[evolution-ews] Updated Polish translationcommit d4d6046c27b583c76afb2d2939aa1c5539c8a99f
Author: Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>
Date:   Sat Aug 25 02:57:29 2012 +0200

    Updated Polish translation

 po/pl.po | 1065 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------
 1 files changed, 834 insertions(+), 231 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 9122497..917039c 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: evolution-ews\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-03-18 20:38+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-03-18 20:39+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-25 02:57+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-25 02:58+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -21,228 +21,85 @@ msgstr ""
 "X-Poedit-Language: Polish\n"
 "X-Poedit-Country: Poland\n"
 
-#: ../src/account-setup-eplugin/exchange-ews-account-listener.c:242
-msgid "Global Address list"
-msgstr "OgÃlna lista adresowa"
-
-#: ../src/account-setup-eplugin/exchange-ews-account-out-of-office.c:177
-msgid "Select a valid time range"
-msgstr "ProszÄ wybraÄ prawidÅowy zakres czasu"
-
-#: ../src/account-setup-eplugin/exchange-ews-account-out-of-office.c:286
-#, c-format
-msgid ""
-"Unable to fetch out of office settings: \n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Nie moÅna pobraÄ ustawieÅ obecnoÅci poza biurem: \n"
-"%s"
-
-#: ../src/account-setup-eplugin/exchange-ews-account-out-of-office.c:318
-msgid ""
-"The messages specified below will be automatically sent to \n"
-" each internal and external personal who sends a mail to you."
-msgstr ""
-"WiadomoÅÄ wprowadzona poniÅej bÄdzie automatycznie wysyÅana do kaÅdej \n"
-"osoby, ktÃra przyÅle wiadomoÅÄ podczas nieobecnoÅci uÅytkownika w biurze."
-
-#: ../src/account-setup-eplugin/exchange-ews-account-out-of-office.c:323
-msgid "Status:"
-msgstr "Stan:"
-
-#: ../src/account-setup-eplugin/exchange-ews-account-out-of-office.c:328
-#: ../src/account-setup-eplugin/exchange-ews-account-out-of-office.c:333
-msgid "I am _out of the office"
-msgstr "Jestem _obecnie poza biurem"
-
-#: ../src/account-setup-eplugin/exchange-ews-account-out-of-office.c:329
-#: ../src/account-setup-eplugin/exchange-ews-account-out-of-office.c:332
-msgid "I am _in the office"
-msgstr "Jestem obecnie _w biurze"
-
-#: ../src/account-setup-eplugin/exchange-ews-account-out-of-office.c:354
-msgid "_From:"
-msgstr "_Od:"
-
-#: ../src/account-setup-eplugin/exchange-ews-account-out-of-office.c:359
-msgid "_To:"
-msgstr "_Do:"
-
-#: ../src/account-setup-eplugin/exchange-ews-account-out-of-office.c:376
-msgid "I_nternal:"
-msgstr "W_ewnÄtrzna:"
-
-#: ../src/account-setup-eplugin/exchange-ews-account-out-of-office.c:378
-msgid "Message to be sent inside organization"
-msgstr "WiadomoÅÄ wysyÅana wewnÄtrz organizacji"
-
-#: ../src/account-setup-eplugin/exchange-ews-account-out-of-office.c:385
-msgid "None"
-msgstr "Brak"
-
-#: ../src/account-setup-eplugin/exchange-ews-account-out-of-office.c:386
-msgid "Known"
-msgstr "Znani"
-
-#: ../src/account-setup-eplugin/exchange-ews-account-out-of-office.c:387
-msgid "All"
-msgstr "Wszyscy"
-
-#: ../src/account-setup-eplugin/exchange-ews-account-out-of-office.c:389
-msgid "Send Message to"
-msgstr "WysyÅanie wiadomoÅci do"
-
-#: ../src/account-setup-eplugin/exchange-ews-account-out-of-office.c:409
-msgid "E_xternal:"
-msgstr "_ZewnÄtrzna:"
-
-#: ../src/account-setup-eplugin/exchange-ews-account-out-of-office.c:411
-msgid "Message to be sent outside organization"
-msgstr "WiadomoÅÄ wysyÅana poza organizacjÄ"
-
-#: ../src/account-setup-eplugin/exchange-ews-account-out-of-office.c:575
-msgid "Out of Office"
-msgstr "Poza biurem"
-
-#: ../src/account-setup-eplugin/exchange-ews-account-out-of-office.c:581
-msgid "Fetching out of office settings..."
-msgstr "Pobieranie ustawieÅ obecnoÅci poza biurem..."
-
-#: ../src/account-setup-eplugin/exchange-ews-account-setup.c:111
-#, c-format
-msgid "Autodiscover failed: %s"
-msgstr "Wykrywanie automatyczne siÄ nie powiodÅo: %s"
-
-#: ../src/account-setup-eplugin/exchange-ews-account-setup.c:154
-#, c-format
-msgid "Enter Password for %s"
-msgstr "ProszÄ wprowadziÄ hasÅo dla %s"
-
-#: ../src/account-setup-eplugin/exchange-ews-account-setup.c:163
-msgid "Could not get password."
-msgstr "Nie moÅna uzyskaÄ hasÅa."
-
-#. OAB url entry
-#: ../src/account-setup-eplugin/exchange-ews-account-setup.c:286
-msgid "OAB U_RL:"
-msgstr "Adres U_RL OAB:"
-
-#: ../src/account-setup-eplugin/exchange-ews-account-setup.c:298
-msgid "_Host URL:"
-msgstr "Adres URL _komputera:"
-
-#: ../src/account-setup-eplugin/exchange-ews-account-setup.c:313
-msgid "Fetch _URL"
-msgstr "Pobierz adres _URL"
-
-#: ../src/account-setup-eplugin/exchange-ews-account-setup.c:478
-msgid "Could not fetch oal list: "
-msgstr "Nie moÅna pobraÄ listy OAL: "
-
-#: ../src/account-setup-eplugin/exchange-ews-account-setup.c:524
-msgid "Fetching..."
-msgstr "Pobieranie..."
-
-#. Add cache check box
-#: ../src/account-setup-eplugin/exchange-ews-account-setup.c:661
-msgid "Cache o_ffline address book"
-msgstr ""
-"_Przechowywanie ksiÄÅki adresowej w buforze podczas pracy w trybie offline"
-
-#. Add label
-#: ../src/account-setup-eplugin/exchange-ews-account-setup.c:667
-msgid "Select Ad_dress list: "
-msgstr "WybÃr listy a_dresÃw: "
-
-#: ../src/account-setup-eplugin/exchange-ews-account-setup.c:677
-msgid "Fetch _list"
-msgstr "_Pobierz listÄ"
-
-#: ../src/account-setup-eplugin/exchange-ews-account-setup.c:764
-#: ../src/account-setup-eplugin/org-gnome-exchange-ews.eplug.xml.h:3
-msgid "EWS Settings"
-msgstr "Ustawienia EWS"
-
-#: ../src/account-setup-eplugin/org-gnome-exchange-ews.eplug.xml.h:1
-#: ../src/camel/camel-ews-provider.c:69
-msgid "Exchange Web Services"
-msgstr "Exchange Web Services"
-
-#: ../src/account-setup-eplugin/org-gnome-exchange-ews.eplug.xml.h:2
-msgid "GAL settings"
-msgstr "Ustawienia GAL"
-
-#: ../src/account-setup-eplugin/org-gnome-exchange-ews.eplug.xml.h:4
-msgid "Exchange Web Services Plugin"
-msgstr "Wtyczka usÅugi Exchange Web Services"
-
-#: ../src/addressbook/e-book-backend-ews.c:913
+#: ../src/addressbook/e-book-backend-ews.c:979
 msgid "The backend does not support bulk additions"
 msgstr "Mechanizm nie obsÅuguje dodawania caÅoÅci"
 
