Att tillämpa övertoningar, intoningar, uttoningar och andra typer av "
-"övergångar."
-
-#. (itstool) path: page/title
-#: C/transitions.page:27
-msgid "Transitions"
-msgstr "Övergångar"
+"Beroende på begränsade resurser och den snabba utvecklingen av maskinvara "
+"för filmmakare de senaste åren, och för att försäkra att <app>Pitivi</app> "
+"håller sig stabilt och enkelt att använda försöker vi inte att stödja varje "
+"tänkbar maskinvarukonfiguration som finns. Resultat blir att du för "
+"närvarande inte kan använda <app>Pitivi</app> direkt från en videokamera; "
+"specialiserade program passar bättre för denna uppgift. Exempelvis, för DV/"
+"HDV-videokameror som använder anslutningen IEEE 1394 kan du använda "
+"<app>Kino</app> eller <app>dvgrab</app> för att fånga bilder."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/transitions.page:30
-msgid "Crossfading clips"
-msgstr "Övertona klipp"
+#: C/importing.page:34
+msgid "Importing files using the file chooser"
+msgstr "Importera filer med filväljaren"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/transitions.page:31
+#: C/importing.page:35
 msgid ""
-"To do a crossfade between two clips on the same layer, simply drag one of "
-"the clips onto the other so that it overlaps. The overlapping region will be "
-"used as a space for transition between the two clips. You can adjust the "
-"length of the transition either by moving the clips or by trimming them. If "
-"you want to apply other types of transitions than the default (crossfade), "
-"see the <em>Other types of transitions</em> section on this page."
+"You can import media into the <gui>Media Library</gui> by using the file "
+"chooser dialog, which has the advantage of letting you preview the files you "
+"want to import. To do so, use the <gui>Import</gui> button in the <gui>Media "
+"Library</gui> header."
 msgstr ""
-"För att göra en övertoning mellan två klipp inom samma lager, dra ett av "
-"klippen på det andra så att det överlappar. Det överlappade området kommer "
-"att användas som ett utrymme för övergångar mellan två klipp. Du kan "
-"antingen justera övergångens längd genom att flytta klippen eller trimma "
-"dem. Om du vill tillämpa andra typer av övergångar än standard (övertoning), "
-"se avsnittet <em>Andra typer av övergångar</em> på den här sidan."
+"Du kan importera media till <gui>Mediabiblioteket</gui> genom att använda "
+"filväljardialogen, som har fördelen att den låter dig förhandsgranska de "
+"filer du vill importera. För att göra så, använd knappen <gui>Importera</"
+"gui> i rubriken <gui>Mediabibliotek</gui>."
 
-#. (itstool) path: note/p
-#: C/transitions.page:33
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/importing.page:36
 msgid ""
-"Crossfades are achieved using <app>Pitivi</app>'s video mixing features, "
-"which use keyframes to control the opacity of clips. This means that if you "
-"set opacity keyframes for a clip, they will be taken into account for the "
-"crossfade."
+"A file chooser dialog window will appear. You can press <key>Ctrl</key> or "
+"<key>Shift</key> to select multiple files at the same time."
 msgstr ""
-"Övertoningar uppnås genom att använda <app>Pitivi</app>s "
-"videomixningsegenskaper vilka använder nyckelbilder för att kontrollera "
-"ogenomskinligheten i klippen. Det betyder att om du anger "
-"ogenomskinlighetsnyckelbilder för ett klipp, kommer de att räknas med vid en "
-"övertoning."
+"En filväljardialog kommer att visas. Du kan trycka <key>Ctrl</key> eller "
+"<key>Skift</key> för att välja flera filer samtidigt."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/transitions.page:37
-msgid "Other types of transitions"
-msgstr "Andra typer av övergångar"
+#: C/importing.page:39
+msgid "Importing files using drag and drop"
+msgstr "Importera filer med dra-och-släpp"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/transitions.page:38
+#: C/importing.page:40
 msgid ""
-"Assuming that you have two overlapping clips in your timeline, you can "
-"achieve other types of transitions by following these steps:"
+"The concept of drag and drop is a well-established method of bridging the "
+"gap between software applications. Simply select the files you want to "
+"import in another application (such as a file manager or a multimedia app) "
+"and drag them with your mouse onto <app>Pitivi</app>'s <gui>Media Library</"
+"gui>."
 msgstr ""
-"Antagande att du har två överlappande klipp i din tidslinje kan du göra "
-"andra typer av övergångar genom att följa dessa steg:"
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/transitions.page:40
-msgid "Select the overlapping region by clicking on it."
-msgstr "Markera det överlappade området genom att klicka på det."
+"Konceptet dra-och-släpp är en väletablerad metod för att minska avståndet "
+"mellan programvaror. Välj de filer du vill importera i ett annat program "
+"(som en filhanterare eller ett multimediaprogram) och dra dem med din mus "
+"till <app>Pitivi</app>s <gui>mediabibliotek</gui>."
 
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/transitions.page:41
-msgid "Select the <gui>Transition</gui> tab in the middle pane."
-msgstr "Markera fliken <gui>Övergång</gui> i mittenpanel."
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/importing.page:41
+msgid "This feature can be used to:"
+msgstr "Denna egenskap kan användas för att:"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/transitions.page:42
-msgid "Select one of the offered transitions."
-msgstr "Markera en av de erbjudna övergångarna."
-
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/transitions.page:44
+#: C/importing.page:44
 msgid ""
-"The transitions can be further adjusted with the following options from the "
-"bottom of the <gui>Transition</gui> tab:"
+"Easily import music or video clips from a media player (such as "
+"<app>Rhythmbox</app> or <app>Totem</app>)."
 msgstr ""
-"Övergångarna kan justeras vidare genom följande alternativ från nedre delen "
-"av fliken <gui>Övergång</gui>:"
+"Enkelt importera musik- eller videoklipp från en mediaspelare (som "
+"<app>Rhythmbox</app> eller <app>Totem</app>)."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/transitions.page:46
+#: C/importing.page:47
 msgid ""
-"<em>Normal mode</em> will apply the transition in a linear fashion over the "
-"whole overlapping region. When in normal mode, you can adjust the degree of "
-"sharpness/smoothenss of the transition."
+"Allow using a full-fledged file manager (such as <app>Nautilus</app>, "
+"<app>Thunar</app>, <app>Dolphin</app> or <app>Konqueror</app>) instead of "
+"the file chooser dialog."
 msgstr ""
-"<em>Normalt läge</em> kommer att tillämpa övergången i linjärt läge över "
-"hela det överlappade området. När du är i normalt läge kan du justera graden "
-"av skärpa/mjukhet av övergången."
+"Tillåta användningen av en filhanterare (som <app>Nautilus</app>, "
+"<app>Thunar</app>, <app>Dolphin</app> eller <app>Konqueror</app>) istället "
+"för filväljardialogen."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/transitions.page:47
+#: C/importing.page:50
+msgid "Import a combination of multiple files and folders at the same time."
+msgstr "Importera en kombination av flera filer och mappar samtidigt."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/importing.page:53
 msgid ""
-"<em>Loop</em> mode will apply the transition in a circular manner. When in "
-"loop mode, you can adjust the speed with which the transition will repeat "
-"itself."
+"Leverage the searching capability of another application (such as <app>GNOME "
+"Shell</app>, <app>Tracker</app>, <app>GNOME Activity Journal</app>, "
+"<app>GNOME Search Tool</app>, etc.)."
 msgstr ""
-"Läget <em>Loop</em> kommer att tillämpa övergången i ett cirkulärt läge. När "
-"du är i loop-läge kan du justera hastigheten med vilken övergången kommer "
-"att repetera sig."
+"Förhöj sökegenskaperna hos ett annat program (som <app>GNOME Shell</app>, "
+"<app>Tracker</app>, <app>GNOME Activity Journal</app>, <app>GNOME Search "
+"Tool</app>, etc.)."
 
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/transitions.page:48
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/effects.page:15
+msgid "Adding special effects to your video and audio clips"
+msgstr "Lägga till specialeffekter till video- och ljudklipp"
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/effects.page:20
+msgid "Introduction to effects"
+msgstr "Introduktion till effekter"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/effects.page:21
 msgid ""
-"In both modes, you can apply the transition in <em>reverse direction</em> by "
-"ticking the corresponding checkbox."
+"<app>Pitivi</app> offers a wide variety of video and audio effects to spice "
+"up your movies. Available effects depend on the software installed on your "
+"computer. If you don't see anything (or only a handful of effects) in the "
+"effect library, make sure that the <app>gnome-video-effects</app> package is "
+"installed on your system. Alternatively, you can look for packages "
+"containing GStreamer or frei0r effect plugins that are available in the "
+"repositories of your distribution."
 msgstr ""
-"I båda lägen kan du tillämpa övergången i <em>omvänd riktning</em> genom att "
-"kryssa i motsvarande kryssruta."
+"<app>Pitivi</app> använder en bredd av video- och ljudeffekter för att "
+"krydda dina filmer. Antalet tillgängliga effekter beror på programvaran "
+"installerad på din dator. Om du inte ser någon effekt (eller bara en "
+"handfull) i effektbiblioteket, verifiera att paketet <app>gnome-video-"
+"effects</app> är installerat på ditt system. Alternativt kan du hålla utkik "
+"efter paket som innehåller effektinsticksmodulerna GStreamer eller frei0r "
+"som finns tillgängliga i din distributions förråd."
 
