[vino] Updated Greek translationcommit 679daae6068bae478671b328a62ce0c19ea865eb
Author: Tom Tryfonidis <tomtryf gmail com>
Date:   Sun Aug 26 23:06:25 2012 +0300

    Updated Greek translation

 po/el.po |  370 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------
 1 files changed, 240 insertions(+), 130 deletions(-)
---
diff --git a/po/el.po b/po/el.po
index e89a323..1ad148b 100644
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -10,15 +10,16 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: vino.HEAD\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=vino&keywords=I18N+L10N&component=Preferences Dialog\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-06-04 19:35+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-06-29 01:55+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=vino&keywords=I18N+L10N&component=Preferences Dialog\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-26 14:39+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-26 21:33+0200\n"
 "Last-Translator: Tom Tryfonidis <tomtryf gmail com>\n"
 "Language-Team: team gnome gr\n"
+"Language: el\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: el\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
 
@@ -42,7 +43,9 @@ msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏ ÏÏÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎÏÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ Ï
 
 #: ../capplet/vino-preferences.c:298
 msgid "Your desktop is only reachable over the local network."
-msgstr "Î ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎ ÎÏÎÎ ÎÎÏÏ ÏÎÏ ÏÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏ."
+msgstr ""
+"Î ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎ ÎÏÎÎ ÎÎÏÏ ÏÎÏ ÏÎÏÎÎÎÏ "
+"ÎÎÎÏÏÎÏ."
 
 #: ../capplet/vino-preferences.c:311
 msgid " or "
@@ -51,7 +54,9 @@ msgstr " Î "
 #: ../capplet/vino-preferences.c:315
 #, c-format
 msgid "Others can access your computer using the address %s."
-msgstr "ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏ ÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÏÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏÎ %s."
+msgstr ""
+"ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏ ÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÏÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ "
+"ÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏÎ %s."
 
 #: ../capplet/vino-preferences.c:324
 msgid "Nobody can access your desktop."
@@ -64,120 +69,170 @@ msgstr "ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÏ"
 
