[jhbuild] Updated Slovenian translationcommit c034d00d725a0dba03a83f4162018b58613b1894
Author: Matej UrbanÄiÄ <mateju svn gnome org>
Date:   Thu Jul 14 14:38:02 2011 +0200

    Updated Slovenian translation

 po/sl.po |  596 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 307 insertions(+), 289 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index 8aaac4e..032f33f 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: jhbuild master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=jhbuild&keywords=I18N+L10N&component=general\n";
-"POT-Creation-Date: 2011-06-22 05:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-06-22 08:59+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-07-13 18:48+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-14 07:49+0100\n"
 "Last-Translator: Matej UrbanÄiÄ <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -34,29 +34,29 @@ msgid "Build modules non-interactively and upload results to JhAutobuild"
 msgstr "Izgradnja modulov in poÅiljanje rezultatov na jhAutobuild"
 
 #: ../jhbuild/commands/autobuild.py:35
-#: ../jhbuild/commands/base.py:213
-#: ../jhbuild/commands/base.py:307
+#: ../jhbuild/commands/base.py:214
+#: ../jhbuild/commands/base.py:308
 #: ../jhbuild/commands/tinderbox.py:37
 msgid "always run autogen.sh"
 msgstr "vedno zaÅeni autogen.sh"
 
 #: ../jhbuild/commands/autobuild.py:38
-#: ../jhbuild/commands/base.py:216
-#: ../jhbuild/commands/base.py:310
+#: ../jhbuild/commands/base.py:217
+#: ../jhbuild/commands/base.py:311
 #: ../jhbuild/commands/tinderbox.py:40
 msgid "run make clean before make"
 msgstr "zaÅeni ukaz make clean pred make"
 
 #: ../jhbuild/commands/autobuild.py:41
-#: ../jhbuild/commands/base.py:225
-#: ../jhbuild/commands/base.py:319
+#: ../jhbuild/commands/base.py:226
+#: ../jhbuild/commands/base.py:320
 msgid "run make distcheck after building"
 msgstr "izvedi make distcheck po izgradnji"
 
 #: ../jhbuild/commands/autobuild.py:44
 #: ../jhbuild/commands/base.py:46
-#: ../jhbuild/commands/base.py:237
-#: ../jhbuild/commands/base.py:475
+#: ../jhbuild/commands/base.py:238
+#: ../jhbuild/commands/base.py:476
 #: ../jhbuild/commands/clean.py:38
 #: ../jhbuild/commands/tinderbox.py:49
 msgid "treat the given modules as up to date"
@@ -64,7 +64,7 @@ msgstr "obravnavaj podane module kot posodobljene"
 
 #: ../jhbuild/commands/autobuild.py:47
 #: ../jhbuild/commands/base.py:49
-#: ../jhbuild/commands/base.py:240
+#: ../jhbuild/commands/base.py:241
 #: ../jhbuild/commands/clean.py:41
 #: ../jhbuild/commands/tinderbox.py:52
 msgid "start building at the given module"
@@ -84,8 +84,8 @@ msgstr "naslov url za poroÄila autobuild ni doloÄen"
 
 #: ../jhbuild/commands/autobuild.py:81
 #: ../jhbuild/commands/base.py:72
-#: ../jhbuild/commands/base.py:284
-#: ../jhbuild/commands/base.py:514
+#: ../jhbuild/commands/base.py:285
+#: ../jhbuild/commands/base.py:515
 #: ../jhbuild/commands/clean.py:55
 #: ../jhbuild/commands/tinderbox.py:86
 #, python-format
@@ -99,30 +99,30 @@ msgstr "Posodobi vse module preko nadzora razliÄic"
 #: ../jhbuild/commands/base.py:40
 #: ../jhbuild/commands/base.py:88
 #: ../jhbuild/commands/base.py:122
-#: ../jhbuild/commands/base.py:207
-#: ../jhbuild/commands/base.py:301
-#: ../jhbuild/commands/base.py:466
+#: ../jhbuild/commands/base.py:208
+#: ../jhbuild/commands/base.py:302
+#: ../jhbuild/commands/base.py:467
 #: ../jhbuild/commands/tinderbox.py:31
 msgid "[ options ... ] [ modules ... ]"
 msgstr "[ moÅnosti ... ] [ moduli ... ]"
 
 #: ../jhbuild/commands/base.py:52
-#: ../jhbuild/commands/base.py:243
-#: ../jhbuild/commands/base.py:481
+#: ../jhbuild/commands/base.py:244
+#: ../jhbuild/commands/base.py:482
 msgid "build only modules with the given tags"
 msgstr "izgradi le module s podanimi oznakami"
 
 #: ../jhbuild/commands/base.py:55
 #: ../jhbuild/commands/base.py:94
-#: ../jhbuild/commands/base.py:246
-#: ../jhbuild/commands/base.py:328
+#: ../jhbuild/commands/base.py:247
+#: ../jhbuild/commands/base.py:329
 #: ../jhbuild/commands/tinderbox.py:55
 msgid "set a sticky date when checking out modules"
 msgstr "doloÄi lepljivi datum "
 
 #: ../jhbuild/commands/base.py:58
-#: ../jhbuild/commands/base.py:228
-#: ../jhbuild/commands/base.py:484
+#: ../jhbuild/commands/base.py:229
+#: ../jhbuild/commands/base.py:485
 msgid "ignore all soft-dependencies"
 msgstr "prezri vse mehke-odvisnosti"
 
@@ -132,8 +132,8 @@ msgstr "Posodobi enega ali veÄ modulov preko nadzora razliÄic"
 
 #: ../jhbuild/commands/base.py:103
 #: ../jhbuild/commands/base.py:138
-#: ../jhbuild/commands/base.py:407
-#: ../jhbuild/commands/base.py:424
+#: ../jhbuild/commands/base.py:408
+#: ../jhbuild/commands/base.py:425
 #: ../jhbuild/commands/rdepends.py:52
 #, python-format
 msgid "A module called '%s' could not be found."
@@ -141,7 +141,7 @@ msgstr "Modula '%s' ni mogoÄe najti."
 
