[gnome-media] Updated Swedish translationcommit 643e3ffcecee70b022b5c52ac0b9718d0c89d813
Author: Daniel Nylander <po danielnylander se>
Date:   Fri Jul 10 17:19:39 2009 +0200

    Updated Swedish translation

 po/sv.po |  821 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 files changed, 517 insertions(+), 304 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index a1aea41..93fd14b 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-media\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-08 14:46+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-03-08 14:46+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-10 17:19+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-07 19:32+0100\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -50,8 +50,12 @@ msgid "The port that the server is running the database on"
 msgstr "Porten som servern kör databasen på"
 
 #: ../cddb-slave2/CDDB-Slave2.schemas.in.h:8
-msgid "The type of the server to contact for CD queries. Possible values are 0 (FreeDB round robin server), 1 (other freedb server) and 2 (other server)."
-msgstr "Typen av server att ansluta till för cd-frågor. Möjliga värden är 0 (FreeDB-roundrobinserver), 1 (annan freedb-server) och 2 (annan server)."
+msgid ""
+"The type of the server to contact for CD queries. Possible values are 0 "
+"(FreeDB round robin server), 1 (other freedb server) and 2 (other server)."
+msgstr ""
+"Typen av server att ansluta till för cd-frågor. Möjliga värden är 0 (FreeDB-"
+"roundrobinserver), 1 (annan freedb-server) och 2 (annan server)."
 
 #: ../cddb-slave2/CDDB-Slave2.schemas.in.h:9
 msgid "The username"
@@ -62,8 +66,14 @@ msgid "The username that will be sent with all queries"
 msgstr "Användarnamnet som kommer att skickas med alla frågor"
 
 #: ../cddb-slave2/CDDB-Slave2.schemas.in.h:11
-msgid "This key specifies which user information will be sent to the server to contact for CD queries. Possible values are 0 (no information), 1 (real information) and 3 (other information)."
-msgstr "Denna nyckel anger vilken användarinformation som kommer att skickas till servern som kontaktas för cd-frågor. Möjliga värden är 0 (ingen information), 1 (verklig information) och 3 (annan information)."
+msgid ""
+"This key specifies which user information will be sent to the server to "
+"contact for CD queries. Possible values are 0 (no information), 1 (real "
+"information) and 3 (other information)."
+msgstr ""
+"Denna nyckel anger vilken användarinformation som kommer att skickas till "
+"servern som kontaktas för cd-frågor. Möjliga värden är 0 (ingen "
+"information), 1 (verklig information) och 3 (annan information)."
 
 #: ../cddb-slave2/CDDB-Slave2.schemas.in.h:12
 msgid "Your hostname"
@@ -144,13 +154,10 @@ msgid "Unknown / Unknown"
 msgstr "Okänd / Okänd"
 
 #. Attempts to get length ran out.
-#: ../cddb-slave2/cddb-slave.c:227
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:1013
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:1023
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:1039
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:1048
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:1402
-#: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.c:281
+#: ../cddb-slave2/cddb-slave.c:227 ../grecord/src/gsr-window.c:1014
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:1024 ../grecord/src/gsr-window.c:1040
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:1049 ../grecord/src/gsr-window.c:1406
+#: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.c:293
 msgid "Unknown"
 msgstr "Okänd"
 
@@ -178,8 +185,7 @@ msgstr "Skiv-ID"
 msgid "Artist and Title"
 msgstr "Artist och titel"
 
-#: ../cddb-slave2/cddb-slave.c:1351
-#: ../cddb-slave2/cddb-slave.c:1353
+#: ../cddb-slave2/cddb-slave.c:1351 ../cddb-slave2/cddb-slave.c:1353
 #: ../gnome-cd/gnome-cd.c:221
 msgid "Unknown track"
 msgstr "Okänt spår"
@@ -792,18 +798,14 @@ msgstr "Nu-Metal"
 msgid "Art Rock"
 msgstr "Art rock"
 
-#: ../cddb-slave2/cddb-track-editor.c:532
-#: ../gnome-cd/callbacks.c:603
-#: ../gnome-cd/callbacks.c:749
-#: ../gnome-cd/callbacks.c:760
+#: ../cddb-slave2/cddb-track-editor.c:532 ../gnome-cd/callbacks.c:603
+#: ../gnome-cd/callbacks.c:749 ../gnome-cd/callbacks.c:760
 #: ../gnome-cd/display.c:89
 msgid "Unknown Artist"
 msgstr "Okänd artist"
 
-#: ../cddb-slave2/cddb-track-editor.c:533
-#: ../gnome-cd/callbacks.c:604
-#: ../gnome-cd/callbacks.c:752
-#: ../gnome-cd/callbacks.c:764
+#: ../cddb-slave2/cddb-track-editor.c:533 ../gnome-cd/callbacks.c:604
+#: ../gnome-cd/callbacks.c:752 ../gnome-cd/callbacks.c:764
 #: ../gnome-cd/display.c:90
 msgid "Unknown Album"
 msgstr "Okänt album"
@@ -891,8 +893,12 @@ msgid "CD Display"
 msgstr "Cd-display"
 
 #: ../gnome-cd/access/cddisplayaccessible.c:120
-msgid "Displays information about the currently playing album, artist and time elapsed"
-msgstr "Visar information om det album och artist som för tillfället spelas, och tiden som gått"
+msgid ""
+"Displays information about the currently playing album, artist and time "
+"elapsed"
+msgstr ""
+"Visar information om det album och artist som för tillfället spelas, och "
+"tiden som gått"
 
 #: ../gnome-cd/access/cddisplayaccessible.c:189
 msgid "Time Line"
@@ -926,22 +932,16 @@ msgstr "Albumrad"
 msgid "Line for displaying the name of the album"
 msgstr "Rad för visning av namnet på albumet"
 
-#: ../gnome-cd/callbacks.c:101
-#: ../gnome-cd/callbacks.c:189
-#: ../gnome-cd/callbacks.c:297
-#: ../gnome-cd/callbacks.c:619
+#: ../gnome-cd/callbacks.c:101 ../gnome-cd/callbacks.c:189
+#: ../gnome-cd/callbacks.c:297 ../gnome-cd/callbacks.c:619
 #: ../gnome-cd/gnome-cd.c:785
 msgid "Play"
 msgstr "Spela"
 
-#: ../gnome-cd/callbacks.c:174
-#: ../gnome-cd/callbacks.c:225
-#: ../gnome-cd/callbacks.c:256
-#: ../gnome-cd/callbacks.c:339
-#: ../gnome-cd/callbacks.c:379
-#: ../gnome-cd/callbacks.c:403
-#: ../gnome-cd/callbacks.c:444
-#: ../gnome-cd/callbacks.c:541
+#: ../gnome-cd/callbacks.c:174 ../gnome-cd/callbacks.c:225
+#: ../gnome-cd/callbacks.c:256 ../gnome-cd/callbacks.c:339
+#: ../gnome-cd/callbacks.c:379 ../gnome-cd/callbacks.c:403
+#: ../gnome-cd/callbacks.c:444 ../gnome-cd/callbacks.c:541
 msgid "Pause"
 msgstr "Paus"
 
@@ -967,14 +967,10 @@ msgstr ""
 msgid "Paused"
 msgstr "Gör paus"
 
-#: ../gnome-cd/callbacks.c:682
-#: ../gnome-cd/callbacks.c:684
-#: ../gnome-cd/callbacks.c:941
-#: ../gnome-cd/gnome-cd.c:128
-#: ../gnome-cd/gnome-cd.c:665
-#: ../gnome-cd/gnome-cd.c:841
-#: ../gnome-cd/gnome-cd.desktop.in.in.h:1
-#: ../gnome-cd/preferences.c:553
+#: ../gnome-cd/callbacks.c:682 ../gnome-cd/callbacks.c:684
+#: ../gnome-cd/callbacks.c:941 ../gnome-cd/gnome-cd.c:128
+#: ../gnome-cd/gnome-cd.c:665 ../gnome-cd/gnome-cd.c:841
+#: ../gnome-cd/gnome-cd.desktop.in.in.h:1 ../gnome-cd/preferences.c:553
 msgid "CD Player"
 msgstr "Cd-spelare"
 
@@ -986,8 +982,7 @@ msgstr "Stoppad"
 msgid "Disc error"
 msgstr "Skivfel"
 
-#: ../gnome-cd/callbacks.c:725
-#: ../gnome-cd/callbacks.c:826
+#: ../gnome-cd/callbacks.c:725 ../gnome-cd/callbacks.c:826
 msgid "No disc"
 msgstr "Ingen skiva"
 
@@ -1003,8 +998,7 @@ msgstr "Enheten öppen"
 msgid "Data CD"
 msgstr "Data-cd"
 
-#: ../gnome-cd/callbacks.c:904
-#: ../gnome-cd/callbacks.c:909
+#: ../gnome-cd/callbacks.c:904 ../gnome-cd/callbacks.c:909
 msgid "No Cdrom"
 msgstr "Ingen cd-rom"
 
@@ -1029,8 +1023,7 @@ msgid "Do you wish to continue?"
 msgstr "Vill du fortsätta?"
 
