[pitivi] Updated Polish translationcommit 939eb1c24fe5c63586d0ce580c62298c083bde35
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Sun Dec 20 17:29:38 2015 +0100

    Updated Polish translation

 po/pl.po |  435 +++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 files changed, 207 insertions(+), 228 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 188c5c0..7c780a2 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: pitivi\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-12-06 19:05+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-12-06 19:07+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-12-20 17:28+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-12-20 17:29+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -100,7 +100,7 @@ msgstr "Uruchamianie automatycznego wyrównania"
 msgid "<b><big>Performing Auto-Alignment</big></b>"
 msgstr "<b><big>Wykonywanie automatycznego wyrównania</big></b>"
 
-#: ../data/ui/alignmentprogress.ui.h:3 ../pitivi/render.py:884
+#: ../data/ui/alignmentprogress.ui.h:3 ../pitivi/render.py:885
 msgid "Estimating..."
 msgstr "Obliczanie…"
 
@@ -228,8 +228,8 @@ msgstr "Otwórz projekt…"
 msgid "Save the current project under a new name or a different location"
 msgstr "Zapisuje bieżący projekt pod nową nazwą lub w innym położeniu"
 
-#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:4 ../pitivi/mainwindow.py:1192
-#: ../pitivi/mainwindow.py:1250
+#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:4 ../pitivi/mainwindow.py:1157
+#: ../pitivi/mainwindow.py:1215
 msgid "Save As..."
 msgstr "Zapisz jako…"
 
@@ -263,7 +263,7 @@ msgid "Edit the project settings"
 msgstr "Modyfikuje ustawienia projektu"
 
 #: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:12 ../data/ui/projectsettings.ui.h:3
-#: ../pitivi/medialibrary.py:144
+#: ../pitivi/medialibrary.py:139
 msgid "Project Settings"
 msgstr "Ustawienia projektu"
 
@@ -291,19 +291,19 @@ msgstr "Zaimportuj"
 msgid "Remove selected clips from the project"
 msgstr "Usuwa zaznaczone klipy z projektu"
 
-#: ../data/ui/medialibrary.ui.h:4 ../pitivi/medialibrary.py:294
+#: ../data/ui/medialibrary.ui.h:4
 msgid "_Remove from Project"
 msgstr "_Usuń z projektu"
 
 #: ../data/ui/medialibrary.ui.h:5
-msgid "Clip Properties..."
+msgid "Clip properties..."
 msgstr "Właściwości klipu…"
 
 #: ../data/ui/medialibrary.ui.h:6
 msgid "Insert the selected clips at the end of the timeline"
 msgstr "Wstawia zaznaczone klipy na koniec osi czasu"
 
-#: ../data/ui/medialibrary.ui.h:7 ../pitivi/medialibrary.py:297
+#: ../data/ui/medialibrary.ui.h:7
 msgid "Insert at _End of Timeline"
 msgstr "Wstaw na końcu _osi czasu"
 
@@ -375,10 +375,10 @@ msgid "Standard PAL"
 msgstr "Standardowe PAL"
 
 #: ../data/ui/projectsettings.ui.h:4 ../data/ui/renderingprogress.ui.h:4
-#: ../pitivi/mainwindow.py:708 ../pitivi/mainwindow.py:825
-#: ../pitivi/mainwindow.py:961 ../pitivi/mainwindow.py:1143
-#: ../pitivi/mainwindow.py:1195 ../pitivi/mainwindow.py:1252
-#: ../pitivi/medialibrary.py:475
+#: ../pitivi/mainwindow.py:674 ../pitivi/mainwindow.py:791
+#: ../pitivi/mainwindow.py:926 ../pitivi/mainwindow.py:1108
+#: ../pitivi/mainwindow.py:1160 ../pitivi/mainwindow.py:1217
+#: ../pitivi/medialibrary.py:495
 msgid "Cancel"
 msgstr "Anuluj"
 
@@ -417,12 +417,12 @@ msgid "Frame Rate:"
 msgstr "Liczba klatek na sekundę:"
 
 #: ../data/ui/projectsettings.ui.h:16 ../data/ui/renderingdialog.ui.h:27
-#: ../pitivi/effects.py:260
+#: ../pitivi/effects.py:179
 msgid "Video"
 msgstr "Wideo"
 
 #: ../data/ui/projectsettings.ui.h:19 ../data/ui/renderingdialog.ui.h:30
-#: ../pitivi/effects.py:261
+#: ../pitivi/effects.py:179
 msgid "Audio"
 msgstr "Dźwięk"
 
@@ -470,7 +470,7 @@ msgstr "AAC"
 msgid "6 channels (5.1)"
 msgstr "6 kanałów (5.1)"
 