 #: ../jhbuild/commands/base.py:106
 #: ../jhbuild/commands/base.py:141
-#: ../jhbuild/commands/base.py:363
+#: ../jhbuild/commands/base.py:364
 #: ../jhbuild/commands/rdepends.py:47
 #: ../jhbuild/commands/uninstall.py:45
 msgid "This command requires a module parameter."
@@ -159,161 +159,161 @@ msgstr "upoÅtevaj nastavitve makeclean v nastavitveni datoteki"
 msgid "clean command called while makeclean is set to False, skipped."
 msgstr "ukaz clean je zahtevan, Äeprav je makeclean onemogoÄen; dejanje je izpuÅÄeno."
 
-#: ../jhbuild/commands/base.py:192
+#: ../jhbuild/commands/base.py:193
 msgid "bootstrap moduleset has been updated since the last time you used it, perhaps you should run jhbuild bootstrap."
 msgstr "modul bootstrap je bil posodobljen po zadnji uporabi, morda bi bilo treba prej zagnati jhbuild bootstrap."
 
-#: ../jhbuild/commands/base.py:198
+#: ../jhbuild/commands/base.py:199
 #, python-format
 msgid "some bootstrap modules have been updated, perhaps you should update them: %s."
 msgstr "nekateri bootstrap moduli so bili obnovljeni, morda jih je treba posodobiti: %s."
 
-#: ../jhbuild/commands/base.py:204
+#: ../jhbuild/commands/base.py:205
 msgid "Update and compile all modules (the default)"
 msgstr "Posodobi in kodno pretvori vse module (privzeto)"
 
-#: ../jhbuild/commands/base.py:219
-#: ../jhbuild/commands/base.py:313
+#: ../jhbuild/commands/base.py:220
+#: ../jhbuild/commands/base.py:314
 msgid "run make check after building"
 msgstr "izvedi make check po izgradnji"
 
-#: ../jhbuild/commands/base.py:222
-#: ../jhbuild/commands/base.py:316
+#: ../jhbuild/commands/base.py:223
+#: ../jhbuild/commands/base.py:317
 msgid "run make dist after building"
 msgstr "izvedi make dist po izgradnji"
 
-#: ../jhbuild/commands/base.py:231
-#: ../jhbuild/commands/base.py:322
+#: ../jhbuild/commands/base.py:232
+#: ../jhbuild/commands/base.py:323
 #: ../jhbuild/commands/tinderbox.py:43
 msgid "skip version control update"
 msgstr "preskoÄi posodobitev nadzora razliÄic"
 
-#: ../jhbuild/commands/base.py:234
-#: ../jhbuild/commands/base.py:325
+#: ../jhbuild/commands/base.py:235
+#: ../jhbuild/commands/base.py:326
 msgid "quiet (no output)"
 msgstr "tiho (brez odvoda)"
 
-#: ../jhbuild/commands/base.py:249
-#: ../jhbuild/commands/base.py:331
+#: ../jhbuild/commands/base.py:250
+#: ../jhbuild/commands/base.py:332
 msgid "run tests in real X and not in Xvfb"
 msgstr "zaÅeni preizkuse v pravem X in ne v Xvfb"
 
-#: ../jhbuild/commands/base.py:252
+#: ../jhbuild/commands/base.py:253
 #: ../jhbuild/commands/tinderbox.py:58
 msgid "try to force checkout and autogen on failure"
 msgstr "poskusi vsiliti prevzem in autogen ob napaki"
 
-#: ../jhbuild/commands/base.py:255
+#: ../jhbuild/commands/base.py:256
 #: ../jhbuild/commands/tinderbox.py:61
 msgid "don't poison modules on failure"
 msgstr "ne spridi modulov ob napaki"
 
-#: ../jhbuild/commands/base.py:258
-#: ../jhbuild/commands/base.py:334
+#: ../jhbuild/commands/base.py:259
+#: ../jhbuild/commands/base.py:335
 #: ../jhbuild/commands/tinderbox.py:64
 msgid "build even if policy says not to"
 msgstr "izgradi tudi, Äe pravila pravijo drugaÄe"
 
-#: ../jhbuild/commands/base.py:261
+#: ../jhbuild/commands/base.py:262
 msgid "also build soft-dependencies that could be skipped"
 msgstr "izgradi tudi mehke-odvisnosti, ki bi jih bilo mogoÄe izpustiti"
 
-#: ../jhbuild/commands/base.py:264
-#: ../jhbuild/commands/base.py:337
+#: ../jhbuild/commands/base.py:265
+#: ../jhbuild/commands/base.py:338
 msgid "skip modules installed less than the given time ago"
 msgstr "preskoÄi module nameÅÄene manj kot pred podanim Äasom"
 
-#: ../jhbuild/commands/base.py:288
+#: ../jhbuild/commands/base.py:289
 msgid "requested module is in the ignore list, nothing to do."
 msgstr "zahtevani modul je na seznamu izpuÅÄenih paketov."
 
