[gimp] Updated Slovenian translationcommit 4089a7cf3ed493d131ed1773e3ec34f8b9f9e055
Author: Martin Srebotnjak <miles filmsi net>
Date:  Sun Oct 14 16:46:39 2012 +0200

  Updated Slovenian translation

 po-plug-ins/sl.po | 1430 +++++++++++++++++++++++++++++------------------------
 1 files changed, 779 insertions(+), 651 deletions(-)
---
diff --git a/po-plug-ins/sl.po b/po-plug-ins/sl.po
index 2c9afd3..5d48b67 100644
--- a/po-plug-ins/sl.po
+++ b/po-plug-ins/sl.po
@@ -4,13 +4,13 @@
 # This file is distributed under the same license as the GIMP package.
 #
 # Nedeljko Grabant <nedeljkograbant gmail com>, 2007.
-# Martin Srebotnjak <miles filmsi net>, 2007, 2011.
+# Martin Srebotnjak <miles filmsi net>, 2007, 2012.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: GIMP - standardni vtiÄniki\n"
+"Project-Id-Version: GIMP - standardni vtiÄniki 2.8\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n";
-"POT-Creation-Date: 2012-10-13 19:56+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-10-14 13:37+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-10-14 16:07+0100\n"
 "Last-Translator: filmsi\n"
 "Language-Team: Martin Srebotnjak <miles filmsi net>\n"
@@ -301,89 +301,89 @@ msgstr "Poravnaj vi_dne plasti ..."
 msgid "There are not enough layers to align."
 msgstr "Ni dovolj plasti, da bi jih bilo mogoÄe poravnati."
 
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:399
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:400
 msgid "Align Visible Layers"
 msgstr "Poravnaj vidne plasti"
 
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:423
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:454
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:424
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:455
 msgctxt "align-style"
 msgid "None"
 msgstr "Brez"
 
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:424
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:455
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:425
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:456
 msgid "Collect"
 msgstr "Zberi"
 
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:425
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:426
 msgid "Fill (left to right)"
 msgstr "Napolni (od leve proti desni)"
 
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:426
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:427
 msgid "Fill (right to left)"
 msgstr "Napolni (od desne proti levi)"
 
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:427
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:458
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:428
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:459
 msgid "Snap to grid"
 msgstr "Pripni na mreÅo"
 
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:436
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:437
 msgid "_Horizontal style:"
 msgstr "_Vodoravni slog:"
 
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:440
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:441
 msgid "Left edge"
 msgstr "levi rob"
 
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:441
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:471
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:442
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:472
 #: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:2712
 msgid "Center"
 msgstr "sredinsko"
 
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:442
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:443
 msgid "Right edge"
 msgstr "desni rob"
 
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:451
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:452
 msgid "Ho_rizontal base:"
 msgstr "Vodo_ravna osnova:"
 
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:456
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:457
 msgid "Fill (top to bottom)"
 msgstr "zapolni (od zgoraj navzdol)"
 
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:457
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:458
 msgid "Fill (bottom to top)"
 msgstr "zapolni (od spodaj navzgor)"
 
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:467
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:468
 msgid "_Vertical style:"
 msgstr "_NavpiÄni slog:"
 
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:470
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:471
 msgid "Top edge"
 msgstr "zgornji rob"
 
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:472
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:473
 msgid "Bottom edge"
 msgstr "spodnji rob"
 
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:481
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:482
 msgid "Ver_tical base:"
 msgstr "NavpiÄna _osnova:"
 
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:485
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:486
 msgid "_Grid size:"
 msgstr "Velikost _mreÅe:"
 
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:494
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:495
 msgid "_Ignore the bottom layer even if visible"
 msgstr "_Prezri spodnjo plast, Äetudi je vidna"
 
-#: ../plug-ins/common/align-layers.c:504
+#: ../plug-ins/common/align-layers.c:505
 msgid "_Use the (invisible) bottom layer as the base"
 msgstr "_Uporabi (nevidno) spodnjo plast kot osnovo"
 
@@ -435,91 +435,91 @@ msgstr "Iskanje ozadja animacije ..."
 msgid "Optimizing animation"
 msgstr "Optimiziranje animacije ..."
 
-#: ../plug-ins/common/animation-play.c:168
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:169
 msgid "Preview a GIMP layer-based animation"
 msgstr "PokaÅi predogled animacije, ki temelji na plasteh GIMP"
 
-#: ../plug-ins/common/animation-play.c:173
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:174
 msgid "_Playback..."
 msgstr "_Predvajaj ..."
 
-#: ../plug-ins/common/animation-play.c:454
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:453
 msgid "_Step"
 msgstr "_Korak"
 
-#: ../plug-ins/common/animation-play.c:454
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:453
 msgid "Step to next frame"
 msgstr "Napreduj na naslednjo sliÄico"
 
-#: ../plug-ins/common/animation-play.c:458
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:457
 msgid "Rewind the animation"
 msgstr "Previj animacijo"
 
-#: ../plug-ins/common/animation-play.c:476
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:475
 msgid "Faster"
 msgstr "Hitreje"
 
-#: ../plug-ins/common/animation-play.c:476
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:475
 msgid "Increase the speed of the animation"
 msgstr "PoveÄaj hitrost animacije"
 
-#: ../plug-ins/common/animation-play.c:481
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:480
 msgid "Slower"
 msgstr "PoÄasneje"
 
-#: ../plug-ins/common/animation-play.c:481
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:480
 msgid "Decrease the speed of the animation"
 msgstr "ZmanjÅaj hitrost animacije"
 
-#: ../plug-ins/common/animation-play.c:486
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:485
 msgid "Reset speed"
 msgstr "Ponastavi hitrost"
 
-#: ../plug-ins/common/animation-play.c:486
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:485
 msgid "Reset the speed of the animation"
 msgstr "Ponastavi hitrost animacije"
 
-#: ../plug-ins/common/animation-play.c:494
-#: ../plug-ins/common/animation-play.c:1228
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:493
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:1474
 msgid "Start playback"
 msgstr "ZaÄni predvajanje"
 
-#: ../plug-ins/common/animation-play.c:498
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:497
 msgid "Detach"
 msgstr "LoÄi"
 
-#: ../plug-ins/common/animation-play.c:499
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:498
 msgid "Detach the animation from the dialog window"
 msgstr "LoÄi animacijo od pogovornega okna"
 
-#: ../plug-ins/common/animation-play.c:591
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:590
 msgid "Animation Playback:"
 msgstr "Predvajanje animacije:"
 
 #. list is given in "fps" - frames per second
-#: ../plug-ins/common/animation-play.c:664
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:663
 #, c-format
 msgid "%d fps"
 msgstr "%d sl/s"
 
-#: ../plug-ins/common/animation-play.c:675
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:674
 msgid "Default framerate"
 msgstr "Privzeta hitrost sliÄic"
 
-#: ../plug-ins/common/animation-play.c:696
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:695
 msgid "Playback speed"
 msgstr "Hitrost predvajanja"
 
-#: ../plug-ins/common/animation-play.c:832
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:831
 msgid "Tried to display an invalid layer."
 msgstr "Poskus prikaza neveljavne plasti."
 
-#: ../plug-ins/common/animation-play.c:1105
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:1351
 #, c-format
 msgid "Frame %d of %d"
 msgstr "SliÄica %d od %d-ih"
 
-#: ../plug-ins/common/animation-play.c:1228
+#: ../plug-ins/common/animation-play.c:1474
 msgid "Stop playback"
 msgstr "Ustavi predvajanje"
 
@@ -592,30 +592,30 @@ msgstr "Simuliraj sliko, narisano na okenskih roletah"
 msgid "_Blinds..."
 msgstr "_Rolete ..."
 
-#: ../plug-ins/common/blinds.c:183
+#: ../plug-ins/common/blinds.c:185
 msgid "Adding blinds"
 msgstr "Dodajanje rolet ..."
 
-#: ../plug-ins/common/blinds.c:221
+#: ../plug-ins/common/blinds.c:223
 msgid "Blinds"
 msgstr "Rolete"
 
 #. Orientation toggle box
-#: ../plug-ins/common/blinds.c:256
-#: ../plug-ins/common/ripple.c:555
+#: ../plug-ins/common/blinds.c:258
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:557
 msgid "Orientation"
 msgstr "Usmerjenost"
 
-#: ../plug-ins/common/blinds.c:260
-#: ../plug-ins/common/ripple.c:559
-#: ../plug-ins/common/tile-small.c:432
+#: ../plug-ins/common/blinds.c:262
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:561
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:434
 #: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:537
 msgid "_Horizontal"
 msgstr "_Vodoravne"
 
-#: ../plug-ins/common/blinds.c:263
-#: ../plug-ins/common/ripple.c:562
-#: ../plug-ins/common/tile-small.c:442
+#: ../plug-ins/common/blinds.c:265
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:564
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:444
 #: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:536
 msgid "_Vertical"
 msgstr "_NavpiÄne"
@@ -623,37 +623,36 @@ msgstr "_NavpiÄne"
 #.
 #. * Create the "background" layer to hold the image...
 #.
-#: ../plug-ins/common/blinds.c:277
+#: ../plug-ins/common/blinds.c:279
 #: ../plug-ins/common/compose.c:936
 #: ../plug-ins/common/decompose.c:729
 #: ../plug-ins/common/file-cel.c:441
 #: ../plug-ins/common/file-cel.c:444
 #: ../plug-ins/common/file-dicom.c:612
-#: ../plug-ins/common/file-gegl.c:311
-#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:944
+#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:943
 #: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:354
 #: ../plug-ins/common/file-pcx.c:425
 #: ../plug-ins/common/file-pcx.c:431
 #: ../plug-ins/common/file-pix.c:382
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:906
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:891
 #: ../plug-ins/common/file-pnm.c:583
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:928
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:763
 #: ../plug-ins/common/file-sunras.c:977
 #: ../plug-ins/common/file-tga.c:1064
-#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:983
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:1005
 #: ../plug-ins/common/file-xbm.c:897
 #: ../plug-ins/common/film.c:745
-#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:255
+#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:257
 #: ../plug-ins/common/tile.c:262
 #: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:391
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:657
-#: ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:526
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:658
+#: ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:474
 #: ../plug-ins/file-fits/fits.c:530
 #: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:255
-#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:820
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:819
 #: ../plug-ins/file-psd/psd-image-res-load.c:1001
 #: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1637
-#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:409
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:407
 #: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1321
 #: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:139
 #: ../plug-ins/map-object/map-object-apply.c:252
@@ -662,32 +661,55 @@ msgstr "_NavpiÄne"
 msgid "Background"
 msgstr "Ozadje"
 
-#: ../plug-ins/common/blinds.c:281
+#: ../plug-ins/common/blinds.c:283
 #: ../plug-ins/common/fractal-trace.c:739
 #: ../plug-ins/common/tile-paper.c:385
 msgid "_Transparent"
 msgstr "_Prosojne"
 
-#: ../plug-ins/common/blinds.c:307
+#: ../plug-ins/common/blinds.c:309
 msgid "_Displacement:"
 msgstr "_Razmestitev:"
 
-#: ../plug-ins/common/blinds.c:319
+#: ../plug-ins/common/blinds.c:321
 msgid "_Number of segments:"
 msgstr "_Åtevilo odsekov:"
 
-#: ../plug-ins/common/blur.c:124
-msgid "Simple blur, fast but not very strong"
-msgstr "Enostavna zabrisanost, hitra, a ne preveÄ zmogljiva"
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:104
+msgid "Blur neighboring pixels, but only in low-contrast areas"
+msgstr "ZabriÅi sosednje slikovne toÄke, vendar le v podroÄjih z nizkim kontrastom"
 
-#: ../plug-ins/common/blur.c:133
-msgid "_Blur"
-msgstr "_ZabriÅi"
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:115
+msgid "_Selective Gaussian Blur..."
+msgstr "_Selektivno Gaussovo zabrisanje ..."
 
