Re: [guadec-local] Trobada amb en Ludovic> Torno a preguntar als ac�resents, com veieu la trobada el dia 8?

A mi el 8 em va b�
> Si us plau, feu-ne tamb�ifusi�tre aquella gent que creieu que
> pogu�estar-ne interessada, per exemple, a llistes de grups
> d'estudiants d'inform�ca on pugueu estar-hi subscrits...
> 
> Salut!
> 
> _______________________________________________
> Guadec-local mailing list
> Guadec-local gnome org
> http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/guadec-local
[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]