-#: ../src/addressbook/e-book-backend-ews.c:1184
+#: ../src/addressbook/e-book-backend-ews.c:1259
 msgid "The backend does not support bulk modifications"
 msgstr "Mechanizm nie obsÅuguje modyfikacji caÅoÅci"
 
-#: ../src/addressbook/e-book-backend-ews.c:1358
+#: ../src/addressbook/e-book-backend-ews.c:1442
 msgid "Wait till syncing is done"
 msgstr "Oczekiwanie na ukoÅczenie synchronizacji"
 
-#: ../src/addressbook/e-book-backend-ews.c:1676
+#: ../src/addressbook/e-book-backend-ews.c:1780
 #, c-format
 msgid "Downloading contacts in %s %d%% completed... "
 msgstr "Pobieranie kontaktÃw w %s %d%% ukoÅczono... "
 
-#: ../src/addressbook/e-book-backend-ews.c:2165
+#: ../src/addressbook/e-book-backend-ews.c:2296
 msgid "Syncing contacts..."
 msgstr "Synchronizowanie kontaktÃw..."
 
-#: ../src/addressbook/e-book-backend-ews.c:2357
+#: ../src/addressbook/e-book-backend-ews.c:2499
+#: ../src/configuration/e-ews-search-user.c:361
 msgid "Searching..."
 msgstr "Wyszukiwanie..."
 
-#: ../src/addressbook/e-book-backend-sqlitedb.c:474
+#: ../src/addressbook/ews-book-backend-sqlitedb.c:478
 #, c-format
 msgid "Insufficient memory"
 msgstr "Brak pamiÄci"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-folder.c:262
+#: ../src/calendar/e-cal-backend-ews.c:1060
+msgid "EWS does not support bulk removals"
+msgstr "EWS nie obsÅuguje usuwania caÅoÅci"
+
+#: ../src/calendar/e-cal-backend-ews.c:1644
+msgid "EWS does not support bulk additions"
+msgstr "EWS nie obsÅuguje dodawania caÅoÅci"
+
+#: ../src/calendar/e-cal-backend-ews.c:2141
+msgid "EWS does not support bulk modifications"
+msgstr "EWS nie obsÅuguje modyfikacji caÅoÅci"
+
+#: ../src/camel/camel-ews-folder.c:267
 #, c-format
 msgid "Unable to open mimecontent temporary file!"
 msgstr "Nie moÅna otworzyÄ tymczasowego pliku treÅci MIME."
 
-#: ../src/camel/camel-ews-folder.c:269
+#: ../src/camel/camel-ews-folder.c:275
 #, c-format
 msgid "Unable to generate parser from mimecontent!"
 msgstr "Nie moÅna utworzyÄ parsera z treÅci MIME."
 
-#: ../src/camel/camel-ews-folder.c:278
+#: ../src/camel/camel-ews-folder.c:284
 #, c-format
 msgid "Unable to parse meeting request mimecontent!"
 msgstr "Nie moÅna przetworzyÄ treÅci MIME ÅÄdania spotkania."
 
