Re: [guadec-local] Sobre les sessions en catalàOn Wed, 2006-04-19 at 18:30 +0200, Lluis Sanchez wrote:

> Bé, què en penseu de tot això. Té una mica de sentit o és una idea
> descabellada?

Em sembla una idea molt bona, per no dir la idea perfecta... que cal dur
a la pràctica.

Crec recordar que des del primer dia que vaig sentir parlar en Jordi Mas
sobre la possibilitat de dur la GUADEC a Catalunya ja parlava que això
hauria de servir també per a consolidar un grup i unes dinàmiques
pròpies de GNOME a l'àmbit ca_*. Jo estic en la mateixa línia, sobretot
tenint en compte que el (reduït) equip de traductors aconsegueix tenir
la llengua catalana en les posicions altes de tots els rànquings que la
maquinària estadística GNOME sap produir.  :)

Es pot comptar amb el suport del GUADEC Committee, i gairebé puc
assegurar que la STSI està igualment interessada en fer un cop de mà a
aquests objectius, ja que tant ells com nosaltres volem que la GUADEC no
sigui "només" un bolet que aterri i se'n vagi exitosament una setmana
després, sinó que quedi alguna cosa i qualli.

-- 
Quim Gil /// http://desdeamericaconamor.org | http://guadec.org

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]