-#: ../jhbuild/commands/base.py:298
+#: ../jhbuild/commands/base.py:299
 msgid "Update and compile one or more modules"
 msgstr "Posodobi in kodno pretvori enega ali veÄ modulov"
 
-#: ../jhbuild/commands/base.py:358
+#: ../jhbuild/commands/base.py:359
 #, python-format
 msgid "module \"%s\" does not exist, created automatically using repository \"%s\""
 msgstr "modula \"%s\" ni mogoÄe najti; ustvarjen je samodejno v skladiÅÄu \"%s\""
 
-#: ../jhbuild/commands/base.py:372
+#: ../jhbuild/commands/base.py:373
 msgid "Run a command under the JHBuild environment"
 msgstr "ZaÅeni ukaz v okolju JHBuild"
 
-#: ../jhbuild/commands/base.py:375
+#: ../jhbuild/commands/base.py:376
 msgid "[ options ... ] program [ arguments ... ]"
 msgstr "[ moÅnosti ... ] program [ argumenti ... ]"
 
-#: ../jhbuild/commands/base.py:381
+#: ../jhbuild/commands/base.py:382
 msgid "run command in build dir of the given module"
 msgstr "zaÅeni ukaz v mapi za izgradnjo podanega modula"
 
-#: ../jhbuild/commands/base.py:384
+#: ../jhbuild/commands/base.py:385
 msgid "run command in checkout dir of the given module"
 msgstr "zaÅeni ukaz v mapi prevzema podanega modula"
 
-#: ../jhbuild/commands/base.py:397
-#: ../jhbuild/commands/base.py:441
+#: ../jhbuild/commands/base.py:398
+#: ../jhbuild/commands/base.py:442
 #, python-format
 msgid "Unable to execute the command '%(command)s': %(err)s"
 msgstr "Ni mogoÄe izvesti ukaza '%(command)s': %(err)s"
 
-#: ../jhbuild/commands/base.py:415
-#: ../jhbuild/commands/base.py:432
+#: ../jhbuild/commands/base.py:416
+#: ../jhbuild/commands/base.py:433
 #, python-format
 msgid "Unable to execute the command '%s'"
 msgstr "Ni mogoÄe izvesti ukaza '%s'"
 
-#: ../jhbuild/commands/base.py:439
+#: ../jhbuild/commands/base.py:440
 #: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:444
 #: ../jhbuild/frontends/terminal.py:145
 msgid "No command given"
 msgstr "Ni podanega ukaza"
 
-#: ../jhbuild/commands/base.py:448
+#: ../jhbuild/commands/base.py:449
 msgid "Start a shell under the JHBuild environment"
 msgstr "ZaÅeni lupino v okolju JHBuild"
 
-#: ../jhbuild/commands/base.py:463
+#: ../jhbuild/commands/base.py:464
 msgid "List the modules that would be built"
 msgstr "IzpiÅi module, ki naj bi bili izgrajeni"
 
-#: ../jhbuild/commands/base.py:472
+#: ../jhbuild/commands/base.py:473
 msgid "show which revision will be built"
 msgstr "pokaÅi katera objava bo izgrajena"
 
-#: ../jhbuild/commands/base.py:478
+#: ../jhbuild/commands/base.py:479
 msgid "start list at the given module"
 msgstr "zaÄni seznam pri podanem modulu"
 
-#: ../jhbuild/commands/base.py:487
+#: ../jhbuild/commands/base.py:488
 msgid "also list soft-dependencies that could be skipped"
 msgstr "izpiÅi mehke-odvisnosti, ki bi jih bilo mogoÄe izpustiti"
 
-#: ../jhbuild/commands/base.py:490
+#: ../jhbuild/commands/base.py:491
 msgid "list all modules, not only those that would be built"
 msgstr "izpiÅi vse module in ne le tistih, ki so pripravljeni za izgradnjo"
 
-#: ../jhbuild/commands/base.py:497
+#: ../jhbuild/commands/base.py:498
 #, python-format
 msgid "Conflicting options specified ('%s' and '%s')"
 msgstr "DoloÄene so nasprotujoÄe si moÅnosti ('%s' in '%s')"
 
-#: ../jhbuild/commands/base.py:530
+#: ../jhbuild/commands/base.py:531
 msgid "Output a Graphviz dependency graph for one or more modules"
 msgstr "IzpiÅi Graphviz diagram odvisnosti za enega ali veÄ modulov"
 
-#: ../jhbuild/commands/base.py:533
+#: ../jhbuild/commands/base.py:534
 #: ../jhbuild/commands/info.py:40
 #: ../jhbuild/commands/uninstall.py:32
 msgid "[ modules ... ]"
 msgstr "[ moduli ... ]"
 
-#: ../jhbuild/commands/base.py:539
+#: ../jhbuild/commands/base.py:540
 msgid "add dotted lines to soft dependencies"
 msgstr "dodaj toÄkaste Ärte mehkim odvisnostim"
 
-#: ../jhbuild/commands/base.py:542
+#: ../jhbuild/commands/base.py:543
 msgid "group modules from metamodule together"
 msgstr "postavi module preko metamodula v skupino"
 
@@ -681,6 +681,89 @@ msgstr "odvodna mapa za izgradnjo tinderbox ni doloÄena"
 msgid "Uninstall all modules"
 msgstr "Odstrani namestitev vseh modulov"
 