-#: ../plug-ins/common/blur.c:175
-#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:581
-msgid "Blurring"
-msgstr "Zabrisanje"
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:195
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:232
+msgid "Selective Gaussian Blur"
+msgstr "Selektivno Gaussovo zabrisanje"
+
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:211
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss.c:448
+#: ../plug-ins/common/cartoon.c:232
+#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:269
+#: ../plug-ins/common/edge-neon.c:228
+#: ../plug-ins/common/edge-sobel.c:212
+#: ../plug-ins/common/photocopy.c:244
+#: ../plug-ins/common/pixelize.c:293
+#: ../plug-ins/common/softglow.c:224
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:558
+#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:1687
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:966
+msgid "Cannot operate on indexed color images."
+msgstr "TakÅne operacije nad indeksiranimi barvnimi slikami niso moÅne."
+
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:272
+msgid "_Blur radius:"
+msgstr "Polmer za_brisa:"
+
+#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:282
+msgid "_Max. delta:"
+msgstr "_NajveÄja delta:"
 
 #: ../plug-ins/common/blur-gauss.c:159
 msgid "Simplest, most commonly used way of blurring"
@@ -709,19 +731,6 @@ msgstr "Uporabi Gaussovo zabrisanje"
 msgid "Gaussian Blur"
 msgstr "ZabriÅi po Gaussu"
 
-#: ../plug-ins/common/blur-gauss.c:448
-#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:211
-#: ../plug-ins/common/cartoon.c:232
-#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:267
-#: ../plug-ins/common/edge-neon.c:228
-#: ../plug-ins/common/edge-sobel.c:210
-#: ../plug-ins/common/photocopy.c:244
-#: ../plug-ins/common/softglow.c:224
-#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:1687
-#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:966
-msgid "Cannot operate on indexed color images."
-msgstr "TakÅne operacije nad indeksiranimi barvnimi slikami niso moÅne."
-
 #. parameter settings
 #: ../plug-ins/common/blur-gauss.c:509
 msgid "Blur Radius"
@@ -751,27 +760,6 @@ msgstr "_IIR"
 msgid "_RLE"
 msgstr "_RLE"
 
-#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:104
-msgid "Blur neighboring pixels, but only in low-contrast areas"
-msgstr "ZabriÅi sosednje slikovne toÄke, vendar le v podroÄjih z nizkim kontrastom"
-
-#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:115
-msgid "_Selective Gaussian Blur..."
-msgstr "_Selektivno Gaussovo zabrisanje ..."
-
-#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:195
-#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:232
-msgid "Selective Gaussian Blur"
-msgstr "Selektivno Gaussovo zabrisanje"
-
-#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:272
-msgid "_Blur radius:"
-msgstr "Polmer za_brisa:"
-
-#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:282
-msgid "_Max. delta:"
-msgstr "_NajveÄja delta:"
-
 #: ../plug-ins/common/blur-motion.c:157
 #: ../plug-ins/common/blur-motion.c:171
 msgid "Simulate movement using directional blur"
@@ -851,6 +839,19 @@ msgstr "_DolÅina:"
 msgid "_Angle:"
 msgstr "_Kot:"
 
+#: ../plug-ins/common/blur.c:124
+msgid "Simple blur, fast but not very strong"
+msgstr "Enostavna zabrisanost, hitra, a ne preveÄ zmogljiva"
+
+#: ../plug-ins/common/blur.c:133
+msgid "_Blur"
+msgstr "_ZabriÅi"
+
+#: ../plug-ins/common/blur.c:177
+#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:582
+msgid "Blurring"
+msgstr "Zabrisanje"
+
 #: ../plug-ins/common/border-average.c:99
 msgid "Set foreground to the average color of the image border"
 msgstr "Nastavi ospredje na povpreÄno barvo roba slike"
@@ -1041,9 +1042,9 @@ msgstr "Modra"
 #: ../plug-ins/common/color-exchange.c:412
 #: ../plug-ins/common/compose.c:190
 #: ../plug-ins/common/compose.c:201
-#: ../plug-ins/common/diffraction.c:504
-#: ../plug-ins/common/diffraction.c:542
-#: ../plug-ins/common/diffraction.c:580
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:506
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:544
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:582
 #: ../plug-ins/common/noise-rgb.c:533
 #: ../plug-ins/common/noise-rgb.c:540
 msgid "_Red:"
@@ -1053,9 +1054,9 @@ msgstr "_RdeÄa:"
 #: ../plug-ins/common/color-exchange.c:468
 #: ../plug-ins/common/compose.c:191
 #: ../plug-ins/common/compose.c:202
-#: ../plug-ins/common/diffraction.c:513
-#: ../plug-ins/common/diffraction.c:551
-#: ../plug-ins/common/diffraction.c:589
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:515
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:553
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:591
 #: ../plug-ins/common/noise-rgb.c:534
 #: ../plug-ins/common/noise-rgb.c:541
 msgid "_Green:"
@@ -1065,9 +1066,9 @@ msgstr "_Zelena:"
 #: ../plug-ins/common/color-exchange.c:524
 #: ../plug-ins/common/compose.c:192
 #: ../plug-ins/common/compose.c:203
-#: ../plug-ins/common/diffraction.c:522
-#: ../plug-ins/common/diffraction.c:560
-#: ../plug-ins/common/diffraction.c:598
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:524
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:562
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:600
 #: ../plug-ins/common/noise-rgb.c:535
 #: ../plug-ins/common/noise-rgb.c:542
 msgid "_Blue:"
@@ -1093,22 +1094,22 @@ msgstr "NaloÅi nastavitve meÅalca kanalov"
 #: ../plug-ins/common/file-cel.c:348
 #: ../plug-ins/common/file-cel.c:579
 #: ../plug-ins/common/file-dicom.c:340
-#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:371
-#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:357
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:368
+#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:355
 #: ../plug-ins/common/file-gih.c:640
 #: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:194
 #: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:203
 #: ../plug-ins/common/file-mng.c:1156
-#: ../plug-ins/common/file-pat.c:339
+#: ../plug-ins/common/file-pat.c:337
 #: ../plug-ins/common/file-pcx.c:361
 #: ../plug-ins/common/file-pix.c:343
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:757
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:756
 #: ../plug-ins/common/file-pnm.c:494
 #: ../plug-ins/common/file-ps.c:1014
 #: ../plug-ins/common/file-ps.c:2910
 #: ../plug-ins/common/file-psp.c:1717
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:270
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:849
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:256
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:711
 #: ../plug-ins/common/file-sunras.c:391
 #: ../plug-ins/common/file-svg.c:333
 #: ../plug-ins/common/file-svg.c:713
@@ -1119,14 +1120,14 @@ msgstr "NaloÅi nastavitve meÅalca kanalov"
 #: ../plug-ins/common/file-xwd.c:433
 #: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2010
 #: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:154
-#: ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:235
+#: ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:229
 #: ../plug-ins/file-fits/fits.c:358
 #: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:459
 #: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:496
 #: ../plug-ins/file-ico/ico-load.c:651
 #: ../plug-ins/file-ico/ico-load.c:729
 #: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:117
-#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:890
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:889
 #: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:130
 #: ../plug-ins/file-psd/psd-thumb-load.c:79
 #: ../plug-ins/file-uri/uri-backend-libcurl.c:193
@@ -1153,20 +1154,20 @@ msgstr "Shrani nastavitve meÅalca kanalov"
 #: ../plug-ins/common/file-cel.c:772
 #: ../plug-ins/common/file-csource.c:407
 #: ../plug-ins/common/file-dicom.c:1351
-#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:672
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:789
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:663
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:782
 #: ../plug-ins/common/file-gih.c:1258
 #: ../plug-ins/common/file-html-table.c:236
 #: ../plug-ins/common/file-mng.c:649
 #: ../plug-ins/common/file-mng.c:984
-#: ../plug-ins/common/file-pat.c:496
+#: ../plug-ins/common/file-pat.c:486
 #: ../plug-ins/common/file-pcx.c:712
 #: ../plug-ins/common/file-pix.c:526
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:1368
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:1358
 #: ../plug-ins/common/file-pnm.c:1010
 #: ../plug-ins/common/file-ps.c:1190
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:728
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:756
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:591
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:619
 #: ../plug-ins/common/file-sunras.c:565
 #: ../plug-ins/common/file-tga.c:1171
 #: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:710
@@ -1174,7 +1175,7 @@ msgstr "Shrani nastavitve meÅalca kanalov"
 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1455
 #: ../plug-ins/common/file-xwd.c:619
 #: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2121
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:320
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:309
 #: ../plug-ins/file-fits/fits.c:476
 #: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:750
 #: ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1007
@@ -1474,7 +1475,7 @@ msgid "Random Seed"
 msgstr "NakljuÄno zrno"
 
 #: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1293
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:700
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:702
 #: ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:675
 msgid "_Hue"
 msgstr "_Obarvanost"
@@ -1484,7 +1485,7 @@ msgid "Sat_uration"
 msgstr "Nasi_Äenost"
 
 #: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1301
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:708
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:710
 msgid "_Value"
 msgstr "_Vrednost"
 
@@ -1668,27 +1669,27 @@ msgstr "Analiziraj barvni nabor slike"
 msgid "Colorcube A_nalysis..."
 msgstr "Analiza barvne kocke ..."
 
-#: ../plug-ins/common/color-cube-analyze.c:198
-#: ../plug-ins/common/color-cube-analyze.c:354
+#: ../plug-ins/common/color-cube-analyze.c:200
+#: ../plug-ins/common/color-cube-analyze.c:356
 msgid "Colorcube Analysis"
 msgstr "Analiza barvne kocke"
 
 #. output results
-#: ../plug-ins/common/color-cube-analyze.c:382
+#: ../plug-ins/common/color-cube-analyze.c:384
 #: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:230
 #, c-format
 msgid "Image dimensions: %d à %d"
 msgstr "Dimenzije slike: %d x %d"
 
-#: ../plug-ins/common/color-cube-analyze.c:385
+#: ../plug-ins/common/color-cube-analyze.c:387
 msgid "No colors"
 msgstr "Brez barv"
 
-#: ../plug-ins/common/color-cube-analyze.c:387
+#: ../plug-ins/common/color-cube-analyze.c:389
 msgid "Only one unique color"
 msgstr "Samo ena enkratna barva."
 
-#: ../plug-ins/common/color-cube-analyze.c:389
+#: ../plug-ins/common/color-cube-analyze.c:391
 #, c-format
 msgid "Number of unique colors: %d"
 msgstr "Åtevilo enkratnih barv: %d"
@@ -1754,6 +1755,35 @@ msgstr "Prag _modre:"
 msgid "Lock _thresholds"
 msgstr "Zakleni _pragove"
 
+#: ../plug-ins/common/color-to-alpha.c:94
+msgid "Convert a specified color to transparency"
+msgstr "Pretvori doloÄeno barvo v prosojnost"
+
+#: ../plug-ins/common/color-to-alpha.c:101
+msgid "Color to _Alpha..."
+msgstr "Barva v kanal _alfa ..."
+
+#: ../plug-ins/common/color-to-alpha.c:184
+msgid "Removing color"
+msgstr "Odstranjevanje barve ..."
+
+#: ../plug-ins/common/color-to-alpha.c:377
+msgid "Color to Alpha"
+msgstr "Barva v alfo"
+
+#: ../plug-ins/common/color-to-alpha.c:411
+msgctxt "color-to-alpha"
+msgid "From:"
+msgstr "Iz:"
+
+#: ../plug-ins/common/color-to-alpha.c:415
+msgid "Color to Alpha Color Picker"
+msgstr "Kapalka barv v kapalko barv prosojnosti"
+
+#: ../plug-ins/common/color-to-alpha.c:430
+msgid "to alpha"
+msgstr "v alfo"
+
 #: ../plug-ins/common/colorify.c:102
 msgid "Replace all colors with shades of a specified color"
 msgstr "Zamenjaj vse barve z odtenki doloÄene barve"
@@ -1762,19 +1792,19 @@ msgstr "Zamenjaj vse barve z odtenki doloÄene barve"
 msgid "Colorif_y..."
 msgstr "Naredi p_isano ..."
 
-#: ../plug-ins/common/colorify.c:167
+#: ../plug-ins/common/colorify.c:169
 msgid "Colorifying"
 msgstr "Barvanje ..."
 
-#: ../plug-ins/common/colorify.c:253
+#: ../plug-ins/common/colorify.c:255
 msgid "Colorify"
 msgstr "Naredi pisano"
 
-#: ../plug-ins/common/colorify.c:288
+#: ../plug-ins/common/colorify.c:290
 msgid "Custom color:"
 msgstr "Barva po meri:"
 
-#: ../plug-ins/common/colorify.c:293
+#: ../plug-ins/common/colorify.c:295
 msgid "Colorify Custom Color"
 msgstr "Naredi pisano z barvo po meri"
 
@@ -1834,7 +1864,7 @@ msgstr "Povlecite in spustite barve, da spremenite razpored kataloga barv. Prik
 
 #: ../plug-ins/common/compose.c:189
 #: ../plug-ins/common/decompose.c:170
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1367
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1100
 msgid "RGB"
 msgstr "RGB"
 
@@ -2054,11 +2084,11 @@ msgid "Stretch brightness values to cover the full range"
 msgstr "Raztegnite vrednosti svetlosti, da pokrijejo celoten razpon"
 
 #: ../plug-ins/common/contrast-normalize.c:91
-#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:360
+#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:362
 msgid "_Normalize"
 msgstr "_Normaliziraj"
 
-#: ../plug-ins/common/contrast-normalize.c:123
+#: ../plug-ins/common/contrast-normalize.c:125
 msgid "Normalizing"
 msgstr "Normaliziranje ..."
 
@@ -2110,22 +2140,6 @@ msgstr "Di_namiÄno:"
 msgid "Retinex: filtering"
 msgstr "Retinex: Filtriranje ..."
 