 #: ../capplet/vino-preferences.desktop.in.in.h:2
 msgid "Choose how other users can remotely view your desktop"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÏÏÏÏÎÏ ÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏ ÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ"
+msgstr ""
+"ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÏÏÏÏÎÏ ÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏ ÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎ ÏÎÎ "
+"ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ"
+
+#: ../common/vino-keyring.c:54 ../tools/vino-passwd.c:54
+msgid "Remote desktop sharing password"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏ."
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:1
 msgid "Enable remote access to the desktop"
 msgstr "ÎÎ ÎÏÎÏÏÎÏÎÏÎÎ ÏÏÎÏÏ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ"
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:2
-msgid "If true, allows remote access to the desktop via the RFB protocol. Users on remote machines may then connect to the desktop using a VNC viewer."
-msgstr "ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏ, ÎÏÎÏÏÎÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÎÏÏ ÏÎÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÎÎÏ RFB. ÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏ ÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÎÎ ÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÏÏ vncviewer."
+msgid ""
+"If true, allows remote access to the desktop via the RFB protocol. Users on "
+"remote machines may then connect to the desktop using a VNC viewer."
+msgstr ""
+"ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏ, ÎÏÎÏÏÎÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ "
+"ÎÎÏÏ ÏÎÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÎÎÏ RFB. ÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏ ÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÎÎ ÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ "
+"ÏÏÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÏÏ vncviewer."
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:3
 msgid "Prompt the user before completing a connection"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏÏÎ ÏÏÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏÏÎ ÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ"
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:4
-msgid "If true, remote users accessing the desktop are not allowed access until the user on the host machine approves the connection. Recommended especially when access is not password protected."
-msgstr "ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏ, ÎÎÎ ÎÏÎÏÏÎÏÎÏÎÎ ÏÏÎÏÏ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎÏÏ ÏÏÎÏÏÎÏ Î ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÏÏÎ Î ÎÎÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÏÏÎÏÎÎ ÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎ. ÎÏÎÎÏÏÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎÎ Î ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÏ."
+msgid ""
+"If true, remote users accessing the desktop are not allowed access until the "
+"user on the host machine approves the connection. Recommended especially "
+"when access is not password protected."
+msgstr ""
+"ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏ, ÎÎÎ ÎÏÎÏÏÎÏÎÏÎÎ ÏÏÎÏÏ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎÏÏ ÏÏÎÏÏÎÏ Î ÏÏÏÏÎÎÏÎ "
+"ÎÎÏÏÎ Î ÎÎÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÏÏÎÏÎÎ ÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎ. ÎÏÎÎÏÏÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎÎ Î "
+"ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÏ."
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:5
 msgid "Only allow remote users to view the desktop"
-msgstr "ÎÎ ÎÏÎÏÏÎÏÎÏÎÎ ÏÏÎÏÏ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎÏÏ ÏÏÎÏÏÎÏ ÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ"
+msgstr ""
+"ÎÎ ÎÏÎÏÏÎÏÎÏÎÎ ÏÏÎÏÏ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎÏÏ ÏÏÎÏÏÎÏ ÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ "
+"ÎÏÎÎÏÎÎÏ"
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:6
-msgid "If true, remote users accessing the desktop are only allowed to view the desktop. Remote users will not be able to use the mouse or keyboard."
-msgstr "ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏ, ÎÏÎÏÏÎÏÎÎ ÎÏÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ. ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎ ÏÎÎÎÏÏÎÎÏÎÎÎ Î ÏÎ ÏÎÎÏÎÎÎ."
+msgid ""
+"If true, remote users accessing the desktop are only allowed to view the "
+"desktop. Remote users will not be able to use the mouse or keyboard."
+msgstr ""
+"ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏ, ÎÏÎÏÏÎÏÎÎ ÎÏÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ "
+"ÎÏÎÎÏÎÎÏ. ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎ "
+"ÏÎÎÎÏÏÎÎÏÎÎÎ Î ÏÎ ÏÎÎÏÎÎÎ."
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:7
 msgid "Network interface for listening"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎÏ"
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:8
-#| msgid ""
-#| "If not set, the server will listen on all network interfaces. Set this if "
-#| "you want that accept connections only from some specific network "
-#| "interface. eg: eth0, wifi0, lo, ..."
 msgid ""
 "If not set, the server will listen on all network interfaces.\n"
 "\n"
-"Set this if you want that accept connections only from some specific network interface. eg: eth0, wifi0, lo, ..."
+"Set this if you want that accept connections only from some specific network "
+"interface. eg: eth0, wifi0, lo, ..."
 msgstr ""
 "ÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏÏÎÎ, Î ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎÏ ÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏ.\n"
 "\n"
-" ÎÏÎÏÏÎ ÏÎÎÎ, ÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ ÎÏÎÎ ÎÏÏ ÏÏÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎÏ. Î.Ï. eth0, wifi0, lo, ..."
+" ÎÏÎÏÏÎ ÏÎÎÎ, ÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ ÎÏÎÎ ÎÏÏ ÏÏÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎ "
+"ÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎÏ. Î.Ï. eth0, wifi0, lo, ..."
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:11
 msgid "Listen on an alternative port"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÎÏÏÎ"
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:12
-msgid "If true, the server will listen to another port, instead of the default (5900). The port must be specified in the 'alternative-port' key."
-msgstr "ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏ, Î ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎÏ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÎÏÏÎ, ÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÏÎÎÎÏ (5900). Î ÎÏÏÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÏÎÎ ÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎ 'alternative_port'."
+msgid ""
+"If true, the server will listen to another port, instead of the default "
+"(5900). The port must be specified in the 'alternative-port' key."
+msgstr ""
+"ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏ, Î ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎÏ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÎÏÏÎ, "
+"ÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÏÎÎÎÏ (5900). Î ÎÏÏÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÏÎÎ ÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎ "
+"'alternative_port'."
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:13
 msgid "Alternative port number"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÏ ÎÏÎÎÎÏÏ ÎÏÏÎÏ"
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:14
