[gimp] Updated Slovenian translationcommit 037e084189e8eabdfee0ab777c50207c989369e6
Author: Martin Srebotnjak <miles filmsi net>
Date:  Tue Oct 16 08:37:03 2012 +0200

  Updated Slovenian translation

 po-plug-ins/sl.po | 1420 ++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 647 insertions(+), 773 deletions(-)
---
diff --git a/po-plug-ins/sl.po b/po-plug-ins/sl.po
index 5d48b67..31e4506 100644
--- a/po-plug-ins/sl.po
+++ b/po-plug-ins/sl.po
@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: GIMP - standardni vtiÄniki 2.8\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n";
-"POT-Creation-Date: 2012-10-14 13:37+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-10-14 16:07+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-10-15 13:09+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-15 18:01+0100\n"
 "Last-Translator: filmsi\n"
 "Language-Team: Martin Srebotnjak <miles filmsi net>\n"
 "Language: \n"
@@ -301,89 +301,89 @@ msgstr "Poravnaj vi_dne plasti ..."
 msgid "There are not enough layers to align."
 msgstr "Ni dovolj plasti, da bi jih bilo mogoÄe poravnati."
 
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:400
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:399
 msgid "Align Visible Layers"
 msgstr "Poravnaj vidne plasti"
 
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:424
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:455
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:423
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:454
 msgctxt "align-style"
 msgid "None"
 msgstr "Brez"
 
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:425
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:456
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:424
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:455
 msgid "Collect"
 msgstr "Zberi"
 
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:426
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:425
 msgid "Fill (left to right)"
 msgstr "Napolni (od leve proti desni)"
 
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:427
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:426
 msgid "Fill (right to left)"
 msgstr "Napolni (od desne proti levi)"
 
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:428
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:459
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:427
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:458
 msgid "Snap to grid"
 msgstr "Pripni na mreÅo"
 
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:437
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:436
 msgid "_Horizontal style:"
 msgstr "_Vodoravni slog:"
 
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:441
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:440
 msgid "Left edge"
 msgstr "levi rob"
 
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:442
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:472
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:441
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:471
 #: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:2712
 msgid "Center"
 msgstr "sredinsko"
 
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:443
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:442
 msgid "Right edge"
 msgstr "desni rob"
 
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:452
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:451
 msgid "Ho_rizontal base:"
 msgstr "Vodo_ravna osnova:"
 
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:457
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:456
 msgid "Fill (top to bottom)"
 msgstr "zapolni (od zgoraj navzdol)"
 
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:458
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:457
 msgid "Fill (bottom to top)"
 msgstr "zapolni (od spodaj navzgor)"
 
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:468
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:467
 msgid "_Vertical style:"
 msgstr "_NavpiÄni slog:"
 
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:471
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:470
 msgid "Top edge"
 msgstr "zgornji rob"
 
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:473
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:472
 msgid "Bottom edge"
 msgstr "spodnji rob"
 
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:482
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:481
 msgid "Ver_tical base:"
 msgstr "NavpiÄna _osnova:"
 
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:486
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:485
 msgid "_Grid size:"
 msgstr "Velikost _mreÅe:"
 
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:495
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:494
 msgid "_Ignore the bottom layer even if visible"
 msgstr "_Prezri spodnjo plast, Äetudi je vidna"
 
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:505
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:504
 msgid "_Use the (invisible) bottom layer as the base"
 msgstr "_Uporabi (nevidno) spodnjo plast kot osnovo"
 
@@ -435,91 +435,91 @@ msgstr "Iskanje ozadja animacije ..."
 msgid "Optimizing animation"
 msgstr "Optimiziranje animacije ..."
 
-#: ../plug-ins/common/animation-play.c:169
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:168
 msgid "Preview a GIMP layer-based animation"
 msgstr "PokaÅi predogled animacije, ki temelji na plasteh GIMP"
 
-#: ../plug-ins/common/animation-play.c:174
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:173
 msgid "_Playback..."
 msgstr "_Predvajaj ..."
 
-#: ../plug-ins/common/animation-play.c:453
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:454
 msgid "_Step"
 msgstr "_Korak"
 
-#: ../plug-ins/common/animation-play.c:453
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:454
 msgid "Step to next frame"
 msgstr "Napreduj na naslednjo sliÄico"
 
-#: ../plug-ins/common/animation-play.c:457
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:458
 msgid "Rewind the animation"
 msgstr "Previj animacijo"
 
-#: ../plug-ins/common/animation-play.c:475
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:476
 msgid "Faster"
 msgstr "Hitreje"
 
-#: ../plug-ins/common/animation-play.c:475
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:476
 msgid "Increase the speed of the animation"
 msgstr "PoveÄaj hitrost animacije"
 
-#: ../plug-ins/common/animation-play.c:480
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:481
 msgid "Slower"
 msgstr "PoÄasneje"
 
-#: ../plug-ins/common/animation-play.c:480
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:481
 msgid "Decrease the speed of the animation"
 msgstr "ZmanjÅaj hitrost animacije"
 
-#: ../plug-ins/common/animation-play.c:485
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:486
 msgid "Reset speed"
 msgstr "Ponastavi hitrost"
 
-#: ../plug-ins/common/animation-play.c:485
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:486
 msgid "Reset the speed of the animation"
 msgstr "Ponastavi hitrost animacije"
 
-#: ../plug-ins/common/animation-play.c:493
-#: ../plug-ins/common/animation-play.c:1474
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:494
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:1228
 msgid "Start playback"
 msgstr "ZaÄni predvajanje"
 
-#: ../plug-ins/common/animation-play.c:497
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:498
 msgid "Detach"
 msgstr "LoÄi"
 
-#: ../plug-ins/common/animation-play.c:498
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:499
 msgid "Detach the animation from the dialog window"
 msgstr "LoÄi animacijo od pogovornega okna"
 
-#: ../plug-ins/common/animation-play.c:590
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:591
 msgid "Animation Playback:"
 msgstr "Predvajanje animacije:"
 
 #. list is given in "fps" - frames per second
-#: ../plug-ins/common/animation-play.c:663
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:664
 #, c-format
 msgid "%d fps"
 msgstr "%d sl/s"
 
-#: ../plug-ins/common/animation-play.c:674
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:675
 msgid "Default framerate"
 msgstr "Privzeta hitrost sliÄic"
 
-#: ../plug-ins/common/animation-play.c:695
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:696
 msgid "Playback speed"
 msgstr "Hitrost predvajanja"
 
-#: ../plug-ins/common/animation-play.c:831
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:832
 msgid "Tried to display an invalid layer."
 msgstr "Poskus prikaza neveljavne plasti."
 
-#: ../plug-ins/common/animation-play.c:1351
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:1105
 #, c-format
 msgid "Frame %d of %d"
 msgstr "SliÄica %d od %d-ih"
 
-#: ../plug-ins/common/animation-play.c:1474
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:1228
 msgid "Stop playback"
 msgstr "Ustavi predvajanje"
 
@@ -592,30 +592,30 @@ msgstr "Simuliraj sliko, narisano na okenskih roletah"
 msgid "_Blinds..."
 msgstr "_Rolete ..."
 
-#: ../plug-ins/common/blinds.c:185
+#: ../plug-ins/common/blinds.c:183
 msgid "Adding blinds"
 msgstr "Dodajanje rolet ..."
 
-#: ../plug-ins/common/blinds.c:223
+#: ../plug-ins/common/blinds.c:221
 msgid "Blinds"
 msgstr "Rolete"
 
 #. Orientation toggle box
-#: ../plug-ins/common/blinds.c:258
-#: ../plug-ins/common/ripple.c:557
+#: ../plug-ins/common/blinds.c:256
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:555
 msgid "Orientation"
 msgstr "Usmerjenost"
 
-#: ../plug-ins/common/blinds.c:262
-#: ../plug-ins/common/ripple.c:561
-#: ../plug-ins/common/tile-small.c:434
+#: ../plug-ins/common/blinds.c:260
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:559
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:432
 #: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:537
 msgid "_Horizontal"
 msgstr "_Vodoravne"
 
-#: ../plug-ins/common/blinds.c:265
-#: ../plug-ins/common/ripple.c:564
-#: ../plug-ins/common/tile-small.c:444
+#: ../plug-ins/common/blinds.c:263
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:562
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:442
 #: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:536
 msgid "_Vertical"
 msgstr "_NavpiÄne"
@@ -623,36 +623,37 @@ msgstr "_NavpiÄne"
 #.
 #. * Create the "background" layer to hold the image...
 #.
-#: ../plug-ins/common/blinds.c:279
+#: ../plug-ins/common/blinds.c:277
 #: ../plug-ins/common/compose.c:936
 #: ../plug-ins/common/decompose.c:729
 #: ../plug-ins/common/file-cel.c:441
 #: ../plug-ins/common/file-cel.c:444
 #: ../plug-ins/common/file-dicom.c:612
-#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:943
+#: ../plug-ins/common/file-gegl.c:311
+#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:944
 #: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:354
 #: ../plug-ins/common/file-pcx.c:425
 #: ../plug-ins/common/file-pcx.c:431
 #: ../plug-ins/common/file-pix.c:382
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:891
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:906
 #: ../plug-ins/common/file-pnm.c:583
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:763
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:928
 #: ../plug-ins/common/file-sunras.c:977
 #: ../plug-ins/common/file-tga.c:1064
-#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:1005
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:983
 #: ../plug-ins/common/file-xbm.c:897
 #: ../plug-ins/common/film.c:745
-#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:257
+#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:255
 #: ../plug-ins/common/tile.c:262
 #: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:391
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:658
-#: ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:474
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:657
+#: ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:526
 #: ../plug-ins/file-fits/fits.c:530
 #: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:255
-#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:819
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:820
 #: ../plug-ins/file-psd/psd-image-res-load.c:1001
 #: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1637
-#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:407
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:409
 #: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1321
 #: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:139
 #: ../plug-ins/map-object/map-object-apply.c:252
@@ -661,55 +662,32 @@ msgstr "_NavpiÄne"
 msgid "Background"
 msgstr "Ozadje"
 
-#: ../plug-ins/common/blinds.c:283
+#: ../plug-ins/common/blinds.c:281
 #: ../plug-ins/common/fractal-trace.c:739
 #: ../plug-ins/common/tile-paper.c:385
 msgid "_Transparent"
 msgstr "_Prosojne"
 
-#: ../plug-ins/common/blinds.c:309
+#: ../plug-ins/common/blinds.c:307
 msgid "_Displacement:"
 msgstr "_Razmestitev:"
 
-#: ../plug-ins/common/blinds.c:321
+#: ../plug-ins/common/blinds.c:319
 msgid "_Number of segments:"
 msgstr "_Åtevilo odsekov:"
 
-#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:104
-msgid "Blur neighboring pixels, but only in low-contrast areas"
-msgstr "ZabriÅi sosednje slikovne toÄke, vendar le v podroÄjih z nizkim kontrastom"
-
-#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:115
-msgid "_Selective Gaussian Blur..."
-msgstr "_Selektivno Gaussovo zabrisanje ..."
-
-#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:195
-#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:232
-msgid "Selective Gaussian Blur"
-msgstr "Selektivno Gaussovo zabrisanje"
-
-#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:211
-#: ../plug-ins/common/blur-gauss.c:448
-#: ../plug-ins/common/cartoon.c:232
-#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:269
-#: ../plug-ins/common/edge-neon.c:228
-#: ../plug-ins/common/edge-sobel.c:212
-#: ../plug-ins/common/photocopy.c:244
-#: ../plug-ins/common/pixelize.c:293
-#: ../plug-ins/common/softglow.c:224
-#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:558
-#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:1687
-#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:966
-msgid "Cannot operate on indexed color images."
-msgstr "TakÅne operacije nad indeksiranimi barvnimi slikami niso moÅne."
+#: ../plug-ins/common/blur.c:124
+msgid "Simple blur, fast but not very strong"
+msgstr "Enostavna zabrisanost, hitra, a ne preveÄ zmogljiva"
 
-#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:272
-msgid "_Blur radius:"
-msgstr "Polmer za_brisa:"
+#: ../plug-ins/common/blur.c:133
+msgid "_Blur"
+msgstr "_ZabriÅi"
 
-#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:282
-msgid "_Max. delta:"
-msgstr "_NajveÄja delta:"
+#: ../plug-ins/common/blur.c:175
+#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:581
+msgid "Blurring"
+msgstr "Zabrisanje"
 
 #: ../plug-ins/common/blur-gauss.c:159
 msgid "Simplest, most commonly used way of blurring"
@@ -731,6 +709,19 @@ msgstr "Uporabi Gaussovo zabrisanje"
 msgid "Gaussian Blur"
 msgstr "ZabriÅi po Gaussu"
 