-#: ../plug-ins/common/contrast-stretch.c:67
-msgid "Stretch contrast to cover the maximum possible range"
-msgstr "Razvleci kontrast, da prekrije najveÄji moÅen obseg"
-
-#: ../plug-ins/common/contrast-stretch.c:78
-msgid "_Stretch Contrast"
-msgstr "_Raztegni kontrast"
-
-#: ../plug-ins/common/contrast-stretch.c:112
-msgid "Auto-stretching contrast"
-msgstr "Samodejna razÅiritev kontrasta ..."
-
-#: ../plug-ins/common/contrast-stretch.c:151
-msgid "c_astretch: cmap was NULL! Quitting...\n"
-msgstr "c_astretch: cmap je NULL! Sledi izhod ...\n"
-
 #: ../plug-ins/common/contrast-stretch-hsv.c:67
 msgid "Stretch image contrast to cover the maximum possible range"
 msgstr "RazÅiri kontrast slike, da pokrije najveÄji moÅen obseg"
@@ -2142,6 +2156,22 @@ msgstr "Samodejna razÅiritev barvnega prostora HSV ..."
 msgid "autostretch_hsv: cmap was NULL! Quitting...\n"
 msgstr "autostretch_hsv: cmap je NULL! Izhod iz operacije ...\n"
 
+#: ../plug-ins/common/contrast-stretch.c:67
+msgid "Stretch contrast to cover the maximum possible range"
+msgstr "Razvleci kontrast, da prekrije najveÄji moÅen obseg"
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-stretch.c:78
+msgid "_Stretch Contrast"
+msgstr "_Raztegni kontrast"
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-stretch.c:112
+msgid "Auto-stretching contrast"
+msgstr "Samodejna razÅiritev kontrasta ..."
+
+#: ../plug-ins/common/contrast-stretch.c:151
+msgid "c_astretch: cmap was NULL! Quitting...\n"
+msgstr "c_astretch: cmap je NULL! Sledi izhod ...\n"
+
 #: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:64
 msgid "Gr_ey"
 msgstr "_Siva"
@@ -2172,7 +2202,7 @@ msgstr "Raz_Åiri"
 #: ../plug-ins/common/displace.c:477
 #: ../plug-ins/common/edge.c:700
 #: ../plug-ins/common/fractal-trace.c:737
-#: ../plug-ins/common/ripple.c:583
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:585
 msgid "_Wrap"
 msgstr "_Ovij"
 
@@ -2210,7 +2240,7 @@ msgstr "D_elitelj:"
 
 #: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:1001
 #: ../plug-ins/common/depth-merge.c:775
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1395
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1121
 msgid "O_ffset:"
 msgstr "_Zamik:"
 
@@ -2230,6 +2260,26 @@ msgstr "Rob"
 msgid "Channels"
 msgstr "Kanali"
 
+#: ../plug-ins/common/crop-auto.c:84
+msgid "Remove empty borders from the image"
+msgstr "Odstrani prazne robove s slike"
+
+#: ../plug-ins/common/crop-auto.c:89
+msgid "Autocrop Imag_e"
+msgstr "Samodejno _obreÅi sliko"
+
+#: ../plug-ins/common/crop-auto.c:98
+msgid "Remove empty borders from the layer"
+msgstr "Odstrani prazne robove s plasti"
+
+#: ../plug-ins/common/crop-auto.c:103
+msgid "Autocrop Lay_er"
+msgstr "S_amodejno obreÅi plast"
+
+#: ../plug-ins/common/crop-auto.c:150
+msgid "Cropping"
+msgstr "Obrezovanje ..."
+
 #: ../plug-ins/common/crop-zealous.c:84
 msgid "Autocrop unused space from edges and middle"
 msgstr "Samodejno obreÅi neporabljen prostor od robov in sredine"
@@ -2283,7 +2333,7 @@ msgid "_Curve Bend..."
 msgstr "_Ukrivljanje slike ..."
 
 #: ../plug-ins/common/curve-bend.c:684
-#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:176
+#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:178
 msgid "Can operate on layers only (but was called on channel or mask)."
 msgstr "Deluje le na plasteh (vendar ste jo priklicali nad kanal ali masko)."
 
@@ -2329,7 +2379,7 @@ msgstr "Samodejni pre_dogled"
 #. Options area, bottom of column
 #. Options section
 #: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1310
-#: ../plug-ins/common/ripple.c:521
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:523
 #: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1243
 msgid "Options"
 msgstr "MoÅnosti"
@@ -2348,7 +2398,7 @@ msgstr "Gla_jenje"
 #: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1353
 #: ../plug-ins/common/mosaic.c:729
 #: ../plug-ins/common/qbist.c:858
-#: ../plug-ins/common/ripple.c:530
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:532
 msgid "_Antialiasing"
 msgstr "_Glajenje robov"
 
@@ -2733,7 +2783,7 @@ msgstr "_Rekurzivno"
 #: ../plug-ins/common/edge-neon.c:734
 #: ../plug-ins/common/nl-filter.c:1091
 #: ../plug-ins/common/nova.c:362
-#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:864
+#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:865
 #: ../plug-ins/common/whirl-pinch.c:591
 #: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:2757
 #: ../plug-ins/imagemap/imap_circle.c:277
@@ -2768,10 +2818,10 @@ msgstr "Odstrani trakove"
 #: ../plug-ins/common/file-html-table.c:584
 #: ../plug-ins/common/file-ps.c:3034
 #: ../plug-ins/common/file-ps.c:3232
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1408
-#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:435
-#: ../plug-ins/common/tile.c:428
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1134
+#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:437
 #: ../plug-ins/common/tile-paper.c:303
+#: ../plug-ins/common/tile.c:428
 #: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:164
 #: ../plug-ins/imagemap/imap_rectangle.c:401
 #: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:280
@@ -2790,46 +2840,46 @@ msgstr "Ustvari vzorce loma"
 msgid "_Diffraction Patterns..."
 msgstr "Vzorci _loma ..."
 
-#: ../plug-ins/common/diffraction.c:333
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:335
 msgid "Creating diffraction pattern"
 msgstr "Ustvarjanje vzorcev loma"
 
-#: ../plug-ins/common/diffraction.c:437
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:439
 msgid "Diffraction Patterns"
 msgstr "Vzorci loma "
 
-#: ../plug-ins/common/diffraction.c:480
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:482
 #: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1348
 msgid "_Preview!"
 msgstr "_Predogled!"
 
-#: ../plug-ins/common/diffraction.c:530
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:532
 msgid "Frequencies"
 msgstr "Frekvence"
 
-#: ../plug-ins/common/diffraction.c:568
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:570
 msgid "Contours"
 msgstr "Obrobe"
 
-#: ../plug-ins/common/diffraction.c:606
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:608
 msgid "Sharp Edges"
 msgstr "Ostri robovi"
 
-#: ../plug-ins/common/diffraction.c:618
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:620
 #: ../plug-ins/common/softglow.c:685
 #: ../plug-ins/flame/flame.c:1080
 msgid "_Brightness:"
 msgstr "_Svetlost:"
 
-#: ../plug-ins/common/diffraction.c:627
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:629
 msgid "Sc_attering:"
 msgstr "R_azprÅenost:"
 
-#: ../plug-ins/common/diffraction.c:636
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:638
 msgid "Po_larization:"
 msgstr "Po_larizacija:"
 
-#: ../plug-ins/common/diffraction.c:644
+#: ../plug-ins/common/diffraction.c:646
 msgid "Other Options"
 msgstr "Druge moÅnosti"
 
@@ -2893,7 +2943,7 @@ msgstr "Vedenje robov"
 
 #: ../plug-ins/common/displace.c:479
 #: ../plug-ins/common/edge.c:713
-#: ../plug-ins/common/ripple.c:584
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:586
 #: ../plug-ins/common/waves.c:283
 msgid "_Smear"
 msgstr "_RazmaÅi"
@@ -2905,56 +2955,6 @@ msgstr "_RazmaÅi"
 msgid "_Black"
 msgstr "_Ärno"
 
-#: ../plug-ins/common/edge.c:148
-msgid "Several simple methods for detecting edges"
-msgstr "VeÄ enostavnih metod za razpoznavo robov"
-
-#: ../plug-ins/common/edge.c:153
-msgid "_Edge..."
-msgstr "_Rob ..."
-
-#: ../plug-ins/common/edge.c:225
-msgid "Edge detection"
-msgstr "Razpoznava robov"
-
-#: ../plug-ins/common/edge.c:623
-msgid "Edge Detection"
-msgstr "Razpoznava robov"
-
-#: ../plug-ins/common/edge.c:659
-msgid "Sobel"
-msgstr "Sobel"
-
-#: ../plug-ins/common/edge.c:660
-msgid "Prewitt compass"
-msgstr "Prewittov kompas"
-
-#: ../plug-ins/common/edge.c:661
-#: ../plug-ins/common/sinus.c:905
-msgid "Gradient"
-msgstr "Preliv"
-
-#: ../plug-ins/common/edge.c:662
-msgid "Roberts"
-msgstr "Roberts"
-
-#: ../plug-ins/common/edge.c:663
-msgid "Differential"
-msgstr "DiferenÄni"
-
-#: ../plug-ins/common/edge.c:664
-#: ../plug-ins/common/edge-laplace.c:241
-msgid "Laplace"
-msgstr "Laplace"
-
-#: ../plug-ins/common/edge.c:673
-msgid "_Algorithm:"
-msgstr "_Algoritem:"
-
-#: ../plug-ins/common/edge.c:681
-msgid "A_mount:"
-msgstr "_KoliÄina:"
-
 #: ../plug-ins/common/edge-dog.c:135
 msgid "Edge detection with control of edge thickness"
 msgstr "Razpoznava robov z nadziranjem debelosti robov"
@@ -2963,24 +2963,24 @@ msgstr "Razpoznava robov z nadziranjem debelosti robov"
 msgid "_Difference of Gaussians..."
 msgstr "Razlika po _Gaussu ..."
 
-#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:243
-#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:300
+#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:245
+#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:302
 msgid "DoG Edge Detect"
 msgstr "Razpoznava robov z razliko po Gaussu"
 
-#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:330
+#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:332
 msgid "Smoothing Parameters"
 msgstr "Parametri glajenja"
 
-#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:344
+#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:346
 msgid "_Radius 1:"
 msgstr "_Radij 1:"
 
-#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:348
+#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:350
 msgid "R_adius 2:"
 msgstr "R_adij 2:"
 
-#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:371
+#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:373
 #: ../plug-ins/gimpressionist/paper.c:166
 msgid "_Invert"
 msgstr "Preobrn_i"
@@ -2993,7 +2993,12 @@ msgstr "Razpoznava robov visoke loÄljivosti"
 msgid "_Laplace"
 msgstr "_Laplace"
 
-#: ../plug-ins/common/edge-laplace.c:319
+#: ../plug-ins/common/edge-laplace.c:243
+#: ../plug-ins/common/edge.c:664
+msgid "Laplace"
+msgstr "Laplace"
+
+#: ../plug-ins/common/edge-laplace.c:321
 msgid "Cleanup"
 msgstr "ÄiÅÄenje ..."
 
@@ -3014,7 +3019,7 @@ msgid "Neon Detection"
 msgstr "Razpoznava neona"
 
 #: ../plug-ins/common/edge-neon.c:749
-#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:877
+#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:878
 msgid "_Amount:"
 msgstr "_KoliÄina:"
 
@@ -3026,26 +3031,71 @@ msgstr "Specializirana razpoznava robov v odvisnosti od smeri"
 msgid "_Sobel..."
 msgstr "_Sobel ..."
 
-#: ../plug-ins/common/edge-sobel.c:229
+#: ../plug-ins/common/edge-sobel.c:231
 msgid "Sobel Edge Detection"
 msgstr "Razpoznavanje robov Sobel"
 
-#: ../plug-ins/common/edge-sobel.c:259
+#: ../plug-ins/common/edge-sobel.c:261
 msgid "Sobel _horizontally"
 msgstr "_Vodoravni Sobel"
 
-#: ../plug-ins/common/edge-sobel.c:271
+#: ../plug-ins/common/edge-sobel.c:273
 msgid "Sobel _vertically"
 msgstr "_NavpiÄni Sobel"
 
-#: ../plug-ins/common/edge-sobel.c:283
+#: ../plug-ins/common/edge-sobel.c:285
 msgid "_Keep sign of result (one direction only)"
 msgstr "_Ohrani predznak rezultata (le v eno smer)"
 
-#: ../plug-ins/common/edge-sobel.c:370
+#: ../plug-ins/common/edge-sobel.c:372
 msgid "Sobel edge detecting"
 msgstr "Razpoznavanje robov Sobel ..."
 
