[gnome-media] Updated Swedish translationcommit aa8dbb64897a097398e933f5f94abf08c86366ca
Author: Daniel Nylander <po danielnylander se>
Date:   Wed Jul 22 23:52:24 2009 +0200

    Updated Swedish translation

 po/sv.po |  534 ++++++++++++++++++++------------------------------------------
 1 files changed, 172 insertions(+), 362 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 93fd14b..018f746 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-media\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-07-10 17:19+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-07-07 19:32+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-22 23:51+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-22 23:52+0100\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -50,12 +50,8 @@ msgid "The port that the server is running the database on"
 msgstr "Porten som servern kör databasen på"
 
 #: ../cddb-slave2/CDDB-Slave2.schemas.in.h:8
-msgid ""
-"The type of the server to contact for CD queries. Possible values are 0 "
-"(FreeDB round robin server), 1 (other freedb server) and 2 (other server)."
-msgstr ""
-"Typen av server att ansluta till för cd-frågor. Möjliga värden är 0 (FreeDB-"
-"roundrobinserver), 1 (annan freedb-server) och 2 (annan server)."
+msgid "The type of the server to contact for CD queries. Possible values are 0 (FreeDB round robin server), 1 (other freedb server) and 2 (other server)."
+msgstr "Typen av server att ansluta till för cd-frågor. Möjliga värden är 0 (FreeDB-roundrobinserver), 1 (annan freedb-server) och 2 (annan server)."
 
 #: ../cddb-slave2/CDDB-Slave2.schemas.in.h:9
 msgid "The username"
@@ -66,14 +62,8 @@ msgid "The username that will be sent with all queries"
 msgstr "Användarnamnet som kommer att skickas med alla frågor"
 
 #: ../cddb-slave2/CDDB-Slave2.schemas.in.h:11
-msgid ""
-"This key specifies which user information will be sent to the server to "
-"contact for CD queries. Possible values are 0 (no information), 1 (real "
-"information) and 3 (other information)."
-msgstr ""
-"Denna nyckel anger vilken användarinformation som kommer att skickas till "
-"servern som kontaktas för cd-frågor. Möjliga värden är 0 (ingen "
-"information), 1 (verklig information) och 3 (annan information)."
+msgid "This key specifies which user information will be sent to the server to contact for CD queries. Possible values are 0 (no information), 1 (real information) and 3 (other information)."
+msgstr "Denna nyckel anger vilken användarinformation som kommer att skickas till servern som kontaktas för cd-frågor. Möjliga värden är 0 (ingen information), 1 (verklig information) och 3 (annan information)."
 
 #: ../cddb-slave2/CDDB-Slave2.schemas.in.h:12
 msgid "Your hostname"
@@ -154,10 +144,13 @@ msgid "Unknown / Unknown"
 msgstr "Okänd / Okänd"
 
 #. Attempts to get length ran out.
-#: ../cddb-slave2/cddb-slave.c:227 ../grecord/src/gsr-window.c:1014
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:1024 ../grecord/src/gsr-window.c:1040
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:1049 ../grecord/src/gsr-window.c:1406
-#: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.c:293
+#: ../cddb-slave2/cddb-slave.c:227
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:1014
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:1024
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:1040
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:1049
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:1406
+#: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.c:303
 msgid "Unknown"
 msgstr "Okänd"
 
@@ -185,7 +178,8 @@ msgstr "Skiv-ID"
 msgid "Artist and Title"
 msgstr "Artist och titel"
 
-#: ../cddb-slave2/cddb-slave.c:1351 ../cddb-slave2/cddb-slave.c:1353
+#: ../cddb-slave2/cddb-slave.c:1351
+#: ../cddb-slave2/cddb-slave.c:1353
 #: ../gnome-cd/gnome-cd.c:221
 msgid "Unknown track"
 msgstr "Okänt spår"
@@ -798,14 +792,18 @@ msgstr "Nu-Metal"
 msgid "Art Rock"
 msgstr "Art rock"
 
-#: ../cddb-slave2/cddb-track-editor.c:532 ../gnome-cd/callbacks.c:603
-#: ../gnome-cd/callbacks.c:749 ../gnome-cd/callbacks.c:760
+#: ../cddb-slave2/cddb-track-editor.c:532
+#: ../gnome-cd/callbacks.c:603
+#: ../gnome-cd/callbacks.c:749
+#: ../gnome-cd/callbacks.c:760
 #: ../gnome-cd/display.c:89
 msgid "Unknown Artist"
 msgstr "Okänd artist"
 
-#: ../cddb-slave2/cddb-track-editor.c:533 ../gnome-cd/callbacks.c:604
-#: ../gnome-cd/callbacks.c:752 ../gnome-cd/callbacks.c:764
+#: ../cddb-slave2/cddb-track-editor.c:533
+#: ../gnome-cd/callbacks.c:604
+#: ../gnome-cd/callbacks.c:752
+#: ../gnome-cd/callbacks.c:764
 #: ../gnome-cd/display.c:90
 msgid "Unknown Album"
 msgstr "Okänt album"
@@ -893,12 +891,8 @@ msgid "CD Display"
 msgstr "Cd-display"
 
 #: ../gnome-cd/access/cddisplayaccessible.c:120
-msgid ""
-"Displays information about the currently playing album, artist and time "
-"elapsed"
-msgstr ""
-"Visar information om det album och artist som för tillfället spelas, och "
-"tiden som gått"
+msgid "Displays information about the currently playing album, artist and time elapsed"
+msgstr "Visar information om det album och artist som för tillfället spelas, och tiden som gått"
 
 #: ../gnome-cd/access/cddisplayaccessible.c:189
 msgid "Time Line"
@@ -932,16 +926,22 @@ msgstr "Albumrad"
 msgid "Line for displaying the name of the album"
 msgstr "Rad för visning av namnet på albumet"
 