 #. Set the tooltip
-#: ../gnome-cd/callbacks.c:1197
-#: ../gnome-cd/gnome-cd.c:518
+#: ../gnome-cd/callbacks.c:1197 ../gnome-cd/gnome-cd.c:518
 #, c-format
 msgid "Volume %d%%"
 msgstr "Volym %d%%"
@@ -1079,8 +1072,7 @@ msgid "_Eject disc"
 msgstr "_Mata ut skiva"
 
 #. Help menu
-#: ../gnome-cd/gnome-cd.c:365
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:2144
+#: ../gnome-cd/gnome-cd.c:365 ../grecord/src/gsr-window.c:2151
 msgid "_Help"
 msgstr "_Hjälp"
 
@@ -1116,13 +1108,15 @@ msgid ""
 "\n"
 "Press 'Details' for more details on reasons for the failure.\n"
 "\n"
-"Press 'Set device' to go to a dialog where you can set the device, or press 'Quit' to quit the CD player"
+"Press 'Set device' to go to a dialog where you can set the device, or press "
+"'Quit' to quit the CD player"
 msgstr ""
 "Cd-spelaren kan inte köra korrekt.\n"
 "\n"
 "Tryck på \"Detaljer\" för fler detaljer om orsakerna till felet.\n"
 "\n"
-"Tryck på \"Ställ in enhet\" för att gå till ett dialogfönster där du kan ställa in enheten, eller tryck på \"Avsluta\" för att avsluta cd-spelaren"
+"Tryck på \"Ställ in enhet\" för att gå till ett dialogfönster där du kan "
+"ställa in enheten, eller tryck på \"Avsluta\" för att avsluta cd-spelaren"
 
 #: ../gnome-cd/gnome-cd.c:648
 msgid "_Details"
@@ -1255,7 +1249,8 @@ msgstr "Ska cd-skivan matas ut då cd-spelaren avslutas?"
 
 #: ../gnome-cd/gnome-cd.schemas.in.in.h:9
 msgid "The path to the CD drive that the CD player should use to play CDs"
-msgstr "Sökvägen till cd-enheten som cd-spelaren ska använda för att spela cd-skivor"
+msgstr ""
+"Sökvägen till cd-enheten som cd-spelaren ska använda för att spela cd-skivor"
 
 #: ../gnome-cd/gnome-cd.schemas.in.in.h:10
 msgid "What theme should the CD player use for its appearance"
@@ -1324,32 +1319,31 @@ msgstr "Teman"
 msgid "_Select a theme:"
 msgstr "_Välj ett tema:"
 
-#: ../gnome-volume-control/data/gnome-volume-control.desktop.in.in.h:1
-msgid "Change sound volume and associate sounds with events"
-msgstr "�ndra ljudvolym och associera ljud med händelser"
-
-#: ../gnome-volume-control/data/gnome-volume-control.desktop.in.in.h:2
-msgid "Sound"
-msgstr "Ljud"
-
 #: ../gnome-volume-control/data/gnome-volume-control-applet.desktop.in.h:1
 msgid "Show desktop volume control"
 msgstr "Visa skrivbordsvolymkontroll"
 
 #: ../gnome-volume-control/data/gnome-volume-control-applet.desktop.in.h:2
 #: ../gst-mixer/gnome-volume-control.desktop.in.in.h:2
-#: ../gst-mixer/src/window.c:280
-#: ../gst-mixer/src/window.c:281
+#: ../gst-mixer/src/window.c:269 ../gst-mixer/src/window.c:270
 msgid "Volume Control"
 msgstr "Volymkontroll"
 
+#: ../gnome-volume-control/data/gnome-volume-control.desktop.in.in.h:1
+msgid "Change sound volume and associate sounds with events"
+msgstr "�ndra ljudvolym och associera ljud med händelser"
+
+#: ../gnome-volume-control/data/gnome-volume-control.desktop.in.in.h:2
+msgid "Sound"
+msgstr "Ljud"
+
 #: ../gnome-volume-control/src/applet-main.c:49
-#: ../gnome-volume-control/src/dialog-main.c:141
+#: ../gnome-volume-control/src/dialog-main.c:156
 msgid "Enable debugging code"
 msgstr "Aktivera felsökningskod"
 
 #: ../gnome-volume-control/src/applet-main.c:50
-#: ../gnome-volume-control/src/dialog-main.c:142
+#: ../gnome-volume-control/src/dialog-main.c:157
 msgid "Version of this application"
 msgstr "Version av detta program"
 
@@ -1357,131 +1351,168 @@ msgstr "Version av detta program"
 msgid " - GNOME Volume Control Applet"
 msgstr " - Volympanelprogram för GNOME"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/dialog-main.c:122
+#: ../gnome-volume-control/src/dialog-main.c:125
 msgid "Waiting for sound system to respond"
 msgstr "Väntar på att ljudsystemet ska svara"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/dialog-main.c:140
-#: ../gst-mixer/src/main.c:39
+#: ../gnome-volume-control/src/dialog-main.c:155 ../gst-mixer/src/main.c:39
 msgid "Startup page"
 msgstr "Uppstartssida"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/dialog-main.c:154
+#: ../gnome-volume-control/src/dialog-main.c:169
 msgid " - GNOME Volume Control"
 msgstr " - Volymkontroll för GNOME"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-applet.c:260
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1136
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-applet.c:271
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1265
 msgid "Output"
 msgstr "Utgång"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-applet.c:264
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1060
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-applet.c:275
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1189
 msgid "Input"
 msgstr "Ingång"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-balance-bar.c:101
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-balance-bar.c:108
 msgctxt "balance"
 msgid "Left"
 msgstr "Vänster"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-balance-bar.c:106
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-balance-bar.c:109
 msgctxt "balance"
 msgid "Right"
 msgstr "Höger"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-balance-bar.c:385
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-balance-bar.c:112
+msgctxt "balance"
+msgid "Front"
+msgstr "Fram"
+
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-balance-bar.c:113
+msgctxt "balance"
+msgid "Rear"
+msgstr "Bak"
+
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-balance-bar.c:116
+msgctxt "balance"
+msgid "Minimum"
+msgstr "Minimum"
+
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-balance-bar.c:117
+msgctxt "balance"
+msgid "Maximum"
+msgstr "Maximum"
+
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-balance-bar.c:290
 msgid "_Balance:"
 msgstr "_Balans:"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-channel-bar.c:771
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-balance-bar.c:293
+msgid "_Fade:"
+msgstr "_Tona:"
+
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-balance-bar.c:296
+msgid "_Subwoofer:"
+msgstr "_Subwoofer:"
+
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-channel-bar.c:583
+msgctxt "volume"
+msgid "100%"
+msgstr "100%"
+
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-channel-bar.c:587
+msgctxt "volume"
+msgid "Unamplified"
+msgstr "Ej förstärkt"
+
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-channel-bar.c:843
 msgid "Mute"
 msgstr "Tyst"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-control.c:988
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-control.c:1065
 msgid "System Sounds"
 msgstr "Systemljud"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-control.c:1512
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-control.c:1471
 msgid "GNOME Volume Control"
 msgstr "GNOME-volymkontroll"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:359
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:403
 msgid "Peak detect"
 msgstr "Topp detekterad"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:978
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:863
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1063
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:865
 msgid "Name"
 msgstr "Namn"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:985
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1068
 msgid "Device"
 msgstr "Enhet"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1027
-msgid "Output volume: "
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1139
+msgid "Output Volume: "
 msgstr "Utgångsvolym: "
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1040
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1169
 msgid "Sound Effects"
 msgstr "Ljudeffekter"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1047
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1176
 msgid "Alert Volume: "
 msgstr "Larmvolym: "
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1067
-msgid "Input volume: "
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1196
+msgid "Input Volume: "
 msgstr "Ingångsvolym: "
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1087
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1216
 msgid "Input level:"
 msgstr "Ingångsnivå:"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1109
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1238
 msgid "Choose a device for sound input"
 msgstr "Välj en enhet för ljudingång"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1141
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1270
 msgid "Choose a device for sound output"
 msgstr "Välj en enhet för ljudutgång"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1165
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1294
 msgid "Settings for the selected device:"
 msgstr "Inställningar för vald enhet:"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1176
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1305
 msgid "Applications"
 msgstr "Program"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1180
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1309
 msgid "No application is currently playing or recording audio."
 msgstr "Inget program spelar upp eller in ljud för tillfället."
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1283
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:728
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:740
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:752
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1412
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:730
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:742
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:754
 #: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:561
 #: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:950
 msgid "Sound Preferences"
 msgstr "Ljudinställningar"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-stream-status-icon.c:213
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-stream-status-icon.c:229
 #, c-format
 msgid "Failed to start Sound Preferences: %s"
 msgstr "Misslyckades med att starta ljudinställningar: %s"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-stream-status-icon.c:236
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-stream-status-icon.c:252
 msgid "_Mute"
 msgstr "_Tyst"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-stream-status-icon.c:245
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-stream-status-icon.c:261
 msgid "_Sound Preferences"
 msgstr "_Ljudinställningar"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-stream-status-icon.c:449
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-stream-status-icon.c:445
 msgid "Muted"
 msgstr "Tystad"
 
