=?utf-8?q?=5Bvino=5D_Updated_Norwegian_bokm=C3=A5l_translation?=commit f22cf2583be61fe18f245db996b062dfcbfd02f7
Author: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>
Date:   Tue Jan 29 19:03:39 2013 +0100

    Updated Norwegian bokmÃl translation

 po/nb.po |  239 ++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 files changed, 116 insertions(+), 123 deletions(-)
---
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index 80e7559..fb0f40d 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: vino 3.7.x\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-01-07 11:57+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-01-07 11:57+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-01-29 19:03+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-29 19:03+0100\n"
 "Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>\n"
 "Language-Team: Norwegian bokmÃl <i18n-nb lister ping uio no>\n"
 "Language: \n"
@@ -61,9 +61,69 @@ msgstr "Deling av skrivebord"
 msgid "Choose how other users can remotely view your desktop"
 msgstr "Velg hvordan andre eksterne brukere kan se ditt skrivebord"
 
-#: ../common/vino-keyring.c:54 ../tools/vino-passwd.c:54
-msgid "Remote desktop sharing password"
-msgstr "Passord for deling av skrivebordet"
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:1
+msgid "Desktop Sharing Preferences"
+msgstr "Brukervalg for deling av skrivebord"
+
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:2
+msgid "Sharing"
+msgstr "Deling"
+
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:3
+msgid "Some of these preferences are locked down"
+msgstr "Noen av disse brukervalgene er lÃst"
+
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:4
+msgid "Allow other users to _view your desktop"
+msgstr "La andre brukere _se ditt skrivebord"
+
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:5
+msgid "Your desktop will be shared"
+msgstr "Ditt skrivebord vil bli delt"
+
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:6
+msgid "_Allow other users to control your desktop"
+msgstr "L_a andre brukere kontrollere ditt skrivebord"
+
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:7
+msgid "Remote users are able to control your mouse and keyboard"
+msgstr "Eksterne brukere kan kontrollere mus og tastatur"
+
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:8
+msgid "Security"
+msgstr "Sikkerhet"
+
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:9
+msgid "_You must confirm each access to this machine"
+msgstr "D_u mà bekrefte hver tilgang til denne maskinen"
+
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:10
+msgid "_Require the user to enter this password:"
+msgstr "K_rev at bruker oppgir dette passordet:"
+
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:11
+msgid "Automatically _configure UPnP router to open and forward ports"
+msgstr "_Konfigurer UPnP-ruter til à Ãpne og videresende porter automatisk"
+
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:12
+msgid "The router must have the UPnP feature enabled"
+msgstr "Ruter mà ha funksjonen UPnP slÃtt pÃ"
+
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:13
+msgid "Show Notification Area Icon"
+msgstr "Vis ikon for varslingsomrÃde"
+
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:14
+msgid "Al_ways"
+msgstr "All_tid"
+
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:15
+msgid "_Only when someone is connected"
+msgstr "Kun nÃr n_oen er koblet til"
+
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:16
+msgid "_Never"
+msgstr "A_ldri"
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:1
 msgid "Enable remote access to the desktop"
@@ -293,69 +353,9 @@ msgstr "Varsle ved tilkobling"
 msgid "If true, show a notification when a user connects to the system."
 msgstr "Varsler nÃr bruker kobler til systemet hvis satt til ÂtrueÂ."
 
-#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:1
-msgid "Desktop Sharing Preferences"
-msgstr "Brukervalg for deling av skrivebord"
-
-#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:2
-msgid "Sharing"
-msgstr "Deling"
-
-#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:3
-msgid "Some of these preferences are locked down"
-msgstr "Noen av disse brukervalgene er lÃst"
-
-#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:4
-msgid "Allow other users to _view your desktop"
-msgstr "La andre brukere _se ditt skrivebord"
-
-#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:5
-msgid "Your desktop will be shared"
-msgstr "Ditt skrivebord vil bli delt"
-
-#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:6
-msgid "_Allow other users to control your desktop"
-msgstr "L_a andre brukere kontrollere ditt skrivebord"
-
-#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:7
-msgid "Remote users are able to control your mouse and keyboard"
-msgstr "Eksterne brukere kan kontrollere mus og tastatur"
-
-#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:8
-msgid "Security"
-msgstr "Sikkerhet"
-
-#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:9
-msgid "_You must confirm each access to this machine"
-msgstr "D_u mà bekrefte hver tilgang til denne maskinen"
-
-#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:10
-msgid "_Require the user to enter this password:"
-msgstr "K_rev at bruker oppgir dette passordet:"
-
-#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:11
-msgid "Automatically _configure UPnP router to open and forward ports"
-msgstr "_Konfigurer UPnP-ruter til à Ãpne og videresende porter automatisk"
-
-#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:12
-msgid "The router must have the UPnP feature enabled"
-msgstr "Ruter mà ha funksjonen UPnP slÃtt pÃ"
-
-#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:13
-msgid "Show Notification Area Icon"
-msgstr "Vis ikon for varslingsomrÃde"
-
-#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:14
-msgid "Al_ways"
-msgstr "All_tid"
-
-#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:15
-msgid "_Only when someone is connected"
-msgstr "Kun nÃr n_oen er koblet til"
-
-#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:16
-msgid "_Never"
-msgstr "A_ldri"
+#: ../common/vino-keyring.c:54 ../tools/vino-passwd.c:54
+msgid "Remote desktop sharing password"
+msgstr "Passord for deling av skrivebordet"
 