-#: ../gnome-cd/callbacks.c:101 ../gnome-cd/callbacks.c:189
-#: ../gnome-cd/callbacks.c:297 ../gnome-cd/callbacks.c:619
+#: ../gnome-cd/callbacks.c:101
+#: ../gnome-cd/callbacks.c:189
+#: ../gnome-cd/callbacks.c:297
+#: ../gnome-cd/callbacks.c:619
 #: ../gnome-cd/gnome-cd.c:785
 msgid "Play"
 msgstr "Spela"
 
-#: ../gnome-cd/callbacks.c:174 ../gnome-cd/callbacks.c:225
-#: ../gnome-cd/callbacks.c:256 ../gnome-cd/callbacks.c:339
-#: ../gnome-cd/callbacks.c:379 ../gnome-cd/callbacks.c:403
-#: ../gnome-cd/callbacks.c:444 ../gnome-cd/callbacks.c:541
+#: ../gnome-cd/callbacks.c:174
+#: ../gnome-cd/callbacks.c:225
+#: ../gnome-cd/callbacks.c:256
+#: ../gnome-cd/callbacks.c:339
+#: ../gnome-cd/callbacks.c:379
+#: ../gnome-cd/callbacks.c:403
+#: ../gnome-cd/callbacks.c:444
+#: ../gnome-cd/callbacks.c:541
 msgid "Pause"
 msgstr "Paus"
 
@@ -967,10 +967,14 @@ msgstr ""
 msgid "Paused"
 msgstr "Gör paus"
 
-#: ../gnome-cd/callbacks.c:682 ../gnome-cd/callbacks.c:684
-#: ../gnome-cd/callbacks.c:941 ../gnome-cd/gnome-cd.c:128
-#: ../gnome-cd/gnome-cd.c:665 ../gnome-cd/gnome-cd.c:841
-#: ../gnome-cd/gnome-cd.desktop.in.in.h:1 ../gnome-cd/preferences.c:553
+#: ../gnome-cd/callbacks.c:682
+#: ../gnome-cd/callbacks.c:684
+#: ../gnome-cd/callbacks.c:941
+#: ../gnome-cd/gnome-cd.c:128
+#: ../gnome-cd/gnome-cd.c:665
+#: ../gnome-cd/gnome-cd.c:841
+#: ../gnome-cd/gnome-cd.desktop.in.in.h:1
+#: ../gnome-cd/preferences.c:553
 msgid "CD Player"
 msgstr "Cd-spelare"
 
@@ -982,7 +986,8 @@ msgstr "Stoppad"
 msgid "Disc error"
 msgstr "Skivfel"
 
-#: ../gnome-cd/callbacks.c:725 ../gnome-cd/callbacks.c:826
+#: ../gnome-cd/callbacks.c:725
+#: ../gnome-cd/callbacks.c:826
 msgid "No disc"
 msgstr "Ingen skiva"
 
@@ -998,7 +1003,8 @@ msgstr "Enheten öppen"
 msgid "Data CD"
 msgstr "Data-cd"
 
-#: ../gnome-cd/callbacks.c:904 ../gnome-cd/callbacks.c:909
+#: ../gnome-cd/callbacks.c:904
+#: ../gnome-cd/callbacks.c:909
 msgid "No Cdrom"
 msgstr "Ingen cd-rom"
 
@@ -1023,7 +1029,8 @@ msgid "Do you wish to continue?"
 msgstr "Vill du fortsätta?"
 
 #. Set the tooltip
-#: ../gnome-cd/callbacks.c:1197 ../gnome-cd/gnome-cd.c:518
+#: ../gnome-cd/callbacks.c:1197
+#: ../gnome-cd/gnome-cd.c:518
 #, c-format
 msgid "Volume %d%%"
 msgstr "Volym %d%%"
@@ -1072,7 +1079,8 @@ msgid "_Eject disc"
 msgstr "_Mata ut skiva"
 
 #. Help menu
-#: ../gnome-cd/gnome-cd.c:365 ../grecord/src/gsr-window.c:2151
+#: ../gnome-cd/gnome-cd.c:365
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:2151
 msgid "_Help"
 msgstr "_Hjälp"
 
@@ -1108,15 +1116,13 @@ msgid ""
 "\n"
 "Press 'Details' for more details on reasons for the failure.\n"
 "\n"
-"Press 'Set device' to go to a dialog where you can set the device, or press "
-"'Quit' to quit the CD player"
+"Press 'Set device' to go to a dialog where you can set the device, or press 'Quit' to quit the CD player"
 msgstr ""
 "Cd-spelaren kan inte köra korrekt.\n"
 "\n"
 "Tryck på \"Detaljer\" för fler detaljer om orsakerna till felet.\n"
 "\n"
-"Tryck på \"Ställ in enhet\" för att gå till ett dialogfönster där du kan "
-"ställa in enheten, eller tryck på \"Avsluta\" för att avsluta cd-spelaren"
+"Tryck på \"Ställ in enhet\" för att gå till ett dialogfönster där du kan ställa in enheten, eller tryck på \"Avsluta\" för att avsluta cd-spelaren"
 
 #: ../gnome-cd/gnome-cd.c:648
 msgid "_Details"
@@ -1249,8 +1255,7 @@ msgstr "Ska cd-skivan matas ut då cd-spelaren avslutas?"
 
 #: ../gnome-cd/gnome-cd.schemas.in.in.h:9
 msgid "The path to the CD drive that the CD player should use to play CDs"
-msgstr ""
-"Sökvägen till cd-enheten som cd-spelaren ska använda för att spela cd-skivor"
+msgstr "Sökvägen till cd-enheten som cd-spelaren ska använda för att spela cd-skivor"
 
 #: ../gnome-cd/gnome-cd.schemas.in.in.h:10
 msgid "What theme should the CD player use for its appearance"
@@ -1287,7 +1292,6 @@ msgid "CD Player Preferences"
 msgstr "Inställningar för cd-spelaren"
 
 #: ../gnome-cd/preferences.c:565
-#: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.glade.h:14
 msgid "_Device:"
 msgstr "_Enhet:"
 
@@ -1325,13 +1329,15 @@ msgstr "Visa skrivbordsvolymkontroll"
 
