Re: [GnomeMeeting-list] .94.1 segfaults found the solutionOn 25 Oct 2002 14:31:06 +0200
Damien Sandras <dsandras seconix com> wrote:

> Even if the stats window is closed, it updates it internally, so it
> should segfault.

No, it doesn't. I have open sound window instead of statistics and it's
working. 

                  Artur
-- 
Zawsze kiedy jest problem, jest jakieś rozwiązanie;
 zatem jeśli nie ma rozwiązania, nie ma problemu.[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]