@@ -1498,19 +1529,17 @@ msgstr "Ljudinspelare"
 #. * has as effect that the user cannot save to this file. The
 #. * 'save' action will open the save-as dialog instead to give
 #. * a proper filename. See gnome-record.c:94.
-#: ../grecord/src/gnome-recorder.c:145
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:1732
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:2679
+#: ../grecord/src/gnome-recorder.c:144 ../grecord/src/gsr-window.c:1739
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:2688
 msgid "Untitled"
 msgstr "Namnlös"
 
-#: ../grecord/src/gnome-recorder.c:147
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:1734
+#: ../grecord/src/gnome-recorder.c:146 ../grecord/src/gsr-window.c:1741
 #, c-format
 msgid "Untitled-%d"
 msgstr "Namnlös-%d"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:194
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:193
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create the GStreamer %s element.\n"
@@ -1526,7 +1555,7 @@ msgstr ""
 "    gst-inspect-0.10 %s\n"
 "och starta sedan om gnome-sound-recorder."
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:210
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:209
 msgid ""
 "Please verify its settings.\n"
 "You may be missing the necessary plug-ins."
@@ -1534,21 +1563,21 @@ msgstr ""
 "Vänligen validera dess inställningar.\n"
 "Du kanske saknar de nödvändiga insticksmodulerna."
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:295
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:294
 #, c-format
 msgid "%ld minute"
 msgid_plural "%ld minutes"
 msgstr[0] "%ld minut"
 msgstr[1] "%ld minuter"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:296
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:295
 #, c-format
 msgid "%ld hour"
 msgid_plural "%ld hours"
 msgstr[0] "%ld timme"
 msgstr[1] "%ld timmar"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:297
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:296
 #, c-format
 msgid "%ld second"
 msgid_plural "%ld seconds"
@@ -1556,25 +1585,24 @@ msgstr[0] "%ld sekund"
 msgstr[1] "%ld sekunder"
 
 #. Translators: the format is "X hours, X minutes and X seconds"
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:304
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:303
 #, c-format
 msgid "%s, %s and %s"
 msgstr "%s, %s och %s"
 
 #. Translators: the format is "X hours and X minutes"
 #. Translators: the format is "X minutes and X seconds"
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:310
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:318
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:329
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:309 ../grecord/src/gsr-window.c:317
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:328
 #, c-format
 msgid "%s and %s"
 msgstr "%s och %s"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:372
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:371
 msgid "Open a File"
 msgstr "Ã?ppna en fil"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:449
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:448
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to load file:\n"
@@ -1583,19 +1611,17 @@ msgstr ""
 "Kan inte läsa in filen:\n"
 "%s"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:595
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:1533
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:1791
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:2492
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:594 ../grecord/src/gsr-window.c:1538
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:1798 ../grecord/src/gsr-window.c:2499
 msgid "Ready"
 msgstr "Klar"
 
 #. Add replace button
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:648
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:647
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Ersätt"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:665
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:664
 #, c-format
 msgid ""
 "A file named \"%s\" already exists. \n"
@@ -1604,117 +1630,122 @@ msgstr ""
 "Det finns redan en fil med namnet \"%s\".\n"
 "Vill du ersätta den med den du håller på att spara?"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:713
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:712
 #, c-format
 msgid "Could not save the file \"%s\""
 msgstr "Kunde inte spara filen \"%s\""
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:733
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:732
 msgid "Save file as"
 msgstr "Spara fil som"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:827
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:826
 #, c-format
 msgid "%s is not installed in the path."
 msgstr "%s är inte installerad i sökvägen."
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:836
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:835
 #, c-format
 msgid "There was an error starting %s: %s"
 msgstr "Det uppstod ett fel vid start av %s: %s"
 
 #: ../grecord/src/gsr-window.c:864
-#, c-format
-msgid "Save the changes to file \"%s\" before closing?"
-msgstr "Spara ändringarna i filen \"%s\" innan stängning?"
+msgid "Save recording before closing?"
+msgstr "Spara inspelning innan stängning?"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:876
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:865
+msgid "Save recording?"
+msgstr "Spara inspelning?"
+
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:869
 msgid "Close _without Saving"
 msgstr "Stäng _utan att spara"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:883
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:870
+msgid "Continue _without Saving"
+msgstr "Fortsätt _utan att spara"
+
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:878
 msgid "Question"
 msgstr "Fråga"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:984
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:985
 #, c-format
 msgid "%s (Has not been saved)"
 msgstr "%s (Har inte sparats)"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:1000
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:1001
 #, c-format
 msgid "%s (%llu byte)"
 msgid_plural "%s (%llu bytes)"
 msgstr[0] "%s (%llu byte)"
 msgstr[1] "%s (%llu byte)"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:1004
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:1005
 msgid "Unknown size"
 msgstr "Okänd storlek"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:1025
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:1026
 #, c-format
 msgid "%.1f kHz"
 msgstr "%.1f kHz"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:1033
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:1034
 #, c-format
 msgid "%.0f kb/s"
 msgstr "%.0f kb/s"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:1036
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:1037
 #, c-format
 msgid "%.0f kb/s (Estimated)"
 msgstr "%.0f kb/sek (Uppskattad)"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:1051
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:1052
 msgid "1 (mono)"
 msgstr "1 (mono)"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:1054
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:1055
 msgid "2 (stereo)"
 msgstr "2 (stereo)"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:1081
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:1082
 #, c-format
 msgid "%s Information"
 msgstr "Information om %s"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:1105
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:2404
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:1106 ../grecord/src/gsr-window.c:2411
 msgid "File Information"
 msgstr "Filinformation"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:1120
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:1121
 msgid "Folder:"
 msgstr "Mapp:"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:1126
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:2411
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:1127 ../grecord/src/gsr-window.c:2418
 msgid "Filename:"
 msgstr "Filnamn:"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:1132
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:1133
 msgid "File size:"
 msgstr "Filstorlek:"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:1141
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:1142
 msgid "Audio Information"
 msgstr "Ljudinformation"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:1156
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:1157
 msgid "File duration:"
 msgstr "Fillängd:"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:1162
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:1163
 msgid "Number of channels:"
 msgstr "Antal kanaler:"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:1168
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:1169
 msgid "Sample rate:"
 msgstr "Samplingsfrekvens:"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:1174
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:1175
 msgid "Bit rate:"
 msgstr "Bitfrekvens:"
 