-msgid "The port which the server will listen to if the 'use-alternative-port' key is set to true. Valid values are in the range from 5000 to 50000."
-msgstr "Î ÎÏÏÎ ÏÎÏ ÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎ Î ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎ 'use_alternative_port' ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÏ. ÎÎÎÏÏÎÏ ÏÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÏ 5000 ÎÎÏÏÎ 50000."
+msgid ""
+"The port which the server will listen to if the 'use-alternative-port' key "
+"is set to true. Valid values are in the range from 5000 to 50000."
+msgstr ""
+"Î ÎÏÏÎ ÏÎÏ ÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎ Î ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎ "
+"'use_alternative_port' ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÏ. ÎÎÎÏÏÎÏ ÏÎÎÎÏ "
+"ÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÏ 5000 ÎÎÏÏÎ 50000."
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:15
 msgid "Require encryption"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÏÏÏÏÎÎÏÎÏÎÏÎ"
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:16
-msgid "If true, remote users accessing the desktop are required to support encryption. It is highly recommended that you use a client which supports encryption unless the intervening network is trusted."
-msgstr "ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏ, ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎ ÎÏÎÏÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÏÏÏÎÎÏÎÏÎÏÎ. ÎÏÎÎÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎ ÎÏÏÏÏÎÎÏÎÏÎÏÎ, ÎÎÏÏÏ ÎÎÎ ÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎ."
+msgid ""
+"If true, remote users accessing the desktop are required to support "
+"encryption. It is highly recommended that you use a client which supports "
+"encryption unless the intervening network is trusted."
+msgstr ""
+"ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏ, ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎ ÎÏÎÏÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎ "
+"ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÏÏÏÎÎÏÎÏÎÏÎ. ÎÏÎÎÏÏÎÏÎÎ ÎÎ "
+"ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎ ÎÏÏÏÏÎÎÏÎÏÎÏÎ, ÎÎÏÏÏ ÎÎÎ ÎÎ ÏÎ "
+"ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎ."
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:17
 msgid "Allowed authentication methods"
 msgstr "ÎÎ ÎÏÎÏÏÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏ"
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:18
-#| msgid ""
-#| "Lists the authentication methods with which remote users may access the "
-#| "desktop. There are two possible authentication methods; \"vnc\" causes "
-#| "the remote user to be prompted for a password (the password is specified "
-#| "by the vnc-password key) before connecting and \"none\" which allows any "
-#| "remote user to connect."
 msgid ""
-"Lists the authentication methods with which remote users may access the desktop.\n"
+"Lists the authentication methods with which remote users may access the "
+"desktop.\n"
 "\n"
-"There are two possible authentication methods; \"vnc\" causes the remote user to be prompted for a password (the password is specified by the vnc-password key) before connecting and \"none\" which allows any remote user to connect."
+"There are two possible authentication methods; \"vnc\" causes the remote "
+"user to be prompted for a password (the password is specified by the vnc-"
+"password key) before connecting and \"none\" which allows any remote user to "
+"connect."
 msgstr ""
-"ÎÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÏ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎÏÏÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ.\n"
+"ÎÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÏ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎÏÏÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎ "
+"ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ.\n"
 "\n"
-"ÎÏÎÏÏÎÏÎ ÎÏÎ ÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏ, ÏÎ \"vnc\" ÏÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÏÏ ÏÎ ÏÏÎÏÏÎ ÎÏÎÎÎÏÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ (Î ÎÏÎÎÎÏÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎ ÎÏÏ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎ vnc_password), ÎÎÎ \"none\" ÏÏÎÏ ÎÎÎ ÎÏÎÏÏÎÏÎÏÎÎ Î ÎÎÎÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏÏÎ."
+"ÎÏÎÏÏÎÏÎ ÎÏÎ ÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏ, ÏÎ \"vnc\" ÏÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÏÎÎ "
+"ÎÏÏ ÏÎ ÏÏÎÏÏÎ ÎÏÎÎÎÏÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ (Î ÎÏÎÎÎÏÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎ ÎÏÏ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎ "
+"vnc_password), ÎÎÎ \"none\" ÏÏÎÏ ÎÎÎ ÎÏÎÏÏÎÏÎÏÎÎ Î ÎÎÎÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ "
+"ÏÏÎÏÏÎ."
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:21
 msgid "Password required for \"vnc\" authentication"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎ \"vnc\""
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:22
-#| msgid ""
-#| "The password which the remote user will be prompted for if the \"vnc\" "
-#| "authentication method is used. The password specified by the key is "
-#| "base64 encoded. The special value of 'keyring' (which is not valid "
-#| "base64) means that the password is stored in the GNOME keyring."
 msgid ""
-"The password which the remote user will be prompted for if the \"vnc\" authentication method is used. The password specified by the key is base64 encoded.\n"
+"The password which the remote user will be prompted for if the \"vnc\" "
+"authentication method is used. The password specified by the key is base64 "
+"encoded.\n"
 "\n"
-"The special value of 'keyring' (which is not valid base64) means that the password is stored in the GNOME keyring."
+"The special value of 'keyring' (which is not valid base64) means that the "
+"password is stored in the GNOME keyring."
 msgstr ""
-"Î ÎÏÎÎÎÏÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎ ÏÏÎÏÏÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏ \"vnc\". Î ÎÏÎÎÎÏÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎ ÎÏÏ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏ ÏÎ base64.\n"
+"Î ÎÏÎÎÎÏÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎ ÏÏÎÏÏÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏ "
+"\"vnc\". Î ÎÏÎÎÎÏÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎ ÎÏÏ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏ ÏÎ "
+"base64.\n"
 "\n"
-" Î ÎÎÎÎÎÎ ÏÎÎÎ ÏÎÏ \"keyring\" (ÏÎ ÎÏÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎ base64) ÏÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎ Î ÎÏÎÎÎÏÏ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏ GNOME."
+" Î ÎÎÎÎÎÎ ÏÎÎÎ ÏÎÏ \"keyring\" (ÏÎ ÎÏÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎ base64) ÏÎÎÎÎÎÎÎ "
+"ÏÏÎ Î ÎÏÎÎÎÏÏ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏ GNOME."
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:25
 msgid "E-mail address to which the remote desktop URL should be sent"
-msgstr "Î ÎÎÎÏÎÏÎÏÎ E-mail ÏÏÎÎ ÎÏÎÎÎ ÏÎ URL ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÎ ÏÏÎÎÎÎ"
+msgstr ""
+"Î ÎÎÎÏÎÏÎÏÎ E-mail ÏÏÎÎ ÎÏÎÎÎ ÏÎ URL ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÏ "
+"ÎÎ ÏÏÎÎÎÎ"
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:26
-msgid "This key specifies the e-mail address to which the remote desktop URL should be sent if the user clicks on the URL in the Desktop Sharing preferences dialog."
-msgstr "ÎÏÏÏ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏÎ e-mail ÏÏÎÎ ÎÏÎÎÎ ÎÎ ÏÏÎÎÎÎ ÏÎ URL ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÎ Î ÏÏÎÏÏÎÏ ÏÎÏÎÏÎÎ ÏÏÎ URL ÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏ."
