Updated mc.hintPavel & mc developers,

attached is a patch which updates the ftp link to the current mc
sources.

I added a dutch translation while I was at it ;-)

Steef
diff -uN mc-4.5.54/lib/mc.hint mc-4.5.54a/lib/mc.hint
--- mc-4.5.54/lib/mc.hint	Sat May 19 04:44:48 2001
+++ mc-4.5.54a/lib/mc.hint	Tue Jul 31 02:54:06 2001
@@ -1,4 +1,4 @@
-Midnight Commander (c) 1995-1997 The Free Software Foundation
+Midnight Commander (c) 1995-2001 The Free Software Foundation
 Hint: Use C-x t to copy tagged file names to the command line.
 Hint: Use C-x p to copy the current pathname to the command line.
 Hint: Completion: use M-Tab (or Esc+Tab). Type it twice to get a list.
@@ -8,7 +8,7 @@
 Hint: Selecting directories: add a slash to the end of the matching pattern.
 Hint: If your terminal lacks functions keys, use the ESC+number sequence.
 Hint: There is a Midnight Commander URL: http://www.gnome.org/mc/
-Hint: The latest version of the Commander is in: ftp://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/mc
+Hint: The latest version of the Commander is in: ftp://ftp.gnome.org/pub/GNOME/stable/sources/mc/
 Hint: Please send any bug reports to mc-devel gnome org
 Hint: Midnight Commander home site: http://www.gnome.org/mc
 Hint: Tab changes your current panel.
diff -uN mc-4.5.54/lib/mc.hint.cs mc-4.5.54a/lib/mc.hint.cs
--- mc-4.5.54/lib/mc.hint.cs	Sat May 19 04:44:48 2001
+++ mc-4.5.54a/lib/mc.hint.cs	Tue Jul 31 02:53:31 2001
@@ -1,4 +1,4 @@
-Midnight Commander (c) 1995-1999, Free Software Foundation
+Midnight Commander (c) 1995-2001, Free Software Foundation
 Tip: C-x t vlo na pkazovou dku oznaen soubory.
 Tip: C-x p vlo na pkazovou dku jmno aktulnho adrese.
 Tip: K doplovn pouijte M-Tab (nebo Esc+Tab). Dvojitm zadn zskte seznam.
@@ -8,7 +8,7 @@
 Tip: Adrese vyberete pidnm lomtka na konec vzorku.
 Tip: Pokud V terminl nezn nebo nem funkn klvesy, pouijte Esc+slo.
 Tip: Domc strnka programu Midnight Commander je na http://www.gnome.org/mc/
-Tip: Posledn verze programu Midnight Commander je na ftp://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/mc
+Tip: Posledn verze programu Midnight Commander je na ftp://ftp.gnome.org/pub/GNOME/stable/sources/mc/
 Tip: Zprvy o chybch poslejte na mc-devel gnome org (anglicky).
 Tip: Pomoc klvesy Tab zmnte aktuln panel.
 Tip: Stiskem Enter na souboru .tar nebo .tar.gz si prohldnete obsah.
diff -uN mc-4.5.54/lib/mc.hint.es mc-4.5.54a/lib/mc.hint.es
--- mc-4.5.54/lib/mc.hint.es	Sat May 19 04:44:48 2001
+++ mc-4.5.54a/lib/mc.hint.es	Tue Jul 31 02:53:09 2001
@@ -1,4 +1,4 @@
-Midnight Commander (c) 1995-1999 The Free Software Foundation
+Midnight Commander (c) 1995-2001 The Free Software Foundation
 Ayudita: C-x t copia los nombres de archivos en la lnea de rdenes.
 Ayudita: C-x p copia la trayectoria completa en la lnea de rdenes.
 Ayudita: C-x C-p copia la trayectoria del panel opuesto en la lnea de rdenes.
@@ -9,7 +9,7 @@
 Ayudita: Para seleccionar directorios aadir "/" tras el patrn a buscar.
 Ayudita: Si no funcionan las teclas de funcin, ESC+nmero sirve.