@@ -1726,162 +1757,166 @@ msgstr ""
 "Ett ljudinspelningsprogram för GNOME\n"
 " gnome-multimedia gnome org"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:1505
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:1510
 msgid "Playing..."
 msgstr "Spelar upp..."
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:1637
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:1642
 msgid "GConf audio output"
 msgstr "GConf-ljudutgång"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:1646
-#: ../gst-mixer/src/misc.c:60
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:1651 ../gst-mixer/src/misc.c:62
 msgid "Playback"
 msgstr "Uppspelning"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:1723
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:1730
 msgid "Recording..."
 msgstr "Spelar in..."
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:1813
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:1820
 msgid "GConf audio recording"
 msgstr "GConf-ljudinspelning"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:1822
-msgid "Your audio capture settings are invalid. Please correct them with the \"Sound Preferences\" under the System-Preferences menu."
-msgstr "Dina ljudfångstinställningar är ogiltiga. Rätta till dem i \"Ljudinställningar\" under menyn System->Inställningar."
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:1829
+msgid ""
+"Your audio capture settings are invalid. Please correct them with the "
+"\"Sound Preferences\" under the System-Preferences menu."
+msgstr ""
+"Dina ljudfångstinställningar är ogiltiga. Rätta till dem i "
+"\"Ljudinställningar\" under menyn System->Inställningar."
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:1994
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:2001
 msgid "file output"
 msgstr "filutgång"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:2012
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:2019
 msgid "level"
 msgstr "nivå"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:2036
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:2043
 #, c-format
 msgid "Could not parse the '%s' audio profile. "
 msgstr "Kunde inte tolka ljudprofilen \"%s\". "
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:2053
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:2060
 #, c-format
 msgid "Could not capture using the '%s' audio profile. "
 msgstr "Kunde inte fånga in med ljudprofilen \"%s\". "
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:2062
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:2069
 #, c-format
 msgid "Could not write to a file using the '%s' audio profile. "
 msgstr "Kunde inte skriva till en fil med ljudprofilen \"%s\". "
 
 #. File menu.
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:2116
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:2123
 msgid "_File"
 msgstr "_Arkiv"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:2118
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:2125
 msgid "Create a new sample"
 msgstr "Skapa ett nytt ljudklipp"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:2120
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:2127
 msgid "Open a file"
 msgstr "Ã?ppna en fil"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:2122
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:2129
 msgid "Save the current file"
 msgstr "Spara den aktuella filen"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:2124
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:2131
 msgid "Save the current file with a different name"
 msgstr "Spara den aktuella filen med ett annat namn"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:2125
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:2132
 msgid "Open Volu_me Control"
 msgstr "Ã?ppna voly_mkontrollen"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:2126
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:2133
 msgid "Open the audio mixer"
 msgstr "Ã?ppna ljudmixern"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:2128
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:2135
 msgid "Show information about the current file"
 msgstr "Visa information om den aktuella filen"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:2130
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:2137
 msgid "Close the current file"
 msgstr "Stäng den aktuella filen"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:2132
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:2139
 msgid "Quit the program"
 msgstr "Avsluta programmet"
 
 #. Control menu
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:2135
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:2142
 msgid "_Control"
 msgstr "_Kontroll"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:2137
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:2144
 msgid "Record sound"
 msgstr "Spela in ljud"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:2139
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:2146
 msgid "Play sound"
 msgstr "Spela ljud"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:2141
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:2148
 msgid "Stop sound"
 msgstr "Stoppa ljud"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:2145
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:2152
 msgid "Contents"
 msgstr "Innehåll"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:2146
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:2153
 msgid "Open the manual"
 msgstr "Ã?pna manualen"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:2148
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:2155
 msgid "About this application"
 msgstr "Om detta program"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:2270
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:2277
 msgid "Could not load ui.xml. The program may be not properly installed"
-msgstr "Kunde inte läsa in ui.xml. Programmet är kanske inte korrekt installerat"
+msgstr ""
+"Kunde inte läsa in ui.xml. Programmet är kanske inte korrekt installerat"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:2293
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:2300
 msgid "Open"
 msgstr "Ã?ppna"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:2295
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:2302
 msgid "Save"
 msgstr "Spara"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:2297
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:2304
 msgid "Save As"
 msgstr "Spara som"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:2353
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:2360
 msgid "Record from _input:"
 msgstr "Spela in från _ingång:"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:2371
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:2378
 msgid "_Record as:"
 msgstr "Spe_la in som:"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:2418
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:2425
 msgid "<none>"
 msgstr "<ingen>"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:2432
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:2439
 msgid "Length:"
 msgstr "Längd:"
 
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:2470
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:2477
 msgid "Level:"
 msgstr "Nivå:"
 
 #. Translators: this is the window title, %s is the currently open file's name or Untitled
-#: ../grecord/src/gsr-window.c:2564
+#: ../grecord/src/gsr-window.c:2572
 #, c-format
 msgid "%s - Sound Recorder"
 msgstr "%s - Ljudinspelare"
@@ -1906,7 +1941,7 @@ msgstr "Bredd på fönstret"
 msgid "Width of the Window to be displayed"
 msgstr "Bredd på fönstret som ska visas"
 
-#: ../gst-mixer/src/element.c:423
+#: ../gst-mixer/src/element.c:495
 msgid "Sound Theme"
 msgstr "Ljudtema"
 
@@ -1917,17 +1952,19 @@ msgstr "Okänd volymkontroll %d"
 
 #: ../gst-mixer/src/main.c:159
 msgid "No volume control GStreamer plugins and/or devices found."
-msgstr "Inga volymkontrollerande GStreamer-insticksmoduler och/eller enheter hittades."
+msgstr ""
+"Inga volymkontrollerande GStreamer-insticksmoduler och/eller enheter "
+"hittades."
 
-#: ../gst-mixer/src/misc.c:62
+#: ../gst-mixer/src/misc.c:64
 msgid "Recording"
 msgstr "Inspelning"
 
-#: ../gst-mixer/src/misc.c:64
+#: ../gst-mixer/src/misc.c:66
 msgid "Switches"
 msgstr "Växlar"
 
-#: ../gst-mixer/src/misc.c:66
+#: ../gst-mixer/src/misc.c:68
 msgid "Options"
 msgstr "Alternativ"
 
@@ -1937,37 +1974,37 @@ msgid "Volume Control Preferences"
 msgstr "Inställningar för volymkontroll"
 
 #: ../gst-mixer/src/preferences.c:120
-msgid "_Select tracks to be visible:"
-msgstr "_Välj spår att vara synliga:"
+msgid "_Select mixers to be visible:"
+msgstr "_Välj mixer att vara synliga:"
 
-#: ../gst-mixer/src/track.c:271
+#: ../gst-mixer/src/track.c:295
 #, c-format
 msgid "%s:"
 msgstr "%s:"
 
 #. mute button
-#: ../gst-mixer/src/track.c:310
+#: ../gst-mixer/src/track.c:339
 #, c-format
 msgid "Mute/unmute %s"
 msgstr "Tysta/tysta inte %s"
 
-#: ../gst-mixer/src/track.c:325
+#: ../gst-mixer/src/track.c:356
 #, c-format
 msgid "Track %s: mute"
 msgstr "Spår %s: tyst"
 
