[seahorse] Updated slovak translationcommit 0c425eb3d812047f43e1e3bbd110156f03d9d59a
Author: Pavol Klačanský <pavol klacansky com>
Date:   Fri May 3 21:10:51 2013 +0200

    Updated slovak translation

 po/sk.po |  274 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 140 insertions(+), 134 deletions(-)
---
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 8aa6ecc..c5423f0 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -10,8 +10,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: seahorse\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=seahorse&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-02-02 22:05+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-02-03 15:00+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-05-01 18:35+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-04-23 17:50+0100\n"
 "Last-Translator: Pavol Klačanský <pavol klacansky com>\n"
 "Language-Team: Slovak <gnome-sk-list gnome org>\n"
 "Language: sk\n"
@@ -20,6 +20,11 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
 
+#: ../common/seahorse-exportable.vala:195
+#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:46
+msgid "Export"
+msgstr "Exportovať"
+
 #: ../gkr/seahorse-add-keyring.xml.h:1
 msgid "Add Password Keyring"
 msgstr "Pridať zväzok kľúčov pre heslá"
@@ -129,52 +134,52 @@ msgid "Stored personal passwords, credentials and secrets"
 msgstr "Uložené osobné heslá, poverenia a tajomstvá"
 
 #. Translators: This should be the same as the string in empathy
-#: ../gkr/seahorse-gkr-item.c:293
+#: ../gkr/seahorse-gkr-item.c:292
 msgid "IM account password for "
 msgstr "Heslo od účtu internetovej komunikácie "
 
-#: ../gkr/seahorse-gkr-item.c:353
+#: ../gkr/seahorse-gkr-item.c:352
 msgid "Password or secret"
 msgstr "Heslo alebo tajomstvo"
 
-#: ../gkr/seahorse-gkr-item.c:354
+#: ../gkr/seahorse-gkr-item.c:353
 msgid "Network password"
 msgstr "Heslo od siete"
 
-#: ../gkr/seahorse-gkr-item.c:355
+#: ../gkr/seahorse-gkr-item.c:354
 msgid "Stored note"
 msgstr "Uložená poznámka"
 
-#: ../gkr/seahorse-gkr-item.c:356
+#: ../gkr/seahorse-gkr-item.c:355
 msgid "Keyring password"
 msgstr "Heslo od zväzku kľúčov"
 
-#: ../gkr/seahorse-gkr-item.c:357
+#: ../gkr/seahorse-gkr-item.c:356
 msgid "Encryption key password"
 msgstr "Heslo od šifrovacieho kľúča"
 
-#: ../gkr/seahorse-gkr-item.c:358
+#: ../gkr/seahorse-gkr-item.c:357
 msgid "Key storage password"
 msgstr "Heslo od úložiska kľúčov"
 
-#: ../gkr/seahorse-gkr-item.c:359
+#: ../gkr/seahorse-gkr-item.c:358
 msgid "Google Chrome password"
 msgstr "Heslo od Google Chrome"
 
-#: ../gkr/seahorse-gkr-item.c:360
+#: ../gkr/seahorse-gkr-item.c:359
 msgid "Gnome Online Accounts password"
 msgstr "Heslo od Online účtov Gnome"
 
-#: ../gkr/seahorse-gkr-item.c:361
+#: ../gkr/seahorse-gkr-item.c:360
 msgid "Telepathy password"
 msgstr "Heslo od Telepathy"
 
 # PK: toto znie divne
-#: ../gkr/seahorse-gkr-item.c:362
+#: ../gkr/seahorse-gkr-item.c:361
 msgid "Instant messaging password"
 msgstr "Heslo od internetovej komunikácie"
 
-#: ../gkr/seahorse-gkr-item.c:363
+#: ../gkr/seahorse-gkr-item.c:362
 msgid "Network Manager secret"
 msgstr "Tajomstvo Správcu siete"
 
@@ -290,11 +295,11 @@ msgstr "Technické podrobnosti:"
 msgid "Details"
 msgstr "Podrobnosti"
 
-#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring.c:466
+#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring.c:475
 msgid "A keyring that is automatically unlocked on login"
 msgstr "Zväzok kľúčov automaticky odomknutý pri prihlásení"
 
-#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring.c:467
+#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring.c:476
 msgid "A keyring used to store passwords"
 msgstr "Zväzok kľúčov na ukladanie hesiel"
 
@@ -609,123 +614,124 @@ msgstr ":"
 msgid "The port to access the server on."
 msgstr "Port, na ktorom je server prístupný."
 