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss.c:448
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:211
+#: ../plug-ins/common/cartoon.c:232
+#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:267
+#: ../plug-ins/common/edge-neon.c:228
+#: ../plug-ins/common/edge-sobel.c:210
+#: ../plug-ins/common/photocopy.c:244
+#: ../plug-ins/common/softglow.c:224
+#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:1687
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:966
+msgid "Cannot operate on indexed color images."
+msgstr "TakÅne operacije nad indeksiranimi barvnimi slikami niso moÅne."
+
 #. parameter settings
 #: ../plug-ins/common/blur-gauss.c:509
 msgid "Blur Radius"
@@ -760,6 +751,27 @@ msgstr "_IIR"
 msgid "_RLE"
 msgstr "_RLE"
 
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:104
+msgid "Blur neighboring pixels, but only in low-contrast areas"
+msgstr "ZabriÅi sosednje slikovne toÄke, vendar le v podroÄjih z nizkim kontrastom"
+
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:115
+msgid "_Selective Gaussian Blur..."
+msgstr "_Selektivno Gaussovo zabrisanje ..."
+
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:195
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:232
+msgid "Selective Gaussian Blur"
+msgstr "Selektivno Gaussovo zabrisanje"
+
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:272
+msgid "_Blur radius:"
+msgstr "Polmer za_brisa:"
+
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:282
+msgid "_Max. delta:"
+msgstr "_NajveÄja delta:"
+
 #: ../plug-ins/common/blur-motion.c:157
 #: ../plug-ins/common/blur-motion.c:171
 msgid "Simulate movement using directional blur"
@@ -839,19 +851,6 @@ msgstr "_DolÅina:"
 msgid "_Angle:"
 msgstr "_Kot:"
 
-#: ../plug-ins/common/blur.c:124
-msgid "Simple blur, fast but not very strong"
-msgstr "Enostavna zabrisanost, hitra, a ne preveÄ zmogljiva"
-
-#: ../plug-ins/common/blur.c:133
-msgid "_Blur"
-msgstr "_ZabriÅi"
-
-#: ../plug-ins/common/blur.c:177
-#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:582
-msgid "Blurring"
-msgstr "Zabrisanje"
-
 #: ../plug-ins/common/border-average.c:99
 msgid "Set foreground to the average color of the image border"
 msgstr "Nastavi ospredje na povpreÄno barvo roba slike"
@@ -1042,9 +1041,9 @@ msgstr "Modra"
 #: ../plug-ins/common/color-exchange.c:412
 #: ../plug-ins/common/compose.c:190
 #: ../plug-ins/common/compose.c:201
-#: ../plug-ins/common/diffraction.c:506
-#: ../plug-ins/common/diffraction.c:544
-#: ../plug-ins/common/diffraction.c:582
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:504
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:542
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:580
 #: ../plug-ins/common/noise-rgb.c:533
 #: ../plug-ins/common/noise-rgb.c:540
 msgid "_Red:"
@@ -1054,9 +1053,9 @@ msgstr "_RdeÄa:"
 #: ../plug-ins/common/color-exchange.c:468
 #: ../plug-ins/common/compose.c:191
 #: ../plug-ins/common/compose.c:202
-#: ../plug-ins/common/diffraction.c:515
-#: ../plug-ins/common/diffraction.c:553
-#: ../plug-ins/common/diffraction.c:591
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:513
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:551
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:589
 #: ../plug-ins/common/noise-rgb.c:534
 #: ../plug-ins/common/noise-rgb.c:541
 msgid "_Green:"
@@ -1066,9 +1065,9 @@ msgstr "_Zelena:"
 #: ../plug-ins/common/color-exchange.c:524
 #: ../plug-ins/common/compose.c:192
 #: ../plug-ins/common/compose.c:203
-#: ../plug-ins/common/diffraction.c:524
-#: ../plug-ins/common/diffraction.c:562
-#: ../plug-ins/common/diffraction.c:600
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:522
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:560
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:598
 #: ../plug-ins/common/noise-rgb.c:535
 #: ../plug-ins/common/noise-rgb.c:542
 msgid "_Blue:"
@@ -1094,22 +1093,22 @@ msgstr "NaloÅi nastavitve meÅalca kanalov"
 #: ../plug-ins/common/file-cel.c:348
 #: ../plug-ins/common/file-cel.c:579
 #: ../plug-ins/common/file-dicom.c:340
-#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:368
-#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:355
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:371
+#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:357
 #: ../plug-ins/common/file-gih.c:640
 #: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:194
 #: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:203
 #: ../plug-ins/common/file-mng.c:1156
-#: ../plug-ins/common/file-pat.c:337
+#: ../plug-ins/common/file-pat.c:339
 #: ../plug-ins/common/file-pcx.c:361
 #: ../plug-ins/common/file-pix.c:343
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:756
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:757
 #: ../plug-ins/common/file-pnm.c:494
 #: ../plug-ins/common/file-ps.c:1014
 #: ../plug-ins/common/file-ps.c:2910
 #: ../plug-ins/common/file-psp.c:1717
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:256
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:711
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:270
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:849
 #: ../plug-ins/common/file-sunras.c:391
 #: ../plug-ins/common/file-svg.c:333
 #: ../plug-ins/common/file-svg.c:713
@@ -1120,14 +1119,14 @@ msgstr "NaloÅi nastavitve meÅalca kanalov"
 #: ../plug-ins/common/file-xwd.c:433
 #: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2010
 #: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:154
-#: ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:229
+#: ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:235
 #: ../plug-ins/file-fits/fits.c:358
 #: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:459
 #: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:496
 #: ../plug-ins/file-ico/ico-load.c:651
 #: ../plug-ins/file-ico/ico-load.c:729
 #: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:117
-#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:889
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:890
 #: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:130
 #: ../plug-ins/file-psd/psd-thumb-load.c:79
 #: ../plug-ins/file-uri/uri-backend-libcurl.c:193
@@ -1154,20 +1153,20 @@ msgstr "Shrani nastavitve meÅalca kanalov"
 #: ../plug-ins/common/file-cel.c:772
 #: ../plug-ins/common/file-csource.c:407
 #: ../plug-ins/common/file-dicom.c:1351
-#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:663
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:782
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:672
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:789
 #: ../plug-ins/common/file-gih.c:1258
 #: ../plug-ins/common/file-html-table.c:236
 #: ../plug-ins/common/file-mng.c:649
 #: ../plug-ins/common/file-mng.c:984
-#: ../plug-ins/common/file-pat.c:486
+#: ../plug-ins/common/file-pat.c:496
 #: ../plug-ins/common/file-pcx.c:712
 #: ../plug-ins/common/file-pix.c:526
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:1358
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:1368
 #: ../plug-ins/common/file-pnm.c:1010
 #: ../plug-ins/common/file-ps.c:1190
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:591
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:619
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:728
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:756
 #: ../plug-ins/common/file-sunras.c:565
 #: ../plug-ins/common/file-tga.c:1171
 #: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:710
@@ -1175,7 +1174,7 @@ msgstr "Shrani nastavitve meÅalca kanalov"
 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1455
 #: ../plug-ins/common/file-xwd.c:619
 #: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2121
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:309
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:320
 #: ../plug-ins/file-fits/fits.c:476
 #: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:750
 #: ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1007
@@ -1475,7 +1474,7 @@ msgid "Random Seed"
 msgstr "NakljuÄno zrno"
 
 #: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1293
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:702
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:700
 #: ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:675
 msgid "_Hue"
 msgstr "_Obarvanost"
@@ -1485,7 +1484,7 @@ msgid "Sat_uration"
 msgstr "Nasi_Äenost"
 
 #: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1301
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:710
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:708
 msgid "_Value"
 msgstr "_Vrednost"
 
@@ -1669,27 +1668,27 @@ msgstr "Analiziraj barvni nabor slike"
 msgid "Colorcube A_nalysis..."
 msgstr "Analiza barvne kocke ..."
 
-#: ../plug-ins/common/color-cube-analyze.c:200
-#: ../plug-ins/common/color-cube-analyze.c:356
+#: ../plug-ins/common/color-cube-analyze.c:198
+#: ../plug-ins/common/color-cube-analyze.c:354
 msgid "Colorcube Analysis"
 msgstr "Analiza barvne kocke"
 
 #. output results
-#: ../plug-ins/common/color-cube-analyze.c:384
+#: ../plug-ins/common/color-cube-analyze.c:382
 #: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:230
 #, c-format
 msgid "Image dimensions: %d à %d"
 msgstr "Dimenzije slike: %d x %d"
 
-#: ../plug-ins/common/color-cube-analyze.c:387
+#: ../plug-ins/common/color-cube-analyze.c:385
 msgid "No colors"
 msgstr "Brez barv"
 
-#: ../plug-ins/common/color-cube-analyze.c:389
+#: ../plug-ins/common/color-cube-analyze.c:387
 msgid "Only one unique color"
 msgstr "Samo ena enkratna barva."
 
-#: ../plug-ins/common/color-cube-analyze.c:391
+#: ../plug-ins/common/color-cube-analyze.c:389
 #, c-format
 msgid "Number of unique colors: %d"
 msgstr "Åtevilo enkratnih barv: %d"
@@ -1755,35 +1754,6 @@ msgstr "Prag _modre:"
 msgid "Lock _thresholds"
 msgstr "Zakleni _pragove"
 
-#: ../plug-ins/common/color-to-alpha.c:94
-msgid "Convert a specified color to transparency"
-msgstr "Pretvori doloÄeno barvo v prosojnost"
-
-#: ../plug-ins/common/color-to-alpha.c:101
-msgid "Color to _Alpha..."
-msgstr "Barva v kanal _alfa ..."
-
-#: ../plug-ins/common/color-to-alpha.c:184
-msgid "Removing color"
-msgstr "Odstranjevanje barve ..."
-
-#: ../plug-ins/common/color-to-alpha.c:377
-msgid "Color to Alpha"
-msgstr "Barva v alfo"
-
-#: ../plug-ins/common/color-to-alpha.c:411
-msgctxt "color-to-alpha"
-msgid "From:"
-msgstr "Iz:"
-
-#: ../plug-ins/common/color-to-alpha.c:415
-msgid "Color to Alpha Color Picker"
-msgstr "Kapalka barv v kapalko barv prosojnosti"
-
-#: ../plug-ins/common/color-to-alpha.c:430
-msgid "to alpha"
-msgstr "v alfo"
-
 #: ../plug-ins/common/colorify.c:102
 msgid "Replace all colors with shades of a specified color"
 msgstr "Zamenjaj vse barve z odtenki doloÄene barve"
@@ -1792,19 +1762,19 @@ msgstr "Zamenjaj vse barve z odtenki doloÄene barve"
 msgid "Colorif_y..."
 msgstr "Naredi p_isano ..."
 
-#: ../plug-ins/common/colorify.c:169
+#: ../plug-ins/common/colorify.c:167
 msgid "Colorifying"
 msgstr "Barvanje ..."
 
-#: ../plug-ins/common/colorify.c:255
+#: ../plug-ins/common/colorify.c:253
 msgid "Colorify"
 msgstr "Naredi pisano"
 
-#: ../plug-ins/common/colorify.c:290
+#: ../plug-ins/common/colorify.c:288
 msgid "Custom color:"
 msgstr "Barva po meri:"
 
-#: ../plug-ins/common/colorify.c:295
+#: ../plug-ins/common/colorify.c:293
 msgid "Colorify Custom Color"
 msgstr "Naredi pisano z barvo po meri"
 
@@ -1864,7 +1834,7 @@ msgstr "Povlecite in spustite barve, da spremenite razpored kataloga barv. Prik
 
 #: ../plug-ins/common/compose.c:189
 #: ../plug-ins/common/decompose.c:170
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1100
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1367
 msgid "RGB"
 msgstr "RGB"
 
@@ -2084,11 +2054,11 @@ msgid "Stretch brightness values to cover the full range"
 msgstr "Raztegnite vrednosti svetlosti, da pokrijejo celoten razpon"
 
 #: ../plug-ins/common/contrast-normalize.c:91
-#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:362
+#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:360
 msgid "_Normalize"
 msgstr "_Normaliziraj"
 
-#: ../plug-ins/common/contrast-normalize.c:125
+#: ../plug-ins/common/contrast-normalize.c:123
 msgid "Normalizing"
 msgstr "Normaliziranje ..."
 
@@ -2140,22 +2110,6 @@ msgstr "Di_namiÄno:"
 msgid "Retinex: filtering"
 msgstr "Retinex: Filtriranje ..."
 
