[evolution-kolab] Updated Polish translationcommit 5c12957f66e69e998a8a33927787b5c6810e4ce1
Author: Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>
Date:   Sat Aug 25 02:18:10 2012 +0200

    Updated Polish translation

 po/pl.po | 1184 +++++++++++++++++++++++++++-----------------------------------
 1 files changed, 511 insertions(+), 673 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 9aae10c..7f76c80 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: evolution-kolab\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-05-15 22:59+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-05-15 23:00+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-25 02:17+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-25 02:18+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -21,541 +21,157 @@ msgstr ""
 "X-Poedit-Language: Polish\n"
 "X-Poedit-Country: Poland\n"
 
-#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-folder.c:176
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-extd-folder.c:433
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-folder.c:101
-#, c-format
-msgid "Could not create folder summary for %s"
-msgstr "Nie moÅna utworzyÄ podsumowania katalogu dla %s"
-
-#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-folder.c:184
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-folder.c:109
-#, c-format
-msgid "Could not create cache for %s: "
-msgstr "Nie moÅna utworzyÄ bufora dla %s: "
+#: ../src/addressbook/e-book-backend-kolab.c:275
+#: ../src/calendar/e-cal-backend-kolab.c:322
+msgid "Could not get ESource for backend"
+msgstr "Nie moÅna uzyskaÄ ESource dla mechanizmu"
 
-#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-metadata-db.c:155
-#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-metadata-db.c:205
-#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-metadata-db.c:320
-#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-metadata-db.c:359
-#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-metadata-db.c:437
-#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-metadata-db.c:455
-#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-metadata-db.c:500
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-info-db.c:506
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-info-db.c:640
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-info-db.c:970
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-info-db.c:1095
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-info-db.c:1233
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-side-cache.c:294
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-side-cache.c:425
-#: ../src/libekolabutil/kolab-util-sqlite.c:77
-#: ../src/libekolabutil/kolab-util-sqlite.c:119
-#: ../src/libekolabutil/kolab-util-sqlite.c:242
-#: ../src/libekolabutil/kolab-util-sqlite.c:358
-#: ../src/libekolabutil/kolab-util-sqlite.c:404
-#: ../src/libekolabutil/kolab-util-sqlite.c:429
+#: ../src/calendar/e-cal-backend-kolab.c:315
 #, c-format
-msgid "SQLite Error: %s"
-msgstr "BÅÄd biblioteki SQLite: %s"
+msgid "Unknown type used in e-cal-backend-kolab initialization"
+msgstr "UÅyto nieznanego typu w inicjalizacji e-cal-backend-kolab"
 
-#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-metadata-db.c:165
-#: ../src/libekolabutil/kolab-util-sqlite.c:287
-#, c-format
-msgid "SQLite Error: Multiple tables named '%s', corrupted database '%s'"
-msgstr ""
-"BÅÄd biblioteki SQLite: wiele tablic o nazwie \"%s\", uszkodzona baza danych "
-"\"%s\""
+#: ../src/calendar/e-cal-backend-kolab.c:907
+msgid "Kolab does not support bulk additions"
+msgstr "Kolab nie obsÅuguje dodawania caÅoÅci"
 
-#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-metadata-db.c:259
-#, c-format
-msgid "SQLite Error: could not open/create SQLite database '%s'"
+#: ../src/calendar/e-cal-backend-kolab.c:949
+msgid ""
+"TZID is set, but no timezone is available. Currently this may happen if an "
+"object is copied to an empty calendar."
 msgstr ""
-"BÅÄd biblioteki SQLite: nie moÅna otworzyÄ/utworzyÄ bazy danych SQLite \"%s\""
+"TZID jest ustawione, ale Åadna strefa czasowa nie jest dostÄpna. Obecnie "
+"moÅe siÄ to zdarzyÄ, jeÅli obiekt jest kopiowany do pustego kalendarza."
 
-#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-metadata.c:96
-#, c-format
-msgid "Invalid Kolab folder type string encoding"
-msgstr "NieprawidÅowe kodowanie ciÄgu typu katalogu Kolab"
+#: ../src/calendar/e-cal-backend-kolab.c:1249
+msgid "Kolab does not support bulk removals"
+msgstr "Kolab nie obsÅuguje usuwania caÅoÅci"
 
-#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-metadata.c:108
-#, c-format
-msgid "Invalid Kolab folder type string"
-msgstr "NieprawidÅowy ciÄg typu katalogu Kolab"
+#: ../src/calendar/e-cal-backend-kolab.c:1673
+msgid "Putting timezone object into cache failed."
+msgstr "Umieszczenie obiektu strefy czasowej w buforze siÄ nie powiodÅo."
 
-#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-provider.c:53
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-provider.c:40
+#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-provider.c:45
 msgid "Checking for New Mail"
 msgstr "Sprawdzanie nowych wiadomoÅci"
 
-#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-provider.c:55
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-provider.c:42
+#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-provider.c:47
 msgid "C_heck for new messages in all folders"
 msgstr "_Sprawdzanie nowych wiadomoÅci we wszystkich katalogach"
 
-#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-provider.c:57
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-provider.c:44
+#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-provider.c:49
 msgid "Ch_eck for new messages in subscribed folders"
 msgstr "Spr_awdzanie nowych wiadomoÅci w subskrybowanych katalogach"
 
-#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-provider.c:59
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-provider.c:46
+#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-provider.c:51
 msgid "Use _Quick Resync if the server supports it"
 msgstr "UÅycie opcji _Quick Resync, jeÅli serwer jÄ obsÅuguje"
 
-#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-provider.c:61
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-provider.c:48
+#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-provider.c:53
 msgid "_Listen for server change notifications"
 msgstr "_NasÅuchiwanie powiadomieÅ o zmianach na serwerze"
 
-#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-provider.c:65
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-provider.c:52
-msgid "Connection to Server"
-msgstr "PoÅÄczenie z serwerem"
-
-#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-provider.c:67
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-provider.c:54
-msgid "_Use custom command to connect to server"
-msgstr "_WÅasne polecenie do poÅÄczenia z serwerem"
-
-#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-provider.c:69
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-provider.c:56
-msgid "Command:"
-msgstr "Polecenie:"
-
-#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-provider.c:71
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-provider.c:58
-msgid "Numbe_r of cached connections to use"
-msgstr "Li_czba uÅywanych buforowanych poÅÄczeÅ"
-
-#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-provider.c:75
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-provider.c:62
+#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-provider.c:56
 msgid "Folders"
 msgstr "Katalogi"
 
-#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-provider.c:77
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-provider.c:64
+#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-provider.c:58
 msgid "_Show only subscribed folders"
 msgstr "WyÅw_ietlanie tylko subskrybowanych katalogÃw"
 
-#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-provider.c:79
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-provider.c:72
+#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-provider.c:60
 msgid "Options"
 msgstr "Opcje"
 
-#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-provider.c:81
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-provider.c:74
+#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-provider.c:62
 msgid "Apply _filters to new messages in all folders"
 msgstr "_Filtrowanie nowych wiadomoÅci we wszystkich katalogach"
 
-#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-provider.c:83
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-provider.c:76
+#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-provider.c:64
 msgid "_Apply filters to new messages in Inbox on this server"
 msgstr "_Filtrowanie nowych wiadomoÅci w Odebranych na tym serwerze"
 
-#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-provider.c:85
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-provider.c:78
+#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-provider.c:66
 msgid "Check new messages for _Junk contents"
 msgstr "Sprawdzanie nowych wiadomoÅci pod kÄtem nie_chcianych treÅci"
 
-#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-provider.c:87
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-provider.c:80
+#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-provider.c:68
 msgid "Only check for Junk messages in the IN_BOX folder"
 msgstr "Szukanie niechcianych tylko w katalogu _Odebrane"
 
-#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-provider.c:89
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-provider.c:82
+#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-provider.c:70
 msgid "Automatically synchroni_ze remote mail locally"
 msgstr "Automatyczne synch_ronizowanie zdalnej poczty lokalnie"
 
-#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-provider.c:95
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-provider.c:88
+#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-provider.c:76
 msgid "Default IMAP port"
 msgstr "DomyÅlny port IMAP"
 
-#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-provider.c:96
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-provider.c:89
+#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-provider.c:77
 msgid "IMAP over SSL"
 msgstr "IMAP przez SSL"
 
-#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-provider.c:103
+#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-provider.c:84
 msgid "Kolab2"
 msgstr "Kolab2"
 
-#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-provider.c:105
+#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-provider.c:86
 msgid "For reading and storing mail on Kolab servers."
 msgstr "PrzeglÄdanie i przechowywanie poczty na serwerach Kolab."
 