-#: ../src/camel/camel-ews-folder.c:335
+#: ../src/camel/camel-ews-folder.c:344
 #, c-format
 msgid "Unable to create cache file"
 msgstr "Nie moÅna utworzyÄ pliku bufora"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-folder.c:436 ../src/camel/camel-ews-folder.c:505
+#: ../src/camel/camel-ews-folder.c:449 ../src/camel/camel-ews-folder.c:529
 #, c-format
 msgid "Unable to create cache path"
 msgstr "Nie moÅna utworzyÄ ÅcieÅki bufora"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-folder.c:514
+#: ../src/camel/camel-ews-folder.c:539
 #, c-format
 msgid "Failed to move message cache file"
 msgstr "Przeniesienie pliku bufora wiadomoÅci siÄ nie powiodÅo"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-folder.c:917
+#: ../src/camel/camel-ews-folder.c:1140
 #, c-format
 msgid "Could not load summary for %s"
 msgstr "Nie moÅna wczytaÄ zestawienia dla %s"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-folder.c:1258 ../src/camel/camel-ews-store.c:757
-#: ../src/camel/camel-ews-store.c:813 ../src/camel/camel-ews-store.c:883
+#: ../src/camel/camel-ews-folder.c:1527
 #, c-format
 msgid "Cant perform actions on the folder while in offline mode"
 msgstr "Nie moÅna wykonaÄ dziaÅaÅ na katalogu w trybie offline"
@@ -276,93 +133,185 @@ msgstr "Sprawdzanie niechcianych wiadomoÅci tylko w katalogu _Odebrane"
 msgid "Automatically synchroni_ze remote mail locally"
 msgstr "Automatyczna _synchronizacja kont lokalnie"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-provider.c:71
+#: ../src/camel/camel-ews-provider.c:64
+msgid "Connection"
+msgstr "PoÅÄczenie"
+
+#. Translators: '%s' is preplaced with a widget, where "
+#. * user can select how long the timeout should be.
+#: ../src/camel/camel-ews-provider.c:68
+#, c-format
+msgid "Connection _timeout (in seconds) %s"
+msgstr "_Czas oczekiwania na poÅÄczenie (w sekundach) %s"
+
+#: ../src/camel/camel-ews-provider.c:76
+msgid "Exchange Web Services"
+msgstr "Exchange Web Services"
+
+#: ../src/camel/camel-ews-provider.c:78
 msgid "For accessing Exchange servers using Web Services"
 msgstr "DostÄp do serwerÃw Exchange uÅywajÄc Web Services"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-provider.c:87
-msgid "Password"
-msgstr "HasÅo"
+#: ../src/camel/camel-ews-provider.c:93
+msgid "NTLM"
+msgstr "NTLM"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-provider.c:89
+#: ../src/camel/camel-ews-provider.c:95
 msgid ""
-"This option will connect to the Exchange server using a plaintext password."
+"This option will connect to the Exchange server using a plaintext password "
+"with NTLM authentication."
 msgstr ""
-"Ta opcja spowoduje poÅÄczenie z serwerem Exchange uÅywajÄc hasÅa tekstowego."
+"Ta opcja spowoduje poÅÄczenie z serwerem Exchange uÅywajÄc hasÅa tekstowego "
+"za pomocÄ uwierzytelniania NTLM."
 
-#: ../src/camel/camel-ews-store.c:184
+#: ../src/camel/camel-ews-provider.c:103
+msgid "Basic"
+msgstr "Podstawowe"
+
+#: ../src/camel/camel-ews-provider.c:105
+msgid ""
+"This option will connect to the Exchange server using a plaintext password "
+"with Basic authentication."
+msgstr ""
+"Ta opcja spowoduje poÅÄczenie z serwerem Exchange uÅywajÄc hasÅa tekstowego "
+"za pomocÄ uwierzytelniania podstawowego."
+
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:183
 #, c-format
 msgid "Session has no storage path"
 msgstr "Sesja nie powiada ÅcieÅki do pamiÄci masowej"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-store.c:554
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:281
+#, c-format
+msgctxt "ForeignFolders"
+msgid "%s_%d"
+msgstr "%s_%d"
+
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:525
+msgid "Authentication password not available"
+msgstr "HasÅo uwierzytelniania jest niedostÄpne"
+
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:640
+msgid "Query for authentication types is not supported"
+msgstr "Odpytywanie typu uwierzytelniania jest nieobsÅugiwane"
+
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:692
 #, c-format
 msgid "No such folder: %s"
 msgstr "Nie ma takiego katalogu: %s"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-store.c:750
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:839
+msgid ""
+"Cannot list folders available for subscription of Exchange Web Services "
+"account, use 'Subscribe to folder of other user' context menu option above "
+"the account node in the folder tree instead."
+msgstr ""
+"Nie moÅna wyÅwietliÄ listy katalogÃw moÅliwych do subskrypcji na koncie "
+"Exchange Web Services. NaleÅy zamiast tego uÅyÄ opcji menu kontekstowego "
+"\"Subskrybuj katalog innego uÅytkownika\" powyÅej wÄzÅa konta w drzewie "
+"katalogÃw."
+
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:932
+#, c-format
+msgid "Cannot create folder '%s', folder already exists"
+msgstr "Nie moÅna utworzyÄ katalogu \"%s\". Katalog juÅ istnieje"
+
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:947
 #, c-format
 msgid "Parent folder %s does not exist"
 msgstr "Katalog nadrzÄdny %s nie istnieje"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-store.c:807
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:957
+#, c-format
+msgid ""
+"Cannot create folder under '%s', it is used for folders of other users only"
+msgstr ""
+"Nie moÅna utworzyÄ katalogu w \"%s\", jest on uÅywany tylko dla katalogÃw "
+"innych uÅytkownikÃw"
+
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:1026
 #, c-format
 msgid "Folder does not exist"
 msgstr "Katalog nie istnieje"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-store.c:891
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:1035
+#, c-format
+msgid "Cannot remove folder '%s', it is used for folders of other users only"
+msgstr ""
+"Nie moÅna usunÄÄ katalogu \"%s\", jest on uÅywany tylko dla katalogÃw innych "
+"uÅytkownikÃw"
+
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:1142
 #, c-format
 msgid "Folder %s does not exist"
 msgstr "Katalog %s nie istnieje"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-store.c:900
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:1152
 #, c-format
 msgid "No change key record for folder %s"
 msgstr "Brak wpisu klucza zmiany dla katalogu %s"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-store.c:939
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:1194
 #, c-format
 msgid "Cannot both rename and move a folder at the same time"
 msgstr "Nie moÅna zmieniÄ nazwy i przenieÅÄ katalogu w tym samym czasie"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-store.c:970
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:1230
 #, c-format
 msgid "Cannot find folder ID for parent folder %s"
 msgstr "Nie moÅna odnaleÅÄ identyfikatora katalogu dla katalogu nadrzÄdnego %s"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-store.c:1007 ../src/camel/camel-ews-transport.c:66
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:1280 ../src/camel/camel-ews-transport.c:69
 #, c-format
 msgid "Exchange server %s"
 msgstr "Serwer Exchange %s"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-store.c:1009
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:1283
 #, c-format
 msgid "Exchange service for %s on %s"
 msgstr "UsÅuga Exchange dla %s na %s"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-store.c:1049
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:1327
+#, c-format
+msgid "Could not locate Trash folder"
+msgstr "Nie moÅna ustaliÄ poÅoÅenia katalogu Kosz"
+
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:1362
+#, c-format
+msgid "Could not locate Junk folder"
+msgstr "Nie moÅna ustaliÄ poÅoÅenia katalogu Niechciane"
+
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:1440
+msgid "Cannot subscribe EWS folders in offline mode"
+msgstr "Nie moÅna subskrybowaÄ katalogÃw EWS w trybie offline"
+
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:1462
+msgid "Cannot unsubscribe EWS folders in offline mode"
+msgstr "Nie moÅna usuwaÄ subskrypcji katalogÃw EWS w trybie offline"
+
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:1503
 #, c-format
 msgid "You must be working online to complete this operation"
 msgstr "NaleÅy pracowaÄ w trybie online, aby ukoÅczyÄ to dziaÅanie"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-transport.c:69
+#: ../src/camel/camel-ews-transport.c:72
 #, c-format
 msgid "Exchange mail delivery via %s"
 msgstr "Dostarczanie poczty Exchange przez %s"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-transport.c:106
+#: ../src/camel/camel-ews-transport.c:119
 msgid "Cannot send message with no From address"
 msgstr "Nie moÅna wysÅaÄ wiadomoÅci bez adresata"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-transport.c:110
+#: ../src/camel/camel-ews-transport.c:125
 msgid "Exchange server cannot send message with multiple From addresses"
 msgstr "Serwer Exchange nie moÅe wysÅaÄ wiadomoÅci z wieloma adresatami"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-transport.c:118
+#: ../src/camel/camel-ews-transport.c:136
 msgid "Failed to read From address"
 msgstr "Odczytanie adresata siÄ nie powiodÅo"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-transport.c:124
+#: ../src/camel/camel-ews-transport.c:148
 #, c-format
 msgid ""
 "Exchange server cannot send message as '%s', when the account was configured "
@@ -371,79 +320,733 @@ msgstr ""
 "Serwer Exchange nie moÅe wysÅaÄ wiadomoÅci jako \"%s\", podczas gdy konto "
 "zostaÅo skonfigurowane dla adresu \"%s\""
 