+#: ../jhbuild/config.py:169
+msgid "JHBuild start script has been installed in ~/.local/bin/jhbuild, you should remove the old version that is still in ~/bin/ (or make it a symlink to ~/.local/bin/jhbuild)"
+msgstr "Zagonski skript JHBuild je nameÅÄen v ~/.local/bin/jhbuild, zato bi morali odstraniti starejÅo razliÄico, Åe vedno nameÅÄeno v ~/bin/ (ali pa ustvariti simbolno povezavo z ~/.local/bin/jhbuild)"
+
+#: ../jhbuild/config.py:181
+msgid "Obsolete JHBuild start script, make sure it is removed then do run 'make install'"
+msgstr "Zastarel JHBuild zagonski skript, ki ga je treba odstraniti in Åele nato zagnati 'make install'"
+
+#: ../jhbuild/config.py:189
+msgid "could not load config defaults"
+msgstr "ni mogoÄe naloÅiti privzetih nastavitev"
+
+#: ../jhbuild/config.py:193
+#, python-format
+msgid "could not load config file, %s is missing"
+msgstr "ni mogoÄe naloÅiti datoteke  nastavitev; manjka %s"
+
+#: ../jhbuild/config.py:209
+#, python-format
+msgid "Could not include config file (%s)"
+msgstr "Ni mogoÄe vkljuÄiti namestitvene datoteke (%s)"
+
+#: ../jhbuild/config.py:222
+msgid "could not load config file"
+msgstr "Ni mogoÄe naloÅiti nastavitvene datoteke"
+
+#: ../jhbuild/config.py:236
+#, python-format
+msgid "unknown keys defined in configuration file: %s"
+msgstr "neznan kljuÄ doloÄen v nastavitveni datoteki: %s"
+
+#: ../jhbuild/config.py:243
+#, python-format
+msgid "the \"%s\" configuration variable is deprecated, you should use \"repos['gnome.org']\"."
+msgstr "nastavitvena spremenljivka \"%s\" je opuÅÄena, zato bi morala biti uporabljena \"repos['gnome.org']\"."
+
+#: ../jhbuild/config.py:248
+#: ../jhbuild/config.py:253
+#, python-format
+msgid "the \"%s\" configuration variable is deprecated, you should use \"repos\"."
+msgstr "nastavitvena spremenljivka \"%s\" je opuÅÄena, zato bi morala biti uporabljena \"repos\"."
+
+#: ../jhbuild/config.py:274
+msgid "invalid checkout mode"
+msgstr "Neveljaven naÄin prevzema"
+
+#: ../jhbuild/config.py:278
+#, python-format
+msgid "invalid checkout mode (module: %s)"
+msgstr "neveljavni naÄin prevzema (modul: %s)"
+
+#: ../jhbuild/config.py:280
+msgid "copy mode requires copy_dir to be set"
+msgstr "naÄin kopiranja zahteva doloÄitev mape za kopiranje"
+
+#: ../jhbuild/config.py:285
+#, python-format
+msgid "modulesets directory (%s) not found, disabling use_local_modulesets"
+msgstr "mape modulov (%s) ni mogoÄe najti; onemogoÄena je moÅnost use_local_modulesets"
+
+#: ../jhbuild/config.py:297
+#, python-format
+msgid "install prefix (%s) can not be created"
+msgstr "namestitvene predpone (%s) ni mogoÄe ustvariti"
+
+#: ../jhbuild/config.py:391
+#, python-format
+msgid "Can't create %s directory"
+msgstr "Ni mogoÄe ustvariti mape %s"
+
+#: ../jhbuild/config.py:475
+#, python-format
+msgid "Could not create GConf config (%s)"
+msgstr "Ni mogoÄe ustvariti GConf nastavitev (%s)"
+
+#: ../jhbuild/config.py:562
+msgid "Failed to parse 'min_age' relative time"
+msgstr "Napaka med razÄlenjevanjem relativnega Äasa 'min_age'"
+
+#: ../jhbuild/config.py:572
+msgid "quiet mode has been disabled because the Python curses module is missing."
+msgstr "tihi naÄin izpisa je onemogoÄen, saj Python curses modul ni nameÅÄen."
+
 #: ../jhbuild/frontends/autobuild.py:72
 #, python-format
 msgid "Server Error, retrying in %d seconds"
@@ -715,51 +798,56 @@ msgstr "ZaÄetek izgradnje #%s"
 msgid "**** Starting module %s ****"
 msgstr "**** ZaÄenjanje modula %s ****"
 
-#: ../jhbuild/frontends/buildscript.py:38
+#: ../jhbuild/frontends/buildscript.py:40
 #, python-format
 msgid "install prefix (%s) must be writable"
 msgstr "pripona namestitve (%s) mora biti pisljiva"
 
-#: ../jhbuild/frontends/buildscript.py:47
+#: ../jhbuild/frontends/buildscript.py:49
 #, python-format
 msgid "working directory (%s) can not be created"
 msgstr "delovne mape (%s) ni mogoÄe ustvariti"
 
-#: ../jhbuild/frontends/buildscript.py:54
+#: ../jhbuild/frontends/buildscript.py:56
 #, python-format
 msgid "checkout root (%s) can not be created"
 msgstr "korena prevzema (%s) ni mogoÄe ustvariti"
 
-#: ../jhbuild/frontends/buildscript.py:56
+#: ../jhbuild/frontends/buildscript.py:58
 #, python-format
 msgid "checkout root (%s) must be writable"
 msgstr "koren prevzema (%s) mora biti zapisljiv"
 
-#: ../jhbuild/frontends/buildscript.py:63
+#: ../jhbuild/frontends/buildscript.py:65
 #, python-format
 msgid "checkout copy dir (%s) can not be created"
 msgstr "mape kopije prevzema (%s) ni mogoÄe ustvariti"
 