 #. (itstool) path: note/p
-#: C/transitions.page:51
+#: C/effects.page:23
 msgid ""
-"Each transition has its name and description. They are displayed when you "
-"hover the cursor over the transition icon. You can also filter the "
-"transitions by typing into the search entry at the top of the "
-"<gui>Transition</gui> tab. This will show only transitions whose name or "
-"description match your search terms."
+"Effects are non-destructive: they are only applied to the resulting rendered "
+"movie and do not affect your source files."
 msgstr ""
-"Varje övergång har sitt namn och beskrivning. De visas när du hovrar "
-"markören över ikonen för övergången. Du kan också filtrera övergången genom "
-"att skriva i sökfältet i överdelen av fliken <gui>Övergång</gui>. Den kommer "
-"endast att visa övergångar vars namn eller beskrivning matchar dina "
-"söktermer."
+"Effekter är icke-destruktiva: de verkställs endast på den renderade filmen "
+"och påverkar inte dina källfiler."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/transitions.page:55
-msgid "Fade-ins and fade-outs"
-msgstr "In- och uttoningar"
+#: C/effects.page:26
+msgid "Adding and removing effects to clips"
+msgstr "Lägg till och ta bort effekter på klipp"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/transitions.page:56
-msgid ""
-"You can create fade-in and fade-out transitions in single clips by using "
-"keyframes controlling the clip's opacity. Keyframes and opacity are "
-"explained elsewhere in this manual. For more information on keyframes, see "
-"<link xref=\"keyframecurves\">Keyframe curves</link>. To understand opacity, "
-"see <link xref=\"layers\">Understanding layers</link>. The following images "
-"illustrate how to fade a clip to black:"
-msgstr ""
-"Du kan skapa in- och uttonande övergångar i enkla klipp genom att använda "
-"nyckelbilder som kontrollerar klippets ogenomskinlighet. Nyckelbilder och "
-"ogenomskinlighet förklaras på annat ställe i denna handbok. För mer "
-"information om nyckelbild, se <link xref=\"keyframecurves"
-"\">Nyckelbildkurvor</link>. För att förstå ogenomskinlighet, se <link xref="
-"\"layers\">Förstå lager</link>. Följande bilder visar hur man tonar ut ett "
-"klipp till svart:"
+#: C/effects.page:27
+msgid "To add an effect:"
+msgstr "Att lägga till en effekt:"
 
-#. (itstool) path: figure/title
-#: C/transitions.page:58
-msgid "Default opacity keyframe curve"
-msgstr "Standardogenomskinlighet för nyckelbildskurva"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/effects.page:30 C/effects.page:39
+msgid "Select an existing clip on the timeline"
+msgstr "Välj ett existerande klipp på tidslinjen"
 
-#. (itstool) path: figure/desc
-#: C/transitions.page:60
-msgid ""
-"The default curve is flat indicating the same opacity at any position within "
-"the clip."
-msgstr ""
-"Standardkurvan är platt vilket indikerar samma ogenomskinlighet vilken "
-"position som helst i klippet."
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/effects.page:33
+msgid "Double-click an effect in the effect library"
+msgstr "Dubbelklicka på en effekt i effektbiblioteket"
 
-#. (itstool) path: figure/title
-#: C/transitions.page:63
-msgid "Adding a new keyframe"
-msgstr "Lägga till en ny nyckelbild"
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/effects.page:36
+msgid "To remove an effect:"
+msgstr "Att ta bort en effekt:"
 
-#. (itstool) path: figure/desc
-#: C/transitions.page:65
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/effects.page:42
 msgid ""
-"Create a new keyframe by double-clicking the curve in a position where you "
-"want to start the fade-out."
+"Select the effect you want to remove in the <guiseq><gui>middle pane</"
+"gui><gui>Clip configuration</gui><gui>Effects</gui></guiseq>"
 msgstr ""
-"Skapa en ny nyckelbild genom att dubbelklicka på kurvan i en position där du "
-"vill starta uttoningen."
+"Välj effekten du vill ta bort i <guiseq><gui>mittenpanel</gui>en "
+"<gui>Klippkonfiguration</gui> <gui>Effekter</gui></guiseq>"
 
-#. (itstool) path: figure/title
-#: C/transitions.page:68
-msgid "Moving the keyframe"
-msgstr "Flytta nyckelbilden"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/effects.page:45
+msgid "Click the <gui>Remove effect</gui> button"
+msgstr "Klicka på knappen <gui>Ta bort effekter</gui>"
 
-#. (itstool) path: figure/desc
-#: C/transitions.page:70
-msgid "Click and drag the last keyframe downwards."
-msgstr "Klicka och dra senaste nyckelbilden nedåt."
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/effects.page:50
+msgid "Toggling effects"
+msgstr "Växla effekter"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/transitions.page:72
+#: C/effects.page:51
 msgid ""
-"To achieve a fade-in, simply create a mirroring keyframe curve (new keyframe "
-"in a position where the fade-in should end and the first keyframe dragged "
-"down) at the beginning of the clip."
+"If you want to temporarily disable an effect (to compare with and without "
+"the effect, or for performance reasons), click the corresponding checkbox in "
+"the <guiseq><gui>middle pane</gui><gui>Clip configuration</gui><gui>Effects</"
+"gui></guiseq>."
 msgstr ""
-"För att åstadkomma en uttoning, skapa en spegling av nyckelbildskurvan (ny "
-"nyckelbild i en position där intoningen ska sluta och den första "
-"nyckelbilden dras ner) vid början av klippet."
+"Om du tillfälligt vill inaktivera en effekt (för att jämföra med och utan "
+"effekter, eller av prestandaskäl), klicka i motsvarande kryssruta i "
+"<guiseq><gui>mittenpanel</gui>en <gui>Klippkonfiguration</gui> "
+"<gui>Effekter</gui></guiseq>."
 
-#. (itstool) path: note/p
-#: C/transitions.page:74
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/rendering.page:18
 msgid ""
-"Fades and crossfading as described here can be applied to both audio and "
-"video clips."
+"Learn the difference between saving a project and exporting a rendered movie."
 msgstr ""
-"Toningar och övertoningar som beskrivet här kan tillämpas till både ljud- "
-"och videoklipp."
+"Lär skillnaden mellan att spara ett projekt och att exportera en renderad "
+"film."
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/trimming.page:33
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='figures/trimming-individual.png' "
-"md5='858585ad6ddc21696f7b9f0d597982b4'"
-msgstr ""
-"external ref='figures/trimming-individual.png' "
-"md5='858585ad6ddc21696f7b9f0d597982b4'"
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/rendering.page:25
+msgid "Understanding rendering"
+msgstr "Förstå rendering"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/trimming.page:43
-msgctxt "_"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/rendering.page:26
 msgid ""
-"external ref='figures/ripple-before.png' "
-"md5='7052e3caadd1ccbf9a91a8c506aeca7d'"
+"Rendering is the process of exporting your project into a new, finalized "
+"media file. Rendering only creates a new “rendered” video file, and does not "
+"affect the project itself; you can still make edits to your project and "
+"render again as many times as needed."
 msgstr ""
-"external ref='figures/ripple-before.png' "
-"md5='7052e3caadd1ccbf9a91a8c506aeca7d'"
+"Rendering är processen att exportera ditt projekt till en ny, slutlig "
+"mediafil. Rendering skapar bara en ny ”renderad” videofil, och påverkar inte "
+"själva projektet; du kan fortfarande redigera i ditt projekt samt rendera "
+"igen så mycket som önskas."
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/trimming.page:48
-msgctxt "_"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/rendering.page:29
+msgid "Click <guiseq><gui>Headerbar</gui><gui>Render</gui></guiseq>."
+msgstr "Klicka <guiseq><gui>Huvudfält</gui><gui>Rendera</gui></guiseq>."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/rendering.page:32
+msgid "Choose the location and name of the exported file."
+msgstr "Välj platsen och namnet för den exporterade filen."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/rendering.page:35
+msgid "Optionally choose a preset."
+msgstr "Välj eventuellt en förinställning."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/rendering.page:38
 msgid ""
-"external ref='figures/ripple-after.png' "
-"md5='3f2fdba79d1c69c2f2022fe08a62b5a7'"
+"Choose a container. See the <link xref=\"codecscontainers\">codecs and "
+"containers</link> page for details."
 msgstr ""
-"external ref='figures/ripple-after.png' "
-"md5='3f2fdba79d1c69c2f2022fe08a62b5a7'"
+"Välj en behållare. Se sidan <link xref=\"codecscontainers\">kodekar och "
+"behållare</link> för detaljer."
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/trimming.page:74
-msgctxt "_"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/rendering.page:41
+msgid "Adjust the various encoding settings."
+msgstr "Justera de olika kodningsinställningarna."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/rendering.page:44
+msgid "Click the <gui>Render</gui> button."
+msgstr "Klicka på knappen <gui>Rendera</gui>."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/rendering.page:47
 msgid ""
-"external ref='figures/roll-before.png' md5='a6c8ea270c5aa9953c07b493409637a2'"
-msgstr ""
-"external ref='figures/roll-before.png' md5='a6c8ea270c5aa9953c07b493409637a2'"
+"While rendering, you can pause the process by clicking the <gui>Pause</gui> "
+"button and unpause it by clicking it again. You can also stop rendering "
+"either by clicking the <gui>Cancel</gui> button or by pressing <key>Esc</"
+"key>. If you stop the rendering process, the already rendered part of the "
+"project will be saved at the specified location. You might be able to use a "
+"partially rendered file, depending on the specified container format. A new "
+"render operation cannot resume from a partially rendered file."
+msgstr ""
+"Under rendering kan du pausa processen genom att klicka på knappen "
+"<gui>Paus</gui> och växla genom att klicka den igen. Du kan också stoppa "
+"renderingen genom att klicka på knappen <gui>Avbryt</gui> eller genom att "
+"trycka ned <key>Esc</key>. Om du stoppar renderingsprocessen kommer den "
+"redan renderade delen av videon att sparas till den specificerade platsen. "
+"Du kan kanske använda en delvis renderad fil, beroende på det specificerade "
+"behållarformatet. En ny renderingsåtgärd kan inte fortsätta från en delvis "
+"renderad fil."
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/trimming.page:79
-msgctxt "_"
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/rendering.page:49
 msgid ""
-"external ref='figures/roll-after.png' md5='83653c2c984da5d10a0bea16dcee84e4'"
+"If your computer is set to suspend or hibernate automatically, <app>Pitivi</"
+"app> will automatically inhibit the power saving features during the render "
+"process."
 msgstr ""
-"external ref='figures/roll-after.png' md5='83653c2c984da5d10a0bea16dcee84e4'"
+"Om din dator är inställd på att gå i vänte- eller viloläge automatiskt "
+"kommer <app>Pitivi</app> automatiskt att hindra strömsparfunktionerna under "
+"renderingsprocessen."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/rendering.page:52
+msgid "Project settings and the rendering dialog"
+msgstr "Projektinställningar och renderingsdialogen"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/rendering.page:53
+msgid ""
+"The <gui>Project Settings</gui> are a base on which the <gui>Rendering "
+"dialog</gui> settings are applied when performing a render. The <gui>Project "
+"Settings</gui> are kept separate because they also determine how you preview "
+"the project while editing it. The values specified in the <gui>Rendering "
+"dialog</gui> are temporary and used only at render time. Because they are so "
+"closely related, the <gui>Rendering dialog</gui> has a button which opens "
+"the <gui>Project Settings</gui>."
+msgstr ""
+"<gui>Projektinställningarna</gui> är grunden på vilken inställningarna för "
+"<gui>Renderingsdialog</gui>en tillämpas när en rendering utförs. "
+"<gui>Projektinställningar</gui> hålls separat eftersom de också bestämmer "
+"hur du förhandsvisar projektet under redigering. Värdena angivna i "
+"<gui>Renderingsdialog</gui>en är tillfälliga och används endast under "
+"rendering. Eftersom de är så nära relaterade har <gui>Renderingsdialog</"
+"gui>en en knapp som öppnar <gui>Projektinställningarna</gui>."
 