-#: ../src/camel/camel-ews-transport.c:135
+#: ../src/camel/camel-ews-transport.c:162
 #, c-format
 msgid "Service not connected"
 msgstr "UsÅuga nie jest poÅÄczona"
 
-#: ../src/server/e-ews-connection.c:360
+#: ../src/collection/e-ews-backend.c:380
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-gal.c:268
+msgid "Global Address List"
+msgstr "OgÃlna lista adresowa"
+
+#: ../src/collection/e-ews-backend.c:745
+#, c-format
+msgid "Could not determine a suitable folder class for a new folder named '%s'"
+msgstr ""
+"Nie moÅna ustaliÄ odpowiedniej klasy katalogÃw dla nowego katalogu o nazwie "
+"\"%s\""
+
+#: ../src/collection/e-ews-backend.c:836
+#, c-format
+msgid "Data source '%s' does not represent an Exchange Web Services folder"
+msgstr "ÅrÃdÅo danych \"%s\" nie przedstawia katalog Exchange Web Services"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-config-utils.c:510
+#, c-format
+msgid "Cannot edit permissions of folder '%s', choose other folder."
+msgstr ""
+"Nie moÅna modyfikowaÄ uprawnieÅ katalogu \"%s\". ProszÄ wybraÄ inny katalog."
+
+#: ../src/configuration/e-ews-config-utils.c:588
+msgid "Subscribe to folder of other user..."
+msgstr "Subskrybuj katalog innego uÅytkownika..."
+
+#: ../src/configuration/e-ews-config-utils.c:597
+#: ../src/configuration/e-ews-config-utils.c:880
+#: ../src/configuration/e-ews-config-utils.c:911
+#: ../src/configuration/e-ews-config-utils.c:942
+#: ../src/configuration/e-ews-config-utils.c:973
+msgid "Permissions..."
+msgstr "Uprawnienia..."
+
+#: ../src/configuration/e-ews-config-utils.c:599
+msgid "Edit EWS folder permissions"
+msgstr "Modyfikuj uprawnienia katalogu EWS"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-config-utils.c:882
+msgid "Edit EWS calendar permissions"
+msgstr "Modyfikuj uprawnienia kalendarza EWS"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-config-utils.c:913
+msgid "Edit EWS tasks permissions"
+msgstr "Modyfikuj uprawnienia zadaÅ EWS"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-config-utils.c:944
+msgid "Edit EWS memos permissions"
+msgstr "Modyfikuj uprawnienia notatek EWS"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-config-utils.c:975
+msgid "Edit EWS contacts permissions"
+msgstr "Modyfikuj uprawnienia kontaktÃw EWS"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-edit-folder-permissions.c:87
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-delegates-page.c:502
+msgctxt "PermissionsLevel"
+msgid "None"
+msgstr "Brak"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-edit-folder-permissions.c:88
+msgctxt "PermissionsLevel"
+msgid "Owner"
+msgstr "WÅaÅciciel"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-edit-folder-permissions.c:98
+msgctxt "PermissionsLevel"
+msgid "Publishing Editor"
+msgstr "PublikujÄcy redaktor"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-edit-folder-permissions.c:107
+msgctxt "PermissionsLevel"
+msgid "Editor"
+msgstr "Redaktor"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-edit-folder-permissions.c:115
+msgctxt "PermissionsLevel"
+msgid "Publishing Author"
+msgstr "PublikujÄcy autor"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-edit-folder-permissions.c:122
+msgctxt "PermissionsLevel"
+msgid "Author"
+msgstr "Autor"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-edit-folder-permissions.c:128
+msgctxt "PermissionsLevel"
+msgid "Nonediting Author"
+msgstr "NieredagujÄcy autor"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-edit-folder-permissions.c:133
+msgctxt "PermissionsLevel"
+msgid "Reviewer"
+msgstr "Recenzent"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-edit-folder-permissions.c:136
+msgctxt "PermissionsLevel"
+msgid "Contributor"
+msgstr "WspÃÅtwÃrca"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-edit-folder-permissions.c:139
+msgctxt "PermissionsLevel"
+msgid "Free/Busy time"
+msgstr "Informacje o zajÄtoÅci"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-edit-folder-permissions.c:141
+msgctxt "PermissionsLevel"
+msgid "Free/Busy time, subject, location"
+msgstr "Informacje o zajÄtoÅci, temat, poÅoÅenie"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-edit-folder-permissions.c:143
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-delegates-page.c:523
+msgctxt "PermissionsLevel"
+msgid "Custom"
+msgstr "WÅasny"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-edit-folder-permissions.c:267
+msgid "Writing folder permissions, please wait..."
+msgstr "Zapisywanie uprawnieÅ katalogu, proszÄ czekaÄ..."
+
+#: ../src/configuration/e-ews-edit-folder-permissions.c:759
+msgctxt "User"
+msgid "Anonymous"
+msgstr "Anonimowy"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-edit-folder-permissions.c:762
+msgctxt "User"
+msgid "Default"
+msgstr "DomyÅlny"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-edit-folder-permissions.c:768
+msgctxt "User"
+msgid "Unknown"
+msgstr "Nieznany"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-edit-folder-permissions.c:849
+#: ../src/configuration/e-ews-search-user.c:427
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-delegates-page.c:1078
+msgid "Name"
+msgstr "Nazwa"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-edit-folder-permissions.c:855
+msgid "Permission level"
+msgstr "Poziom uprawnieÅ"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-edit-folder-permissions.c:907
+msgid "Edit EWS folder permissions..."
+msgstr "Modyfikuj uprawnienia katalogÃw EWS..."
+
+#: ../src/configuration/e-ews-edit-folder-permissions.c:932
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:621
+msgid "Account:"
+msgstr "Konto:"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-edit-folder-permissions.c:960
+msgid "Folder name:"
+msgstr "Nazwa katalogu:"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-edit-folder-permissions.c:983
+msgid "Folder ID:"
+msgstr "Identyfikator katalogu:"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-edit-folder-permissions.c:1047