 #: ../server/smclient/eggdesktopfile.c:165
 #, c-format
@@ -479,15 +479,21 @@ msgstr "Eksternt skrivebord for %s pà %s"
 msgid "Received signal %d, exiting."
 msgstr "Mottok signal %d, avslutter."
 
-#: ../server/vino-prompt.c:141
+#: ../server/vino-prompt.c:144
 msgid "Screen"
 msgstr "Skjerm"
 
-#: ../server/vino-prompt.c:142
+#: ../server/vino-prompt.c:145
 msgid "The screen on which to display the prompt"
 msgstr "Skjermen hvor spÃrsmÃlsdialogen skal vises"
 
-#: ../server/vino-prompt.c:345
+#: ../server/vino-prompt.c:263 ../server/vino-status-icon.c:598
+#: ../server/vino-status-tube-icon.c:389
+#, c-format
+msgid "Error initializing libnotify\n"
+msgstr "Feil ved initiering av libnotify\n"
+
+#: ../server/vino-prompt.c:282
 #, c-format
 msgid ""
 "A user on the computer '%s' is trying to remotely view or control your "
@@ -495,35 +501,19 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "En bruker pà datamaskin Â%s prÃver à vise eller kontrollere ditt skrivebord."
 
-#: ../server/vino-prompt.ui.h:1
-msgid "Question"
-msgstr "SpÃrsmÃl"
-
-#: ../server/vino-prompt.ui.h:2
+#: ../server/vino-prompt.c:285
 msgid "Another user is trying to view your desktop."
 msgstr "En annen bruker prÃver à vise ditt skrivebord."
 
-#: ../server/vino-prompt.ui.h:3
-msgid ""
-"A user on another computer is trying to remotely view or control your "
-"desktop."
-msgstr ""
-"En bruker pà en annen datamaskin prÃver à vise eller kontrollere ditt "
-"skrivebord eksternt."
-
-#: ../server/vino-prompt.ui.h:4
-msgid "Do you want to allow them to do so?"
-msgstr "Vil du la dem gjÃre dette?"
-
-#: ../server/vino-prompt.ui.h:5 ../server/vino-util.c:90
-msgid "_Refuse"
-msgstr "_Nekt"
+#: ../server/vino-prompt.c:291
+msgid "Refuse"
+msgstr "AvslÃ"
 
-#: ../server/vino-prompt.ui.h:6 ../server/vino-util.c:89
-msgid "_Allow"
-msgstr "Till_at"
+#: ../server/vino-prompt.c:297
+msgid "Accept"
+msgstr "Godta"
 
-#: ../server/vino-server.c:162 ../server/vino-server.c:185
+#: ../server/vino-server.c:164 ../server/vino-server.c:187
 #, c-format
 msgid "Failed to open connection to bus: %s\n"
 msgstr "Kunne ikke Ãpne tilkobling til buss: %s\n"
@@ -536,26 +526,26 @@ msgstr "Tjener for deling av skrivebord for GNOME"
 msgid "vnc;share;remote;"
 msgstr "vnc;deling;ekstern;"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:103 ../server/vino-status-tube-icon.c:96
+#: ../server/vino-status-icon.c:97 ../server/vino-status-tube-icon.c:90
 msgid "Desktop sharing is enabled"
 msgstr "Deling av skrivebord er aktivert"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:111
+#: ../server/vino-status-icon.c:105
 #, c-format
 msgid "One person is viewing your desktop"
 msgid_plural "%d people are viewing your desktop"
 msgstr[0] "En bruker ser pà ditt skrivebord"
 msgstr[1] "%d brukere ser pà ditt skrivebord"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:212 ../server/vino-status-tube-icon.c:180
+#: ../server/vino-status-icon.c:208 ../server/vino-status-tube-icon.c:172
 msgid "Error displaying preferences"
 msgstr "Det oppsto en feil under visning av brukervalg"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:234 ../server/vino-status-tube-icon.c:200
+#: ../server/vino-status-icon.c:230 ../server/vino-status-tube-icon.c:192
 msgid "Error displaying help"
 msgstr "Det oppsto en feil under visning av hjelp"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:267
+#: ../server/vino-status-icon.c:263
 msgid ""
 "Licensed under the GNU General Public License Version 2\n"
 "\n"
@@ -592,90 +582,85 @@ msgstr ""
 "Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA.\n"
 