 #. only the record button here
-#: ../gst-mixer/src/track.c:391
+#: ../gst-mixer/src/track.c:433
 #, c-format
 msgid "Toggle audio recording from %s"
 msgstr "Växla ljudinspelning från %s"
 
-#: ../gst-mixer/src/track.c:408
+#: ../gst-mixer/src/track.c:449
 #, c-format
 msgid "Track %s: audio recording"
 msgstr "Spår %s: ljudinspelning"
 
-#: ../gst-mixer/src/track.c:496
+#: ../gst-mixer/src/track.c:562
 #, c-format
 msgid "%s Option Selection"
 msgstr "Val av alternativet %s"
@@ -2056,11 +2093,11 @@ msgstr "okänd"
 msgid "Volume of %s channel on %s"
 msgstr "Volym för %s-kanalen på %s"
 
-#: ../gst-mixer/src/window.c:144
+#: ../gst-mixer/src/window.c:133
 msgid "A GNOME/GStreamer-based volume control application"
 msgstr "Ett GNOME/GStreamer-baserat volymkontrollsprogram"
 
-#: ../gst-mixer/src/window.c:147
+#: ../gst-mixer/src/window.c:136
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Daniel Nylander\n"
@@ -2072,43 +2109,44 @@ msgstr ""
 "tp-sv listor tp-sv se"
 
 #. change window title
-#: ../gst-mixer/src/window.c:184
+#: ../gst-mixer/src/window.c:173
 #, c-format
 msgid "Volume Control: %s"
 msgstr "Volymkontroll: %s"
 
-#: ../gst-mixer/src/window.c:389
+#: ../gst-mixer/src/window.c:378
 msgid "_Device: "
 msgstr "_Enhet: "
 
 #. set tooltips
-#: ../gst-mixer/src/window.c:428
+#: ../gst-mixer/src/window.c:417
 msgid "Control volume on a different device"
 msgstr "Styr volymen på en annan enhet"
 
-#: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.c:195
+#: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.c:207
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
 
 #. Element does not support setting devices
-#: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.c:233
+#: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.c:245
 msgid "Unsupported"
 msgstr "Stöds inte"
 
-#: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.c:251
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:839
+#: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.c:263
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:841
 #: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:892
 #: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:996
 msgid "Default"
 msgstr "Standard"
 
-#: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.c:603
+#: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.c:617
 msgid "Failure instantiating main window"
 msgstr "Misslyckades med att instantiera huvudfönstret"
 
-#: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.c:652
+#: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.c:670
 msgid "Failed to load glade file; please check your installation."
-msgstr "Misslyckades med att läsa in glade-filen; kontrollera din installation."
+msgstr ""
+"Misslyckades med att läsa in glade-filen; kontrollera din installation."
 
 #: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.desktop.in.in.h:1
 msgid "Configure defaults for GStreamer applications"
@@ -2175,104 +2213,103 @@ msgstr "_Insticksmodul:"
 msgid "_Test"
 msgstr "_Testa"
 
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:50
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:84
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:52
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:86
 msgid "Autodetect"
 msgstr "Identifiera automatiskt"
 
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:52
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:115
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:54
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:117
 msgid "ALSA - Advanced Linux Sound Architecture"
 msgstr "ALSA - Advanced Linux Sound Architecture"
 
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:67
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:69
 msgid "Artsd - ART Sound Daemon"
 msgstr "Artsd - ART Sound Daemon"
 
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:69
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:117
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:71
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:119
 msgid "ESD - Enlightenment Sound Daemon"
 msgstr "ESD - Enlightenment Sound Daemon"
 
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:75
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:124
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:77
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:126
 msgid "OSS - Open Sound System"
 msgstr "OSS - Open Sound System"
 
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:77
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:126
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:79
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:128
 msgid "PulseAudio Sound Server"
 msgstr "PulseAudio Sound Server"
 
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:79
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:110
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:134
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:149
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:618
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:81
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:112
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:136
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:151
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:620
 #: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:706
 #: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:760
 #: ../sound-theme/sound-theme-file-utils.c:292
 msgid "Custom"
 msgstr "Anpassad"
 
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:102
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:104
 msgid "OpenGL"
 msgstr "OpenGL"
 
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:104
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:106
 msgid "SDL - Simple DirectMedia Layer"
 msgstr "SDL - Simple DirectMedia Layer"
 
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:106
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:108
 msgid "X Window System (No Xv)"
 msgstr "X Window System (utan Xv)"
 
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:108
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:110
 msgid "X Window System (X11/XShm/Xv)"
 msgstr "X Window System (X11/XShm/Xv)"
 
 #. Note: using triangle instead of sine for test sound so we
 #. * can test the vorbis encoder as well (otherwise it'd compress too well)
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:130
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:132
 msgid "Test Sound"
 msgstr "Testa ljud"
 
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:132
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:134
 msgid "Silence"
 msgstr "Tyst"
 
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:139
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:141
 msgid "MJPEG (e.g. Zoran v4l device)"
 msgstr "MJPEG (t.ex. Zoran v4l-enhet)"
 
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:141
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:143
 msgid "QCAM"
 msgstr "QCAM"
 
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:143
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:145
 msgid "Test Input"
 msgstr "Testinmatning"
 
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:145
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:147
 msgid "Video for Linux (v4l)"
 msgstr "Video for Linux (v4l)"
 
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:147
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:149
 msgid "Video for Linux 2 (v4l2)"
 msgstr "Video for Linux 2 (v4l2)"
 
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-tests.c:175
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-tests.c:177
 #, c-format
 msgid "Failed to construct test pipeline for '%s'"
 msgstr "Misslyckades med att konstruera testpipeline för \"%s\""
 
-#: ../profiles/audio-profile-edit.c:123
-#: ../profiles/audio-profiles-edit.c:540
+#: ../profiles/audio-profile-edit.c:122 ../profiles/audio-profiles-edit.c:538
 #, c-format
 msgid "There was an error displaying help: %s"
 msgstr "Det uppstod ett fel vid visning av hjälp: %s"
 
-#: ../profiles/audio-profile-edit.c:336
+#: ../profiles/audio-profile-edit.c:335
 #, c-format
 msgid "Editing profile \"%s\""
 msgstr "Redigerar profilen \"%s\""
@@ -2281,69 +2318,87 @@ msgstr "Redigerar profilen \"%s\""
 msgid "<no name>"
 msgstr "<inget namn>"
 
-#: ../profiles/audio-profile.c:93
-#: ../profiles/audio-profile.c:1002
+#: ../profiles/audio-profile.c:93 ../profiles/audio-profile.c:1002
 msgid "<no description>"
 msgstr "<ingen beskrivning>"
 
 #: ../profiles/audio-profile.c:208
 #, c-format
 msgid "There was an error getting the list of gm_audio profiles. (%s)\n"
-msgstr "Det uppstod ett fel vid hämtandet av listan med gm_audio-profiler. (%s)\n"
+msgstr ""
+"Det uppstod ett fel vid hämtandet av listan med gm_audio-profiler. (%s)\n"
 
 #: ../profiles/audio-profile.c:709
 #, c-format
-msgid "There was an error subscribing to notification of audio profile list changes. (%s)\n"
-msgstr "Det uppstod ett problem vid prenumeration på notifiering av ändringar i ljudprofilslistan. (%s)\n"
+msgid ""
+"There was an error subscribing to notification of audio profile list "
+"changes. (%s)\n"
+msgstr ""
+"Det uppstod ett problem vid prenumeration på notifiering av ändringar i "
+"ljudprofilslistan. (%s)\n"
 
 #: ../profiles/audio-profile.c:912
 #, c-format
 msgid "There was an error forgetting profile path %s. (%s)\n"
 msgstr "Det uppstod ett fel vid glömmandet av profilsökvägen %s. (%s)\n"
 
-#: ../profiles/audio-profiles-edit.c:88
+#: ../profiles/audio-profiles-edit.c:87
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Redigera"
 
 #. the first argument will never be used since we only run for count > 1
-#: ../profiles/audio-profiles-edit.c:466
+#: ../profiles/audio-profiles-edit.c:465
 #, c-format
 msgid "Delete this profile?\n"
 msgid_plural "Delete these %d profiles?\n"
 msgstr[0] "Ta bort denna profil?\n"
 msgstr[1] "Ta bort dessa %d profiler?\n"
 
-#: ../profiles/audio-profiles-edit.c:485
+#: ../profiles/audio-profiles-edit.c:484
 #, c-format
 msgid "Delete profile \"%s\"?"
 msgstr "Ta bort profilen \"%s\"?"
 