+msgid "Permissions"
+msgstr "Uprawnienia"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-edit-folder-permissions.c:1069
+msgid "Permi_ssion level:"
+msgstr "Po_ziom uprawnieÅ:"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-edit-folder-permissions.c:1103
+msgctxt "Permissions"
+msgid "Read"
+msgstr "Odczyt"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-edit-folder-permissions.c:1115
+#: ../src/configuration/e-ews-edit-folder-permissions.c:1182
+msgctxt "Permissions"
+msgid "None"
+msgstr "Brak"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-edit-folder-permissions.c:1121
+msgctxt "Permissions"
+msgid "Free/Busy time"
+msgstr "Informacje o zajÄtoÅci"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-edit-folder-permissions.c:1126
+msgctxt "Permissions"
+msgid "Free/Busy time, subject, location"
+msgstr "Informacje o zajÄtoÅci, temat, poÅoÅenie"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-edit-folder-permissions.c:1132
+msgctxt "Permissions"
+msgid "Full Details"
+msgstr "PeÅne informacje"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-edit-folder-permissions.c:1138
+msgctxt "Permissions"
+msgid "Write"
+msgstr "Zapis"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-edit-folder-permissions.c:1150
+msgctxt "Permissions"
+msgid "Create items"
+msgstr "Tworzenie elementÃw"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-edit-folder-permissions.c:1154
+msgctxt "Permissions"
+msgid "Create subfolders"
+msgstr "Tworzenie podkatalogÃw"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-edit-folder-permissions.c:1158
+msgctxt "Permissions"
+msgid "Edit own"
+msgstr "Modyfikowanie wÅasnych"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-edit-folder-permissions.c:1162
+msgctxt "Permissions"
+msgid "Edit all"
+msgstr "Modyfikowanie wszystkich"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-edit-folder-permissions.c:1170
+msgctxt "Permissions"
+msgid "Delete items"
+msgstr "Usuwanie elementÃw"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-edit-folder-permissions.c:1187
+msgctxt "Permissions"
+msgid "Own"
+msgstr "WÅasne"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-edit-folder-permissions.c:1192
+msgctxt "Permissions"
+msgid "All"
+msgstr "Wszyscy"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-edit-folder-permissions.c:1198
+msgctxt "Permissions"
+msgid "Other"
+msgstr "Inni"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-edit-folder-permissions.c:1210
+msgctxt "Permissions"
+msgid "Folder owner"
+msgstr "WÅaÅciciel katalogu"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-edit-folder-permissions.c:1214
+msgctxt "Permissions"
+msgid "Folder contact"
+msgstr "Kontakt katalogu"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-edit-folder-permissions.c:1218
+msgctxt "Permissions"
+msgid "Folder visible"
+msgstr "WidocznoÅÄ katalogu"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-edit-folder-permissions.c:1291
+msgid "Reading folder permissions, please wait..."
+msgstr "Odczytywanie uprawnieÅ katalogu, proszÄ czekaÄ..."
+
+#: ../src/configuration/e-ews-search-user.c:208
+#, c-format
+msgid "No users found, only one contact"
+msgid_plural "No users found, only %d contacts"
+msgstr[0] "Nie odnaleziono uÅytkownikÃw, tylko jeden kontakt"
+msgstr[1] "Nie odnaleziono uÅytkownikÃw, tylko %d kontakty"
+msgstr[2] "Nie odnaleziono uÅytkownikÃw, tylko %d kontaktÃw"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-search-user.c:213
+msgid "No users found"
+msgstr "Nie odnaleziono uÅytkownikÃw"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-search-user.c:217
+#, c-format
+msgid "Found one user"
+msgid_plural "Found %d users"
+msgstr[0] "Odnaleziono jednego uÅytkownika"
+msgstr[1] "Odnaleziono %d uÅytkownikÃw"
+msgstr[2] "Odnaleziono %d uÅytkownikÃw"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-search-user.c:223
+#, c-format
+msgid "Found more than 100 users, but showing only first %d"
+msgid_plural "Found more than 100 users, but showing only first %d"
+msgstr[0] ""
+"Odnaleziono wiÄcej niÅ 100 uÅytkownikÃw, ale wyÅwietlanie tylko pierwszych %d"
+msgstr[1] ""
+"Odnaleziono wiÄcej niÅ 100 uÅytkownikÃw, ale wyÅwietlanie tylko pierwszych %d"
+msgstr[2] ""
+"Odnaleziono wiÄcej niÅ 100 uÅytkownikÃw, ale wyÅwietlanie tylko pierwszych %d"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-search-user.c:353
+#: ../src/configuration/e-ews-search-user.c:536
+msgid "Search for a user"
+msgstr "Wyszukiwanie uÅytkownika"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-search-user.c:433
+msgid "E-mail"
+msgstr "E-mail"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-search-user.c:470
+msgid "Choose EWS user..."
+msgstr "Wybierz uÅytkownika EWS..."
+
+#: ../src/configuration/e-ews-search-user.c:493
+msgid "_Search:"
+msgstr "Wy_szukiwanie:"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:96
+#: ../src/server/e-ews-folder.c:584
+#, c-format
+msgid "Cannot add folder, folder already exists as '%s'"
+msgstr "Nie moÅna dodaÄ katalogu. Katalog juÅ istnieje jako \"%s\""
+
+#. Translators: The '%s' is replaced with user name, to whom the foreign mailbox belongs.
+#. * Example result: "Mailbox - John Smith"
+#.
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:106
+#, c-format
+msgctxt "ForeignFolder"
+msgid "Mailbox - %s"
+msgstr "Skrzynka pocztowa - %s"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:264
+msgid "Cannot test foreign folder availability while in offline mode"
+msgstr "Nie moÅna wykonaÄ testu dostÄpnoÅci obcego katalogu w trybie offline"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:289
+#, c-format
+msgid "User '%s' was not found on the server"
+msgstr "Nie odnaleziono uÅytkownika \"%s\" na serwerze"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:325
+#, c-format
+msgid "User name '%s' is ambiguous, specify it more precisely, please"
+msgstr ""