-#: ../libseahorse/seahorse-application.c:118
+#: ../libseahorse/seahorse-application.c:135
 msgid "Version of this application"
 msgstr "Verzia tejto aplikácie"
 
-#: ../libseahorse/seahorse-application.c:124
+#: ../libseahorse/seahorse-application.c:141
+#: ../libseahorse/seahorse-application.c:185
 msgid "- System Settings"
 msgstr "- Systémové nastavenia"
 
-#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:88
+# cmd desc
+#: ../libseahorse/seahorse-application.c:181
+msgid "Don't display a window"
+msgstr "Nezobrazí okno"
+
+#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:86
 msgid "Contributions:"
 msgstr "Prispeli:"
 
-#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:112 ../src/seahorse.desktop.in.in.h:1
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:659
+#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:110 ../src/seahorse.desktop.in.in.h:1
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:658
 msgid "Passwords and Keys"
 msgstr "Heslá a kľúče"
 
-#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:114
+#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:112
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Tomáš Virgl <tomas virgl net>\n"
 "Pavol Klačanský <pavol klacansky com>"
 
-#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:117
+#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:115
 msgid "Seahorse Project Homepage"
 msgstr "Domovská stránka projektu Seahorse"
 
-#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:191
+#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:189
 msgid "Cannot delete"
 msgstr "Nedá sa odstrániť"
 
-#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:239
+#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:237
 #: ../libseahorse/seahorse-key-manager-store.c:443
 msgid "Couldn't export keys"
 msgstr "Nepodarilo sa exportovať kľúče"
 
-#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:268
+#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:266
 msgid "Couldn't export data"
 msgstr "Nepodarilo sa exportovať údaje"
 
 #. Top menu items
-#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:277
+#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:275
 msgid "_File"
 msgstr "_Súbor"
 
-#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:278
+#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:276
 msgid "E_xport..."
 msgstr "E_xportovať..."
 
-#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:279
+#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:277
 msgid "Export to a file"
 msgstr "Exportovať do súboru"
 
-#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:280
+#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:278
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Upraviť"
 
-#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:283
+#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:281
 msgid "Copy to the clipboard"
 msgstr "Exportovať do schránky"
 
-#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:284
-#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-properties.c:233 ../src/seahorse-sidebar.c:959
+#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:282
+#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-properties.c:232 ../src/seahorse-sidebar.c:966
 msgid "_Delete"
 msgstr "O_dstrániť"
 
 # tooltip
-#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:285
+#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:283
 msgid "Delete selected items"
 msgstr "Odstráni označené položky"
 
 # tooltip
-#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:287
+#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:285
 msgid "Show the properties of this item"
 msgstr "Zobrazí vlastnosti tejto položky"
 
 # tooltip
-#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:289
+#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:287
 msgid "Show the properties of this keyring"
 msgstr "Zobrazí vlastnosti tohto zväzku kľúčov"
 
-#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:290
+#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:288
 msgid "Prefere_nces"
 msgstr "Nas_tavenia"
 
 # tooltip
-#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:291
+#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:289
 msgid "Change preferences for this program"
 msgstr "Otvorí okno na zmenu nastavení tohto programu"
 
-#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:292
+#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:290
 msgid "_View"
 msgstr "_Zobraziť"
 
-#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:293
+#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:291
 msgid "_Help"
 msgstr "_Pomocník"
 
 # tooltip
-#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:295
+#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:293
 msgid "About this program"
 msgstr "O tomto programe"
 
-#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:296
+#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:294
 msgid "_Contents"
 msgstr "Ob_sah"
 