-#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-provider.c:122
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-provider.c:118
+#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-provider.c:103
 msgid "Password"
 msgstr "HasÅo"
 
-#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-provider.c:124
+#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-provider.c:105
 msgid ""
 "This option will connect to the Kolab server using a plaintext password."
 msgstr ""
 "Przy tej opcji poÅÄczenie z serwerem Kolab nastÄpi uÅywajÄc hasÅa w postaci "
 "zwykÅego tekstu."
 
-#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-store.c:314
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-extd-store.c:183
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:348
-#, c-format
-msgid "No such folder %s"
-msgstr "Katalog \"%s\" nie istnieje"
+#: ../src/configuration/e-mail-config-kolab-backend.c:97
+msgid "Configuration"
+msgstr "Konfiguracja"
 
-#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-store.c:657
-#, c-format
-msgid "Kolab server %s"
-msgstr "Serwer Kolab %s"
-
-#: ../src/camel/camel-kolab-imapx-store.c:659
-#, c-format
-msgid "Kolab service for %s on %s"
-msgstr "UsÅuga Kolab dla %s na %s"
-
-#: ../src/camel/camel-kolab-session.c:238
-#, c-format
-msgid "%s authentication failed"
-msgstr "Uwierzytelnienie %s siÄ nie powiodÅo"
-
-#: ../src/camel/camel-kolab-session.c:312
-#, c-format
-msgid "No password was provided"
-msgstr "Nie podano hasÅa"
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-command.c:594
-msgid "Unknown error"
-msgstr "Nieznany bÅÄd"
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-extd-folder.c:363
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-folder.c:767
-msgid "Apply message _filters to this folder"
-msgstr "_Filtrowanie wiadomoÅci w tym katalogu"
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-extd-folder.c:441
-#, c-format
-msgid "Could not create cache for %s"
-msgstr "Nie moÅna utworzyÄ bufora dla %s"
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-extd-server.c:348
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:1241
-msgid "Error writing to cache stream: "
-msgstr "BÅÄd podczas zapisywania do bufora potoku: "
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-extd-server.c:926
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:2867
-#, c-format
-msgid "Failed to connect to IMAP server %s in secure mode: %s"
-msgstr ""
-"PoÅÄczenie z serwerem IMAP %s w trybie bezpiecznym siÄ nie powiodÅo: %s"
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-extd-server.c:927
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:2868
-msgid "STARTTLS not supported"
-msgstr "STARTTLS nie jest obsÅugiwane"
+#: ../src/configuration/e-mail-config-kolab-backend.c:115
+msgid "_Server:"
+msgstr "_Serwer:"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-extd-server.c:966
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:2907
-#, c-format
-msgid "Failed to connect to IMAP server %s in secure mode: "
-msgstr "PoÅÄczenie z serwerem IMAP %s w trybie bezpiecznym siÄ nie powiodÅo: "
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-extd-server.c:1280
-#, c-format
-msgid "Shutting down"
-msgstr "WyÅÄczanie"
+#: ../src/configuration/e-mail-config-kolab-backend.c:129
+msgid "_Port:"
+msgstr "_Port:"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-extd-server.c:1350
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:2974
-#, c-format
-msgid "IMAP server %s does not support %s authentication"
-msgstr "Serwer IMAP %s nie obsÅuguje uwierzytelniania %s"
+#: ../src/configuration/e-mail-config-kolab-backend.c:141
+msgid "User_name:"
+msgstr "_Nazwa uÅytkownika:"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-extd-server.c:1361
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:2985
-#, c-format
-msgid "No support for %s authentication"
-msgstr "Brak obsÅugi uwierzytelniania %s"
+#: ../src/configuration/e-mail-config-kolab-backend.c:155
+msgid "Security"
+msgstr "BezpieczeÅstwo"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-extd-server.c:1380
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3004
-msgid "Cannot authenticate without a username"
-msgstr "Nie moÅna uwierzytelniÄ bez nazwy uÅytkownika"
+#: ../src/configuration/e-mail-config-kolab-backend.c:174
+msgid "Encryption _method:"
+msgstr "_Metoda szyfrowania:"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-extd-server.c:1389
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3013
-msgid "Authentication password not available"
-msgstr "HasÅo uwierzytelnienia jest niedostÄpne"
+#: ../src/configuration/e-mail-config-kolab-backend.c:185
+msgid "No encryption"
+msgstr "Brak szyfrowania"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-extd-store.c:277
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-folder.c:407
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-folder.c:440
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-folder.c:474
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-folder.c:530
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-folder.c:587
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-folder.c:621
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-folder.c:661
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-folder.c:697
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:276
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:1367
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:1455
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:1501
-#, c-format
-msgid "You must be working online to complete this operation"
-msgstr "Do ukoÅczenia tego dziaÅania konieczne jest poÅÄczenie z sieciÄ"
+#: ../src/configuration/e-mail-config-kolab-backend.c:189
+msgid "STARTTLS after connecting"
+msgstr "STARTTLS po poÅÄczeniu"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-metadata.c:511
-#, c-format
-msgid "Invalid IMAP annotation protocol"
-msgstr "NieprawidÅowy protokÃÅ adnotacji IMAP"
+#: ../src/configuration/e-mail-config-kolab-backend.c:193
+msgid "SSL on a dedicated port"
+msgstr "SSL przez dedykowany port"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-metadata.c:734
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-metadata.c:762
-#, c-format
-msgid "Invalid token in meta data string"
-msgstr "NieprawidÅowy token w ciÄgu metadanych"
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-provider.c:67
-msgid "O_verride server-supplied folder namespace"
-msgstr "_Nadpisanie przestrzeni nazw katalogÃw podanej przez serwer"
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-provider.c:69
-msgid "Namespace:"
-msgstr "PrzestrzeÅ nazw:"
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-provider.c:96
-msgid "IMAP+"
-msgstr "IMAP+"
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-provider.c:98
-msgid "For reading and storing mail on IMAP servers."
-msgstr "PrzeglÄdanie i przechowywanie poczty na serwerach IMAP."
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-provider.c:120
-msgid "This option will connect to the IMAP server using a plaintext password."
-msgstr ""
-"Przy tej opcji poÅÄczenie z serwerem IMAP nastÄpi uÅywajÄc hasÅa w postaci "
-"czystego tekstu."
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:852
-msgid "Server disconnected"
-msgstr "Serwer zostaÅ rozÅÄczony"
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:1968
-#, c-format
-msgid "Not authenticated"
-msgstr "Nie uwierzytelniono"
+#: ../src/configuration/e-mail-config-kolab-backend.c:206
+msgid "Authentication"
+msgstr "Uwierzytelnianie"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:2037
-msgid "Error performing IDLE"
-msgstr "BÅÄd podczas wykonywania zajÄtoÅci"
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3202
-msgid "Error fetching message"
-msgstr "BÅÄd podczas pobierania wiadomoÅci"
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3274
-msgid "Closing tmp stream failed: "
-msgstr "ZamkniÄcie potoku tymczasowego siÄ nie powiodÅo: "
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3376
-msgid "Error copying messages"
-msgstr "BÅÄd podczas kopiowania wiadomoÅci"
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3511
-msgid "Error appending message"
-msgstr "BÅÄd podczas doÅÄczania wiadomoÅci"
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3697
-msgid "Error fetching message headers"
-msgstr "BÅÄd podczas pobierania nagÅÃwkÃw wiadomoÅci"
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3841
-msgid "Error retrieving message"
-msgstr "BÅÄd podczas pobierania wiadomoÅci"
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3963
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4151
-#, c-format
-msgid "Fetching summary information for new messages in %s"
-msgstr "Pobieranie informacji podsumowujÄcych dla nowych wiadomoÅci w %s"
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4011
-#, c-format
-msgid "Scanning for changed messages in %s"
-msgstr "Wyszukiwanie zmodyfikowanych wiadomoÅci w %s"
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4049
-msgid "Error fetching new messages"
-msgstr "BÅÄd podczas pobierania nowych wiadomoÅci"
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4244
-msgid "Error while fetching messages"
-msgstr "BÅÄd podczas pobierania wiadomoÅci"
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4252
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4282
-#, c-format
-msgid "Fetching summary information for %d message in %s"
-msgid_plural "Fetching summary information for %d messages in %s"
-msgstr[0] "Pobieranie informacji podsumowujÄcych dla %d nowej wiadomoÅci w %s"
-msgstr[1] "Pobieranie informacji podsumowujÄcych dla %d nowych wiadomoÅci w %s"
-msgstr[2] "Pobieranie informacji podsumowujÄcych dla %d nowych wiadomoÅci w %s"
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4407
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4443
-msgid "Error refreshing folder"
-msgstr "BÅÄd podczas odÅwieÅania katalogu"
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4536
-msgid "Error expunging message"
-msgstr "BÅÄd podczas czyszczenia wiadomoÅci"
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4625
-msgid "Error fetching folders"
-msgstr "BÅÄd podczas pobierania katalogÃw"
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4704
-msgid "Error subscribing to folder"
-msgstr "BÅÄd podczas subskrybowania katalogu"
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4761
-msgid "Error creating folder"
-msgstr "BÅÄd podczas tworzenia katalogu"
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4810
-msgid "Error deleting folder"
-msgstr "BÅÄd podczas usuwania katalogu"
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4864
-msgid "Error renaming folder"
-msgstr "BÅÄd podczas zmieniania nazwy katalogu"
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4919
-msgid "Error performing NOOP"
-msgstr "BÅÄd podczas wykonywania NOOP"
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5017
-msgid "Error syncing changes"
-msgstr "BÅÄd podczas synchronizowania zmian"
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5630
-#, c-format
-msgid "Cannot get message with message ID %s: %s"
-msgstr "Nie moÅna pobraÄ wiadomoÅci z identyfikatorem %s: %s"
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5631
-msgid "No such message available."
-msgstr "Nie ma takiej wiadomoÅci."
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5785
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5800
-msgid "Cannot create spool file: "
-msgstr "Nie moÅna utworzyÄ pliku kolejki: "
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:155
-#, c-format
-msgid "IMAP server %s"
-msgstr "Serwer IMAP %s"
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:158
-#, c-format
-msgid "IMAP service for %s on %s"
-msgstr "UsÅuga IMAP dla %s na %s"
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:373
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:844
-msgid "Inbox"
-msgstr "Odebrane"
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:1076
-#, c-format
-msgid "Retrieving folder list for %s"
-msgstr "Pobieranie listy katalogÃw dla %s"
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:1176
-#, c-format
-msgid "No such folder: %s"
-msgstr "Katalog nie istnieje: %s"
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:1388
-#, c-format
-msgid ""
-"The folder name \"%s\" is invalid because it contains the character \"%c\""
-msgstr "Nazwa katalogu \"%s\" jest nieprawidÅowa, poniewaÅ zawiera znak \"%c\""
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:1399
-#, c-format
-msgid "Unknown parent folder: %s"
-msgstr "Nieznany katalog nadrzÄdny: %s"
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:1409
-#, c-format
-msgid "The parent folder is not allowed to contain subfolders"
-msgstr "Katalog nadrzÄdny nie moÅe zawieraÄ katalogÃw podrzÄdnych"
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-stream.c:70
-#, c-format
-msgid "Source stream returned no data"
-msgstr "Potok ÅrÃdÅowy nie zwrÃciÅ danych"
-
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-stream.c:79
-#, c-format
-msgid "Source stream unavailable"
-msgstr "Potok ÅrÃdÅowy jest niedostÄpny"
-
-#: ../src/eplugin/e-kolab-account-setup.c:393
-msgid "Kolab Server Settings"
-msgstr "Ustawienia serwera Kolab"
-
-#: ../src/eplugin/e-kolab-account-setup.c:404
-msgid "Kolab Account"
-msgstr "Konto Kolab"
-
-#: ../src/eplugin/e-kolab-account-setup.c:419
-msgid "Kolab Server"
-msgstr "Serwer Kolab"
-
-#: ../src/eplugin/e-kolab-account-setup.c:431
-#: ../src/eplugin/e-kolab-folder-permissions.c:94
-#: ../src/eplugin/e-kolab-folder-permissions.c:203
-msgid "User ID"
-msgstr "Identyfikator uÅytkownika"
-
-#: ../src/eplugin/e-kolab-account-setup.c:443
-msgid "Server PIM-Folders"
-msgstr "Katalogi PIM serwera"
-
-#: ../src/eplugin/e-kolab-account-setup.c:452
-msgid "Retrieve"
-msgstr "Pobieranie"
-
-#: ../src/eplugin/e-kolab-account-setup.c:461
-msgid "Selected Contact Folder"
-msgstr "Wybrany katalog kontaktÃw"
-
-#: ../src/eplugin/e-kolab-account-setup.c:463
-msgid "Selected Calendar Folder"
-msgstr "Wybrany katalog kalendarza"
-
-#: ../src/eplugin/e-kolab-account-setup.c:475
-msgid "Encryption Method"
-msgstr "Metoda szyfrowania"
-
-#: ../src/eplugin/e-kolab-account-setup.c:491
-msgid "PKCS #11 Infrastructure"
-msgstr "Infrastruktura PKCS #11"
-
-#: ../src/eplugin/e-kolab-account-setup.c:503
-msgid "Kolab Folder Options"
-msgstr "Opcje katalogu Kolab"
-
-#: ../src/eplugin/e-kolab-account-setup.c:513
-msgid "Conflict Solving Strategy"
-msgstr "Strategia rozwiÄzywania konfliktÃw"
-
-#: ../src/eplugin/e-kolab-backend-sync-conflict.c:127
+#: ../src/eplugin/e-kolab-backend-sync-conflict.c:134
+msgctxt "Sync Conflict Resolution"
 msgid ""
 "A synchronization error occured: \n"
 "Probably someone modified an entry remotely (i.e. on the server), \n"
@@ -565,206 +181,388 @@ msgstr ""
 "Prawdopodobnie ktoÅ zmodyfikowaÅ zdalnie wpis (tzn. na serwerze), \n"
 "ktÃry zmodyfikowano takÅe lokalnie (tzn. w kliencie)."
 