-#: ../data/ui/renderingdialog.ui.h:7 ../pitivi/mainwindow.py:468
+#: ../data/ui/renderingdialog.ui.h:7 ../pitivi/mainwindow.py:443
 msgid "Render"
 msgstr "Renderuj"
 
@@ -552,11 +552,11 @@ msgstr ""
 "rozdzielczości obrazu, mocy obliczeniowej komputera, zastosowanych efektów i "
 "czasu trwania filmu.</small>"
 
-#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:3 ../pitivi/viewer.py:696
+#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:3 ../pitivi/viewer.py:704
 msgid "Pause"
 msgstr "Wstrzymaj"
 
-#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:5 ../pitivi/viewer.py:688
+#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:5 ../pitivi/viewer.py:696
 msgid "Play"
 msgstr "Odtwórz"
 
@@ -592,6 +592,67 @@ msgstr "Skróty klawiszowe"
 msgid "Missing dependencies..."
 msgstr "Brakujące zależności…"
 
+#: ../data/ui/timelinetoolbar.ui.h:1
+msgid "Split clips at playhead position"
+msgstr "Przecina klipy w pozycji głowicy"
+
+#: ../data/ui/timelinetoolbar.ui.h:2
+msgid "Split"
+msgstr "Podziel"
+
+#: ../data/ui/timelinetoolbar.ui.h:3
+msgid "Delete clips"
+msgstr "Usuwa klipy"
+
+#: ../data/ui/timelinetoolbar.ui.h:4
+msgid "Delete"
+msgstr "Usuń"
+
+#: ../data/ui/timelinetoolbar.ui.h:5
+msgid "Group clips"
+msgstr "Grupuje klipy"
+
+#: ../data/ui/timelinetoolbar.ui.h:6
+msgid "Group"
+msgstr "Grupuj"
+
+#: ../data/ui/timelinetoolbar.ui.h:7
+msgid "Ungroup clips"
+msgstr "Rozgrupowuje klipy"
+
+#: ../data/ui/timelinetoolbar.ui.h:8
+msgid "Ungroup"
+msgstr "Rozgrupuj"
+
+#: ../data/ui/timelinetoolbar.ui.h:9
+msgid "Copy clips"
+msgstr "Kopiuje klipy"
+
+#: ../data/ui/timelinetoolbar.ui.h:10
+msgid "Paste clips"
+msgstr "Wkleja klipy"
+
+#: ../data/ui/timelinetoolbar.ui.h:11
+msgid "Align clips based on their soundtracks"
+msgstr "Wyrównuje klipy na podstawie ich ścieżek dźwiękowych"
+
+#: ../data/ui/timelinetoolbar.ui.h:12
+msgid "Align"
+msgstr "Wyrównaj"
+
+#: ../data/ui/timelinetoolbar.ui.h:13
+msgid ""
+"Toggle gapless mode\n"
+"When enabled, adjacent clips automatically move to fill gaps."
+msgstr ""
+"Przełącza tryb odtwarzania ciągłego\n"
+"Kiedy jest włączone, sąsiednie klipy są automatycznie przesuwane, aby "
+"uzupełnić przerwy między nimi."
+
+#: ../data/ui/timelinetoolbar.ui.h:15
+msgid "Gapless mode"
+msgstr "Tryb odtwarzania ciągłego"
+
 #: ../data/ui/titleeditor.ui.h:1
 msgid "Create"
 msgstr "Utwórz"
@@ -713,141 +774,141 @@ msgstr ""
 "włącza watchdoga w potoku biblioteki GStreamer. Używane do wykrywania błędów "
 "występujących w bibliotece GStreamer i naprawiania ich"
 
-#: ../pitivi/clipproperties.py:136
+#: ../pitivi/clipproperties.py:108
 msgid "Effects"
 msgstr "Efekty"
 
-#: ../pitivi/clipproperties.py:158
+#: ../pitivi/clipproperties.py:134
 msgid "Remove effect"
 msgstr "Usuń efekt"
 
-#: ../pitivi/clipproperties.py:193
+#: ../pitivi/clipproperties.py:169
 msgid "Active"
 msgstr "Aktywny"
 
-#: ../pitivi/clipproperties.py:195
+#: ../pitivi/clipproperties.py:171
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#: ../pitivi/clipproperties.py:205
+#: ../pitivi/clipproperties.py:181
 msgid "Effect name"
 msgstr "Nazwa efektu"
 
-#: ../pitivi/clipproperties.py:226
+#: ../pitivi/clipproperties.py:202
 msgid "Select a clip on the timeline to configure its associated effects"
 msgstr ""
 "Proszę wybrać klip na osi czasu, aby skonfigurować jego powiązane efekty"
 
-#: ../pitivi/clipproperties.py:569
+#: ../pitivi/clipproperties.py:523
 msgid "Transformation"
 msgstr "Przekształcenie"
 