+msgid ""
+"This key specifies the e-mail address to which the remote desktop URL should "
+"be sent if the user clicks on the URL in the Desktop Sharing preferences "
+"dialog."
+msgstr ""
+"ÎÏÏÏ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏÎ e-mail ÏÏÎÎ ÎÏÎÎÎ ÎÎ ÏÏÎÎÎÎ ÏÎ URL "
+"ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÎ Î ÏÏÎÏÏÎÏ ÏÎÏÎÏÎÎ ÏÏÎ URL ÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ "
+"ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏ."
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:27
 msgid "Lock the screen when last user disconnect"
@@ -185,35 +240,61 @@ msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÎ ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÏÎÎ 
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:28
 msgid "If true, screen will be locked after the last remote client disconnect."
-msgstr "ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏ, Î ÎÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÏÎÏÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎÏ ÏÎÎÎÏÎ."
+msgstr ""
+"ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏ, Î ÎÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÏÎÏÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÎÎÎÏÏÎÎÎÏ "
+"ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎÏ ÏÎÎÎÏÎ."
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:29
 msgid "When the status icon should be shown"
 msgstr "ÎÏÏÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÏ"
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:30
-msgid "This key controls the behavior of the status icon. There are three options: \"always\" - The icon will be always there; \"client\" - You will see the icon only when there is someone connected, this is the default behavior; \"never\" - Never shows the icon."
-msgstr "ÎÏÏÏ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎ ÏÏÎÏÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÏ, ÎÏÎÏÏÎÏÎ ÏÏÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏ: \"always\" - ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎ. \"client\" - ÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏ, ÏÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎ Î ÏÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÏÎÏÎ, ÎÎÎ \"never\" - ÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ."
+msgid ""
+"This key controls the behavior of the status icon. There are three options: "
+"\"always\" - The icon will be always there; \"client\" - You will see the "
+"icon only when there is someone connected, this is the default behavior; "
+"\"never\" - Never shows the icon."
+msgstr ""
+"ÎÏÏÏ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎ ÏÏÎÏÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÏ, ÎÏÎÏÏÎÏÎ "
+"ÏÏÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏ: \"always\" - ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎ. \"client\" - "
+"ÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏ, ÏÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎ "
+"Î ÏÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÏÎÏÎ, ÎÎÎ \"never\" - ÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎ "
+"ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ."
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:31
 msgid "When true, disable the background on receive valid session"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏ, ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎ ÏÏÏÎÎÎÏÎ ÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎÏ"
+msgstr ""
+"ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏ, ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎ ÏÏÏÎÎÎÏÎ ÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎÏ"
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:32
 msgid "Whether we should use UPNP to forward the port in routers"
-msgstr "ÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎ UPNP ÎÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÏÎÏ ÏÏÎÏÏ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎÏ"
+msgstr ""
+"ÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎ UPNP ÎÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÏÎÏ ÏÏÎÏÏ "
+"ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎÏ"
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:33
-msgid "If true, we will use UPNP protocol to automatically forward the port used by vino in the router."
-msgstr "ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏ, ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎ ÏÏÏÏÏÎÎÎÎÎ UPNP ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎ ÏÎ vino ÏÏÎÎ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎ."
+msgid ""
+"If true, we will use UPNP protocol to automatically forward the port used by "
+"vino in the router."
+msgstr ""
+"ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏ, ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎ ÏÏÏÏÏÎÎÎÎÎ UPNP ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÏÏÎÎÏÎ "
+"ÏÏÎÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎ ÏÎ vino ÏÏÎÎ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎ."
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:34
 msgid "Whether we should disable the XDamage extension of X.org"
 msgstr "ÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎ Î ÎÏÎÎÏÎÏÎ XDamage ÏÎÏ X.org"
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:35
-msgid "If true, we will not use the XDamage extension of X.org. This extension does not work properly on some video drivers when using 3D effects. Disabling it will make vino work on these environments with a slower rendering as side effect."
-msgstr "ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏ, ÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ Î ÎÏÎÎÏÎÏÎ XDamage ÏÎÏ X.org. ÎÏÏÎ Î ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÏ ÎÎÎÎÎÏÏ ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÏÎÏÎ ÎÏÎ. Î ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÎ vino ÎÎ ÎÎÏÎÎÏÎÎ ÏÎ ÎÏÏÎ ÏÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎ, ÎÎ ÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎ ÏÎ ÎÏÎÏÏÎÏÎ rendering."
+msgid ""
+"If true, we will not use the XDamage extension of X.org. This extension does "
+"not work properly on some video drivers when using 3D effects. Disabling it "
+"will make vino work on these environments with a slower rendering as side "
+"effect."
+msgstr ""
+"ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏ, ÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ Î ÎÏÎÎÏÎÏÎ XDamage ÏÎÏ X.org. ÎÏÏÎ Î "
+"ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÏ ÎÎÎÎÎÏÏ ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎ "
+"ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÏÎÏÎ ÎÏÎ. Î ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÎ vino ÎÎ "
+"ÎÎÏÎÎÏÎÎ ÏÎ ÎÏÏÎ ÏÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎ, ÎÎ ÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎ ÏÎ ÎÏÎÏÏÎÏÎ rendering."
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:36
 msgid "Notify on connect"
@@ -221,7 +302,8 @@ msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÏÎ ÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎ"
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:37
 msgid "If true, we will notify, when the user connects to the system."
-msgstr "ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏ, ÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎÎ, ÏÏÎÎ Î ÏÏÎÏÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÏÎÎ ÏÏÎ ÏÏÏÏÎÎÎ."
+msgstr ""
+"ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏ, ÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎÎ, ÏÏÎÎ Î ÏÏÎÏÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÏÎÎ ÏÏÎ ÏÏÏÏÎÎÎ."
 
