gnome-shell - masterAhoj.

Nový stav modulu gnome-shell - master - po (slovenský) je teraz 'Preložené'.
http://l10n.gnome.org/vertimus/gnome-shell/master/po/sk

Bez komentára

Michal Štrba
--
Toto je automatická správa odoslaná z l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]