 #. (itstool) path: info/desc
-#: C/trimming.page:19
+#: C/trimming.page:18
 msgid ""
 "Shortening clips by changing the beginning and ending points. Also covers "
 "ripple and roll editing."
@@ -3213,12 +3292,12 @@ msgstr ""
 "krusning- och rullredigering."
 
 #. (itstool) path: page/title
-#: C/trimming.page:27
+#: C/trimming.page:25
 msgid "Trimming"
 msgstr "Trimma"
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/trimming.page:29
+#: C/trimming.page:26
 msgid ""
 "<em>Trimming</em> is the act of changing the length of a clip by moving its "
 "beginning or end point in the timeline. Move the mouse cursor over the edge "
@@ -3231,12 +3310,12 @@ msgstr ""
 "riktning för att antingen minska eller öka klippets längd."
 
 #. (itstool) path: figure/title
-#: C/trimming.page:31
+#: C/trimming.page:28
 msgid "Trimming handle"
 msgstr "Trimhandtag"
 
 #. (itstool) path: figure/desc
-#: C/trimming.page:32
+#: C/trimming.page:29
 msgid ""
 "The mouse cursor transforms into trimming handle when hovering over the edge "
 "of a clip."
@@ -3244,8 +3323,22 @@ msgstr ""
 "Musmarkören transformeras till ett trimhandtag vid hovring över kanten på "
 "ett klipp."
 
+#. (itstool) path: figure/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/trimming.page:30
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/trimming-individual.png' "
+"md5='858585ad6ddc21696f7b9f0d597982b4'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/trimming-individual.png' "
+"md5='858585ad6ddc21696f7b9f0d597982b4'"
+
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/trimming.page:35
+#: C/trimming.page:32
 msgid ""
 "Clips that are grouped together, such as corresponding audio and video "
 "clips, will trim in unison when you drag the trimming handle. To trim only "
@@ -3260,12 +3353,12 @@ msgstr ""
 "hur man gör det)."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/trimming.page:38
+#: C/trimming.page:34
 msgid "Ripple editing"
 msgstr "Krusningsredigering"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/trimming.page:39
+#: C/trimming.page:35
 msgid ""
 "Ripple editing is a variant of basic trimming which, in addition to trimming "
 "a clip, also moves the following clips (the clips that start after the one "
@@ -3278,28 +3371,56 @@ msgstr ""
 "redigerade klippet behålls."
 
 #. (itstool) path: figure/title
-#: C/trimming.page:41 C/trimming.page:72
+#: C/trimming.page:37 C/trimming.page:73
 msgid "Before"
 msgstr "Före"
 
 #. (itstool) path: figure/desc
-#: C/trimming.page:42
+#: C/trimming.page:38
 msgid "Relative position of two adjacent clips before ripple editing"
 msgstr ""
 "Relativ position för två närliggande klipp före och efter krusningsredigering"
 
+#. (itstool) path: figure/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/trimming.page:39
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/ripple-before.png' "
+"md5='7052e3caadd1ccbf9a91a8c506aeca7d'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/ripple-before.png' "
+"md5='7052e3caadd1ccbf9a91a8c506aeca7d'"
+
 #. (itstool) path: figure/title
-#: C/trimming.page:46 C/trimming.page:77
+#: C/trimming.page:42 C/trimming.page:78
 msgid "After"
 msgstr "Efter"
 
 #. (itstool) path: figure/desc
-#: C/trimming.page:47
+#: C/trimming.page:43
 msgid "Relative position of two adjacent clips after ripple editing"
 msgstr "Relativ position för två närliggande klipp efter krusningsredigering"
 
+#. (itstool) path: figure/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/trimming.page:44
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/ripple-after.png' "
+"md5='3f2fdba79d1c69c2f2022fe08a62b5a7'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/ripple-after.png' "
+"md5='3f2fdba79d1c69c2f2022fe08a62b5a7'"
+
 #. (itstool) path: note/p
-#: C/trimming.page:51
+#: C/trimming.page:47
 msgid ""
 "Note that if there is a gap between the clips, the following clip moves "
 "toward the edited so that the gap length stays the same."
@@ -3309,7 +3430,7 @@ msgstr ""
 "densamma."
 
 #. (itstool) path: note/p
-#: C/trimming.page:54
+#: C/trimming.page:50
 msgid ""
 "Ripple editing affects all following clips, regardless of whether or not "
 "they are on the same layer."
@@ -3318,43 +3439,43 @@ msgstr ""
 "lager eller ej."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/trimming.page:56
+#: C/trimming.page:52
 msgid "To do a ripple edit:"
 msgstr "För att göra en krusningsredigering:"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/trimming.page:59
+#: C/trimming.page:56
 msgid "Place the mouse cursor on a trimming handle."
 msgstr "Placera musmarkören på ett trimhandtag."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/trimming.page:60
+#: C/trimming.page:59
 msgid "Press and hold <key>Shift</key>."
 msgstr "Tryck och håll ner <key>Skift</key>."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/trimming.page:61 C/trimming.page:88
+#: C/trimming.page:62 C/trimming.page:94
 msgid "Drag the trimming handle."
 msgstr "Dra i trimhandtaget."
 
 #. (itstool) path: note/p
-#: C/trimming.page:64
+#: C/trimming.page:66
 msgid ""
 "Ripple editing can also be used when moving clips around in the timeline. "
 "For detailed explanations on how to do this, see the section <link xref="
-"\"usingclips\">Using ripple editing while moving clips</link>."
+"\"usingclips#ripple\">Using ripple editing while moving clips</link>."
 msgstr ""
 "Krusningsredigering kan också användas när klipp flyttas runt i tidslinjen. "
-"För detaljerade förklaringar på hur du använder detta, se avsnittet <link "
-"xref=\"usingclips\">Använda krusningsredigering vid flytt av klipp</link>."
+"För detaljerade förklaringar på hur du gör detta, se avsnittet <link xref="
+"\"usingclips#ripple\">Använda krusningsredigering vid flytt av klipp</link>."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/trimming.page:69
+#: C/trimming.page:70
 msgid "Roll editing"
 msgstr "Rullredigering"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/trimming.page:70
+#: C/trimming.page:71
 msgid ""
 "Roll editing is a variant of basic trimming which, in addition to trimming a "
 "clip, <em>trims</em> the adjacent clips in a complementary way to prevent "
@@ -3365,17 +3486,41 @@ msgstr ""
 "kompletterande sätt för att förhindra att mellanrum skapas."
 