+#: ../plug-ins/common/edge.c:148
+msgid "Several simple methods for detecting edges"
+msgstr "VeÄ enostavnih metod za razpoznavo robov"
+
+#: ../plug-ins/common/edge.c:153
+msgid "_Edge..."
+msgstr "_Rob ..."
+
+#: ../plug-ins/common/edge.c:225
+msgid "Edge detection"
+msgstr "Razpoznava robov"
+
+#: ../plug-ins/common/edge.c:623
+msgid "Edge Detection"
+msgstr "Razpoznava robov"
+
+#: ../plug-ins/common/edge.c:659
+msgid "Sobel"
+msgstr "Sobel"
+
+#: ../plug-ins/common/edge.c:660
+msgid "Prewitt compass"
+msgstr "Prewittov kompas"
+
+#: ../plug-ins/common/edge.c:661
+#: ../plug-ins/common/sinus.c:905
+msgid "Gradient"
+msgstr "Preliv"
+
+#: ../plug-ins/common/edge.c:662
+msgid "Roberts"
+msgstr "Roberts"
+
+#: ../plug-ins/common/edge.c:663
+msgid "Differential"
+msgstr "DiferenÄni"
+
+#: ../plug-ins/common/edge.c:673
+msgid "_Algorithm:"
+msgstr "_Algoritem:"
+
+#: ../plug-ins/common/edge.c:681
+msgid "A_mount:"
+msgstr "_KoliÄina:"
+
 #: ../plug-ins/common/emboss.c:125
 msgid "Simulate an image created by embossing"
 msgstr "Simulira sliko, ustvarjeno z reliefnim kraÅenjem"
@@ -3095,11 +3145,11 @@ msgstr "Vgraviraj"
 #: ../plug-ins/common/file-html-table.c:600
 #: ../plug-ins/common/file-ps.c:3044
 #: ../plug-ins/common/file-ps.c:3241
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1424
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1147
 #: ../plug-ins/common/film.c:1002
-#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:440
-#: ../plug-ins/common/tile.c:432
+#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:442
 #: ../plug-ins/common/tile-paper.c:314
+#: ../plug-ins/common/tile.c:432
 #: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:174
 #: ../plug-ins/imagemap/imap_rectangle.c:408
 #: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:282
@@ -3115,11 +3165,11 @@ msgid "ASCII art"
 msgstr "ASCII art"
 
 #. Create the actual window.
-#: ../plug-ins/common/file-aa.c:375
+#: ../plug-ins/common/file-aa.c:349
 msgid "Text"
 msgstr "Besedilo"
 
-#: ../plug-ins/common/file-aa.c:383
+#: ../plug-ins/common/file-aa.c:357
 msgid "_Format:"
 msgstr "_Oblika:"
 
@@ -3145,34 +3195,33 @@ msgstr "EOF ali napaka pri branju zaglavja slike"
 #. -1 assume there is no floating selection
 #: ../plug-ins/common/file-cel.c:353
 #: ../plug-ins/common/file-dicom.c:345
-#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:376
-#: ../plug-ins/common/file-gegl.c:230
-#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:362
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:373
+#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:360
 #: ../plug-ins/common/file-gih.c:645
 #: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:187
-#: ../plug-ins/common/file-pat.c:344
+#: ../plug-ins/common/file-pat.c:342
 #: ../plug-ins/common/file-pcx.c:366
-#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:858
+#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:861
 #: ../plug-ins/common/file-pix.c:348
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:764
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:763
 #: ../plug-ins/common/file-pnm.c:499
 #: ../plug-ins/common/file-ps.c:1020
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:854
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:716
 #: ../plug-ins/common/file-sunras.c:487
 #: ../plug-ins/common/file-tga.c:447
-#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:559
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:611
 #: ../plug-ins/common/file-wmf.c:994
 #: ../plug-ins/common/file-xbm.c:742
 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:675
 #: ../plug-ins/common/file-xpm.c:352
 #: ../plug-ins/common/file-xwd.c:524
 #: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:159
-#: ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:219
+#: ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:213
 #: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:501
 #: ../plug-ins/file-ico/ico-load.c:644
 #: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:123
 #: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:135
-#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:332
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:330
 #: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:3333
 #, c-format
 msgid "Opening '%s'"
@@ -3181,17 +3230,17 @@ msgstr "Odpiranje '%s' ..."
 #: ../plug-ins/common/file-cel.c:391
 #, c-format
 msgid "is not a CEL image file"
-msgstr "ni slikovna datoteka CEL"
+msgstr "ni datoteka slike CEL"
 
 #: ../plug-ins/common/file-cel.c:405
 #, c-format
 msgid "illegal bpp value in image: %hhu"
-msgstr "Neveljavna vrednost bpp v sliki: %hhu"
+msgstr "neveljavna vrednost bpp v sliki: %hhu"
 
 #: ../plug-ins/common/file-cel.c:419
 #, c-format
 msgid "illegal image dimensions: width: %d, horizontal offset: %d, height: %d, vertical offset: %d"
-msgstr "Neveljavne mere slike: Åirina: %d, vodoravni odmik: %d, viÅina: %d, navpiÄni odmik: %d"
+msgstr "neveljavne mere slike: Åirina: %d, vodoravni odmik: %d, viÅina: %d, navpiÄni odmik: %d"
 
 #: ../plug-ins/common/file-cel.c:432
 #, c-format
@@ -3224,12 +3273,12 @@ msgstr "'%s': ni datoteka palete KCF"
 #: ../plug-ins/common/file-cel.c:659
 #, c-format
 msgid "'%s': illegal bpp value in palette: %hhu"
-msgstr "'%s': neveljavna vrednost bpp v paleti - %hhu"
+msgstr "'%s': neveljavna vrednost bpp v paleti: %hhu"
 
 #: ../plug-ins/common/file-cel.c:668
 #, c-format
 msgid "'%s': illegal number of colors: %u"
-msgstr "'%s': neveljavno Åtevilo barv - %u"
+msgstr "'%s': neveljavno Åtevilo barv: %u"
 
 #: ../plug-ins/common/file-cel.c:683
 #: ../plug-ins/common/file-cel.c:700
@@ -3241,14 +3290,14 @@ msgstr "'%s': EOF ali napaka pri branju podatkov palete"
 #. init the progress meter
 #. And let's begin the progress
 #: ../plug-ins/common/file-cel.c:777
-#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:677
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:796
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:668
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:789
 #: ../plug-ins/common/file-gih.c:1263
 #: ../plug-ins/common/file-html-table.c:257
-#: ../plug-ins/common/file-pat.c:522
+#: ../plug-ins/common/file-pat.c:491
 #: ../plug-ins/common/file-pcx.c:644
 #: ../plug-ins/common/file-pix.c:531
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:1375
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:1365
 #: ../plug-ins/common/file-pnm.c:1015
 #: ../plug-ins/common/file-ps.c:1195
 #: ../plug-ins/common/file-sunras.c:570
@@ -3258,13 +3307,13 @@ msgstr "'%s': EOF ali napaka pri branju podatkov palete"
 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1460
 #: ../plug-ins/common/file-xpm.c:638
 #: ../plug-ins/common/file-xwd.c:624
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:336
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:320
 #: ../plug-ins/file-fits/fits.c:481
 #: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:718
 #: ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1001
 #: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:289
 #: ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1657
-#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:581
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:576
 #: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:1696
 #, c-format
 msgid "Saving '%s'"
@@ -3362,135 +3411,129 @@ msgstr "S slikami neznane vrste ni mogoÄe delovati."
 msgid "GIMP brush"
 msgstr "ÄopiÄ GIMP"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:402
-#: ../plug-ins/common/file-pat.c:424
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:399
+#: ../plug-ins/common/file-pat.c:418
 #, c-format
 msgid "Invalid header data in '%s': width=%lu, height=%lu, bytes=%lu"
 msgstr "Neveljavni podatki glave v '%s': Åirina=%lu, viÅina=%lu, bajti=%lu"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:426
-#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:438
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:423
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:435
 msgid "Unsupported brush format"
 msgstr "Nepodprta vrsta ÄopiÄa"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:450
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:447
 #, c-format
 msgid "Error in GIMP brush file '%s'"
 msgstr "Napaka v datoteki ÄopiÄa GIMP '%s'"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:458
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:455
 #, c-format
 msgid "Invalid UTF-8 string in brush file '%s'."
 msgstr "Neveljaven niz UTF-8 v datoteki ÄopiÄa '%s'."
 
-#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:464
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:461
 #: ../plug-ins/common/file-gih.c:487
 #: ../plug-ins/common/file-gih.c:1137
 #: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3064
 msgid "Unnamed"
 msgstr "Neimenovano"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:769
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:653
+msgid "GIMP brushes are either GRAYSCALE or RGBA"
+msgstr "ÄopiÄi GIMP so ali SIVINSKI (GREYSCALE) ali RGBA"
+
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:770
 msgid "Brush"
 msgstr "ÄopiÄ"
 
 #. attach labels
-#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:783
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:784
 #: ../plug-ins/common/grid.c:792
 msgid "Spacing:"
 msgstr "Razmik:"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:794
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:795
 #: ../plug-ins/common/file-gih.c:888
-#: ../plug-ins/common/file-pat.c:597
+#: ../plug-ins/common/file-pat.c:568
 #: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:666
 msgid "Description:"
 msgstr "Opis:"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gegl.c:92
-#: ../plug-ins/common/file-gegl.c:109
-msgid "image via GEGL"
-msgstr "Slika prek GEGL"
-
-#: ../plug-ins/common/file-gegl.c:252
-#, c-format
-msgid "Could not open '%s'"
-msgstr "'%s' ni mogoÄe odpreti"
-
 #: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:148
 #: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:177
 msgid "GIF image"
 msgstr "Slika GIF"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:374
+#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:372
 msgid "This is not a GIF file"
 msgstr "To ni datoteka GIF"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:413
+#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:411
 msgid "Non-square pixels. Image might look squashed."
 msgstr "Nekvadratne slikovne toÄke. Slika bo morda videti raztegnjena."
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:946
+#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:945
 #, c-format
 msgid "Background (%d%s)"
 msgstr "Ozadje (%d%s)"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:969
+#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:968
 #, c-format
 msgid "Opening '%s' (frame %d)"
 msgstr "Odpiranje '%s' (sliÄica %d)"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:998
+#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:997
 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:792
 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:827
 #, c-format
 msgid "Frame %d"
 msgstr "SliÄica %d"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:1000
+#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:999
 #, c-format
 msgid "Frame %d (%d%s)"
 msgstr "SliÄica %d (%d%s)"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:1031
+#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:1030
 #, c-format
 msgid "GIF: Undocumented GIF composite type %d is not handled. Animation might not play or re-save perfectly."
 msgstr "GIF: Nedokumentiran sestavek GIF vrste %d ni podprt. Animacija se morda ne bo predvajala ali shranila pravilno."
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:470
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:468
 msgid "Couldn't simply reduce colors further. Saving as opaque."
 msgstr "Nadaljnja redukcija barv ni moÅna. Shranjeno kot prekrivno."
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:585
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:583
 #, c-format
 msgid "Unable to save '%s'. The GIF file format does not support images that are more than %d pixels wide or tall."
 msgstr "Shranjevanje '%s' ni uspelo. Vrsta datotek GIF ne podpira slik, ki so daljÅe ali ÅirÅe od %d slikovnih toÄk."
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:696
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:694
 msgid "The GIF format only supports comments in 7bit ASCII encoding. No comment is saved."
 msgstr "Zapis GIF podpira komentarje le v 7-bitni kodni tabeli ASCII. Komentar ne bo shranjen."
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:760
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:753
 msgid "Cannot save RGB color images. Convert to indexed color or grayscale first."
 msgstr "Barvnih slik RGB ni mogoÄe shraniti. Najprej pretvorite v indeksirano ali sivinsko sliko."
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:935
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:931
 msgid "Delay inserted to prevent evil CPU-sucking animation."
 msgstr "Zaradi prepreÄitve preobremenitve CPE pri animaciji je vstavljena zakasnitev."
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:976
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:972
 msgid "The image you are trying to save as a GIF contains layers which extend beyond the actual borders of the image."
 msgstr "Slika, ki jo Åelite shraniti kot GIF, vsebuje plasti, ki se raztezajo prek dejanskih meja slike."
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:993
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:989
 msgid "The GIF file format does not allow this. You may choose whether to crop all of the layers to the image borders, or cancel this save."
 msgstr "DatoteÄni zapis GIF tega ne podpira. Izberite, ali Åelite vse plasti porezati na robove slike ali pa preklicati shranjevanje."
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1129
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1125
 msgid "GIF"
 msgstr "GIF"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1137
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1133
 #, c-format
 msgid ""
 "Error loading UI file '%s':\n"
@@ -3499,28 +3542,28 @@ msgstr ""
 "Napaka pri nalaganju datoteke up. vmesnika '%s':\n"
 "%s"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1191
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1187
 msgid "I don't care"
 msgstr "vseeno mi je"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1193
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1189
 msgid "Cumulative layers (combine)"
 msgstr "kumulativne plasti (zdruÅuj)"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1195
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1191
 msgid "One frame per layer (replace)"
 msgstr "ena sliÄica na plast (zamenjaj)"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1212
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1208
 msgid "You can only export as animation when the image has more than one layer. The image you are trying to export only has one layer."
 msgstr "Kot animacijo lahko sliko izvozite le, Äe ima veÄ kot eno plast. Slika, ki jo skuÅate izvoziti, ima le eno plast."
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:2316
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:2312
 msgid "Error writing output file."
 msgstr "Napaka pri zapisovanju izhodne datoteke."
 
 #. translators: the %d is *always* 240 here
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:2389
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:2385
 #, c-format
 msgid "The default comment is limited to %d characters."
 msgstr "Privzeti komentar je omejen na %d znakov."
@@ -3761,7 +3804,7 @@ msgstr "Barvna komponenta %d slike '%s' je podpisana. To trenutno ni podprto."
 #. Inform the user that we couldn't losslessly save the
 #. * transparency & just use the full palette
 #: ../plug-ins/common/file-mng.c:534
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:1923
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:1902
 msgid "Couldn't losslessly save transparency, saving opacity instead."
 msgstr "Prosojnosti ni mogoÄe shraniti brez izgub, zato bo shranjena prekrivnost."
 
@@ -3796,7 +3839,7 @@ msgstr "Shrani Äas nastanka"
 
 #. Dialog init
 #: ../plug-ins/common/file-mng.c:1411
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:1974
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:1951
 msgid "PNG"
 msgstr "PNG"
 
@@ -3883,12 +3926,12 @@ msgstr "Animacija MNG"
 msgid "GIMP pattern"
 msgstr "Vzorec GIMP"
 
-#: ../plug-ins/common/file-pat.c:380
+#: ../plug-ins/common/file-pat.c:378
 #, c-format
 msgid "Invalid UTF-8 string in pattern file '%s'."
 msgstr "Neveljaven niz UTF-8 v datoteki vzorca '%s'."
 