-#: ../jhbuild/frontends/buildscript.py:65
+#: ../jhbuild/frontends/buildscript.py:67
 #, python-format
 msgid "checkout copy dir (%s) must be writable"
 msgstr "mapa kopije prevzema (%s) mora biti zapisljiva"
 
-#: ../jhbuild/frontends/buildscript.py:94
+#: ../jhbuild/frontends/buildscript.py:97
 #, python-format
 msgid "Skipping %s (installed recently)"
 msgstr "IzpuÅÄanje %s (nameÅÄeno nedavno)"
 
-#: ../jhbuild/frontends/buildscript.py:103
+#: ../jhbuild/frontends/buildscript.py:106
 #, python-format
 msgid "module %(mod)s will be built even though %(dep)s failed"
 msgstr "modul %(mod)s bo izgrajen kljub napaki odvisnosti %(dep)s"
 
-#: ../jhbuild/frontends/buildscript.py:106
+#: ../jhbuild/frontends/buildscript.py:109
 #, python-format
 msgid "module %(mod)s not built due to non buildable %(dep)s"
 msgstr "modula %(mod)s ni mogoÄe izgraditi zaradi nezmoÅnosti izgradnje %(dep)s"
 
+#: ../jhbuild/frontends/buildscript.py:232
+#, python-format
+msgid "Running post-installation trigger script: %r"
+msgstr "Zaganjanje ponamestitvenega skripta sproÅilca: %r"
+
 #: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:100
 msgid "Others..."
 msgstr "Drugi ..."
@@ -928,32 +1016,41 @@ msgstr "VpiÅite \"da\" za potrditev dejanja: "
 msgid "yes"
 msgstr "da"
 
-#: ../jhbuild/modtypes/ant.py:60
-#: ../jhbuild/modtypes/autotools.py:211
-#: ../jhbuild/modtypes/cmake.py:113
-#: ../jhbuild/modtypes/distutils.py:60
-#: ../jhbuild/modtypes/linux.py:161
-#: ../jhbuild/modtypes/perl.py:55
-#: ../jhbuild/modtypes/waf.py:95
-msgid "Building"
-msgstr "Izgradnja"
+#: ../jhbuild/main.py:98
+msgid "You should not run jhbuild as root.\n"
+msgstr "Programa jhbuild ni priporoÄljivo zagnati s skrbniÅkimi dovoljenji.\n"
 
-#: ../jhbuild/modtypes/ant.py:65
-msgid "Missing ant build tool"
-msgstr "Manjka orodje za izgradnjo ant"
+#: ../jhbuild/main.py:106
+msgid "%prog [ -f config ] command [ options ... ]"
+msgstr "%prog [ -f nastavitev ] ukaz [ moÅnosti ... ]"
 
-#. Quoting David Schleef:
-#. "It's not clear to me how to install a typical
-#. ant-based project, so I left that out."
-#. -- http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=537037
-#: ../jhbuild/modtypes/ant.py:78
-#: ../jhbuild/modtypes/autotools.py:265
-#: ../jhbuild/modtypes/cmake.py:131
-#: ../jhbuild/modtypes/distutils.py:72
-#: ../jhbuild/modtypes/perl.py:69
-#: ../jhbuild/modtypes/waf.py:130
-msgid "Installing"
-msgstr "NameÅÄanje"
+#: ../jhbuild/main.py:108
+msgid "Build a set of modules from diverse repositories in correct dependency order (such as GNOME)."
+msgstr "Izgradi nabor modulov iz razliÄnih skladiÅÄ v pravilnem zaporedju odvisnosti (kot je GNOME)"
+
+#: ../jhbuild/main.py:112
+msgid "Display this help and exit"
+msgstr "PokaÅi pomoÄ in konÄaj"
+
+#: ../jhbuild/main.py:119
+msgid "use a non default configuration file"
+msgstr "uporabi nastavitveno datoteko po meri"
+
+#: ../jhbuild/main.py:122
+msgid "use a non default module set"
+msgstr "uporabi modul po meri"
+
+#: ../jhbuild/main.py:125
+msgid "do not prompt for input"
+msgstr "ne opozori na vnos"
+
+#: ../jhbuild/main.py:156
+msgid "Interrupted"
+msgstr "Prekinjeno"
+
+#: ../jhbuild/main.py:159
+msgid "EOF"
+msgstr "EOF"
 
 #: ../jhbuild/modtypes/autotools.py:108
 #: ../jhbuild/modtypes/cmake.py:85
@@ -969,6 +1066,15 @@ msgstr "Nastavljanje"
 msgid "Cleaning"
 msgstr "ÄiÅÄenje"
 
+#: ../jhbuild/modtypes/autotools.py:211
+#: ../jhbuild/modtypes/cmake.py:113
+#: ../jhbuild/modtypes/distutils.py:60
+#: ../jhbuild/modtypes/linux.py:161
+#: ../jhbuild/modtypes/perl.py:55
+#: ../jhbuild/modtypes/waf.py:95
+msgid "Building"
+msgstr "Izgradnja"
+
 #: ../jhbuild/modtypes/autotools.py:231
 #: ../jhbuild/modtypes/waf.py:109
 msgid "Checking"
@@ -984,6 +1090,14 @@ msgstr "Ustvarjanje tar paketa za"
 msgid "Dist checking"
 msgstr "Preverjanje distribucije"
 