-#: ../profiles/audio-profiles-edit.c:507
+#: ../profiles/audio-profiles-edit.c:506
 msgid "Delete Profile"
 msgstr "Ta bort profil"
 
-#: ../profiles/audio-profiles-edit.c:601
+#: ../profiles/audio-profiles-edit.c:599
 msgid "Edit GNOME Audio Profiles"
 msgstr "Redigera GNOME-ljudprofiler"
 
-#: ../profiles/audio-profiles-edit.c:650
+#: ../profiles/audio-profiles-edit.c:648
 msgid "_Profiles:"
 msgstr "_Profiler:"
 
-#: ../profiles/audio-profiles-edit.c:834
+#: ../profiles/audio-profiles-edit.c:832
 #, c-format
 msgid "You already have a profile called \"%s\""
 msgstr "Du har redan en profil med namnet \"%s\""
 
-#: ../profiles/audio-profiles-edit.c:859
+#: ../profiles/audio-profiles-edit.c:857
 #, c-format
 msgid "GConf Error (FIXME): %s\n"
 msgstr "GConf-fel (FIXAMIG): %s\n"
 
 #: ../profiles/gmp-util.c:68
 #, c-format
-msgid "The file \"%s\" is missing. This indicates that the application is installed incorrectly, so the dialog can't be displayed."
-msgstr "Filen \"%s\" saknas. Detta tyder på att programmet är felaktigt installerat så att dialogfönstret därför inte kan visas."
+msgid ""
+"The file \"%s\" is missing. This indicates that the application is installed "
+"incorrectly, so the dialog can't be displayed."
+msgstr ""
+"Filen \"%s\" saknas. Detta tyder på att programmet är felaktigt installerat "
+"så att dialogfönstret därför inte kan visas."
+
+#: ../profiles/gnome-audio-profiles-properties.c:54
+#, c-format
+msgid ""
+"%s\n"
+"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
+msgstr ""
+"%s\n"
+"Kör \"%s --help\" för en komplett lista över tillgängliga "
+"kommandoradsflaggor.\n"
 
 #: ../profiles/gnome-audio-profiles.glade2.h:1
 msgid "Edit Audio Profile"
@@ -2382,24 +2437,36 @@ msgid "A description for the audio profile"
 msgstr "En beskrivning för ljudprofilen"
 
 #: ../profiles/gnome-audio-profiles.schemas.in.in.h:2
-msgid "A description of the profile, containing more information and describing when to use this profile."
-msgstr "En beskrivning av profilen som innehåller mer information och beskriver när profilen ska användas."
+msgid ""
+"A description of the profile, containing more information and describing "
+"when to use this profile."
+msgstr ""
+"En beskrivning av profilen som innehåller mer information och beskriver när "
+"profilen ska användas."
 
 #: ../profiles/gnome-audio-profiles.schemas.in.in.h:3
-msgid "A filename extension to be used when storing files encoded with this profile."
-msgstr "En filändelse som ska användas då filer som är kodade med denna profil lagras."
+msgid ""
+"A filename extension to be used when storing files encoded with this profile."
+msgstr ""
+"En filändelse som ska användas då filer som är kodade med denna profil "
+"lagras."
 
 #: ../profiles/gnome-audio-profiles.schemas.in.in.h:4
 msgid "A partial GStreamer pipeline to use for this profile."
-msgstr "En ofullständig GStreamer-rörledning som ska användas för denna profil."
+msgstr ""
+"En ofullständig GStreamer-rörledning som ska användas för denna profil."
 
 #: ../profiles/gnome-audio-profiles.schemas.in.in.h:5
 msgid "A short name for the audio profile"
 msgstr "Ett kort namn för ljudprofilen"
 
 #: ../profiles/gnome-audio-profiles.schemas.in.in.h:6
-msgid "A short name for the audio profile, to be used in selections and uniquely identifying the profile."
-msgstr "Ett kort namn för ljudprofilen som kan användas i markeringar och som unikt identifierar profilen."
+msgid ""
+"A short name for the audio profile, to be used in selections and uniquely "
+"identifying the profile."
+msgstr ""
+"Ett kort namn för ljudprofilen som kan användas i markeringar och som unikt "
+"identifierar profilen."
 
 #: ../profiles/gnome-audio-profiles.schemas.in.in.h:7
 msgid "CD Quality, AAC"
@@ -2422,8 +2489,13 @@ msgid "CD Quality, MP3"
 msgstr "Cd-kvalitet, MP3"
 
 #: ../profiles/gnome-audio-profiles.schemas.in.in.h:12
-msgid "List of audio recording profiles. The list contains strings naming subdirectories relative to /system/gstreamer/@GST_MAJORMINOR@/audio/profiles."
-msgstr "Lista av ljudinspelningsprofiler. Listan innehåller strängar som anger underkataloger relativa till /system/gstreamer/@GST_MAJORMINOR@/audio/profiles."
+msgid ""
+"List of audio recording profiles. The list contains strings naming "
+"subdirectories relative to /system/gstreamer/@GST_MAJORMINOR@/audio/profiles."
+msgstr ""
+"Lista av ljudinspelningsprofiler. Listan innehåller strängar som anger "
+"underkataloger relativa till /system/gstreamer/@GST_MAJORMINOR@/audio/"
+"profiles."
 
 #: ../profiles/gnome-audio-profiles.schemas.in.in.h:13
 msgid "List of profiles"
@@ -2438,32 +2510,71 @@ msgid "The partial GStreamer pipeline used"
 msgstr "Den ofullständiga GSTreamer-rörledning som används"
 
 #: ../profiles/gnome-audio-profiles.schemas.in.in.h:16
-msgid "Used for converting to CD-quality audio, but with a lossless compression codec. Use this if you later want to edit the file or burn it to CD."
-msgstr "Används för att konvertera till ljud med cd-kvalitet, men med en förlustfri kodek. Använd detta om du vill redigera filen senare eller bränna den på en cd-skiva."
+msgid ""
+"Used for converting to CD-quality audio, but with a lossless compression "
+"codec. Use this if you later want to edit the file or burn it to CD."
+msgstr ""
+"Används för att konvertera till ljud med cd-kvalitet, men med en förlustfri "
+"kodek. Använd detta om du vill redigera filen senare eller bränna den på en "
+"cd-skiva."
 
 #: ../profiles/gnome-audio-profiles.schemas.in.in.h:17
-msgid "Used for converting to CD-quality audio, but with a lossy compression codec. Use this for CD extraction and radio recordings."
-msgstr "Används för att konvertera till ljud med cd-kvalitet, men med en kodek med förluster. Använd detta för cd-extrahering och radioinspelningar."
+msgid ""
+"Used for converting to CD-quality audio, but with a lossy compression codec. "
+"Use this for CD extraction and radio recordings."
+msgstr ""
+"Används för att konvertera till ljud med cd-kvalitet, men med en kodek med "
+"förluster. Använd detta för cd-extrahering och radioinspelningar."
 