 # tooltip
-#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:297
+#: ../libseahorse/seahorse-catalog.c:295
 msgid "Show Seahorse help"
 msgstr "Zobrazí pomocníka pre program Seahorse"
 
-#: ../libseahorse/seahorse-exportable.c:407
-#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:46
-msgid "Export"
-msgstr "Exportovať"
-
 #: ../libseahorse/seahorse-interaction.c:99
 #, c-format
 msgid "Enter PIN or password for: %s"
@@ -976,20 +982,20 @@ msgstr "Nebolo možné zmeniť dátum vypršania platnosti"
 msgid "Expiry: %s"
 msgstr "Platnosť vyprší: %s"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-exporter.c:84
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-exporter.c:85
 msgid "Multiple Keys"
 msgstr "Viacero kľúčov"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-exporter.c:88
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-exporter.c:89
 msgid "Key Data"
 msgstr "Údaje kľúča"
 
 # PK: nejaky napad?
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-exporter.c:114
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-exporter.c:117
 msgid "Armored PGP keys"
 msgstr "Obrnené PGP kľúče"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-exporter.c:118
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-exporter.c:121
 msgid "PGP keys"
 msgstr "PGP kľúče"
 
@@ -1154,7 +1160,7 @@ msgstr "Všetky súbory obrázkov"
 msgid "All JPEG files"
 msgstr "Všetky JPEG súbory"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:242 ../src/seahorse-key-manager.c:308
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:242 ../src/seahorse-key-manager.c:307
 msgid "All files"
 msgstr "Všetky súbory"
 
@@ -1301,7 +1307,7 @@ msgid "Importing keys from key servers"
 msgstr "Importujú sa kľúče zo servera kľúčov"
 
 #. TRANSLATORS: The "Remote" menu contains key operations on remote systems.
-#: ../pgp/seahorse-keyserver-results.c:244 ../src/seahorse-key-manager.c:508
+#: ../pgp/seahorse-keyserver-results.c:244 ../src/seahorse-key-manager.c:507
 msgid "_Remote"
 msgstr "_Vzdialené"
 
@@ -1310,12 +1316,12 @@ msgstr "_Vzdialené"
 msgid "Close this window"
 msgstr "Zavrie toto okno"
 
-#: ../pgp/seahorse-keyserver-results.c:250 ../pgp/seahorse-pgp-actions.c:113
+#: ../pgp/seahorse-keyserver-results.c:250 ../pgp/seahorse-pgp-actions.c:115
 msgid "_Find Remote Keys..."
 msgstr "_Nájsť vzdialené kľúče..."
 
 # tooltip
-#: ../pgp/seahorse-keyserver-results.c:251 ../pgp/seahorse-pgp-actions.c:114
+#: ../pgp/seahorse-keyserver-results.c:251 ../pgp/seahorse-pgp-actions.c:116
 msgid "Search for keys on a key server"
 msgstr "Otvorí okno na hľadanie kľúčov na serveri kľúčov"
 
@@ -1453,12 +1459,12 @@ msgstr "Zisťuje sa adresa servera: %s"
 msgid "LDAP Key Server"
 msgstr "Server kľúčov LDAP"
 
-#: ../pgp/seahorse-pgp-actions.c:118
+#: ../pgp/seahorse-pgp-actions.c:120
 msgid "_Sync and Publish Keys..."
 msgstr "_Synchronizovať a zverejniť kľúče..."
 
 # tooltip
-#: ../pgp/seahorse-pgp-actions.c:119
+#: ../pgp/seahorse-pgp-actions.c:121
 msgid "Publish and/or synchronize your keys with those online."
 msgstr ""
 "Otvorí okno na zverejnenie a/alebo synchronizovanie vašich kľúčov s tými, "
@@ -1523,70 +1529,70 @@ msgstr "Osobný PGP kľúč"
 msgid "PGP key"
 msgstr "PGP kľúč"
 
-#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:325
+#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:324
 msgid "Couldn't change primary user ID"
 msgstr "Nepodarilo sa zmeniť primárny identifikátor používateľa"
 
-#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:344
+#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:343
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to permanently delete the '%s' user ID?"
 msgstr "Naozaj chcete natrvalo odstrániť identifikátor používateľa „%s“?"
 