-#: ../pitivi/effects.py:64
+#: ../pitivi/effects.py:62
 msgid "Colors"
 msgstr "Kolory"
 
-#: ../pitivi/effects.py:81
+#: ../pitivi/effects.py:79
 msgid "Compositing"
 msgstr "Składanie"
 
-#: ../pitivi/effects.py:88
+#: ../pitivi/effects.py:86
 msgid "Noise & blur"
 msgstr "Szum i rozmycie"
 
-#: ../pitivi/effects.py:94
+#: ../pitivi/effects.py:92
 msgid "Analysis"
 msgstr "Analiza"
 
-#: ../pitivi/effects.py:102
+#: ../pitivi/effects.py:100
 msgid "Geometry"
 msgstr "Geometria"
 
-#: ../pitivi/effects.py:113
+#: ../pitivi/effects.py:111
 msgid "Fancy"
 msgstr "Dekoracje"
 
-#: ../pitivi/effects.py:125
+#: ../pitivi/effects.py:123
 msgid "Time"
 msgstr "Czas"
 
+#: ../pitivi/effects.py:179
+msgid "effect"
+msgstr "efekt"
+
 #. Add Uncategorized only if there are other categories defined.
-#: ../pitivi/effects.py:249 ../pitivi/effects.py:289
+#: ../pitivi/effects.py:243 ../pitivi/effects.py:269
 msgid "Uncategorized"
 msgstr "Bez kategorii"
 
-#: ../pitivi/effects.py:251 ../pitivi/effects.py:286
+#: ../pitivi/effects.py:245 ../pitivi/effects.py:266
 msgid "All effects"
 msgstr "Wszystkie efekty"
 
-#: ../pitivi/effects.py:262
-msgid "effect"
-msgstr "efekt"
-
-#: ../pitivi/mainwindow.py:298
+#: ../pitivi/mainwindow.py:275
 msgid "Media Library"
 msgstr "Kolekcja klipów"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:300
+#: ../pitivi/mainwindow.py:277
 msgid "Effect Library"
 msgstr "Kolekcja efektów"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:311
+#: ../pitivi/mainwindow.py:288
 msgid "Clip"
 msgstr "Klip"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:313
+#: ../pitivi/mainwindow.py:290
 msgid "Transition"
 msgstr "Przejście"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:315
+#: ../pitivi/mainwindow.py:292
 msgid "Title"
 msgstr "Tytuł"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:444
+#: ../pitivi/mainwindow.py:419
 msgid "Undo"
 msgstr "Cofnij"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:451
+#: ../pitivi/mainwindow.py:426
 msgid "Redo"
 msgstr "Ponów"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:460 ../pitivi/mainwindow.py:819
-#: ../pitivi/mainwindow.py:1144 ../pitivi/mainwindow.py:1196
-#: ../pitivi/mainwindow.py:1253 ../pitivi/preset.py:115
+#: ../pitivi/mainwindow.py:435 ../pitivi/mainwindow.py:785
+#: ../pitivi/mainwindow.py:1109 ../pitivi/mainwindow.py:1161
+#: ../pitivi/mainwindow.py:1218 ../pitivi/preset.py:115
 #: ../pitivi/project.py:255
 msgid "Save"
 msgstr "Zapisz"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:470
+#: ../pitivi/mainwindow.py:445
 msgid "Export your project as a finished movie"
 msgstr "Eksportuje projekt jako ukończony film"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:646
+#: ../pitivi/mainwindow.py:612
 msgid "Development version"
 msgstr "Wersja rozwojowa"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:648
+#: ../pitivi/mainwindow.py:614
 #, python-format
 msgid "Version %(cur_ver)s — %(new_ver)s is available"
 msgstr "Wersja %(cur_ver)s — dostępna jest wersja %(new_ver)s"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:652
+#: ../pitivi/mainwindow.py:618
 #, python-format
 msgid "Version %s"
 msgstr "Wersja %s"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:661
+#: ../pitivi/mainwindow.py:627
 msgid "Current maintainers:"
 msgstr "Obecni opiekunowie:"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:667
+#: ../pitivi/mainwindow.py:633
 msgid "Past maintainers:"
 msgstr "Poprzedni opiekunowie:"
 
 #. Translators: this paragraph is to be translated, the list
 #. of contributors is shown dynamically as a clickable link
 #. below it
-#: ../pitivi/mainwindow.py:675
+#: ../pitivi/mainwindow.py:641
 msgid ""
 "Contributors:\n"
 "A handwritten list here would...\n"
@@ -866,7 +927,7 @@ msgstr ""
 "Z szacunku do współtwórców polecamy:\n"
 