 #: ../gnome-volume-control/data/gnome-volume-control-applet.desktop.in.h:2
 #: ../gst-mixer/gnome-volume-control.desktop.in.in.h:2
-#: ../gst-mixer/src/window.c:269 ../gst-mixer/src/window.c:270
+#: ../gst-mixer/src/window.c:269
+#: ../gst-mixer/src/window.c:270
 msgid "Volume Control"
 msgstr "Volymkontroll"
 
 #: ../gnome-volume-control/data/gnome-volume-control.desktop.in.in.h:1
-msgid "Change sound volume and associate sounds with events"
-msgstr "�ndra ljudvolym och associera ljud med händelser"
+#: ../gst-mixer/gnome-volume-control.desktop.in.in.h:1
+msgid "Change sound volume and sound events"
+msgstr "�ndra ljudvolym och ljudhändelser"
 
 #: ../gnome-volume-control/data/gnome-volume-control.desktop.in.in.h:2
 msgid "Sound"
@@ -1355,7 +1361,8 @@ msgstr " - Volympanelprogram för GNOME"
 msgid "Waiting for sound system to respond"
 msgstr "Väntar på att ljudsystemet ska svara"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/dialog-main.c:155 ../gst-mixer/src/main.c:39
+#: ../gnome-volume-control/src/dialog-main.c:155
+#: ../gst-mixer/src/main.c:39
 msgid "Startup page"
 msgstr "Uppstartssida"
 
@@ -1364,12 +1371,12 @@ msgid " - GNOME Volume Control"
 msgstr " - Volymkontroll för GNOME"
 
 #: ../gnome-volume-control/src/gvc-applet.c:271
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1265
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1268
 msgid "Output"
 msgstr "Utgång"
 
 #: ../gnome-volume-control/src/gvc-applet.c:275
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1189
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1192
 msgid "Input"
 msgstr "Ingång"
 
@@ -1429,11 +1436,11 @@ msgstr "Ej förstärkt"
 msgid "Mute"
 msgstr "Tyst"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-control.c:1065
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-control.c:1184
 msgid "System Sounds"
 msgstr "Systemljud"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-control.c:1471
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-control.c:1636
 msgid "GNOME Volume Control"
 msgstr "GNOME-volymkontroll"
 
@@ -1441,56 +1448,56 @@ msgstr "GNOME-volymkontroll"
 msgid "Peak detect"
 msgstr "Topp detekterad"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1063
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1066
 #: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:865
 msgid "Name"
 msgstr "Namn"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1068
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1071
 msgid "Device"
 msgstr "Enhet"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1139
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1142
 msgid "Output Volume: "
 msgstr "Utgångsvolym: "
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1169
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1172
 msgid "Sound Effects"
 msgstr "Ljudeffekter"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1176
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1179
 msgid "Alert Volume: "
 msgstr "Larmvolym: "
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1196
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1199
 msgid "Input Volume: "
 msgstr "Ingångsvolym: "
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1216
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1219
 msgid "Input level:"
 msgstr "Ingångsnivå:"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1238
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1241
 msgid "Choose a device for sound input"
 msgstr "Välj en enhet för ljudingång"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1270
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1273
 msgid "Choose a device for sound output"
 msgstr "Välj en enhet för ljudutgång"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1294
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1297
 msgid "Settings for the selected device:"
 msgstr "Inställningar för vald enhet:"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1305
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1308
 msgid "Applications"
 msgstr "Program"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1309
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1312
 msgid "No application is currently playing or recording audio."
 msgstr "Inget program spelar upp eller in ljud för tillfället."
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1412
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1415
 #: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:730
 #: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:742
 #: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:754
@@ -1529,12 +1536,14 @@ msgstr "Ljudinspelare"
 #. * has as effect that the user cannot save to this file. The
 #. * 'save' action will open the save-as dialog instead to give
 #. * a proper filename. See gnome-record.c:94.
-#: ../grecord/src/gnome-recorder.c:144 ../grecord/src/gsr-window.c:1739
+#: ../grecord/src/gnome-recorder.c:144
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:1739
 #: ../grecord/src/gsr-window.c:2688
 msgid "Untitled"
 msgstr "Namnlös"
 
-#: ../grecord/src/gnome-recorder.c:146 ../grecord/src/gsr-window.c:1741
+#: ../grecord/src/gnome-recorder.c:146
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:1741
 #, c-format
 msgid "Untitled-%d"
 msgstr "Namnlös-%d"
@@ -1592,7 +1601,8 @@ msgstr "%s, %s och %s"
 
 #. Translators: the format is "X hours and X minutes"
 #. Translators: the format is "X minutes and X seconds"
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:309 ../grecord/src/gsr-window.c:317
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:309
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:317
 #: ../grecord/src/gsr-window.c:328
 #, c-format
 msgid "%s and %s"
@@ -1611,8 +1621,10 @@ msgstr ""
 "Kan inte läsa in filen:\n"
 "%s"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:594 ../grecord/src/gsr-window.c:1538
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:1798 ../grecord/src/gsr-window.c:2499
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:594
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:1538
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:1798
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:2499
 msgid "Ready"
 msgstr "Klar"
 
@@ -1713,7 +1725,8 @@ msgstr "2 (stereo)"
 msgid "%s Information"
 msgstr "Information om %s"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:1106 ../grecord/src/gsr-window.c:2411
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:1106
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:2411
 msgid "File Information"
 msgstr "Filinformation"
 
@@ -1721,7 +1734,8 @@ msgstr "Filinformation"
 msgid "Folder:"
 msgstr "Mapp:"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:1127 ../grecord/src/gsr-window.c:2418
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:1127
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:2418
 msgid "Filename:"
 msgstr "Filnamn:"
 
@@ -1765,7 +1779,8 @@ msgstr "Spelar upp..."
 msgid "GConf audio output"
 msgstr "GConf-ljudutgång"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:1651 ../gst-mixer/src/misc.c:62
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:1651
+#: ../gst-mixer/src/misc.c:62
 msgid "Playback"
 msgstr "Uppspelning"
 
@@ -1778,12 +1793,8 @@ msgid "GConf audio recording"
 msgstr "GConf-ljudinspelning"
 
 #: ../grecord/src/gsr-window.c:1829
-msgid ""
-"Your audio capture settings are invalid. Please correct them with the "
-"\"Sound Preferences\" under the System-Preferences menu."
-msgstr ""
-"Dina ljudfångstinställningar är ogiltiga. Rätta till dem i "
-"\"Ljudinställningar\" under menyn System->Inställningar."
+msgid "Your audio capture settings are invalid. Please correct them with the \"Sound Preferences\" under the System-Preferences menu."
+msgstr "Dina ljudfångstinställningar är ogiltiga. Rätta till dem i \"Ljudinställningar\" under menyn System->Inställningar."
 