 #: ../capplet/vino-preferences.ui.h:1
 msgid "Desktop Sharing Preferences"
@@ -237,7 +319,8 @@ msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏ ÎÏÏ ÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎ
 
 #: ../capplet/vino-preferences.ui.h:4
 msgid "Allow other users to _view your desktop"
-msgstr "ÎÎ ÎÏÎÏÏÎÏÎÏÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÏÏ ÏÏÎÏÏÎÏ ÎÎ _ÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ"
+msgstr ""
+"ÎÎ ÎÏÎÏÏÎÏÎÏÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÏÏ ÏÏÎÏÏÎÏ ÎÎ _ÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ"
 
 #: ../capplet/vino-preferences.ui.h:5
 msgid "Your desktop will be shared"
@@ -245,11 +328,14 @@ msgstr "ÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏ Î
 
 #: ../capplet/vino-preferences.ui.h:6
 msgid "_Allow other users to control your desktop"
-msgstr "ÎÎ ÎÏÎ_ÏÏÎÏÎÏÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÏÏ ÏÏÎÏÏÎÏ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ"
+msgstr ""
+"ÎÎ ÎÏÎ_ÏÏÎÏÎÏÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÏÏ ÏÏÎÏÏÎÏ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ"
 
 #: ../capplet/vino-preferences.ui.h:7
 msgid "Remote users are able to control your mouse and keyboard"
-msgstr "ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏ ÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎ ÏÎÎÏÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎ ÏÎÎÎÏÏÎÎÏÎÎÎ ÏÎÏ"
+msgstr ""
+"ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏ ÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎ ÏÎÎÏÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎ ÏÎÎÎÏÏÎÎÏÎÎÎ "
+"ÏÎÏ"
 
 #: ../capplet/vino-preferences.ui.h:8
 msgid "Security"
@@ -265,7 +351,9 @@ msgstr "ÎÎ _ÎÏÎÎÏÎÎÏÎÎ Î ÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎ
 
 #: ../capplet/vino-preferences.ui.h:11
 msgid "Automatically _configure UPnP router to open and forward ports"
-msgstr "ÎÏÏÏÎÎÏÎ _ÏÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ UPnP ÏÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎÏÎ ÏÎÏÏÏÎ"
+msgstr ""
+"ÎÏÏÏÎÎÏÎ _ÏÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ UPnP ÏÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎÏÎ "
+"ÏÎÏÏÏÎ"
 
 #: ../capplet/vino-preferences.ui.h:12
 msgid "The router must have the UPnP feature enabled"
@@ -298,7 +386,7 @@ msgstr "ÎÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎ .desktop ÎÏÏ
 #: ../server/smclient/eggdesktopfile.c:191
 #, c-format
 msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
-msgstr "ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÏÎÎÎ desktop ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏ '%s'"
+msgstr "ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÏÎÎÎ desktop ÎÏÏÎÎÎ Version '%s'"
 
 #: ../server/smclient/eggdesktopfile.c:974
 #, c-format
@@ -313,14 +401,15 @@ msgstr "Î ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎ ÎÏ
 #: ../server/smclient/eggdesktopfile.c:1184
 #, c-format
 msgid "Unrecognized launch option: %d"
-msgstr "ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÏÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÏ: %d"
+msgstr "ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÏÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÏ: %d"
 
 #. translators: The 'Type=Link' string is found in a
 #. * desktop file, and should not be translated.
 #: ../server/smclient/eggdesktopfile.c:1391
 #, c-format
 msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
-msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎ ÏÎ ÏÎÏÎÏÎÎ ÏÏÎ URI ÎÎÎÏÎÏÏÎ ÏÏÎÎ ÎÎÏÎÏÏÏÎÏÎ 'Type=Link' ÏÎÏ .desktop"
+msgstr ""
+"ÎÎÏÎÎÏÎ ÏÎ ÏÎÏÎÏÎÎ ÏÏÎ URI ÎÎÎÏÎÏÏÎ ÏÏÎÎ ÎÎÏÎÏÏÏÎÏÎ 'Type=Link' ÏÎÏ .desktop"
 
 #: ../server/smclient/eggdesktopfile.c:1412
 #, c-format
@@ -356,20 +445,28 @@ msgid "Show session management options"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎ"
 
 #: ../server/vino-main.c:202
-msgid "Your XServer does not support the XTest extension - remote desktop access will be view-only\n"
-msgstr "Î XServer ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎ XTest - Î ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ\n"
+msgid ""
+"Your XServer does not support the XTest extension - remote desktop access "
+"will be view-only\n"
+msgstr ""
+"Î XServer ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎ XTest - Î ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎÏ "
+"ÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ\n"
 