-#: ../plug-ins/common/contrast-stretch-hsv.c:67
-msgid "Stretch image contrast to cover the maximum possible range"
-msgstr "RazÅiri kontrast slike, da pokrije najveÄji moÅen obseg"
-
-#: ../plug-ins/common/contrast-stretch-hsv.c:80
-msgid "Stretch _HSV"
-msgstr "RazÅiri _HSV"
-
-#: ../plug-ins/common/contrast-stretch-hsv.c:115
-msgid "Auto-Stretching HSV"
-msgstr "Samodejna razÅiritev barvnega prostora HSV ..."
-
-#: ../plug-ins/common/contrast-stretch-hsv.c:191
-msgid "autostretch_hsv: cmap was NULL! Quitting...\n"
-msgstr "autostretch_hsv: cmap je NULL! Izhod iz operacije ...\n"
-
 #: ../plug-ins/common/contrast-stretch.c:67
 msgid "Stretch contrast to cover the maximum possible range"
 msgstr "Razvleci kontrast, da prekrije najveÄji moÅen obseg"
@@ -2172,6 +2126,22 @@ msgstr "Samodejna razÅiritev kontrasta ..."
 msgid "c_astretch: cmap was NULL! Quitting...\n"
 msgstr "c_astretch: cmap je NULL! Sledi izhod ...\n"
 
+#: ../plug-ins/common/contrast-stretch-hsv.c:67
+msgid "Stretch image contrast to cover the maximum possible range"
+msgstr "RazÅiri kontrast slike, da pokrije najveÄji moÅen obseg"
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-stretch-hsv.c:80
+msgid "Stretch _HSV"
+msgstr "RazÅiri _HSV"
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-stretch-hsv.c:115
+msgid "Auto-Stretching HSV"
+msgstr "Samodejna razÅiritev barvnega prostora HSV ..."
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-stretch-hsv.c:191
+msgid "autostretch_hsv: cmap was NULL! Quitting...\n"
+msgstr "autostretch_hsv: cmap je NULL! Izhod iz operacije ...\n"
+
 #: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:64
 msgid "Gr_ey"
 msgstr "_Siva"
@@ -2202,7 +2172,7 @@ msgstr "Raz_Åiri"
 #: ../plug-ins/common/displace.c:477
 #: ../plug-ins/common/edge.c:700
 #: ../plug-ins/common/fractal-trace.c:737
-#: ../plug-ins/common/ripple.c:585
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:583
 msgid "_Wrap"
 msgstr "_Ovij"
 
@@ -2240,7 +2210,7 @@ msgstr "D_elitelj:"
 
 #: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:1001
 #: ../plug-ins/common/depth-merge.c:775
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1121
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1395
 msgid "O_ffset:"
 msgstr "_Zamik:"
 
@@ -2260,26 +2230,6 @@ msgstr "Rob"
 msgid "Channels"
 msgstr "Kanali"
 
-#: ../plug-ins/common/crop-auto.c:84
-msgid "Remove empty borders from the image"
-msgstr "Odstrani prazne robove s slike"
-
-#: ../plug-ins/common/crop-auto.c:89
-msgid "Autocrop Imag_e"
-msgstr "Samodejno _obreÅi sliko"
-
-#: ../plug-ins/common/crop-auto.c:98
-msgid "Remove empty borders from the layer"
-msgstr "Odstrani prazne robove s plasti"
-
-#: ../plug-ins/common/crop-auto.c:103
-msgid "Autocrop Lay_er"
-msgstr "S_amodejno obreÅi plast"
-
-#: ../plug-ins/common/crop-auto.c:150
-msgid "Cropping"
-msgstr "Obrezovanje ..."
-
 #: ../plug-ins/common/crop-zealous.c:84
 msgid "Autocrop unused space from edges and middle"
 msgstr "Samodejno obreÅi neporabljen prostor od robov in sredine"
@@ -2333,7 +2283,7 @@ msgid "_Curve Bend..."
 msgstr "_Ukrivljanje slike ..."
 
 #: ../plug-ins/common/curve-bend.c:684
-#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:178
+#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:176
 msgid "Can operate on layers only (but was called on channel or mask)."
 msgstr "Deluje le na plasteh (vendar ste jo priklicali nad kanal ali masko)."
 
@@ -2379,7 +2329,7 @@ msgstr "Samodejni pre_dogled"
 #. Options area, bottom of column
 #. Options section
 #: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1310
-#: ../plug-ins/common/ripple.c:523
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:521
 #: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1243
 msgid "Options"
 msgstr "MoÅnosti"
@@ -2398,7 +2348,7 @@ msgstr "Gla_jenje"
 #: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1353
 #: ../plug-ins/common/mosaic.c:729
 #: ../plug-ins/common/qbist.c:858
-#: ../plug-ins/common/ripple.c:532
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:530
 msgid "_Antialiasing"
 msgstr "_Glajenje robov"
 
@@ -2783,7 +2733,7 @@ msgstr "_Rekurzivno"
 #: ../plug-ins/common/edge-neon.c:734
 #: ../plug-ins/common/nl-filter.c:1091
 #: ../plug-ins/common/nova.c:362
-#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:865
+#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:864
 #: ../plug-ins/common/whirl-pinch.c:591
 #: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:2757
 #: ../plug-ins/imagemap/imap_circle.c:277
@@ -2818,10 +2768,10 @@ msgstr "Odstrani trakove"
 #: ../plug-ins/common/file-html-table.c:584
 #: ../plug-ins/common/file-ps.c:3034
 #: ../plug-ins/common/file-ps.c:3232
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1134
-#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:437
-#: ../plug-ins/common/tile-paper.c:303
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1408
+#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:435
 #: ../plug-ins/common/tile.c:428
+#: ../plug-ins/common/tile-paper.c:303
 #: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:164
 #: ../plug-ins/imagemap/imap_rectangle.c:401
 #: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:280
@@ -2840,46 +2790,46 @@ msgstr "Ustvari vzorce loma"
 msgid "_Diffraction Patterns..."
 msgstr "Vzorci _loma ..."
 
-#: ../plug-ins/common/diffraction.c:335
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:333
 msgid "Creating diffraction pattern"
 msgstr "Ustvarjanje vzorcev loma"
 
-#: ../plug-ins/common/diffraction.c:439
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:437
 msgid "Diffraction Patterns"
 msgstr "Vzorci loma "
 
-#: ../plug-ins/common/diffraction.c:482
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:480
 #: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1348
 msgid "_Preview!"
 msgstr "_Predogled!"
 
-#: ../plug-ins/common/diffraction.c:532
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:530
 msgid "Frequencies"
 msgstr "Frekvence"
 
-#: ../plug-ins/common/diffraction.c:570
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:568
 msgid "Contours"
 msgstr "Obrobe"
 
-#: ../plug-ins/common/diffraction.c:608
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:606
 msgid "Sharp Edges"
 msgstr "Ostri robovi"
 
-#: ../plug-ins/common/diffraction.c:620
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:618
 #: ../plug-ins/common/softglow.c:685
 #: ../plug-ins/flame/flame.c:1080
 msgid "_Brightness:"
 msgstr "_Svetlost:"
 
-#: ../plug-ins/common/diffraction.c:629
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:627
 msgid "Sc_attering:"
 msgstr "R_azprÅenost:"
 
-#: ../plug-ins/common/diffraction.c:638
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:636
 msgid "Po_larization:"
 msgstr "Po_larizacija:"
 
-#: ../plug-ins/common/diffraction.c:646
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:644
 msgid "Other Options"
 msgstr "Druge moÅnosti"
 
@@ -2943,7 +2893,7 @@ msgstr "Vedenje robov"
 
 #: ../plug-ins/common/displace.c:479
 #: ../plug-ins/common/edge.c:713
-#: ../plug-ins/common/ripple.c:586
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:584
 #: ../plug-ins/common/waves.c:283
 msgid "_Smear"
 msgstr "_RazmaÅi"
@@ -2955,6 +2905,56 @@ msgstr "_RazmaÅi"
 msgid "_Black"
 msgstr "_Ärno"
 
+#: ../plug-ins/common/edge.c:148
+msgid "Several simple methods for detecting edges"
+msgstr "VeÄ enostavnih metod za razpoznavo robov"
+
+#: ../plug-ins/common/edge.c:153
+msgid "_Edge..."
+msgstr "_Rob ..."
+
+#: ../plug-ins/common/edge.c:225
+msgid "Edge detection"
+msgstr "Razpoznava robov"
+
+#: ../plug-ins/common/edge.c:623
+msgid "Edge Detection"
+msgstr "Razpoznava robov"
+
+#: ../plug-ins/common/edge.c:659
+msgid "Sobel"
+msgstr "Sobel"
+
+#: ../plug-ins/common/edge.c:660
+msgid "Prewitt compass"
+msgstr "Prewittov kompas"
+
+#: ../plug-ins/common/edge.c:661
+#: ../plug-ins/common/sinus.c:905
+msgid "Gradient"
+msgstr "Preliv"
+
+#: ../plug-ins/common/edge.c:662
+msgid "Roberts"
+msgstr "Roberts"
+
+#: ../plug-ins/common/edge.c:663
+msgid "Differential"
+msgstr "DiferenÄni"
+
+#: ../plug-ins/common/edge.c:664
+#: ../plug-ins/common/edge-laplace.c:241
+msgid "Laplace"
+msgstr "Laplace"
+
+#: ../plug-ins/common/edge.c:673
+msgid "_Algorithm:"
+msgstr "_Algoritem:"
+
+#: ../plug-ins/common/edge.c:681
+msgid "A_mount:"
+msgstr "_KoliÄina:"
+
 #: ../plug-ins/common/edge-dog.c:135
 msgid "Edge detection with control of edge thickness"
 msgstr "Razpoznava robov z nadziranjem debelosti robov"
@@ -2963,24 +2963,24 @@ msgstr "Razpoznava robov z nadziranjem debelosti robov"
 msgid "_Difference of Gaussians..."
 msgstr "Razlika po _Gaussu ..."
 
-#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:245
-#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:302
+#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:243
+#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:300
 msgid "DoG Edge Detect"
 msgstr "Razpoznava robov z razliko po Gaussu"
 
-#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:332
+#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:330
 msgid "Smoothing Parameters"
 msgstr "Parametri glajenja"
 
-#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:346
+#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:344
 msgid "_Radius 1:"
 msgstr "_Radij 1:"
 
-#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:350
+#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:348
 msgid "R_adius 2:"
 msgstr "R_adij 2:"
 
-#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:373
+#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:371
 #: ../plug-ins/gimpressionist/paper.c:166
 msgid "_Invert"
 msgstr "Preobrn_i"
@@ -2993,12 +2993,7 @@ msgstr "Razpoznava robov visoke loÄljivosti"
 msgid "_Laplace"
 msgstr "_Laplace"
 
-#: ../plug-ins/common/edge-laplace.c:243
-#: ../plug-ins/common/edge.c:664
-msgid "Laplace"
-msgstr "Laplace"
-
-#: ../plug-ins/common/edge-laplace.c:321
+#: ../plug-ins/common/edge-laplace.c:319
 msgid "Cleanup"
 msgstr "ÄiÅÄenje ..."
 
@@ -3019,7 +3014,7 @@ msgid "Neon Detection"
 msgstr "Razpoznava neona"
 
 #: ../plug-ins/common/edge-neon.c:749
-#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:878
+#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:877
 msgid "_Amount:"
 msgstr "_KoliÄina:"
 
@@ -3031,71 +3026,26 @@ msgstr "Specializirana razpoznava robov v odvisnosti od smeri"
 msgid "_Sobel..."
 msgstr "_Sobel ..."
 
-#: ../plug-ins/common/edge-sobel.c:231
+#: ../plug-ins/common/edge-sobel.c:229
 msgid "Sobel Edge Detection"
 msgstr "Razpoznavanje robov Sobel"
 
-#: ../plug-ins/common/edge-sobel.c:261
+#: ../plug-ins/common/edge-sobel.c:259
 msgid "Sobel _horizontally"
 msgstr "_Vodoravni Sobel"
 
-#: ../plug-ins/common/edge-sobel.c:273
+#: ../plug-ins/common/edge-sobel.c:271
 msgid "Sobel _vertically"
 msgstr "_NavpiÄni Sobel"
 
-#: ../plug-ins/common/edge-sobel.c:285
+#: ../plug-ins/common/edge-sobel.c:283
 msgid "_Keep sign of result (one direction only)"
 msgstr "_Ohrani predznak rezultata (le v eno smer)"
 
-#: ../plug-ins/common/edge-sobel.c:372
+#: ../plug-ins/common/edge-sobel.c:370
 msgid "Sobel edge detecting"
 msgstr "Razpoznavanje robov Sobel ..."
 