 #. (itstool) path: figure/desc
-#: C/trimming.page:73
+#: C/trimming.page:74
 msgid "Relative position of two adjacent clips before roll editing"
 msgstr "Relativ position för två närliggande klipp före rullredigering"
 
+#. (itstool) path: figure/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/trimming.page:75
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/roll-before.png' md5='a6c8ea270c5aa9953c07b493409637a2'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/roll-before.png' md5='a6c8ea270c5aa9953c07b493409637a2'"
+
 #. (itstool) path: figure/desc
-#: C/trimming.page:78
+#: C/trimming.page:79
 msgid "Relative position of two adjacent clips after roll editing"
 msgstr "Relativ position för två närliggande klipp efter rullredigering"
 
+#. (itstool) path: figure/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/trimming.page:80
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/roll-after.png' md5='83653c2c984da5d10a0bea16dcee84e4'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/roll-after.png' md5='83653c2c984da5d10a0bea16dcee84e4'"
+
 #. (itstool) path: note/p
-#: C/trimming.page:82
+#: C/trimming.page:83
 msgid ""
 "Roll editing affects all adjacent clips, regardless of whether or not they "
 "are on the same layer."
@@ -3384,22 +3529,22 @@ msgstr ""
 "lager eller ej."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/trimming.page:84
+#: C/trimming.page:85
 msgid "To do a roll edit:"
 msgstr "För att göra en rullredigering:"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/trimming.page:86
+#: C/trimming.page:88
 msgid "Place the mouse cursor on a trimming handle between two adjacent clips."
 msgstr "Placera musmarkören på ett trimhandtag mellan två närliggande klipp."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/trimming.page:87
+#: C/trimming.page:91
 msgid "Press and hold <key>Ctrl</key>."
 msgstr "Tryck och håll ner <key>Ctrl</key>."
 
 #. (itstool) path: info/desc
-#: C/usingclips.page:19
+#: C/usingclips.page:18
 msgid ""
 "Learn the difference between clips and files and how to do basic operations "
 "on clips in the timeline."
@@ -3408,17 +3553,17 @@ msgstr ""
 "åtgärder på klipp i tidslinjen."
 
 #. (itstool) path: page/title
-#: C/usingclips.page:27
+#: C/usingclips.page:25
 msgid "Using clips"
 msgstr "Använda klipp"
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/usingclips.page:30
+#: C/usingclips.page:27
 msgid "Clips vs files"
 msgstr "Klipp vs filer"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/usingclips.page:31
+#: C/usingclips.page:28
 msgid ""
 "<em>Files</em> are data on your hard disk (videos, music, pictures, etc.) "
 "that can be accessed by <app>Pitivi</app> and incorporated in your video "
@@ -3428,22 +3573,22 @@ msgstr ""
 "<app>Pitivi</app> kan komma åt och lägga till i ditt videoredigeringsprojekt."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/usingclips.page:32
+#: C/usingclips.page:29
 msgid ""
 "<em>Clips</em> are a visual representation of your files on the timeline. "
 "They represent the period of time they consume on the timeline and can be "
-"edited independently: each time you drag a file from the media library to "
-"the timeline, a new clip is created. As such, a file can be reused as much "
-"as you want to create any amount of different clips."
+"edited independently: each time you drag a file from the <gui>Media Library</"
+"gui> to the timeline, a new clip is created. As such, a file can be reused "
+"as much as you want to create any amount of different clips."
 msgstr ""
 "<em>Klipp</em> är en visuell representation av dina filer på tidslinjen. De "
 "representerar den tidsperiod de konsumerar på var tidslinje och kan "
-"redigeras oberoende: varje gång du drar en fil från mediabiblioteket till "
-"tidslinjen skapas ett nytt klipp. Därför kan en fil återanvändas så mycket "
-"som du vill för att skapa olika klipp."
+"redigeras oberoende: varje gång du drar en fil från <gui>Mediabiblioteket</"
+"gui> till tidslinjen skapas ett nytt klipp. Därför kan en fil återanvändas "
+"så mycket som du vill för att skapa olika klipp."
 
 #. (itstool) path: note/p
-#: C/usingclips.page:34
+#: C/usingclips.page:31
 msgid ""
 "Since Pitivi is a non-destructive editor, clips are edited, not files. As "
 "such, your files stay intact."
@@ -3452,64 +3597,64 @@ msgstr ""
 "utan klipp. Dina filer förblir orörda."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/usingclips.page:39
+#: C/usingclips.page:35
 msgid "Inserting clips"
 msgstr "Infoga klipp"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/usingclips.page:40
+#: C/usingclips.page:36
 msgid ""
-"From the media library, you can insert one or more clips by selecting them "
-"(use the <key>Ctrl</key> or <key>Shift</key> keys to select multiple clips) "
-"and doing one of the following:"
+"From the <gui>Media Library</gui>, you can insert one or more clips by "
+"selecting them (use the <key>Ctrl</key> or <key>Shift</key> keys to select "
+"multiple clips) and doing one of the following:"
 msgstr ""
-"Från mediabiblioteket kan du infoga eller flera klipp genom att markera dem "
-"(använd <key>Ctrl</key> eller <key>Skift</key> för att markera flera klipp) "
-"och göra ett av följande:"
+"Från <gui>Mediabiblioteket</gui> kan du infoga ett eller flera klipp genom "
+"att markera dem (använd <key>Ctrl</key> eller <key>Skift</key> för att "
+"markera flera klipp) och göra ett av följande:"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/usingclips.page:42
+#: C/usingclips.page:39
 msgid "Dragging and dropping them onto a place in the timeline."
 msgstr "Dra och släpp dem på en plats i tidslinjen."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/usingclips.page:43
+#: C/usingclips.page:42
 msgid ""
 "Clicking the <gui>Insert the selected clips at the end of the timeline</gui> "
-"button in the <gui>Media library</gui>."
+"button in the <gui>Media Library</gui> header."
 msgstr ""
 "Klicka på knappen <gui>Infoga markerade klipp vid slutet av tidslinjen</gui> "
 "i <gui>Mediabiblioteket</gui>."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/usingclips.page:44
+#: C/usingclips.page:45
 msgid "Pressing the <key>Insert</key> key."
 msgstr "Tryck tangenten <key>Insert</key>."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/usingclips.page:46
+#: C/usingclips.page:48
 msgid ""
 "When following the second and third options (clicking or pressing insert), "
-"selected clips will be inserted one after another into the first layer of "
-"the timeline at a position, where the last clip on any layer ends."
+"the new clips will be inserted one after another on the longest layer of the "
+"timeline where the last clip ends."
 msgstr ""
-"När andra och tredje alternativet följs (Klicka eller tryck Insert) kommer "
-"markerade klipp att infogas efter varandra i det första lagret för "
-"tidslinjen vid en position där det sista klippet från alla lager slutar."
+"När andra och tredje alternativet följs (klicka eller tryck infoga) kommer "
+"markerade klipp att infogas efter varandra i det längsta lagret för "
+"tidslinjen där det sista klippet slutar."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/usingclips.page:52
+#: C/usingclips.page:51
 msgid "Moving clips along the timeline"
 msgstr "Flytta klipp efter tidslinjen"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/usingclips.page:53
+#: C/usingclips.page:52
 msgid "You can move a clip within a layer or move it to a different layer."
 msgstr ""
 "Du kan flytta ett klipp inom ett lager eller flytta det till ett annat lager."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/usingclips.page:54
+#: C/usingclips.page:53
 msgid ""
 "Click and drag a single clip to move it, and release the mouse button to "
 "place it. Dragging horizontally keeps the clip on the same layer, but "
@@ -3522,22 +3667,20 @@ msgstr ""
 "\">Förstå lager</link> för mer information)."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/usingclips.page:55
+#: C/usingclips.page:54
 msgid ""
-"To move a clip to an existing layer, drag it on the layer and release it "
-"when a grey shadow representing the space the clip would occupy appears. To "
-"move a clip to a new layer, drag it to the middle space between two existing "
-"layers. Once the grey shadow (now a thin rectangle) appears between the "
-"layers, release it."
+"To move a clip to an existing layer, drag it on the layer at the desired "
+"position and release it. To move a clip to a new layer, drag it to the "
+"middle space between two existing layers. Once the space between the "
+"respective layers is highlighted, release it."
 msgstr ""
 "För att flytta ett klipp till ett befintligt lager, dra det ovanpå lagret "
-"och släpp det när en grå skugga som representerar utrymmet klippet skulle "
-"uppta visas. För att flytta ett klipp till ett nytt lager, dra det till "
-"mittenpanelen mellan två befintliga lager. Då den gråa skuggan (nu en tunn "
-"rektangel) visas mellan lagren, släpp den."
+"och släpp. För att flytta ett klipp till ett nytt lager, dra det till mitten "
+"av utrymmet mellan två befintliga lager. När utrymmet mellan respektive "
+"lager är markerat, släpp det."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/usingclips.page:56
+#: C/usingclips.page:55
 msgid ""
 "To move multiple clips at the same time, use the <key>Ctrl</key> or "
 "<key>Shift</key> keys to select multiple clips (see <link xref="
@@ -3553,20 +3696,21 @@ msgstr ""
 "ett enkelt klipp; deras position relativt till varandra kommer att bevaras."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/usingclips.page:58
+#: C/usingclips.page:57
 msgid "Using ripple editing while moving clips"
 msgstr "Använd krusningsredigering under flytt av klipp"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/usingclips.page:59
+#: C/usingclips.page:58
 msgid ""
 "While dragging clips around in the timeline, you can use the <link xref="
-"\"trimming\">ripple technique</link> to move the <em>following</em> clips "
-"(the clips that start after the one you're directly editing) to fill the gap."
+"\"trimming#ripple\">ripple technique</link> to move the <em>following</em> "
+"clips (the clips that start after the one you're directly editing) in sync "
+"with the moved clip."
 msgstr ""
-"Under flytt av klipp i tidslinjen kan du använda <link xref=\"trimming"
+"Under flytt av klipp i tidslinjen kan du använda <link xref=\"trimming#ripple"
 "\">krusningsredigering</link> för att flytta <em>efterföljande</em> klipp "
-"(klippen som börjar efter det du redigerar) för att fylla mellanrummet."
+"(klippen som börjar efter det du redigerar) i synk med det flyttade klippet."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/usingclips.page:61
@@ -3575,12 +3719,12 @@ msgid ""
 msgstr "Klicka och dra klippet du vill flytta med musknappen nedtryckt"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/usingclips.page:62
+#: C/usingclips.page:64
 msgid "During the drag, hold down <key>Shift</key> on the keyboard"
 msgstr "Under dragningen, håll ner <key>Skift</key> på tangentbordet"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/usingclips.page:63
+#: C/usingclips.page:67
 msgid ""
 "Release the mouse button to end the drag operation, then release the "
 "<key>Shift</key> key."
@@ -3589,357 +3733,435 @@ msgstr ""
 "key>tangenten."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/usingclips.page:65
+#: C/usingclips.page:70
 msgid ""
-"During the drag operation, if you changed your mind and only want to drag "
-"one clip at a time, just release the <key>Shift</key> key before you release "
-"the mouse button."
+"You can release and press <key>Shift</key> at any time during the drag "
+"operation to disable or enable ripple editing."
 msgstr ""
-"Under du ändrat dig under dragningen och bara vill dra ett klipp i taget, "
-"släpp <key>Skift</key>tangenten innan du släpper musknappen."
-
-#. (itstool) path: info/desc
-#: C/usingeffects.page:17
-msgid "Configuring effects and using Effect Library."
-msgstr "Konfigurera effekter och att använda effektbiblioteket."
+"Du kan släppa och trycka ned <key>Skift</key> när som helst under dra-"
+"åtgärder för att aktivera eller inaktivera krusningsredigering."
 