+#: ../jhbuild/modtypes/autotools.py:265
+#: ../jhbuild/modtypes/cmake.py:131
+#: ../jhbuild/modtypes/distutils.py:72
+#: ../jhbuild/modtypes/perl.py:69
+#: ../jhbuild/modtypes/waf.py:130
+msgid "Installing"
+msgstr "NameÅÄanje"
+
 #: ../jhbuild/modtypes/autotools.py:281
 msgid "Distcleaning"
 msgstr "ÄiÅÄenje distribucije"
@@ -993,54 +1107,74 @@ msgstr "ÄiÅÄenje distribucije"
 msgid "Uninstalling"
 msgstr "Odstranjevanje namestitve"
 
-#: ../jhbuild/modtypes/__init__.py:57
+#: ../jhbuild/modtypes/__init__.py:58
 #, python-format
 msgid "unknown module type %s"
 msgstr "neznana vrsta modula %s"
 
-#: ../jhbuild/modtypes/__init__.py:73
+#: ../jhbuild/modtypes/__init__.py:74
 #, python-format
 msgid "dep node for module %s is missing package attribute"
 msgstr "vozliÅÄe odvisnosti %s je brez ustreznih atributov paketa"
 
-#: ../jhbuild/modtypes/__init__.py:96
+#: ../jhbuild/modtypes/__init__.py:97
 #, python-format
 msgid "no <branch> element found for %s"
 msgstr "ni mogoÄe najti predmeta <veja> za %s"
 
-#: ../jhbuild/modtypes/__init__.py:104
+#: ../jhbuild/modtypes/__init__.py:105
 #, python-format
 msgid "Repository=%s not found for module id=%s. Possible repositories are %s"
 msgstr "SkladiÅÄa=%s ni mogoÄe najti za modul ID=%s. MogoÄa skladiÅÄa so %s"
 
-#: ../jhbuild/modtypes/__init__.py:111
+#: ../jhbuild/modtypes/__init__.py:112
 #, python-format
 msgid "Default Repository=%s not found for module id=%s. Possible repositories are %s"
 msgstr "Privzetega skladiÅÄa=%s ni mogoÄe najti za modul ID=%s. MogoÄa skladiÅÄa so %s"
 
-#: ../jhbuild/modtypes/__init__.py:257
+#: ../jhbuild/modtypes/__init__.py:177
+#, python-format
+msgid "Deleting toplevel .la file: %r"
+msgstr "Brisanje datoteke .la vrhnje ravni: %r"
+
+#: ../jhbuild/modtypes/__init__.py:221
+#, python-format
+msgid "Moving temporary DESTDIR %r into build prefix"
+msgstr "Premikanje zaÄasne mape DESTDIR %r v ciljno mapo"
+
+#: ../jhbuild/modtypes/__init__.py:224
+#, python-format
+msgid "Install complete: %d files copied"
+msgstr "Namestitev je konÄana: kopiranih je %d datotek"
+
+#: ../jhbuild/modtypes/__init__.py:248
+#, python-format
+msgid "Files remaining in DESTDIR %(dest)r; module may have installed files outside of prefix."
+msgstr "V zaÄasni mapi DESTDIR %(dest)r so ostale datoteke; datoteke so morda nameÅÄene izven doloÄene poti."
+
+#: ../jhbuild/modtypes/__init__.py:299
 #, python-format
 msgid "Skipping %s (not updated)"
 msgstr "IzpuÅÄanje %s (ni posodobljen)"
 
-#: ../jhbuild/modtypes/__init__.py:269
+#: ../jhbuild/modtypes/__init__.py:311
 #, python-format
 msgid "Skipping %s (package and dependencies not updated)"
 msgstr "IzpuÅÄanje %s (paket in odvisnosti ne bodo posodobljeni)"
 
-#: ../jhbuild/modtypes/__init__.py:321
-#: ../jhbuild/modtypes/__init__.py:339
+#: ../jhbuild/modtypes/__init__.py:363
+#: ../jhbuild/modtypes/__init__.py:381
 #: ../jhbuild/modtypes/linux.py:85
 #: ../jhbuild/modtypes/linux.py:92
 msgid "Checking out"
 msgstr "Odjavljanje"
 
-#: ../jhbuild/modtypes/__init__.py:325
+#: ../jhbuild/modtypes/__init__.py:367
 #, python-format
 msgid "source directory %s was not created"
 msgstr "izvorne mape %s ni mogoÄe ustvariti"
 
-#: ../jhbuild/modtypes/__init__.py:342
+#: ../jhbuild/modtypes/__init__.py:384
 msgid "wipe directory and start over"
 msgstr "poÄisti mapo in zaÄni znova"
 
@@ -1080,15 +1214,69 @@ msgstr "Privzetega skladiÅÄa=%s ni mogoÄe najti za kconfig in linux ID=%s. Mo
 msgid "module '%(module)s' has invalid size attribute ('%(size)s')"
 msgstr "modul '%(module)s' ima neveljaven atribut velikosti ('%(size)s')"
 
-#: ../jhbuild/utils/cmds.py:40
-msgid "Call to undefined command"
-msgstr "Klic do nedoloÄenega ukaza"
-
-#: ../jhbuild/utils/httpcache.py:46
 #: ../jhbuild/moduleset.py:34
+#: ../jhbuild/utils/httpcache.py:46
 msgid "Python xml packages are required but could not be found"
 msgstr "Zahtevani so paketi python XML, vendar jih ni mogoÄe najti"
 