-#: ../plug-ins/common/edge.c:148
-msgid "Several simple methods for detecting edges"
-msgstr "VeÄ enostavnih metod za razpoznavo robov"
-
-#: ../plug-ins/common/edge.c:153
-msgid "_Edge..."
-msgstr "_Rob ..."
-
-#: ../plug-ins/common/edge.c:225
-msgid "Edge detection"
-msgstr "Razpoznava robov"
-
-#: ../plug-ins/common/edge.c:623
-msgid "Edge Detection"
-msgstr "Razpoznava robov"
-
-#: ../plug-ins/common/edge.c:659
-msgid "Sobel"
-msgstr "Sobel"
-
-#: ../plug-ins/common/edge.c:660
-msgid "Prewitt compass"
-msgstr "Prewittov kompas"
-
-#: ../plug-ins/common/edge.c:661
-#: ../plug-ins/common/sinus.c:905
-msgid "Gradient"
-msgstr "Preliv"
-
-#: ../plug-ins/common/edge.c:662
-msgid "Roberts"
-msgstr "Roberts"
-
-#: ../plug-ins/common/edge.c:663
-msgid "Differential"
-msgstr "DiferenÄni"
-
-#: ../plug-ins/common/edge.c:673
-msgid "_Algorithm:"
-msgstr "_Algoritem:"
-
-#: ../plug-ins/common/edge.c:681
-msgid "A_mount:"
-msgstr "_KoliÄina:"
-
 #: ../plug-ins/common/emboss.c:125
 msgid "Simulate an image created by embossing"
 msgstr "Simulira sliko, ustvarjeno z reliefnim kraÅenjem"
@@ -3145,11 +3095,11 @@ msgstr "Vgraviraj"
 #: ../plug-ins/common/file-html-table.c:600
 #: ../plug-ins/common/file-ps.c:3044
 #: ../plug-ins/common/file-ps.c:3241
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1147
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1424
 #: ../plug-ins/common/film.c:1002
-#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:442
-#: ../plug-ins/common/tile-paper.c:314
+#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:440
 #: ../plug-ins/common/tile.c:432
+#: ../plug-ins/common/tile-paper.c:314
 #: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:174
 #: ../plug-ins/imagemap/imap_rectangle.c:408
 #: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:282
@@ -3165,11 +3115,11 @@ msgid "ASCII art"
 msgstr "ASCII art"
 
 #. Create the actual window.
-#: ../plug-ins/common/file-aa.c:349
+#: ../plug-ins/common/file-aa.c:375
 msgid "Text"
 msgstr "Besedilo"
 
-#: ../plug-ins/common/file-aa.c:357
+#: ../plug-ins/common/file-aa.c:383
 msgid "_Format:"
 msgstr "_Oblika:"
 
@@ -3195,33 +3145,34 @@ msgstr "EOF ali napaka pri branju zaglavja slike"
 #. -1 assume there is no floating selection
 #: ../plug-ins/common/file-cel.c:353
 #: ../plug-ins/common/file-dicom.c:345
-#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:373
-#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:360
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:376
+#: ../plug-ins/common/file-gegl.c:230
+#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:362
 #: ../plug-ins/common/file-gih.c:645
 #: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:187
-#: ../plug-ins/common/file-pat.c:342
+#: ../plug-ins/common/file-pat.c:344
 #: ../plug-ins/common/file-pcx.c:366
-#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:861
+#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:858
 #: ../plug-ins/common/file-pix.c:348
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:763
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:764
 #: ../plug-ins/common/file-pnm.c:499
 #: ../plug-ins/common/file-ps.c:1020
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:716
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:854
 #: ../plug-ins/common/file-sunras.c:487
 #: ../plug-ins/common/file-tga.c:447
-#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:611
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:559
 #: ../plug-ins/common/file-wmf.c:994
 #: ../plug-ins/common/file-xbm.c:742
 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:675
 #: ../plug-ins/common/file-xpm.c:352
 #: ../plug-ins/common/file-xwd.c:524
 #: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:159
-#: ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:213
+#: ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:219
 #: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:501
 #: ../plug-ins/file-ico/ico-load.c:644
 #: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:123
 #: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:135
-#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:330
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:332
 #: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:3333
 #, c-format
 msgid "Opening '%s'"
@@ -3290,14 +3241,14 @@ msgstr "'%s': EOF ali napaka pri branju podatkov palete"
 #. init the progress meter
 #. And let's begin the progress
 #: ../plug-ins/common/file-cel.c:777
-#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:668
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:789
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:677
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:796
 #: ../plug-ins/common/file-gih.c:1263
 #: ../plug-ins/common/file-html-table.c:257
-#: ../plug-ins/common/file-pat.c:491
+#: ../plug-ins/common/file-pat.c:522
 #: ../plug-ins/common/file-pcx.c:644
 #: ../plug-ins/common/file-pix.c:531
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:1365
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:1375
 #: ../plug-ins/common/file-pnm.c:1015
 #: ../plug-ins/common/file-ps.c:1195
 #: ../plug-ins/common/file-sunras.c:570
@@ -3307,13 +3258,13 @@ msgstr "'%s': EOF ali napaka pri branju podatkov palete"
 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1460
 #: ../plug-ins/common/file-xpm.c:638
 #: ../plug-ins/common/file-xwd.c:624
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:320
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:336
 #: ../plug-ins/file-fits/fits.c:481
 #: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:718
 #: ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1001
 #: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:289
 #: ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1657
-#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:576
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:581
 #: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:1696
 #, c-format
 msgid "Saving '%s'"
@@ -3411,129 +3362,136 @@ msgstr "S slikami neznane vrste ni mogoÄe delovati."
 msgid "GIMP brush"
 msgstr "ÄopiÄ GIMP"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:399
-#: ../plug-ins/common/file-pat.c:418
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:402
+#: ../plug-ins/common/file-pat.c:424
 #, c-format
 msgid "Invalid header data in '%s': width=%lu, height=%lu, bytes=%lu"
 msgstr "Neveljavni podatki glave v '%s': Åirina=%lu, viÅina=%lu, bajti=%lu"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:423
-#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:435
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:426
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:438
 msgid "Unsupported brush format"
 msgstr "Nepodprta vrsta ÄopiÄa"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:447
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:450
 #, c-format
 msgid "Error in GIMP brush file '%s'"
 msgstr "Napaka v datoteki ÄopiÄa GIMP '%s'"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:455
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:458
 #, c-format
 msgid "Invalid UTF-8 string in brush file '%s'."
 msgstr "Neveljaven niz UTF-8 v datoteki ÄopiÄa '%s'."
 
-#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:461
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:464
 #: ../plug-ins/common/file-gih.c:487
 #: ../plug-ins/common/file-gih.c:1137
 #: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3064
 msgid "Unnamed"
 msgstr "Neimenovano"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:653
-msgid "GIMP brushes are either GRAYSCALE or RGBA"
-msgstr "ÄopiÄi GIMP so ali SIVINSKI (GREYSCALE) ali RGBA"
-
-#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:770
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:769
 msgid "Brush"
 msgstr "ÄopiÄ"
 
 #. attach labels
-#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:784
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:783
 #: ../plug-ins/common/grid.c:792
 msgid "Spacing:"
 msgstr "Razmik:"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:795
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:794
 #: ../plug-ins/common/file-gih.c:888
-#: ../plug-ins/common/file-pat.c:568
+#: ../plug-ins/common/file-pat.c:597
 #: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:666
 msgid "Description:"
 msgstr "Opis:"
 
+#: ../plug-ins/common/file-gegl.c:92
+#: ../plug-ins/common/file-gegl.c:109
+msgid "image via GEGL"
+msgstr "Slika prek GEGL"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gegl.c:252
+#, c-format
+#| msgid "Could not load '%s': %s"
+msgid "Could not open '%s'"
+msgstr "'%s' ni mogoÄe odpreti"
+
 #: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:148
 #: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:177
 msgid "GIF image"
 msgstr "Slika GIF"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:372
+#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:374
 msgid "This is not a GIF file"
 msgstr "To ni datoteka GIF"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:411
+#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:413
 msgid "Non-square pixels. Image might look squashed."
 msgstr "Nekvadratne slikovne toÄke. Slika bo morda videti raztegnjena."
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:945
+#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:946
 #, c-format
 msgid "Background (%d%s)"
 msgstr "Ozadje (%d%s)"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:968
+#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:969
 #, c-format
 msgid "Opening '%s' (frame %d)"
 msgstr "Odpiranje '%s' (sliÄica %d)"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:997
+#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:998
 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:792
 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:827
 #, c-format
 msgid "Frame %d"
 msgstr "SliÄica %d"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:999
+#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:1000
 #, c-format
 msgid "Frame %d (%d%s)"
 msgstr "SliÄica %d (%d%s)"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:1030
+#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:1031
 #, c-format
 msgid "GIF: Undocumented GIF composite type %d is not handled. Animation might not play or re-save perfectly."
 msgstr "GIF: Nedokumentiran sestavek GIF vrste %d ni podprt. Animacija se morda ne bo predvajala ali shranila pravilno."
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:468
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:470
 msgid "Couldn't simply reduce colors further. Saving as opaque."
 msgstr "Nadaljnja redukcija barv ni moÅna. Shranjeno kot prekrivno."
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:583
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:585
 #, c-format
 msgid "Unable to save '%s'. The GIF file format does not support images that are more than %d pixels wide or tall."
 msgstr "Shranjevanje '%s' ni uspelo. Vrsta datotek GIF ne podpira slik, ki so daljÅe ali ÅirÅe od %d slikovnih toÄk."
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:694
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:696
 msgid "The GIF format only supports comments in 7bit ASCII encoding. No comment is saved."
 msgstr "Zapis GIF podpira komentarje le v 7-bitni kodni tabeli ASCII. Komentar ne bo shranjen."
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:753
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:760
 msgid "Cannot save RGB color images. Convert to indexed color or grayscale first."
 msgstr "Barvnih slik RGB ni mogoÄe shraniti. Najprej pretvorite v indeksirano ali sivinsko sliko."
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:931
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:935
 msgid "Delay inserted to prevent evil CPU-sucking animation."
 msgstr "Zaradi prepreÄitve preobremenitve CPE pri animaciji je vstavljena zakasnitev."
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:972
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:976
 msgid "The image you are trying to save as a GIF contains layers which extend beyond the actual borders of the image."
 msgstr "Slika, ki jo Åelite shraniti kot GIF, vsebuje plasti, ki se raztezajo prek dejanskih meja slike."
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:989
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:993
 msgid "The GIF file format does not allow this. You may choose whether to crop all of the layers to the image borders, or cancel this save."
 msgstr "DatoteÄni zapis GIF tega ne podpira. Izberite, ali Åelite vse plasti porezati na robove slike ali pa preklicati shranjevanje."
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1125
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1129
 msgid "GIF"
 msgstr "GIF"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1133
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1137
 #, c-format
 msgid ""
 "Error loading UI file '%s':\n"
@@ -3542,28 +3500,28 @@ msgstr ""
 "Napaka pri nalaganju datoteke up. vmesnika '%s':\n"
 "%s"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1187
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1191
 msgid "I don't care"
 msgstr "vseeno mi je"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1189
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1193
 msgid "Cumulative layers (combine)"
 msgstr "kumulativne plasti (zdruÅuj)"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1191
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1195
 msgid "One frame per layer (replace)"
 msgstr "ena sliÄica na plast (zamenjaj)"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1208
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1212
 msgid "You can only export as animation when the image has more than one layer. The image you are trying to export only has one layer."
 msgstr "Kot animacijo lahko sliko izvozite le, Äe ima veÄ kot eno plast. Slika, ki jo skuÅate izvoziti, ima le eno plast."
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:2312
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:2316
 msgid "Error writing output file."
 msgstr "Napaka pri zapisovanju izhodne datoteke."
 
 #. translators: the %d is *always* 240 here
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:2385
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:2389
 #, c-format
 msgid "The default comment is limited to %d characters."
 msgstr "Privzeti komentar je omejen na %d znakov."
@@ -3804,7 +3762,7 @@ msgstr "Barvna komponenta %d slike '%s' je podpisana. To trenutno ni podprto."
 #. Inform the user that we couldn't losslessly save the
 #. * transparency & just use the full palette
 #: ../plug-ins/common/file-mng.c:534
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:1902
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:1923
 msgid "Couldn't losslessly save transparency, saving opacity instead."
 msgstr "Prosojnosti ni mogoÄe shraniti brez izgub, zato bo shranjena prekrivnost."
 
@@ -3839,7 +3797,7 @@ msgstr "Shrani Äas nastanka"
 
 #. Dialog init
 #: ../plug-ins/common/file-mng.c:1411
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:1951
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:1974
 msgid "PNG"
 msgstr "PNG"
 
@@ -3926,12 +3884,12 @@ msgstr "Animacija MNG"
 msgid "GIMP pattern"
 msgstr "Vzorec GIMP"
 
-#: ../plug-ins/common/file-pat.c:378
+#: ../plug-ins/common/file-pat.c:380
 #, c-format
 msgid "Invalid UTF-8 string in pattern file '%s'."
 msgstr "Neveljaven niz UTF-8 v datoteki vzorca '%s'."
 