 #: ../grecord/src/gsr-window.c:2001
 msgid "file output"
@@ -1880,8 +1891,7 @@ msgstr "Om detta program"
 
 #: ../grecord/src/gsr-window.c:2277
 msgid "Could not load ui.xml. The program may be not properly installed"
-msgstr ""
-"Kunde inte läsa in ui.xml. Programmet är kanske inte korrekt installerat"
+msgstr "Kunde inte läsa in ui.xml. Programmet är kanske inte korrekt installerat"
 
 #: ../grecord/src/gsr-window.c:2300
 msgid "Open"
@@ -1921,10 +1931,6 @@ msgstr "Nivå:"
 msgid "%s - Sound Recorder"
 msgstr "%s - Ljudinspelare"
 
-#: ../gst-mixer/gnome-volume-control.desktop.in.in.h:1
-msgid "Adjust the volume level"
-msgstr "Justera nivån på volymen"
-
 #: ../gst-mixer/gnome-volume-control.schemas.in.h:1
 msgid "Height of the Window"
 msgstr "Höjd på fönstret"
@@ -1952,9 +1958,7 @@ msgstr "Okänd volymkontroll %d"
 
 #: ../gst-mixer/src/main.c:159
 msgid "No volume control GStreamer plugins and/or devices found."
-msgstr ""
-"Inga volymkontrollerande GStreamer-insticksmoduler och/eller enheter "
-"hittades."
+msgstr "Inga volymkontrollerande GStreamer-insticksmoduler och/eller enheter hittades."
 
 #: ../gst-mixer/src/misc.c:64
 msgid "Recording"
@@ -2123,96 +2127,38 @@ msgstr "_Enhet: "
 msgid "Control volume on a different device"
 msgstr "Styr volymen på en annan enhet"
 
-#: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.c:207
+#: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.c:206
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
 
 #. Element does not support setting devices
-#: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.c:245
+#: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.c:248
 msgid "Unsupported"
 msgstr "Stöds inte"
 
-#: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.c:263
+#: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.c:270
 #: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:841
 #: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:892
 #: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:996
 msgid "Default"
 msgstr "Standard"
 
-#: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.c:617
+#: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.c:627
 msgid "Failure instantiating main window"
 msgstr "Misslyckades med att instantiera huvudfönstret"
 
-#: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.c:670
-msgid "Failed to load glade file; please check your installation."
-msgstr ""
-"Misslyckades med att läsa in glade-filen; kontrollera din installation."
+#: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.c:680
+msgid "Failed to load UI file; please check your installation."
+msgstr "Misslyckades med att läsa in användargränssnittsfilen; kontrollera din installation."
 
 #: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.desktop.in.in.h:1
 msgid "Configure defaults for GStreamer applications"
 msgstr "Konfigurera standardalternativ för GStreamer-program"
 
 #: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.desktop.in.in.h:2
-#: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.glade.h:7
 msgid "Multimedia Systems Selector"
 msgstr "Väljare för multimediasystem"
 
-#: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.glade.h:1
-msgid "<b>Default Input</b>"
-msgstr "<b>Standardingång</b>"
-
-#: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.glade.h:2
-msgid "<b>Default Output</b>"
-msgstr "<b>Standardutgång</b>"
-
-#: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.glade.h:3
-msgid "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Testing...</span>"
-msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Testar...</span>"
-
-#: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.glade.h:4
-msgid "Audio"
-msgstr "Ljud"
-
-#: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.glade.h:5
-msgid "Click Ok to finish."
-msgstr "Klicka på OK för att slutföra."
-
-#: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.glade.h:6
-msgid "D_evice:"
-msgstr "E_nhet:"
-
-#: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.glade.h:8
-msgid "P_ipeline:"
-msgstr "Rörlednin_g:"
-
-#: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.glade.h:9
-msgid "P_lugin:"
-msgstr "Inst_icksmodul:"
-
-#: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.glade.h:10
-msgid "Pipeli_ne:"
-msgstr "Rörled_ning:"
-
-#: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.glade.h:11
-msgid "Te_st"
-msgstr "Te_sta"
-
-#: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.glade.h:12
-msgid "Testing Pipeline"
-msgstr "Testar pipeline"
-
-#: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.glade.h:13
-msgid "Video"
-msgstr "Video"
-
-#: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.glade.h:15
-msgid "_Plugin:"
-msgstr "_Insticksmodul:"
-
-#: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.glade.h:16
-msgid "_Test"
-msgstr "_Testa"
-
 #: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:52
 #: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:86
 msgid "Autodetect"
@@ -2299,12 +2245,13 @@ msgstr "Video for Linux (v4l)"
 msgid "Video for Linux 2 (v4l2)"
 msgstr "Video for Linux 2 (v4l2)"
 
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-tests.c:177
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-tests.c:176
 #, c-format
 msgid "Failed to construct test pipeline for '%s'"
 msgstr "Misslyckades med att konstruera testpipeline för \"%s\""
 
-#: ../profiles/audio-profile-edit.c:122 ../profiles/audio-profiles-edit.c:538
+#: ../profiles/audio-profile-edit.c:122
+#: ../profiles/audio-profiles-edit.c:538
 #, c-format
 msgid "There was an error displaying help: %s"
 msgstr "Det uppstod ett fel vid visning av hjälp: %s"
@@ -2318,24 +2265,20 @@ msgstr "Redigerar profilen \"%s\""
 msgid "<no name>"
 msgstr "<inget namn>"
 