 #: ../server/vino-main.c:298
 msgid "Start in tube mode, for the âShare my Desktopâ feature"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎ,ÎÎÎ ÏÎÎ \"ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÏ. ÎÏÎÎÏÎÎÏ\""
+msgstr ""
+"ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎ,ÎÎÎ ÏÎÎ \"ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÏ. ÎÏÎÎÏÎÎÏ\""
 
 #: ../server/vino-main.c:304
 msgid "- VNC Server for GNOME"
 msgstr "- ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎÏ VNC ÎÎÎ ÏÎ GNOME"
 
 #: ../server/vino-main.c:312
-msgid "Run 'vino-server --help' to see a full list of available command line options"
-msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ 'vino-server --help' ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÏÎÎ Î ÏÎÎÏÎÏ ÎÎÏÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÏÎ"
+msgid ""
+"Run 'vino-server --help' to see a full list of available command line options"
+msgstr ""
+"ÎÎÏÎÎÎÏÎ 'vino-server --help' ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÏÎÎ Î ÏÎÎÏÎÏ ÎÎÏÏÎ ÏÏÎ "
+"ÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÏÎ"
 
 #: ../server/vino-main.c:333
 msgid "GNOME Desktop Sharing"
@@ -409,8 +506,12 @@ msgstr "Î ÎÎÏÎÎ ÏÏÎÎ ÎÏÎÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎ Î ÎÎÎ
 
 #: ../server/vino-prompt.c:345
 #, c-format
-msgid "A user on the computer '%s' is trying to remotely view or control your desktop."
-msgstr "ÎÎÎÏ ÏÏÎÏÏÎÏ ÎÏÏ ÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ '%s' ÏÏÎÏÏÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎ Î ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ."
+msgid ""
+"A user on the computer '%s' is trying to remotely view or control your "
+"desktop."
+msgstr ""
+"ÎÎÎÏ ÏÏÎÏÏÎÏ ÎÏÏ ÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ '%s' ÏÏÎÏÏÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎ Î ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ "
+"ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ."
 
 #: ../server/vino-prompt.ui.h:1
 msgid "Question"
@@ -421,35 +522,35 @@ msgid "Another user is trying to view your desktop."
 msgstr "ÎÎÎÏ ÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏÏÎÏ ÏÏÎÏÏÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ."
 
 #: ../server/vino-prompt.ui.h:3
-msgid "A user on another computer is trying to remotely view or control your desktop."
-msgstr "ÎÎÎÏ ÏÏÎÏÏÎÏ ÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÏÎÏÏÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎ Î ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ."
+msgid ""
+"A user on another computer is trying to remotely view or control your "
+"desktop."
+msgstr ""
+"ÎÎÎÏ ÏÏÎÏÏÎÏ ÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÏÎÏÏÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎ Î ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÎ "
+"ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ."
 
 #: ../server/vino-prompt.ui.h:4
 msgid "Do you want to allow them to do so?"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÏÎÏÏ ÎÏÎÏÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÏÎ ÎÏÏÏ;"
 
-#: ../server/vino-prompt.ui.h:5
-#: ../server/vino-util.c:90
+#: ../server/vino-prompt.ui.h:5 ../server/vino-util.c:90
 msgid "_Refuse"
 msgstr "Î_ÏÎÎÏÎ"
 
-#: ../server/vino-prompt.ui.h:6
-#: ../server/vino-util.c:89
+#: ../server/vino-prompt.ui.h:6 ../server/vino-util.c:89
 msgid "_Allow"
 msgstr "ÎÎ ÎÏ_ÎÏÏÎÏÎÏÎÎ"
 
-#: ../server/vino-server.c:162
-#: ../server/vino-server.c:185
+#: ../server/vino-server.c:162 ../server/vino-server.c:185
 #, c-format
 msgid "Failed to open connection to bus: %s\n"
-msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎ ÏÎ bus: %s\n"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎ ÏÎ ÎÎÎÏÎÎ: %s\n"
 
 #: ../server/vino-server.desktop.in.in.h:2
 msgid "GNOME Desktop Sharing Server"
-msgstr "ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ GNOME"
+msgstr "ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏ GNOME"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:103
-#: ../server/vino-status-tube-icon.c:96
+#: ../server/vino-status-icon.c:103 ../server/vino-status-tube-icon.c:96
 msgid "Desktop sharing is enabled"
 msgstr "Î ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ"
 
@@ -460,13 +561,11 @@ msgid_plural "%d people are viewing your desktop"
 msgstr[0] "ÎÎÎÏ ÏÏÎÏÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ"
 msgstr[1] "%d ÏÏÎÏÏÎÏ ÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:212
-#: ../server/vino-status-tube-icon.c:180
+#: ../server/vino-status-icon.c:212 ../server/vino-status-tube-icon.c:180
 msgid "Error displaying preferences"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏÎ"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:234
-#: ../server/vino-status-tube-icon.c:200
+#: ../server/vino-status-icon.c:234 ../server/vino-status-tube-icon.c:200
 msgid "Error displaying help"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏ"
 