-#: ../plug-ins/common/file-pat.c:553
+#: ../plug-ins/common/file-pat.c:582
 msgid "Pattern"
 msgstr "Vzorec"
 
@@ -3951,14 +3909,14 @@ msgid "'%s' is not a PCX file"
 msgstr "'%s' ni datoteka PCX"
 
 #: ../plug-ins/common/file-pcx.c:397
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:647
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:646
 #: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:301
 #, c-format
 msgid "Unsupported or invalid image width: %d"
 msgstr "Nepodprta ali neveljavna Åirina slike: %d"
 
 #: ../plug-ins/common/file-pcx.c:403
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:653
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:652
 #: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:293
 #, c-format
 msgid "Unsupported or invalid image height: %d"
@@ -4007,56 +3965,56 @@ msgstr "Pisanje v datoteko '%s' ni uspelo: %s"
 msgid "Portable Document Format"
 msgstr "PDF (Portable Document Format)"
 
-#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:548
-#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:567
+#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:545
+#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:564
 #, c-format
 msgid "Could not load '%s': %s"
 msgstr "'%s' ni mogoÄe naloÅiti: %s"
 
-#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:895
+#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:892
 #, c-format
 msgid "%s-%s"
 msgstr "%s-%s"
 
-#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:897
+#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:894
 #: ../plug-ins/common/file-ps.c:1102
 #, c-format
 msgid "%s-pages"
 msgstr "%s-strani"
 
-#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1088
+#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1085
 msgid "Import from PDF"
 msgstr "Uvozi iz PDF"
 
-#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1093
+#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1090
 #: ../plug-ins/common/file-ps.c:2962
-#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:491
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:436
 msgid "_Import"
 msgstr "_Uvozi"
 
-#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1126
+#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1123
 msgid "Error getting number of pages from the given PDF file."
 msgstr "Napaka pri pridobivanju Åtevila strani iz dane datoteke PDF."
 
-#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1168
+#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1165
 msgid "_Width (pixels):"
 msgstr "_Åirina (slik. toÄke):"
 
-#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1169
+#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1166
 msgid "_Height (pixels):"
 msgstr "_ViÅina (slik. toÄke):"
 
-#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1171
+#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1168
 msgid "_Resolution:"
 msgstr "_LoÄljivost:"
 
 #. Antialiasing
-#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1182
+#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1179
 msgid "Use _Anti-aliasing"
 msgstr "Uporabi _glajenje robov"
 
-#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1460
-#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1461
+#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1457
+#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1458
 #: ../plug-ins/common/file-svg.c:917
 #: ../plug-ins/common/file-wmf.c:698
 #: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:301
@@ -4139,68 +4097,68 @@ msgstr "Slika Alias PIX"
 msgid "PNG image"
 msgstr "Slika PNG"
 
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:644
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:646
 #, c-format
 msgid "Error loading PNG file: %s"
 msgstr "Napaka pri nalaganju datoteke PNG: %s"
 
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:732
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:733
 #, c-format
 msgid "Error creating PNG read struct while saving '%s'."
 msgstr "Napaka pri ustvarjanju bralne strukture za PNG pri shranjevanju '%s'."
 
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:742
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:743
 #, c-format
 msgid "Error while reading '%s'. File corrupted?"
 msgstr "Napaka pri branju '%s'. Je datoteka poÅkodovana?"
 
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:871
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:884
 #, c-format
 msgid "Unknown color model in PNG file '%s'."
 msgstr "Neznan barvni model v datoteki PNG '%s'."
 
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:882
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:897
 #, c-format
 msgid "Could not create new image for '%s': %s"
 msgstr "Nove slike za '%s' ni mogoÄe ustvariti: %s"
 
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:936
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:952
 msgid "The PNG file specifies an offset that caused the layer to be positioned outside the image."
 msgstr "Datoteka PNG navaja zamik, ki je povzroÄil, da je plast vzpostavljena zunaj slike."
 
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:1238
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:1242
 msgid "Apply PNG Offset"
 msgstr "Uveljavi odmik PNG"
 
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:1242
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:1246
 msgid "Ignore PNG offset"
 msgstr "Prezri odmik PNG"
 
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:1243
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:1247
 msgid "Apply PNG offset to layer"
 msgstr "Uveljavi odmik PNG na plasti"
 
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:1267
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:1271
 #, c-format
 msgid "The PNG image you are importing specifies an offset of %d, %d. Do you want to apply this offset to the layer?"
 msgstr "Slika PNG, ki jo uvaÅate, doloÄa odmik %d, %d. Åelite uveljaviti ta odmik na plasti?"
 
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:1335
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:1345
 #, c-format
 msgid "Error creating PNG write struct while saving '%s'."
 msgstr "Napaka pri ustvarjanju pisalne strukture za PNG pri shranjevanju '%s'."
 
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:1345
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:1355
 #, c-format
 msgid "Error while saving '%s'. Could not save image."
 msgstr "Napaka pri shranjevanju '%s'. Slike ni mogoÄe shraniti."
 
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:1968
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:1991
 #, c-format
 msgid "Error loading UI file '%s': %s"
 msgstr "Napaka pri nalaganju datoteke up. vmesnika '%s': %s"
 
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:1969
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:1992
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Neznana napaka"
 
@@ -4307,7 +4265,7 @@ msgid "PostScript save cannot handle images with alpha channels"
 msgstr "Shranjevanje PostScript ne podpira slik s kanali alfa"
 
 #: ../plug-ins/common/file-ps.c:1804
-#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:1007
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:985
 #, c-format
 msgid "Page %d"
 msgstr "Stran %d"
@@ -4494,90 +4452,119 @@ msgstr "RLE"
 msgid "LZ77"
 msgstr "LZ77"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:187
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:202
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:201
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:216
 msgid "Raw image data"
 msgstr "Surovi podatki slike (RAW)"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1056
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1319
 msgid "Load Image from Raw Data"
 msgstr "NaloÅi sliko iz surovih podatkov"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1090
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1357
 msgid "Image"
 msgstr "Slika"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1101
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1368
 msgid "RGB Alpha"
 msgstr "RGB z alfo"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1102
-msgid "RGB565"
-msgstr "RGB565"
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1369
+msgid "RGB565 Big Endian"
+msgstr "RGB565, najveÄje na koncu"
+
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1370
+msgid "RGB565 Little Endian"
+msgstr "RGB565, najmanjÅe na koncu"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1103
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1371
+msgid "BGR565 Big Endian"
+msgstr "BGR565, najveÄje na koncu"
+
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1372
+msgid "BGR565 Little Endian"
+msgstr "BGR565, najmanjÅe na koncu"
+
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1373
 msgid "Planar RGB"
 msgstr "Ravninska RGB"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1104
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1374
+#| msgid "16 bits"
+msgid "B&W 1 bit"
+msgstr "Ä/B, 1-bitna"
+
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1375
+msgid "Gray 2 bit"
+msgstr "Sivinska, 2-bitna"
+
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1376
+msgid "Gray 4 bit"
+msgstr "Sivinska, 4-bitna"
+
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1377
+msgid "Gray 8 bit"
+msgstr "Sivinska, 8-bitna"
+
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1378
 msgid "Indexed"
 msgstr "Indeksirana"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1105
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1379
 msgid "Indexed Alpha"
 msgstr "Indeksirana z alfo"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1110
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1384
 msgid "Image _Type:"
 msgstr "Vrs_ta slike:"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1160
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1440
 msgid "Palette"
 msgstr "Paleta"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1170
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1255
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1450
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1535
 msgid "R, G, B (normal)"
 msgstr "R, G, B (navadno)"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1171
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1257
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1451
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1537
 msgid "B, G, R, X (BMP style)"
 msgstr "B, G, R, X (slog BMP)"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1176
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1456
 msgid "_Palette Type:"
 msgstr "Vrsta _palete:"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1187
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1467
 msgid "Off_set:"
 msgstr "_Zamik:"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1199
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1479
 msgid "Select Palette File"
 msgstr "Izberite datoteko palete"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1205
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1485
 msgid "Pal_ette File:"
 msgstr "Datoteka pal_ete:"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1233
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1513
 msgid "Raw Image"
 msgstr "Surova slika (RAW)"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1241
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1521
 msgid "RGB Save Type"
 msgstr "Vrsta shranjevanja RGB"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1245
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1525
 msgid "Standard (R,G,B)"
 msgstr "Navadno (R,G,B)"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1246
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1526
 msgid "Planar (RRR,GGG,BBB)"
 msgstr "Planarno (RRR,GGG,BBB)"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1251
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1531
 msgid "Indexed Palette Type"
 msgstr "Vrsta indeksirane palete"
 
@@ -4804,39 +4791,30 @@ msgstr "Levo spodaj"
 msgid "Top left"
 msgstr "Levo zgoraj"
 
-#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:243
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:186
 #: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:186
 #: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:203
 msgid "TIFF image"
 msgstr "Slika TIFF"
 
-#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:297
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:242
 #, c-format
 msgid "TIFF '%s' does not contain any directories"
 msgstr "TIFF '%s' ne vsebuje nobenih map"
 
-#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:486
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:431
 msgid "Import from TIFF"
 msgstr "Uvozi iz TIFF"
 
-#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:788
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:766
 #, c-format
 msgid "%s-%d-of-%d-pages"
 msgstr "%s-%d-od-%d-strani"
 
-#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:1023
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:1002
 msgid "TIFF Channel"
 msgstr "Kanal TIFF"
 
-#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:1032
-#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:333
-msgid ""
-"Warning:\n"
-"The image you are loading has 16 bits per channel. GIMP can only handle 8 bit, so it will be converted for you. Information will be lost because of this conversion."
-msgstr ""
-"Opozorilo:\n"
-"Slika, ki jo nalagate, ima 16 bitov na kanal. GIMP lahko obdeluje le 8 bitov, zato bo slika pretvorjena. Zaradi te pretvorbe bodo doloÄene informacije izgubljene."
-
 #: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:912
 msgid ""
 "The TIFF format only supports comments in\n"
@@ -5434,7 +5412,7 @@ msgid "Less Sat:"
 msgstr "Manj nasiÄeno:"
 
 #: ../plug-ins/common/filter-pack.c:233
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:532
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:530
 msgid "Current:"
 msgstr "Trenutno:"
 
@@ -5446,122 +5424,122 @@ msgstr "Interaktivno spremeni barve slike"
 msgid "_Filter Pack..."
 msgstr "Komplet _filtrov ..."
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:372
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:370
 msgid "FP can only be used on RGB images."
 msgstr "FP deluje le na slikah RGB."
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:382
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:380
 msgid "FP can only be run interactively."
 msgstr "Paket filtrov lahko zaÅenete le interaktivno."
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:400
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:398
 msgid "Applying filter pack"
 msgstr "Uporaba paketa filtrov ..."
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:524
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:522
 msgid "Original:"
 msgstr "Izvirnik:"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:576
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:574
 msgid "Hue Variations"
 msgstr "Variacije obarvanosti"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:631
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:629
 msgid "Roughness"
 msgstr "Hrapavost"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:676
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1320
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:674
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1318
 msgid "Affected Range"
 msgstr "Prizadeti obseg"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:680
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:678
 msgid "Sha_dows"
 msgstr "_Sence"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:681
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:679
 msgid "_Midtones"
 msgstr "_Srednje vrednosti"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:682
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:680
 msgid "H_ighlights"
 msgstr "Svetla p_odroÄja"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:696
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:694
 msgid "Windows"
 msgstr "Okna"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:706
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:704
 #: ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:676
 msgid "_Saturation"
 msgstr "_NasiÄenost"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:714
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:712
 msgid "A_dvanced"
 msgstr "_Napredno"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:734
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:732
 msgid "Value Variations"
 msgstr "Variacije vrednosti"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:779
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:777
 msgid "Saturation Variations"
 msgstr "Vrednosti nasiÄenosti"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:832
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:830
 msgid "Select Pixels By"
 msgstr "Izberi slikovne toÄke po"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:837
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:835
 msgid "H_ue"
 msgstr "s_vetlosti"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:838
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:836
 msgid "Satu_ration"
 msgstr "na_siÄenosti"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:839
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:837
 msgid "V_alue"
 msgstr "V_rednost"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:865
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:863
 msgid "Show"
 msgstr "PokaÅi"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:870
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:868
 msgid "_Entire image"
 msgstr "_celo sliko"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:871
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:869
 msgid "Se_lection only"
 msgstr "samo _izbor"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:872
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:870
 msgid "Selec_tion in context"
 msgstr "izbor z _okolico"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1203
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1201
 msgid "Filter Pack Simulation"
 msgstr "Simulacija kompleta filtrov"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1293
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1291
 msgid "Shadows:"
 msgstr "Sence:"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1294
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1292
 msgid "Midtones:"
 msgstr "Srednje vrednosti:"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1295
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1293
 msgid "Highlights:"
 msgstr "Svetla podroÄja:"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1308
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1306
 msgid "Advanced Filter Pack Options"
 msgstr "Napredne moÅnosti paketa filtrov"
 
 #. ****************** MISC OPTIONS **************************
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1420
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1418
 msgid "Preview Size"
 msgstr "Predogledna velikost"
 
@@ -5607,6 +5585,14 @@ msgstr "Y_1:"
 msgid "Y_2:"
 msgstr "Y_2:"
 