+#: ../jhbuild/moduleset.py:63
+#, python-format
+msgid "fixed case of module '%(orig)s' to '%(new)s'"
+msgstr "popravljen primer modula '%(orig)s' v '%(new)s'"
+
+#: ../jhbuild/moduleset.py:78
+#, python-format
+msgid "module \"%s\" not found"
+msgstr "modula \"%s\" ni mogoÄe najti"
+
+#: ../jhbuild/moduleset.py:93
+#: ../jhbuild/moduleset.py:97
+#, python-format
+msgid "%(module)s has a dependency on unknown \"%(invalid)s\" module"
+msgstr "%(module)s ima odvisnosti do neznanega \"%(invalid)s\" modula"
+
+#: ../jhbuild/moduleset.py:251
+msgid "Unknown module:"
+msgstr "Neznani modul:"
+
+#: ../jhbuild/moduleset.py:320
+#: ../jhbuild/moduleset.py:350
+#, python-format
+msgid "failed to parse %s: %s"
+msgstr "napaka med razÄlenjevanjem %s: %s"
+
+#: ../jhbuild/moduleset.py:345
+#, python-format
+msgid "could not download %s: %s"
+msgstr "ni mogoÄe prejeti %s: %s"
+
+#: ../jhbuild/moduleset.py:377
+msgid "Duplicate repository:"
+msgstr "Podvojeno skladiÅÄe:"
+
+#: ../jhbuild/moduleset.py:481
+msgid "Modulesets were edited locally but JHBuild is configured to get them from the network, perhaps you need to add use_local_modulesets = True to your .jhbuildrc."
+msgstr "Moduli so bili urejeni krajevno, JHBuild pa je nastavljen za prevzemanje modulov preko omreÅja. Najverjetneje je treba uporabiti moÅnost use_local_modulesets = True v nastavitveni datoteki .jhbuildrc."
+
+#: ../jhbuild/monkeypatch.py:102
+#, python-format
+msgid "Invalid placeholder in string: line %d, col %d"
+msgstr "Neveljaven vsebnik v nizu: vrstica %d, stolpec %d"
+
+#: ../jhbuild/monkeypatch.py:107
+#: ../jhbuild/monkeypatch.py:133
+msgid "Too many positional arguments"
+msgstr "PreveÄ argumentov"
+
+#: ../jhbuild/monkeypatch.py:127
+#: ../jhbuild/monkeypatch.py:160
+msgid "Unrecognized named group in pattern"
+msgstr "Neprepoznano ime skupine v vzorcu"
+
+#: ../jhbuild/utils/cmds.py:40
+msgid "Call to undefined command"
+msgstr "Klic do nedoloÄenega ukaza"
+
 #: ../jhbuild/utils/httpcache.py:184
 msgid "file not in cache, but not allowed to check network"
 msgstr "datoteke ni v predpomnilniku, omreÅja pa ni dovoljeno preiskati "
@@ -1367,178 +1555,8 @@ msgstr "ni mogoÄe najti programa quilt"
 msgid "could not checkout quilt patch set"
 msgstr "ni mogoÄe prevzeti nabora popravkov quilt"
 