 #: ../profiles/gnome-audio-profiles.schemas.in.in.h:18
-msgid "Used for converting to CD-quality audio, but with the lossy AAC codec. Use this for preparing files for copying to devices that only support the AAC codec. Note that using this format may be illegal in your jurisdiction; contact your lawyer for advice."
-msgstr "Används för att konvertera till ljud i cd-kvalitet, men med en AAC-kodek med förluster. Använd den här för att förbereda filer för kopiering till enheter som endast har stöd för AAC-kodeken."
+msgid ""
+"Used for converting to CD-quality audio, but with the lossy AAC codec. Use "
+"this for preparing files for copying to devices that only support the AAC "
+"codec. Note that using this format may be illegal in your jurisdiction; "
+"contact your lawyer for advice."
+msgstr ""
+"Används för att konvertera till ljud i cd-kvalitet, men med en AAC-kodek med "
+"förluster. Använd den här för att förbereda filer för kopiering till enheter "
+"som endast har stöd för AAC-kodeken."
 
 #: ../profiles/gnome-audio-profiles.schemas.in.in.h:19
-msgid "Used for converting to CD-quality audio, but with the lossy MP2 codec. Use this for preparing files for copying to devices that only support the MP2 codec. Note that using this format may be illegal in your jurisdiction; contact your lawyer for advice."
-msgstr "Används för att konvertera till ljud i cd-kvalitet, men med en MP2-kodek med förluster. Använd den här för att förbereda filer för kopiering till enheter som endast har stöd för MP2-kodeken."
+msgid ""
+"Used for converting to CD-quality audio, but with the lossy MP2 codec. Use "
+"this for preparing files for copying to devices that only support the MP2 "
+"codec. Note that using this format may be illegal in your jurisdiction; "
+"contact your lawyer for advice."
+msgstr ""
+"Används för att konvertera till ljud i cd-kvalitet, men med en MP2-kodek med "
+"förluster. Använd den här för att förbereda filer för kopiering till enheter "
+"som endast har stöd för MP2-kodeken."
 
 #: ../profiles/gnome-audio-profiles.schemas.in.in.h:20
-msgid "Used for converting to CD-quality audio, but with the lossy MP3 codec. Use this for preparing files for copying to devices that only support the MP3 codec. Note that using this format may be illegal in your jurisdiction; contact your lawyer for advice."
-msgstr "Används för att konvertera till ljud i cd-kvalitet, men med en MP3-kodek med förluster. Använd den här för att förbereda filer för kopiering till enheter som endast har stöd för MP3-kodeken."
+msgid ""
+"Used for converting to CD-quality audio, but with the lossy MP3 codec. Use "
+"this for preparing files for copying to devices that only support the MP3 "
+"codec. Note that using this format may be illegal in your jurisdiction; "
+"contact your lawyer for advice."
+msgstr ""
+"Används för att konvertera till ljud i cd-kvalitet, men med en MP3-kodek med "
+"förluster. Använd den här för att förbereda filer för kopiering till enheter "
+"som endast har stöd för MP3-kodeken."
 
 #: ../profiles/gnome-audio-profiles.schemas.in.in.h:21
-msgid "Used for converting to lossless voice-quality audio. Use this for recording and editing speech."
-msgstr "Används för att konvertera till ljud med röstkvalitet och är inte dataförstörande. Använd denna för inspelning och redigering av tal."
+msgid ""
+"Used for converting to lossless voice-quality audio. Use this for recording "
+"and editing speech."
+msgstr ""
+"Används för att konvertera till ljud med röstkvalitet och är inte "
+"dataförstörande. Använd denna för inspelning och redigering av tal."
 
 #: ../profiles/gnome-audio-profiles.schemas.in.in.h:22
-msgid "Used for converting to lossy voice-quality audio. Use this for recording speech that doesn't need to be edited."
-msgstr "Används för att konvertera till ljud med röstkvalitet och är dataförstörande. Använd denna för inspelning av tal som inte behöver redigeras."
+msgid ""
+"Used for converting to lossy voice-quality audio. Use this for recording "
+"speech that doesn't need to be edited."
+msgstr ""
+"Används för att konvertera till ljud med röstkvalitet och är "
+"dataförstörande. Använd denna för inspelning av tal som inte behöver "
+"redigeras."
 
 #: ../profiles/gnome-audio-profiles.schemas.in.in.h:23
 msgid "Voice, Lossless"
@@ -2482,41 +2593,41 @@ msgstr "Huruvida denna profil ska användas eller inte"
 msgid "Whether or not to use and display this profile."
 msgstr "Huruvida denna profil ska användas och visas eller inte."
 
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:320
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:322
 #: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:523
 msgid "No sounds"
 msgstr "Inga ljud"
 
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:442
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:444
 msgid "Built-in"
 msgstr "Inbyggt"
 
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:731
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:742
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:754
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:733
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:744
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:756
 #: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:563
 #: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:952
 msgid "Testing event sound"
 msgstr "Testar händelseljud"
 
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:840
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:842
 msgid "From theme"
 msgstr "Från tema"
 
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:870
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:872
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:1081
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:1083
 #: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:1310
 msgid "Sound Theme:"
 msgstr "Ljudtema:"
 
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:1089
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:1091
 msgid "Choose an alert sound:"
 msgstr "Välj ett larmljud:"
 
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:1107
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:1109
 #: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:1338
 msgid "Enable window and button sounds"
 msgstr "Aktivera ljud för fönster och knappar"
@@ -2728,256 +2839,358 @@ msgstr "Volymmätare"
 