 #. (itstool) path: page/title
-#: C/usingeffects.page:23
-msgid "Using effects"
-msgstr "Använda effekter"
-
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/usingeffects.page:26
-msgid "Effect Library"
-msgstr "Effektbibliotek"
-
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/usingeffects.page:27
-msgid ""
-"<gui>Effect Library</gui> is a place where all available audio and video "
-"effects are stored. The library shows either audio or video effects "
-"depending on which button (<gui>Show video effects</gui> or <gui>Show audio "
-"effects</gui>) in its upper left corner is activated. Once you choose audio "
-"or video effects you can further sort them by choosing one of the categories "
-"from the drop down list next to the two buttons. By default, the list is set "
-"to show all effects."
-msgstr ""
-"<gui>Effektbibliotek</gui> är en plats där alla tillgängliga ljud- och "
-"videoklipp lagras. Biblioteket visar antingen ljud- eller videoeffekter "
-"beroende på vilken knapp (<gui>Visa videoeffekter</gui> eller <gui>Visa "
-"ljudeffekter</gui>) uppe i högra hörnet som är aktiverad, Då du valt ljud- "
-"eller videoeffekter kan du sortera dem genom att välj en av kategorierna "
-"från rullgardinsmenyn intill de två knapparna. Som standard är listan "
-"inställd på att visa alla effekter."
-
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/usingeffects.page:28
-msgid ""
-"Alternatively, you can use the <gui>Search Bar</gui> that is shown at the "
-"top of the <gui>Effect Library</gui>. Typing into the search entry filters "
-"the contents of the <gui>Effect Library</gui> to show only effects whose "
-"name or description match your search terms. To reset the search entry, "
-"click the <gui>Clear</gui> icon in the search entry."
-msgstr ""
-"Alternativt kan du använda <gui>Sökfältet</gui> som visas ovanpå "
-"<gui>Effektbiblioteket</gui>. Att skriva i sökraden filtrerar innehållet av "
-"<gui>Effektbiblioteket</gui> för att endast visa effekter vars namn eller "
-"beskrivning matchar dina söktermer. För att återställa sökinmatningen klicka "
-"på ikonen <gui>Rensa</gui> i sökfältet."
-
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/usingeffects.page:31
-msgid "Configuring effects"
-msgstr "Konfigurera effekter"
+#: C/cheatsheet.page:15
+msgid "Keyboard shortcuts and cheatsheet"
+msgstr "Tangentbordsgenvägar och fusklapp"
 
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/usingeffects.page:32
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/cheatsheet.page:16
 msgid ""
-"To configure an effect, simply select it in the <guiseq><gui>middle pane</"
-"gui><gui>Clip configuration</gui> <gui>Effects</gui></guiseq>. Variables "
-"that can be adjusted will appear in the lower part of the <gui>Clip "
-"configuration</gui> tab. Each variable can be put back to it's original "
-"value by clicking the corresponding <gui>Reset to default value</gui> button."
+"This page is a list of important shortcuts to access commonly used or hidden "
+"features. Take the time to get familiar with them as they will improve your "
+"productivity tremendously."
 msgstr ""
-"För att konfigurera effekter, markera den i <guiseq><gui>mittenpanelen</"
-"gui><gui>Klippkonfiguration</gui> <gui>Effekter</gui></guiseq>. Variabler "
-"som kan justeras kommer att visas i den nedre delen av "
-"<gui>Klippkonfigurationer</gui>. Var variabel kan återställas till dess "
-"ursprungliga värde genom att klicka på motsvarande knappen <gui>Återställ "
-"till standardvärde</gui>."
+"Den här sidan är en lista över viktiga tangentbordsgenvägar för att komma åt "
+"de mest använda eller gömda funktionerna. Ta dig tid att bekanta dig med dem "
+"eftersom de kommer att öka din produktivitet enormt."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/usingeffects.page:35
-msgid "Animating effects with keyframes"
-msgstr "Animera effekter med nyckelbilder"
-
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/usingeffects.page:36
-msgid ""
-"Most effect variables can be controlled with keyframes. In order to access "
-"the keyframes, click the <gui>Show keyframes for this value</gui> button "
-"next to the variable you want to control. On the selected clip you will see "
-"a keyframe curve that belongs to the variable. You can now edit the "
-"keyframes to achieve the desired effect. Once you are done with editing, you "
-"can click the button again and the keyframe curve disappears from the clip. "
-"However, the effect variable is still controlled by the adjusted keyframe "
-"curve (which is indicated by the filled shape on the button). To revert the "
-"keyframe curve to the default flat state, use the <gui>Reset to default "
-"value</gui> button. For more information on how to use keyframes see the "
-"<link xref=\"keyframecurves\">Keyframe curves</link> page."
-msgstr ""
-"De flesta effektvariabler kan kontrolleras genom nyckelbilder. För att komma "
-"åt nyckelbilder, klicka på <gui>Visa nyckelbilder för detta värde</gui> "
-"intill variabeln du vill kontrollera. På det markerade klippet kommer du att "
-"se en nyckelbildskurva som tillhör variabeln. Du kan nu redigera "
-"nyckelbilderna för att uppnå önskad effekt. När du är klar med redigeringen "
-"kan du klicka på knappen igen och nyckelbilden försvinner från klippet. "
-"Effektvariabeln kommer dock fortfarande att kontrolleras från den justerade "
-"nyckelbilden (vilket indikeras av den ifyllda figuren längst ned). För att "
-"återställa nyckelbildskurvan till det platta standardvärdet, använd knappen "
-"<gui>Återställ till standardvärde</gui>. För mer information om hur man "
-"använder nyckelbilder, se sidan <link xref=\"keyframecurves"
-"\">Nyckelbildskurvor</link>."
-
-#. (itstool) path: note/p
-#: C/usingeffects.page:38
-msgid ""
-"If there is no <gui>Show keyframes for this value</gui> button next to the "
-"effect variable, it can not be controlled with keyframes."
-msgstr ""
-"Om knappen <gui>Visa nyckelbilder för detta värde</gui> inte finns intill "
-"effektvariabeln kan den inte kontrolleras genom nyckelbilder."
-
-#. (itstool) path: info/desc
-#: C/welcomedialog.page:17
-msgid "Creating new projects and opening recent projects on startup"
-msgstr "Skapa nya projekt och öppna senaste projekt vid uppstart"
+#: C/cheatsheet.page:18
+msgid "General"
+msgstr "Allmänt"
 
-#. (itstool) path: page/title
-#: C/welcomedialog.page:25
-msgid "The welcome dialog"
-msgstr "Välkomstdialogen"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/cheatsheet.page:21
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>N</key></keyseq>: Create a new project"
+msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>N</key></keyseq>: Skapa ett nytt projekt"
 