-#: ../plug-ins/common/file-pat.c:582
+#: ../plug-ins/common/file-pat.c:553
 msgid "Pattern"
 msgstr "Vzorec"
 
@@ -3908,14 +3951,14 @@ msgid "'%s' is not a PCX file"
 msgstr "'%s' ni datoteka PCX"
 
 #: ../plug-ins/common/file-pcx.c:397
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:646
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:647
 #: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:301
 #, c-format
 msgid "Unsupported or invalid image width: %d"
 msgstr "Nepodprta ali neveljavna Åirina slike: %d"
 
 #: ../plug-ins/common/file-pcx.c:403
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:652
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:653
 #: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:293
 #, c-format
 msgid "Unsupported or invalid image height: %d"
@@ -3964,56 +4007,56 @@ msgstr "Pisanje v datoteko '%s' ni uspelo: %s"
 msgid "Portable Document Format"
 msgstr "PDF (Portable Document Format)"
 
-#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:545
-#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:564
+#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:548
+#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:567
 #, c-format
 msgid "Could not load '%s': %s"
 msgstr "'%s' ni mogoÄe naloÅiti: %s"
 
-#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:892
+#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:895
 #, c-format
 msgid "%s-%s"
 msgstr "%s-%s"
 
-#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:894
+#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:897
 #: ../plug-ins/common/file-ps.c:1102
 #, c-format
 msgid "%s-pages"
 msgstr "%s-strani"
 
-#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1085
+#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1088
 msgid "Import from PDF"
 msgstr "Uvozi iz PDF"
 
-#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1090
+#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1093
 #: ../plug-ins/common/file-ps.c:2962
-#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:436
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:491
 msgid "_Import"
 msgstr "_Uvozi"
 
-#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1123
+#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1126
 msgid "Error getting number of pages from the given PDF file."
 msgstr "Napaka pri pridobivanju Åtevila strani iz dane datoteke PDF."
 
-#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1165
+#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1168
 msgid "_Width (pixels):"
 msgstr "_Åirina (slik. toÄke):"
 
-#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1166
+#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1169
 msgid "_Height (pixels):"
 msgstr "_ViÅina (slik. toÄke):"
 
-#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1168
+#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1171
 msgid "_Resolution:"
 msgstr "_LoÄljivost:"
 
 #. Antialiasing
-#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1179
+#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1182
 msgid "Use _Anti-aliasing"
 msgstr "Uporabi _glajenje robov"
 
-#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1457
-#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1458
+#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1460
+#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1461
 #: ../plug-ins/common/file-svg.c:917
 #: ../plug-ins/common/file-wmf.c:698
 #: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:301
@@ -4096,68 +4139,68 @@ msgstr "Slika Alias PIX"
 msgid "PNG image"
 msgstr "Slika PNG"
 
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:646
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:644
 #, c-format
 msgid "Error loading PNG file: %s"
 msgstr "Napaka pri nalaganju datoteke PNG: %s"
 
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:733
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:732
 #, c-format
 msgid "Error creating PNG read struct while saving '%s'."
 msgstr "Napaka pri ustvarjanju bralne strukture za PNG pri shranjevanju '%s'."
 
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:743
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:742
 #, c-format
 msgid "Error while reading '%s'. File corrupted?"
 msgstr "Napaka pri branju '%s'. Je datoteka poÅkodovana?"
 
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:884
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:871
 #, c-format
 msgid "Unknown color model in PNG file '%s'."
 msgstr "Neznan barvni model v datoteki PNG '%s'."
 
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:897
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:882
 #, c-format
 msgid "Could not create new image for '%s': %s"
 msgstr "Nove slike za '%s' ni mogoÄe ustvariti: %s"
 
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:952
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:936
 msgid "The PNG file specifies an offset that caused the layer to be positioned outside the image."
 msgstr "Datoteka PNG navaja zamik, ki je povzroÄil, da je plast vzpostavljena zunaj slike."
 
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:1242
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:1238
 msgid "Apply PNG Offset"
 msgstr "Uveljavi odmik PNG"
 
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:1246
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:1242
 msgid "Ignore PNG offset"
 msgstr "Prezri odmik PNG"
 
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:1247
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:1243
 msgid "Apply PNG offset to layer"
 msgstr "Uveljavi odmik PNG na plasti"
 
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:1271
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:1267
 #, c-format
 msgid "The PNG image you are importing specifies an offset of %d, %d. Do you want to apply this offset to the layer?"
 msgstr "Slika PNG, ki jo uvaÅate, doloÄa odmik %d, %d. Åelite uveljaviti ta odmik na plasti?"
 
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:1345
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:1335
 #, c-format
 msgid "Error creating PNG write struct while saving '%s'."
 msgstr "Napaka pri ustvarjanju pisalne strukture za PNG pri shranjevanju '%s'."
 
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:1355
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:1345
 #, c-format
 msgid "Error while saving '%s'. Could not save image."
 msgstr "Napaka pri shranjevanju '%s'. Slike ni mogoÄe shraniti."
 
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:1991
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:1968
 #, c-format
 msgid "Error loading UI file '%s': %s"
 msgstr "Napaka pri nalaganju datoteke up. vmesnika '%s': %s"
 
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:1992
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:1969
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Neznana napaka"
 
@@ -4264,7 +4307,7 @@ msgid "PostScript save cannot handle images with alpha channels"
 msgstr "Shranjevanje PostScript ne podpira slik s kanali alfa"
 
 #: ../plug-ins/common/file-ps.c:1804
-#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:985
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:1007
 #, c-format
 msgid "Page %d"
 msgstr "Stran %d"
@@ -4451,118 +4494,90 @@ msgstr "RLE"
 msgid "LZ77"
 msgstr "LZ77"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:201
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:216
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:187
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:202
 msgid "Raw image data"
 msgstr "Surovi podatki slike (RAW)"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1319
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1056
 msgid "Load Image from Raw Data"
 msgstr "NaloÅi sliko iz surovih podatkov"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1357
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1090
 msgid "Image"
 msgstr "Slika"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1368
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1101
 msgid "RGB Alpha"
 msgstr "RGB z alfo"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1369
-msgid "RGB565 Big Endian"
-msgstr "RGB565, najveÄje na koncu"
-
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1370
-msgid "RGB565 Little Endian"
-msgstr "RGB565, najmanjÅe na koncu"
-
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1371
-msgid "BGR565 Big Endian"
-msgstr "BGR565, najveÄje na koncu"
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1102
+msgid "RGB565"
+msgstr "RGB565"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1372
-msgid "BGR565 Little Endian"
-msgstr "BGR565, najmanjÅe na koncu"
-
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1373
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1103
 msgid "Planar RGB"
 msgstr "Ravninska RGB"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1374
-msgid "B&W 1 bit"
-msgstr "Ä/B, 1-bitna"
-
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1375
-msgid "Gray 2 bit"
-msgstr "Sivinska, 2-bitna"
-
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1376
-msgid "Gray 4 bit"
-msgstr "Sivinska, 4-bitna"
-
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1377
-msgid "Gray 8 bit"
-msgstr "Sivinska, 8-bitna"
-
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1378
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1104
 msgid "Indexed"
 msgstr "Indeksirana"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1379
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1105
 msgid "Indexed Alpha"
 msgstr "Indeksirana z alfo"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1384
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1110
 msgid "Image _Type:"
 msgstr "Vrs_ta slike:"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1440
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1160
 msgid "Palette"
 msgstr "Paleta"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1450
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1535
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1170
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1255
 msgid "R, G, B (normal)"
 msgstr "R, G, B (navadno)"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1451
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1537
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1171
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1257
 msgid "B, G, R, X (BMP style)"
 msgstr "B, G, R, X (slog BMP)"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1456
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1176
 msgid "_Palette Type:"
 msgstr "Vrsta _palete:"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1467
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1187
 msgid "Off_set:"
 msgstr "_Zamik:"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1479
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1199
 msgid "Select Palette File"
 msgstr "Izberite datoteko palete"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1485
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1205
 msgid "Pal_ette File:"
 msgstr "Datoteka pal_ete:"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1513
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1233
 msgid "Raw Image"
 msgstr "Surova slika (RAW)"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1521
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1241
 msgid "RGB Save Type"
 msgstr "Vrsta shranjevanja RGB"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1525
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1245
 msgid "Standard (R,G,B)"
 msgstr "Navadno (R,G,B)"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1526
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1246
 msgid "Planar (RRR,GGG,BBB)"
 msgstr "Planarno (RRR,GGG,BBB)"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1531
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1251
 msgid "Indexed Palette Type"
 msgstr "Vrsta indeksirane palete"
 
@@ -4789,30 +4804,39 @@ msgstr "Levo spodaj"
 msgid "Top left"
 msgstr "Levo zgoraj"
 
-#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:186
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:243
 #: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:186
 #: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:203
 msgid "TIFF image"
 msgstr "Slika TIFF"
 
-#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:242
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:297
 #, c-format
 msgid "TIFF '%s' does not contain any directories"
 msgstr "TIFF '%s' ne vsebuje nobenih map"
 
-#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:431
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:486
 msgid "Import from TIFF"
 msgstr "Uvozi iz TIFF"
 
-#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:766
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:788
 #, c-format
 msgid "%s-%d-of-%d-pages"
 msgstr "%s-%d-od-%d-strani"
 
-#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:1002
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:1023
 msgid "TIFF Channel"
 msgstr "Kanal TIFF"
 
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:1032
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:333
+msgid ""
+"Warning:\n"
+"The image you are loading has 16 bits per channel. GIMP can only handle 8 bit, so it will be converted for you. Information will be lost because of this conversion."
+msgstr ""
+"Opozorilo:\n"
+"Slika, ki jo nalagate, ima 16 bitov na kanal. GIMP lahko obdeluje le 8 bitov, zato bo slika pretvorjena. Zaradi te pretvorbe bodo doloÄene informacije izgubljene."
+
 #: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:912
 msgid ""
 "The TIFF format only supports comments in\n"
@@ -5410,7 +5434,7 @@ msgid "Less Sat:"
 msgstr "Manj nasiÄeno:"
 
 #: ../plug-ins/common/filter-pack.c:233
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:530
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:532
 msgid "Current:"
 msgstr "Trenutno:"
 
@@ -5422,122 +5446,122 @@ msgstr "Interaktivno spremeni barve slike"
 msgid "_Filter Pack..."
 msgstr "Komplet _filtrov ..."
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:370
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:372
 msgid "FP can only be used on RGB images."
 msgstr "FP deluje le na slikah RGB."
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:380
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:382
 msgid "FP can only be run interactively."
 msgstr "Paket filtrov lahko zaÅenete le interaktivno."
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:398
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:400
 msgid "Applying filter pack"
 msgstr "Uporaba paketa filtrov ..."
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:522
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:524
 msgid "Original:"
 msgstr "Izvirnik:"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:574
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:576
 msgid "Hue Variations"
 msgstr "Variacije obarvanosti"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:629
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:631
 msgid "Roughness"
 msgstr "Hrapavost"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:674
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1318
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:676
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1320
 msgid "Affected Range"
 msgstr "Prizadeti obseg"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:678
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:680
 msgid "Sha_dows"
 msgstr "_Sence"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:679
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:681
 msgid "_Midtones"
 msgstr "_Srednje vrednosti"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:680
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:682
 msgid "H_ighlights"
 msgstr "Svetla p_odroÄja"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:694
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:696
 msgid "Windows"
 msgstr "Okna"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:704
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:706
 #: ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:676
 msgid "_Saturation"
 msgstr "_NasiÄenost"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:712
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:714
 msgid "A_dvanced"
 msgstr "_Napredno"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:732
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:734
 msgid "Value Variations"
 msgstr "Variacije vrednosti"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:777
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:779
 msgid "Saturation Variations"
 msgstr "Vrednosti nasiÄenosti"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:830
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:832
 msgid "Select Pixels By"
 msgstr "Izberi slikovne toÄke po"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:835
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:837
 msgid "H_ue"
 msgstr "s_vetlosti"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:836
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:838
 msgid "Satu_ration"
 msgstr "na_siÄenosti"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:837
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:839
 msgid "V_alue"
 msgstr "V_rednost"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:863
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:865
 msgid "Show"
 msgstr "PokaÅi"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:868
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:870
 msgid "_Entire image"
 msgstr "_celo sliko"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:869
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:871
 msgid "Se_lection only"
 msgstr "samo _izbor"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:870
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:872
 msgid "Selec_tion in context"
 msgstr "izbor z _okolico"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1201
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1203
 msgid "Filter Pack Simulation"
 msgstr "Simulacija kompleta filtrov"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1291
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1293
 msgid "Shadows:"
 msgstr "Sence:"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1292
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1294
 msgid "Midtones:"
 msgstr "Srednje vrednosti:"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1293
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1295
 msgid "Highlights:"
 msgstr "Svetla podroÄja:"
 
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1306
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1308
 msgid "Advanced Filter Pack Options"
 msgstr "Napredne moÅnosti paketa filtrov"
 
 #. ****************** MISC OPTIONS **************************
-#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1418
+#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1420
 msgid "Preview Size"
 msgstr "Predogledna velikost"
 