 #~ msgid "Capture"
 #~ msgstr "FÃ¥nga"
+
 #~ msgid "Switch"
 #~ msgstr "Växla"
+
 #~ msgid "Option"
 #~ msgstr "Alternativ"
+
 #~ msgid "_Change Device"
 #~ msgstr "_Byt enhet"
+
 #~ msgid "Quit the application"
 #~ msgstr "Avsluta programmet"
+
 #~ msgid "Prefere_nces"
 #~ msgstr "Inställ_ningar"
+
 #~ msgid "Configure the application"
 #~ msgstr "Konfigurera programmet"
+
 #~ msgid "_Contents"
 #~ msgstr "_Innehåll"
+
 #~ msgid "Change device to %s"
 #~ msgstr "Byt enhet till %s"
+
 #~ msgid "hours"
 #~ msgstr "timmar"
+
 #~ msgid "minutes"
 #~ msgstr "minuter"
+
 #~ msgid "seconds"
 #~ msgstr "sekunder"
+
 #~ msgid "_Open..."
 #~ msgstr "_Ã?ppna..."
+
 #~ msgid "Save _As..."
 #~ msgstr "Spara so_m..."
+
 #~ msgid "wav"
 #~ msgstr "wav"
+
 #~ msgid "Display the Remaining time ?"
 #~ msgstr "Visa återstående tid?"
+
 #~ msgid "How the time should be displayed while CD Player is playing ?"
 #~ msgstr "Hur tiden ska visas medan cd-spelaren spelar?"
+
 #~ msgid "identity"
 #~ msgstr "identitet"
+
 #~ msgid "Orientation"
 #~ msgstr "Orientering"
+
 #~ msgid "The orientation of the tray."
 #~ msgstr "Orienteringen på lådan."
+
 #~ msgid "*"
 #~ msgstr "*"
+
 #~ msgid "You must select one or more profiles to delete."
 #~ msgstr "Du måste välja en eller flera profiler att ta bort."
+
 #~ msgid "Profile Description:"
 #~ msgstr "Profilbeskrivning:"
+
 #~ msgid "Profile _name:"
 #~ msgstr "Profil_namn:"
+
 #~ msgid "X-Position"
 #~ msgstr "X-position"
+
 #~ msgid "Y-Position"
 #~ msgstr "Y-position"
+
 #~ msgid "ESD Server Host"
 #~ msgstr "ESD-serverdator"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Registry is not present or it is corrupted, please update it by running "
 #~ "gst-register"
 #~ msgstr ""
 #~ "Registret finns inte eller är skadat, uppdatera det genom att köra gst-"
 #~ "register"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Failed to set up CD reader; please install the GStreamer cdparanoia "
 #~ "plugin."
 #~ msgstr ""
 #~ "Misslyckades med att konfigurera cd-läsaren; installera GStreamer-"
 #~ "insticksmodulen för cdparanoia."
+
 #~ msgid ""
 #~ "Failed to set up audio output; please install a GStreamer plugin for your "
 #~ "soundcard."
 #~ msgstr ""
 #~ "Misslyckades med att konfigurera ljudutmatningen; installera GStreamer-"
 #~ "insticksmodulen för ditt ljudkort."
+
 #~ msgid "Dummy option"
 #~ msgstr "Dummyalternativ"
+
 #~ msgid ""
 #~ "There is no default GStreamer audio input element set - please install "
 #~ "the GStreamer-GConf schemas or set one manually"
 #~ msgstr ""
 #~ "Det finns inget GStreamer-standardelement för ljudinmatning inställt - "
 #~ "installera GStreamer-GConf-schemafilerna eller ställ in ett manuellt"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Failed to create GStreamer encoder elements - check your encoding setup"
 #~ msgstr ""
 #~ "Misslyckades med att skapa GStreamer-kodarelement - kontrollera din "
 #~ "kodningskonfiguration"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Could not find \"filesink\" GStreamer element - broken GStreamer install"
 #~ msgstr ""
 #~ "Kunde inte hitta GStreamer-elementet \"filesink\" - trasig GStreamer-"
 #~ "installation"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Failed to link encoder element with file output element - you probably "
 #~ "selected an invalid encoder"
 #~ msgstr ""
 #~ "Misslyckades med att länka kodarelementen med filutdataelement - du valde "
 #~ "antagligen en ogiltig kodare"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Registry is not present or it is corrupted, please update it by running "
 #~ "gst-register."
 #~ msgstr ""
 #~ "Registret finns inte eller är skadat, uppdatera det genom att köra gst-"
 #~ "register."
+
 #~ msgid "Voice"
 #~ msgstr "Röst"
+
 #~ msgid "<b>Default Sink</b>"
 #~ msgstr "<b>Standardutgång</b>"
+
 #~ msgid "Playing %s - %s"
 #~ msgstr "Spelar %s - %s"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Playing:\n"
 #~ "%s"
 #~ msgstr ""
 #~ "Spelar:\n"
 #~ "%s"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Playing:\n"
 #~ " %s"
 #~ msgstr ""
 #~ "Spelar:\n"
 #~ " %s"
+
 #~ msgid "Display the remaining time ?"
 #~ msgstr "Visa återstående tid?"
+
 #~ msgid "Display the remaining time?"
 #~ msgstr "Visa återstående tid?"
+
 #~ msgid "How the time should be displayed while CD Player is playing"
 #~ msgstr "Hur tiden ska visas medan cd-spelaren spelar"
+
 #~ msgid "How the time should be displayed while CD Player is playing."
 #~ msgstr "Hur tiden ska visas medan cd-spelaren spelar."
+
 #~ msgid "Open file"
 #~ msgstr "Ã?ppna fil"
+
 #~ msgid "Open File"
 #~ msgstr "Ã?ppna fil"
+
 #~ msgid "Run the audio mixer"
 #~ msgstr "Kör ljudmixern"
+
 #~ msgid "Execute the audio mixer"
 #~ msgstr "Kör ljudmixern"
+
 #~ msgid "Record as"
 #~ msgstr "Spela in som"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Playing %s - %s\n"
 #~ "Current Time: %s"
 #~ msgstr ""
 #~ "Spelar %s - %s\n"
 #~ "Aktuell tid: %s"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Playing\n"
 #~ "Current Time: %s"
 #~ msgstr ""
 #~ "Spelar\n"
 #~ "Aktuell tid: %s"
+
 #~ msgid "Run _Mixer"
 #~ msgstr "Kör _mixer"
+
 #~ msgid "File information"
 #~ msgstr "Filinformation"
+
 #~ msgid "Volume"
 #~ msgstr "Volym"
+
 #~ msgid "Next"
 #~ msgstr "Nästa"
+
 #~ msgid "A sound recorder for GNOME"
 #~ msgstr "Ett ljudinspelningsprogram för GNOME"
+
 #~ msgid "P_revious track"
 #~ msgstr "F_öregående spår"
+
 #~ msgid "_Next track"
 #~ msgstr "_Nästa spår"
+
 #~ msgid "_About CD player"
 #~ msgstr "_Om cd-spelare"
+
 #~ msgid "Could not save the file \" %s\""
 #~ msgstr "Kunde inte spara filen \"%s\""
+
 #~ msgid "_Save"
 #~ msgstr "_Spara"
+
 #~ msgid "File _Information"
 #~ msgstr "Fil_information"
+
 #~ msgid "_Record"
 #~ msgstr "Spela _in"
+
 #~ msgid "_Play"
 #~ msgstr "_Spela"
+
 #~ msgid "Could not load UI resource %s"
 #~ msgstr "Kunde inte läsa in användargränssnittsresurs %s"
+
 #~ msgid "<not described>"
 #~ msgstr "<inte beskriven>"
+
 #~ msgid "Recording level monitor"
 #~ msgstr "Inspelningsnivåmätare"
+
 #~ msgid "Volume monitor"
 #~ msgstr "Volymmätare"
+
 #~ msgid "Expander Size"
 #~ msgstr "Utfällarstorlek"
+
 #~ msgid "Size of the expander arrow"
 #~ msgstr "Storlek på utfällningspilen"
+
 #~ msgid "Playing"
 #~ msgstr "Spelar"
+
 #~ msgid "About"
 #~ msgstr "Om"
+
 #~ msgid "Close"
 #~ msgstr "Stäng"
+
 #~ msgid "Close this window"
 #~ msgstr "Stäng detta fönster"
+
 #~ msgid "Display help for Sound Recorder"
 #~ msgstr "Visa hjälp för ljudinspelaren"
+
 #~ msgid "Main toolbar"
 #~ msgstr "Huvudverktygsrad"
+
 #~ msgid "New"
 #~ msgstr "Nytt"
+
 #~ msgid "Quit"
 #~ msgstr "Avsluta"
+
 #~ msgid "Recent _Files"
 #~ msgstr "Senaste _filer"
+
 #~ msgid "Record"
 #~ msgstr "Spela in"
+
 #~ msgid "Run Mixer"
 #~ msgstr "Kör mixer"
+
 #~ msgid "Show information for Sound Recorder"
 #~ msgstr "Visa information för ljudinspelaren"
+
 #~ msgid "_Close Window"
 #~ msgstr "S_täng fönster"
+
 #~ msgid "Duration:"
 #~ msgstr "Längd:"
+
 #~ msgid "Duration"
 #~ msgstr "Längd"
+
 #~ msgid "Song length:"
 #~ msgstr "Låtlängd:"
+
 #~ msgid "GStreamer Preferences"
 #~ msgstr "Inställningar för GStreamer"
+
 #~ msgid "_Device"
 #~ msgstr "_Enhet"
+
 #~ msgid "Theme"
 #~ msgstr "Tema"
+
 #~ msgid "Unknown Volume Control"
 #~ msgstr "Okänd volymkontroll"
+
 #~ msgid "left %s"
 #~ msgstr "vänster %s"
+
 #~ msgid "right %s"
 #~ msgstr "höger %s"
+
 #~ msgid "Right %s"
 #~ msgstr "Höger %s"
+
 #~ msgid "Track %d"
 #~ msgstr "Spår %d"
+
 #~ msgid "Volume Control:"
 #~ msgstr "Volymkontroll:"
+
 #~ msgid "CD Player De_vice:"
 #~ msgstr "Cd-spelar_enhet:"
+
 #~ msgid "CD Player Behaviour:"
 #~ msgstr "Cd-spelarbeteende:"
+
 #~ msgid "_Available Themes:"
 #~ msgstr "_Tillgängliga teman:"
+
 #~ msgid "_Apply change"
 #~ msgstr "_Verkställ ändring"
+
 #~ msgid "%s Slider"
 #~ msgstr "%s-skjutreglage"
+
 #~ msgid "%s Slider %d"
 #~ msgstr "%s-skjutreglage %d"
+
 #~ msgid "Lock"
 #~ msgstr "LÃ¥s"
+
 #~ msgid "%s Lock"
 #~ msgstr "%s-lås"
-[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]