evolution-data-server - masterAhoj.

Nový stav modulu evolution-data-server - master - po (slovenský) je teraz 'Začlenené'.
http://l10n.gnome.org/vertimus/evolution-data-server/master/po/sk

http://git.gnome.org/browse/evolution-data-server/commit/?id=631a425f3518a34cdac2609cafeb4edcc5f56ecb

Pavol Šimo
--
Toto je automatická správa odoslaná z l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]