-#. conflict folder name
-#: ../src/eplugin/e-kolab-backend-sync-conflict.c:145
-msgid "Conflict in folder"
-msgstr "Konflikt w katalogu"
+#: ../src/eplugin/e-kolab-backend-sync-conflict.c:147
+msgctxt "Sync Conflict Resolution"
+msgid "Conflict in folder:"
+msgstr "Konflikt w katalogu:"
 
-#. local object - subject
-#: ../src/eplugin/e-kolab-backend-sync-conflict.c:158
-msgid "Local entry"
-msgstr "Lokalny wpis"
+#: ../src/eplugin/e-kolab-backend-sync-conflict.c:159
+msgctxt "Sync Conflict Resolution"
+msgid "Local entry:"
+msgstr "Lokalny wpis:"
 
-#. local object - last modified
-#. remote object - last modified
 #: ../src/eplugin/e-kolab-backend-sync-conflict.c:171
-#: ../src/eplugin/e-kolab-backend-sync-conflict.c:197
-msgid "Last modified"
-msgstr "Ostatnia modyfikacja"
-
-#. remote object - subject
-#: ../src/eplugin/e-kolab-backend-sync-conflict.c:184
-msgid "Remote entry"
-msgstr "Zdalny wpis"
-
-#. take option duration
-#: ../src/eplugin/e-kolab-backend-sync-conflict.c:211
-msgid "Take option duration"
-msgstr "Czas przyjmowania opcji"
-
-#: ../src/eplugin/e-kolab-backend-sync-conflict.c:226
-msgid ""
-"Please choose how long the \"Take option\" specified below \n"
-"should remain in effect"
-msgstr ""
-"ProszÄ wybraÄ jak dÅugo ma trwaÄ \"Przyjmowanie opcji\" \n"
-"okreÅlone poniÅej"
-
-#: ../src/eplugin/e-kolab-backend-sync-conflict.c:234
-msgid "Apply to all conflicts occuring during this synchronization"
-msgstr ""
-"Zastosowanie do wszystkich konfliktÃw wystÄpujÄcych podczas tej "
-"synchronizacji"
-
-#: ../src/eplugin/e-kolab-backend-sync-conflict.c:241
-msgid "Apply to all conflicts occuring during this Evolution session"
-msgstr ""
-"Zastosowanie do wszystkich konfliktÃw wystÄpujÄcych podczas tej sesji "
-"programu Evolution"
-
-#: ../src/eplugin/e-kolab-backend-sync-conflict.c:247
-msgid "Apply always and permanently"
-msgstr "Zastosowanie zawsze i trwale"
-
-#: ../src/eplugin/e-kolab-backend-sync-conflict.c:253
-msgid "Apply only to this conflict (ask each time)"
-msgstr "Zastosowanie tylko do tego konfliktu (pytanie za kaÅdym razem)"
-
-#. take options (actions!)
-#: ../src/eplugin/e-kolab-backend-sync-conflict.c:259
-msgid "Take options"
+#: ../src/eplugin/e-kolab-backend-sync-conflict.c:195
+msgctxt "Sync Conflict Resolution"
+msgid "Last modified:"
+msgstr "Ostatnia modyfikacja:"
+
+#: ../src/eplugin/e-kolab-backend-sync-conflict.c:183
+msgctxt "Sync Conflict Resolution"
+msgid "Remote entry:"
+msgstr "Zdalny wpis:"
+
+#: ../src/eplugin/e-kolab-backend-sync-conflict.c:207
+msgctxt "Sync Conflict Resolution"
+msgid "Take Option"
 msgstr "Przyjmowanie opcji"
 