 #. Translators: keep the %s at the end of the 1st line
-#: ../pitivi/mainwindow.py:682
+#: ../pitivi/mainwindow.py:648
 #, python-format
 msgid ""
 "The list of contributors on Ohloh %s\n"
@@ -875,7 +936,7 @@ msgstr ""
 "Listę współtwórców w serwisie Ohloh %s\n"
 "Lub wykonanie polecenia: git shortlog -s -n"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:686
+#: ../pitivi/mainwindow.py:652
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Aleksander Łukasiewicz <aleksander lukasiewicz org>, 2009\n"
@@ -884,68 +945,68 @@ msgstr ""
 "Aviary.pl <gnomepl aviary pl>, 2009-2015"
 
 #. The user has not made a decision, don't do anything
-#: ../pitivi/mainwindow.py:705
+#: ../pitivi/mainwindow.py:671
 msgid "Open File..."
 msgstr "Otwórz plik…"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:709 ../pitivi/mainwindow.py:962
+#: ../pitivi/mainwindow.py:675 ../pitivi/mainwindow.py:927
 msgid "Open"
 msgstr "Otwórz"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:725
+#: ../pitivi/mainwindow.py:691
 msgid "All supported formats"
 msgstr "Wszystkie obsługiwane formaty"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:788
+#: ../pitivi/mainwindow.py:754
 #, python-format
 msgid "Unable to save project \"%s\""
 msgstr "Nie można zapisać projektu „%s”"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:821 ../pitivi/project.py:254
+#: ../pitivi/mainwindow.py:787 ../pitivi/project.py:254
 msgid "Save as..."
 msgstr "Zapisz jako…"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:824
+#: ../pitivi/mainwindow.py:790
 msgid "Close without saving"
 msgstr "Zamknij bez zapisywania"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:839
+#: ../pitivi/mainwindow.py:805
 msgid "Save changes to the current project before closing?"
 msgstr "Zapisać zmiany w bieżącym projekcie przed zamknięciem?"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:852
+#: ../pitivi/mainwindow.py:818
 #, python-format
 msgid "If you don't save, the changes from the last %s will be lost."
 msgstr ""
 "Jeżeli projekt nie zostanie zapisany, to zmiany z ostatnich %s zostaną "
 "utracone."
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:856
+#: ../pitivi/mainwindow.py:822
 msgid "If you don't save, your changes will be lost."
 msgstr ""
 "Jeżeli projekt nie zostanie zapisany, to wprowadzone zmiany zostaną utracone."
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:922
+#: ../pitivi/mainwindow.py:887
 msgid "Revert to saved project version?"
 msgstr "Przywrócić do zapisanej wersji projektu?"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:927
+#: ../pitivi/mainwindow.py:892
 msgid "This will reload the current project. All unsaved changes will be lost."
 msgstr ""
 "Spowoduje to ponowne wczytanie bieżącego projektu. Wszystkie niezapisane "
 "zmiany zostaną utracone."
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:942
+#: ../pitivi/mainwindow.py:907
 #, python-format
 msgid "Unable to load project \"%s\""
 msgstr "Nie można wczytać projektu „%s”"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:957
+#: ../pitivi/mainwindow.py:922
 msgid "Locate missing file..."
 msgstr "Znajdź brakujące pliki…"
 
 #. The file is probably an image, not video or audio.
-#: ../pitivi/mainwindow.py:989
+#: ../pitivi/mainwindow.py:954
 #, python-format
 msgid ""
 "The following file has moved: \"<b>%s</b>\"\n"
@@ -954,7 +1015,7 @@ msgstr ""
 "Następujący plik został przeniesiony: „<b>%s</b>”\n"
 "Proszę podać jego nowe położenie:"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:994
+#: ../pitivi/mainwindow.py:959
 #, python-format
 msgid ""
 "The following file has moved: \"<b>%s</b>\" (duration: %s)\n"
@@ -965,19 +1026,19 @@ msgstr ""
 
 #. Translators: this is a format filter in a filechooser. Ex: "AVI
 #. files"
-#: ../pitivi/mainwindow.py:1018
+#: ../pitivi/mainwindow.py:983
 #, python-format
 msgid "%s files"
 msgstr "Pliki %s"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:1022 ../pitivi/medialibrary.py:504
+#: ../pitivi/mainwindow.py:987 ../pitivi/medialibrary.py:524
 msgid "All files"
 msgstr "Wszystkie pliki"
 