-#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:354
+#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:353
 msgid "Couldn't delete user ID"
 msgstr "Nepodarilo sa odstrániť identifikátor používateľa"
 
 # nazov podpisu
-#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:429
+#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:428
 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1571
 msgid "[Unknown]"
 msgstr "[Neznámy]"
 
-#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:538
+#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:537
 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1854
 msgid "Name/Email"
 msgstr "Meno/Email"
 
-#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:545
+#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:544
 msgid "Signature ID"
 msgstr "Identifikátor podpisu"
 
-#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:678
+#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:677
 msgid "Couldn't change primary photo"
 msgstr "Nepodarilo sa zmeniť primárnu fotku"
 
 #. TRANSLATORS: (unknown) expiry date
-#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:912
+#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:911
 msgid "(unknown)"
 msgstr "(neznámy)"
 
-#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:915
+#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:914
 #, c-format
 msgid "This key expired on: %s"
 msgstr "Tomuto kľúču platnosť vypršala: %s"
 
 # PK: nie som si uplne isty podla zdrojaku
 # PŠ: v zozname sú osoby, takže Ok
-#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:978
+#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:977
 msgid "Name"
 msgstr "Meno"
 
-#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1091
+#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1090
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to permanently delete subkey %d of %s?"
 msgstr "Naozaj chcete natrvalo odstrániť podkľúč %d z %s?"
 
-#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1100
+#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1099
 msgid "Couldn't delete subkey"
 msgstr "Nepodarilo sa odstrániť podkľúč"
 
-#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1140
+#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1139
 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1545
 msgid "Unable to change trust"
 msgstr "Nedá sa zmeniť dôveryhodnosť"
 
 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1153
-#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.c:202
+#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.c:200
 msgid "Couldn't export key"
 msgstr "Nepodarilo sa exportovať kľúč"
 
@@ -2059,28 +2065,28 @@ msgstr "Odosielajú sa údaje"
 msgid "Unavailable"
 msgstr "Nedostupný"
 
-#: ../pkcs11/seahorse-certificate.c:434
+#: ../pkcs11/certificate-der-exporter.vala:46
+#: ../pkcs11/seahorse-certificate.c:454
+msgid "Certificate"
+msgstr "Certifikát"
+
+#: ../pkcs11/certificate-der-exporter.vala:60
+msgid "Certificates (DER encoded)"
+msgstr "certifikáty (v kódovaní DER)"
+
+#: ../pkcs11/seahorse-certificate.c:449
 msgid "Personal certificate and key"
 msgstr "Osobný certifikát a kľúč"
 
-#: ../pkcs11/seahorse-certificate.c:437
+#: ../pkcs11/seahorse-certificate.c:452
 msgid "Personal certificate"
 msgstr "Osobný certifikát"
 
-#: ../pkcs11/seahorse-certificate.c:439
-#: ../pkcs11/seahorse-certificate-der-exporter.c:77
-msgid "Certificate"
-msgstr "Certifikát"
-
-#: ../pkcs11/seahorse-certificate-der-exporter.c:99
-msgid "Certificates (DER encoded)"
-msgstr "certifikáty (DER kódovanie)"
-
-#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-backend.c:183
+#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-backend.c:186
 msgid "Certificates"
 msgstr "Certifikáty"
 
-#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-backend.c:186
+#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-backend.c:189
 msgid "X.509 certificates and related keys"
 msgstr "X.509 certifikáty a súvisiace kľúče"
 
@@ -2102,7 +2108,7 @@ msgid "Create"
 msgstr "Vytvoriť"
 
 #: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-generate.c:506
-#: ../pkcs11/seahorse-private-key.c:178
+#: ../pkcs11/seahorse-private-key.c:176
 msgid "Private key"
 msgstr "Súkromný kľúč"
 
@@ -2127,36 +2133,36 @@ msgid "I understand that this key will be permanently deleted."
 msgstr "Rozumiem, že tento kľúč bude natrvalo odstránený."
 