-#: ../src/eplugin/e-kolab-backend-sync-conflict.c:274
+#: ../src/eplugin/e-kolab-backend-sync-conflict.c:218
+msgctxt "Sync Conflict Resolution"
 msgid "Please choose which of the two entries should be retained"
 msgstr "ProszÄ wybraÄ, ktÃry z dwÃch wpisÃw pozostawiÄ"
 
-#: ../src/eplugin/e-kolab-backend-sync-conflict.c:282
+#: ../src/eplugin/e-kolab-backend-sync-conflict.c:228
+msgctxt "Sync Conflict Resolution"
 msgid "Take Newer (last modified)"
 msgstr "PrzyjÄcie nowszego (ostatnia modyfikacja)"
 
-#: ../src/eplugin/e-kolab-backend-sync-conflict.c:288
+#: ../src/eplugin/e-kolab-backend-sync-conflict.c:235
+msgctxt "Sync Conflict Resolution"
 msgid "Take Remote (server-side)"
 msgstr "PrzyjÄcie zdalnego (po stronie serwera)"
 
-#: ../src/eplugin/e-kolab-backend-sync-conflict.c:294
+#: ../src/eplugin/e-kolab-backend-sync-conflict.c:242
+msgctxt "Sync Conflict Resolution"
 msgid "Take Local (client-side)"
 msgstr "PrzyjÄcie lokalnego (po stronie klienta)"
 
-#: ../src/eplugin/e-kolab-backend-sync-conflict.c:300
+#: ../src/eplugin/e-kolab-backend-sync-conflict.c:249
+msgctxt "Sync Conflict Resolution"
 msgid "Take Both (resulting in two different, parallel entries)"
 msgstr "PrzyjÄcie obu (wynikiem sÄ dwa rÃÅne, rÃwnolegÅe wpisy)"
 
-#: ../src/eplugin/e-kolab-folder-metadata.c:57
+#: ../src/eplugin/e-kolab-backend-sync-conflict.c:256
+msgctxt "Sync Conflict Resolution"
+msgid "Remember my choice and do not ask me again for this folder"
+msgstr "ZapamiÄtanie wyboru (bez pytania ponownie w tym katalogu)"
+
+#: ../src/eplugin/e-kolab-folder-metadata.c:72
+msgctxt "Kolab Folder Metadata"
 msgid "Folder Type (Annotation)"
 msgstr "Typ katalogu (adnotacja)"
 
-#: ../src/eplugin/e-kolab-folder-metadata.c:66
-msgctxt "Folder Type"
+#: ../src/eplugin/e-kolab-folder-metadata.c:84
+msgctxt "Kolab Folder Type"
 msgid "Mail"
 msgstr "Poczta"
 
-#: ../src/eplugin/e-kolab-folder-metadata.c:71
-msgctxt "Folder Type"
+#: ../src/eplugin/e-kolab-folder-metadata.c:91
+msgctxt "Kolab Folder Type"
 msgid "Calendar"
 msgstr "Kalendarz"
 
-#: ../src/eplugin/e-kolab-folder-metadata.c:75
-msgctxt "Folder Type"
+#: ../src/eplugin/e-kolab-folder-metadata.c:97
+msgctxt "Kolab Folder Type"
 msgid "Memos"
 msgstr "Notatki"
 
-#: ../src/eplugin/e-kolab-folder-metadata.c:79
-msgctxt "Folder Type"
+#: ../src/eplugin/e-kolab-folder-metadata.c:103
+msgctxt "Kolab Folder Type"
 msgid "Tasks"
 msgstr "Zadania"
 
-#: ../src/eplugin/e-kolab-folder-metadata.c:83
-msgctxt "Folder Type"
+#: ../src/eplugin/e-kolab-folder-metadata.c:109
+msgctxt "Kolab Folder Type"
 msgid "Contacts"
 msgstr "Kontakty"
 
-#: ../src/eplugin/e-kolab-folder-permissions.c:83
+#: ../src/eplugin/e-kolab-folder-metadata.c:116
+msgctxt "Kolab Folder Metadata"
+msgid "Kolab Folder Options"
+msgstr "Opcje katalogu Kolab"
+
+#: ../src/eplugin/e-kolab-folder-metadata.c:127
+msgctxt "Kolab Folder Options"
+msgid "Show all PIM folders in this Kolab account"
+msgstr "WyÅwietlanie wszystkich katalogÃw PIM w tym koncie Kolab"
+
+#: ../src/eplugin/e-kolab-folder-permissions.c:87
+msgctxt "Kolab Folder Permissions"
 msgid "Edit Kolab Folder Permissions..."
 msgstr "Modyfikuj uprawnienia katalogu Kolab..."
 
-#: ../src/eplugin/e-kolab-folder-permissions.c:102
+#: ../src/eplugin/e-kolab-folder-permissions.c:106
+msgctxt "Kolab Folder Permissions"
+msgid "User ID:"
+msgstr "Identyfikator uÅytkownika:"
+
+#: ../src/eplugin/e-kolab-folder-permissions.c:113
+msgctxt "Kolab Folder Permissions"
 msgid "Retrieve..."
 msgstr "Pobierz..."
 
-#: ../src/eplugin/e-kolab-folder-permissions.c:107
-#: ../src/eplugin/e-kolab-folder-permissions.c:315
+#: ../src/eplugin/e-kolab-folder-permissions.c:119
+#: ../src/eplugin/e-kolab-folder-permissions.c:337
+msgctxt "Kolab Folder Permissions"
 msgid "IMAP Folder Permissions"
 msgstr "Uprawnienia katalogu IMAP"
 
-#: ../src/eplugin/e-kolab-folder-permissions.c:120
-msgctxt "Permissions"
-msgid "None"
-msgstr "Brak"
-
-#: ../src/eplugin/e-kolab-folder-permissions.c:127
-msgctxt "Permissions"
+#: ../src/eplugin/e-kolab-folder-permissions.c:134
+msgctxt "Kolab Folder Permissions"
 msgid "Read"
 msgstr "Odczyt"
 
-#: ../src/eplugin/e-kolab-folder-permissions.c:136
-msgctxt "Permissions"
+#: ../src/eplugin/e-kolab-folder-permissions.c:145
+msgctxt "Kolab Folder Permissions"
 msgid "Append"
 msgstr "DoÅÄczanie"
 
-#: ../src/eplugin/e-kolab-folder-permissions.c:145
-msgctxt "Permissions"
+#: ../src/eplugin/e-kolab-folder-permissions.c:156
+msgctxt "Kolab Folder Permissions"
 msgid "Write"
 msgstr "Zapis"
 
-#: ../src/eplugin/e-kolab-folder-permissions.c:154
-msgctxt "Permissions"
+#: ../src/eplugin/e-kolab-folder-permissions.c:167
+msgctxt "Kolab Folder Permissions"
 msgid "All"
 msgstr "Wszystkie"
 
-#: ../src/eplugin/e-kolab-folder-permissions.c:215
+#: ../src/eplugin/e-kolab-folder-permissions.c:217
+msgctxt "Kolab Folder Permissions"
+msgid "User ID"
+msgstr "Identyfikator uÅytkownika"
+
+#: ../src/eplugin/e-kolab-folder-permissions.c:230
+msgctxt "Kolab Folder Permissions"
 msgid "Permissions"
 msgstr "Uprawnienia"
 
-#: ../src/eplugin/e-kolab-plugin-ui.c:65 ../src/eplugin/e-kolab-plugin-ui.c:74
-#: ../src/eplugin/e-kolab-plugin-ui.c:83 ../src/eplugin/e-kolab-plugin-ui.c:92
-#: ../src/eplugin/e-kolab-plugin-ui.c:101
+#: ../src/eplugin/e-kolab-folder-permissions.c:353
+msgctxt "Kolab Folder Permissions"
+msgid "My Folder Rights"
+msgstr "Uprawnienia do katalogÃw uÅytkownika"
+
+#: ../src/eplugin/e-kolab-folder-permissions.c:358
+msgctxt "Kolab Folder Permissions"
+msgid "(No access rights retrieved from server)"
+msgstr "(Nie uzyskano uprawnieÅ do zapisu z serwera)"
+
+#: ../src/eplugin/e-kolab-plugin-ui.c:59 ../src/eplugin/e-kolab-plugin-ui.c:68
+#: ../src/eplugin/e-kolab-plugin-ui.c:77 ../src/eplugin/e-kolab-plugin-ui.c:86
+#: ../src/eplugin/e-kolab-plugin-ui.c:95
 msgid "Kolab Folder Properties..."
 msgstr "WÅaÅciwoÅci katalogu Kolab..."
 