 #. Signal the project loading failure.
 #. You have to do this *after* successfully creating a blank project,
 #. or the startupwizard will still be connected to that signal too.
-#: ../pitivi/mainwindow.py:1047
+#: ../pitivi/mainwindow.py:1012
 #, python-format
 msgid ""
 "No replacement file was provided for \"<i>%s</i>\".\n"
@@ -988,33 +1049,33 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Program Pitivi obecnie nie obsługuje częściowych projektów."
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:1140
+#: ../pitivi/mainwindow.py:1105
 msgid "Export To..."
 msgstr "Wyeksportuj do…"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:1155 ../pitivi/mainwindow.py:1205
-#: ../pitivi/mainwindow.py:1256 ../pitivi/mainwindow.py:1284
-#: ../pitivi/render.py:363
+#: ../pitivi/mainwindow.py:1120 ../pitivi/mainwindow.py:1170
+#: ../pitivi/mainwindow.py:1221 ../pitivi/mainwindow.py:1249
+#: ../pitivi/render.py:364
 msgid "Untitled"
 msgstr "Bez tytułu"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:1161
+#: ../pitivi/mainwindow.py:1126
 msgid "Tar archive"
 msgstr "Archiwum tar"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:1165 ../pitivi/mainwindow.py:1211
+#: ../pitivi/mainwindow.py:1130 ../pitivi/mainwindow.py:1176
 msgid "Detect automatically"
 msgstr "Wykrycie automatyczne"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:1258
+#: ../pitivi/mainwindow.py:1223
 msgid "PNG image"
 msgstr "Obraz PNG"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:1259
+#: ../pitivi/mainwindow.py:1224
 msgid "JPEG image"
 msgstr "Obraz JPEG"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:1351
+#: ../pitivi/mainwindow.py:1316
 msgid "Preview"
 msgstr "Podgląd"
 
@@ -1040,45 +1101,45 @@ msgstr "<b>Czas trwania</b>: %s"
 msgid "Error while analyzing a file"
 msgstr "Wystąpił błąd podczas analizowania pliku"
 
-#: ../pitivi/medialibrary.py:206
+#: ../pitivi/medialibrary.py:199
 msgid "Icon"
 msgstr "Ikona"
 
-#: ../pitivi/medialibrary.py:215
+#: ../pitivi/medialibrary.py:208
 msgid "Information"
 msgstr "Informacje"
 
-#: ../pitivi/medialibrary.py:226
+#: ../pitivi/medialibrary.py:219
 msgid "Duration"
 msgstr "Czas trwania"
 
-#: ../pitivi/medialibrary.py:466
+#: ../pitivi/medialibrary.py:486
 msgid "Select One or More Files"
 msgstr "Wybór jednego lub więcej plików"
 
-#: ../pitivi/medialibrary.py:468
+#: ../pitivi/medialibrary.py:488
 msgid "Close after importing files"
 msgstr "Zamknięcie po zaimportowaniu plików"
 
-#: ../pitivi/medialibrary.py:476
+#: ../pitivi/medialibrary.py:496
 msgid "Add"
 msgstr "Dodaj"
 
-#: ../pitivi/medialibrary.py:493
+#: ../pitivi/medialibrary.py:513
 msgid "Supported file formats"
 msgstr "Obsługiwane formaty plików"
 
 #. Also allow showing known but not reliable demuxers
-#: ../pitivi/medialibrary.py:499
+#: ../pitivi/medialibrary.py:519
 msgid "All known file formats"
 msgstr "Wszystkie znane formaty plików"
 
-#: ../pitivi/medialibrary.py:522
+#: ../pitivi/medialibrary.py:542
 #, python-format
 msgid "Importing clip %(current_clip)d of %(total)d"
 msgstr "Importowanie klipu %(current_clip)d z %(total)d"
 
-#: ../pitivi/medialibrary.py:703
+#: ../pitivi/medialibrary.py:723
 msgid "View error"
 msgid_plural "View errors"
 msgstr[0] "Wyświetl błąd"
@@ -1086,7 +1147,7 @@ msgstr[1] "Wyświetl błędy"
 msgstr[2] "Wyświetl błędy"
 
 #. Translators: {0:d} is just like %d (integer number variable)
-#: ../pitivi/medialibrary.py:705
+#: ../pitivi/medialibrary.py:725
 #, python-brace-format
 msgid "An error occurred while importing."
 msgid_plural "{0:d} errors occurred while importing."
@@ -1094,7 +1155,7 @@ msgstr[0] "Wystąpił błąd podczas importowania."
 msgstr[1] "Wystąpiły {0:d} błędy podczas importowania."
 msgstr[2] "Wystąpiło {0:d} błędów podczas importowania."
 
-#: ../pitivi/medialibrary.py:732
+#: ../pitivi/medialibrary.py:752
 #, python-format
 msgid "The project settings have been set to match file '%s'"
 msgstr "Ustawienia projektu zostały ustawione tak, aby pasowały do pliku „%s”"
@@ -1130,7 +1191,7 @@ msgstr "Nowy projekt"
 
 #. GTK does not allow an empty string as the dialog title, so we use the
 #. same translatable one as render.py's pipeline error message dialog:
-#: ../pitivi/project.py:238 ../pitivi/render.py:645
+#: ../pitivi/project.py:238 ../pitivi/render.py:646
 msgid "Sorry, something didn’t work right."
 msgstr "Coś nie zadziałało poprawnie."
 