-#: ../profiles/audio-profile.c:93 ../profiles/audio-profile.c:1002
+#: ../profiles/audio-profile.c:93
+#: ../profiles/audio-profile.c:1002
 msgid "<no description>"
 msgstr "<ingen beskrivning>"
 
 #: ../profiles/audio-profile.c:208
 #, c-format
 msgid "There was an error getting the list of gm_audio profiles. (%s)\n"
-msgstr ""
-"Det uppstod ett fel vid hämtandet av listan med gm_audio-profiler. (%s)\n"
+msgstr "Det uppstod ett fel vid hämtandet av listan med gm_audio-profiler. (%s)\n"
 
 #: ../profiles/audio-profile.c:709
 #, c-format
-msgid ""
-"There was an error subscribing to notification of audio profile list "
-"changes. (%s)\n"
-msgstr ""
-"Det uppstod ett problem vid prenumeration på notifiering av ändringar i "
-"ljudprofilslistan. (%s)\n"
+msgid "There was an error subscribing to notification of audio profile list changes. (%s)\n"
+msgstr "Det uppstod ett problem vid prenumeration på notifiering av ändringar i ljudprofilslistan. (%s)\n"
 
 #: ../profiles/audio-profile.c:912
 #, c-format
@@ -2383,12 +2326,8 @@ msgstr "GConf-fel (FIXAMIG): %s\n"
 
 #: ../profiles/gmp-util.c:68
 #, c-format
-msgid ""
-"The file \"%s\" is missing. This indicates that the application is installed "
-"incorrectly, so the dialog can't be displayed."
-msgstr ""
-"Filen \"%s\" saknas. Detta tyder på att programmet är felaktigt installerat "
-"så att dialogfönstret därför inte kan visas."
+msgid "The file \"%s\" is missing. This indicates that the application is installed incorrectly, so the dialog can't be displayed."
+msgstr "Filen \"%s\" saknas. Detta tyder på att programmet är felaktigt installerat så att dialogfönstret därför inte kan visas."
 
 #: ../profiles/gnome-audio-profiles-properties.c:54
 #, c-format
@@ -2397,8 +2336,7 @@ msgid ""
 "Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
 msgstr ""
 "%s\n"
-"Kör \"%s --help\" för en komplett lista över tillgängliga "
-"kommandoradsflaggor.\n"
+"Kör \"%s --help\" för en komplett lista över tillgängliga kommandoradsflaggor.\n"
 
 #: ../profiles/gnome-audio-profiles.glade2.h:1
 msgid "Edit Audio Profile"
@@ -2437,36 +2375,24 @@ msgid "A description for the audio profile"
 msgstr "En beskrivning för ljudprofilen"
 
 #: ../profiles/gnome-audio-profiles.schemas.in.in.h:2
-msgid ""
-"A description of the profile, containing more information and describing "
-"when to use this profile."
-msgstr ""
-"En beskrivning av profilen som innehåller mer information och beskriver när "
-"profilen ska användas."
+msgid "A description of the profile, containing more information and describing when to use this profile."
+msgstr "En beskrivning av profilen som innehåller mer information och beskriver när profilen ska användas."
 
 #: ../profiles/gnome-audio-profiles.schemas.in.in.h:3
-msgid ""
-"A filename extension to be used when storing files encoded with this profile."
-msgstr ""
-"En filändelse som ska användas då filer som är kodade med denna profil "
-"lagras."
+msgid "A filename extension to be used when storing files encoded with this profile."
+msgstr "En filändelse som ska användas då filer som är kodade med denna profil lagras."
 
 #: ../profiles/gnome-audio-profiles.schemas.in.in.h:4
 msgid "A partial GStreamer pipeline to use for this profile."
-msgstr ""
-"En ofullständig GStreamer-rörledning som ska användas för denna profil."
+msgstr "En ofullständig GStreamer-rörledning som ska användas för denna profil."
 
 #: ../profiles/gnome-audio-profiles.schemas.in.in.h:5
 msgid "A short name for the audio profile"
 msgstr "Ett kort namn för ljudprofilen"
 
 #: ../profiles/gnome-audio-profiles.schemas.in.in.h:6
-msgid ""
-"A short name for the audio profile, to be used in selections and uniquely "
-"identifying the profile."
-msgstr ""
-"Ett kort namn för ljudprofilen som kan användas i markeringar och som unikt "
-"identifierar profilen."
+msgid "A short name for the audio profile, to be used in selections and uniquely identifying the profile."
+msgstr "Ett kort namn för ljudprofilen som kan användas i markeringar och som unikt identifierar profilen."
 
 #: ../profiles/gnome-audio-profiles.schemas.in.in.h:7
 msgid "CD Quality, AAC"
@@ -2489,13 +2415,8 @@ msgid "CD Quality, MP3"
 msgstr "Cd-kvalitet, MP3"
 
 #: ../profiles/gnome-audio-profiles.schemas.in.in.h:12
-msgid ""
-"List of audio recording profiles. The list contains strings naming "
-"subdirectories relative to /system/gstreamer/@GST_MAJORMINOR@/audio/profiles."
-msgstr ""
-"Lista av ljudinspelningsprofiler. Listan innehåller strängar som anger "
-"underkataloger relativa till /system/gstreamer/@GST_MAJORMINOR@/audio/"
-"profiles."
+msgid "List of audio recording profiles. The list contains strings naming subdirectories relative to /system/gstreamer/@GST_MAJORMINOR@/audio/profiles."
+msgstr "Lista av ljudinspelningsprofiler. Listan innehåller strängar som anger underkataloger relativa till /system/gstreamer/@GST_MAJORMINOR@/audio/profiles."
 
