[xml] When will be xmlTextReaderReadString implementedHi folks,

are there any estimate when xmlTextReaderReadString could be implemented? Pull-mode parser without this function is not very usable IMHO.

Thanks,

                Jirka

--
------------------------------------------------------------------
 Jirka Kosek   e-mail: jirka kosek cz   http://www.kosek.cz
------------------------------------------------------------------
 Profesionální školení a poradenství v oblasti technologií XML.
   Podívejte se na náš nově spuštěný web http://DocBook.cz
    Podrobný přehled školení http://xmlguru.cz/skoleni/
------------------------------------------------------------------

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]