+#: ../plug-ins/common/goat-exercise.c:62
+msgid "Exercise a goat"
+msgstr "Povadi kozo"
+
+#: ../plug-ins/common/goat-exercise.c:67
+msgid "Goat-exercise"
+msgstr "Vaja s kozo"
+
 #: ../plug-ins/common/gradient-map.c:84
 msgid "Recolor the image using colors from the active gradient"
 msgstr "Ponovno pobarvaj sliko z uporabo barv aktivnega preliva"
@@ -5972,112 +5958,112 @@ msgstr "Podatki o barvnem profilu slike"
 msgid "Color Profile Information"
 msgstr "Podatki o barvnem profilu"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:572
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:619
 #, c-format
 msgid "Color profile '%s' is not for RGB color space."
 msgstr "Barvni profil '%s' ni primeren za barvni prostor RGB."
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:679
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:726
 msgid "Default RGB working space"
 msgstr "Privzeto delovno okolje RGB"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:775
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:822
 msgid "Data attached as 'icc-profile' does not appear to be an ICC color profile"
 msgstr "Podatki, povezani z 'icc-profile', oÄitno niso barvni profil ICC"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:825
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:872
 #, c-format
 msgid "'%s' does not appear to be an ICC color profile"
 msgstr "'%s' oÄitno ni barvni profil ICC"
 
 #. ICC color profile conversion
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:885
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:932
 #, c-format
 msgid "Converting from '%s' to '%s'"
 msgstr "Pretvarjanje iz '%s' v '%s'"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1129
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1176
 #, c-format
 msgid "Could not load ICC profile from '%s'"
 msgstr "Profila ICC iz '%s' ni mogoÄe naloÅiti"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1151
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1198
 #, c-format
 msgid "The image '%s' has an embedded color profile:"
 msgstr "Slika '%s' ima vdelan barvni profil:"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1195
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1242
 #, c-format
 msgid "Convert the image to the RGB working space (%s)?"
 msgstr "Åelite pretvoriti sliko v delovno okolje RGB (%s)?"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1226
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1273
 msgid "Convert to RGB working space?"
 msgstr "Åelite pretvoriti v delovni prostor RGB?"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1231
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1278
 msgid "_Keep"
 msgstr "_Ohrani"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1236
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1283
 msgid "_Convert"
 msgstr "_Pretvori"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1264
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1311
 #: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-exif.c:436
 msgid "_Don't ask me again"
 msgstr "_Ne vpraÅuj veÄ"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1328
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1375
 msgid "Select destination profile"
 msgstr "Izberite ciljni profil"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1355
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1402
 msgid "All files (*.*)"
 msgstr "Vse datoteke (*.*)"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1360
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1407
 msgid "ICC color profile (*.icc, *.icm)"
 msgstr "Barvni profil ICC (*.icc, *.icm)"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1403
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1450
 #, c-format
 msgid "RGB workspace (%s)"
 msgstr "Delovno okolje RGB (%s)"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1453
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1500
 msgid "Convert to ICC Color Profile"
 msgstr "Pretvori v barvni profil ICC"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1454
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1501
 msgid "Assign ICC Color Profile"
 msgstr "Dodeli barvni profil ICC"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1462
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1509
 msgid "_Assign"
 msgstr "_Dodeli"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1480
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1527
 msgid "Current Color Profile"
 msgstr "Trenutni barvni profil"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1495
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1542
 msgid "Convert to"
 msgstr "Pretvori v"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1495
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1542
 msgid "Assign"
 msgstr "Dodeli"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1519
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1566
 msgid "_Rendering Intent:"
 msgstr "_Namen upodabljanja:"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1535
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1582
 msgid "_Black Point Compensation"
 msgstr "_Kompenzacija Ärne toÄke"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1577
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1624
 msgid "Destination profile is not for RGB color space."
 msgstr "Ciljni profil ni primeren za barvni prostor RGB."
 
@@ -6125,36 +6111,36 @@ msgstr "Popravi izkrivljenost leÄe"
 msgid "Lens Distortion..."
 msgstr "Izkrivljenost _leÄe ..."
 
-#: ../plug-ins/common/lens-distortion.c:379
+#: ../plug-ins/common/lens-distortion.c:377
 msgid "Lens distortion"
 msgstr "Izkrivljenost leÄe"
 
-#: ../plug-ins/common/lens-distortion.c:479
+#: ../plug-ins/common/lens-distortion.c:477
 msgid "Lens Distortion"
 msgstr "Izkrivljenost leÄe"
 
-#: ../plug-ins/common/lens-distortion.c:518
+#: ../plug-ins/common/lens-distortion.c:516
 msgid "_Main:"
 msgstr "_Glavna:"
 
-#: ../plug-ins/common/lens-distortion.c:532
+#: ../plug-ins/common/lens-distortion.c:530
 msgid "_Edge:"
 msgstr "_Robna:"
 
-#: ../plug-ins/common/lens-distortion.c:546
+#: ../plug-ins/common/lens-distortion.c:544
 #: ../plug-ins/flame/flame.c:1236
 msgid "_Zoom:"
 msgstr "_PoveÄava:"
 
-#: ../plug-ins/common/lens-distortion.c:560
+#: ../plug-ins/common/lens-distortion.c:558
 msgid "_Brighten:"
 msgstr "_Posvetli:"
 
-#: ../plug-ins/common/lens-distortion.c:574
+#: ../plug-ins/common/lens-distortion.c:572
 msgid "_X shift:"
 msgstr "Odmik _X:"
 
-#: ../plug-ins/common/lens-distortion.c:588
+#: ../plug-ins/common/lens-distortion.c:586
 msgid "_Y shift:"
 msgstr "Odmik _Y:"
 
@@ -6191,37 +6177,37 @@ msgstr "PoÅlji sliko po e-poÅti"
 msgid "Send by E_mail..."
 msgstr "PoÅlji po e-poÅti ..."
 
-#: ../plug-ins/common/mail.c:407
+#: ../plug-ins/common/mail.c:403
 msgid "Send by Email"
 msgstr "PoÅlji po e-poÅti"
 
-#: ../plug-ins/common/mail.c:412
+#: ../plug-ins/common/mail.c:408
 msgid "_Send"
 msgstr "_PoÅlji"
 
-#: ../plug-ins/common/mail.c:444
+#: ../plug-ins/common/mail.c:440
 msgid "_Filename:"
 msgstr "_Ime datoteke:"
 
-#: ../plug-ins/common/mail.c:456
+#: ../plug-ins/common/mail.c:452
 msgctxt "email-address"
 msgid "_To:"
 msgstr "_Za:"
 
-#: ../plug-ins/common/mail.c:470
+#: ../plug-ins/common/mail.c:466
 msgctxt "email-address"
 msgid "_From:"
 msgstr "_Od:"
 
-#: ../plug-ins/common/mail.c:482
+#: ../plug-ins/common/mail.c:478
 msgid "S_ubject:"
 msgstr "_Zadeva:"
 
-#: ../plug-ins/common/mail.c:591
+#: ../plug-ins/common/mail.c:587
 msgid "some sort of error with the file extension or lack thereof"
 msgstr "neke vrste napaka s konÄnico datoteke ali njeno odsotnostjo"
 
-#: ../plug-ins/common/mail.c:727
+#: ../plug-ins/common/mail.c:723
 #, c-format
 msgid "Could not start sendmail (%s)"
 msgstr "sendmaila ni mogoÄe zagnati (%s)"
@@ -6234,24 +6220,24 @@ msgstr "Reducira sliko na Äisto rdeÄo, zeleno in modro barvo"
 msgid "Maxim_um RGB..."
 msgstr "Na_jveÄji RGB ..."
 
-#: ../plug-ins/common/max-rgb.c:134
+#: ../plug-ins/common/max-rgb.c:132
 #: ../plug-ins/common/noise-hsv.c:158
 msgid "Can only operate on RGB drawables."
 msgstr "Deluje le na risanih elementih RGB."
 
-#: ../plug-ins/common/max-rgb.c:234
+#: ../plug-ins/common/max-rgb.c:232
 msgid "Max RGB"
 msgstr "NajveÄji RGB"
 
-#: ../plug-ins/common/max-rgb.c:259
+#: ../plug-ins/common/max-rgb.c:257
 msgid "Maximum RGB Value"
 msgstr "NajveÄja vrednost RGB"
 
-#: ../plug-ins/common/max-rgb.c:293
+#: ../plug-ins/common/max-rgb.c:291
 msgid "_Hold the maximal channels"
 msgstr "_ZadrÅi najveÄje kanale"
 
-#: ../plug-ins/common/max-rgb.c:296
+#: ../plug-ins/common/max-rgb.c:294
 msgid "Ho_ld the minimal channels"
 msgstr "Za_drÅi najmanjÅe kanale"
 
@@ -6754,7 +6740,7 @@ msgid "Photocopy"
 msgstr "Fotokopiraj"
 
 #: ../plug-ins/common/photocopy.c:892
-#: ../plug-ins/common/sharpen.c:509
+#: ../plug-ins/common/sharpen.c:507
 #: ../plug-ins/common/softglow.c:699
 msgid "_Sharpness:"
 msgstr "_Ostrina:"
@@ -6767,30 +6753,6 @@ msgstr "Odstotek _Ärnine:"
 msgid "Percent _white:"
 msgstr "Odstotek _beline:"
 
-#: ../plug-ins/common/pixelize.c:164
-msgid "Simplify image into an array of solid-colored squares"
-msgstr "Poenostavi sliko v mreÅo enakomerno pobarvanih kvadratov"
-
-#: ../plug-ins/common/pixelize.c:171
-msgid "_Pixelize..."
-msgstr "_Pikseliraj ..."
-
-#: ../plug-ins/common/pixelize.c:273
-msgid "Pixelizing"
-msgstr "Pikselacija ..."
-
-#: ../plug-ins/common/pixelize.c:316
-msgid "Pixelize"
-msgstr "Pikseliraj"
-
-#: ../plug-ins/common/pixelize.c:353
-msgid "Pixel _width:"
-msgstr "Åirina slikovne _toÄke:"
-
-#: ../plug-ins/common/pixelize.c:358
-msgid "Pixel _height:"
-msgstr "ViÅina slikovne toÄ_ke:"
-
 #: ../plug-ins/common/plasma.c:176
 msgid "Create a random plasma texture"
 msgstr "Ustvari nakljuÄno teksturo plazme"
@@ -6881,54 +6843,6 @@ msgstr "Seznamski pogled"
 msgid "Tree View"
 msgstr "Drevesni pogled"
 
-#: ../plug-ins/common/polar-coords.c:156
-msgid "Convert image to or from polar coordinates"
-msgstr "Pretvori sliko v ali iz polarnih koordinat"
-
-#: ../plug-ins/common/polar-coords.c:163
-msgid "P_olar Coordinates..."
-msgstr "P_olarne koordinate ..."
-
-#: ../plug-ins/common/polar-coords.c:361
-msgid "Polar coordinates"
-msgstr "Polarne koordinate"
-
-#: ../plug-ins/common/polar-coords.c:591
-msgid "Polar Coordinates"
-msgstr "Polarne koordinate"
-
-#: ../plug-ins/common/polar-coords.c:631
-msgid "Circle _depth in percent:"
-msgstr "_Globina kroga v odstotkih:"
-
-#: ../plug-ins/common/polar-coords.c:643
-msgid "Offset _angle:"
-msgstr "Kot _zamika:"
-
-#: ../plug-ins/common/polar-coords.c:659
-msgid "_Map backwards"
-msgstr "_Poslikaj nazaj"
-
-#: ../plug-ins/common/polar-coords.c:665
-msgid "If checked the mapping will begin at the right side, as opposed to beginning at the left."
-msgstr "Äe je vkljuÄeno, se bo preslikava zaÄela na desni strani, sicer na levi."
-
-#: ../plug-ins/common/polar-coords.c:676
-msgid "Map from _top"
-msgstr "Poslikaj z _vrha"
-
-#: ../plug-ins/common/polar-coords.c:682
-msgid "If unchecked the mapping will put the bottom row in the middle and the top row on the outside. If checked it will be the opposite."
-msgstr "Äe ni oznaÄeno, bo preslikava postavila vrstico z dnu na sredino in vrhnjo vrstico navzven. Äe je oznaÄeno, bo ravno obratno."
-
-#: ../plug-ins/common/polar-coords.c:694
-msgid "To _polar"
-msgstr "V _polarne"
-
-#: ../plug-ins/common/polar-coords.c:700
-msgid "If unchecked the image will be circularly mapped onto a rectangle. If checked the image will be mapped onto a circle."
-msgstr "Äe ni oznaÄeno, bo slika kroÅno poslikana na pravokotnik. Äe je oznaÄeno, bo slika poslikana na krog."
-
 #: ../plug-ins/common/procedure-browser.c:83
 msgid "List available procedures in the PDB"
 msgstr "Seznam procedur, na voljo v PDB"
@@ -6978,7 +6892,7 @@ msgid "Red Eye Removal"
 msgstr "Odstranitev uÄinka rdeÄih oÄi"
 
 #: ../plug-ins/common/red-eye-removal.c:171
-#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:891
+#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:890
 #: ../plug-ins/common/wind.c:1006
 #: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:455
 #: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:539
@@ -7005,49 +6919,49 @@ msgstr "Razmesti slikovne toÄke z vzorcem grbanÄenja"
 msgid "_Ripple..."
 msgstr "_ZgrbanÄi ..."
 
