Re: GNOME 2.30/2.30.1Súhlas, revízia každé 2 roky. Medzi tým iba diff. Práca bude snáď svižnejšia.
Takže: +1

2010/3/17 Peter Mraz <etkinator gmail com>:
> To čo tu píšeš je síce fajn, ale...
> 1. do ďalšieho vydania pribudnú ďalšie reťazce.
> 2. viacerý nerozumieme prečo začleňuješ len moduly, ktoré prešli dôkladnou
> revíziou.
>
> Podľa mňa by sme mali urobiť nejaký plán revízií a celé moduly kontrolovať
> iba v takom rozsahu aby sme stihli začleniť všetky preklady. Navrhujem
> rozložiť moduly tak, aby kompletná revízia každého modulu bola raz za 2
> roky, a po revízii kontrolovať len diffy a či je preklad nových reťazcov
> konzistentny + bug reporty.
>
> Znova viacerí (ak nie väčšina) si myslíme, že čiastočne dobrý preklad je
> lepší ako žiadny. Ja osobne by som bol za to aby si vo zvyšných moduloch
> skontroloval iba diffy (lebo ten zvyšok používatelia už aj tak majú a ak ho
> majú zle, tak sa nejdú pretrhnúť aby nám chyby hlásili - takže im to asi až
> tak nevadí) a začlenil ich. S tým, že s revíziou by sme pokračovali po
> začlenení.
>
> Prosím ostatných aby sa vyjadrili.
>
>
>
> Dňa 17. marca 2010 12:41, Marcel Telka <marcel telka sk> napísal(-a):
>>
>> Ahoj,
>>
>> Podľa aktuálneho plánu:
>> http://live.gnome.org/TwoPointThirtyone/
>>
>> Bude GNOME 2.30 vydané koncom marca a GNOME 2.30.1 koncom apríla.
>>
>> Pokiaľ teda nestihneme integrovať všetko už do 2.30 (čo je vzhľadom na
>> rozsah, ktorý je pred nami vysoko nepravdepodobné), je tu ešte vo veľmi
>> krátkom čase GNOME 2.30.1. (menej ako mesiac).
>>
>> Väčšina distribúcii často priamo integruje až verzie .1, alebo ak nie,
>> tak v updatoch sa .1 veľmi rýchlo objavuje.
>>
>> 2.30.2 výjde koncom júna, čo je ďalšia príležitosť na doručenie našich
>> prekladov používateľom.
>>
>> A ak by sme niečo nestihli ani tam, tak GNOME 3.0 bude vydané koncom
>> septembra.
>>
>> Nemusíte sa teda báť, že by vaša práca vyšla navnivoč.
>>
>> Prosím teda o pochopenie a trpezlivosť. Verím tomu, že všetci venujú
>> prekladu GNOME maximum svojho drahocenného voľného času.
>>
>>
>> Ďakujem
>>
>> --
>> +-------------------------------------------+
>> | Marcel Telka   e-mail:   marcel telka sk  |
>> |                homepage: http://telka.sk/ |
>> |                jabber:   marcel jabber sk |
>> +-------------------------------------------+
>> _______________________________________________
>> gnome-sk-list mailing list
>> gnome-sk-list gnome org
>> http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-sk-list
>
>
> _______________________________________________
> gnome-sk-list mailing list
> gnome-sk-list gnome org
> http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-sk-list
>
>-- 
S pozdravom Roman Mátyus


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]