@@ -1204,7 +1265,7 @@ msgstr "Brak uprawnień do zapisu w tym katalogu."
 msgid "project"
 msgstr "projekt"
 
-#: ../pitivi/project.py:755
+#: ../pitivi/project.py:754
 msgid "Pitivi encoding profile"
 msgstr "Profil kodowania Pitivi"
 
@@ -1224,15 +1285,15 @@ msgstr "Renderowanie — ukończono %d%%"
 msgid "About %s left"
 msgstr "Pozostało około: %s"
 
-#: ../pitivi/render.py:324
+#: ../pitivi/render.py:326
 msgid "Currently rendering"
 msgstr "Obecnie renderowane"
 
-#: ../pitivi/render.py:554
+#: ../pitivi/render.py:555
 msgid "A file name is required."
 msgstr "Wymagana jest nazwa pliku."
 
-#: ../pitivi/render.py:556
+#: ../pitivi/render.py:557
 msgid ""
 "This file already exists.\n"
 "If you don't want to overwrite it, choose a different file name or folder."
@@ -1241,18 +1302,18 @@ msgstr ""
 "Jeśli nie ma zostać zastąpiony, to proszę wybrać inną nazwę pliku lub inny "
 "katalog."
 
-#: ../pitivi/render.py:585
+#: ../pitivi/render.py:586
 #, python-format
 msgid "%.2f GB"
 msgstr "%.2f GB"
 
 #. -1 means round to 10
-#: ../pitivi/render.py:590
+#: ../pitivi/render.py:591
 #, python-format
 msgid "%d MB"
 msgstr "%d MB"
 
-#: ../pitivi/render.py:646
+#: ../pitivi/render.py:647
 msgid ""
 "An error occurred while trying to render your project. You might want to "
 "check our troubleshooting guide or file a bug report. The GStreamer error "
@@ -1262,40 +1323,40 @@ msgstr ""
 "podręcznik rozwiązywania błędów lub wysłać zgłoszenie błędu. Błąd biblioteki "
 "GStreamer:"
 
-#: ../pitivi/render.py:833 ../pitivi/render.py:834 ../pitivi/render.py:840
+#: ../pitivi/render.py:834 ../pitivi/render.py:835 ../pitivi/render.py:841
 msgid "Render complete"
 msgstr "Ukończono renderowanie"
 
-#: ../pitivi/render.py:838
+#: ../pitivi/render.py:839
 #, python-format
 msgid "\"%s\" has finished rendering."
 msgstr "Ukończono renderowanie „%s”."
 
-#: ../pitivi/titleeditor.py:92 ../pitivi/titleeditor.py:99
+#: ../pitivi/titleeditor.py:94 ../pitivi/titleeditor.py:101
 msgid "Custom"
 msgstr "Własne"
 
-#: ../pitivi/titleeditor.py:93
+#: ../pitivi/titleeditor.py:95
 msgid "Top"
 msgstr "Góra"
 
-#: ../pitivi/titleeditor.py:94 ../pitivi/titleeditor.py:101
+#: ../pitivi/titleeditor.py:96 ../pitivi/titleeditor.py:103
 msgid "Center"
 msgstr "Środek"
 
-#: ../pitivi/titleeditor.py:95
+#: ../pitivi/titleeditor.py:97
 msgid "Bottom"
 msgstr "Dół"
 
-#: ../pitivi/titleeditor.py:96
+#: ../pitivi/titleeditor.py:98
 msgid "Baseline"
 msgstr "Linia podstawowa"
 
-#: ../pitivi/titleeditor.py:100
+#: ../pitivi/titleeditor.py:102
 msgid "Left"
 msgstr "Lewo"
 
-#: ../pitivi/titleeditor.py:102
+#: ../pitivi/titleeditor.py:104
 msgid "Right"
 msgstr "Prawo"
 
@@ -1303,15 +1364,15 @@ msgstr "Prawo"
 msgid "Normal"
 msgstr "Zwykłe"
 
-#: ../pitivi/transitions.py:84
+#: ../pitivi/transitions.py:87
 msgid "Loop"
 msgstr "Pętla"
 
-#: ../pitivi/transitions.py:97
+#: ../pitivi/transitions.py:94
 msgid "Reverse direction"
 msgstr "Odwrócony kierunek"
 
-#: ../pitivi/transitions.py:111
+#: ../pitivi/transitions.py:106
 msgid ""
 "Create a transition by overlapping two adjacent clips on the same layer. "
 "Click the transition on the timeline to change the transition type."
@@ -1319,47 +1380,47 @@ msgstr ""
 "Tworzy przejście przez nałożenie dwóch sąsiednich klipów na tej samej "
 "warstwie. Kliknięcie na przejściu na osi czasu zmieni jego typ."
 