-#: ../plug-ins/common/ripple.c:223
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:221
 msgid "Rippling"
 msgstr "GrbanÄenje ..."
 
-#: ../plug-ins/common/ripple.c:485
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:483
 msgid "Ripple"
 msgstr "ZgrbanÄi"
 
-#: ../plug-ins/common/ripple.c:544
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:542
 msgid "_Retain tilability"
 msgstr "_Ohrani sposobnost tlakovanja"
 
 #. Edges toggle box
-#: ../plug-ins/common/ripple.c:581
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:579
 msgid "Edges"
 msgstr "Robovi"
 
-#: ../plug-ins/common/ripple.c:587
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:585
 msgid "_Blank"
 msgstr "P_razni"
 
 #. Wave toggle box
-#: ../plug-ins/common/ripple.c:610
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:608
 msgid "Wave Type"
 msgstr "Vrsta valovanja"
 
-#: ../plug-ins/common/ripple.c:614
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:612
 msgid "Saw_tooth"
 msgstr "_Zobec Åage"
 
-#: ../plug-ins/common/ripple.c:615
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:613
 msgid "S_ine"
 msgstr "S_inus"
 
-#: ../plug-ins/common/ripple.c:638
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:636
 msgid "_Period:"
 msgstr "_Perioda:"
 
-#: ../plug-ins/common/ripple.c:651
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:649
 msgid "A_mplitude:"
 msgstr "A_mplituda:"
 
-#: ../plug-ins/common/ripple.c:664
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:662
 msgid "Phase _shift:"
 msgstr "_Fazni zamik:"
 
@@ -7149,98 +7063,86 @@ msgstr "Analiziraj vzorec ..."
 msgid "Remap colorized"
 msgstr "Ponovno poslikaj prebarvano ..."
 
-#: ../plug-ins/common/screenshot.c:240
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:251
 msgid "Create an image from an area of the screen"
 msgstr "Ustvari sliko iz podroÄja zaslona"
 
-#: ../plug-ins/common/screenshot.c:253
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:273
 msgid "_Screenshot..."
 msgstr "_Posnetek namizja ..."
 
-#: ../plug-ins/common/screenshot.c:418
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:455
 msgid "Error selecting the window"
 msgstr "Napaka pri izbiranju okna"
 
-#: ../plug-ins/common/screenshot.c:786
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:823
 msgid "Importing screenshot"
 msgstr "Uvoz zaslonske slike ..."
 
-#: ../plug-ins/common/screenshot.c:812
-#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1085
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:849
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1214
 msgid "Screenshot"
 msgstr "Posnetek namizja"
 
-#: ../plug-ins/common/screenshot.c:853
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:890
 msgid "Mouse Pointer"
 msgstr "MiÅkin kazalec"
 
-#: ../plug-ins/common/screenshot.c:972
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1027
 msgid "Specified window not found"
 msgstr "Navedenega okna ni mogoÄe najti"
 
-#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1094
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1223
 msgid "S_nap"
 msgstr "_Pripni"
 
-#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1124
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1253
 msgid "After the delay, the screenshot is taken."
 msgstr "Posnetek namizja nastane po zakasnitvi."
 
-#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1126
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1255
 msgid "After the delay, drag your mouse to select the region for the screenshot."
 msgstr "Po zamiku povlecite miÅko, da izberete podroÄje posnetka namizja."
 
-#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1129
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1258
 msgid "At the end of the delay, click in a window to snap it."
 msgstr "Po koncu zamika kliknite v okno, da ga poslikate."
 
 #. Area
-#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1135
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1264
 msgid "Area"
 msgstr "PodroÄje"
 
-#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1146
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1275
 msgid "Take a screenshot of a single _window"
 msgstr "Naredi posnetek posameznega _okna"
 
-#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1165
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1294
 msgid "Include window _decoration"
 msgstr "VkljuÄi _okrasitev okna"
 
-#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1185
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1314
 msgid "Take a screenshot of the entire _screen"
 msgstr "Naredi posnetek _celega zaslona"
 
-#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1204
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1333
 msgid "Include _mouse pointer"
 msgstr "VkljuÄi kazalec _miÅke"
 
-#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1225
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1354
 msgid "Select a _region to grab"
 msgstr "Izberi _podroÄje za zajem"
 
 #. Delay
-#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1240
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1369
 msgid "Delay"
 msgstr "Zakasni"
 
 #. this is the unit label of a spinbutton
-#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1262
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1391
 msgid "seconds"
 msgstr "sekund"
 
-#: ../plug-ins/common/semi-flatten.c:67
-msgid "Replace partial transparency with the current background color"
-msgstr "Zamenjaj delno prosojnost s trenutno barvo ozadja"
-
-#: ../plug-ins/common/semi-flatten.c:74
-msgid "_Semi-Flatten"
-msgstr "_Delno sploÅÄi"
-
-#: ../plug-ins/common/semi-flatten.c:112
-msgid "Semi-Flattening"
-msgstr "Delno sploÅÄevanje ..."
-
 #: ../plug-ins/common/sharpen.c:111
 msgid "Make image sharper (less powerful than Unsharp Mask)"
 msgstr "Naredi sliko bolj ostro (manj zmogljivo od Razostri masko)"
@@ -7252,11 +7154,11 @@ msgstr "_Izostri ..."
 #.
 #. * Let the user know what we're doing...
 #.
-#: ../plug-ins/common/sharpen.c:303
+#: ../plug-ins/common/sharpen.c:301
 msgid "Sharpening"
 msgstr "Ostrenje ..."
 
-#: ../plug-ins/common/sharpen.c:473
+#: ../plug-ins/common/sharpen.c:471
 msgid "Sharpen"
 msgstr "Izostri"
 
@@ -7422,15 +7324,15 @@ msgstr "Iz slike izdelaj gladko barvno paleto"
 msgid "Smoo_th Palette..."
 msgstr "_Zgladi paleto ..."
 
-#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:179
+#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:177
 msgid "Deriving smooth palette"
 msgstr "Ustvarjanje zglajene palete ..."
 
-#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:413
+#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:411
 msgid "Smooth Palette"
 msgstr "Zgladi paleto"
 
-#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:454
+#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:452
 msgid "_Search depth:"
 msgstr "Globina _iskanja:"
 
@@ -7759,37 +7661,35 @@ msgstr "Ustvari sliko krogle s teksturo"
 msgid "Sphere _Designer..."
 msgstr "_Oblikovalec krogle ..."
 
-#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:3107
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:3105
 msgid "Region selected for plug-in is empty"
 msgstr "Izbrano podroÄje za vstavek je prazno"
 
-#: ../plug-ins/common/threshold-alpha.c:85
-msgid "Make transparency all-or-nothing"
-msgstr "Naredi prosojnost vse-ali-niÄ"
-
-#: ../plug-ins/common/threshold-alpha.c:90
-msgid "_Threshold Alpha..."
-msgstr "_Prag alfa ..."
+#: ../plug-ins/common/tile.c:101
+msgid "Create an array of copies of the image"
+msgstr "Ustvari vrsto kopij slike"
 
-#: ../plug-ins/common/threshold-alpha.c:131
-msgid "The layer has its alpha channel locked."
-msgstr "Slika ima zaklenjen kanal alfa."
+#: ../plug-ins/common/tile.c:111
+msgid "_Tile..."
+msgstr "_Tlakuj ..."
 
-#: ../plug-ins/common/threshold-alpha.c:137
-msgid "RGBA/GRAYA drawable is not selected."
-msgstr "Risba RGBA/GRAYA ni izbrana."
+#. Set the tile cache size
+#: ../plug-ins/common/tile.c:185
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:326
+msgid "Tiling"
+msgstr "Tlakovanje ..."
 
-#: ../plug-ins/common/threshold-alpha.c:165
-msgid "Coloring transparency"
-msgstr "Barvanje prosojnosti ..."
+#: ../plug-ins/common/tile.c:397
+msgid "Tile"
+msgstr "Tlakuj"
 
-#: ../plug-ins/common/threshold-alpha.c:248
-msgid "Threshold Alpha"
-msgstr "Prag alfa"
+#: ../plug-ins/common/tile.c:419
+msgid "Tile to New Size"
+msgstr "Tlakuj z novo velikostjo"
 
-#: ../plug-ins/common/threshold-alpha.c:284
-msgid "Threshold:"
-msgstr "Prag:"
+#: ../plug-ins/common/tile.c:441
+msgid "C_reate new image"
+msgstr "_Ustvari novo sliko"
 
 #: ../plug-ins/common/tile-glass.c:124
 msgid "Simulate distortion caused by square glass tiles"
@@ -7909,77 +7809,51 @@ msgstr "Tlakuj sliko v manjÅe razliÄice izvirnika"
 msgid "_Small Tiles..."
 msgstr "_Majhni tlakovci ..."
 
-#: ../plug-ins/common/tile-small.c:270
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:268
 msgid "Region selected for filter is empty."
 msgstr "PodroÄje, izbrano za filtriranje, je prazno."
 
-#. Set the tile cache size
-#: ../plug-ins/common/tile-small.c:328
-#: ../plug-ins/common/tile.c:185
-msgid "Tiling"
-msgstr "Tlakovanje ..."
-
 #. Get the preview image
-#: ../plug-ins/common/tile-small.c:371
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:369
 msgid "Small Tiles"
 msgstr "Majhni tlakovci"
 
 #. Area for buttons etc
 #. Flip
-#: ../plug-ins/common/tile-small.c:421
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:419
 #: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:609
 msgid "Flip"
 msgstr "Prezrcali"
 
-#: ../plug-ins/common/tile-small.c:470
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:468
 msgid "A_ll tiles"
 msgstr "_Vsi tlakovci"
 
-#: ../plug-ins/common/tile-small.c:484
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:482
 msgid "Al_ternate tiles"
 msgstr "_Alternativni tlakovci"
 
-#: ../plug-ins/common/tile-small.c:498
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:496
 msgid "_Explicit tile"
 msgstr "Tlakuj _eksplicitno"
 
-#: ../plug-ins/common/tile-small.c:504
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:502
 msgid "Ro_w:"
 msgstr "_Vrstica:"
 
-#: ../plug-ins/common/tile-small.c:530
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:528
 msgid "Col_umn:"
 msgstr "_Stolpec:"
 
-#: ../plug-ins/common/tile-small.c:585
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:583
 msgid "O_pacity:"
 msgstr "_Prekrivnost:"
 
 #. Lower frame saying howmany segments
-#: ../plug-ins/common/tile-small.c:594
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:592
 msgid "Number of Segments"
 msgstr "Åtevilo odsekov"
 
-#: ../plug-ins/common/tile.c:101
-msgid "Create an array of copies of the image"
-msgstr "Ustvari vrsto kopij slike"
-
-#: ../plug-ins/common/tile.c:111
-msgid "_Tile..."
-msgstr "_Tlakuj ..."
-
-#: ../plug-ins/common/tile.c:397
-msgid "Tile"
-msgstr "Tlakuj"
-
-#: ../plug-ins/common/tile.c:419
-msgid "Tile to New Size"
-msgstr "Tlakuj z novo velikostjo"
-
-#: ../plug-ins/common/tile.c:441
-msgid "C_reate new image"
-msgstr "_Ustvari novo sliko"
-
 #: ../plug-ins/common/unit-editor.c:94
 msgid "Saved"
 msgstr "Shranjeno"
@@ -8112,26 +7986,14 @@ msgstr "Najbolj razÅirjena metoda ostrenja slik"
 msgid "_Unsharp Mask..."
 msgstr "_ZabriÅi masko ..."
 
-#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:684
+#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:683
 msgid "Merging"
 msgstr "Spajanje ..."
 
-#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:828
+#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:827
 msgid "Unsharp Mask"
 msgstr "ZabriÅi masko"
 
-#: ../plug-ins/common/value-invert.c:89
-msgid "Invert the brightness of each pixel"
-msgstr "Preobrni svetlost vsake slikovne toÄke"
-
-#: ../plug-ins/common/value-invert.c:103
-msgid "_Value Invert"
-msgstr "_Vrednost preobrni"
-
-#: ../plug-ins/common/value-invert.c:190
-msgid "Value Invert"
-msgstr "Preobrni vrednosti"
-
 #: ../plug-ins/common/value-propagate.c:189
 msgid "More _white (larger value)"
 msgstr "VeÄ _beline (veÄja vrednost)"
@@ -8373,124 +8235,124 @@ msgstr "Zvije ali razmaÅe sliko na veliko razliÄnih naÄinov"
 msgid "_Warp..."
 msgstr "_Ukrivi ..."
 