 # certificate
-#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-properties.c:147
-#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-properties.c:151
+#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-properties.c:146
+#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-properties.c:150
 msgid "Unnamed"
 msgstr "Nepomenovaný"
 
-#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-properties.c:175
+#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-properties.c:174
 msgid "Failed to export certificate"
 msgstr "Zlyhal export certifikátu"
 
-#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-properties.c:190 ../src/seahorse-sidebar.c:877
+#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-properties.c:189 ../src/seahorse-sidebar.c:884
 msgid "Couldn't delete"
 msgstr "Nepodarilo sa odstrániť"
 
-#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-properties.c:231
+#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-properties.c:230
 msgid "_Export"
 msgstr "_Exportovať"
 
-#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-properties.c:232
+#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-properties.c:231
 msgid "Export the certificate"
 msgstr "Exportuje certifikát"
 
-#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-properties.c:234
+#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-properties.c:233
 msgid "Delete this certificate or key"
 msgstr "Odstráni tento certifikát alebo kľúč"
 
-#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-properties.c:235
+#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-properties.c:234
 msgid "Request _Certificate"
 msgstr "Požiadať o _certifikát"
 
-#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-properties.c:236
+#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-properties.c:235
 msgid "Create a certificate request file for this key"
 msgstr "Vytvorí žiadosť o certifikát pre tento kľúč"
 
@@ -2193,7 +2199,7 @@ msgstr "Bežný názov (CN) umiestnený v žiadosť o certifikát."
 msgid "Name (CN):"
 msgstr "Názov (CN):"
 
-#: ../pkcs11/seahorse-private-key.c:131
+#: ../pkcs11/seahorse-private-key.c:129
 msgid "Unnamed private key"
 msgstr "Nepomenovaný súkromný kľúč"
 
@@ -2246,88 +2252,88 @@ msgstr "Importovať"
 msgid "<b>Data to be imported:</b>"
 msgstr "<b>Údaje na importovanie:</b>"
 
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:262 ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:845
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:261 ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:845
 msgid "Import Key"
 msgstr "Import kľúča"
 
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:274
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:273
 msgid "All key files"
 msgstr "Všetky súbory kľúčov"
 
 # drag and drop
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:375
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:374
 msgid "Dropped text"
 msgstr "Skopírovaný text"
 
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:398
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:397
 msgid "Clipboard text"
 msgstr "Text zo schránky"
 
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:509
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:508
 msgid "_New"
 msgstr "_Nový"
 
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:511
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:510
 msgid "Close this program"
 msgstr "Zavrie tento program"
 
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:512 ../src/seahorse-key-manager.c:514
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:511 ../src/seahorse-key-manager.c:513
 msgid "_New..."
 msgstr "_Nový..."
 
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:513
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:512
 msgid "Create a new key or item"
 msgstr "Vytvorí nový kľúč alebo položku"
 
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:515
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:514
 msgid "Add a new key or item"
 msgstr "Pridá nový kľúč alebo položku"
 
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:516
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:515
 msgid "_Import..."
 msgstr "_Importovať..."
 
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:517
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:516
 msgid "Import from a file"
 msgstr "Importuje zo súboru"
 
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:519
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:518
 msgid "Import from the clipboard"
 msgstr "Importuje zo schránky"
 
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:523
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:522
 msgid "By _keyring"
 msgstr "Podľa zväzku _kľúčov"
 
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:524
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:523
 msgid "Show sidebar listing keyrings"
 msgstr "Zobrazí bočný panel so zoznam zväzkov kľúčov"
 
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:528
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:527
 msgid "Show _personal"
 msgstr "Zobraziť _osobné"
 
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:529
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:528
 msgid "Only show personal keys, certificates and passwords"
 msgstr "Zobrazí len osobné kľúče, certifikáty a heslá"
 
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:530
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:529
 msgid "Show _trusted"
 msgstr "Zobraziť _dôveryhodné"
 
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:531
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:530
 msgid "Only show trusted keys, certificates and passwords"
 msgstr "Zobrazí len dôveryhodné kľúče, certifikáty a heslá"
 
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:532
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:531
 msgid "Show _any"
 msgstr "Zobraziť _všetky"
 
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:533
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:532
 msgid "Show all keys, certificates and passwords"
 msgstr "Zobrazí všetky kľúče, certifikáty a heslá"
 
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:737
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:736
 msgid "Filter"
 msgstr "Filtrovať"
 
@@ -2347,23 +2353,23 @@ msgstr "Importovať existujúce kľúče zo súboru:"
 msgid "To get started with encryption you will need keys."
 msgstr "Ak chcete začať so šifrovaním, tak potrebujete kľúče."
 