-#: ../jhbuild/config.py:169
-msgid "JHBuild start script has been installed in ~/.local/bin/jhbuild, you should remove the old version that is still in ~/bin/ (or make it a symlink to ~/.local/bin/jhbuild)"
-msgstr "Zagonski skript JHBuild je nameÅÄen v ~/.local/bin/jhbuild, zato bi morali odstraniti starejÅo razliÄico, Åe vedno nameÅÄeno v ~/bin/ (ali pa ustvariti simbolno povezavo z ~/.local/bin/jhbuild)"
-
-#: ../jhbuild/config.py:181
-msgid "Obsolete JHBuild start script, make sure it is removed then do run 'make install'"
-msgstr "Zastarel JHBuild zagonski skript, ki ga je treba odstraniti in Åele nato zagnati 'make install'"
-
-#: ../jhbuild/config.py:189
-msgid "could not load config defaults"
-msgstr "ni mogoÄe naloÅiti privzetih nastavitev"
-
-#: ../jhbuild/config.py:193
-#, python-format
-msgid "could not load config file, %s is missing"
-msgstr "ni mogoÄe naloÅiti datoteke  nastavitev; manjka %s"
-
-#: ../jhbuild/config.py:209
-#, python-format
-msgid "Could not include config file (%s)"
-msgstr "Ni mogoÄe vkljuÄiti namestitvene datoteke (%s)"
-
-#: ../jhbuild/config.py:222
-msgid "could not load config file"
-msgstr "Ni mogoÄe naloÅiti nastavitvene datoteke"
-
-#: ../jhbuild/config.py:236
-#, python-format
-msgid "unknown keys defined in configuration file: %s"
-msgstr "neznan kljuÄ doloÄen v nastavitveni datoteki: %s"
-
-#: ../jhbuild/config.py:243
-#, python-format
-msgid "the \"%s\" configuration variable is deprecated, you should use \"repos['gnome.org']\"."
-msgstr "nastavitvena spremenljivka \"%s\" je opuÅÄena, zato bi morala biti uporabljena \"repos['gnome.org']\"."
-
-#: ../jhbuild/config.py:248
-#: ../jhbuild/config.py:253
-#, python-format
-msgid "the \"%s\" configuration variable is deprecated, you should use \"repos\"."
-msgstr "nastavitvena spremenljivka \"%s\" je opuÅÄena, zato bi morala biti uporabljena \"repos\"."
-
-#: ../jhbuild/config.py:274
-msgid "invalid checkout mode"
-msgstr "Neveljaven naÄin prevzema"
-
-#: ../jhbuild/config.py:278
-#, python-format
-msgid "invalid checkout mode (module: %s)"
-msgstr "neveljavni naÄin prevzema (modul: %s)"
-
-#: ../jhbuild/config.py:280
-msgid "copy mode requires copy_dir to be set"
-msgstr "naÄin kopiranja zahteva doloÄitev mape za kopiranje"
-
-#: ../jhbuild/config.py:285
-#, python-format
-msgid "modulesets directory (%s) not found, disabling use_local_modulesets"
-msgstr "mape modulov (%s) ni mogoÄe najti; onemogoÄena je moÅnost use_local_modulesets"
-
-#: ../jhbuild/config.py:297
-#, python-format
-msgid "install prefix (%s) can not be created"
-msgstr "namestitvene predpone (%s) ni mogoÄe ustvariti"
-
-#: ../jhbuild/config.py:391
-#, python-format
-msgid "Can't create %s directory"
-msgstr "Ni mogoÄe ustvariti mape %s"
-
-#: ../jhbuild/config.py:475
-#, python-format
-msgid "Could not create GConf config (%s)"
-msgstr "Ni mogoÄe ustvariti GConf nastavitev (%s)"
-
-#: ../jhbuild/config.py:562
-msgid "Failed to parse 'min_age' relative time"
-msgstr "Napaka med razÄlenjevanjem relativnega Äasa 'min_age'"
-
-#: ../jhbuild/config.py:572
-msgid "quiet mode has been disabled because the Python curses module is missing."
-msgstr "tihi naÄin izpisa je onemogoÄen, saj Python curses modul ni nameÅÄen."
-
-#: ../jhbuild/main.py:98
-msgid "You should not run jhbuild as root.\n"
-msgstr "Programa jhbuild ni priporoÄljivo zagnati s skrbniÅkimi dovoljenji.\n"
-
-#: ../jhbuild/main.py:106
-msgid "%prog [ -f config ] command [ options ... ]"
-msgstr "%prog [ -f nastavitev ] ukaz [ moÅnosti ... ]"
-
-#: ../jhbuild/main.py:108
-msgid "Build a set of modules from diverse repositories in correct dependency order (such as GNOME)."
-msgstr "Izgradi nabor modulov iz razliÄnih skladiÅÄ v pravilnem zaporedju odvisnosti (kot je GNOME)"
-
-#: ../jhbuild/main.py:112
-msgid "Display this help and exit"
-msgstr "PokaÅi pomoÄ in konÄaj"
-
-#: ../jhbuild/main.py:119
-msgid "use a non default configuration file"
-msgstr "uporabi nastavitveno datoteko po meri"
-
-#: ../jhbuild/main.py:122
-msgid "use a non default module set"
-msgstr "uporabi modul po meri"
-
-#: ../jhbuild/main.py:125
-msgid "do not prompt for input"
-msgstr "ne opozori na vnos"
-
-#: ../jhbuild/main.py:156
-msgid "Interrupted"
-msgstr "Prekinjeno"
-
-#: ../jhbuild/main.py:159
-msgid "EOF"
-msgstr "EOF"
-
-#: ../jhbuild/moduleset.py:63
-#, python-format
-msgid "fixed case of module '%(orig)s' to '%(new)s'"
-msgstr "popravljen primer modula '%(orig)s' v '%(new)s'"
-
-#: ../jhbuild/moduleset.py:78
-#, python-format
-msgid "module \"%s\" not found"
-msgstr "modula \"%s\" ni mogoÄe najti"
-
-#: ../jhbuild/moduleset.py:93
-#: ../jhbuild/moduleset.py:97
-#, python-format
-msgid "%(module)s has a dependency on unknown \"%(invalid)s\" module"
-msgstr "%(module)s ima odvisnosti do neznanega \"%(invalid)s\" modula"
-
-#: ../jhbuild/moduleset.py:251
-msgid "Unknown module:"
-msgstr "Neznani modul:"
-
-#: ../jhbuild/moduleset.py:320
-#: ../jhbuild/moduleset.py:350
-#, python-format
-msgid "failed to parse %s: %s"
-msgstr "napaka med razÄlenjevanjem %s: %s"
-
-#: ../jhbuild/moduleset.py:345
-#, python-format
-msgid "could not download %s: %s"
-msgstr "ni mogoÄe prejeti %s: %s"
-
-#: ../jhbuild/moduleset.py:377
-msgid "Duplicate repository:"
-msgstr "Podvojeno skladiÅÄe:"
-
-#: ../jhbuild/moduleset.py:481
-msgid "Modulesets were edited locally but JHBuild is configured to get them from the network, perhaps you need to add use_local_modulesets = True to your .jhbuildrc."
-msgstr "Moduli so bili urejeni krajevno, JHBuild pa je nastavljen za prevzemanje modulov preko omreÅja. Najverjetneje je treba uporabiti moÅnost use_local_modulesets = True v nastavitveni datoteki .jhbuildrc."
-
-#: ../jhbuild/monkeypatch.py:102
-#, python-format
-msgid "Invalid placeholder in string: line %d, col %d"
-msgstr "Neveljaven vsebnik v nizu: vrstica %d, stolpec %d"
-
-#: ../jhbuild/monkeypatch.py:107
-#: ../jhbuild/monkeypatch.py:133
-msgid "Too many positional arguments"
-msgstr "PreveÄ argumentov"
-
-#: ../jhbuild/monkeypatch.py:127
-#: ../jhbuild/monkeypatch.py:160
-msgid "Unrecognized named group in pattern"
-msgstr "Neprepoznano ime skupine v vzorcu"
+#~ msgid "Missing ant build tool"
+#~ msgstr "Manjka orodje za izgradnjo ant"
 
 #~ msgid "could not create directory %s"
 #~ msgstr "ni mogoÄe ustvariti mape %s"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]