gnome-shell - masterAhoj.

Nový stav modulu gnome-shell - master - po (slovenský) je teraz 'Začlenené'.
http://l10n.gnome.org/vertimus/gnome-shell/master/po/sk

http://git.gnome.org/browse/gnome-shell/commit/?id=8b9592e53e63a22aa74e8dad2dd8427d1c2c6ec1

Pavol Šimo
--
Toto je automatická správa odoslaná z l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]