 #: ../profiles/gnome-audio-profiles.schemas.in.in.h:13
 msgid "List of profiles"
@@ -2510,71 +2431,32 @@ msgid "The partial GStreamer pipeline used"
 msgstr "Den ofullständiga GSTreamer-rörledning som används"
 
 #: ../profiles/gnome-audio-profiles.schemas.in.in.h:16
-msgid ""
-"Used for converting to CD-quality audio, but with a lossless compression "
-"codec. Use this if you later want to edit the file or burn it to CD."
-msgstr ""
-"Används för att konvertera till ljud med cd-kvalitet, men med en förlustfri "
-"kodek. Använd detta om du vill redigera filen senare eller bränna den på en "
-"cd-skiva."
+msgid "Used for converting to CD-quality audio, but with a lossless compression codec. Use this if you later want to edit the file or burn it to CD."
+msgstr "Används för att konvertera till ljud med cd-kvalitet, men med en förlustfri kodek. Använd detta om du vill redigera filen senare eller bränna den på en cd-skiva."
 
 #: ../profiles/gnome-audio-profiles.schemas.in.in.h:17
-msgid ""
-"Used for converting to CD-quality audio, but with a lossy compression codec. "
-"Use this for CD extraction and radio recordings."
-msgstr ""
-"Används för att konvertera till ljud med cd-kvalitet, men med en kodek med "
-"förluster. Använd detta för cd-extrahering och radioinspelningar."
+msgid "Used for converting to CD-quality audio, but with a lossy compression codec. Use this for CD extraction and radio recordings."
+msgstr "Används för att konvertera till ljud med cd-kvalitet, men med en kodek med förluster. Använd detta för cd-extrahering och radioinspelningar."
 
 #: ../profiles/gnome-audio-profiles.schemas.in.in.h:18
-msgid ""
-"Used for converting to CD-quality audio, but with the lossy AAC codec. Use "
-"this for preparing files for copying to devices that only support the AAC "
-"codec. Note that using this format may be illegal in your jurisdiction; "
-"contact your lawyer for advice."
-msgstr ""
-"Används för att konvertera till ljud i cd-kvalitet, men med en AAC-kodek med "
-"förluster. Använd den här för att förbereda filer för kopiering till enheter "
-"som endast har stöd för AAC-kodeken."
+msgid "Used for converting to CD-quality audio, but with the lossy AAC codec. Use this for preparing files for copying to devices that only support the AAC codec. Note that using this format may be illegal in your jurisdiction; contact your lawyer for advice."
+msgstr "Används för att konvertera till ljud i cd-kvalitet, men med en AAC-kodek med förluster. Använd den här för att förbereda filer för kopiering till enheter som endast har stöd för AAC-kodeken."
 
 #: ../profiles/gnome-audio-profiles.schemas.in.in.h:19
-msgid ""
-"Used for converting to CD-quality audio, but with the lossy MP2 codec. Use "
-"this for preparing files for copying to devices that only support the MP2 "
-"codec. Note that using this format may be illegal in your jurisdiction; "
-"contact your lawyer for advice."
-msgstr ""
-"Används för att konvertera till ljud i cd-kvalitet, men med en MP2-kodek med "
-"förluster. Använd den här för att förbereda filer för kopiering till enheter "
-"som endast har stöd för MP2-kodeken."
+msgid "Used for converting to CD-quality audio, but with the lossy MP2 codec. Use this for preparing files for copying to devices that only support the MP2 codec. Note that using this format may be illegal in your jurisdiction; contact your lawyer for advice."
+msgstr "Används för att konvertera till ljud i cd-kvalitet, men med en MP2-kodek med förluster. Använd den här för att förbereda filer för kopiering till enheter som endast har stöd för MP2-kodeken."
 
 #: ../profiles/gnome-audio-profiles.schemas.in.in.h:20
-msgid ""
-"Used for converting to CD-quality audio, but with the lossy MP3 codec. Use "
-"this for preparing files for copying to devices that only support the MP3 "
-"codec. Note that using this format may be illegal in your jurisdiction; "
-"contact your lawyer for advice."
-msgstr ""
-"Används för att konvertera till ljud i cd-kvalitet, men med en MP3-kodek med "
-"förluster. Använd den här för att förbereda filer för kopiering till enheter "
-"som endast har stöd för MP3-kodeken."
+msgid "Used for converting to CD-quality audio, but with the lossy MP3 codec. Use this for preparing files for copying to devices that only support the MP3 codec. Note that using this format may be illegal in your jurisdiction; contact your lawyer for advice."
+msgstr "Används för att konvertera till ljud i cd-kvalitet, men med en MP3-kodek med förluster. Använd den här för att förbereda filer för kopiering till enheter som endast har stöd för MP3-kodeken."
 
 #: ../profiles/gnome-audio-profiles.schemas.in.in.h:21
-msgid ""
-"Used for converting to lossless voice-quality audio. Use this for recording "
-"and editing speech."
-msgstr ""
-"Används för att konvertera till ljud med röstkvalitet och är inte "
-"dataförstörande. Använd denna för inspelning och redigering av tal."
+msgid "Used for converting to lossless voice-quality audio. Use this for recording and editing speech."
+msgstr "Används för att konvertera till ljud med röstkvalitet och är inte dataförstörande. Använd denna för inspelning och redigering av tal."
 
 #: ../profiles/gnome-audio-profiles.schemas.in.in.h:22
-msgid ""
-"Used for converting to lossy voice-quality audio. Use this for recording "
-"speech that doesn't need to be edited."
-msgstr ""
-"Används för att konvertera till ljud med röstkvalitet och är "
-"dataförstörande. Använd denna för inspelning av tal som inte behöver "
-"redigeras."
+msgid "Used for converting to lossy voice-quality audio. Use this for recording speech that doesn't need to be edited."
+msgstr "Används för att konvertera till ljud med röstkvalitet och är dataförstörande. Använd denna för inspelning av tal som inte behöver redigeras."
 