-#: ../src/eplugin/e-kolab-plugin-ui.c:67
+#: ../src/eplugin/e-kolab-plugin-ui.c:61
 msgid "Edit Kolab mail folder properties"
 msgstr "Modyfikacja wÅaÅciwoÅci katalogu poczty Kolab"
 
-#: ../src/eplugin/e-kolab-plugin-ui.c:76
+#: ../src/eplugin/e-kolab-plugin-ui.c:70
 msgid "Edit Kolab calendar folder properties"
 msgstr "Modyfikacja wÅaÅciwoÅci katalogu kalendarza Kolab"
 
-#: ../src/eplugin/e-kolab-plugin-ui.c:85
+#: ../src/eplugin/e-kolab-plugin-ui.c:79
 msgid "Edit Kolab memos folder properties"
 msgstr "Modyfikacja wÅaÅciwoÅci katalogu notatek Kolab"
 
-#: ../src/eplugin/e-kolab-plugin-ui.c:94
+#: ../src/eplugin/e-kolab-plugin-ui.c:88
 msgid "Edit Kolab Tasks folder properties"
 msgstr "Modyfikacja wÅaÅciwoÅci katalogu zadaÅ Kolab"
 
-#: ../src/eplugin/e-kolab-plugin-ui.c:103
+#: ../src/eplugin/e-kolab-plugin-ui.c:97
 msgid "Edit Kolab contacts folder properties"
 msgstr "Modyfikacja wÅaÅciwoÅci katalogu kontaktÃw Kolab"
 
-#: ../src/eplugin/e-kolab-plugin-ui.c:378
-msgid "Selected Folder"
-msgstr "Wybrany katalog"
-
-#: ../src/eplugin/e-kolab-plugin-ui.c:415
+#: ../src/eplugin/e-kolab-plugin-ui.c:252
 msgid "Edit Kolab Folder Properties..."
 msgstr "Modyfikuj wÅaÅciwoÅci katalogu Kolab..."
 
-#: ../src/eplugin/e-kolab-plugin-ui.c:448
+#: ../src/eplugin/e-kolab-plugin-ui.c:309
+msgctxt "Kolab Folder Properties"
 msgid "IMAP Metadata"
 msgstr "Metadane IMAP"
 