-#: ../src/seahorse-sidebar.c:801
+#: ../src/seahorse-sidebar.c:808
 msgid "Couldn't lock"
 msgstr "Nepodarilo sa uzamknúť"
 
-#: ../src/seahorse-sidebar.c:838
+#: ../src/seahorse-sidebar.c:845
 msgid "Couldn't unlock"
 msgstr "Nepodarilo sa odomknúť"
 
-#: ../src/seahorse-sidebar.c:946
+#: ../src/seahorse-sidebar.c:953
 msgid "_Lock"
 msgstr "U_zamknúť"
 
-#: ../src/seahorse-sidebar.c:951
+#: ../src/seahorse-sidebar.c:958
 msgid "_Unlock"
 msgstr "_Odomknúť"
 
-#: ../src/seahorse-sidebar.c:970
+#: ../src/seahorse-sidebar.c:977
 msgid "_Properties"
 msgstr "_Vlastnosti"
 
@@ -2426,24 +2432,24 @@ msgstr[0] "Naozaj chcete natrvalo odstrániť %d SSH kľúčov?"
 msgstr[1] "Naozaj chcete natrvalo odstrániť %d SSH kľúč?"
 msgstr[2] "Naozaj chcete natrvalo odstrániť %d SSH kľúče?"
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-exporter.c:92
+#: ../ssh/seahorse-ssh-exporter.c:93
 msgid "Ssh Key"
 msgstr "SSH kľúč"
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-exporter.c:122
+#: ../ssh/seahorse-ssh-exporter.c:125
 msgid "Secret SSH keys"
 msgstr "Tajné SSH kľúče"
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-exporter.c:126
+#: ../ssh/seahorse-ssh-exporter.c:129
 msgid "Public SSH keys"
 msgstr "Verejné SSH kľúče"
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-exporter.c:290
+#: ../ssh/seahorse-ssh-exporter.c:298
 msgid "No public key file is available for this key."
 msgstr "Pre tento kľúč nie je dostupný žiaden súbor verejného kľúča."
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.c:55 ../ssh/seahorse-ssh-key.c:114
-#: ../ssh/seahorse-ssh-key.c:118 ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.xml.h:4
+#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.c:55 ../ssh/seahorse-ssh-key.c:112
+#: ../ssh/seahorse-ssh-key.c:116 ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.xml.h:4
 msgid "Secure Shell Key"
 msgstr "SSH kľúč"
 
@@ -2492,27 +2498,27 @@ msgstr ""
 "Ak existuje počítač, pre ktorý chcete tento kľúč použiť, môžete ho teraz "
 "nastaviť na použitie vášho nového kľúča."
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-key.c:110
+#: ../ssh/seahorse-ssh-key.c:108
 msgid "(Unreadable Secure Shell Key)"
 msgstr "(Nečitateľný SSH kľúč)"
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-key.c:218
+#: ../ssh/seahorse-ssh-key.c:216
 msgid "Personal SSH key"
 msgstr "Osobný SSH kľúč"
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-key.c:220
+#: ../ssh/seahorse-ssh-key.c:218
 msgid "SSH key"
 msgstr "SSH kľúč"
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.c:82
+#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.c:80
 msgid "Couldn't rename key."
 msgstr "Nepodarilo sa premenovať kľúč."
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.c:135
+#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.c:133
 msgid "Couldn't change authorization for key."
 msgstr "Nepodarilo sa zmeniť oprávnenia pre kľúč."
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.c:170
+#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.c:168
 msgid "Couldn't change passphrase for key."
 msgstr "Nepodarilo sa zmeniť heslo pre kľúč."
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]