 #: ../profiles/gnome-audio-profiles.schemas.in.in.h:23
 msgid "Voice, Lossless"
@@ -2837,360 +2719,288 @@ msgstr "Ã?vervaka ljudvolymen"
 msgid "Volume Monitor"
 msgstr "Volymmätare"
 
+#~ msgid "Adjust the volume level"
+#~ msgstr "Justera nivån på volymen"
+#~ msgid "<b>Default Input</b>"
+#~ msgstr "<b>Standardingång</b>"
+#~ msgid "<b>Default Output</b>"
+#~ msgstr "<b>Standardutgång</b>"
+#~ msgid "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Testing...</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Testar...</span>"
+#~ msgid "Audio"
+#~ msgstr "Ljud"
+#~ msgid "Click Ok to finish."
+#~ msgstr "Klicka på OK för att slutföra."
+#~ msgid "D_evice:"
+#~ msgstr "E_nhet:"
+#~ msgid "P_ipeline:"
+#~ msgstr "Rörlednin_g:"
+#~ msgid "P_lugin:"
+#~ msgstr "Inst_icksmodul:"
+#~ msgid "Pipeli_ne:"
+#~ msgstr "Rörled_ning:"
+#~ msgid "Te_st"
+#~ msgstr "Te_sta"
+#~ msgid "Testing Pipeline"
+#~ msgstr "Testar pipeline"
+#~ msgid "Video"
+#~ msgstr "Video"
+#~ msgid "_Plugin:"
+#~ msgstr "_Insticksmodul:"
+#~ msgid "_Test"
+#~ msgstr "_Testa"
 #~ msgid "Capture"
 #~ msgstr "FÃ¥nga"
-
 #~ msgid "Switch"
 #~ msgstr "Växla"
-
 #~ msgid "Option"
 #~ msgstr "Alternativ"
-
 #~ msgid "_Change Device"
 #~ msgstr "_Byt enhet"
-
 #~ msgid "Quit the application"
 #~ msgstr "Avsluta programmet"
-
 #~ msgid "Prefere_nces"
 #~ msgstr "Inställ_ningar"
-
 #~ msgid "Configure the application"
 #~ msgstr "Konfigurera programmet"
-
 #~ msgid "_Contents"
 #~ msgstr "_Innehåll"
-
 #~ msgid "Change device to %s"
 #~ msgstr "Byt enhet till %s"
-
 #~ msgid "hours"
 #~ msgstr "timmar"
-
 #~ msgid "minutes"
 #~ msgstr "minuter"
-
 #~ msgid "seconds"
 #~ msgstr "sekunder"
-
 #~ msgid "_Open..."
 #~ msgstr "_Ã?ppna..."
-
 #~ msgid "Save _As..."
 #~ msgstr "Spara so_m..."
-
 #~ msgid "wav"
 #~ msgstr "wav"
-
 #~ msgid "Display the Remaining time ?"
 #~ msgstr "Visa återstående tid?"
-
 #~ msgid "How the time should be displayed while CD Player is playing ?"
 #~ msgstr "Hur tiden ska visas medan cd-spelaren spelar?"
-
 #~ msgid "identity"
 #~ msgstr "identitet"
-
 #~ msgid "Orientation"
 #~ msgstr "Orientering"
-
 #~ msgid "The orientation of the tray."
 #~ msgstr "Orienteringen på lådan."
-
 #~ msgid "*"
 #~ msgstr "*"
-
 #~ msgid "You must select one or more profiles to delete."
 #~ msgstr "Du måste välja en eller flera profiler att ta bort."
-
 #~ msgid "Profile Description:"
 #~ msgstr "Profilbeskrivning:"
-
 #~ msgid "Profile _name:"
 #~ msgstr "Profil_namn:"
-
 #~ msgid "X-Position"
 #~ msgstr "X-position"
-
 #~ msgid "Y-Position"
 #~ msgstr "Y-position"
-
 #~ msgid "ESD Server Host"
 #~ msgstr "ESD-serverdator"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Registry is not present or it is corrupted, please update it by running "
 #~ "gst-register"
 #~ msgstr ""
 #~ "Registret finns inte eller är skadat, uppdatera det genom att köra gst-"
 #~ "register"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Failed to set up CD reader; please install the GStreamer cdparanoia "
 #~ "plugin."
 #~ msgstr ""
 #~ "Misslyckades med att konfigurera cd-läsaren; installera GStreamer-"
 #~ "insticksmodulen för cdparanoia."
-
 #~ msgid ""
 #~ "Failed to set up audio output; please install a GStreamer plugin for your "
 #~ "soundcard."
 #~ msgstr ""
 #~ "Misslyckades med att konfigurera ljudutmatningen; installera GStreamer-"
 #~ "insticksmodulen för ditt ljudkort."
-
 #~ msgid "Dummy option"
 #~ msgstr "Dummyalternativ"
-
 #~ msgid ""
 #~ "There is no default GStreamer audio input element set - please install "
 #~ "the GStreamer-GConf schemas or set one manually"
 #~ msgstr ""
 #~ "Det finns inget GStreamer-standardelement för ljudinmatning inställt - "
 #~ "installera GStreamer-GConf-schemafilerna eller ställ in ett manuellt"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Failed to create GStreamer encoder elements - check your encoding setup"
 #~ msgstr ""
 #~ "Misslyckades med att skapa GStreamer-kodarelement - kontrollera din "
 #~ "kodningskonfiguration"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Could not find \"filesink\" GStreamer element - broken GStreamer install"
 #~ msgstr ""
 #~ "Kunde inte hitta GStreamer-elementet \"filesink\" - trasig GStreamer-"
 #~ "installation"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Failed to link encoder element with file output element - you probably "
 #~ "selected an invalid encoder"
 #~ msgstr ""
 #~ "Misslyckades med att länka kodarelementen med filutdataelement - du valde "