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/welcomedialog.page:26
-msgid ""
-"When you launch <app>Pitivi</app>, a startup assistant appears, allowing you "
-"to create a new project or open an existing project in a few clicks. If you "
-"want to skip this dialog, press the <key>Escape</key> key on your keyboard "
-"or click the window's close button. Skipping the dialog will open a new "
-"project with default settings."
-msgstr ""
-"När du startar <app>Pitivi</app> visas en starthjälp som låter dig skapa nya "
-"projekt eller öppna ett redan existerande projekt genom ett fåtal klick. Om "
-"du vill hoppa över denna dialog, tryck tangenten <key>Escape</key> på ditt "
-"tangentbord eller klicka på fönstrets stängknapp. Att hoppa över dialogen "
-"kommer att öppna ett nytt projekt med standardinställningarna."
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/cheatsheet.page:24
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>O</key></keyseq>: Open a project file"
+msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>O</key></keyseq>: Öppna en projektfil"
 
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/welcomedialog.page:27
-msgid ""
-"The dialog offers you projects that are found among the recently used files. "
-"Double-click one of them to load it or use one of the following buttons:"
-msgstr ""
-"Dialogen visar projekt som hittats bland de senast använda filerna. "
-"Dubbelklicka ett av dem för att läsa in det, eller använd en av följande "
-"knappar:"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/cheatsheet.page:27
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>S</key></keyseq>: Save the current project"
+msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>S</key></keyseq>: Spara aktuellt projekt"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/welcomedialog.page:29
-msgid ""
-"<gui>New</gui> opens the <gui>Project settings</gui> dialog for a new "
-"project."
-msgstr ""
-"<gui>Nytt</gui> öppnar <gui>Projektinställningar</gui>na för ett nytt "
-"projekt."
+#: C/cheatsheet.page:30
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Q</key></keyseq>: Quit the application"
+msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Q</key></keyseq>: Avsluta programmet"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/welcomedialog.page:30
-msgid ""
-"<gui>Browse projects...</gui> opens file chooser in the last used directory."
-msgstr ""
-"<gui>Bläddra bland projekt...</gui> öppnar filväljardialogen i den senast "
-"öppnade katalogen."
+#: C/cheatsheet.page:33
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Z</key></keyseq>: Undo"
+msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Z</key></keyseq>: Ångra"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/welcomedialog.page:31
-msgid "<gui>Help</gui> opens the user documenation on the index page."
-msgstr "<gui>Hjälp</gui> öppnar användardokumentationen på indexsidan."
+#: C/cheatsheet.page:36
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Shift</key><key>Z</key></keyseq>: Redo"
+msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Shift</key><key>Z</key></keyseq>: Gör om"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/welcomedialog.page:32
-msgid ""
-"<gui>Keyboard shortcuts</gui> opens the user documentation on the Keyboard "
-"shortcuts and cheatsheet page."
-msgstr ""
-"<gui>Tangentbordsgenvägar</gui> öppnar användardokumentationen om "
-"tangentbordsgenvägar och dess fusksida."
+#: C/cheatsheet.page:39
+msgid "<key>F11</key>: Toggle fullscreen mode"
+msgstr "<key>F11</key>: Växla helskärmsläge"
 
-#. (itstool) path: note/p
-#: C/welcomedialog.page:35
-msgid ""
-"By right-clicking the individual projects offered by the <gui>Welcome "
-"dialog</gui> you can get more options: copy project's location, remove "
-"project from the list, clear the list, or show private resources."
-msgstr ""
-"Genom att högerklicka på individuella projekt i av <gui>välkomstdialogen</"
-"gui> kan du välja bland flera alternativ: kopiera projektets plats, ta bort "
-"projektet från listan, tömma listan eller visa privata resurser."
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/cheatsheet.page:42
+msgid "<key>F1</key>: Show the user manual"
+msgstr "<key>F1</key>: Visa användarhandboken"
 
-#. (itstool) path: info/desc
-#: C/workwithprojects.page:19
-msgid "How to load and save projects, edit their settings and metadata."
-msgstr ""
-"Hur man läser in och sparar projekt, redigerar deras inställningar och "
-"metadata."
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/cheatsheet.page:47
+msgid "Media Library"
+msgstr "Mediabibliotek"
 
-#. (itstool) path: page/title
-#: C/workwithprojects.page:27
-msgid "Working with projects"
-msgstr "Arbeta med projekt"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/cheatsheet.page:50
+msgid "<key>Enter</key>: Preview (playback) the selected clip"
+msgstr "<key>Retur</key>: Förhandsvisa (spela upp) markerat klipp"
 
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/workwithprojects.page:30
-msgid "Saving a project"
-msgstr "Spara ett projekt"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/cheatsheet.page:53
+msgid "<key>Insert</key>: Insert the selected clips into the timeline"
+msgstr "<key>Insert</key>: Infoga de markerade klippen i tidslinjen"
 
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/workwithprojects.page:31
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/cheatsheet.page:56
 msgid ""
-"To save your project work, use the <gui>Save</gui> button in the header bar "
-"or press <keyseq><key>Ctrl</key><key>S</key></keyseq>. When you save a "
-"project for the first time, a dialog window appears, asking you where to "
-"save the project file and how to name it."
+"<keyseq><key>Ctrl</key><key>Delete</key></keyseq>: Remove the selected clips "
+"from the project"
 msgstr ""
-"För att spara ditt projektarbete, använd knappen <gui>Spara</gui> i "
-"huvudfältet eller tryck <keyseq><key>Ctrl</key><key>S</key></keyseq>. När du "
-"sparar ett projekt för första gången kommer ett dialogfönster att visas som "
-"frågar var du ska spara din projektfil och hur den ska döpas."
+"<keyseq><key>Ctrl</key><key>Delete</key></keyseq>: Ta bort de markerade "
+"klippen från projektet"
 
-#. (itstool) path: note/p
-#: C/workwithprojects.page:33
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/cheatsheet.page:64
+msgid "<key>Spacebar</key>: Toggle playback."
+msgstr "<key>Mellanslag</key>: Växla uppspelning."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/cheatsheet.page:67
 msgid ""
-"If you want to save your project as a different file, use <guiseq><gui>App "
-"menu</gui><gui>Save as</gui></guiseq> or press <keyseq><key>Ctrl</"
-"key><key>Shift</key><key>S</key></keyseq>. This can be used to create "
-"different versions of your project."
+"<key>S</key>: Split the clips at the current playhead position. If there are "
+"selected clips, only those will be split."
 msgstr ""
-"Om du vill spara ditt projekt som en annan fil, använd "
-"<guiseq><gui>Programmeny</gui><gui>Spara som</gui></guiseq> eller tryck "
-"<keyseq><key>Ctrl</key><key>Skift</key><key>S</key></keyseq>. Det kan "
-"användas för att skapa olika versioner av ditt projekt."
+"<key>S</key>: Dela klippen vid aktuell uppspelningshuvudsposition. Om det "
+"finns markerade klipp kommer endast dessa att delas."
 
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/workwithprojects.page:37
-msgid "Undoing and reverting changes"
-msgstr "Ångra och dra tillbaka ändringar"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/cheatsheet.page:70
+msgid "<key>Delete</key>: Remove selected clips from the timeline."
+msgstr "<key>Delete</key>: Ta bort markerade klipp från tidslinjen."
 
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/workwithprojects.page:38
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/cheatsheet.page:73
 msgid ""
-"To undo a change, simply click on the <gui>Undo</gui> button in the header "
-"bar or press <keyseq><key>Ctrl</key><key>Z</key></keyseq>. In addition to "
-"undoing individual changes, you can also decide to revert all the changes "
-"you have made since the last time you saved your project. To do so, use "
-"<guiseq><gui>App menu</gui><gui>Revert to saved version</gui></guiseq>."
+"<key>←</key> and <key>→</key>: Seek one frame backwards or forwards. This "
+"depends on your project framerate."
 msgstr ""
-"För att ångra en ändring, klicka på <gui>Ångra</gui> i huvudfältet eller "
-"tryck <keyseq><key>Ctrl</key><key>Z</key></keyseq>. Förutom att ångra "
-"individuella ändringar kan du också ångra alla ändringar du har gjort sedan "
-"senaste gången du sparade ditt projekt. För att göra så, använd "
-"<guiseq><gui>Programmeny</gui><gui>Återställ till sparad version</gui></"
-"guiseq>."
+"<key>←</key> och <key>→</key>: Sök en bildruta framåt eller bakåt. Detta "
+"beror på bildfrekvensen för ditt projekt."
 
-#. (itstool) path: note/p
-#: C/workwithprojects.page:40
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/cheatsheet.page:76
 msgid ""
-"To redo changes that were undone, click on the <gui>Redo</gui> button in the "
-"header bar or press <keyseq><key>Ctrl</key><key>Shift</key><key>Z</key></"
-"keyseq>."
+"<keyseq><key>Shift</key><key>←</key></keyseq> and <keyseq><key>Shift</"
+"key><key>→</key></keyseq>: Seek one second backwards or forwards."
 msgstr ""
-"För att göra om ändringar som ångrades, klicka på <gui>Gör om</gui> i "
-"huvudfältet eller tryck <keyseq><key>Ctrl</key><key>Skift</key><key>Z</key></"
-"keyseq>."
-
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/workwithprojects.page:45
-msgid "Editing project settings"
-msgstr "Redigera projektinställningar"
+"<keyseq><key>Skift</key><key>←</key></keyseq> och <keyseq><key>Skift</"
+"key><key>→</key></keyseq>: Sök en sekund framåt eller bakåt."
 