+"Nazwa uÅytkownika \"%s\" jest niejednoznaczna. ProszÄ okreÅliÄ jÄ dokÅadniej"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:347
+#, c-format
+msgid ""
+"Folder '%s' not found. Either it does not exist or you do not have "
+"permission to access it."
+msgstr ""
+"Nie odnaleziono katalogu \"%s\". Nie istnieje lub brak uprawnieÅ do jego "
+"dostÄpu."
+
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:365
+msgid "Cannot add folder, cannot determine folder's type"
+msgstr "Nie moÅna dodaÄ katalogu, nie moÅna ustaliÄ jego typu"
+
+#. Translators: This is used to name foreign folder.
+#. * The first '%s' is replaced with user name to whom the folder belongs,
+#. * the second '%s' is replaced with folder name.
+#. * Example result: "John Smith - Calendar"
+#.
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:410
+#, c-format
+msgctxt "ForeignFolder"
+msgid "%s - %s"
+msgstr "%s - %s"
+
+#. convert well-known names to their non-localized form
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:500
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:706
+msgid "Inbox"
+msgstr "Odebrane"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:502
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:707
+msgid "Contacts"
+msgstr "Kontakty"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:504
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:708
+msgid "Calendar"
+msgstr "Kalendarz"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:506
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:709
+msgid "Memos"
+msgstr "Notatki"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:508
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:710
+msgid "Tasks"
+msgstr "Zadania"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:524
+#, c-format
+msgid "Testing availability of folder '%s' of user '%s', please wait..."
+msgstr ""
+"Testowanie dostÄpnoÅci katalogu \"%s\" uÅytkownika \"%s\", proszÄ czekaÄ..."
+
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:600
+msgid "Subscribe to folder of other EWS user..."
+msgstr "Subskrybuj katalog innego uÅytkownika EWS..."
+
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:651
+msgid "User"
+msgstr "UÅytkownik"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:658
+msgid "_User:"
+msgstr "_UÅytkownik"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:673
+msgid "C_hoose..."
+msgstr "_Wybierz..."
+
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:689
+msgid "_Folder name:"
+msgstr "Nazwa _katalogu:"
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-autodiscover.c:126
+msgid "Querying Autodiscover service"
+msgstr "Odpytywanie usÅugi automatycznego wykrywania"
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-autodiscover.c:209
+msgid "Fetch _URL"
+msgstr "Pobierz adres _URL"
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-backend.c:109
+msgid "Configuration"
+msgstr "Konfiguracja"
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-backend.c:127
+msgid "User_name:"
+msgstr "_Nazwa uÅytkownika:"
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-backend.c:141
+msgid "_Host URL:"
+msgstr "Adres URL _komputera:"
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-backend.c:160
+msgid "OAB U_RL:"
+msgstr "Adres U_RL OAB:"
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-backend.c:174
+msgid "Authentication"
+msgstr "Uwierzytelnianie"
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-gal.c:215
+msgid "Locating offline address books"
+msgstr "Ustalanie poÅoÅenia ksiÄÅek adresowych w trybie offline"
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-gal.c:295
+msgid "Cache o_ffline address book"
+msgstr ""
+"_Przechowywanie ksiÄÅki adresowej w buforze podczas pracy w trybie offline"
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-gal.c:321
+msgid "Select ad_dress list:"
+msgstr "WybÃr listy a_dresÃw:"
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-gal.c:345
+msgid "Fetch List"
+msgstr "Pobierz listÄ"
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-delegates-page.c:503
+msgctxt "PermissionsLevel"
+msgid "Reviewer (can read items)"
+msgstr "Recenzent (moÅe odczytywaÄ elementy)"
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-delegates-page.c:504
+msgctxt "PermissionsLevel"
+msgid "Author (can read and create items)"
+msgstr "Autor (moÅe odczytywaÄ i tworzyÄ elementy)"
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-delegates-page.c:505
+msgctxt "PermissionsLevel"
+msgid "Editor (can read, create and modify items)"
+msgstr "Redaktor (moÅe odczytywaÄ, tworzyÄ i modyfikowaÄ elementy)"
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-delegates-page.c:608
+msgid "Delegate permissions"
+msgstr "Delegowanie uprawnieÅ"
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-delegates-page.c:626
+msgid "C_alendar"
+msgstr "K_alendarz"
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-delegates-page.c:629
+msgid "_Delegate receives copies of meeting-related messages sent to me"
+msgstr ""
+"_Delegat otrzymuje kopie wiadomoÅci zwiÄzanych ze spotkaniami wysÅanych do "
+"mnie"
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-delegates-page.c:634
+msgid "_Tasks"
+msgstr "_Zadania"
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-delegates-page.c:637
+msgid "_Inbox"
+msgstr "_Odebrane"
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-delegates-page.c:640
+msgid "C_ontacts"
+msgstr "K_ontakty"
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-delegates-page.c:643
+msgid "_Notes"
+msgstr "_Notatki"
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-delegates-page.c:646
+msgid "_Journal"
+msgstr "_Dziennik"
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-delegates-page.c:649
+#, c-format
+msgid "Delegate '%s' has the following permissions"
+msgstr "Delegat \"%s\" posiada poniÅsze uprawnienia"
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-delegates-page.c:667
+msgid "Delegate can see my _private items"