-#: ../pitivi/transitions.py:205
+#: ../pitivi/transitions.py:217
 msgid "Slow"
 msgstr "Wolne"
 
-#: ../pitivi/transitions.py:207
+#: ../pitivi/transitions.py:219
 msgid "Fast"
 msgstr "Szybkie"
 
-#: ../pitivi/transitions.py:209
+#: ../pitivi/transitions.py:221
 msgid "Epileptic"
 msgstr "Epileptyczne"
 
-#: ../pitivi/transitions.py:213
+#: ../pitivi/transitions.py:225
 msgid "Sharp"
 msgstr "Nagłe"
 
-#: ../pitivi/transitions.py:215
+#: ../pitivi/transitions.py:227
 msgid "Smooth"
 msgstr "Gładkie"
 
-#: ../pitivi/viewer.py:76
+#: ../pitivi/viewer.py:79
 msgid "Currently playing"
 msgstr "Obecnie odtwarzane"
 
-#: ../pitivi/viewer.py:226
+#: ../pitivi/viewer.py:227
 msgid "Go to the beginning of the timeline"
 msgstr "Przechodzi na początek osi czasu"
 
-#: ../pitivi/viewer.py:233
+#: ../pitivi/viewer.py:234
 msgid "Go back one second"
 msgstr "Przechodzi do tyłu o jedną sekundę"
 
-#: ../pitivi/viewer.py:245
+#: ../pitivi/viewer.py:246
 msgid "Go forward one second"
 msgstr "Przechodzi naprzód o jedną sekundę"
 
-#: ../pitivi/viewer.py:253
+#: ../pitivi/viewer.py:254
 msgid "Go to the end of the timeline"
 msgstr "Przechodzi na koniec osi czasu"
 
-#: ../pitivi/viewer.py:260
+#: ../pitivi/viewer.py:261
 msgid ""
 "Enter a timecode or frame number\n"
 "and press \"Enter\" to go to that position"
@@ -1367,7 +1428,7 @@ msgstr ""
 "Proszę wprowadzić kod czasowy lub numer klatki\n"
 "i nacisnąć klawisz „Enter”, aby przejść do tego położenia"
 
-#: ../pitivi/viewer.py:268
+#: ../pitivi/viewer.py:269
 msgid ""
 "Detach the viewer\n"
 "You can re-attach it by closing the newly created window."
@@ -1375,15 +1436,15 @@ msgstr ""
 "Odłącza przeglądarkę\n"
 "Można ją ponownie podłączyć zamykając nowo utworzone okno."
 
-#: ../pitivi/viewer.py:356 ../pitivi/viewer.py:406
+#: ../pitivi/viewer.py:359 ../pitivi/viewer.py:409
 msgid "Show this window in fullscreen"
 msgstr "Wyświetlanie tego okno na pełnym ekranie"
 
-#: ../pitivi/viewer.py:403
+#: ../pitivi/viewer.py:406
 msgid "Exit fullscreen mode"
 msgstr "Zakończ tryb pełnoekranowy"
 
-#: ../pitivi/timeline/elements.py:201
+#: ../pitivi/timeline/elements.py:203
 #, python-format
 msgid ""
 "Property: %s\n"
@@ -1394,12 +1455,12 @@ msgstr ""
 "Czas: %s\n"
 "Wartość: %s"
 
-#: ../pitivi/timeline/elements.py:207
+#: ../pitivi/timeline/elements.py:209
 #, python-format
 msgid "Setting property: %s"
 msgstr "Ustawianie właściwości: %s"
 
-#: ../pitivi/timeline/elements.py:979
+#: ../pitivi/timeline/elements.py:981
 msgid "Audio crossfade"
 msgstr "Przenikanie dźwięku"
 
@@ -1428,7 +1489,7 @@ msgstr "Usuń warstwę"
 msgid "Layer %d"
 msgstr "Warstwa %d"
 
-#: ../pitivi/timeline/ruler.py:212
+#: ../pitivi/timeline/ruler.py:224
 #, python-format
 msgid "Frame #%d"
 msgstr "Klatka #%d"
@@ -1472,92 +1533,6 @@ msgstr ""
 "Czy kliknięcie lewym przyciskiem poza zaznaczaniem i modyfikowaniem klipów "
 "także przewija."
 