 Ayudita: El WWW del Midnight Commander est en http://www.gnome.org/mc/
-Ayudita: La ltima versin de MC en ftp://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/mc
+Ayudita: La ltima versin de MC en ftp://ftp.gnome.org/pub/GNOME/stable/sources/mc/
 Ayudita: Comunique cualquier defecto a mc-devel gnome org
 Ayudita: El sitio oficial del Midnight Commander es http://www.gnome.org/mc/
 Ayudita: El tabulador cambia de panel.
diff -uN mc-4.5.54/lib/mc.hint.it mc-4.5.54a/lib/mc.hint.it
--- mc-4.5.54/lib/mc.hint.it	Sat May 19 04:44:48 2001
+++ mc-4.5.54a/lib/mc.hint.it	Tue Jul 31 02:52:43 2001
@@ -1,4 +1,4 @@
-Midnight Commander (c) 1995-1997 The Free Software Foundation
+Midnight Commander (c) 1995-2001 The Free Software Foundation
 Dritta: Usa C-x t per copiare i file selezionati sulla linea di comando.
 Dritta: Usa C-x p per copiare il percorso corrente sulla linea di comando.
 Dritta: Completamento: usa M-Tab (o Esc+Tab). Due volte per la lista.
@@ -8,7 +8,7 @@
 Dritta: Selezione directory: inserisci uno slash alla fine della selezione.
 Dritta: Se al tuo terminale mancano i tasti funzione usa ESC+numero tasto.
 Dritta: L'URL del Midnight Commander : http://www.gnome.org/mc/
-Dritta: L'ultima versione di mc in: ftp://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/mc
+Dritta: L'ultima versione di mc in: ftp://ftp.gnome.org/pub/GNOME/stable/sources/mc/
 Dritta: Prego spedire i bug report a mc-devel gnome org
 Dritta: La home page del Midnight Commander: http://www.gnome.org/mc
 Dritta: Tab cambia il pannello corrente.
diff -uN mc-4.5.54/lib/mc.hint.nl mc-4.5.54a/lib/mc.hint.nl
--- mc-4.5.54/lib/mc.hint.nl
+++ mc-4.5.54a/lib/mc.hint.nl	Tue Jul 31 02:52:10 2001
@@ -0,0 +1,49 @@
+Midnight Commander (c) 1995-2001 The Free Software Foundation
+Hint: Gebruik C-x t om de geselecteerde filenamen te kopieren naar the commando lijn.
+Hint: Gebruik C-x p om de huidige padnaam naar de commando lijn te kopieren.
+Hint: Completeren: gebruik M-Tab (of Esc+Tab). Type het twee maal voor een lijst.
+Hint: Gebruik M-p en M-n voor de commando lijn historie.
+Hint: Een character quoten? Gebruik Control-q en dan het character.
+Hint: Moe van deze hints? Zet ze uit in het Opties/Vormgeving menu.
+Hint: Directories selecteren: voeg een slash toe aan het eind van het zoekpatroon.
+Hint: Als je terminal geen functietoetsen heeft, gebruik dan de ESC+number combinatie.
+Hint: Er is een Midnight Commander URL: http://www.gnome.org/mc/
+Hint: De laatste versie van de Commander is in: ftp://ftp.gnome.org/pub/GNOME/stable/sources/mc/
+Hint: Stuur bug rapporten naar mc-devel gnome org
+Hint: Midnight Commander home page: http://www.gnome.org/mc
+Hint: Tab verandert huidig paneel.
+Hint: VFS coolheid: druk op enter op een tar file om zijn inhoud te onderzoeken.
+Hint: We hebben ook een aardige handleiding.
+Hint: Wil je lynx-achtige navigatie? Stel het in in de Configuratie dialoog.
+Hint: % macros werken zelf op de commando lijn.
+Hint: Met M-! kun je programmas draaien en de uitvoer in de viewer bekijken.
+Hint: Het bestandslijst formaat kan aangepast worden; doe "man mc" voor details.
+Hint: %D/%T expandeert naar de geselcterde bestanden in de andere directory.
+Hint: Wil je tijdelijk een gewone shell? Druk C-o, en ga terug naar MC met nogmaals C-o.
+Hint: Door de CDPATH variabele te zetten, kun je een hoop typewerk met cd commandos besparen.
+Hint: Als je je .* bestanden wilt zien, stel dat dan in in het Configuratie scherm.
+Hint: Wil je je *~ backup bestanden zien? Zet het dan aan in het Configuratie scherm.
+Hint: Heb je genoeg RAM/Virtual RAM? Stel de tar VFS geheugenlimiet dan in op -1.
+Hint: Completering werkt op alle invoer regels in alle dialogen. Druk gewoon op M-Tab.