@@ -5583,14 +5607,6 @@ msgstr "Y_1:"
 msgid "Y_2:"
 msgstr "Y_2:"
 
-#: ../plug-ins/common/goat-exercise.c:62
-msgid "Exercise a goat"
-msgstr "Povadi kozo"
-
-#: ../plug-ins/common/goat-exercise.c:67
-msgid "Goat-exercise"
-msgstr "Vaja s kozo"
-
 #: ../plug-ins/common/gradient-map.c:84
 msgid "Recolor the image using colors from the active gradient"
 msgstr "Ponovno pobarvaj sliko z uporabo barv aktivnega preliva"
@@ -5956,112 +5972,112 @@ msgstr "Podatki o barvnem profilu slike"
 msgid "Color Profile Information"
 msgstr "Podatki o barvnem profilu"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:619
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:572
 #, c-format
 msgid "Color profile '%s' is not for RGB color space."
 msgstr "Barvni profil '%s' ni primeren za barvni prostor RGB."
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:726
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:679
 msgid "Default RGB working space"
 msgstr "Privzeto delovno okolje RGB"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:822
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:775
 msgid "Data attached as 'icc-profile' does not appear to be an ICC color profile"
 msgstr "Podatki, povezani z 'icc-profile', oÄitno niso barvni profil ICC"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:872
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:825
 #, c-format
 msgid "'%s' does not appear to be an ICC color profile"
 msgstr "'%s' oÄitno ni barvni profil ICC"
 
 #. ICC color profile conversion
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:932
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:885
 #, c-format
 msgid "Converting from '%s' to '%s'"
 msgstr "Pretvarjanje iz '%s' v '%s'"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1176
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1129
 #, c-format
 msgid "Could not load ICC profile from '%s'"
 msgstr "Profila ICC iz '%s' ni mogoÄe naloÅiti"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1198
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1151
 #, c-format
 msgid "The image '%s' has an embedded color profile:"
 msgstr "Slika '%s' ima vdelan barvni profil:"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1242
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1195
 #, c-format
 msgid "Convert the image to the RGB working space (%s)?"
 msgstr "Åelite pretvoriti sliko v delovno okolje RGB (%s)?"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1273
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1226
 msgid "Convert to RGB working space?"
 msgstr "Åelite pretvoriti v delovni prostor RGB?"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1278
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1231
 msgid "_Keep"
 msgstr "_Ohrani"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1283
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1236
 msgid "_Convert"
 msgstr "_Pretvori"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1311
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1264
 #: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-exif.c:436
 msgid "_Don't ask me again"
 msgstr "_Ne vpraÅuj veÄ"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1375
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1328
 msgid "Select destination profile"
 msgstr "Izberite ciljni profil"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1402
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1355
 msgid "All files (*.*)"
 msgstr "Vse datoteke (*.*)"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1407
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1360
 msgid "ICC color profile (*.icc, *.icm)"
 msgstr "Barvni profil ICC (*.icc, *.icm)"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1450
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1403
 #, c-format
 msgid "RGB workspace (%s)"
 msgstr "Delovno okolje RGB (%s)"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1500
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1453
 msgid "Convert to ICC Color Profile"
 msgstr "Pretvori v barvni profil ICC"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1501
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1454
 msgid "Assign ICC Color Profile"
 msgstr "Dodeli barvni profil ICC"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1509
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1462
 msgid "_Assign"
 msgstr "_Dodeli"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1527
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1480
 msgid "Current Color Profile"
 msgstr "Trenutni barvni profil"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1542
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1495
 msgid "Convert to"
 msgstr "Pretvori v"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1542
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1495
 msgid "Assign"
 msgstr "Dodeli"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1566
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1519
 msgid "_Rendering Intent:"
 msgstr "_Namen upodabljanja:"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1582
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1535
 msgid "_Black Point Compensation"
 msgstr "_Kompenzacija Ärne toÄke"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1624
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1577
 msgid "Destination profile is not for RGB color space."
 msgstr "Ciljni profil ni primeren za barvni prostor RGB."
 
@@ -6109,36 +6125,36 @@ msgstr "Popravi izkrivljenost leÄe"
 msgid "Lens Distortion..."
 msgstr "Izkrivljenost _leÄe ..."
 
-#: ../plug-ins/common/lens-distortion.c:377
+#: ../plug-ins/common/lens-distortion.c:379
 msgid "Lens distortion"
 msgstr "Izkrivljenost leÄe"
 
-#: ../plug-ins/common/lens-distortion.c:477
+#: ../plug-ins/common/lens-distortion.c:479
 msgid "Lens Distortion"
 msgstr "Izkrivljenost leÄe"
 
-#: ../plug-ins/common/lens-distortion.c:516
+#: ../plug-ins/common/lens-distortion.c:518
 msgid "_Main:"
 msgstr "_Glavna:"
 
-#: ../plug-ins/common/lens-distortion.c:530
+#: ../plug-ins/common/lens-distortion.c:532
 msgid "_Edge:"
 msgstr "_Robna:"
 
-#: ../plug-ins/common/lens-distortion.c:544
+#: ../plug-ins/common/lens-distortion.c:546
 #: ../plug-ins/flame/flame.c:1236
 msgid "_Zoom:"
 msgstr "_PoveÄava:"
 
-#: ../plug-ins/common/lens-distortion.c:558
+#: ../plug-ins/common/lens-distortion.c:560
 msgid "_Brighten:"
 msgstr "_Posvetli:"
 
-#: ../plug-ins/common/lens-distortion.c:572
+#: ../plug-ins/common/lens-distortion.c:574
 msgid "_X shift:"
 msgstr "Odmik _X:"
 
-#: ../plug-ins/common/lens-distortion.c:586
+#: ../plug-ins/common/lens-distortion.c:588
 msgid "_Y shift:"
 msgstr "Odmik _Y:"
 
@@ -6175,37 +6191,37 @@ msgstr "PoÅlji sliko po e-poÅti"
 msgid "Send by E_mail..."
 msgstr "PoÅlji po e-poÅti ..."
 
-#: ../plug-ins/common/mail.c:403
+#: ../plug-ins/common/mail.c:407
 msgid "Send by Email"
 msgstr "PoÅlji po e-poÅti"
 
-#: ../plug-ins/common/mail.c:408
+#: ../plug-ins/common/mail.c:412
 msgid "_Send"
 msgstr "_PoÅlji"
 
-#: ../plug-ins/common/mail.c:440
+#: ../plug-ins/common/mail.c:444
 msgid "_Filename:"
 msgstr "_Ime datoteke:"
 
-#: ../plug-ins/common/mail.c:452
+#: ../plug-ins/common/mail.c:456
 msgctxt "email-address"
 msgid "_To:"
 msgstr "_Za:"
 
-#: ../plug-ins/common/mail.c:466
+#: ../plug-ins/common/mail.c:470
 msgctxt "email-address"
 msgid "_From:"
 msgstr "_Od:"
 
-#: ../plug-ins/common/mail.c:478
+#: ../plug-ins/common/mail.c:482
 msgid "S_ubject:"
 msgstr "_Zadeva:"
 
-#: ../plug-ins/common/mail.c:587
+#: ../plug-ins/common/mail.c:591
 msgid "some sort of error with the file extension or lack thereof"
 msgstr "neke vrste napaka s konÄnico datoteke ali njeno odsotnostjo"
 
-#: ../plug-ins/common/mail.c:723
+#: ../plug-ins/common/mail.c:727
 #, c-format
 msgid "Could not start sendmail (%s)"
 msgstr "sendmaila ni mogoÄe zagnati (%s)"
@@ -6218,24 +6234,24 @@ msgstr "Reducira sliko na Äisto rdeÄo, zeleno in modro barvo"
 msgid "Maxim_um RGB..."
 msgstr "Na_jveÄji RGB ..."
 
-#: ../plug-ins/common/max-rgb.c:132
+#: ../plug-ins/common/max-rgb.c:134
 #: ../plug-ins/common/noise-hsv.c:158
 msgid "Can only operate on RGB drawables."
 msgstr "Deluje le na risanih elementih RGB."
 
-#: ../plug-ins/common/max-rgb.c:232
+#: ../plug-ins/common/max-rgb.c:234
 msgid "Max RGB"
 msgstr "NajveÄji RGB"
 
-#: ../plug-ins/common/max-rgb.c:257
+#: ../plug-ins/common/max-rgb.c:259
 msgid "Maximum RGB Value"
 msgstr "NajveÄja vrednost RGB"
 
-#: ../plug-ins/common/max-rgb.c:291
+#: ../plug-ins/common/max-rgb.c:293
 msgid "_Hold the maximal channels"
 msgstr "_ZadrÅi najveÄje kanale"
 
-#: ../plug-ins/common/max-rgb.c:294
+#: ../plug-ins/common/max-rgb.c:296
 msgid "Ho_ld the minimal channels"
 msgstr "Za_drÅi najmanjÅe kanale"
 
@@ -6738,7 +6754,7 @@ msgid "Photocopy"
 msgstr "Fotokopiraj"
 
 #: ../plug-ins/common/photocopy.c:892
-#: ../plug-ins/common/sharpen.c:507
+#: ../plug-ins/common/sharpen.c:509
 #: ../plug-ins/common/softglow.c:699
 msgid "_Sharpness:"
 msgstr "_Ostrina:"
@@ -6751,6 +6767,30 @@ msgstr "Odstotek _Ärnine:"
 msgid "Percent _white:"
 msgstr "Odstotek _beline:"
 
+#: ../plug-ins/common/pixelize.c:164
+msgid "Simplify image into an array of solid-colored squares"
+msgstr "Poenostavi sliko v mreÅo enakomerno pobarvanih kvadratov"
+
+#: ../plug-ins/common/pixelize.c:171
+msgid "_Pixelize..."
+msgstr "_Pikseliraj ..."
+
+#: ../plug-ins/common/pixelize.c:273
+msgid "Pixelizing"
+msgstr "Pikselacija ..."
+
+#: ../plug-ins/common/pixelize.c:316
+msgid "Pixelize"
+msgstr "Pikseliraj"
+
+#: ../plug-ins/common/pixelize.c:353
+msgid "Pixel _width:"
+msgstr "Åirina slikovne _toÄke:"
+
+#: ../plug-ins/common/pixelize.c:358
+msgid "Pixel _height:"
+msgstr "ViÅina slikovne toÄ_ke:"
+
 #: ../plug-ins/common/plasma.c:176
 msgid "Create a random plasma texture"
 msgstr "Ustvari nakljuÄno teksturo plazme"
@@ -6841,6 +6881,54 @@ msgstr "Seznamski pogled"
 msgid "Tree View"
 msgstr "Drevesni pogled"
 
+#: ../plug-ins/common/polar-coords.c:156
+msgid "Convert image to or from polar coordinates"
+msgstr "Pretvori sliko v ali iz polarnih koordinat"
+
+#: ../plug-ins/common/polar-coords.c:163
+msgid "P_olar Coordinates..."
+msgstr "P_olarne koordinate ..."
+
+#: ../plug-ins/common/polar-coords.c:361
+msgid "Polar coordinates"
+msgstr "Polarne koordinate"
+
+#: ../plug-ins/common/polar-coords.c:591
+msgid "Polar Coordinates"
+msgstr "Polarne koordinate"
+
+#: ../plug-ins/common/polar-coords.c:631
+msgid "Circle _depth in percent:"
+msgstr "_Globina kroga v odstotkih:"
+
+#: ../plug-ins/common/polar-coords.c:643
+msgid "Offset _angle:"
+msgstr "Kot _zamika:"
+
+#: ../plug-ins/common/polar-coords.c:659
+msgid "_Map backwards"
+msgstr "_Poslikaj nazaj"
+
+#: ../plug-ins/common/polar-coords.c:665
+msgid "If checked the mapping will begin at the right side, as opposed to beginning at the left."
+msgstr "Äe je vkljuÄeno, se bo preslikava zaÄela na desni strani, sicer na levi."
+
+#: ../plug-ins/common/polar-coords.c:676
+msgid "Map from _top"
+msgstr "Poslikaj z _vrha"
+
+#: ../plug-ins/common/polar-coords.c:682
+msgid "If unchecked the mapping will put the bottom row in the middle and the top row on the outside. If checked it will be the opposite."
+msgstr "Äe ni oznaÄeno, bo preslikava postavila vrstico z dnu na sredino in vrhnjo vrstico navzven. Äe je oznaÄeno, bo ravno obratno."
+
+#: ../plug-ins/common/polar-coords.c:694
+msgid "To _polar"
+msgstr "V _polarne"
+
+#: ../plug-ins/common/polar-coords.c:700
+msgid "If unchecked the image will be circularly mapped onto a rectangle. If checked the image will be mapped onto a circle."
+msgstr "Äe ni oznaÄeno, bo slika kroÅno poslikana na pravokotnik. Äe je oznaÄeno, bo slika poslikana na krog."
+
 #: ../plug-ins/common/procedure-browser.c:83
 msgid "List available procedures in the PDB"
 msgstr "Seznam procedur, na voljo v PDB"
@@ -6890,7 +6978,7 @@ msgid "Red Eye Removal"
 msgstr "Odstranitev uÄinka rdeÄih oÄi"
 
 #: ../plug-ins/common/red-eye-removal.c:171
-#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:890
+#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:891
 #: ../plug-ins/common/wind.c:1006
 #: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:455
 #: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:539
@@ -6917,49 +7005,49 @@ msgstr "Razmesti slikovne toÄke z vzorcem grbanÄenja"
 msgid "_Ripple..."
 msgstr "_ZgrbanÄi ..."
 