-#: ../plug-ins/common/warp.c:376
+#: ../plug-ins/common/warp.c:374
 msgid "Warp"
 msgstr "Ukrivi"
 
-#: ../plug-ins/common/warp.c:398
+#: ../plug-ins/common/warp.c:396
 msgid "Basic Options"
 msgstr "Osnovne nastavitve"
 
-#: ../plug-ins/common/warp.c:420
+#: ../plug-ins/common/warp.c:418
 msgid "Step size:"
 msgstr "Velikost koraka:"
 
-#: ../plug-ins/common/warp.c:434
+#: ../plug-ins/common/warp.c:432
 #: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:771
 #: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:1209
 msgid "Iterations:"
 msgstr "Ponovitve:"
 
 #. Displacement map menu
-#: ../plug-ins/common/warp.c:443
+#: ../plug-ins/common/warp.c:441
 msgid "Displacement map:"
 msgstr "Zemljevid razmestitve:"
 
 #. =======================================================================
 #. Displacement Type
-#: ../plug-ins/common/warp.c:461
+#: ../plug-ins/common/warp.c:459
 msgid "On edges:"
 msgstr "Na robovih:"
 
-#: ../plug-ins/common/warp.c:472
+#: ../plug-ins/common/warp.c:470
 msgid "Wrap"
 msgstr "Ovij"
 
-#: ../plug-ins/common/warp.c:487
+#: ../plug-ins/common/warp.c:485
 msgid "Smear"
 msgstr "RazmaÅi"
 
-#: ../plug-ins/common/warp.c:502
+#: ../plug-ins/common/warp.c:500
 #: ../plug-ins/file-fits/fits.c:1020
 #: ../plug-ins/flame/flame.c:1174
 #: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1497
 msgid "Black"
 msgstr "Ärna"
 
-#: ../plug-ins/common/warp.c:517
+#: ../plug-ins/common/warp.c:515
 msgid "Foreground color"
 msgstr "Barva ospredja"
 
 #. --------------------------------------------------------------------
 #. ---------  The secondary table     --------------------------
-#: ../plug-ins/common/warp.c:537
+#: ../plug-ins/common/warp.c:535
 msgid "Advanced Options"
 msgstr "Napredne moÅnosti"
 
-#: ../plug-ins/common/warp.c:553
+#: ../plug-ins/common/warp.c:551
 msgid "Dither size:"
 msgstr "Velikost drgeta:"
 
-#: ../plug-ins/common/warp.c:566
+#: ../plug-ins/common/warp.c:564
 msgid "Rotation angle:"
 msgstr "Kot sukanja:"
 
-#: ../plug-ins/common/warp.c:579
+#: ../plug-ins/common/warp.c:577
 msgid "Substeps:"
 msgstr "Podkoraki:"
 
 #. Magnitude map menu
-#: ../plug-ins/common/warp.c:588
+#: ../plug-ins/common/warp.c:586
 msgid "Magnitude map:"
 msgstr "Zemljevid z magnitudami:"
 
-#: ../plug-ins/common/warp.c:610
+#: ../plug-ins/common/warp.c:608
 msgid "Use magnitude map"
 msgstr "Uporabi zemljevid z magnitudami"
 
 #. --------------------------------------------------------------------
 #. ---------  The "other" table     --------------------------
-#: ../plug-ins/common/warp.c:623
+#: ../plug-ins/common/warp.c:621
 msgid "More Advanced Options"
 msgstr "VeÄ naprednih moÅnosti"
 
-#: ../plug-ins/common/warp.c:640
+#: ../plug-ins/common/warp.c:638
 msgid "Gradient scale:"
 msgstr "Sprememba merila preliva:"
 
-#: ../plug-ins/common/warp.c:659
+#: ../plug-ins/common/warp.c:657
 msgid "Gradient map selection menu"
 msgstr "Izbirnik poslikave s prelivom"
 
-#: ../plug-ins/common/warp.c:669
+#: ../plug-ins/common/warp.c:667
 msgid "Vector mag:"
 msgstr "Mag. vektor:"
 
 #. Angle
-#: ../plug-ins/common/warp.c:684
+#: ../plug-ins/common/warp.c:682
 #: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:567
 msgid "Angle:"
 msgstr "Kot:"
 
-#: ../plug-ins/common/warp.c:703
+#: ../plug-ins/common/warp.c:701
 msgid "Fixed-direction-vector map selection menu"
 msgstr "Meni zemljevida z vektorji nespremenljive smeri"
 
 #. make sure layer is visible
-#: ../plug-ins/common/warp.c:1178
+#: ../plug-ins/common/warp.c:1176
 msgid "Smoothing X gradient"
 msgstr "Glajenje gradienta X ..."
 
-#: ../plug-ins/common/warp.c:1181
+#: ../plug-ins/common/warp.c:1179
 msgid "Smoothing Y gradient"
 msgstr "Glajenje gradienta Y ..."
 
 #. calculate new X,Y Displacement image maps
-#: ../plug-ins/common/warp.c:1228
+#: ../plug-ins/common/warp.c:1226
 msgid "Finding XY gradient"
 msgstr "Iskanje gradienta XY ..."
 
-#: ../plug-ins/common/warp.c:1249
+#: ../plug-ins/common/warp.c:1247
 #, c-format
 msgid "Flow step %d"
 msgstr "Korak poteka %d ..."
@@ -8788,67 +8650,66 @@ msgstr "Napaka pri branju glave slikovne datoteke BMP pri '%s'"
 
 #: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:345
 #, c-format
-#| msgid "Unsupported compression mode: %d"
 msgid "Unsupported compression (%lu) in BMP file from '%s'"
 msgstr "Nepodprti naÄin stiskanja:(%lu) v datoteki BMP iz '%s'"
 
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:599
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:598
 msgid "Unrecognized or invalid BMP compression format."
 msgstr "Neprepoznan ali neveljaven zapis stiskanja BMP."
 
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:641
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:640
 msgid "Unsupported or invalid bitdepth."
 msgstr "Nepodprta vrsta datoteke ali neveljavna bitna globina."
 
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:829
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:870
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:920
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:827
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:868
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:918
 msgid "The bitmap ends unexpectedly."
 msgstr "Bitna slika se nepriÄakovano zakljuÄi."
 
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:191
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:217
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:195
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:227
 msgid "Cannot save indexed image with transparency in BMP file format."
 msgstr "Indeksirane slike s prosojnostjo ni mogoÄe shraniti v zapisu BMP."
 
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:193
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:219
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:197
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:229
 msgid "Alpha channel will be ignored."
 msgstr "Kanal alfa ne bo upoÅtevan."
 
 #. Run-Length Encoded
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:864
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:879
 msgid "_Run-Length Encoded"
 msgstr "_Kodirano s tekoÄo dolÅino (RLE)"
 
 #. Compatibility Options
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:877
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:892
 msgid "Co_mpatibility Options"
 msgstr "MoÅnosti z_druÅljivosti"
 
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:887
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:902
 msgid "_Do not write color space information"
 msgstr "_Ne zapisuj podatkov o barvnem prostoru"
 
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:889
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:904
 msgid "Some applications can not read BMP images that include color space information. GIMP writes color space information by default. Enabling this option will cause GIMP to not write color space information to the file."
 msgstr "Nekateri programi ne morejo brati slik BMP, ki vsebujejo podatke o barvnem prostoru. GIMP privzeto zapiÅe podatke o barvnem prostoru. S to moÅnostjo GIMP v datoteko ne bo zapisal podatkov o barvnem prostoru."
 
 #. Advanced Options
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:905
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:920
 #: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:901
 msgid "_Advanced Options"
 msgstr "_Napredne moÅnosti"
 
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:920
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:935
 msgid "16 bits"
 msgstr "16-bitno"
 
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:956
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:971
 msgid "24 bits"
 msgstr "24-bitno"
 
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:973
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:988
 msgid "32 bits"
 msgstr "32-bitno"
 
@@ -8857,23 +8718,28 @@ msgstr "32-bitno"
 msgid "Windows BMP image"
 msgstr "Slika Windows BMP"
 
-#: ../plug-ins/file-compressor/file-compressor.c:166
+#: ../plug-ins/file-compressor/file-compressor.c:175
 msgid "gzip archive"
 msgstr "Arhiv gzip"
 
-#: ../plug-ins/file-compressor/file-compressor.c:185
+#: ../plug-ins/file-compressor/file-compressor.c:194
 msgid "bzip archive"
 msgstr "Arhiv bzip"
 
-#: ../plug-ins/file-compressor/file-compressor.c:392
+#: ../plug-ins/file-compressor/file-compressor.c:213
+#| msgid "gzip archive"
+msgid "xz archive"
+msgstr "Arhiv xz"
+
+#: ../plug-ins/file-compressor/file-compressor.c:420
 msgid "No sensible file extension, saving as compressed XCF."
 msgstr "KonÄnica datoteke ni znana, poteka shranjevanje v stisnjeni XCF."
 
-#: ../plug-ins/file-compressor/file-compressor.c:448
+#: ../plug-ins/file-compressor/file-compressor.c:476
 msgid "No sensible file extension, attempting to load with file magic."
 msgstr "KonÄnica ni smiselna, nalaganje poteka s pomoÄjo Äarovnika za datoteke."
 
-#: ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:102
+#: ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:104
 msgid "G3 fax image"
 msgstr "Slika faksa G3"
 
@@ -9002,7 +8868,7 @@ msgid "Icon #%i"
 msgstr "Ikona #%i"
 
 #: ../plug-ins/file-ico/ico-load.c:722
-#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:691
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:692
 #: ../plug-ins/file-psd/psd-thumb-load.c:84
 #, c-format
 msgid "Opening thumbnail for '%s'"
@@ -9163,7 +9029,7 @@ msgstr "S_hrani privzete vrednosti"
 msgid "JPEG image"
 msgstr "Slika JPEG"
 
-#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg.c:303
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg.c:309
 msgid "Export Preview"
 msgstr "Izvozi predogled"
 
@@ -9198,6 +9064,14 @@ msgstr "Nepodprta ali neveljavna velikost slike: %dx%d"
 msgid "Unsupported color mode: %s"
 msgstr "Nepodprti barvni naÄin: %s"
 
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:333
+msgid ""
+"Warning:\n"
+"The image you are loading has 16 bits per channel. GIMP can only handle 8 bit, so it will be converted for you. Information will be lost because of this conversion."
+msgstr ""
+"Opozorilo:\n"
+"Slika, ki jo nalagate, ima 16 bitov na kanal. GIMP lahko obdeluje le 8 bitov, zato bo slika pretvorjena. Zaradi te pretvorbe bodo doloÄene informacije izgubljene."
+
 #: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:349
 #, c-format
 msgid "Unsupported bit depth: %d"
@@ -9295,48 +9169,48 @@ msgstr "NepriÄakovan konec datoteke"
 msgid "Silicon Graphics IRIS image"
 msgstr "Slika IRIS Silicon Graphics"
 
-#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:325
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:327
 #, c-format
 msgid "Could not open '%s' for reading."
 msgstr "'%s' ni mogoÄe odpreti za branje."
 
-#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:343
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:345
 #, c-format
 msgid "Invalid width: %hu"
 msgstr "Neveljavna Åirina: %hu"
 
-#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:350
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:352
 #, c-format
 msgid "Invalid height: %hu"
 msgstr "Neveljavna viÅina: %hu"
 
-#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:357
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:359
 #, c-format
 msgid "Invalid number of channels: %hu"
 msgstr "Neveljavno Åtevilo kanalov: %hu"
 
-#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:571
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:576
 #, c-format
 msgid "Could not open '%s' for writing."
 msgstr "Datoteke '%s' ni mogoÄe odpreti za pisanje."
 
-#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:652
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:662
 msgid "SGI"
 msgstr "SGI"
 
-#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:654
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:664
 msgid "Compression type"
 msgstr "Vrsta stiskanja"
 
-#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:658
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:668
 msgid "No compression"
 msgstr "brez stiskanja"
 
-#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:660
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:670
 msgid "RLE compression"
 msgstr "stiskanje RLE"
 
-#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:662
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:672
 msgid ""
 "Aggressive RLE\n"
 "(not supported by SGI)"
@@ -10360,12 +10234,12 @@ msgstr "Urejate predmet, ki je namenjen samo branju - ne boste ga mogli shraniti
 msgid "Regular Polygon Number of Sides"
 msgstr "Åtevilo stranic pravilnega mnogokotnika"
 
-#: ../plug-ins/gfig/gfig-preview.c:337
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-preview.c:328
 msgid "Object Details"
 msgstr "Podrobnosti o predmetu"
 
 #. Position labels
-#: ../plug-ins/gfig/gfig-preview.c:388
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-preview.c:379
 msgid "XY position:"
 msgstr "PoloÅaj XY:"
 
@@ -10571,11 +10445,11 @@ msgstr "Izvede razliÄne umetniÅke operacije"
 msgid "_GIMPressionist..."
 msgstr "_GIMPresionist ..."
 
-#: ../plug-ins/gimpressionist/gimp.c:164
+#: ../plug-ins/gimpressionist/gimp.c:162
 msgid "The selection does not intersect the active layer or mask."
 msgstr "Izbor ne seka aktivne plasti ali maske."
 
-#: ../plug-ins/gimpressionist/gimp.c:391
+#: ../plug-ins/gimpressionist/gimp.c:389
 msgid "Painting"
 msgstr "Slikanje ..."
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]