-#: ../src/eplugin/e-kolab-plugin-ui.c:456
+#: ../src/eplugin/e-kolab-plugin-ui.c:318
+msgctxt "Kolab Folder Properties"
 msgid "IMAP Access Control"
 msgstr "Kontrola dostÄpu IMAP"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-access.c:244
+#: ../src/eplugin/e-kolab-plugin-util.c:166
+msgctxt "Kolab Folder Properties"
+msgid "Selected Resource:"
+msgstr "Wybrany zasÃb:"
+
+#: ../src/eplugin/e-kolab-plugin-util.c:180
+msgctxt "Kolab Folder Properties"
+msgid "Selected Folder:"
+msgstr "Wybrany katalog:"
+
+#. define and set a sensible code here
+#: ../src/libekolab/camel-imapx-extd-server.c:115
+#, c-format
+msgid ""
+"A CamelIMAPXServer extended untagged response handler has been registered "
+"twice"
+msgstr ""
+"Program obsÅugujÄcy rozszerzonej, nieoznakowanej odpowiedzi CamelIMAPXServer "
+"zostaÅ zarejestrowany dwa razy"
+
+#. FIXME define and add a sensible code here
+#: ../src/libekolab/camel-imapx-extd-server-metadata.c:81
+#, c-format
+msgid ""
+"Got ANNOTATION response but server did not advertise ANNOTATEMORE capability"
+msgstr ""
+"Otrzymano odpowiedÅ ANNOTATION, ale serwer nie ogÅosiÅ moÅliwoÅci "
+"ANNOTATEMORE"
+
+#. FIXME define and add a sensible code here
+#: ../src/libekolab/camel-imapx-extd-store.c:572
+#, c-format
+msgid "Cannot register extended IMAP capability flags"
+msgstr "Nie moÅna zarejestrowaÄ flag rozszerzonych moÅliwoÅci IMAP"
+
+#: ../src/libekolab/camel-imapx-metadata.c:364
+#, c-format
+msgid "Malformed IMAP annotation response, expected '(' after annotation name"
+msgstr ""
+"BÅÄdnie sformatowana odpowiedÅ adnotacji, oczekiwano \"(\" po nazwie "
+"adnotacji"
+
+#: ../src/libekolab/camel-imapx-metadata.c:532
+#, c-format
+msgid "Invalid IMAP annotation protocol"
+msgstr "NieprawidÅowy protokÃÅ adnotacji IMAP"
+
+#: ../src/libekolab/camel-imapx-metadata.c:755
+#: ../src/libekolab/camel-imapx-metadata.c:783
+#, c-format
+msgid "Invalid token in meta data string"
+msgstr "NieprawidÅowy token w ciÄgu metadanych"
+
+#: ../src/libekolab/camel-kolab-imapx-metadata.c:95
+#, c-format
+msgid "Invalid Kolab folder type string encoding"
+msgstr "NieprawidÅowe kodowanie ciÄgu typu katalogu Kolab"
+
+#: ../src/libekolab/camel-kolab-imapx-metadata.c:107
+#, c-format
+msgid "Invalid Kolab folder type string"
+msgstr "NieprawidÅowy ciÄg typu katalogu Kolab"
+
+#: ../src/libekolab/camel-kolab-imapx-metadata-db.c:152
+#: ../src/libekolab/camel-kolab-imapx-metadata-db.c:202
+#: ../src/libekolab/camel-kolab-imapx-metadata-db.c:317
+#: ../src/libekolab/camel-kolab-imapx-metadata-db.c:356
+#: ../src/libekolab/camel-kolab-imapx-metadata-db.c:434
+#: ../src/libekolab/camel-kolab-imapx-metadata-db.c:452
+#: ../src/libekolab/camel-kolab-imapx-metadata-db.c:497
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-info-db.c:506
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-info-db.c:640
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-info-db.c:970
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-info-db.c:1095
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-info-db.c:1233
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-side-cache.c:294
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-side-cache.c:471
+#: ../src/libekolabutil/kolab-util-sqlite.c:77
+#: ../src/libekolabutil/kolab-util-sqlite.c:119
+#: ../src/libekolabutil/kolab-util-sqlite.c:242
+#: ../src/libekolabutil/kolab-util-sqlite.c:358
+#: ../src/libekolabutil/kolab-util-sqlite.c:404
+#: ../src/libekolabutil/kolab-util-sqlite.c:429
+#, c-format
+msgid "SQLite Error: %s"
+msgstr "BÅÄd biblioteki SQLite: %s"
+
+#: ../src/libekolab/camel-kolab-imapx-metadata-db.c:162
+#: ../src/libekolabutil/kolab-util-sqlite.c:287
+#, c-format
+msgid "SQLite Error: Multiple tables named '%s', corrupted database '%s'"
+msgstr ""
+"BÅÄd biblioteki SQLite: wiele tablic o nazwie \"%s\", uszkodzona baza danych "
+"\"%s\""
+
+#: ../src/libekolab/camel-kolab-imapx-metadata-db.c:256
+#, c-format
+msgid "SQLite Error: could not open/create SQLite database '%s'"
+msgstr ""
+"BÅÄd biblioteki SQLite: nie moÅna otworzyÄ/utworzyÄ bazy danych SQLite \"%s\""
+
+#: ../src/libekolab/camel-kolab-imapx-store.c:375
+#, c-format
+msgid "Must be online to complete this operation"
+msgstr "Do ukoÅczenia tego dziaÅania konieczne jest poÅÄczenie z sieciÄ"
+
+#: ../src/libekolab/camel-kolab-imapx-store.c:384
+#, c-format
+msgid "Could not determine server metadata protocol type"
+msgstr "Nie moÅna okreÅliÄ typu protokoÅu metadanych serwera"
+
+#: ../src/libekolab/camel-kolab-imapx-store.c:627
+#, c-format
+msgid "Kolab server %s"
+msgstr "Serwer Kolab %s"
+
+#: ../src/libekolab/camel-kolab-imapx-store.c:629
+#, c-format
+msgid "Kolab service for %s on %s"
+msgstr "UsÅuga Kolab dla %s na %s"
+
+#: ../src/libekolab/camel-kolab-imapx-store.c:993
+#, c-format
+msgid "Could not get user cache directory from Camel service"
+msgstr "Nie moÅna pobraÄ katalogu bufora uÅytkownika z usÅugi Camel"
+
+#: ../src/libekolab/camel-kolab-session.c:235
+#, c-format
+msgid "%s authentication failed"
+msgstr "Uwierzytelnienie %s siÄ nie powiodÅo"
+
+#: ../src/libekolab/camel-kolab-session.c:314
+#, c-format
+msgid "No password was provided"
+msgstr "Nie podano hasÅa"
+
+#: ../src/libekolabconv/main/src/kolab/contact-k-to-i.c:99
+#: ../src/libekolabconv/main/src/kolab/event-k-to-i.c:92
+#: ../src/libekolabconv/main/src/kolab/note-k-to-i.c:113
+#: ../src/libekolabconv/main/src/kolab/task-k-to-i.c:79
+#, c-format
+msgid "Root tag is missing"
+msgstr "Brak gÅÃwnego znacznika"
+
+#. appropriate?
+#: ../src/libekolabconv/main/src/kolab-conv.c:185
+#, c-format
+msgid "Empty server response"
+msgstr "Pusta odpowiedÅ serwera"
+
+#. appropriate?
+#: ../src/libekolabconv/main/src/kolab-conv.c:196
+#, c-format
+msgid "Cannot parse server response"
+msgstr "Nie moÅna przetworzyÄ odpowiedzi serwera"
+
+#. appropriate?
+#: ../src/libekolabconv/main/src/kolab-conv.c:213
+#: ../src/libekolabconv/main/src/kolab-conv.c:222
+#, c-format
+msgid "Unsupported component type"
+msgstr "NieobsÅugiwany typ skÅadnika"
+
+#: ../src/libekolabconv/main/src/kolab/kolab-util.c:149
+#, c-format
+msgid "Kolab mail struct must not be null"
+msgstr "Struct poczty Kolab nie moÅe byÄ pusty"
+
+#: ../src/libekolabconv/main/src/kolab/kolab-util.c:161
+#, c-format
+msgid "XML parser returned null for data part %d"
+msgstr "Parser XML zwrÃciÅ puste dane dla czÄÅci danych %d"
+
+#: ../src/libekolabconv/main/src/kolab/kolab-util.c:170
+#, c-format
+msgid "Kolab mail struct has no Kolab XML data part"
+msgstr "Struct poczty Kolab nie posiada czÄÅci danych XML Kolab"
+
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-access.c:307
 #, c-format
 msgid "Folder name '%s' is unknown to internal database"
 msgstr "Nazwa katalogu \"%s\" jest nieznana dla wewnÄtrznej bazy danych"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-access.c:281
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-access.c:465
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-access.c:343
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-access.c:527
 #, c-format
 msgid ""
 "Internal inconsistency detected: Invalid PIM Object handle, cannot get any "
@@ -773,8 +571,8 @@ msgstr ""
 "Wykryto wewnÄtrznÄ niespÃjnoÅÄ: nieprawidÅowa obsÅuga obiektu PIM, nie moÅna "
 "uzyskaÄ Åadnego UID"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-access.c:289
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-access.c:474
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-access.c:351
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-access.c:536
 #, c-format
 msgid ""
 "Internal inconsistency detected: Invalid PIM Object handle, cannot get "
@@ -783,14 +581,14 @@ msgstr ""
 "Wykryto wewnÄtrznÄ niespÃjnoÅÄ: nieprawidÅowa obsÅuga obiektu PIM, nie moÅna "
 "uzyskaÄ nazwy katalogu, UID \"%s\""
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-access.c:433
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-access.c:495
 #, c-format
 msgid "PIM Object not found in internal database, UID '%s', Folder '%s'"
 msgstr ""
 "Nie odnaleziono obiektu PIM w wewnÄtrznej bazie danych, UID \"%s\", katalog "
 "\"%s\""
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-access.c:691
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-access.c:753
 #, c-format
 msgid ""
 "PIM Object not stored due to selected synchronization strategy, UID '%s', "
@@ -799,7 +597,7 @@ msgstr ""
 "Obiekt PIM nie zostaÅ przechowany z powodu wybranej strategii "
 "synchronizacji, UID \"%s\", katalog \"%s\""
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-access.c:746
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-access.c:808
 #, c-format
 msgid ""
 "Internal inconsistency detected: PIM Object handle, UID %s, has folder name "
@@ -809,43 +607,43 @@ msgstr ""
 "ustawionÄ nazwÄ katalogu \"%s\", ale podana nazwa katalogu, z ktÃrego go "
 "usunÄÄ to \"%s\""
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-access.c:958
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-access.c:1104
 #, c-format
 msgid "Backend not in CONFIGURED state"
 msgstr "Mechanizm nie jest w stanie SKONFIGUROWANY"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-access.c:1077
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-access.c:1309
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-access.c:1221
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-access.c:1350
 #, c-format
 msgid "Backend not in OFFLINE state"
 msgstr "Mechanizm nie jest w stanie OFFLINE"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-access.c:1202
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-access.c:1303
 #, c-format
 msgid "Backend not in ONLINE state"
 msgstr "Mechanizm nie jest w stanie ONLINE"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-access.c:1431
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-access.c:1472
 #, c-format
 msgid "Backend not in SHUTDOWN state"
 msgstr "Mechanizm nie jest w stanie WYÅÄCZANIE"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-access.c:1554
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-access.c:1595
 #, c-format
 msgid "No transition function defined from operational mode %i"
 msgstr "Nie okreÅlono funkcji przejÅcia z trybu dziaÅania %i"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-access.c:1565
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-access.c:1606
 #, c-format
 msgid "No transition function defined from operational mode %i to %i"
 msgstr "Nie okreÅlono funkcji przejÅcia z trybu dziaÅania %i do %i"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-access.c:1620
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-access.c:1661
 #, c-format
 msgid "Backend is shutting down"
 msgstr "Mechanizm jest wyÅÄczany"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-access.c:2358
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-access.c:2399
 #, c-format
 msgid ""
 "PIM Object handle, UID '%s', which has PIM type %i, cannot be stored in "
@@ -854,8 +652,8 @@ msgstr ""
 "ObsÅuga obiektu PIM, UID \"%s\", ktÃra posiada tym PIM %i, nie moÅe zostaÄ "
 "przechowana w katalogu o niepasujÄcym typie PIM %i"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-access.c:2471
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-access.c:2631
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-access.c:2512
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-access.c:2672
 #, c-format
 msgid "Internal inconsistency detected: Cannot get local PIM Object handle"
 msgstr ""
@@ -938,6 +736,15 @@ msgstr ""
 "NieprawidÅowy obiekt poczty Kolab (UID w temacie nie zgadza siÄ z UID w "
 "czÄÅci danych), UID \"%s\", katalog \"%s\""
 
