[guadec-list] [local] Trobada el 28 de febrer a BarcelonaLa propera trobada presencial serà el dimarts 28 de febrer a Barcelona.
Aquesta vegada hauríem d'implicar ja a representants dels grups locals.
En principi el lloc podria tornar a ser la STSI (Passeig de Gràcia),
cèntric i ben comunicat. Haig de confirmar la disponibilitat, però.

A quina hora va millor? L'anterior va ser a les 18h

Confirmeu assistència per a preveure l'espai.

L'objectiu bàsic de la trobada és deixar muntada una infraestructura
local que ja no depengui de la coordinació general de la GUADEC en el
dia a dia, i que pugui treballar directament en la creació d'un equip de
voluntaris, el contacte amb els grups locals, etc.


Proposta d'ordre del dia:

1. Participació local en http://live.gnome.org/GUADEC2006_2fOrganization

2. Organització de tasques purament locals: impressió de materials,
social events...

3. Organització del voluntariat per a benvinguda, registre, assistència
a speakers, difusió i premsa...

4. Activitats locals del Warm Up weekend.

En/na Andy Wingo ha escrit:
> Hey folks,
> 
> Let's meet on the 28th. I just wanted to push the issue again before I
> leave for holidays in half an hour -- I get back on the 27th. So please
> come to some kind of agreement on when people can meet. It would be
> great to get more local participation on this one.
> 
> Regards,

-- 
Quim Gil - http://desdeamericaconamor.org

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]