Re: [guadec-list] [local] Trobada el 28 de febrer a Barcelonahttp://live.gnome.org/GUADEC2006_2fMeetings#head-28e947da898457348fda68915fa898f0bb3b0700

Participants confirmed: Andreu Ibáñez, Andy Wingo, Carlos González,
Lluís Sánchez, Ludovic Danigo, Quim Gil, Toni Hermoso.

En Toni ha anunciat la trobada al seu bloc -
http://drac.homelinux.org/blog/?q=node/456 - i la resta esteu convidats
a fer-ho també. Jo ara hi escriuré al meu, passaré una nota a
http://lafarga.org amb prec de publicació i li demanaré a en Manel Zaera
 que en faci difusió al seu molt difós butlletí personal.

Confirmem que ens trobem a les 18h a la Secretaria de Telecomunicacions
i Societat de la Informació (STSI) - Pg. de Gràcia, 11 esc. B, 6è 2a
Barcelona - Tel. 93 363 83 60.

En/na Quim Gil ha escrit:
> La propera trobada presencial serà el dimarts 28 de febrer a Barcelona.

-- 
Quim Gil - http://desdeamericaconamor.org

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]