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-handle.c:567
+#, c-format
+msgid ""
+"Conversion from Kolab contact type to Evolution failed for PIM Object, UID "
+"'%s', Folder '%s'"
+msgstr ""
+"Konwersja z typu kontaktu Kolab do programu Evolution siÄ nie powiodÅa dla "
+"obiektu PIM, UID \"%s\", katalog \"%s\""
+
 #: ../src/libekolab/kolab-mail-handle.c:605
 #: ../src/libekolab/kolab-mail-handle.c:882
 #, c-format
@@ -948,22 +755,32 @@ msgstr ""
 "Wykryto wewnÄtrznÄ niespÃjnoÅÄ: nieprawidÅowe informacje o podsumowaniu dla "
 "obiektu PIM, UID \"%s\", katalog \"%s\""
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:220
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:219
 #, c-format
 msgid "Cannot get Camel folder for path '%s'"
 msgstr "Nie moÅna pobraÄ katalogu Camel dla ÅcieÅki \"%s\""
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:679
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:734
 #, c-format
 msgid "Internal inconsistency detected: Folder PIM context not set"
 msgstr "Wykryto wewnÄtrznÄ niespÃjnoÅÄ: nie ustawiono kontekstu katalogu PIM"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1122
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:853
+#, c-format
+msgid "Could not set PIM folder context %i for this backend"
+msgstr "Nie moÅna ustawiÄ kontekstu katalogu PIM %i dla tego mechanizmu"
+
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1120
 #, c-format
 msgid "Folder '%s' has an invalid PIM type"
 msgstr "Katalog \"%s\" posiada nieprawidÅowy typ PIM"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1365
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1149
+#, c-format
+msgid "You must be working online to complete this operation"
+msgstr "Do ukoÅczenia tego dziaÅania konieczne jest poÅÄczenie z sieciÄ"
+
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1431
 #, c-format
 msgid ""
 "Internal inconsistency detected: Folder '%s' has a PIM type %i set which "
@@ -972,47 +789,47 @@ msgstr ""
 "Wykryto wewnÄtrznÄ niespÃjnoÅÄ: katalog \"%s\" posiada ustawiony typ PIM %i, "
 "ktÃry nie pasuje do znanego kontekstu katalogu"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1441
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1507
 #, c-format
 msgid "Folder creation not yet implemented"
 msgstr "Nie zaimplementowano tworzenia katalogÃw"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1454
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1520
 #, c-format
 msgid "Moving object to different folder not yet implemented"
 msgstr ""
 "Przenoszenie obiektu do innego katalogu nie zostaÅo jeszcze zaimplementowane"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1481
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1904
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1547
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1971
 #, c-format
 msgid "Could not get Camel folder for '%s'"
 msgstr "Nie moÅna pobraÄ katalogu Camel dla \"%s\""
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1590
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1656
 #, c-format
 msgid "Could not read-back mail message from server, UID '%s', Folder '%s'"
 msgstr ""
 "Nie moÅna odczytaÄ powtÃrnie wiadomoÅci pocztowej z serwera, UID \"%s\", "
 "katalog \"%s\""
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1601
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1667
 #, c-format
 msgid "Could not get IMAP UID from message, UID '%s', Folder '%s'"
 msgstr "Nie moÅna uzyskaÄ UID IMAP z wiadomoÅci, UID \"%s\", katalog \"%s\""
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1707
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1865
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1773
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1932
 #, c-format
 msgid "Internal inconsistency detected: Kolab UID not set on PIM Object handle"
 msgstr ""
 "Wykryto wewnÄtrznÄ niespÃjnoÅÄ: UID Kolab nie jest ustawiony w obsÅudze "
 "obiektu PIM"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1716
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1874
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-side-cache.c:740
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-side-cache.c:833
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1782
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1941
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-side-cache.c:786
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-side-cache.c:879
 #, c-format
 msgid ""
 "Internal inconsistency detected: Folder name not set on PIM Object handle, "
@@ -1021,7 +838,7 @@ msgstr ""
 "Wykryto wewnÄtrznÄ niespÃjnoÅÄ: nazwa katalogu nie jest ustawiona w obsÅudze "
 "obiektu PIM, UID \"%s\""
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1743
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1810
 #, c-format
 msgid ""
 "Internal inconsistency detected: Folder context mismatch, real is %i, stored "
@@ -1030,7 +847,7 @@ msgstr ""
 "Wykryto wewnÄtrznÄ niespÃjnoÅÄ: kontekst katalogu nie pasuje, prawdziwy to "
 "%i, przechowywany to %i, UID \"%s\", katalog \"%s\""
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1798
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-imap-client.c:1865
 #, c-format
 msgid "Could not find Kolab mail message, UID '%s', Folder '%s'"
 msgstr ""
@@ -1085,27 +902,49 @@ msgstr "Nie moÅna rozpakowaÄ wiadomoÅci MIME Camel"
 msgid "Mail message is not a multipart message, ignoring"
 msgstr "WiadomoÅÄ pocztowa nie jest wiadomoÅciÄ wieloczÄÅciowÄ, ignorowanie"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-mime-builder.c:253
-#, c-format
+#. Hint to translators:
+#. *
+#. * The minimum number of mime parts expected here
+#. * is subject to the Kolab format specification.
+#. * The Kolab2 format mandates a minimum number of
+#. * two mime parts, the first being a descriptive
+#. * text, the second being the Kolab XML mime part.
+#. * More mime parts may follow (e.g. attachments).
+#. * Unless the Kolab format specification changes,
+#. * KOLAB_MAIL_MIME_PARTS_MIN will therefore be 2.
+#. *
+#. * The singular form of this message will never
+#. * be displayed.
+#.
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-mime-builder.c:266
+#, c-format, range: 2..2
 msgid ""
+"Mail message does not have the expected minimum of %i mime part, ignoring"
+msgid_plural ""
 "Mail message does not have the expected minimum of %i mime parts, ignoring"
-msgstr ""
+msgstr[0] ""
+"WiadomoÅÄ pocztowa nie posiada oczekiwanego minimum %i czÄÅci MIME, "
+"ignorowanie"
+msgstr[1] ""
+"WiadomoÅÄ pocztowa nie posiada oczekiwanego minimum %i czÄÅci MIME, "
+"ignorowanie"
+msgstr[2] ""
 "WiadomoÅÄ pocztowa nie posiada oczekiwanego minimum %i czÄÅci MIME, "
 "ignorowanie"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-mime-builder.c:291
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-mime-builder.c:310
 #, c-format
 msgid "Mail message mime part has no content type set, skipping"
 msgstr ""
 "CzÄÅÄ MIME wiadomoÅci pocztowej nie posiada ustawionego typu treÅci, "
 "pomijanie"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-mime-builder.c:303
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-mime-builder.c:322
 #, c-format
 msgid "Could not get Camel data wrapper for mime part, skipping"
 msgstr "Nie moÅna pobraÄ opakowania danych Camel dla czÄÅci MIME, pomijanie"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-mime-builder.c:466
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-mime-builder.c:485
 #, c-format
 msgid ""
 "Internal inconsistency detected: Invalid mail part after Kolab data "
@@ -1123,26 +962,67 @@ msgstr ""
 "Wykryto wewnÄtrznÄ niespÃjnoÅÄ: nieprawidÅowy obiekt bufora bez Åadnej "
 "czÄÅci wiadomoÅci pocztowej, UID \"%s\", katalog \"%s\""
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-side-cache.c:314
+#. Translators: This is the first sentence of a three-sentence message
+#. * of the form "Internal inconsistency detected: Invalid cache object, UID [uid],
+#. * Folder [foldername]. Expected payload size is [bytes] bytes. Actual payload
+#. * size is [bytes] bytes."
+#.
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-side-cache.c:321
 #, c-format
 msgid ""
-"Internal inconsistency detected: Invalid cache object has %i payload bytes, "
-"expected %i bytes, UID '%s', Folder '%s'"
+"Internal inconsistency detected: Invalid cache object, UID '%s', Folder '%s'."
 msgstr ""
-"Wykryto wewnÄtrznÄ niespÃjnoÅÄ: nieprawidÅowy obiekt bufora posiada %i "
-"bajtÃw danych, oczekiwano %i bajtÃw, UID \"%s\", katalog \"%s\""
+"Wykryto wewnÄtrznÄ niespÃjnoÅÄ: nieprawidÅowy obiekt bufora, UID \"%s\", "
+"katalog \"%s\"."
+
+#. Translators: This is the second sentence of a three-sentence message
+#. * of the form "Internal inconsistency detected: Invalid cache object, UID [uid],
+#. * Folder [foldername]. Expected payload size is [bytes] bytes. Actual payload
+#. * size is [bytes] bytes."
+#.
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-side-cache.c:329
+#, c-format
+msgid "Expected payload size is %i byte."
+msgid_plural "Expected payload size is %i bytes."
+msgstr[0] "Oczekiwany rozmiar danych to %i bajt."
+msgstr[1] "Oczekiwany rozmiar danych to %i bajty."
+msgstr[2] "Oczekiwany rozmiar danych to %i bajtÃw."
+
+#. Translators: This is the third sentence of a three-sentence message
+#. * of the form "Internal inconsistency detected: Invalid cache object, UID [uid],
+#. * Folder [foldername]. Expected payload size is [bytes] bytes. Actual payload
+#. * size is [bytes] bytes."
+#.
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-side-cache.c:339
+#, c-format
+msgid "Actual payload size is %i byte."
+msgid_plural "Actual payload size is %i bytes."
+msgstr[0] "WÅaÅciwy rozmiar danych to %i bajt."
+msgstr[1] "WÅaÅciwy rozmiar danych to %i bajty."
+msgstr[2] "WÅaÅciwy rozmiar danych to %i bajtÃw."
+
+#. Translators: This is the concatenated three-sentence message
+#. * of the form "Internal inconsistency detected: Invalid cache object,
+#. * UID [uid], Folder [foldername]. Expected payload size is [bytes]
+#. * bytes. Actual payload size is [bytes] bytes."
+#. * Reverse the ordering of the string arguments for RTL languages
+#.
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-side-cache.c:350
+#, c-format
+msgid "%1$s %2$s %3$s"
+msgstr "%1$s %2$s %3$s"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-side-cache.c:685
 #: ../src/libekolab/kolab-mail-side-cache.c:731
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-side-cache.c:824
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-synchronizer.c:1873
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-side-cache.c:777
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-side-cache.c:870
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-synchronizer.c:1872
 #, c-format
 msgid "Internal inconsistency detected: PIM Object handle has no Kolab UID set"
 msgstr ""
 "Wykryto wewnÄtrznÄ niespÃjnoÅÄ: obsÅuga obiektu PIM nie posiada ustawionego "
 "UID Kolab"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-mail-side-cache.c:757
+#: ../src/libekolab/kolab-mail-side-cache.c:803
 #, c-format
 msgid "Could not find cache object, UID '%s', Folder '%s'"
 msgstr "Nie moÅna odnaleÅÄ obiektu bufora, UID \"%s\"', katalog \"%s\""
@@ -1179,32 +1059,32 @@ msgstr ""
 msgid "Folder does not exist in internal database: '%s'"
 msgstr "Katalog nie istnieje w wewnÄtrznej bazie danych: \"%s\""
 