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/workwithprojects.page:46
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/cheatsheet.page:79
 msgid ""
-"When starting a new project, you should make sure to adjust the project "
-"settings, such as framerate, resolution and preferred codecs. The video "
-"resolution and aspect ratio will affect the appearance of the previewer. If "
-"you do not set the resolution and aspect ratio to match those of your "
-"footage, the video may look squished or letterboxed."
+"<keyseq><key>Ctrl</key><key>+</key></keyseq> and <keyseq><key>Ctrl</"
+"key><key>-</key></keyseq>: Zoom in or zoom out. You can also use <key>Ctrl</"
+"key> with the mouse wheel to control the zoom more efficiently."
 msgstr ""
-"Vid ny projektstart bör du justera projektinställningarna som bildfrekvens, "
-"upplösning, och föredragna kodekar. Videoupplösningen och bildförhållandena "
-"kommer att påverka förhandsvisarens utseende. Om du inte anger upplösningen "
-"och bildförhållandet till att matcha ditt filmmaterial kommer videon att se "
-"ut att vara mosad eller i brevlådeformat."
+"<keyseq><key>Ctrl</key><key>+</key></keyseq> och <keyseq><key>Ctrl</"
+"key><key>-</key></keyseq>: Zooma in eller zooma ut. Du kan också använda "
+"<key>Ctrl</key> med mushjulet för att kontrollera zoomen effektivare."
 
-#. (itstool) path: note/p
-#: C/workwithprojects.page:48
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/cheatsheet.page:82
 msgid ""
-"Everytime you start a new project, a dialog window appears where you can "
-"adjust audio and video settings or metadata. To edit the project settings "
-"after initial creation, use <guiseq><gui>App menu</gui><gui>Project "
-"Settings</gui></guiseq>."
+"<keyseq><key>Ctrl</key><key>0</key></keyseq>: Adjust the zoom to fit the "
+"timeline."
 msgstr ""
-"Varje gång du startar ett nytt projekt visas ett dialogfönster där du kan "
-"justera ljud- och videoinställningar eller metadata. För att redigera "
-"projektinställningarna efter det initiala skapandet, använd "
-"<guiseq><gui>Programmeny</gui><gui>Projektinställningar</gui></guiseq>."
-
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/workwithprojects.page:53
-msgid "Pixel aspect ratio vs display aspect ratio"
-msgstr "Bildförhållande för bildpunkt (pixel) vs bildförhållande för display"
+"<keyseq><key>Ctrl</key><key>0</key></keyseq>: Justera zoomen för att passa "
+"tidslinjen."
 
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/workwithprojects.page:54
-msgid ""
-"Digital images are composed of a grid of <link href=\"http://en.wikipedia.";
-"org/wiki/Pixel\">pixels</link>, which may or may not be square. In some "
-"cases, you may need to set the <link href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/";
-"Pixel_aspect_ratio\">pixel aspect ratio</link> (PAR) for the image to "
-"display correctly. On the other hand, <link href=\"http://en.wikipedia.org/";
-"wiki/Display_aspect_ratio\">display aspect ratio</link> (DAR) is the "
-"mathematical ratio of width:height for the whole image."
-msgstr ""
-"Digitala bilder består av ett rutnät av <link href=\"http://en.wikipedia.org/";
-"wiki/Pixel\">bildpunkter (pixlar)</link> som kan vara fyrkantiga. I en del "
-"fall behöver du ange <link href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/";
-"Pixel_aspect_ratio\">bildförhållande för bildpunkter</link> (PAR) för att "
-"bilden ska visas korrekt. Å andra sidan är <link href=\"http://en.wikipedia.";
-"org/wiki/Display_aspect_ratio\">bildförhållande för display</link> (DAR) det "
-"matematiska förhållandet för bredd:höjd för hela bilden."
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/cheatsheet.page:85
+msgid "<key>Shift</key>+drag: Ripple edit."
+msgstr "<key>Skift</key>+drag: Krusningsredigering."
 
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/workwithprojects.page:55
-msgid ""
-"In <app>Pitivi</app>, pixel aspect ratio and display aspect ratio are "
-"related to each other through video resolution (width and height). Once your "
-"resolution is set, setting the DAR will influence the PAR and vice versa. "
-"You can use either DAR or PAR, whichever you are most comfortable with."
-msgstr ""
-"I <app>Pitivi</app> är bildförhållande för bildpunkter (PAR) och "
-"bildförhållande för display (DAR) relaterade till varandra genom "
-"bildupplösningen (bredd och höjd). Då upplösningen är satt, så kommer "
-"angivelsen av DAR att influera PAR och tvärtom. Du kan använda antingen DAR "
-"eller PAR beroende på vad är mest komfortabel med."
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/cheatsheet.page:88
+msgid "<key>Ctrl</key>+drag: Roll edit."
+msgstr "<key>Ctrl</key>+dra: Rullredigering."
 