+msgstr "Delegat moÅe wyÅwietlaÄ prywatne _elementy"
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-delegates-page.c:990
+msgid "Retrieving current user permissions, please wait..."
+msgstr "Pobieranie obecnych uprawnieÅ uÅytkownikÃw, proszÄ czekaÄ..."
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-delegates-page.c:1111
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-delegates-page.c:1641
+msgid "Delegates"
+msgstr "Delegaci"
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-delegates-page.c:1135
+msgid ""
+"Delegates can send items on your behalf, including creating and responding "
+"to meeting requests. If you want to grant folder permissions without giving "
+"send-on-behalf-of permissions, close this dialog box, right-click the "
+"folder, click Permissions and change the options there."
+msgstr ""
+"Delegaci mogÄ wysyÅaÄ pocztÄ w Twoim imieniu, w tym tworzyÄ i odpowiadaÄ na "
+"proÅby o spotkania. Aby przekazaÄ uprawnienia do katalogu bez przekazywania "
+"uprawnieÅ do wysyÅania w Twoim imieniu, naleÅy zamknÄÄ to okno, kliknÄÄ "
+"prawym przyciskiem myszy na katalogu, kliknÄÄ Uprawnienia i w tym miejscu "
+"zmieniÄ opcje."
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-delegates-page.c:1184
+msgid ""
+"Deliver meeting requests addressed to me and responses to meeting requests "
+"where I am the organizer to:"
+msgstr ""
+"Przekazywanie prÃÅb o spotkania wysÅanych do mnie i odpowiedzi na proÅby, "
+"ktÃrych jestem organizatorem do:"
+
+#. new-line break, because GtkRadioButton doesn't allow wrapping of the inner label
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-delegates-page.c:1193
+msgid ""
+"My delegates only, but _send a copy of meeting requests\n"
+"and responses to me (recommended)"
+msgstr ""
+"Tylko moich delegatÃw, ale wy_syÅanie kopii proÅby o\n"
+"spotkanie i odpowiedzi do mnie (zalecane)"
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-delegates-page.c:1200
+msgid "My d_elegates only"
+msgstr "Tylko moich d_elegatÃw"
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-delegates-page.c:1207
+msgid "My delegates a_nd me"
+msgstr "_Moich delegatÃw i mnie"
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-delegates-page.c:1716
+msgid "Retrieving \"Delegates\" settings"
+msgstr "Pobieranie ustawieÅ delegatÃw"
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-ooo-page.c:446
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-ooo-page.c:925
+msgid "Out of Office"
+msgstr "Poza biurem"
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-ooo-page.c:462
+msgid ""
+"The messages specified below will be automatically sent to each internal and "
+"external person who sends a mail to you."
+msgstr ""
+"WiadomoÅÄ wprowadzona poniÅej bÄdzie automatycznie wysyÅana do kaÅdej osoby, "
+"ktÃra przyÅle wiadomoÅÄ podczas nieobecnoÅci uÅytkownika w biurze."
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-ooo-page.c:470
+msgid "Do _not send Out of Office replies"
+msgstr "_Bez wysyÅania odpowiedzi podczas obecnoÅci poza biurem"
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-ooo-page.c:478
+msgid "_Send Out of Office replies"
+msgstr "Wy_syÅanie odpowiedzi podczas obecnoÅci poza biurem"
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-ooo-page.c:486
+msgid "Send Out of Office replies only _during this time period:"
+msgstr ""
+"WysyÅanie odpowiedzi podczas _obecnoÅci poza biurem tylko w tym czasie:"
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-ooo-page.c:506
+msgid "_From:"
+msgstr "_Od:"
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-ooo-page.c:531
+msgid "_To:"
+msgstr "_Do:"
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-ooo-page.c:556
+msgid "I_nternal:"
+msgstr "W_ewnÄtrzna:"
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-ooo-page.c:565
+msgid "Message to be sent within the organization"
+msgstr "WiadomoÅÄ wysyÅana wewnÄtrz organizacji"
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-ooo-page.c:592
+msgid "E_xternal:"
+msgstr "_ZewnÄtrzna:"
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-ooo-page.c:600
+msgid "Message to be sent outside the organization"
+msgstr "WiadomoÅÄ wysyÅana poza organizacjÄ"
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-ooo-page.c:610
+msgid "Do not reply to senders outside the organization"
+msgstr "Bez odpowiadania nadawcom spoza organizacji"
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-ooo-page.c:613
+msgid "Reply only to known senders outside the organization"
+msgstr "Odpowiadanie tylko znanym nadawcom spoza organizacji"
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-ooo-page.c:616
+msgid "Reply to any sender outside the organization"
+msgstr "Odpowiadanie wszystkim nadawcom spoza organizacji"
+
+#: ../src/configuration/e-mail-config-ews-ooo-page.c:1001
+msgid "Retrieving \"Out of Office\" settings"
+msgstr "Pobieranie ustawieÅ obecnoÅci poza biurem..."
+
+#: ../src/configuration/module-ews-configuration.error.xml.h:1
+msgid "Autodiscovery query failed."
+msgstr "Wykrywanie automatyczne siÄ nie powiodÅo."
+
+#: ../src/configuration/module-ews-configuration.error.xml.h:2
+msgid "The reported error was &quot;{0}&quot;."
+msgstr "ZgÅoszony bÅÄd to &quot;{0}&quot;."
+
+#: ../src/configuration/module-ews-configuration.error.xml.h:3
+msgid "Failed to locate offline address books."
+msgstr ""
+"Ustalenie poÅoÅenia ksiÄÅek adresowych w trybie offline siÄ nie powiodÅo."
+
+#: ../src/configuration/module-ews-configuration.error.xml.h:4
+msgid "Failed to retrieve &quot;Out of Office&quot; settings."
+msgstr "PobraÄ ustawieÅ obecnoÅci poza biurem siÄ nie powiodÅo."
+
+#: ../src/configuration/module-ews-configuration.error.xml.h:5
+msgid "Failed to retrieve &quot;Delegates&quot; settings."
+msgstr "Pobranie ustawieÅ delegatÃw siÄ nie powiodÅo."
+
+#: ../src/server/e-ews-connection.c:488
 msgid "Operation Cancelled"
 msgstr "Anulowano dziaÅanie"
 