@@ -495,11 +594,13 @@ msgstr ""
 "ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÏ ÏÎÏÏ ÏÏÎÏÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÏÎÎÏ ÎÏÎÏÎÏ GNU\n"
 "(GNU General Public License) ÏÏÏÏ ÎÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÎ ÎÏÏ ÏÎ\n"
 "ÎÎÏÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÏ (Free Software Foundation) - ÎÎÏÎ ÏÎÏ\n"
-" ÎÎÎÎÏÎÏ 2 ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏ, ÎÎÏÎ (ÎÎÏ' ÎÏÎÎÎÎÎÎ) ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÏ.\n"
+" ÎÎÎÎÏÎÏ 2 ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏ, ÎÎÏÎ (ÎÎÏ' ÎÏÎÎÎÎÎÎ) ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎÏÎÏ "
+"ÎÎÎÎÏÎÏ.\n"
 "\n"
 "ÎÎ Vino ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎ ÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎ, ÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ\n"
 "ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ - ÏÏÏÎÏ ÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ\n"
-"Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎ. ÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎÏ ÎÎÏÏÎÎÎÏÎÎÎÏ\n"
+"Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎ. ÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎÏ "
+"ÎÎÏÏÎÎÎÏÎÎÎÏ\n"
 "ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎÎÏ ÎÏÎÏÎÏ GNU (GNU General Public License).\n"
 "\n"
 "ÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ GNU General Public License ÎÎÎÎ\n"
@@ -523,8 +624,7 @@ msgstr ""
 msgid "Share your desktop with other users"
 msgstr "ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÎ ÎÎÎÎÏÏ ÏÏÎÏÏÎÏ"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:355
-#: ../server/vino-status-tube-icon.c:232
+#: ../server/vino-status-icon.c:355 ../server/vino-status-tube-icon.c:232
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to disconnect '%s'?"
 msgstr "ÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÏ ÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÏÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÎ '%s';"
@@ -542,13 +642,11 @@ msgstr "ÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÏ ÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÏÏÎÎÎÏÎ
 msgid "All remote users will be disconnected. Are you sure?"
 msgstr "ÎÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏ ÎÎ ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎÏÎ. ÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏ;"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:378
-#: ../server/vino-status-tube-icon.c:246
+#: ../server/vino-status-icon.c:378 ../server/vino-status-tube-icon.c:246
 msgid "Disconnect"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:404
-#: ../server/vino-status-tube-icon.c:271
+#: ../server/vino-status-icon.c:404 ../server/vino-status-tube-icon.c:271
 msgid "_Preferences"
 msgstr "_ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ"
 
@@ -558,14 +656,12 @@ msgstr "ÎÏÎÏÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏÎ"
 
 #. Translators: %s is a hostname
 #. Translators: %s is the alias of the telepathy contact
-#: ../server/vino-status-icon.c:443
-#: ../server/vino-status-tube-icon.c:284
+#: ../server/vino-status-icon.c:443 ../server/vino-status-tube-icon.c:284
 #, c-format
 msgid "Disconnect %s"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÎÎÎÏÎ %s"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:464
-#: ../server/vino-status-tube-icon.c:303
+#: ../server/vino-status-icon.c:464 ../server/vino-status-tube-icon.c:303
 msgid "_Help"
 msgstr "_ÎÎÎÎÎÎÎ"
 
@@ -573,8 +669,7 @@ msgstr "_ÎÎÎÎÎÎÎ"
 msgid "_About"
 msgstr "_ÎÎÏÎ"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:605
-#: ../server/vino-status-tube-icon.c:400
+#: ../server/vino-status-icon.c:605 ../server/vino-status-tube-icon.c:400
 #, c-format
 msgid "Error initializing libnotify\n"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ libnotify\n"
@@ -587,7 +682,9 @@ msgstr "ÎÎÎÏ ÎÎÏÏÎÏÎÏ ÏÏÎÏÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÏÎ
 #: ../server/vino-status-icon.c:628
 #, c-format
 msgid "A user on the computer '%s' is remotely viewing your desktop."
-msgstr "ÎÎÎÏ ÏÏÎÏÏÎÏ ÎÏÏ ÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ '%s' ÎÎÎÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ."
+msgstr ""
+"ÎÎÎÏ ÏÏÎÏÏÎÏ ÎÏÏ ÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ '%s' ÎÎÎÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ "
+"ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ."
 