 #. Translators comment: put your own name here to appear in the about dialog.
-#: ../server/vino-status-icon.c:282
+#: ../server/vino-status-icon.c:278
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:288
+#: ../server/vino-status-icon.c:284
 msgid "Share your desktop with other users"
 msgstr "Del ditt skrivebord med andre brukere"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:355 ../server/vino-status-tube-icon.c:232
+#: ../server/vino-status-icon.c:351 ../server/vino-status-tube-icon.c:224
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to disconnect '%s'?"
 msgstr "Er du sikker pà at du Ãnsker à koble fra Â%sÂ?"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:358
+#: ../server/vino-status-icon.c:354
 #, c-format
 msgid "The remote user from '%s' will be disconnected. Are you sure?"
 msgstr "Ekstern bruker fra Â%s vil bli frakoblet. Er du sikker?"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:364
+#: ../server/vino-status-icon.c:360
 msgid "Are you sure you want to disconnect all clients?"
 msgstr "Er du sikker pà at du Ãnsker à koble fra alle klienter?"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:366
+#: ../server/vino-status-icon.c:362
 msgid "All remote users will be disconnected. Are you sure?"
 msgstr "Alle eksterne brukere vil bli frakoblet. Er du sikker?"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:378 ../server/vino-status-tube-icon.c:246
+#: ../server/vino-status-icon.c:374 ../server/vino-status-tube-icon.c:238
 msgid "Disconnect"
 msgstr "Koble fra"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:404 ../server/vino-status-tube-icon.c:271
+#: ../server/vino-status-icon.c:400 ../server/vino-status-tube-icon.c:263
 msgid "_Preferences"
 msgstr "_Brukervalg"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:419
+#: ../server/vino-status-icon.c:415
 msgid "Disconnect all"
 msgstr "Koble fra alle"
 
 #. Translators: %s is a hostname
 #. Translators: %s is the alias of the telepathy contact
-#: ../server/vino-status-icon.c:443 ../server/vino-status-tube-icon.c:284
+#: ../server/vino-status-icon.c:439 ../server/vino-status-tube-icon.c:276
 #, c-format
 msgid "Disconnect %s"
 msgstr "Koble fra %s"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:464 ../server/vino-status-tube-icon.c:303
+#: ../server/vino-status-icon.c:460 ../server/vino-status-tube-icon.c:295
 msgid "_Help"
 msgstr "_Hjelp"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:472
+#: ../server/vino-status-icon.c:468
 msgid "_About"
 msgstr "_Om"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:605 ../server/vino-status-tube-icon.c:400
-#, c-format
-msgid "Error initializing libnotify\n"
-msgstr "Feil ved initiering av libnotify\n"
-
 #. Translators: %s is a hostname
-#: ../server/vino-status-icon.c:626
+#: ../server/vino-status-icon.c:619
 msgid "Another user is viewing your desktop"
 msgstr "En annen bruker ser pà ditt skrivebord"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:628
+#: ../server/vino-status-icon.c:621
 #, c-format
 msgid "A user on the computer '%s' is remotely viewing your desktop."
 msgstr "En bruker pà datamaskin Â%s ser pà ditt skrivebord."
 
 #. Translators: %s is a hostname
-#: ../server/vino-status-icon.c:634
+#: ../server/vino-status-icon.c:627
 msgid "Another user is controlling your desktop"
 msgstr "En annen bruker kontrollerer ditt skrivebord"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:636
+#: ../server/vino-status-icon.c:629
 #, c-format
 msgid "A user on the computer '%s' is remotely controlling your desktop."
 msgstr "En bruker pà datamaskin Â%s kontrollerer ditt skrivebord."
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:666 ../server/vino-status-tube-icon.c:439
+#: ../server/vino-status-icon.c:651 ../server/vino-status-tube-icon.c:423
 #, c-format
 msgid "Error while displaying notification bubble: %s\n"
 msgstr "Feil under visning av meldingsboble: %s\n"
 
-#: ../server/vino-status-tube-icon.c:235
+#: ../server/vino-status-tube-icon.c:227
 #, c-format
 msgid "The remote user '%s' will be disconnected. Are you sure?"
 msgstr "Ekstern bruker Â%s vil bli frakoblet. Er du sikker?"
@@ -708,6 +693,14 @@ msgstr "Ekstern bruker Â%s kontrollerer ditt skrivebord."
 msgid "Waiting for '%s' to connect to the screen."
 msgstr "Venter pà at Â%s skal koble til skjermen."
 
+#: ../server/vino-util.c:89
+msgid "_Allow"
+msgstr "Till_at"
+
+#: ../server/vino-util.c:90
+msgid "_Refuse"
+msgstr "_Nekt"
+
 #: ../server/vino-util.c:140
 msgid "An error has occurred:"
 msgstr "En feil har oppstÃtt:"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]