 #~ "antagligen en ogiltig kodare"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Registry is not present or it is corrupted, please update it by running "
 #~ "gst-register."
 #~ msgstr ""
 #~ "Registret finns inte eller är skadat, uppdatera det genom att köra gst-"
 #~ "register."
-
 #~ msgid "Voice"
 #~ msgstr "Röst"
-
 #~ msgid "<b>Default Sink</b>"
 #~ msgstr "<b>Standardutgång</b>"
-
 #~ msgid "Playing %s - %s"
 #~ msgstr "Spelar %s - %s"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Playing:\n"
 #~ "%s"
 #~ msgstr ""
 #~ "Spelar:\n"
 #~ "%s"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Playing:\n"
 #~ " %s"
 #~ msgstr ""
 #~ "Spelar:\n"
 #~ " %s"
-
 #~ msgid "Display the remaining time ?"
 #~ msgstr "Visa återstående tid?"
-
 #~ msgid "Display the remaining time?"
 #~ msgstr "Visa återstående tid?"
-
 #~ msgid "How the time should be displayed while CD Player is playing"
 #~ msgstr "Hur tiden ska visas medan cd-spelaren spelar"
-
 #~ msgid "How the time should be displayed while CD Player is playing."
 #~ msgstr "Hur tiden ska visas medan cd-spelaren spelar."
-
 #~ msgid "Open file"
 #~ msgstr "Ã?ppna fil"
-
 #~ msgid "Open File"
 #~ msgstr "Ã?ppna fil"
-
 #~ msgid "Run the audio mixer"
 #~ msgstr "Kör ljudmixern"
-
 #~ msgid "Execute the audio mixer"
 #~ msgstr "Kör ljudmixern"
-
 #~ msgid "Record as"
 #~ msgstr "Spela in som"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Playing %s - %s\n"
 #~ "Current Time: %s"
 #~ msgstr ""
 #~ "Spelar %s - %s\n"
 #~ "Aktuell tid: %s"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Playing\n"
 #~ "Current Time: %s"
 #~ msgstr ""
 #~ "Spelar\n"
 #~ "Aktuell tid: %s"
-
 #~ msgid "Run _Mixer"
 #~ msgstr "Kör _mixer"
-
 #~ msgid "File information"
 #~ msgstr "Filinformation"
-
 #~ msgid "Volume"
 #~ msgstr "Volym"
-
 #~ msgid "Next"
 #~ msgstr "Nästa"
-
 #~ msgid "A sound recorder for GNOME"
 #~ msgstr "Ett ljudinspelningsprogram för GNOME"
-
 #~ msgid "P_revious track"
 #~ msgstr "F_öregående spår"
-
 #~ msgid "_Next track"
 #~ msgstr "_Nästa spår"
-
 #~ msgid "_About CD player"
 #~ msgstr "_Om cd-spelare"
-
 #~ msgid "Could not save the file \" %s\""
 #~ msgstr "Kunde inte spara filen \"%s\""
-
 #~ msgid "_Save"
 #~ msgstr "_Spara"
-
 #~ msgid "File _Information"
 #~ msgstr "Fil_information"
-
 #~ msgid "_Record"
 #~ msgstr "Spela _in"
-
 #~ msgid "_Play"
 #~ msgstr "_Spela"
-
 #~ msgid "Could not load UI resource %s"
 #~ msgstr "Kunde inte läsa in användargränssnittsresurs %s"
-
 #~ msgid "<not described>"
 #~ msgstr "<inte beskriven>"
-
 #~ msgid "Recording level monitor"
 #~ msgstr "Inspelningsnivåmätare"
-
 #~ msgid "Volume monitor"
 #~ msgstr "Volymmätare"
-
 #~ msgid "Expander Size"
 #~ msgstr "Utfällarstorlek"
-
 #~ msgid "Size of the expander arrow"
 #~ msgstr "Storlek på utfällningspilen"
-
 #~ msgid "Playing"
 #~ msgstr "Spelar"
-
 #~ msgid "About"
 #~ msgstr "Om"
-
 #~ msgid "Close"
 #~ msgstr "Stäng"
-
 #~ msgid "Close this window"
 #~ msgstr "Stäng detta fönster"
-
 #~ msgid "Display help for Sound Recorder"
 #~ msgstr "Visa hjälp för ljudinspelaren"
-
 #~ msgid "Main toolbar"
 #~ msgstr "Huvudverktygsrad"
-
 #~ msgid "New"
 #~ msgstr "Nytt"
-
 #~ msgid "Quit"
 #~ msgstr "Avsluta"
-
 #~ msgid "Recent _Files"
 #~ msgstr "Senaste _filer"
-
 #~ msgid "Record"
 #~ msgstr "Spela in"
-
 #~ msgid "Run Mixer"
 #~ msgstr "Kör mixer"
-
 #~ msgid "Show information for Sound Recorder"
 #~ msgstr "Visa information för ljudinspelaren"
-
 #~ msgid "_Close Window"
 #~ msgstr "S_täng fönster"
-
 #~ msgid "Duration:"
 #~ msgstr "Längd:"
-
 #~ msgid "Duration"
 #~ msgstr "Längd"
-
 #~ msgid "Song length:"
 #~ msgstr "Låtlängd:"
-
 #~ msgid "GStreamer Preferences"
 #~ msgstr "Inställningar för GStreamer"
-
 #~ msgid "_Device"
 #~ msgstr "_Enhet"
-
 #~ msgid "Theme"
 #~ msgstr "Tema"
-
 #~ msgid "Unknown Volume Control"
 #~ msgstr "Okänd volymkontroll"
-
 #~ msgid "left %s"
 #~ msgstr "vänster %s"
-
 #~ msgid "right %s"
 #~ msgstr "höger %s"
-
 #~ msgid "Right %s"
 #~ msgstr "Höger %s"
-
 #~ msgid "Track %d"
 #~ msgstr "Spår %d"
-
 #~ msgid "Volume Control:"
 #~ msgstr "Volymkontroll:"
-
 #~ msgid "CD Player De_vice:"
 #~ msgstr "Cd-spelar_enhet:"
-
 #~ msgid "CD Player Behaviour:"
 #~ msgstr "Cd-spelarbeteende:"
-
 #~ msgid "_Available Themes:"
 #~ msgstr "_Tillgängliga teman:"
-
 #~ msgid "_Apply change"
 #~ msgstr "_Verkställ ändring"
-
 #~ msgid "%s Slider"
 #~ msgstr "%s-skjutreglage"
-
 #~ msgid "%s Slider %d"
 #~ msgstr "%s-skjutreglage %d"
-
 #~ msgid "Lock"
 #~ msgstr "LÃ¥s"
-
 #~ msgid "%s Lock"
 #~ msgstr "%s-lås"
+[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]