-#: ../plug-ins/common/ripple.c:221
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:223
 msgid "Rippling"
 msgstr "GrbanÄenje ..."
 
-#: ../plug-ins/common/ripple.c:483
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:485
 msgid "Ripple"
 msgstr "ZgrbanÄi"
 
-#: ../plug-ins/common/ripple.c:542
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:544
 msgid "_Retain tilability"
 msgstr "_Ohrani sposobnost tlakovanja"
 
 #. Edges toggle box
-#: ../plug-ins/common/ripple.c:579
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:581
 msgid "Edges"
 msgstr "Robovi"
 
-#: ../plug-ins/common/ripple.c:585
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:587
 msgid "_Blank"
 msgstr "P_razni"
 
 #. Wave toggle box
-#: ../plug-ins/common/ripple.c:608
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:610
 msgid "Wave Type"
 msgstr "Vrsta valovanja"
 
-#: ../plug-ins/common/ripple.c:612
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:614
 msgid "Saw_tooth"
 msgstr "_Zobec Åage"
 
-#: ../plug-ins/common/ripple.c:613
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:615
 msgid "S_ine"
 msgstr "S_inus"
 
-#: ../plug-ins/common/ripple.c:636
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:638
 msgid "_Period:"
 msgstr "_Perioda:"
 
-#: ../plug-ins/common/ripple.c:649
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:651
 msgid "A_mplitude:"
 msgstr "A_mplituda:"
 
-#: ../plug-ins/common/ripple.c:662
+#: ../plug-ins/common/ripple.c:664
 msgid "Phase _shift:"
 msgstr "_Fazni zamik:"
 
@@ -7069,78 +7157,90 @@ msgstr "Ustvari sliko iz podroÄja zaslona"
 msgid "_Screenshot..."
 msgstr "_Posnetek namizja ..."
 
-#: ../plug-ins/common/screenshot.c:427
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:418
 msgid "Error selecting the window"
 msgstr "Napaka pri izbiranju okna"
 
-#: ../plug-ins/common/screenshot.c:795
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:786
 msgid "Importing screenshot"
 msgstr "Uvoz zaslonske slike ..."
 
-#: ../plug-ins/common/screenshot.c:821
-#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1097
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:812
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1085
 msgid "Screenshot"
 msgstr "Posnetek namizja"
 
-#: ../plug-ins/common/screenshot.c:862
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:853
 msgid "Mouse Pointer"
 msgstr "MiÅkin kazalec"
 
-#: ../plug-ins/common/screenshot.c:984
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:972
 msgid "Specified window not found"
 msgstr "Navedenega okna ni mogoÄe najti"
 
-#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1106
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1094
 msgid "S_nap"
 msgstr "_Pripni"
 
-#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1136
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1124
 msgid "After the delay, the screenshot is taken."
 msgstr "Posnetek namizja nastane po zakasnitvi."
 
-#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1138
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1126
 msgid "After the delay, drag your mouse to select the region for the screenshot."
 msgstr "Po zamiku povlecite miÅko, da izberete podroÄje posnetka namizja."
 
-#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1141
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1129
 msgid "At the end of the delay, click in a window to snap it."
 msgstr "Po koncu zamika kliknite v okno, da ga poslikate."
 
 #. Area
-#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1147
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1135
 msgid "Area"
 msgstr "PodroÄje"
 
-#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1158
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1146
 msgid "Take a screenshot of a single _window"
 msgstr "Naredi posnetek posameznega _okna"
 
-#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1177
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1165
 msgid "Include window _decoration"
 msgstr "VkljuÄi _okrasitev okna"
 
-#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1197
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1185
 msgid "Take a screenshot of the entire _screen"
 msgstr "Naredi posnetek _celega zaslona"
 
-#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1216
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1204
 msgid "Include _mouse pointer"
 msgstr "VkljuÄi kazalec _miÅke"
 
-#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1237
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1225
 msgid "Select a _region to grab"
 msgstr "Izberi _podroÄje za zajem"
 
 #. Delay
-#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1252
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1240
 msgid "Delay"
 msgstr "Zakasni"
 
 #. this is the unit label of a spinbutton
-#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1274
+#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1262
 msgid "seconds"
 msgstr "sekund"
 
+#: ../plug-ins/common/semi-flatten.c:67
+msgid "Replace partial transparency with the current background color"
+msgstr "Zamenjaj delno prosojnost s trenutno barvo ozadja"
+
+#: ../plug-ins/common/semi-flatten.c:74
+msgid "_Semi-Flatten"
+msgstr "_Delno sploÅÄi"
+
+#: ../plug-ins/common/semi-flatten.c:112
+msgid "Semi-Flattening"
+msgstr "Delno sploÅÄevanje ..."
+
 #: ../plug-ins/common/sharpen.c:111
 msgid "Make image sharper (less powerful than Unsharp Mask)"
 msgstr "Naredi sliko bolj ostro (manj zmogljivo od Razostri masko)"
@@ -7152,11 +7252,11 @@ msgstr "_Izostri ..."
 #.
 #. * Let the user know what we're doing...
 #.
-#: ../plug-ins/common/sharpen.c:301
+#: ../plug-ins/common/sharpen.c:303
 msgid "Sharpening"
 msgstr "Ostrenje ..."
 
-#: ../plug-ins/common/sharpen.c:471
+#: ../plug-ins/common/sharpen.c:473
 msgid "Sharpen"
 msgstr "Izostri"
 
@@ -7322,15 +7422,15 @@ msgstr "Iz slike izdelaj gladko barvno paleto"
 msgid "Smoo_th Palette..."
 msgstr "_Zgladi paleto ..."
 
-#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:177
+#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:179
 msgid "Deriving smooth palette"
 msgstr "Ustvarjanje zglajene palete ..."
 
-#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:411
+#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:413
 msgid "Smooth Palette"
 msgstr "Zgladi paleto"
 
-#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:452
+#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:454
 msgid "_Search depth:"
 msgstr "Globina _iskanja:"
 
@@ -7659,35 +7759,37 @@ msgstr "Ustvari sliko krogle s teksturo"
 msgid "Sphere _Designer..."
 msgstr "_Oblikovalec krogle ..."
 
-#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:3105
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:3107
 msgid "Region selected for plug-in is empty"
 msgstr "Izbrano podroÄje za vstavek je prazno"
 
-#: ../plug-ins/common/tile.c:101
-msgid "Create an array of copies of the image"
-msgstr "Ustvari vrsto kopij slike"
+#: ../plug-ins/common/threshold-alpha.c:85
+msgid "Make transparency all-or-nothing"
+msgstr "Naredi prosojnost vse-ali-niÄ"
 
-#: ../plug-ins/common/tile.c:111
-msgid "_Tile..."
-msgstr "_Tlakuj ..."
+#: ../plug-ins/common/threshold-alpha.c:90
+msgid "_Threshold Alpha..."
+msgstr "_Prag alfa ..."
 
-#. Set the tile cache size
-#: ../plug-ins/common/tile.c:185
-#: ../plug-ins/common/tile-small.c:326
-msgid "Tiling"
-msgstr "Tlakovanje ..."
+#: ../plug-ins/common/threshold-alpha.c:131
+msgid "The layer has its alpha channel locked."
+msgstr "Slika ima zaklenjen kanal alfa."
 
-#: ../plug-ins/common/tile.c:397
-msgid "Tile"
-msgstr "Tlakuj"
+#: ../plug-ins/common/threshold-alpha.c:137
+msgid "RGBA/GRAYA drawable is not selected."
+msgstr "Risba RGBA/GRAYA ni izbrana."
 
-#: ../plug-ins/common/tile.c:419
-msgid "Tile to New Size"
-msgstr "Tlakuj z novo velikostjo"
+#: ../plug-ins/common/threshold-alpha.c:165
+msgid "Coloring transparency"
+msgstr "Barvanje prosojnosti ..."
 
-#: ../plug-ins/common/tile.c:441
-msgid "C_reate new image"
-msgstr "_Ustvari novo sliko"
+#: ../plug-ins/common/threshold-alpha.c:248
+msgid "Threshold Alpha"
+msgstr "Prag alfa"
+
+#: ../plug-ins/common/threshold-alpha.c:284
+msgid "Threshold:"
+msgstr "Prag:"
 
 #: ../plug-ins/common/tile-glass.c:124
 msgid "Simulate distortion caused by square glass tiles"
@@ -7807,51 +7909,77 @@ msgstr "Tlakuj sliko v manjÅe razliÄice izvirnika"
 msgid "_Small Tiles..."
 msgstr "_Majhni tlakovci ..."
 
-#: ../plug-ins/common/tile-small.c:268
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:270
 msgid "Region selected for filter is empty."
 msgstr "PodroÄje, izbrano za filtriranje, je prazno."
 
+#. Set the tile cache size
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:328
+#: ../plug-ins/common/tile.c:185
+msgid "Tiling"
+msgstr "Tlakovanje ..."
+
 #. Get the preview image
-#: ../plug-ins/common/tile-small.c:369
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:371
 msgid "Small Tiles"
 msgstr "Majhni tlakovci"
 
 #. Area for buttons etc
 #. Flip
-#: ../plug-ins/common/tile-small.c:419
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:421
 #: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:609
 msgid "Flip"
 msgstr "Prezrcali"
 
-#: ../plug-ins/common/tile-small.c:468
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:470
 msgid "A_ll tiles"
 msgstr "_Vsi tlakovci"
 
-#: ../plug-ins/common/tile-small.c:482
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:484
 msgid "Al_ternate tiles"
 msgstr "_Alternativni tlakovci"
 
-#: ../plug-ins/common/tile-small.c:496
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:498
 msgid "_Explicit tile"
 msgstr "Tlakuj _eksplicitno"
 
-#: ../plug-ins/common/tile-small.c:502
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:504
 msgid "Ro_w:"
 msgstr "_Vrstica:"
 
-#: ../plug-ins/common/tile-small.c:528
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:530
 msgid "Col_umn:"
 msgstr "_Stolpec:"
 
-#: ../plug-ins/common/tile-small.c:583
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:585
 msgid "O_pacity:"
 msgstr "_Prekrivnost:"
 
 #. Lower frame saying howmany segments
-#: ../plug-ins/common/tile-small.c:592
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:594
 msgid "Number of Segments"
 msgstr "Åtevilo odsekov"
 
+#: ../plug-ins/common/tile.c:101
+msgid "Create an array of copies of the image"
+msgstr "Ustvari vrsto kopij slike"
+
+#: ../plug-ins/common/tile.c:111
+msgid "_Tile..."
+msgstr "_Tlakuj ..."
+
+#: ../plug-ins/common/tile.c:397
+msgid "Tile"
+msgstr "Tlakuj"
+
+#: ../plug-ins/common/tile.c:419
+msgid "Tile to New Size"
+msgstr "Tlakuj z novo velikostjo"
+
+#: ../plug-ins/common/tile.c:441
+msgid "C_reate new image"
+msgstr "_Ustvari novo sliko"
+
 #: ../plug-ins/common/unit-editor.c:94
 msgid "Saved"
 msgstr "Shranjeno"
@@ -7984,14 +8112,26 @@ msgstr "Najbolj razÅirjena metoda ostrenja slik"
 msgid "_Unsharp Mask..."
 msgstr "_ZabriÅi masko ..."
 
-#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:683
+#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:684
 msgid "Merging"
 msgstr "Spajanje ..."
 
-#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:827
+#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:828
 msgid "Unsharp Mask"
 msgstr "ZabriÅi masko"
 
+#: ../plug-ins/common/value-invert.c:89
+msgid "Invert the brightness of each pixel"
+msgstr "Preobrni svetlost vsake slikovne toÄke"
+
+#: ../plug-ins/common/value-invert.c:103
+msgid "_Value Invert"
+msgstr "_Vrednost preobrni"
+
+#: ../plug-ins/common/value-invert.c:190
+msgid "Value Invert"
+msgstr "Preobrni vrednosti"
+
 #: ../plug-ins/common/value-propagate.c:189
 msgid "More _white (larger value)"
 msgstr "VeÄ _beline (veÄja vrednost)"
@@ -8233,124 +8373,124 @@ msgstr "Zvije ali razmaÅe sliko na veliko razliÄnih naÄinov"
 msgid "_Warp..."
 msgstr "_Ukrivi ..."
 