-#. (itstool) path: note/p
-#: C/workwithprojects.page:57
-msgid ""
-"You can use the ratios already provided in the combo boxes, or input a "
-"custom aspect ratio in the text entry below (using a syntax such as \"4:3\" "
-"or \"1.3333\", although the decimal version is less precise)."
-msgstr ""
-"Du kan använda bildförhållandena som redan visas i kombinationsrutorna eller "
-"mata in ett anpassat bildförhållande i textrutan nedan (med en syntax som "
-"\"4:3\" eller \"1.3333\", fastän decimalversionen är mindre precis)."
+#~ msgid ""
+#~ "<key>K</key>: Add a property keyframe at the current playhead position."
+#~ msgstr ""
+#~ "<key>K</key>: Lägg till en egenskapsnyckelbild vid aktuell "
+#~ "uppspelningshuvudposition."
+
+#~ msgid ""
+#~ "<key>.</key> and <key>,</key>: Go to the next or previous property "
+#~ "keyframe."
+#~ msgstr ""
+#~ "<key>.</key> och <key>,</key>: Gå till nästa eller föregående "
+#~ "egenskapsnyckelbild."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Drag the chosen effect into the <guiseq><gui>middle pane</gui><gui>Clip "
+#~ "configuration</gui> <gui>Effects</gui></guiseq>"
+#~ msgstr ""
+#~ "Dra den valda effekten till <guiseq><gui>mittenpanel</gui>en "
+#~ "<gui>Klippkonfiguration</gui> <gui>Effekter</gui></guiseq>"
+
+#~ msgid "Keyframe curve"
+#~ msgstr "Nyckelbildskurvor"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Keyframe curves are an intrinsic property of clips and can not be removed "
+#~ "by the user. The start and end keyframes are fixed to the start and end "
+#~ "points of the clip, and can not be removed by the user either. Besides "
+#~ "that, you can:"
+#~ msgstr ""
+#~ "Nyckelbildskurvor är en intrikat egenskap för klipp och kan inte tas bort "
+#~ "av användaren. Start- och slutnyckelbilder är fixerade till start och "
+#~ "slutpunkter på klippet, och kan inte tas bort av användaren heller. "
+#~ "Förutom det så kan du:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You can place the keyframe anywhere on the clip, even if this changes the "
+#~ "order of the keyframes."
+#~ msgstr ""
+#~ "Du kan placera nyckelbilder varsomhelst på klippet även om det ändrar "
+#~ "ordningen av nyckelbilderna."
+
+#~ msgid "Audio and video curves"
+#~ msgstr "Ljud- och videokurvor"
+
+#~ msgid ""
+#~ "There is no “layer management” interface in <app>Pitivi</app>. Layers are "
+#~ "created and removed automatically:"
+#~ msgstr ""
+#~ "Det finns inget gränssnitt för ”lagerhantering” i <app>Pitivi</app>. "
+#~ "Lager skapas och tas bort för automatiskt:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If there are no more clips on a layer, it is automatically removed. Thus, "
+#~ "to remove a layer, simply drag its clips onto another layer."
+#~ msgstr ""
+#~ "Om det inte finns fler klipp på ett lager tas det automatiskt bort. "
+#~ "Sålunda, för att ta bort ett lager, dra dess klipp till ett annat lager."
+
+#~ msgid ""
+#~ "In the spaces between components, there are handles indicated by five "
+#~ "light dots. You can proportionally resize pairs of components by clicking "
+#~ "and dragging the handles to the desired position."
+#~ msgstr ""
+#~ "I utrymmena mellan komponenter finns det handtag indikerade av fem ljusa "
+#~ "punkter. Du kan proportionellt ändra storlek komponentpar genom att "
+#~ "klicka och dra handtagen till önskad position."
+
+#~ msgid "Align clips based on their soundtracks"
+#~ msgstr "Justera klipp baserat på deras ljudspår"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Using the <guiseq><gui>View</gui><gui>Zoom In</gui></guiseq> and "
+#~ "<guiseq><gui>View</gui><gui>Zoom Out</gui></guiseq> menu items"
+#~ msgstr ""
+#~ "Använda menyobjekten <guiseq><gui>Visa</gui><gui>Zooma in</gui></guiseq> "
+#~ "och <guiseq><gui>Visa</gui><gui>Zooma ut</gui></guiseq>"
+
+#~ msgid "Zooming is always centered around the location of your playhead"
+#~ msgstr ""
+#~ "Zoomningen är alltid centrerad kring platsen för ditt uppspelningshuvud"
+
+#~ msgid ""
+#~ "When using the mouse wheel to zoom in and out, remember that the zoom is "
+#~ "not relative to the position of your mouse, only to the position of the "
+#~ "playhead on the timeline."
+#~ msgstr ""
+#~ "När mushjulet används för att zooma in och ut, kom ihåg att zoomen inte "
+#~ "är relativ till musens position, utan till uppspelningshuvudets position "
+#~ "på tidslinjen."
+
+#~ msgid ""
+#~ "<_:title-1/> <_:p-2/> <_:list-3/> <_:p-4/> <_:list-5/> <_:p-6/>. <_:"
+#~ "note-7/> <_:note-8/>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<_:title-1/> <_:p-2/> <_:list-3/> <_:p-4/> <_:list-5/> <_:p-6/>. <_:"
+#~ "note-7/> <_:note-8/>"
+
+#~ msgid "When clicking on the <em>timeline</em>:"
+#~ msgstr "Vid klick på <em>tidslinjen</em>:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If a clip is under the mouse cursor, it will replace the current clip "
+#~ "selection (see the <link xref=\"selectiongrouping\">Making selections</"
+#~ "link> section for more detailed instructions)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Om ett klipp är under musmarkören kommer det att ersätta aktuell "
+#~ "klippmarkering (se avsnittet <link xref=\"selectiongrouping\">Utföra "
+#~ "markeringar</link> för detaljerade instruktioner)."
+
+#~ msgid ""
+#~ "If there is no clip under the cursor, all selected clips (if any) will be "
+#~ "deselected."
+#~ msgstr ""
+#~ "Om det inte finns några klipp under markören kommer alla markerade klipp "
+#~ "(om några) att bli omarkerade."
+
+#~ msgid ""
+#~ "When clicking on the ruler, only the playhead's position changes; clip "
+#~ "selections are not affected."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vid klick på linjalen ändras endast uppspelningshuvudets position; "
+#~ "klippmarkeringar påverkas inte."
+
+#~ msgid "The difference between Project settings and Rendering"
+#~ msgstr "Skillnaden mellan projektinställningar och rendering"
+
+#~ msgid ""
+#~ "While project settings concern themselves with global settings (such as "
+#~ "resolution, framerate, aspect ratio and number of audio channels), the "
+#~ "rendering settings are concerned with codecs and device constraints (for "
+#~ "example, a handheld device or television may have a maximum screen "
+#~ "resolution and framerate, which is not necessarily the case if you are "
+#~ "exporting to a laptop or a website). The presets in the <gui>Rendering</"
+#~ "gui> dialog are related to project settings, but they govern different "
+#~ "things."
+#~ msgstr ""
+#~ "Medan projektinställningar hanterar globala inställningar (som "
+#~ "upplösning, bildfrekvens, bildförhållande och antal ljudkanaler), "
+#~ "renderingsinställningarna hanterar kodekar och enhetsbegränsningar (till "
+#~ "exempel, en handhållen enhet eller tv kan ha en maximal skärmupplösning "
+#~ "och bildfrekvens vilket nödvändigtvis inte är fallet om du exporterar "
+#~ "till en laptop eller en webbplats). Förinställningarna i <gui>Rendering</"
+#~ "gui> relaterar till projektinställningarna, men de hanterar olika saker."
+
+#~ msgid "Click the <gui>Create</gui> button."
+#~ msgstr "Klicka på knappen <gui>Skapa</gui>."
+
+#~ msgid "Click the <gui>Save</gui> button."
+#~ msgstr "Klicka på <gui>Spara</gui>."
+
+#~ msgid "Some presets are provided by default and cannot be removed."
+#~ msgstr "En del förinställningar ges som standard och kan inte tas bort."
+
+#~ msgid "Ignoring presets"
+#~ msgstr "Ignorera förinställningar"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Presets are there to save time and reduce complexity. However, you can "
+#~ "choose to simply ignore them and set everything manually. This is what "
+#~ "the <em>No preset</em> option is meant for. When chosen, it automatically "
+#~ "saves the settings directly in the project file."
+#~ msgstr ""
+#~ "Förinställningar finns där för att spara tid och minska komplexiteten. Du "
+#~ "kan välja att ignorera dem och ange allting manuellt. Det är vad "
+#~ "alternativet <em>Ingen förinställning</em> är till för. Om vald kommer "
+#~ "den automatiskt att spara inställningarna direkt i projektfilen."
+
+#~ msgid "From the <gui>Project</gui> menu, use <gui>Render</gui>."
+#~ msgstr "Från <gui>Projekt</gui>, använd <gui>Rendera</gui>."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Adjust the various encoding settings, if needed, to use settings "
+#~ "different from the project settings."
+#~ msgstr ""
+#~ "Justera de olika kodningsinställningarna om det behövs för att använda "
+#~ "andra inställningar är projektinställningarna."
+
+#~ msgid ""
+#~ "In rendering, project settings are taken as default values for most of "
+#~ "the rendering settings such as framerate, number of audio channels or "
+#~ "their sampling rate. These values can be overridden only temporarily for "
+#~ "a given render. Once the render is complete, the values will reset to the "
+#~ "project settings defaults. However, some settings, such as the resolution "
+#~ "scale, container, codecs, codec settings and the render output folder are "
+#~ "saved so they appear as defaults in the next rendering."
+#~ msgstr ""
+#~ "Under rendering tas projektinställningarna som standardvärden för det "
+#~ "mesta a renderingsinställningarna som bildfrekvens, antal ljudkanaler och "
+#~ "deras samplingsfrekvens. Dessa värden kan åsidosättas tillfälligt för en "
+#~ "given rendering. Då en rendering är färdig kommer värdena att återställas "
+#~ "till standardprojektinställningarna. En del inställningar, som "
+#~ "upplösningsskala, behållare, kodekar, kodekinställningar och målmappen "
+#~ "för renderingen sparas så att det visas som standard i nästa rendering."
+
+#~ msgid "Selecting multiple adjacent items:"
+#~ msgstr "Markera flera närliggande objekt:"
+
+#~ msgid "Selecting multiple nonadjacent items:"
+#~ msgstr "Markera flera icke-närliggande objekt:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You can deselect an individual item by clicking on it again with the "
+#~ "<key>Ctrl</key> key held down. This can be used in conjunction with the "
+#~ "<em>Selecting multiple adjacent items</em> technique above."
+#~ msgstr ""
+#~ "Du kan avmarkera ett individuellt objekt genom att klicka på det igen med "
+#~ "<key>Ctrl</key> nedtryckt. Detta kan användas tillsammans med <em>Markera "
+#~ "flera närliggande objekt</em>-tekniken ovan."
+
+#~ msgid "Click the <gui>Group clips</gui> button on the timeline toolbar."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klicka på <gui>Gruppera klipp</gui> i nedre delen av tidslinjen "
+#~ "verktygsrad."
+
+#~ msgid "Click the <gui>Ungroup clips</gui> button on the timeline toolbar."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klicka på knappen <gui>Avgruppera klipp</gui> i tidslinjens verktygsfält."
+
+#~ msgid "Selections affect splitting in the following ways:"
+#~ msgstr "Markeringar påverkar delningar på följande sätt:"
+
+#~ msgid "Reposition the playhead (if needed)."
+#~ msgstr "Flytta om uppspelningshuvudet (om det behövs)."
+
+#~ msgid "To split all the clips across the all layers:"
+#~ msgstr "För att dela alla klippen över alla lager:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Click on a blank area of the timeline (this will deselect all selected "
+#~ "clips, if any)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klicka på ett tomt område på tidslinjen (det kommer att avmarkera alla "
+#~ "markerade klipp, om några)."
+
+#~ msgid "To split multiple selected clips:"
+#~ msgstr "För att dela flera markerade klipp:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Add or remove clips to the selection with the <key>Ctrl</key> modifier "
+#~ "key. This will not affect the playhead's position."
+#~ msgstr ""
+#~ "Lägg till eller ta bort klipp till markeringen med <key>Ctrl</key>. Det "
+#~ "kommer inte att påverka uppspelningshuvudets position."
+
+#~ msgid "Default opacity keyframe curve"
+#~ msgstr "Standardogenomskinlighet för nyckelbildskurva"
+
+#~ msgid ""
+#~ "During the drag operation, if you changed your mind and only want to drag "
+#~ "one clip at a time, just release the <key>Shift</key> key before you "
+#~ "release the mouse button."
+#~ msgstr ""
+#~ "Under du ändrat dig under dragningen och bara vill dra ett klipp i taget, "
+#~ "släpp <key>Skift</key>tangenten innan du släpper musknappen."
+
+#~ msgid ""
+#~ "<gui>New</gui> opens the <gui>Project settings</gui> dialog for a new "
+#~ "project."
+#~ msgstr ""
+#~ "<gui>Nytt</gui> öppnar <gui>Projektinställningar</gui>na för ett nytt "
+#~ "projekt."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Everytime you start a new project, a dialog window appears where you can "
+#~ "adjust audio and video settings or metadata. To edit the project settings "
+#~ "after initial creation, use <guiseq><gui>App menu</gui><gui>Project "
+#~ "Settings</gui></guiseq>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Varje gång du startar ett nytt projekt visas ett dialogfönster där du kan "
+#~ "justera ljud- och videoinställningar eller metadata. För att redigera "
+#~ "projektinställningarna efter det initiala skapandet, använd "
+#~ "<guiseq><gui>Programmeny</gui><gui>Projektinställningar</gui></guiseq>."


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]