[guadec-local] Sobre les sessions en catalàHola!

B�he estat donant voltes al tema de les sessions en catal� la
GUADEC, i voldria exposar les conclusions a les que he arribat, a veure
qu�n penseu.

Primer de tot, crec que hem de donar una mica "d'entitat" a aquestes
sessions, i convertir-ho en un event que es pugui repetir els propers
anys de manera independent a la GUADEC. La idea �que es converteixi en
un punt de trobada per a usuaris i entitats interessades en GNOME (a
nivell de Catalunya), amb l'objectiu seria donar a con�er, dinamitzar
i incentivar l'� GNOME a Catalunya.

En segon lloc, crec que aquest event hauria d'anar dirigit a l'usuari
final i al "client" de GNOME, entenent com a client gent que fa servir
GNOME com a plataforma base per als seus projectes. Aquest event hauria
de presentar GNOME com la plataforma ideal sobre la qual desenvolupar
programari que ha de funcionar en Linux.

Crec necessari que el contingut d'aquestes sessions no se solapi sino
que complementi el contingut que oferir�UADEC-ES. Aix� hauria de
ser dificil ja que GUADEC-ES sembla principalment orientat a
desenvolupadors de GNOME, i no tant a clients.

Tenint en compte aquests objectius, els temes a cobrir podrien ser els
seg�(la majoria ja han estat suggerits a la llista, per�ncreto
una mica):

   * Introducci�GNOME. Instal�laci�una distribuci�nux basada
    en GNOME. Utilitzaci�l desktop. El futur de GNOME.
   * Introducci� desenvolupament d'aplicaciones per a GNOME.
    Diferents eines i llenguatges disponibles. Exemples pr�ics.
   * GNOME en catal�Traducci�aplicacions al catal�   * Experi�ies sobre l'us de GNOME en l'empresa, administraci�    ensenyament, etc.
   * Presentaci� projectes de desenvolupament de programari sobre
    GNOME.

Penso que aquesta primera trobada no cal que estigui carregada de moltes
sessions. � m�interessant tenir poques sessions per�n enfocades.

Un tema important �com promocionar aquest event. Crec que s'hauria de
trobar un nom, tipus "1a Confer�ia d'Usuaris de GNOME de Catalunya",
tot i que seria preferible un nom que pugui entendre i interessar a gent
que amb prou feina sap qu�s GNOME. Aquestes s�lgunes idees per la
promoci�   * Fer una promoci�tre els estudiants de la universitat. La UPC
    pot ajudar for�en aix�   * Novell Barcelona potser podria ajudar a fer promoci�tre
    empreses clients, tot i que segurament hauriem de colar el
    Novell Linux Desktop per algun lloc ;-).
   * El Col�legi d'Enginyers en Inform�ca de Catalunya
    (www.coeic.org) han col�laborat en diverses confer�ies sobre
    programari lliure, i segurament tamb�odrien ajudar en
    promocionar aquesta (fent un mailing o alguna cosa aix�

B�qu�n penseu de tot aix��na mica de sentit o �una idea
descabellada?

A reveure!
Lluis.

[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]