-#: ../plug-ins/common/warp.c:374
+#: ../plug-ins/common/warp.c:376
 msgid "Warp"
 msgstr "Ukrivi"
 
-#: ../plug-ins/common/warp.c:396
+#: ../plug-ins/common/warp.c:398
 msgid "Basic Options"
 msgstr "Osnovne nastavitve"
 
-#: ../plug-ins/common/warp.c:418
+#: ../plug-ins/common/warp.c:420
 msgid "Step size:"
 msgstr "Velikost koraka:"
 
-#: ../plug-ins/common/warp.c:432
+#: ../plug-ins/common/warp.c:434
 #: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:771
 #: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:1209
 msgid "Iterations:"
 msgstr "Ponovitve:"
 
 #. Displacement map menu
-#: ../plug-ins/common/warp.c:441
+#: ../plug-ins/common/warp.c:443
 msgid "Displacement map:"
 msgstr "Zemljevid razmestitve:"
 
 #. =======================================================================
 #. Displacement Type
-#: ../plug-ins/common/warp.c:459
+#: ../plug-ins/common/warp.c:461
 msgid "On edges:"
 msgstr "Na robovih:"
 
-#: ../plug-ins/common/warp.c:470
+#: ../plug-ins/common/warp.c:472
 msgid "Wrap"
 msgstr "Ovij"
 
-#: ../plug-ins/common/warp.c:485
+#: ../plug-ins/common/warp.c:487
 msgid "Smear"
 msgstr "RazmaÅi"
 
-#: ../plug-ins/common/warp.c:500
+#: ../plug-ins/common/warp.c:502
 #: ../plug-ins/file-fits/fits.c:1020
 #: ../plug-ins/flame/flame.c:1174
 #: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1497
 msgid "Black"
 msgstr "Ärna"
 
-#: ../plug-ins/common/warp.c:515
+#: ../plug-ins/common/warp.c:517
 msgid "Foreground color"
 msgstr "Barva ospredja"
 
 #. --------------------------------------------------------------------
 #. ---------  The secondary table     --------------------------
-#: ../plug-ins/common/warp.c:535
+#: ../plug-ins/common/warp.c:537
 msgid "Advanced Options"
 msgstr "Napredne moÅnosti"
 
-#: ../plug-ins/common/warp.c:551
+#: ../plug-ins/common/warp.c:553
 msgid "Dither size:"
 msgstr "Velikost drgeta:"
 
-#: ../plug-ins/common/warp.c:564
+#: ../plug-ins/common/warp.c:566
 msgid "Rotation angle:"
 msgstr "Kot sukanja:"
 
-#: ../plug-ins/common/warp.c:577
+#: ../plug-ins/common/warp.c:579
 msgid "Substeps:"
 msgstr "Podkoraki:"
 
 #. Magnitude map menu
-#: ../plug-ins/common/warp.c:586
+#: ../plug-ins/common/warp.c:588
 msgid "Magnitude map:"
 msgstr "Zemljevid z magnitudami:"
 
-#: ../plug-ins/common/warp.c:608
+#: ../plug-ins/common/warp.c:610
 msgid "Use magnitude map"
 msgstr "Uporabi zemljevid z magnitudami"
 
 #. --------------------------------------------------------------------
 #. ---------  The "other" table     --------------------------
-#: ../plug-ins/common/warp.c:621
+#: ../plug-ins/common/warp.c:623
 msgid "More Advanced Options"
 msgstr "VeÄ naprednih moÅnosti"
 
-#: ../plug-ins/common/warp.c:638
+#: ../plug-ins/common/warp.c:640
 msgid "Gradient scale:"
 msgstr "Sprememba merila preliva:"
 
-#: ../plug-ins/common/warp.c:657
+#: ../plug-ins/common/warp.c:659
 msgid "Gradient map selection menu"
 msgstr "Izbirnik poslikave s prelivom"
 
-#: ../plug-ins/common/warp.c:667
+#: ../plug-ins/common/warp.c:669
 msgid "Vector mag:"
 msgstr "Mag. vektor:"
 
 #. Angle
-#: ../plug-ins/common/warp.c:682
+#: ../plug-ins/common/warp.c:684
 #: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:567
 msgid "Angle:"
 msgstr "Kot:"
 
-#: ../plug-ins/common/warp.c:701
+#: ../plug-ins/common/warp.c:703
 msgid "Fixed-direction-vector map selection menu"
 msgstr "Meni zemljevida z vektorji nespremenljive smeri"
 
 #. make sure layer is visible
-#: ../plug-ins/common/warp.c:1176
+#: ../plug-ins/common/warp.c:1178
 msgid "Smoothing X gradient"
 msgstr "Glajenje gradienta X ..."
 
-#: ../plug-ins/common/warp.c:1179
+#: ../plug-ins/common/warp.c:1181
 msgid "Smoothing Y gradient"
 msgstr "Glajenje gradienta Y ..."
 
 #. calculate new X,Y Displacement image maps
-#: ../plug-ins/common/warp.c:1226
+#: ../plug-ins/common/warp.c:1228
 msgid "Finding XY gradient"
 msgstr "Iskanje gradienta XY ..."
 
-#: ../plug-ins/common/warp.c:1247
+#: ../plug-ins/common/warp.c:1249
 #, c-format
 msgid "Flow step %d"
 msgstr "Korak poteka %d ..."
@@ -8652,63 +8792,63 @@ msgstr "Napaka pri branju glave slikovne datoteke BMP pri '%s'"
 msgid "Unsupported compression (%lu) in BMP file from '%s'"
 msgstr "Nepodprti naÄin stiskanja:(%lu) v datoteki BMP iz '%s'"
 
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:598
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:599
 msgid "Unrecognized or invalid BMP compression format."
 msgstr "Neprepoznan ali neveljaven zapis stiskanja BMP."
 
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:640
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:641
 msgid "Unsupported or invalid bitdepth."
 msgstr "Nepodprta vrsta datoteke ali neveljavna bitna globina."
 
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:827
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:868
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:918
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:829
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:870
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:920
 msgid "The bitmap ends unexpectedly."
 msgstr "Bitna slika se nepriÄakovano zakljuÄi."
 
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:195
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:227
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:191
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:217
 msgid "Cannot save indexed image with transparency in BMP file format."
 msgstr "Indeksirane slike s prosojnostjo ni mogoÄe shraniti v zapisu BMP."
 
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:197
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:229
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:193
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:219
 msgid "Alpha channel will be ignored."
 msgstr "Kanal alfa ne bo upoÅtevan."
 
 #. Run-Length Encoded
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:879
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:864
 msgid "_Run-Length Encoded"
 msgstr "_Kodirano s tekoÄo dolÅino (RLE)"
 
 #. Compatibility Options
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:892
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:877
 msgid "Co_mpatibility Options"
 msgstr "MoÅnosti z_druÅljivosti"
 
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:902
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:887
 msgid "_Do not write color space information"
 msgstr "_Ne zapisuj podatkov o barvnem prostoru"
 
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:904
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:889
 msgid "Some applications can not read BMP images that include color space information. GIMP writes color space information by default. Enabling this option will cause GIMP to not write color space information to the file."
 msgstr "Nekateri programi ne morejo brati slik BMP, ki vsebujejo podatke o barvnem prostoru. GIMP privzeto zapiÅe podatke o barvnem prostoru. S to moÅnostjo GIMP v datoteko ne bo zapisal podatkov o barvnem prostoru."
 
 #. Advanced Options
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:920
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:905
 #: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:901
 msgid "_Advanced Options"
 msgstr "_Napredne moÅnosti"
 
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:935
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:920
 msgid "16 bits"
 msgstr "16-bitno"
 
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:971
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:956
 msgid "24 bits"
 msgstr "24-bitno"
 
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:988
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:973
 msgid "32 bits"
 msgstr "32-bitno"
 
@@ -8717,27 +8857,23 @@ msgstr "32-bitno"
 msgid "Windows BMP image"
 msgstr "Slika Windows BMP"
 
-#: ../plug-ins/file-compressor/file-compressor.c:175
+#: ../plug-ins/file-compressor/file-compressor.c:166
 msgid "gzip archive"
 msgstr "Arhiv gzip"
 
-#: ../plug-ins/file-compressor/file-compressor.c:194
+#: ../plug-ins/file-compressor/file-compressor.c:185
 msgid "bzip archive"
 msgstr "Arhiv bzip"
 
-#: ../plug-ins/file-compressor/file-compressor.c:213
-msgid "xz archive"
-msgstr "Arhiv xz"
-
-#: ../plug-ins/file-compressor/file-compressor.c:420
+#: ../plug-ins/file-compressor/file-compressor.c:392
 msgid "No sensible file extension, saving as compressed XCF."
 msgstr "KonÄnica datoteke ni znana, poteka shranjevanje v stisnjeni XCF."
 
-#: ../plug-ins/file-compressor/file-compressor.c:476
+#: ../plug-ins/file-compressor/file-compressor.c:448
 msgid "No sensible file extension, attempting to load with file magic."
 msgstr "KonÄnica ni smiselna, nalaganje poteka s pomoÄjo Äarovnika za datoteke."
 
-#: ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:104
+#: ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:102
 msgid "G3 fax image"
 msgstr "Slika faksa G3"
 
@@ -8866,7 +9002,7 @@ msgid "Icon #%i"
 msgstr "Ikona #%i"
 
 #: ../plug-ins/file-ico/ico-load.c:722
-#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:692
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:691
 #: ../plug-ins/file-psd/psd-thumb-load.c:84
 #, c-format
 msgid "Opening thumbnail for '%s'"
@@ -9027,7 +9163,7 @@ msgstr "S_hrani privzete vrednosti"
 msgid "JPEG image"
 msgstr "Slika JPEG"
 
-#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg.c:309
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg.c:303
 msgid "Export Preview"
 msgstr "Izvozi predogled"
 
@@ -9062,14 +9198,6 @@ msgstr "Nepodprta ali neveljavna velikost slike: %dx%d"
 msgid "Unsupported color mode: %s"
 msgstr "Nepodprti barvni naÄin: %s"
 
-#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:333
-msgid ""
-"Warning:\n"
-"The image you are loading has 16 bits per channel. GIMP can only handle 8 bit, so it will be converted for you. Information will be lost because of this conversion."
-msgstr ""
-"Opozorilo:\n"
-"Slika, ki jo nalagate, ima 16 bitov na kanal. GIMP lahko obdeluje le 8 bitov, zato bo slika pretvorjena. Zaradi te pretvorbe bodo doloÄene informacije izgubljene."
-
 #: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:349
 #, c-format
 msgid "Unsupported bit depth: %d"
@@ -9167,48 +9295,48 @@ msgstr "NepriÄakovan konec datoteke"
 msgid "Silicon Graphics IRIS image"
 msgstr "Slika IRIS Silicon Graphics"
 
-#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:327
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:325
 #, c-format
 msgid "Could not open '%s' for reading."
 msgstr "'%s' ni mogoÄe odpreti za branje."
 
-#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:345
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:343
 #, c-format
 msgid "Invalid width: %hu"
 msgstr "Neveljavna Åirina: %hu"
 
-#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:352
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:350
 #, c-format
 msgid "Invalid height: %hu"
 msgstr "Neveljavna viÅina: %hu"
 
-#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:359
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:357
 #, c-format
 msgid "Invalid number of channels: %hu"
 msgstr "Neveljavno Åtevilo kanalov: %hu"
 
-#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:576
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:571
 #, c-format
 msgid "Could not open '%s' for writing."
 msgstr "Datoteke '%s' ni mogoÄe odpreti za pisanje."
 
-#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:662
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:652
 msgid "SGI"
 msgstr "SGI"
 
-#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:664
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:654
 msgid "Compression type"
 msgstr "Vrsta stiskanja"
 
-#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:668
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:658
 msgid "No compression"
 msgstr "brez stiskanja"
 
-#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:670
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:660
 msgid "RLE compression"
 msgstr "stiskanje RLE"
 
-#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:672
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:662
 msgid ""
 "Aggressive RLE\n"
 "(not supported by SGI)"
@@ -10232,12 +10360,12 @@ msgstr "Urejate predmet, ki je namenjen samo branju - ne boste ga mogli shraniti
 msgid "Regular Polygon Number of Sides"
 msgstr "Åtevilo stranic pravilnega mnogokotnika"
 
-#: ../plug-ins/gfig/gfig-preview.c:328
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-preview.c:337
 msgid "Object Details"
 msgstr "Podrobnosti o predmetu"
 
 #. Position labels
-#: ../plug-ins/gfig/gfig-preview.c:379
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-preview.c:388
 msgid "XY position:"
 msgstr "PoloÅaj XY:"
 
@@ -10443,11 +10571,11 @@ msgstr "Izvede razliÄne umetniÅke operacije"
 msgid "_GIMPressionist..."
 msgstr "_GIMPresionist ..."
 
-#: ../plug-ins/gimpressionist/gimp.c:162
+#: ../plug-ins/gimpressionist/gimp.c:164
 msgid "The selection does not intersect the active layer or mask."
 msgstr "Izbor ne seka aktivne plasti ali maske."
 
-#: ../plug-ins/gimpressionist/gimp.c:389
+#: ../plug-ins/gimpressionist/gimp.c:391
 msgid "Painting"
 msgstr "Slikanje ..."
 
@@ -12893,11 +13021,11 @@ msgstr "_Naslov slike:"
 
 #: ../plug-ins/metadata/interface.c:231
 msgid "_Author:"
-msgstr "Avt_or:"
+msgstr "_Avtor:"
 
 #: ../plug-ins/metadata/interface.c:256
 msgid "Description _writer:"
-msgstr "_Pisec opisa:"
+msgstr "Pise_c opisa:"
 
 #: ../plug-ins/metadata/interface.c:272
 msgid "_Keywords:"
@@ -12965,7 +13093,7 @@ msgstr "_Uvozi XMP ..."
 
 #: ../plug-ins/metadata/interface.c:612
 msgid "_Export XMP..."
-msgstr "_Izvozi XMP ..."
+msgstr "Izvozi XMP ..."
 
 #: ../plug-ins/metadata/metadata.c:185
 msgid "View and edit metadata (EXIF, IPTC, XMP)"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]