-#: ../src/server/e-ews-connection.c:422
+#: ../src/server/e-ews-connection.c:554
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "Uwierzytelnienie siÄ nie powiodÅo"
 
-#: ../src/server/e-ews-connection.c:430
+#: ../src/server/e-ews-connection.c:565
 #, c-format
 msgid "No response: %s"
 msgstr "Brak odpowiedzi: %s"
 
-#: ../src/server/e-ews-connection.c:1284 ../src/server/e-ews-connection.c:1642
-#: ../src/server/e-ews-connection.c:1881
-#, c-format
-msgid "Code: %d - Unexpected response from server"
-msgstr "Kod: %d - nieoczekiwana odpowiedÅ od serwera"
-
-#: ../src/server/e-ews-connection.c:1296
+#: ../src/server/e-ews-connection.c:1849
 #, c-format
 msgid "Failed to parse autodiscover response XML"
 msgstr ""
 "Przetworzenie XML odpowiedzi automatycznego wykrywania siÄ nie powiodÅo"
 
-#: ../src/server/e-ews-connection.c:1304
+#: ../src/server/e-ews-connection.c:1856
 #, c-format
-msgid "Failed to find <Autodiscover> element\n"
-msgstr "Odnalezienie elementu <Autodiscover> siÄ nie powiodÅo\n"
+msgid "Failed to find <Autodiscover> element"
+msgstr "Odnalezienie elementu <Autodiscover> siÄ nie powiodÅo"
 
-#: ../src/server/e-ews-connection.c:1316
+#: ../src/server/e-ews-connection.c:1867
 #, c-format
-msgid "Failed to find <Response> element\n"
-msgstr "Odnalezienie elementu <Response> siÄ nie powiodÅo\n"
+msgid "Failed to find <Response> element"
+msgstr "Odnalezienie elementu <Response> siÄ nie powiodÅo"
 
-#: ../src/server/e-ews-connection.c:1328
+#: ../src/server/e-ews-connection.c:1878
 #, c-format
-msgid "Failed to find <Account> element\n"
-msgstr "Odnalezienie elementu <Account> siÄ nie powiodÅo\n"
+msgid "Failed to find <Account> element"
+msgstr "Odnalezienie elementu <Account> siÄ nie powiodÅo"
 
-#: ../src/server/e-ews-connection.c:1347
+#: ../src/server/e-ews-connection.c:1897
 #, c-format
 msgid "Failed to find <ASUrl> and <OABUrl> in autodiscover response"
 msgstr ""
 "Odnalezienie elementÃw <ASUrl> i <OABUrl> w odpowiedzi automatycznego "
 "wykrywania siÄ nie powiodÅo"
 
-#: ../src/server/e-ews-connection.c:1449
-#, c-format
-msgid "Both email and password must be provided"
-msgstr "NaleÅy podaÄ adres e-mail i hasÅo"
+#: ../src/server/e-ews-connection.c:2076
+msgid "Email address is missing a domain part"
+msgstr "W adresie e-mail brakuje czÄÅci domeny"
 
-#: ../src/server/e-ews-connection.c:1456
-#, c-format
-msgid "Wrong email id"
-msgstr "BÅÄdny identyfikator adresu e-mail"
-
-#: ../src/server/e-ews-connection.c:1652
-#, c-format
+#: ../src/server/e-ews-connection.c:2339
 msgid "Failed to parse oab XML"
 msgstr "Przetworzenie XML oab siÄ nie powiodÅo"
 
-#: ../src/server/e-ews-connection.c:1659
-#, c-format
+#: ../src/server/e-ews-connection.c:2347
 msgid "Failed to find <OAB> element\n"
 msgstr "Odnalezienie elementu <OAB> siÄ nie powiodÅo\n"
 
-#: ../src/utils/ews-camel-common.c:170
+#: ../src/server/e-ews-connection.c:3457
+msgid "No items found"
+msgstr "Nie odnaleziono elementÃw"
+
+#: ../src/server/e-ews-folder.c:539
+msgid "Cannot add folder, unsupported folder type"
+msgstr "Nie moÅna dodaÄ katalogu. NieobsÅugiwany typ katalogu"
+
+#: ../src/server/e-ews-folder.c:544
+msgid "Cannot add folder, master source not found"
+msgstr "Nie moÅna dodaÄ katalogu. Nie odnaleziono gÅÃwnego ÅrÃdÅa"
+
+#: ../src/utils/ews-camel-common.c:175
 #, c-format
 msgid "CreateItem call failed to return ID for new message"
 msgstr ""[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]