+Hint: Op trage terminals zou de -s vlag weleens kunnen helpen.
+Hint: Vind bestanden: je kunt met de gevonden bestanden werken met de Extern Venster optie.
+Hint: Wil je complexe zoekopdrachten? Gebruik het Externe Venster commando.
+Hint: Om middenin een commando van directorie te wisselen, druk je gewoon M-c (snelle cd).
+Note: Shell commandos werken niet in niet-locale bestandssystemen.
+Hint: Laat tekst herleven met C-y.
+Hint: Werken sommige toetsen niet? Kijk naar Opties/Leer toetsen.
+Hint: Om naar de uitvoer van een commando in d viewer te kijken, drukke men M-!
+Hint: F13 (of Shift-F3) roept de viewer aan in ruwe modus.
+Hint: Werken toetsen in xterms niet? Gebruik onze xterm.ad, .ti en .tcap bestanden.
+Hint: Je kunt een editor onder F4 specificeren met de shell variabele EDITOR.
+Hint: Je kunt een externe viewer specificeren met de shell variabele PAGER.
+Hint: Je kunt alle aanvragen voor bevestiging instellen in Opties/Bevestiging.
+Hint: Spring naar veel gebruikte directories in een keer met C-\.
+Hint: Je kunt anonymieme FTP draaien met mc door middel van 'cd /#ftp:machine.edu'
+Hint: FTP is in de Midnight Commander gebouwd, check het Bestand/FTP link menu.
+Hint: M-t verandert snel van lijst modus.
+Hint: Je kunt als volgt je gebruikersnaam opgeven met ftps: 'cd /#ftp:naam machine edu'
+Hint: Je kunt RPM bestanden bekijken door er op te enteren.
+Hint: Om directories te selecteren in de selectie dialoog, moet je een slash toevoegen.
+Hint: Om de normale cut and paste met de muis te gebruiken, moet je de shift key indrukken.
+Hint: Voer frequent bezochte ftp sites toe aan je hotlist: type C-\.
diff -uN mc-4.5.54/lib/mc.hint.pl mc-4.5.54a/lib/mc.hint.pl
--- mc-4.5.54/lib/mc.hint.pl	Sat May 19 04:44:48 2001
+++ mc-4.5.54a/lib/mc.hint.pl	Tue Jul 31 02:54:40 2001
@@ -1,4 +1,4 @@
-Midnight Commander (c) 1995-1997, Free Software Foundation
+Midnight Commander (c) 1995-2001, Free Software Foundation
 Porada: Za pomoc C-x t kopiuje si nazwy zaznaczoych plikw do wiersza polece.
 Porada: Za pomoc C-x p kopiuje si nazw biecej cieki do wiersza polece.
 Porada: Uzupenianie: M-Tab (lub Esc+Tab). Podwjne wcinicie wywouje list.
@@ -8,7 +8,7 @@
 Porada: Wybieranie katalogw: dodaj ukonik na kocu wzorca dopasowania.
 Porada: Jeli w twoim terminalu brak klawiszy funkcyjnych, uyj Esc+numer.
 Porada: Witryna Midnight Commandera jest pod adresem http://www.gnome.org/mc/
-Porada: Najnowsza wersja MC pod adresem ftp://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/mc
+Porada: Najnowsza wersja MC pod adresem ftp://ftp.gnome.org/pub/GNOME/stable/sources/mc/
 Porada: Opis bdw (w jzyku angielskim) wysyaj na mc-devel gnome org
 Porada: Strona domowa Midnight Commandera pod adresem http://www.gnome.org/mc
 Porada: Za pomoc klawisza Tab zmienia si biecy panel.
diff -uN mc-4.5.54/lib/mc.hint.ru mc-4.5.54a/lib/mc.hint.ru
--- mc-4.5.54/lib/mc.hint.ru	Sat May 19 04:44:48 2001
+++ mc-4.5.54a/lib/mc.hint.ru	Tue Jul 31 02:54:51 2001
@@ -8,7 +8,7 @@
 : :    .
 :   . ,  ESC+. .
 : Midnight Commander : http://www.gnome.org/mc/
-:  Commander : ftp://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/mc
+:  Commander : ftp://ftp.gnome.org/pub/GNOME/stable/sources/mc/
 : ,    mc-devel gnome org
 :  Midnight Commander: http://www.gnome.org/mc
 : Tab  .


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]