-#: ../src/libekolab/kolab-settings-handler.c:160
-#: ../src/libekolab/kolab-settings-handler.c:215
-#: ../src/libekolab/kolab-settings-handler.c:278
+#: ../src/libekolab/kolab-settings-handler.c:157
+#: ../src/libekolab/kolab-settings-handler.c:212
+#: ../src/libekolab/kolab-settings-handler.c:275
 #, c-format
 msgid "Could not create directory '%s' ('%s')"
 msgstr "Nie moÅna utworzyÄ katalogu \"%s\" (\"%s\")"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-settings-handler.c:233
+#: ../src/libekolab/kolab-settings-handler.c:230
 #, c-format
 msgid "Cannot set Camel data directory, it is a read-only resource"
 msgstr ""
 "Nie moÅna ustawiÄ katalogu danych Camel, jest on zasobem tylko do odczytu"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-settings-handler.c:296
+#: ../src/libekolab/kolab-settings-handler.c:293
 #, c-format
 msgid "Cannot set Camel configuration directory, it is a read-only resource"
 msgstr ""
 "Nie moÅna ustawiÄ katalogu konfiguracji Camel, jest on zasobem tylko do "
 "odczytu"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-settings-handler.c:308
+#: ../src/libekolab/kolab-settings-handler.c:305
 #, c-format
 msgid "Cannot change folder context after it has initially been set"
 msgstr "Nie moÅna zmieniÄ kontekstu katalogu po jego poczÄtkowym ustawieniu"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-settings-handler.c:954
+#: ../src/libekolab/kolab-settings-handler.c:1030
 #, c-format
 msgid ""
 "Internal inconsistency detected: No settings table exists, no value has "
@@ -1213,14 +1093,14 @@ msgstr ""
 "Wykryto wewnÄtrznÄ niespÃjnoÅÄ: tablica ustawieÅ nie istnieje, Åadna wartoÅÄ "
 "nie zostaÅa poprzednio ustawiona"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-settings-handler.c:964
+#: ../src/libekolab/kolab-settings-handler.c:1040
 #, c-format
 msgid "Internal inconsistency detected: No settings table with ID '%i' exists"
 msgstr ""
 "Wykryto wewnÄtrznÄ niespÃjnoÅÄ: tablica ustawieÅ o identyfikatorze \"%i\" "
 "nie istnieje"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-settings-handler.c:974
+#: ../src/libekolab/kolab-settings-handler.c:1050
 #, c-format
 msgid ""
 "Internal inconsistency detected: No settings value for table ID '%i', key ID "
@@ -1229,71 +1109,29 @@ msgstr ""
 "Wykryto wewnÄtrznÄ niespÃjnoÅÄ: wartoÅÄ ustawieÅ dla identyfikatora tablicy "
 "\"%i\", identyfikatora klucza \"%s\", nie istnieje"
 
-#: ../src/libekolab/kolab-util-backend.c:437
+#: ../src/libekolab/kolab-util-backend.c:388
 #, c-format
 msgid "Could not get Camel storage path for internal database"
 msgstr ""
 "Nie moÅna uzyskaÄ ÅcieÅki do pamiÄci masowej Camel dla wewnÄtrznej bazy "
 "danych"
 
-#. appropriate?
-#: ../src/libekolabconv/main/src/kolab-conv.c:185
-#, c-format
-msgid "Empty server response"
-msgstr "Pusta odpowiedÅ serwera"
-
-#. appropriate?
-#: ../src/libekolabconv/main/src/kolab-conv.c:196
-#, c-format
-msgid "Cannot parse server response"
-msgstr "Nie moÅna przetworzyÄ odpowiedzi serwera"
-
-#. appropriate?
-#: ../src/libekolabconv/main/src/kolab-conv.c:213
-#: ../src/libekolabconv/main/src/kolab-conv.c:222
-#, c-format
-msgid "Unsupported component type"
-msgstr "NieobsÅugiwany typ skÅadnika"
-
-#: ../src/libekolabconv/main/src/kolab/contact-k-to-i.c:99
-#: ../src/libekolabconv/main/src/kolab/event-k-to-i.c:92
-#: ../src/libekolabconv/main/src/kolab/note-k-to-i.c:113
-#: ../src/libekolabconv/main/src/kolab/task-k-to-i.c:79
-#, c-format
-msgid "Root tag is missing"
-msgstr "Brak gÅÃwnego znacznika"
-
-#: ../src/libekolabconv/main/src/kolab/kolab-util.c:149
-#, c-format
-msgid "Kolab mail struct must not be null"
-msgstr "Struct poczty Kolab nie moÅe byÄ pusty"
-
-#: ../src/libekolabconv/main/src/kolab/kolab-util.c:161
-#, c-format
-msgid "XML parser returned null for data part %d"
-msgstr "Parser XML zwrÃciÅ puste dane dla czÄÅci danych %d"
-
-#: ../src/libekolabconv/main/src/kolab/kolab-util.c:170
-#, c-format
-msgid "Kolab mail struct has no Kolab XML data part"
-msgstr "Struct poczty Kolab nie posiada czÄÅci danych XML Kolab"
-
-#: ../src/libekolabutil/kolab-util-camel.c:60
+#: ../src/libekolabutil/kolab-util-camel.c:59
 #, c-format
 msgid "Failed to initialize Camel subsystem"
 msgstr "Zainicjowanie podsystemu Camel siÄ nie powiodÅo"
 
-#: ../src/libekolabutil/kolab-util-http.c:222
+#: ../src/libekolabutil/kolab-util-camel.c:101
 #, c-format
-msgid "Libsoup failed with status %u"
-msgstr "Biblioteka libsoup siÄ nie powiodÅa ze stanem %u"
+msgid "Could not get Camel storage path"
+msgstr "Nie moÅna uzyskaÄ ÅcieÅki do pamiÄci masowej Camel"
 
-#: ../src/libekolabutil/kolab-util-http.c:386
+#: ../src/libekolabutil/kolab-util-http.c:281
 #, c-format
 msgid "Configuring libcurl failed with CURLcode: %u"
 msgstr "Konfigurowanie biblioteki libsoup siÄ nie powiodÅo z kodem CURL: %u"
 
-#: ../src/libekolabutil/kolab-util-http.c:408
+#: ../src/libekolabutil/kolab-util-http.c:303
 #, c-format
 msgid "Access to URL '%s' failed in libcurl with CURLcode: %u"
 msgstr ""[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]