[damned-lies] Updated Polish translationcommit e1a638df1ea865182bbb2faebc963ed94f0db187
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Sun Apr 17 15:33:27 2016 +0200

    Updated Polish translation

 po/pl.po |   33 ++++++++++++++++++++-------------
 1 files changed, 20 insertions(+), 13 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 41a172e..4da4255 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: damned-lies\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2016-04-01 15:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-04-01 17:42+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-04-17 03:23+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-04-17 15:33+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: polski <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -1742,10 +1742,13 @@ msgid "A VNC client for GNOME"
 msgstr "Klient VNC dla środowiska GNOME"
 
 #: database-content.py:530
-msgid "Translations should be submitted as bug reports (see link below)."
+msgid ""
+"Translations should be submitted as bug reports (see link below). Please "
+"remember to select \"WebKit Gtk\" as the component, so that the report "
+"doesn't get lost."
 msgstr ""
 "Tłumaczenia powinny być wysyłane jako zgłoszenia błędów (odnośnik znajduje "
-"się poniżej)."
+"się poniżej). Prosimy pamiętać o wybraniu „WebKit Gtk” jako komponentu."
 
 #: database-content.py:531
 msgid ""
@@ -2183,7 +2186,7 @@ msgid "updated on %(date)s"
 msgstr "zaktualizowano %(date)s"
 
 #: stats/models.py:1414 templates/vertimus/vertimus_detail.html:59
-#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:180
+#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:184
 msgid "Y-m-d g:i a O"
 msgstr "d.m.Y G∶i O"
 
@@ -2654,7 +2657,7 @@ msgid "Error:"
 msgstr "Błąd:"
 
 #: templates/feeds/actions_description.html:6
-#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:208
+#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:212
 msgid "No comment"
 msgstr "Brak komentarzy"
 
@@ -2992,7 +2995,7 @@ msgstr "Wyloguj"
 msgid "Module Statistics: %(name)s"
 msgstr "Statystyki modułu: %(name)s"
 
-#: templates/module_detail.html:43 templates/vertimus/vertimus_detail.html:228
+#: templates/module_detail.html:43 templates/vertimus/vertimus_detail.html:232
 msgid ""
 "This module has been archived. It is only kept for statistical purposes. "
 "Please don't translate it any more."
@@ -3579,19 +3582,23 @@ msgstr "(Poprzednie czynności archiwalne)"
 msgid "Link to this comment"
 msgstr "Odnośnik do tego komentarza"
 
-#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:197
+#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:181
+msgid "This message was sent to the mailing list"
+msgstr "Ta wiadomość została wysłana na listę pocztową"
+
+#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:201
 msgid "diff with:"
 msgstr "różnica z:"
 
-#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:216
+#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:220
 msgid "No current actions."
 msgstr "Brak bieżących czynności."
 
-#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:220
+#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:224
 msgid "New Action"
 msgstr "Nowa czynność"
 
-#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:224
+#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:228
 #, python-format
 msgid ""
 "You need <a href=\"%(login_url)s\">to be authenticated</a> and member of the "
@@ -3600,11 +3607,11 @@ msgstr ""
 "Wymagane jest <a href=\"%(login_url)s\">uwierzytelnienie</a> i członkostwo w "
 "zespole: %(team_name)s."
 
-#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:256
+#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:260
 msgid "Submit"
 msgstr "Prześlij"
 
-#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:263
+#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:267
 msgid "This team is not using the translation workflow."
 msgstr "Ten zespół nie używa systemu zarządzania tłumaczeniami."
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]