 #. Translators: %s is a hostname
 #: ../server/vino-status-icon.c:634
@@ -597,10 +694,11 @@ msgstr "ÎÎÎÏ ÎÎÏÏÎÏÎÏ ÏÏÎÏÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÏ
 #: ../server/vino-status-icon.c:636
 #, c-format
 msgid "A user on the computer '%s' is remotely controlling your desktop."
-msgstr "ÎÎÎÏ ÏÏÎÏÏÎÏ ÎÏÏ ÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ '%s' ÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ."
+msgstr ""
+"ÎÎÎÏ ÏÏÎÏÏÎÏ ÎÏÏ ÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ '%s' ÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ "
+"ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ."
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:664
-#: ../server/vino-status-tube-icon.c:437
+#: ../server/vino-status-icon.c:664 ../server/vino-status-tube-icon.c:437
 #, c-format
 msgid "Error while displaying notification bubble: %s\n"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏ: %s\n"
@@ -610,8 +708,7 @@ msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏ
 msgid "The remote user '%s' will be disconnected. Are you sure?"
 msgstr "Î ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏÏÎÏ '%s' ÎÎ ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎÎ. ÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏ;"
 
-#: ../server/vino-tube-server.c:220
-#: ../server/vino-tube-server.c:249
+#: ../server/vino-tube-server.c:220 ../server/vino-tube-server.c:249
 msgid "Share my desktop information"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÏ"
 
@@ -643,67 +740,80 @@ msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏ '%s' ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÎÏÎÎ."
 msgid "An error has occurred:"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎ:"
 
-#: ../tools/vino-passwd.c:115
+#: ../tools/vino-passwd.c:108
 #, c-format
 msgid "Cancelled"
 msgstr "ÎÎÏÏÏÎÎÎÎ"
 
-#: ../tools/vino-passwd.c:122
+#: ../tools/vino-passwd.c:115
 #, c-format
-msgid "ERROR: Maximum length of password is %d character. Please, re-enter the password."
-msgid_plural "ERROR: Maximum length of password is %d characters. Please, re-enter the password."
-msgstr[0] "ÎÎÎÎÎÎ: ÎÎ ÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎ %d ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÏ. ÎÎÏÎÎÎÎÏ, ÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏ."
-msgstr[1] "ÎÎÎÎÎÎ: ÎÎ ÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎ %d ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÏ. ÎÎÏÎÎÎÎÏ, ÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏ."
-
-#: ../tools/vino-passwd.c:156
+msgid ""
+"ERROR: Maximum length of password is %d character. Please, re-enter the "
+"password."
+msgid_plural ""
+"ERROR: Maximum length of password is %d characters. Please, re-enter the "
+"password."
+msgstr[0] ""
+"ÎÎÎÎÎÎ: ÎÎ ÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎ %d ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÏ. ÎÎÏÎÎÎÎÏ, "
+"ÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏ."
+msgstr[1] ""
+"ÎÎÎÎÎÎ: ÎÎ ÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎ %d ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÏ. ÎÎÏÎÎÎÎÏ, "
+"ÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏ."
+
+#: ../tools/vino-passwd.c:149
 #, c-format
 msgid "Changing Vino password.\n"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ.\n"
 
-#: ../tools/vino-passwd.c:158
+#: ../tools/vino-passwd.c:151
 msgid "Enter new Vino password: "
 msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ: "
 
-#: ../tools/vino-passwd.c:161
+#: ../tools/vino-passwd.c:154
 msgid "Retype new Vino password: "
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÏÎÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ:"
 
-#: ../tools/vino-passwd.c:167
+#: ../tools/vino-passwd.c:160
 #, c-format
 msgid "vino-passwd: password updated successfully.\n"
 msgstr "vino-passwd: Î ÎÏÎÎÎÏÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎ ÎÏÎÏÏÏÏÏ.\n"
 
-#: ../tools/vino-passwd.c:172
+#: ../tools/vino-passwd.c:165
 #, c-format
 msgid "Sorry, passwords do not match.\n"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎ, ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎÏÎÎÎÎÏÎ.\n"
 
-#: ../tools/vino-passwd.c:173
+#: ../tools/vino-passwd.c:166
 #, c-format
 msgid "vino-passwd: password unchanged.\n"
 msgstr "vino-passwd: Î ÎÏÎÎÎÏÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ.\n"
 
-#: ../tools/vino-passwd.c:189
+#: ../tools/vino-passwd.c:182
 msgid "Show Vino version"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../tools/vino-passwd.c:198
+#: ../tools/vino-passwd.c:191
 msgid "- Updates Vino password"
 msgstr "- ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../tools/vino-passwd.c:208
-msgid "Run 'vino-passwd --help' to see a full list of available command line options"
-msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ 'vino-passwd --help' ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÏÎÎ Î ÏÎÎÏÎÏ ÎÎÏÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÏÎ"
+#: ../tools/vino-passwd.c:201
+msgid ""
+"Run 'vino-passwd --help' to see a full list of available command line options"
+msgstr ""
+"ÎÎÏÎÎÎÏÎ 'vino-passwd --help' ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÏÎÎ Î ÏÎÎÏÎÏ ÎÎÏÏÎ ÏÏÎ "
+"ÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÏÎ"
 
-#: ../tools/vino-passwd.c:215
+#: ../tools/vino-passwd.c:208
 #, c-format
 msgid "VINO Version %s\n"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ %s\n"
 
-#: ../tools/vino-passwd.c:226
+#: ../tools/vino-passwd.c:219
 #, c-format
 msgid "ERROR: You do not have enough permissions to change Vino password.\n"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎ: ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ ÏÎÏ Vino.\n"
+msgstr ""
+"ÎÎÎÎÎÎ: ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ "
+"ÏÎÏ Vino.\n"
 
 #~ msgid "Remote Desktop"
 #~ msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]