-#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1331
-msgid ""
-"Toggle gapless mode\n"
-"When enabled, adjacent clips automatically move to fill gaps."
-msgstr ""
-"Przełącza tryb odtwarzania ciągłego\n"
-"Kiedy jest włączone, sąsiednie klipy są automatycznie przesuwane, aby "
-"uzupełnić przerwy między nimi."
-
-#. TODO: use GAction + GActionGroup (Gio.SimpleAction +
-#. Gio.SimpleActionGroup)
-#. Action list items can vary in size (1-6 items). The first one is the
-#. name, and it is the only mandatory option. All the other options are
-#. optional, and if omitted will default to None.
-#.
-#. name (required), stock ID, translatable label,
-#. keyboard shortcut, translatable tooltip, callback function
-#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1413
-msgid "Zoom In"
-msgstr "Powiększenie"
-
-#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1414
-msgid "Zoom Out"
-msgstr "Pomniejszenie"
-
-#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1415 ../pitivi/utils/widgets.py:1031
-msgid "Zoom Fit"
-msgstr "Dopasowanie"
-
-#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1439
-msgid "Delete Selected"
-msgstr "Usuwa zaznaczone"
-
-#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1441
-msgid "Ungroup"
-msgstr "Rozgrupuj"
-
-#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1442
-msgid "Ungroup clips"
-msgstr "Rozgrupowuje klipy"
-
-#. Translators: This is an action, the title of a button
-#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1445
-msgid "Group"
-msgstr "Grupuj"
-
-#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1446
-msgid "Group clips"
-msgstr "Grupuje klipy"
-
-#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1448
-msgid "Copy"
-msgstr "Skopiuj"
-
-#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1449
-msgid "Copy clips"
-msgstr "Kopiuje klipy"
-
-#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1451
-msgid "Paste"
-msgstr "Wklej"
-
-#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1452
-msgid "Paste clips"
-msgstr "Wkleja klipy"
-
-#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1461
-msgid "Start Playback"
-msgstr "Rozpocznij odtwarzanie"
-
-#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1463
-msgid "Split"
-msgstr "Podziel"
-
-#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1464
-msgid "Split clip at playhead position"
-msgstr "Przecina klip w pozycji głowicy"
-
-#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1466
-msgid "Add a Keyframe"
-msgstr "Dodaj klatkę kluczową"
-
-#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1467
-msgid "Add a keyframe"
-msgstr "Dodaje klatkę kluczową"
-
 #. Translators: a label showing an invalid framerate value
 #: ../pitivi/dialogs/clipmediaprops.py:112
 #, python-format
@@ -1582,12 +1557,12 @@ msgstr "Informacje dodatkowe:"
 
 #. Translators: This adds a semicolon to an already
 #. translated name of a preference.
-#: ../pitivi/dialogs/prefs.py:286
+#: ../pitivi/dialogs/prefs.py:286 ../pitivi/utils/widgets.py:697
 #, python-format
 msgid "%(preference_label)s:"
 msgstr "%(preference_label)s:"
 
-#: ../pitivi/dialogs/prefs.py:296 ../pitivi/utils/widgets.py:755
+#: ../pitivi/dialogs/prefs.py:296 ../pitivi/utils/widgets.py:749
 msgid "Reset to default value"
 msgstr "Przywróć domyślne wartości"
 
@@ -1799,31 +1774,35 @@ msgstr "Anamorficzne (2,4)"
 msgid "Implement Me"
 msgstr "Niezaimplementowane"
 
-#: ../pitivi/utils/widgets.py:656
+#: ../pitivi/utils/widgets.py:662
 msgid "No properties."
 msgstr "Brak właściwości."
 
 #. Avoid the ugly selection outline
-#: ../pitivi/utils/widgets.py:746
+#: ../pitivi/utils/widgets.py:740
 msgid "Show keyframes for this value"
 msgstr "Wyświetlanie klatek kluczowych dla tej wartości"
 
-#: ../pitivi/utils/widgets.py:916
+#: ../pitivi/utils/widgets.py:884
 #, python-format
 msgid "Properties for %s"
 msgstr "Właściwości dla „%s”"
 
-#: ../pitivi/utils/widgets.py:1036
+#: ../pitivi/utils/widgets.py:1020
+msgid "Zoom Fit"
+msgstr "Dopasowanie"
+
+#: ../pitivi/utils/widgets.py:1025
 msgid "Zoom"
 msgstr "Powiększenie"
 
 #. Translators: %s represents a duration, for example "10 minutes"
-#: ../pitivi/utils/widgets.py:1111
+#: ../pitivi/utils/widgets.py:1100
 #, python-format
 msgid "%s displayed"
 msgstr "Wyświetlone: %s"
 
-#: ../pitivi/utils/widgets.py:1115
+#: ../pitivi/utils/widgets.py:1104
 #, python-format
 msgid "%d nanoseconds displayed, because we can"
 msgstr "Wyświetlone nanosekundy: %d"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]